Page 1

INDIVIDUELE PROJECTBIJDRAGE EINDRESULTAAT

Lynnquenda Sprinkhuizen | 585564 | SIM-Project | Yvonne Brinkman & Ursula Driessen | HAN te Arnhem | 14-06-2018


INHOUD 03

06 12

28 35

Leercontract

Logboek

Verdieping

Reflectie

Literatuurlijst


LEERCONTRACT Individuele bijdrage

Hoe ga je deze projectfase aanpakken en bewijsmateriaal verzamelen mbt jouw bijdrage/rol/werkzaamheden? SIM Ik zal gemotiveerd en efficiënt te werk gaan tijdens dit project. Mijn bijdrage/werkzaamheden zullen vastgelegd worden d.m.v. foto’s/video’s en/of tekst. Ook zullen mijn groepsgenoten natuurlijk kunnen melden in hoeverre ik mijn rol/werkzaamheden goed heb uitgevoerd. PS Een planning maken en een logboek bijhouden.

Leerdoel

Wat is je professionele leerdoelen SIM en wat is je persoonlijke leerdoel PS? SIM Tijdens dit project wil ik graag leren hoe ik een goede trailer in elkaar zet. Niet alleen de trailer zelf maar ook hoe de bijbehorende producten gerealiseerd moeten worden zoals een storyboard, script etc. Om hier goed aan te kunnen werken zal ik de leiding nemen wanneer het aankomt op de trailer. PS Mijn persoonlijk leerdoel is het bijhouden van mijn planning waardoor ikzelf en mijn groepsgenoten minder stress zullen ervaren. Ik heb gekozen voor dit leerdoel omdat dit een punt is waar ik al enige tijd moeite mee heb en dit kwam ook naar buiten tijdens mijn individuele bijdrage tijdens het C-project.

3


4

LEERCONTRACT Hoe ga je tijdens het project aan de leerdoelen werken? SIM In de weken voordat de applicatie gerealiseerd is ga ik opzoek naar bruikbare en betrouwbare informatie. Denk hierbij aan artikelen wat betreft het analyseren van film en verhalen etc. Ik zal op zoek gaan naar trailers om deze met elkaar te kunnen vergelijkingen en zo de verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Naast artikelen zal ik ook gaan kijken of er boeken en video’s zijn waaruit ik informatie kan halen m.b.t. mijn hoofdvraag en deelvragen. Tot zover ben ik nog niet bekend met eventuele vakliteratuur die gebruikt kan worden voor mijn verdieping. Hier zal ik natuurlijk wel naar op zoek gaan. Het schrijven van mijn verdieping zal een goede fundering zijn voor het behalen van mijn leerdoel. Tijdens het maken van de trailer neem ik de leiding en zal ik de bijbehorende producten onderverdelen en/of zelf realiseren. PS Ik zal de algemene planning erbij houden om per week een persoonlijke planning te maken. Deze zal ik bijhouden en dit zal dan genoteerd worden in mijn logboek. Hierin is dan te zien of ik mij goed aan de planning heb gehouden. Dit logboek zal ik gedurende het hele project bijhouden en zo zal het aan het eind van het project duidelijk zijn of ik mijn professional skills leerdoel heb behaald of niet. Welke literatuur en bronnen ga je gebruiken? • • • • • •

SIM Internetbronnen zoals webpagina’s, YouTube video’s, PDF bestanden etc. Feedback van mijn groepsgenoten, de doelgroep en docenten Eventuele vakliteratuur in de vorm van boeken PS Het internet Mijn docenten Feedback van mijn groepsgenoten


LEERCONTRACT Verdieping

Wat is je verdieping of specialisatie? SIM Ik wil graag leren hoe ik een goede trailer in elkaar zet waarbij ik genoeg aan de kijker prijs geef om het interessant te houden zonder meteen het hele complot te laten zien. Hiermee wil ik mij verder ontwikkelen wat betreft editen van video’s en audio zodat ik dit goed kan toepassing tijdens de trailer van het project Welke onderzoeksvraag wil je beantwoorden mbt onderwerp? SIM Onderzoeksvraag Hoe zit een goede trailer in elkaar? • • •

Deelvragen Welke soorten filmtrailers zijn er? En hoe zitten deze in elkaar? Wat beschouwd men als goede trailers? Wat zijn de overeenkomsten van deze trailers?

Welke onderzoeksvraag wil je beantwoorden m.b.t onderwerp? Tijdens het project zal ik opzoek gaan naar betrouwbare en informatieve bronnen die mij kunnen ondersteunen tijdens het schrijven van mijn verdieping. Hiernaast kan ik misschien informatie halen uit de praktijk of bij experts of medestudenten. Gedurende de eerste 4 à 5 weken van het project zal ik informatie verzamelen die ik in de laatste weken zal gebruiken voor het schrijven van mijn verdieping. De informatie die ik heb opgedaan kan weer gebruikt worden voor de ontwikkeling van de trailer tijdens het project.

5


6

LOGBOEK

⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Maandag 16-04-2018 Uitleg van de nieuwe opdracht Projectgroep vorming Case gekozen Algemene regels vastgesteld

Dinsdag 17-04-2018 Bezoek openluchtmuseum, inspiratie opdoen

⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Woensdag 18-04-2018 Ziek thuis werken Aantekeningen studiehandleiding gemaakt Indeling groepsdocumentatie gemaakt Doelstelling uitgeschreven Aanleiding uitgeschreven Projectorganisatie en communicatie gemaakt Begin gemaakt ontwikkelmethode Doorlezen PSU en aantal kleine aanpassingen gedaan

⁃ ⁃

Donderdag 19-04-2018 Ontwikkelmethode afgemaakt Overleg met de groep

Vrijdag 20-04-2018 PvA ingeleverd

⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Maandag 23-04-2018 Naar de tandarts dus later aanwezig Persona gemaakt Begin gemaakt aan de SWOT-analyse Bezig geweest met het leercontract

⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Dinsdag 24-04-2018 Vergadering met Yvonne, Ursula en de groep Notulen bijgehouden tijdens de vergadering Notulen verder uitgewerkt en op drive gezet Feedback moment met Robert over voorgaand project en aantekeningen gemaakt om deze verbeterpunten mee te nemen tijdens dit project Projectorganisatie verbeterd Vragen bedacht voor Jacoline


LOGBOEK

⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Woensdag 25-04-2018 Bezoek aan het museum Aantekeningen gemaakt tijdens het gesprek met Jacoline Ideeën tijdens het rondlopen in het museum opgeschreven Brainstormen met de groep over concepten

⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Donderdag 26-04-2018 Vergadering met Yvonne en de groep Aantekeningen gemaakt tijdens de vergadering Met de groep vragen opgesteld voor Jacoline Mailtje geschreven voor Jacoline Concepten uitgeschreven op papier Vrijdag 27-04-2018 t/m zondag 06-05-2018 vakantie

⁃ ⁃ ⁃

Maandag 07-05-2018 Ziek thuis werken Drive geordend Feedback verslagen doorgelezen

⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Dinsdag 08-05-2018 Ziek thuis werken Met de groep minigames verzinnen Concept helder beschrijven Notulen vergadering doorgelezen Inspiratie verzamelen en opslaan op het Pinterest bord Projectorganisatie verbeterd DESTEP herschreven DESTEP feedback verwerkt Spelling gecontroleerd bij inleiding en doelgroep

⁃ ⁃ ⁃

Woensdag 09-05-2018 Ziek thuis werken Concurrentieanalyse herschreven Feedback concurrentieanalyse verwerkt

7


8

LOGBOEK Maandag 14-05-2018 ⁃ MOSCOW methode met de groep geschreven ⁃ Trendanalyse feedback toegepast ⁃ Spelling gecontroleerd bij trendanalyse, confrontatiematrix en SWOT ⁃ To Do lijst gemaakt ⁃ Begin gemaakt opmaak analyseverslag

⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Dinsdag 15-05-2018 Vergadering met Yvonne, Ursula en de groep Afmaken opmaak analyseverslag Schetsen applicatie Schetsen infographic

⁃ ⁃ ⁃

Woensdag 16-05-2018 Ontwerpen infographic Ontwerpen assets infographic Leercontract afmaken

⁃ ⁃ ⁃ ⁃ ⁃

Donderdag 17-05-2018 Vergaderen met Yvonne en de groep Interview vragen toegevoegd Analyseverslag afgemaakt Voorbereiden tussentijdse presentatie Tussentijdse presentatie

Pinksteren

Maandag 21-05-2018

Dinsdag 22-05-2018 Thuis werken Schetsen applicatie Woensdag 23-05-2018 Ontwerpen applicatie Schetsen minigame Uitwerken ontwerpen applicatie Characters schetsen


LOGBOEK Donderdag 24-05-2018 ⁃ Vergadering met Yvonne en de groep Zoeken naar een lokaal Ontwerpen applicatie Schrijven teksten voor in de applicatie Taken verdeeld Planning voor de rest van de week gemaakt en gedeelte van de week daarop

Ontwerpen

Zondag 27-05-2018 Maandag 28-05-2018

⁃ Ontwerpen Drive opgeruimd

Dinsdag 29-05-2018 ⁃ Onderzoek doen voor verdieping Bronnen verzamelen Woensdag 30-05-2018 Onderzoek doen voor verdieping Ontwerpen

Donderdag 31-05-2018 Vergadering met Yvonne en de groep Benodigdheden minigame opgeschreven Kleine schetsen minigame gemaakt

Maandag 04-06-2018 Ontwerpen mini games Drive opgeruimd Lijst met scholen samengesteld die gebeld kunnen worden voor testen Alle taken die nog voldaan moeten worden opgeschreven Taken verdeeld

9


10

LOGBOEK ⁃

Dinsdag 05-06-2018 Vergadering met Yvonne, Ursula en de groep IPV Zoeken naar een werkplek Bronnen doornemen verdieping Onderzoek doen voor de trailer

Woensdag 06-06-2018 ⁃ Filmen bij het Van ’t Lindenhoutmuseum Vergadering met Erfgoed Gelderland Ontwerpdocument in elkaar zetten Inleidingen voor elk hoofdstuk geschreven Ontwerpen ⁃

Donderdag 07-06-2018 Vergadering met Yvonne en de groep Ontwerpen achtergrond minigame + assets Uitleg voor de applicatie geschreven Ziek naar huis Ziek

Vrijdag 08-06-2018 Zaterdag 09-06-2018

Ziek Ontwerpen Uitleg applicatie delen toegevoegd/aangepast Uitleg eindspel geschreven

Zondag 10-06-2018 Ziek Ontwerpen schermen uitleg Uitleg minigames geschreven Gewerkt aan verdieping, trailers gezocht en bekeken Apps bekeken/gezocht voor kleuronderzoek


LOGBOEK ⁃

Maandag 11-06-2018

Ziek Video’s geordend Muziek gezocht voor trailer Video’s uitgezocht voor trailer Tekst applicatie aangepast Verdieping onderzoek doen Verdieping trailers kijken Verdieping schrijven

Dinsdag 12-06-2018 ⁃ Verdieping schrijven Trailers analyseren Reflectie schrijven Trailer editen Trailer tekst aangepast Woensdag 13-06-2018 - Donderdag 14-06-2018 ⁃ Verdieping schrijven Afbeeldingen voor verdieping zoeken Ontwerpdocument in elkaar zetten Verdieping in InDesign zetten Ontwerpdocument opmaken Kleuronderzoek deel gemaakt Drukkerij game ontworpen Sticker drukkerij game ontworpen Verdieping opgemaakt Reflectie geschreven Individueel verslag opgemaakt Logboek bijgewerkt Showcase opmaak aangepast Testrapport opmaak aangepast Groepsdiploma aangepast Andere optie groepsdiploma gemaakt Feedback analyseverslag gedeeltelijk verwerkt

