Page 1

ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT B2 ΓΕ.Λ.ΑΣΗ ΜΙΟΥ


Η ΟΜΑ∆Α ΜΑΣ Η οµάδα µας αποτελείται από τα εξής 5 µέλη... Μαρίνος Ζαχαριουδάκης Πέτρος Λιλίτσης Εµµανουέλα Παπαδάκη Γεωργία Χατζάκη Γιώργος Χατζάκης

Το θέµα µας:


Το θέµα µε το οποίο δουλέψαµε φέτος στο project ήταν «Πώς η τεχνολογία βοηθάει στην καλλιέργεια και παραγωγή των προϊόντων (και ποιο συγκεκριµένα στην ελιά)». Μόλις καταλήξαµε στο θέµα για το οποίο θα δουλέψουµε ,φτιάξαµε διάφορα υποερωτήµατα σε σχέση µε το αρχικό όπου τα χωρίσαµε και ο καθένας δούλεψε πάνω σε αυτά. Ο Μαρίνος ασχολήθηκε µε την ποιότητα της παραγωγής ανάλογα µε την τεχνολογία. Ο Πέτρος έκανε µια συνέντευξη σε ένα αγρότη. Η Εµµανουέλα θα έβρισκε πληροφορίες µε την αξία του ελαιόλαδου. Η Γεωργία µε την ασφάλεια της γης Ο Γιώργος µε την ποσότητα του ελαιόλαδου

Μερικά λόγια για το τι θα δούµε στη συνέχεια... Στην όλη διάρκεια της παρουσίασης της εργασίας θα πληροφορηθούµε για την καλλιέργεια της ελιάς , για την συγκοµιδής της ,την ασφάλεια και για την αξία του λαδιού. Θα δούµε όλες αυτές οι


εργασίες πώς γινόταν στα παλιά τα χρόνια και πως έχει εξελιχθεί η εργασία αυτή µε την βοήθεια της τεχνολογίας. Γιατί η ελιά είναι ένα φυτό το οποίο υπήρχε από την αρχαιότητα. Είναι ένα φυτό όπου είναι πολύ χρήσιµο για στη ζωή του ανθρώπου τόσο σε ΄θέµα της διατροφής του αλλά είναι και η εργασία του .Ένας γεωργός για να την φροντίσει θέλει πολύ κόπο και πολύ φροντίδα για να µπορέσει να την κάνει να βγάλει το λάδι που εµείς το έχουµε σπίτι .Ας τα δούµε όµως όλα αυτά πιο αναλυτικά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η ποιότητα του ελαιόλαδου συνδέεται µε την σωστή φροντίδα του ελαιόδεντρου αλλά και µε την συγκοµιδή του καρπού στην κατάλληλη εποχή. Η εποχή αυτή διαφέρει ανάλογα µε την γεωγραφική θέση κάθε αγροτεµαχίου µε ελιές


.Πιο συγκεκριµένα στο ίδιο χωριό ένας αγρότης µπορεί να έχει 3 ελαιώνες αλλά ο ένας λόγο των συνθηκών των κλιµατικών συνθηκών να το ευνοούν να ωρίµαση µε διαφορά ακόµα και 2 µηνών από τους άλλους ελαιώνες. Οπότε το ζητούµενο είναι η ποιότητα .Τότε ο παραγωγός πρέπει να φρονήσει να κάνει τη συλλογή του καρπού περίπου όταν είναι στο 50 µε 80% της ωρίµανσης του.

Με άλλα λόγια θα πρέπει ο παραγωγός να θυσιάσει το 20% απο την παραγωγή του , για να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ελαιολάδου . Όταν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο τότε ο παραγωγός έχει πετύχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ελαιολάδου το λεγόµενο ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ. Έτσι η αµέσως επόµενη επιλογή για τον παραγωγό είναι η µείωση όσο το δυνατό στις εργασίες που χρειάζονται για την διαδικασία συγκοµιδής του καρπού. Αυτό γίνετε πολύ απλά µόνο αν φροντίσουµε να χρησιµοποιήσουµε µηχανικά µέσα για την συγκοµιδή , και µάλιστα δουλεύοντας τα σε οριακές για το δέντρο


ταχύτητες πολλές φορές. Γενικά, η όλη διαδικασία συγκοµιδής του ελαιολάδου γίνετε σε ρυθµούς πολύ γρήγορους και πολύ εξαντλητικούς είτε για τα µηχανήµατα, είτε για τους ανθρώπους που τα χρειάζονται και φυσικά για το δέντρο που µας προσφέρει τους καρπούς του.

ΟΞΥΤΗΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟY Το ελαιόλαδο είναι µείγµα του εστέρων της γλυκερίνης µε οργανικά (λιπαρά) οξέα , κυρίως ελαϊκό ακόρεστος στεατικό και πολµιτικό κορεσµένο. Οι εστέρες αυτοί , λόγω υδρόλυσης διασπώνται εν µέρει σε γλυκερίνη και ελεύθερα οξέα. Η παρουσία ελευθέρων οξέων µειώνει την ποιότητα του ελαιολάδου. Κυρίως δείκτης ποιότητας του ελαιολάδου , αλλά και των άλλων λιπαρών ουσιών. Είναι ο αριθµός υπεροξειδίου, που είναι το µέτρο του βαθµού της ταγγίσεως του στην βιοµηχανία χρησιµοποιείτε σε συνδυασµό µε την οξύτητα. Όµως στο εµπορικό ελαιόλαδο έχει επικρατήσει να χρησιµοποιείται ως δέκτης ποιότητας η ογκονοµετρούµενη οξύτητα. Αυτό


οφείλεται στο γεγονός ,ότι ο προσδιορισµός της ογκονοµετρούµενης οξύτητας στο ελαιόλαδο είναι πολύ πιο εύκολες από τον προσδιορισµό του αριθµού υπεροξειδίου. Την οξύτητα του ελαιολάδου την µετράµε µε ένα µηχάνηµα που έχει µια τενία µε γράµµατα και ανάλογος µε την οξύτητα του βγάζει το χρώµα το κατάλληλο χρώµα. Συµπέρασµα είναι ότι όσο πιο πολύ οξύτητα έχει το λάδι τόσο πιο ποιοτικό είναι.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ Από των προγενέστερων αιώνων τα ελαιόδεντρα τα φύτευαν σε µεγάλη σχετικά απόσταση , ώστε τα ίδια τα κτήµατα να χρησιµοποιούνται και για διάφορες άλλες καλλιέργειες. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι επί τουρκοκρατίας ακόµα , στα εφορότερα κτήµατα του κάµπου οι γεωργοί καλλιεργούσαν διάφορα φυτά και έτσι εξηγείτε και ο µικρός αριθµός των ελαιόδεντρων καθώς και η περιορισµένη


παραγωγή λαδιού . Τις ελιές συνήθως της φύτευαν τι φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη. Εντόπιζαν ένα είδος ελιάς της λεγόµενης αγριελιάς , την έπαιρναν και την µεταφυτεύουν σε καλλιεργηµένα χωράφια µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και αυτά στον ίδιο προσανατολισµό. Τον επόµενο χρόνο τις µπόλιαζαν µ φλούδα από ήµερες ελιές και επέλεγαν οι έµπυρη ελαιοκαλλιεργητές . Τις ελιές σπάνια τις κλαδεύουν και της οργώνουν και τους ελαιώνες τους ελαιώνες τους καλλιεργούσαν µόνο όταν ήθελαν να σπείρουν σιτάρι, βαµβάκι κτλ. Έτσι οι ελιές γίνονται θεόρατες µεν , αλλά µε ελάχιστη καρποφορία. Χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι ένας τινάχτης δύσκολα τελείωνε σε µια µέρα περισσότερες από 2 ελιές .Το µάζεµα των ελαιόδεντρων αποτελούσε πανηγύρι καθώς στους ελαιώνες πήγαιναν όλα τα µέλη της οικογένειας µε τα ζώα και όλα όσα χρειάζονταν µέχρι να τελειώσουν την εργασία τους. Στην αρχή έβαζαν κάτι πανιά κάτω από την ελιά και στη συνέχεια µε ένα µάκρη ξύλο το λεγόµενο βέργα ράβδιζαν την ελιά. Αυτός ο τρόπος δεν απέχει και πάρα πολύ από τον σηµερινό τρόπο µαζέµατος των ελιών . Μετά το µάζεµα των ελιών τις έβαζαν µέσα σε µεγάλα


