Page 1

Unitate didaktikoa aztertzeko txantiloia

1: ia ezer ez 3: nahiko

2: gutxi 4: asko

PROGRAMAZIOA 1 2 3 4 • Zein da unitate baten programazioa egiteko erabiltzen dudan erreferentzia? Dekretua Testu liburua Aurreko urteetako programazioa Beste bat. Zein? •

Ikasleek argi daukate unitate berri bat hasten dutenean Helburu didaktikoak Garatu nahi diren konpetentziak Egingo diren jarduera desberdinak Zelan ebaluatuko diegun • Ikasturte-hasieran ezarritako helburuak lantzen ditut • Programazioa ikasle-taldearen ezaugarrien arabera egokitzen dut • Ordezko bat etortzekotan, nire programazioak informazio nahikoa du (helburuak, konpetentziak, baliabideak, denboralizazioa, ebaluazio-irizpideak) • Programazioak beharko ditugun konpetentziak garatzea du helburua PROPOSATZEN DITUDAN ARIKETAK eta LAN EGITEKO ERA 1 2 3 4 • Ariketa manipulatiboak (dirua, maketak, neurtzeko materialak, irudi geometrikoak…) planteatzen ditut • Ahozko ariketak • Ariketa zuzenak (fitxak, liburukoak, era klasikoan…) • Ariketa sortzaileak-komunikatiboak (informazioa jaso, interpretatu, erabaki, sortu, arrazoitu, besteei adierazi…) • Ariketak testuinguru hurbil baten egoerak azalarazten dituzte • Interesgarriak izaten dira ikasleentzat • Kreatibitatea bultzatzen dut • Ikasketa autonomoa laguntzeko jarduerak proposatzen ditut (informazio osagarria bilatzea, lanak, ikerketak…) • Erabiltzen ditudan testu motak: Ipuinak Aldizkari, egunkariak Informatiboak Zientifikoak Nola antolatzen duzu taldea lan egiteko? (adierazi, mesedez, ehunekotan) Indibidualki % Binaka % Taldeka: bi baino gehiago % 1


Talde osoa % AZALPENAK

1 2 3 4 •

Nire arloan azalpenak ahoz ematen ditut • Nire arloan azalpenak idatziz ematen ditut • Azalpenetan teknika “magistrala” erabiltzen dut • Oro har, saioetan zein ehunekotan izaten dut hitza? % Nire arloan azalpenak emateko teknologi berriak erabiltzen ditut

EBALUAZIOA

1 2 3 4 •

Behaketa apunteak sarritan hartzen ditut • Froga mota ezberdinak erabiltzen ditut • Zeintzuk dira gehien erabiltzen ditudan froga motak? Azterketak Lan indibiduala Talde lana Ahozko azalpenak • Azterketak izaten dira kalifikatzeko froga nagusiak Ebaluazio aldi bakoitzean bi baino erregistro gehiago izaten ditut • Ebaluazio prozesua jarraitzeko egiten dut: Aurrezagutzak baieztatu Helburuak lortzeko zailtasunak detektatu eta zuzentzen joan • Zuzenketak edo prozesuaren jarraipena, nola egiten da? Irakasleak talde osoari Irakasleak ikasle bakoitzari Ikasleen artean Irakasle eta ikasleak

PROPOSATZEN DITUDAN JARDUERETAN DIBERTSITATEA 1 2 3 4 KONTUAN HARTZEN DUT ● Ikasleen ezaugarrien arabera, ekoizpen ezberdinak eskatzen dizkiet • Metodologi ezberdinak proposatzen ditut • Ebaluazio tresna ezberdinak erabiltzen ditut

TEKNOLOGI BERRIAK 1 2 3 4 • Informazio iturri gisa erabiltzen ditut (internet, dvd…) • Azalpenak adierazteko tresna gisa erabiltzen ditut (power point, moodle, blog, webquest…) 2


Ikasleek bere lanak egiteko tresna gisa erabiltzen dituzte (bideoak, google docs, power point…)

IKASTETXEKO PROIEKTUAK 1 2 3 4 Ikasleei proposatzen diedan jardueretan islatzen dira Elkarbizitza Agenda 21 …

ORO HAR, IKASTETXE HONETAN 1 2 3 4 • Irakaskuntza-ikaskuntza bat dator ikasle-taldearen ezaugarriekin, gaien ezaugarriekin eta ikasteko premiekin • Irakasleak erabiltzen dituen baliabideak (materialak, teknologi berriak…) ikasketa-prozesuari laguntzen diote • Irakasleak proposatutako jarduera praktikoek eduki teorikoak ikasten laguntzen dute • Irakasleak talde-lana bultzatzen du • Irakasleak lan pertsonala bultzatzen du • Irakasleak lan pertsonala bideratzen du gelan • Irakasleak ikasleak beren ikasketa.prozesuan interesa izatera motibatzen ditu • Irakasleak gogoeta-jarrera bultzatzen du • Irakasleak parte-hartzea suspertzen du • Irakasleak taldean giro ona egon dadin laguntzen du • Irakasleak ikasleen eskaeren aurrean prestutasuna adierazten du • Irakasleak familiarekin komunikazioa ahalbidetzen du • Irakaslea gelako martxa hobetzeko prest dago • Irakasleak egiten zaizkio galderei behar bezala erantzuten die • Irakasleak ikasketa-arazoak daudenean konponbideak bilatzen laguntzen du • Ebaluazio-irizpideak eta prozedurak antolamendu metodologikora egokitzen dira

3

Unitate didaktikoa aztertzeko txantiloia  

Unidade didaktikoa ebaluatzeko txantiloia aurkezten da