11


12

VERDIEPING Bijna iedereen gaat wel eens naar de bioscoop. Voordat de film begint krijgt men meerdere trailers te zien. Ze lijken allemaal hetzelfde te zijn. En dat is ook deels waar. Elke trailer probeert namelijk in een korte tijd van twee à drie minuten een aantrekkelijke, beknopte samenvatting van de film te geven. De helden, de slechteriken en de reis naar het einddoel worden getoond. En hoewel veel mensen van mening (zullen) zijn dat alle trailers hetzelfde lijken, is men ook van mening dat er goede en slechte trailers zijn. Maar wat maakt een trailer nou een goede trailer? In deze verdieping wordt er gekeken naar drie verschillende actietrailers; deze zullen geanalyseerd worden aan de hand van twee modellen: ‘the actantial model’ en ‘the canonical narrative schema’. Omdat er veel factoren van invloed zijn en het lastig is om deze allemaal mee te nemen in de verdieping, wordt er alleen gekeken naar de verhaallijn. Muziek, acteurs etc. worden buiten beschouwing gelaten. De geanalyseerde trailers vallen onder het genre actie. In deze verdieping ligt de focus op één genre om te achterhalen of daarvoor een algemeen recept wordt gebruikt. Filmtrailer; de teaser en de standaard filmtrailer Bij een trailer zullen de meeste mensen meteen denken aan de filmtrailer. Echter, de filmtrailer kan nog weer worden opgedeeld in twee soorten; de teaser en de standaard filmtrailer. Het doel van een teaser is om de nieuwsgierigheid van de kijkers te prikkelen; er wordt niet veel informatie gegeven. De teaser wordt vooral gebruikt om het publiek te laten weten dat de film uitkomt. Er wordt dus verder niet veel verteld over de inhoud van de film. Filmteasers worden normaal gesproken vaak gemaakt voor films met een groot budget of films met populaire thema’s. De teaser trailer is vaak erg kort (ongeveer dertig seconden) in vergelijking met de standaard filmtrailer (Le Roux, D. (2014, 15 juli)). De standaard filmtrailer is een commercieel reclamemiddel voor een film die nog in de bioscoop moet komen. De trailer moet mensen aanmoedigen om naar die film te gaan. Om deze reden bestaat de trailer uit een serie beelden van de film die het spannendst, grappigst of opwindendst zijn. Dit natuurlijk zonder dat er spoilers in zitten. De trailer mag in totaal niet langer duren dan 2 minuten en 30 seconden: de maximale lengte die is vastgesteld door het MPAA (een Amerikaanse organisatie met o.a. als doel het promoten van de Amerikaanse film) (Wikipedia. (2013, 3 november)).


VERDIEPING De drie-actstructuur De meeste trailers hebben een drie-actstructuur; soortgelijk aan een film en kunnen dus in drie delen worden opgedeeld. De eerste act, ook wel de setup genoemd, bevat de premisse van het verhaal. Hier wordt getoond waar de film over gaat. De premisse kan in één zin worden beschreven. Na de eerste acte komt de tweede acte; de confrontatie of ontwikkeling, waarbij het draait om het conflict. Hier wordt het verhaal verder toegelicht. Het eindigt meestal met een dramatische climax. De laatste en derde acte bestaat vaak uit een specifiek, herkenbaar muziekstuk in combinatie met een montage van emotionele beelden/momenten uit de film (Wikipedia. (2018, 1 januari)). Op het internet zijn genoeg artikelen en video’s te vinden die een lijst met ‘de beste trailers aller tijden’ bevatten. Na het doornemen van deze lijsten zijn er een aantal trailers die door meerdere personen en organisaties als goede trailers beschouwd worden. De drie trailers die in meerdere lijsten zijn opgenomen en die gebruikt zullen worden voor de verdere analyse zijn de volgende: • The Matrix • The Golden eye • The Dark Knight Analyses De filmtrailers zullen geanalyseerd worden aan de hand van ‘the actantial model’ en ‘the canonical narrative schema’; beiden bedacht door A.J. Greimas. Hij was een Litouwse taalkundige (Wikipedia. (2018, 6 juni)). Het actantial model is een middel om de actie in een verhaal te analyseren. Het maakt hiervoor niet uit of het verhaal echt of fictief is (the actantial model. (z.d.)). Een schematische weergave van het model is in de figuur hieronder te zien. Het canonical schema wordt gebruikt om de actie van een verhaal op te delen in 5 componenten. Deze worden na het actantial model toegelicht.

13


14

VERDIEPING Het actantial model Door dit model te gebruiken wordt de actie in het verhaal opgedeeld in 6 actants; ook wel rollen genoemd. Aangezien een film een verhaal vertelt kan ook de film worden opgedeeld. Ditzelfde geldt voor de trailer van de film. De 6 rollen die te onderscheiden zijn, zijn de volgende: 1. Het subject Het subject is simpel gezegd de hoofdrolspeler. 2.

Het object Het subject heeft vaak een project, doel of iets anders dat hij/zij graag wil bereiken. Dit wordt het object genoemd.

3. De helper De helper assisteert het subject bij het bereiken van het gewenste eindresultaat. 4. De opponent De opponent werkt juist, in tegenstelling tot de helper, het subject tegen. 5.

De zender De zender is de persoon die het subject vraagt of opdraagt het eindresultaat te behalen. Traditioneel gezien wordt de zender beschouwd als degene die de actie start.

6.