σακιά και τα µετέφεραν στο ελαιοτριβείο του χωριού ώστε να έρθει η ελιά στο τελικό στάδιο για να γίνει λάδι .Οι παραγωγοί κανόνιζαν πόση ποσότητα θα έπαιρναν για το φτωχικό τους και κανόνιζαν την ποσότητα που θα ήταν για πώληση. Η διαδικασία παραγωγής στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο γινόταν συνήθως την νύχτα και ήταν απλή όσο και επίπονη για τους συµµετέχοντες της ελιάς τις έριχναν στο λιοτρίβι όπου εκεί πολτοποιούταν και µετά γινόταν το λάδι. Μετά από οι παραγωγοί έπαιρναν µια ποσότητα για το σπίτι και την υπόλοιπη την πουλούσαν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΗΣ Η καλλιέργεια του εδάφους είναι στενά συνδεδεµένη µε την επάρκεια του νερού ή όχι. Στους ελαιώνες που υπάρχει νερό τη θερινή περίοδο που µπορεί ο παραγωγός να ποτίσει τα δέντρα του όταν χρειάζεται , τα πράγµατα είναι απλά. Κάνουµε δηλαδή ένα όργωµα είτε τη άνοιξη είτε στο τέλος του χειµώνα ανάλογα µε ο µέγεθος των ζιζανίων, την ένταση των βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια του χειµώνα για την σύσταση του εδάφους .Άλλα εδάφη


κρατάνε την υγρασία για µήνες οπότε θέλουν αργά την άνοιξη όργωµα και άλλα λίγες µέρες άρα θέλουν νωρίς όργωµα πριν ξεραθεί το χώµα. Το πρόβληµα είναι στα αδρά κτήµατα , που δεν υπάρχει δίκτυο νερού για να ποτιστούν τα δέντρα το καλοκαίρι. Σε αυτά κάνουµε το πολύ 2-3 φορές όργωµα τη φορά. Και αυτό γιατί δεν µας ενδιαφέρει µόνο να καταστρέψουµε τα ζιζάνια αλλά και να ανοίξουµε διαδρόµους για το νερό της βροχής για να εισχωρήσει όσο πιο βαθιά γίνεται στο υπέδαφος. Άρα θα παραµείνει η υγρασία για περισσότερο διάστηµα στο χώµα ώστε να καλύψει τις ανάγκες του δέντρου. Σε γενικές γραµµές κάνουµε ένα όργωµα νωρίς το χειµώνα ,και ένα προς το τέλος του .Το ιδανικό είναι µέσα στην άνοιξη να ποτίσουµε το χώµα ώστε να γίνει σαν «µπετόν» από πάνω για να µην εξατµίζεται η ανάδοση δηλαδή η υγρασία του υπεδάφους. Αυτό όµως δεν επιτρέπει τη µορφολογία του εδάφους να γίνει στα περισσότερα κτήµατα , αλλά πολλές φορές δεν το επιτρέπει και η ψυχολογία του παραγωγού ο οποίος έχει αρχίσει να εξαντλείται ποια από τις επαναλαµβανόµενες και κοπιαστικές αυτές εργασίες. Για αυτό ελάχιστοι είναι αυτοί που προχωράνε στο τρίτο όργωµα/πάτηµα του χωραφιού.

ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ


Ο καρπός ωριµάζει στα µέσα προς τα τέλη του φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η συγκοµιδή. Η ελιά παραδοσιακά µαζεύεται µε το χέρι και το µάζεµα της ελιάς αποτελεί εδώ και αιώνες σηµαντική αγροτική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Στη σηµερινή εποχή τα κλαδιά περνιούνται µε το χτένι για να αποσπάτε ο καρπός µε µεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα ενώ το έδαφος κάτω από την ελιά στρώνεται µε λιόπανα η µ ειδικό δίχτυ από συνδετικό υλικό. Αφού πέσουν οι ελιές από το δέντρο καθαρίζονται µε το χέρι από τα χοντρά κλαδιά προκειµένου να τοποθετηθούν στη συνέχεια σε δοχεία µεταφοράς τα λεγόµενα «σακιά» και να µεταφερθούν στο ελαιοτριβείο. Σε µεγάλους ελαιώνες χρησιµοποιούνται συχνά ειδικά µηχανήµατα για τη συγκοµιδή. Τα µηχανήµατα χειρός (βέργες) λειτουργούν συνήθως είτε µε την αρχή της δόνησης ή της περιστροφής της καφαλής.

Τρόπος συλλογής ελαιοκάρπων: -Συλλογή µε τα χέρια από το έδαφος µετά από φυσιολογική πτώση. Ο τρόπος αυτός ελαιοσυλλογής έχει


εγκαταλειφθεί και αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου από τα δίχτυα µόνιµης κάλυψης του εδάφους. Αυτό έγινε γιατί παρουσίαζε σοβαρά µειονεκτήµατα αλλοίωσης του καρπού, αύξησης της οξύτητας, έναρξης οξείδωσης, δυσάρεστων οσµών και κατώτερης ποιότητας λαδιού. -∆ίχτυα ελαιοσυλλογής Τα δίχτυα ελαιοσυλλογής στη χώρα µας, για ορισµένες περιοχές και ποικιλίες, όπου είναι ανεφάρµοστη άλλη µέθοδος συγκοµιδής, µείωσαν το κόστος συλλογής για ελαιόδεντρα µέσης παραγωγικότητας στο 20-25% του συνολικού κόστους παραγωγής. Επίσης βελτίωσαν σηµαντικά την ποιότητα του ελαιόλαδου σε ανεκτά επίπεδα για βρώσιµο λάδι. -Συλλογή µε τα χέρια από το δέντρο Θεωρείται η µέθοδος συγκοµιδής που προκαλεί τις λιγότερες ζηµιές στον ελαιόκαρπο. Γι’ αυτόν το λόγο χρησιµοποιείται ευρύτατα στις βρώσιµες ποικιλίες. Το µειονέκτηµα της


είναι το υψηλό της κόστος που την καθιστά σε πολλές περιπτώσεις ασύµφορη. -Συλλογή µε ραβδισµό Ο τρόπος αυτός συλλογής επηρεάζει την ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου ανάλογα µε το βαθµό του τραυµατισµού που προκαλεί στον ελαιόκαρπο.

ΤΙΜΗ ΕΛΙΑΣ Οι παραγωγοί σπάνια κατέχουν το πόσο είναι το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου. Οι διαφορές µεταξύ των ελαιώνων ως προς το κόστος µπορεί να είναι τεράστιες. Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση ίσως είναι πιο άµεσος στόχος από την ουτοπία της «καλύτερης τιµής» που προσδοκούν οι παραγωγοί από την πιστοποίηση.


Ένα παράδειγµα για να καταλάβουµε πόσο κόστος θα έχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να κάνει µια καλλιέργεια(έσοδα-έξοδα). Για το ένα στέµµα χωραφιού θα χρειαστούν 30 ελαιόδεντρα - 10ευρώ θα χρειαστεί στο πετρέλαιο για το όργωµα του χωραφιού - 20 ευρώ για τον εργάτη που θα του κάνει το όργωµα - 40 ευρώ για 100κιλά λίπασµα - 10ευρώ για το πότισµα - 100ευρώ για το ράντισµα - 100ευρώ για το κλάδεµα

Για το µάζεµα της ελιάς: - 60ευρώ στα εργατικά - 10ευρώ στο πετρέλαιο του µηχανήµατος - ελαιουργείο 10% της παραγωγής (60 κιλά λάδι)


