Page 1

17 MAART 2013 VANDAG SE EREDIENSTE

JAARFOKUS | Geloofsvorming Lydensweek 6

09:00 Erediens

Fay van Eeden (Paassangfees) ′Vader in u hande gee Ek my gees oor.′ Almal word hartlik uitgenooi na 'n Paastee na die diens in Koinonia.

18:30 Aanddiens

Eric Scholtz

7 April 2013

BELANGRIK OM TE WEET Lydenstyd 2013: "Vader in u hande gee Ek my gees oor" (Luk 23:46) Ons nooi jou om die 7 Lydensweke saam te stap op 'n pad van totale oorgawe. 09:00 Paassangfees en Paastee 17 Maart 2013 met die Rheinberger Kamerkoor o.l.v. Gert Pottas, 3 Strings Stryk-ensemble en Elizabeth Lombard (mezzo-sopraan) | Fay van Eeden: Vader in u hande gee Ek my gees oor. 09:00 Palmsondag 24 Maart 2013 | Peet Crous: Geloofsgroei (Joh 11)

Vakansie

09:00 Goeie Vrydag (nagmaal) 29 Maart 2013 | Immanuel van Tonder: Trappe van vernedering tot die dood. (Fil 2:1-11) Sit saam op die bankie in die gedenktuin. . .

09:00 Erediens

Peet Crous 09:00 Lynnwood Oord

09:00 Paassondag 31 Maart 2013 | Immanuel van Tonder: Die Lam gee Lewe en Lig! (Op 21:22 - 22:5) Die hoeksteen by die gedenktuin: Op 22:2

Johan Jooste 18:30 Aanddiens

Teks (17 – 23 Maart) | Luk 23: 44 – 56

Fay van Eeden

VOORBIDDING Tydens die onlangse Kerkraadvergadering is Stephan Jacobs verkies as kerkraadslid (Diensverhoudinge).

Leen Schoeman, Lynnwood Oord ws 74, The Hillside 315, Lynnwood, 012 361 2208 – Kloof Hospitaal.

Wallie Louw, Farnhamweg 104, Lynnwood Manor, 082 685 8900 – Intensiewe eenheid in die hospitaal na ernstige fietsongeluk by die Argus.

Frikan Erwee (na-ure koster), 083 603 4961 – broer in intensiewe eenheid in die hospitaal. Cecilia Röder, Monicaweg 453B, Lynnwood, 082 486 0921 – herstel na operasie.

Die kerkkantoor sal op Vrydag, 22 Maart 2013 gesluit wees.

Baie welkom aan alle besoekers en nuwe intrekkers. Ontmoet asb die predikant na die diens by die liturgiese ruimte en meld asb aan by die info-toonbank. 24/7 CHRISTEN WEES | EENWEES | DIEN | LIEFDE | VIER


HIERDIE WEEK SE KALENDER AKTIWITEITE MAANDAG

Gebedsgroep 09:30 (Kapel). Kontak: Hanthi Jacobs 012 361 9058/083 293 0263 of Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572 met gebedsversoeke. Kerkraadsvergadering 19:00 (Koinonia). Bybelstudie 19:30 (A21) – Johan Jooste. Almal baie welkom!

DINSDAG

Bybelstudie 08:15 (Nerina Deale, Elveramstraat 51, Lynnwood Glen, 012 361 1896) – Peet Crous 012 348 4004/079 893 5572. Jongwerkendes-bybelstudie 19:00 – Meer inligting by Ingrid Fischer 082 862 2405. Bybelstudie 19:00 (Johan en Marietjie Engelbrecht, Kings Highway 434D, Lynnwood, 083 440 7750) – Peet Crous 012 361 4219/079 893 5572. Ekologie Bedieningvergadering 18:00 (Kapel).

WOENSDAG

Skole sluit Young-couples-omgeegroep 19:00. Meer inligting: Fay van Eeden 083 478 0854.

DONDERDAG

Menseregtedag

VRYDAG

24/7 T-Tyd in 2013. Kerkkantoor gesluit.

BEDIENINGSNUUS Ya Bana Kleuterskool Uitreikprojek (Mabopane) | • Het u ′n liefde vir kinders? Wonder u waar God u wil gebruik? Ya Bana kleuterskool het u nodig by die 2-4 jarige groepe (3 klasse). Tyd: 2-4x per maand. Tipe werk: Kontrolering van apparaat en hulp aan onderwyseresse met implimentering van programme. Kontak: Amanda 082 458 9440. • In die portaal in die kis is groen sakke met Yabana se spyskaarte vir Maart. Ons verskaf 3 etes aan 45 mense in die kinderhuis en ontbyt en middagete in die week aan 150 kleuterskoolkinders. Vir enige navrae kontak Annatjie Pienaar 072 146 8212. Wespoort Uitreikprojek | Ons handgemaakte produkte is weereens gekeur vir die gesogte Tierlantynkie Mark vanaf 24 – 28 April 2013 by die 3CI Kerkgebou in Saalstraat, Olympus. Kom ondersteun ons asseblief. Ons is baie trots handgemaak! Vir verdere inligting kontak Antoinette Victor 082 560 1847. Moreletapark Gemeente | vra graag dat almal wie se familie in Australia woon, inligting deurgee van hulle Daniel manne konferensie in Perth Australia die 12-13 April. Dit sal gehou word Dimond Court Leeming in Perth. Dit begin Vrydagaand 18:00 tot 21:00 en Saterdagoggend 08:00 tot 16:00. Ds Dirkie vd Spuy, Peet Grobbelaar en Braam Grobbelaar sal as sprekers optree, asook Tienie Bekker (getuienis) en Louis Britzz (lofsang). Hulle wil graag die Manne van Australia laat beleef wat hulle die afgelope 4 Jaar in RSA beleef het met Daniel konferensies. Kontak: admin@deogloria.org.au of peetgrob@bigpond.com of braam.grobbelaar@moreleta.co.za. Seniorbediening | beskik oor 'n diens om persone te help met vervoer na doktersafsprake, ens. Mense wat vervoer of hulp nodig het kan vir Nelia Louw skakel 082 685 8900. Bybels in ander tale @ R40 | by die kerkkantoor beskikbaar. Motorwagte donasies | houers by die deure beskikbaar – dankie vir u ondersteuning. Besoek gerus die Info-toonbank op Sondae vanaf 09:00 – 10:00 vir enige navrae.

KONTAK-INLIGTING • • • •

Kerkkantoor | 012 348 1245 of kerkkantoor@nglynnwood.co.za. Kosters | Pieter Schoeman (dagkoster) 082 771 8988 | Frikan Erwee (na-ure koster) 083 603 4961. Kombuis (breekgoed, eetgerei, tafeldoeke, ens) | Maretha Brits 073 267 7019. Bankbesonderhede: NG Gemeente Lynnwood, ABSA Brooklyn Court (632005), Rek nr 540 580 014.

Afkondigings 17 Maart 2013  

Afkondigings 17 Maart 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you