De ontvanger De ontvanger is degene die de zoektocht start; de ontvanger is degene die profiteert van het behalen van het eindresultaat. De zender kan dus ook de ontvanger zijn (HĂŠbert, L. (z.d.)).


VERDIEPING Het canonical narrative schema Hiernaast bestaat het canonical narrative schema. Door dit schema te gebruiken kan de actie van een verhaal opgedeeld worden in een structuur van de volgende 5 vijf componenten: 1. De actie Deze kan weer onderverdeeld worden in: 2. competence en 3. performance. 2. Competence Deze bestaat uit de factoren die nodig zijn om de actie te willen voltooien: ‘het willen doen’, ‘het moeten doen’, ‘het weten hoe’ en ‘het in staat zijn’. 3. Performance Dit is de realisatie van de actie, mogelijk gemaakt door de factoren van component 2, competence. 4.

Manipulatie Dit is het component dat invloed heeft op ‘het willen doen’ en het ‘moeten doen’. Zo kan het subject gemanipuleerd worden waardoor hij/zij de actie opeens wel moet doen.

5.

Sanctie Dit component heeft te maken met de evaluatie van de actie die is gerealiseerd en de bijbehorende beloning of straf (Hébert, L. (z.d.)).

In onderstaand figuur is het canonical narrative schema weergegeven.

15


16

VERDIEPING Matrix analyse (actie, sciencefiction) De trailer van de Matrix duurt 2 minuten en 30 seconden, zoals de maximale tijd die gesteld is door de MPAA. De eerste 7 seconden van de trailer zijn gewijd aan het tonen van de filmstudio. Hierna worden een aantal tussentitels getoond. Tussen deze titels worden aan aantal sfeerbeelden getoond die aansluiten bij de titels. Aan de hand van de titels wordt men ingeleid in het verhaal. De titels zijn als volgt: ‘In an ordinary world’, ‘you do your job’, ‘you go to parties’, ‘you pay your bills’, ‘you live’ en de laatste tussentitel die zorgt voor een schokkende wending: ‘as a slave!’.

Hierna wordt men eerst kort voorgesteld aan het subject: Neo. Hij wordt voorgesteld doordat een donkere man hem aan het denken zet. Deze man kan gezien worden als de zender die zijn boodschap zendt aan Neo: de ontvanger.


VERDIEPING Hierna is een shot te zien met een vrouw die Neo weer aan het denken zet. Zij kan gezien worden als de manipulator. Doordat Neo nieuwsgierig is geworden naar de waarheid, wil hij deze achterhalen. Hier is dus al een gedeelte van component 2, competence, te zien.

Hierna wordt men voorgesteld aan de opponent, dit is verduidelijkt door de dialoog. De opponent wil mensen uitroeien. Om deze reden moet Neo nu wel actie ondernemen, hier is dus weer het component competence te zien. Daarna wordt duidelijk gemaakt dat Neo nog niet weet hoe hij zijn opponent moet verslaan. Hij krijgt hier wel hulp bij van de donkere man die dus ook als helper gezien kan worden. Een aantal shots later is duidelijk dat Neo nu wel weet hoe hij zijn opponent aan moet pakken en dat hij ook in staat is om dit te doen. Dit wordt (allemaal) versterkt door de dialoog tijdens de shots.

17


18

VERDIEPING De trailer eindigt met een aantal shots van Neo tijdens zijn gevecht tegen de opponent, hier is dus component 3, performance, te zien.

Wanneer dit vertaald wordt naar een schematische weergave ziet het er als volgt uit: Subject > zender > ontvanger > manipulator > willen doen > opponent > moeten doen > weten hoe > in staat zijn > performance


VERDIEPING The Golden eye (actie, spionage) De trailer van The Golden Eye duurt 2 minuten en 40 seconden, dit is dus 10 seconden langer dan de maximale tijd die is gesteld door de MPAA. Ook deze trailer begint met het kort tonen van de filmstudio. Hierna val je meteen midden in een explosie. In het begin van de trailer wordt er een voice-over gebruikt om het verhaal te vertellen. Als eerste maakt men kennis met de zender: in dit geval de dame die vertelt wat er aan de hand is en wat er gedaan moet worden.

Hierna wordt het subject in beeld gebracht: James Bond, agent 007. Als agent is het zijn baan om kwaad te bestrijden. Dus hier is al meteen ‘het willen doen’ maar dus ook het ‘moeten doen’ en het ‘weten hoe’ uit component 2, competence, te zien.

19


20

VERDIEPING Na het tonen van het subject wordt de opponent voorgesteld: agent 006. Doordat Bond een agent is, is hij in staat het kwaad te bestrijden. Of hij dit kwaad kan bestrijden, wordt in de trailer natuurlijk nog weggelaten.

Na het tonen van de opponent wordt vrijwel meteen een dame in beeld gebracht, deze komt later in de trailer weer in beeld, zoenend met Bond. De beelden in combinatie met de dialoog zorgen ervoor dat de dame als manipulator gezien kan worden. Hierna wordt vrij snel een tweede manipulator in beeld gebracht. In dit geval is dat weer een dame. Ze krijgt van agent 006 de taak om Bond te doden. Hierna zijn een aantal shots te zien waarin het erop lijkt dat de dame en Bond elkaar verleiden. Dit zorgt ervoor dat zij ook als manipulator gezien kan worden.


VERDIEPING Hierna zijn een aantal shots te zien waarin Bond zijn actie vervult: het kwaad bestrijden. Dit kan weer vertaald worden naar component 3: performance.

Ook van deze trailer kan een schematische weergave gemaakt worden: Zender > subject > willen doen > moeten doen > weten hoe > opponent > manipulator > manipulator 2 > in staat zijn > performance

21


22

VERDIEPING The Dark Knight (actie, misdaad) De trailer van The Dark Knight duurt precies 2 minuten en 30 seconden. Net zoals de eerste trailer voldoet deze trailer dus aan de door de MPAA gestelde tijd. De trailer begint met een aantal korte shots van de stad en Batman die van een gebouw afspringt. Hierna wordt de filmstudio getoond, vrijwel direct gevolgd door de stem van de Joker. Men wordt dus als eerste voorgesteld aan de opponent: de Joker.