ΕΣΟ∆Α -ΕΞΟ∆Α - 50 τσουβάλια ελιές - 600 κιλά λάδι στη τιµή των 2,5ευρώ (600*2,5=1500) - 170+150= 520ευρλω έξοδα – Καθαρό κέρδος 980ευρώ

ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ - Τρακτέρ 30000ευρώ - Αλέτρι 1000ευρώ - Φρέζα 3000ευρώ - Καλλιεργητής 1500ευρώ - Βυτίο 1500ευρώ


- Ελαιοραβδιστικά 700ευρώ - 2 βέργες 200ευρώ - Ξυλοκοπτικό 300ευρώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κάνοντας την έρευνας µας αποφασίσαµε ότι τις περισσότερες απορίες µας θα µπορούσε να µας της δώσει µόνο κάποιος όπου ασχολείται µε τη γεωργία έτσι και εµείς βρήκαµε ένα γεωργό και του κάναµε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Συµφέρει κάποιο µικροπαραγωγό να έχει υψηλή τεχνολογία για την καλλιέργεια του ; ∆εν συµφέρει κάποιον µικροπαραγωγό ν έχει υψηλή τεχνολογία διότι είναι πού ακριβά τα µηχανήµατα . Μπορεί όµως να βρει πιο µικρά µηχανήµατα σε χαµηλότερη τοµή ώστε να του προσφέρει ,µία ευκολία στη ν εργασία του . 2) Πώς ποτιζόταν τα παλιά χρόνια και πώς τώρα οι ελιές ;Τι εργαλεία χρησιµοποιούσαν παλιά και τι τώρα ; Τα παλιά τα χρόνια τα δέντρα ποτίζονταν µε τα πηγάδια επειδή δεν είχαν µηχανήµατα για να


