Page 3

PLÅT I ARKITEKTUREN

För att få så låga driftkostnader som möjligt har JM byggt in

flera smarta energilösningar i byggnaderna. Höghusdelen har till exempel utrustats med tre frånluftvärmepumpar som ser till att tappvarmvatten och värme levereras ut i hela fastigheten efter behov. Och genom att låghusdelens frånluftssystem ansluts till vär­ mepumpar, samtidigt som det höga husets ventilationssystem har mycket effektiv värmeåtervinning mellan till- och frånluft, stannar den totala energiåtgången i projektet på endast 61 kWh per kvadratmeter och år. Hittills har totalt 2 500 lägenheter byggts vid Liljeholms­ kajen och cirka 1 000 återstår innan området är fullbebyggt. Planen är att de återstående fyra kvarteren nu ska byggas i en följ, så att hela området står färdigt någon gång 2018 eller 2019.

Svart aluminiumplåt till ett högt bo­ stadshus av den här typen är unikt. Åke Jernström

Byggnaderna vilar på en sockel av grafisk betong formgiven av Henrik Nygren Design.

LW har medverkat i bygget av flera bostäder och kommersi­ ella byggnader i Stockholm under de senaste åren. Åke Jern­ ström vill till och med kalla det för en byggboom i huvudstaden. – Det har ju varit ett par år då det har byggts väldigt lite, men det senaste året har det verkligen tagit fart. Så vi har fullt upp nu, men vill gärna bygga ännu mer, säger Åke Jernström med ett stort leende. ■

Roboten Robban är effektiv i verkstaden För att tidsplanen skulle hålla var ledningen på LW tvungen att hela tiden se till så att det fanns tillräckligt med personal samt att rätt mängd byggmaterial fanns på plats vid Liljeholmskajen, eftersom bygget aldrig fick avstanna. För att täcka ytterväggarna på Kajen 4 krävdes cirka 3 500 plåtkassetter. Under en intensiv period skedde tillverkningen av kassetterna därför dygnet runt. TEXT & FOTO: TOMAS SKAGERLIND

– De första prototyperna tillverkades för hand i vår verkstad, men sen kom Robban in och då kunde vi producera kassetter även på nätterna, berättar Per Månsson, verkstadschef på LW. Han refererar till den sjuaxlade robot av märket Yaskawa, som LW köpte in för lite över ett år sedan. LW vill med denna investering ta steget mot ökad automatisering av tillverkningen och ligga i framkant av tak- och fasadmarknadens utveckling. Den placerades, på en specialgjord släde i anslutning till en kantvikmaskin från Göteneds i en separat del av verkstaden och har sedan dess effektiviserat tillverkningsarbetet. – Vi satsade på den här lösningen eftersom vi då hade två stora jobb på gång, Kajen 4 och Garnisonen i Skövde. Och vi såg bland annat möjligheten att kunna öka produktionstakten, fortsätter Per Månsson. – Huvudsyftet var att Robban, på nätterna, skulle tillverka de delar som vi inte hann göra på dagarna. Det gjorde oss mer effektiva och dessutom utför Robban många av de monotona tillverkningsmoment som sliter mycket på kroppen och som vår verkstadspersonal annars skulle behöva utföra, säger Per Månsson. Han tror även att den här typen av moderna tillverkningsme­

toder på längre sikt kan locka flerungdomar till yrket. – Men naturligtvis kommer vi aldrig att kunna lämna över alla arbetsmoment till robotar och maskiner. Det traditionella hantverket kommer alltid att finnas kvar och behövas. Maskinoperatören Simon Mukiibi ser också många fördelar med en mer moderniserad tillverkning.

18

PLÅT&VENT MAGASINET

I NR 8 I 2014

Roboten Robban, tillverkad av Yaskawa, jobbar tätt ihop med en kantvikmaskin från Göteneds. Undre bilden: Verkstadschefen Per Månsson och maskinoperatören Simon Mukiibi.

– Jag programmerar in storlek, mängd och alla andra mo­ ment och så utför Robban det, vilket verkligen är häftigt att se. Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningar för vad man kan göra med den här lösningen, säger Simon. – Det går även att använda en CAD-ritning som vi till exem­ pel har fått från en arkitekt, och programmera in den direkt. ■

Profile for LWAB.se

Kajen 4  

Från Plåt&vent magasinet nr 8 2014

Kajen 4  

Från Plåt&vent magasinet nr 8 2014

Profile for lwab
Advertisement