Hierna wordt het subject in beeld gebracht: Bruce ofwel de Batman. Omdat deze film het tweede deel is in de Batman series, en omdat het verhaal van Batman over het algemeen erg bekend is, was het voor het zien van de trailer al duidelijk wie het subject is. Doordat Bruce heeft gekozen om de Batman te zijn, wil hij dus ook het kwaad bestrijden. Hier komt dus al component 2, competence, aan bod.


VERDIEPING Vrijwel meteen na het tonen van het subject maakt men kennis met de manipulators. De eerste is een vrouw. Uit de dialoog kan gehaald worden dat zij meer dan een vriendschappelijke band heeft met Bruce. Na een shot van de twee op een dakterras loopt ze met een andere man weg. Deze man werd eerder al door haar voorgesteld en het lijkt alsof ze een relatie met hem heeft. Om deze reden kan hij ook een manipulator zijn. De twee samen, of apart, kunnen er namelijk voor zorgen dat Bruce de actie die hij moet uitvoeren aanpast of niet uitvoert.

23


24

VERDIEPING Hierna komt een shot van de Joker die een feest binnen komt vallen en bedreigend rond de vrouwelijke manipulator loopt. Dit kan gezien worden als een boodschap waardoor Batman het kwaad wel moet bestrijden. Zo kan de Joker dus gezien worden als zender en komt meteen component 2, competence, weer aan bod. Hierna is uit de dialoog te halen dat Batman weet wat hij moet doen om de Joker tegen te houden. Een stukje paar seconden later wordt een shot getoond van het Batman kostuum. Met dit kostuum is Bruce ook in staat om de Joker tegen te houden. Of dat ook echt lukt is natuurlijk niet in de trailer te zien. Hierna zijn er een aantal performance shots te zien van Batman in strijd met de Joker.


VERDIEPING

Vlak voor het einde wordt nog een bekende uitspraak gedaan door de mannelijke manipulator: ‘You either die a Hero or live long enough to see yourself become the villian’. De trailer eindigt met de naam van de film. In een schematische weergave ziet de trailer er als volgt uit: Opponent > subject > willen doen > manipulator > manipulator 2 > zender > moeten doen > weten hoe > in staat zijn > performance

25


26

VERDIEPING Overeenkomsten Zoals eerder vermeld bestaan de meeste trailers uit een drie-actsctructuur. Bij de geanalyseerde trailers is dit ook duidelijk terug te zien. Echter de laatste acte, waar vaak een herkenbaar muziekstuk wordt ingezet, is niet even duidelijk terug te vinden in de trailers. In The Golden Eye is dit erg duidelijk: de trailer eindigt met de typische Bond muziek. The Dark Knight trailer eindigt met een typerende zin die al tijdens de analyse was vermeld. En The matrix trailer laat het bekende shot zien waarin een man allemaal kogels ontwijkt. De trailers verschillen vrij sterk wat betreft de laatste acte in vergelijking met de eerste twee actes. Het typerende muziekstuk is niet altijd aanwezig, maar een typerend gegeven van de film wel. Een andere overeenkomst is dat de filmstudio vrijwel direct aan het begin van de trailer wordt getoond. En dat elke trailer vlak aan het einde nogmaals de naam van de film toont. The Golden Eye en The Dark Knight plaatsen na het tonen van de filmnaam beiden nog een shot uit de film voor een humoristisch effect. Schema analyse Hieronder zijn de analyses van elke trailer onder elkaar gezet om deze zo beter te kunnen vergelijken. Elk actant en elke component zijn hierin weergegeven in een andere kleur om zo goed de verschillen en overeenkomsten in ĂŠĂŠn oogopslag te kunnen zien.


VERDIEPING Toelichting schema Er zijn dan ook meteen sterke overeenkomsten te zien: het einde van de Er zijn meteen sterke overeenkomsten te zien: het einde van de trailer is bij alle drie de trailers hetzelfde. Het subject is aan het einde van de trailer in staat om zijn actie te voltooien. Dit wordt dan ook opgevolgd met beelden waarin hij de actie realiseert. Dit zijn de enige punten die in elke trailer op dezelfde plek staan. Verder is te zien dat het subject altijd aan het begin van de trailer wordt geïntroduceerd. Ook is het opvallend dat het vijfde component in geen enkele trailer terugkomt. Dit is vrij logisch aangezien deze het eindresultaat van de actie zou verraden. Alle overige punten zijn vrij verschillend. Bij twee van de drie trailers wordt de zender in het begin van de trailer geïntroduceerd en komen het ‘willen doen’ en de manipulator ook vroeg in beeld. Bij twee van de drie trailers wordt de opponent in het midden van de trailer geïntroduceerd waarna het subject het ‘moeten doen’ en het ‘weten hoe’ ervaart. Een opvallend verschil is dat niet in elke trailer dezelfde actants en componenten zitten. Zo zit er in The Matrix wel een directe ontvanger maar geen tweede manipulator. Bij de andere trailers is dit juist andersom. Er is te zien dat de zender en de opponent eigenlijk op twee plekken geïntroduceerd kunnen worden: aan het begin of in het midden van de trailer. Conclusie Er zijn aardig wat overeenkomsten te vinden in de drie geanalyseerde trailers. Het subject wordt telkens aan het begin van de trailer geïntroduceerd en de trailer eindigt met het subject die ‘in staat is’ om zijn actie uit te voeren, gevolgd door performancebeelden. Alle drie de trailers beginnen met het tonen van de filmstudio en eindigen met het tonen van de filmnaam. Dit zijn aspecten die dus in een vaste opstelling terugkomen in de actietrailer. Verder kan het midden van een goede trailer erg verschillen. De plaatsing van de zender en de opponent kan op twee plekken: aan het begin of in het midden van de trailer. Na het analyseren en vergelijken van de drie trailers kan er niet één vaste verhaallijn vastgesteld worden. Een aantal actants en componenten hebben een vaste plaats, maar verder kan de volgorde erg verschillen. Het succes van de trailers zal ook hoogstwaarschijnlijk niet alleen bepaald zijn door de ordening en inhoud van de verhaallijn. Er kan in ieder geval geconstateerd worden dat er geen algemeen recept is voor een goede actietrailer is. Er zijn alleen een aantal aspecten met een vaste plaatsing, de rest van de inhoud is vrij voor eigen invulling.