µεταφέρουν το νερό από τη πηγή .Τα εργαλεία που είχαν τότε ήταν τα γαϊδούρια για τη µεταφορά τους , κάτι παλιά σεντόνια τα αντίστοιχα σήµερα λιόπανα και µε κάτι βεργιές ράβδιζαν τις ελιές. Σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει σε µεγάλο βαθµό. Τα δέντρα πλέον ποτίζονται µε τις γεώτρησης που έχουν κάνει δίχτυα όπου από εκεί περνάει το νερό και έχουν τοποθετήσει ρολόγια για να µετράνε το νερό που χρησιµοποίησαν ώστε να το πληρώνουν. Τα εργαλεία που έχουµε σήµερα είναι η ντέµπλα, τα λιόπανα , το µηχανάκι ,τα αγροτικά και άλλα πολλά ακόµη που κάνουν την εργασία πιο εύκολη. 3)Τα σηµερινά εργαλεία έχουν καλύτερη επίδοση από τα παλιά ; Τα σηµερινά µηχανήµατα είναι πιο καλά επειδή κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά µας όµως αυτό έχει και κάποιες συνέπειες. Πιο συγκεκριµένα το ραβδιστικό κάνει κακό στην ελιά διότι σπάει τα κλαδιά της ελιάς και έτσι την πληγώνει. Παρόλα αυτά κανείς δεν προτιµάει το µάζεµα να γίνεται όπως παλιά γιατί ενώ σήµερα τους παίρνει 1 µε 2 εβδοµάδες µε τη παλιά µέθοδο θα έπαιρνε µήνα και ίσως και παραπάνω το µάζεµα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Μετά από πολύ δουλειά και µεγάλη εξερεύνηση φτάσαµε στο τελικό µας αποτέλεσµα που πιστεύουµε ότι είναι αξιόλογο. Μέσα από το µάθηµα αυτό πήραµε πολλές γνώσεις και µάθαµε πράγµατα που µας κίνησαν το ενδιαφέρον. Όσο αναφορά την όλη εργασία και τον τρόπο δουλειάς µας έχουµε να ΄πούµε ότι σαν οµάδα δέσαµε από την αρχή και είχαµε µία πολύ καλή αρµονία και συνεργασία µεταξύ µας. Συναντήσαµε βέβαια πολλές δυσκολίες ειδικά στο θέµα των πηγών µας όµως µε επιµονή και θέληση τα καταφέραµε και φέραµε εσπέρας αυτό που µας είχε δοθεί. Βέβαια σηµαντικό ρόλο είχε και η καθηγήτρια µας η κ Μαρία Τουτουδάκη όπου µας έδινε πάντα τις λύσεις µας στα προβλήµατα που συναντούσαµε. Βέβαια το σηµαντικότερο µάθηµα που πήραµε µέσα από εδώ ήταν ότι µάθαµε να συνεργαζόµαστε και ,µε άλλα άτοµα και αυτό είναι ότι καλύτερο µπορούσαµε να κάνουµε. Ελπίζουµε το αποτέλεσµα µας να σας άρεσε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Όταν µας έδωσε η καθηγήτρια το θέµα µε το οποίο θα δουλεύαµε χωρίσαµε τις δουλειές που θα έκανε ο καθένας. Αρχικά βρήκαµε πληροφορίες για το θέµα µας και κάθε Πέµπτη που είχαµε το µάθηµα του project συναντιόµασταν ή στη τάξη ή στην αίθουσα και ανακοίνωνε ο ένας στον άλλο τη δουλειά που έκανε. Όποτε ο καθένας απο την οµάδα έβρισκε ένα εµπόδιο µε τη βοήθεια των υπολοίπων και τη βοήθεια της καθηγήτριας µας το ξεπερνούσαµε και συνεχίζαµε τη δουλειά. Μόλις ολοκληρώσαµε τη σύλλεξη των πληροφοριών µας αρχίσαµε να κάνουµε µια γενική περίληψη ώστε να τη προσαρµόσουµε στην παρουσίαση µας. Στο τέλος φτιάξαµε το power point όπου είδαµε προηγουµένως. Τη δουλειά αυτή την κάναµε όλοι µαζί. Αφού µαζευτήκαµε όλοι µαζί βοήθησε ο ένας τον άλλο για να φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µας οι δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε ήταν πολλές, ιδιαίτερα στο θέµα των πηγών µας γιατί δεν ξέραµε που να απευθυνθούµε για να διατρέξουµε στη συλλογή των πληροφοριών. Παρόλα αυτά ξεπεράσαµε όλες τις δυσκολίες και µέσα από αυτές µάθαµε να λειτουργούµε σαν οµάδα που κατεµέ ήταν το πιο σοβαρό εφόδιο που θα µπορούσαµε να πάρουµε. Όσο αναφορά για τις πληροφορίες που βρήκαµε ανατρέξαµε στο διαδίκτυο , από συνεντεύξεις σε αγρότες και από τα οικογενειακά µας πρόσωπα. Ακόµα πολλά πράγµατα ξέραµε και εµείς οι ίδιοι γιατί δεν παύει να είµαστε γεννηµένοι σε χωρίο και οι γονείς µας να


ασχολούνται µε τα αγροτικά. Έτσι λίγο πολύ ξέραµε πάνω κάτω κάποια βασικά πράγµατα. Μόλις φτάσαµε στο τελικό αποτέλεσµα νιώσαµε όλοι πολύ περήφανοι για το τελικό αποτέλεσµα που καταφέραµε να έχουµε. Νοµίζω ότι δώσαµε το 100% των δυνατοτήτων µας και αυτό νοµίζω φαίνεται και στο αποτέλεσµα. Ελπίζουµε να σας αρέσει και σε σας η δουλειά µας γιατί εµείς πραγµατικά ανταµειφτήκαµε µε το τελικό αποτέλεσµα. Παρά τις δυσκολίες την κούραση και τον κόπο που καταβάλαµε µόλις είδαµε το τελικό αποτέλεσµα ανταµειφτήκαµε µε το παραπάνω και ξεχάσαµε τα πάντα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΜΑΣ www.agrocert.gr www.agriculture/organic.gr www.eleourgiki.gr www.tolodakimas.gr/orgoma www.rodavagro.gr


Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας

Πως η τεχνολογία βοηθάει την καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων  

Ερευνητικές εργασίες 2013-2014, Γενικό Λύκειο Ασημίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you