Page 1

WEB 2.0 Lynn Van Moeseke 1Lod KaHoSl St-Niklaas

www.bubbl.us Stap 1 bij deze opdracht hield in dat ik een onderwerp koos via brainstorming met als uitgangpunt wereldoriĂŤntatie. Dit door middel van bubbl, dit schema staat dan ook opengesteld. Op het einde van deze brainstorm kwam ik bij natuurrampen terecht, dit leek me een passend onderwerp om rond te werken. Er gebeurd zoveel in de wereld en tegenwoordig staat het milieu steeds centraal. Zo kan je ook spreken over de gevolgen die onze levensstijl heeft op het milieu. Bij sociale vaardigheden is het ook een passend onderwerp en je kan gemakkelijk praten over behulpzaamheid en armoede die bij dit onderwerp te pas komen. Dit onderwerp is vooral gepast omdat het toch vrij frequent voorkomt en over heel de wereld. Zelf de extreme gevallen komen spijtig genoeg dikwijls voor. Wanneer we de actualiteit bespreken zal een natuurramp daar zeker bijhoren. Dit onderwerp geeft je ook de kans om verschillende werkvormen aan te nemen, je kan ze veel zelf laten opzoeken zowel hoe het ontstaat en wat de gevolgen zijn. Al bij al een onderwerp dat je op verschillende manieren kan aanpakken.

www.youtube.com Twee links: • http://www.youtube.com/watch?v=C7boAaB1t1U&NR=1


• http://www.youtube.com/watch?v=nZauIvJsItQ Ik heb deze links gekozen omdat ze aansluiten bij het gepast onderwerp. Bij het ene wordt aangetoont dat natuurrampen niet alleen aan de andere kant van de wereld gebeuren. Zowel Belgie, Nederland als Frankrijk komt er wel eens met in contact. Het filmpje geeft een duidelijk zicht van de tornado, dit intresseerd de kinderen wel want ze vinden dit steeds spectaculair. Op die manier kan je de aandacht trekken van de leerlingen en dit duidt hen ook de ernst van de zaak aan. De tweede link is een stukje uit 'An inconvienent truth' van Al Gore. Hierin wordt verteld hoe een orkaan ontstaat dus zien wetenschappelijke kant van deze ramp. Gevolgd door de beelden vlak na de ramp. Je ziet de bewoners in tranen met hun laatste bezittingen in hun handen. Hierbij kan je het sociale aspect beter bekijken en bespreken op welke manieren wij hier kunnen helpen.

www.zamzar.be

Het is nu mogelijk het filmpje te downloaden op zamzar.

http://www.media-convert.com Het converteren is niet gelukt dus het plaatsen op www.box.net

http://www.slideshare.net link: http://www.slideshare.net/naola/milieu-141947 Deze slideshow gaat over ons milieu en hoe onze vooral westerse leefwereld invloed heeft op ons milieu. Het bespreekt welke problemen we hebben in onze wereld en wat de oorzaken zijn deze problemen. Hier hebben de kinderen de kans om er zelf nog bij op te sommen of sommige dieper uit te spitten. Hierbij bespreken ze ook het broeikaseffect, misschien vrij moeilijke stof maar ik vind het wel belangerijk dat de kinderen hiervan al gehoord hebben en de problematiek hiervan begrijpen.

http://www.deezer.com link: http://www.deezer.com/#music/result/tears%20of%20heaven Ik heb voor dit lied gekozen wannt het heeft een zeer emotionele waarde en ik denk dat de kinderen dit ook wel kunnen aanvoelen. De hoofdreden is dat dit lied gecoverd werd door vele artiesten om hulp in te roepen bij de tsunamiramp, dus zeer toepasselijk bij dit onderwerp.

http://www.magmypic.com


Http://docs.google.com link: http://docs.google.com/Presentation?id=dcp5q8mw_6fz2tmrdx

http://del.icio.us. link: http://del.icio.us/lynnerdjen666

http.zlango.com

we

don't

treath

are


world

well

it

is

time

that

we

do

something

about

it

Een hele snelle log in en heel makkelijk in gebruik. Alles verloopt hier enorn vlot, dit is zeker en wast iets waar de kinderen zelf kennis met kunnen maken.

WEB 2.0  

Lynn Van Moeseke 1lod natuurrampen