27


28

REFLECTIE Communicatie Dit is een reflectiepunt waar ik over het algemeen altijd tevreden over ben. Ik weet van mijzelf dat ik goed kan communiceren met anderen maar dat ik hier zeker ook nog verbeterpunten heb. Dit laatste is vooral naar voren gekomen in de afgelopen acht weken van dit project. Zo vond ik het in het begin wel lastig om met twee vreemden in een groep te werken. Ik merkte dat ik erg terughoudend was in de eerste weken, aangezien ik niemand op zijn tenen wilde trappen. Hier was wel te merken dat mijn groepsgenoten zich hetzelfde voelden in de situatie. Iedereen moest even wennen aan elkaar en aan het nieuwe project. Als groep hebben wij wel ons best gedaan om die eerste ongemakkelijkheid bij elkaar te verminderen. Zo zijn we gezamenlijk wat gaan eten in de stad en hebben we in pauze’s regelmatig gepraat over onderwerpen die niet direct met school geassocieerd worden. Dit zorgde er voor dat iedereen zich meer op zijn gemak voelde en hierdoor ging ook de communicatie beter. Toch merkte ik nog steeds sterk verschil tussen mijn communicatie met ‘mijn gekozen partner’ en de communicatie met de twee ‘vreemde groepsgenoten’. De partner die ik zelf koos ken ik beter en dit was in de communicatie ook te merken, dit verliep vlekkeloos. Wij zaten heel erg op één lijn, dit komt waarschijnlijk ook doordat wij al aan meerdere opdrachten hebben samengewerkt. Communicatie is zelfs bijna niet nodig omdat we elkaar erg snel en goed begrijpen, dit werkt heel fijn en efficiënt.


REFLECTIE De communicatie met de ‘vreemde’ groepsgenoten ging een stuk stroever. Ik vind het persoonlijk niet erg om feedback te geven aan klasgenoten of vrienden, maar ik merkte dat ik het soms wel lastig vond om feedback te geven aan die groepsgenoten. Natuurlijk heb ik continue wel gecommuniceerd naar hen wat beter zou kunnen, maar ook juist wat al goed was. Dit laatste probeerde ik vooral te benadrukken omdat ik het idee heb dat iedereen het fijn vindt om de bevestiging te krijgen dat ze iets goed doen. Als ik feedback moest geven aan klasgenoten was ik waarschijnlijk iets harder geweest. Nu heb ik het vaak laten gaan en later zelf enigszins aangepast of opnieuw gemaakt. Dit kan ik in het vervolg beter op een andere manier doen, aangezien dit nu voor enige frustratie aan mijn kant zorgde. Ik merkte dat ik heel sterk niemand wilde kwetsen of demotiveren. Soms moest er ontzettend veel verandert worden en durfde ik niet te communiceren dat dit niet op het niveau zat wat ik wilde aanhouden, want dit zal erg hard aan kunnen komen. In het vervolg moet ik misschien minder nadenken en meer communiceren wat ik denk of vind. Het was waarschijnlijk beter om mijn eerlijke mening te geven, ondanks dat deze niet altijd positief zou zijn geweest. Verder ging de communicatie wat betreft taakverdeling in het begin iets stroef. Iedereen deed een deel en dat was prima, er werd niet veel gecommuniceerd. Naarmate we dieper in het project zaten verbeterde de communicatie wel. Voor het volgende project zou ik meer tijd in het begin besteden aan de kennismaking met groepsgenoten. Wanneer men elkaar beter kent zal de communicatie beter gaan en dit bevordert uiteindelijk natuurlijk het gehele proces.

29


30

REFLECTIE Planning Dit is vrijwel altijd mijn vaste struikelpunt tijdens een project. Ik ben enorm van het uitstellen, dit is begonnen op de middelbare school en ik heb er ontzettend veel moeite mee om dit af te leren. Elk project doe ik mijn best om orde te krijgen en overzicht te creĂŤren. Wanneer het duidelijk is wat er allemaal gedaan moet worden en voor wanneer, kan ik beginnen met het maken van een planning voor mijzelf. Net zoals bij veel voorgaande projecten had ik tijdens dit project het doel om mijn planning te verbeteren. Ondanks dat ik in de voorafgaande projecten enige verbetering merkte was dat tijdens dit project niet erg aanwezig. Zo was het in de eerste weken lastig om een goede planning te maken omdat ons concept nog erg onduidelijk en vrij was. Naarmate hier een beter beeld van kwam werd ook duidelijker wat er allemaal gedaan moest worden. In het begin van het project had ik een lijst gemaakt met alle deelproducten die opgeleverd moesten worden. Ondanks dat dit de hele tijd in mijn achterhoofd zat heb ik mij vergist tijdens het plannen. Zo bleek dat het ontwerpen telkens toch meer tijd in beslag nam dan ik dacht. Dit kwam vooral doordat ik niet goed had ingeschat wat er allemaal nodig was voor de applicatie. Zo zijn wij tijdens het proces wel eens van mening of richting verandert waardoor er andere of nieuwe ontwerpen/assets moesten komen. Doordat ik veel werk van groepsgenoten moest verbeteren of zelfs geheel opnieuw maken kwam mijn planning ook in de war. Ik had sommige taken misschien beter aan anderen kunnen overlaten, maar ik merk dat dit dan niet altijd voldoet aan de kwaliteit die ik wil opleveren. Om deze reden vind ik het moeilijk om soms dingen uit handen te geven, aangezien ik het niet voldoende wil doen maar goed. Wanneer niet iedereen hier hetzelfde over denkt is dat soms lastig.


REFLECTIE Een ander punt waar ik mij vrij erg in vergist heb was het individuele verslag. En dan met name de verdieping. Tijdens groepsprojecten merk ik dat ik de individuele producten vaak uitstel, omdat ik op dat moment de groepsproducten belangrijker vind. In mijn verdieping is veel meer tijd gaan zitten dan ik had gepland. Doordat ik de laatste dagen van het project erg ziek werd liep mijn planning in het water. Gedurende het hele project had ik erg veel last van ziekte wat het aanhouden van mijn planning niet gemakkelijker maakte. Dit is helaas een factor waar ik geen invloed op heb, maar dit is dan ook niet de enige reden waardoor ik verbeterpunten heb wat betreft planning. In het vervolg moet ik ook rekening houden met de individuele producten en deze dan ook betrekken in mijn planning. Verder moet ik iets minder optimistisch plannen omdat dit ervoor zorgt dat ik sommige taken onderschat en hierdoor in tijdnood kom. Tot nu toe heb ik dit nooit zo extreem gehad dat ik er herkansingen nodig waren, maar dat wil ik dan ook graag zo houden. Een goede planning neemt veel stress bij mij weg en zo ook weer bij mijn groepsgenoten. Dit zal kunnen zorgen voor een betere werksfeer.

31


32

REFLECTIE Samenwerken Ondanks dat de communicatie niet altijd erg goed was, ging de samenwerking naar mijn mening wel goed. Zoals ik eerder al zei, was het in het begin lastig om te plannen wie wat moest doen. Toen het proces eenmaal op gang was ging dit een stuk beter. Iedereen nam op een gegeven moment een rol aan en nam de bijbehorende taken op zich. Het was fijn dat dit eigenlijk heel natuurlijk ging zonder enige discussie over wie wat zou doen. Over het algemeen werk ik erg graag samen, ik vind het fijn om te kunnen overleggen en hoor graag meerdere meningen voordat er een besluit genomen moet worden. Doordat je zelf een duo kon vormen wist ik dat ik met iemand in een groep zou komen waar ik erg goed mee kan samenwerken. De groepsgenoten uit de andere klas waren erg behulpzaam wat natuurlijk altijd fijn is. Normaal gesproken neem ik niet snel de leiding in de groep, er is meestal iemand die dit graag op zich wil nemen en ik vind het zelf niet nodig om de leiding te nemen. Echter, tijdens dit project merkte ik dat ik dit keer degene was die meer leiding nam. Voordat het project begon had ik erover nagedacht om eventueel de leiding te nemen, mocht dit nodig/mogelijk zijn. Ik merkte aan mijn groepsgenoten dat zij dit ook fijn vonden. Ik zorgde voor een overzicht van wat er gemaakt moest worden en door wie. Dit zorgde ervoor dat iedereen aan het werk kon en dat iedereen wist waar de rest mee bezig was. Dit werkte erg goed en dit is dan ook iets wat ik in volgende projecten graag weer terug zou willen zien. Iedereen deed zijn ding en iedereen stond open voor feedback van anderen. Zo had iedereen altijd wat te doen en hadden we ook enige invloed op elkaars producten/eindresultaten. Wanneer een groepsgenoot in tijdnood kwam zou een ander bijspringen of de taak overnemen, dit gebeurde niet vaak maar wanneer het gebeurde was dit erg fijn. Over het algemeen verliep de samenwerking vrij soepel. Aangezien samenwerken eigenlijk altijd een punt is waar ik weinig verbeterpunten zie tijdens projecten, zal ik niet veel veranderen voor de komende projecten. Ik zou wel meer openstaan om een leidende rol op me te nemen.


REFLECTIE Mijn bijdrage In mijn logboek is puntsgewijs beschreven welke taken ik tijdens dit project op mij heb genomen. De grootste taak was het ontwerpen, vrijwel alles in de applicatie is door mij ontworpen. Er is niks dat van het internet afkomt. Dit zorgde ervoor dat ik veel tijd moest besteden aan het ontwerpen, maar dat vind ik de moeite waard. Ik ben tevreden over de ontwerpen, maar had misschien wel meer verschillende stijlen uitgeprobeerd als er meer tijd was geweest. Nu had ik namelijk twee verschillende ontwerpen gemaakt en werd het al vrij snel duidelijk welk ontwerp verder uitgewerkt zou worden. Mijn groepsgenoot heeft de ontwerpen naar mijn mening goed omgezet tot een werkende applicatie inclusief game elementen. Ik ben dan ook erg tevreden over ons prototype. Het enige mindere punt is dat de eerste game een animatie is in plaats van een werkende game. Wanneer er meer tijd was geweest voor het bouwen zou dit zeker ook een werkende game zijn geweest. Naast het ontwerpen van de applicatie heb ik ook de basis gelegd voor de vormgeving van de verslagen. Ik heb het plan van aanpak opgemaakt zodat mijn groepsgenoten deze konden gebruiken als basis voor de omgevingsanalyse, de showcase en het testrapport. Naast de opmaak van het plan van aanpak heb ik ook de opmaak van het ontwerpdocument gemaakt en enige design gerelateerde aanpassingen in de showcase en het testrapport. Het plan van aanpak en het ontwerpdocument heb ik eerst tekstueel op orde gekregen en op spelling gecontroleerd om vervolgens op te maken in InDesign. Voor het plan van aanpak heb ik de doelstelling geschreven, de aanleiding, de projectorganisatie en communicatie en de ontwikkelmethode. Voor de omgevingsanalyse heb ik een persona gemaakt en de SWOT geschreven. De feedback in de vergaderingen heb ik doorgevoerd in het plan van aanpak. Later heb ik voor de omgevingsanalyse de gehele DESTEP en concurrentieanalyse herschreven, aangezien ik helemaal niet tevreden was met de kwaliteit van de eerste versies. Samen met mijn groepsgenoten hebben we nog de MOSCOW methode geschreven. Voor de tussentijdse presentatie heb ik schetsen gemaakt voor de infographic. Later heb ik deze uitgewerkt in Illustrator. Voor de applicatie heb ik ook meerdere pogingen gedaan om een karakter te ontwerpen. Hier kwam ik echter niet uit en gelukkig wilde een groepsgenoot dit van mij overnemen.

33


34

REFLECTIE Verder heb ik voor de applicatie vrijwel alle tekst uitgedacht en geschreven. Natuurlijk hebben mijn groepsgenoten dit nog doorgelezen en eventueel aangepast. Hiernaast heb ik nagedacht over de spellen die in de applicatie moesten komen. Mijn groepsgenoten waren tevreden over mijn ideeën en deze zijn dan ook door mij omgezet in een ontwerp en door mijn groepsgenoot omgezet in een werkend prototype. Voor de trailer ben ik samen met een groepsgenoot gaan filmen bij het museum. Daarna ben ik intensief op zoek gegaan naar muziek voor onder de trailer en heb ik een kort storyboard geschetst. Na het vinden van de juiste muziek en het ordenen van alle video’s heb ik de trailer ge-edit. Dit tot aan het gedeelte waar de animatie in beeld komt. Hiervoor heb ik ook tutorials gekeken via YouTube om zo de kennis weer even naar boven te halen. Over het algemeen ben ik tevreden met de producten die we uiteindelijk zullen opleveren. Het is wel spijtig om te weten dat wanneer er meer tijd was geweest, de producten er beter of anders hadden uitgezien. In verband met tijdsnood is er bijvoorbeeld de keuze gemaakt om de trailer niet geheel te animeren, iets wat ik achteraf wel jammer vind. Verder zijn andere ideeën zoals AR in de applicatie ook achterwegen gelaten in verband met de gegeven tijd. Het meerendeel van mijn bijdragen zijn terug te vinden in het groepsproces.


LITERATUURLIJST

* Baker, J. (2017, 14 november). How (not) to Understand a Story [Foto]. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https:// figuration.al/how-not-to-understand-a-story- b1f7437419c1 *

Goldeneye Trailer [Video]. (2007, 22 oktober). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://www.youtube. com/watch?v=HHFXthl5IJo

* The Dark Knight (2008) Official Trailer #1 - Christopher Nolan Movie HD [Video]. (2013, 2 december). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://www.youtube .com/watch?v=EXeTwQWrcwY * Hébert, L. (z.d.). The Canonical Narrative Schema. Geraadpleegd op 11 juni 2018, van http://www.signosemio. com/greimas/canonical-narrative-schema.asp * Hébert, L. (z.d.). 5. THE ACTANTIAL MODEL. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van http://www.revue-texto.net/ Parutions/Livres-E/Hebert_AS/5.Actantial-Model.pdf * Keeris, L. (2015, 23 maart). Stappenplan voor het schrijven van een scenario. Geraadpleegd op 11 juni 2018, van https:// allesoverfilm.nl/achtergronden/de-basisprincipes- voor-het-schrijven-van-een-goed-scenario/#stap2 * Le Roux, D. (2014, 15 juli). Filmtrailers: een zoektocht naar de succesformule [Scriptie]. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/298180 * Matrix Trailer HD (1999) [Video]. (2010, 21 mei). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://www.youtube. com/watch?v=m8e-FF8MsqU * Semiotics. (z.d.). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https:// sourceforge.net/p/semiotics/wiki/Actantial%20Model/ * THE ACTANTIAL MODEL. (z.d.). Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://innovationenglish.sites.ku.dk/metode/ the-actant-model/ * Wikipedia. (2013, 3 november). Motion Picture Association of America. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https:// nl.wikipedia.org/wiki/Motion_Picture_Association_ of_America * Wikipedia. (2017, 26 juli). Teaser (reclame). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Teaser_ (reclame)

35


36

*

LITERATUURLIJST

Wikipedia. (2017, 9 december). The Matrix. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Matrix

* Wikipedia. (2018, 12 juni). Trailer (promotion). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://en.wikipedia.org/ wiki/Trailer_(promotion)#History    * Wikipedia. (2018, 12 april). Premisse (scenarioterm). Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/ wiki/Premisse_(scenarioterm) * Wikipedia. (2018, 1 januari). Drie-actstructuur. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/ wiki/Drie-actstructuur *

Wikipedia. (2018, 6 juni). Algirdas Julien Greimas. Geraadpleegd op 12 juni 2018, van https://en.wikipedia.org/ wiki/Algirdas_Julien_Greimas

*

Wikipedia. (2018, 21 februari). GoldenEye. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/GoldenEye

* Wikipedia. (2018, 7 april). The Dark Knight. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Dark_ Knight * Yekini, K. C. (2016, september). Figure 5: The Canonical Narrative Schema [Foto]. Geraadpleegd op 13 juni 2018, van https://www.researchgate.net/figure/The-Canonical- Narrative-Schema_fig4_312091962


37

Individuele projectbijdrage SIM Project  

Groep 01 Lynnquenda Sprinkhuizen

Individuele projectbijdrage SIM Project  

Groep 01 Lynnquenda Sprinkhuizen

Advertisement