Page 1

PLÅT I ARKITEKTUREN

FAKTA Kajen 4 innefattar 183 lägenheter som är fördelade på 50 tvåor, 83 treor, 43 fyror och sju stycken femmor med varierande storlek och planlösning. Priserna varierar från 1,95 miljoner till 8,4 miljoner kronor. Bostadshusen är lågenergihus med låga uppvärmningskostnader och minskade koldioxidutsläpp. De håller näst högsta energiklass, med en beräknad energianvändning på 79 kWh/m2 och år, vilket kan jämföras med Boverkets krav på 110 kWh/m2 och år. Hela stadsdelen, Liljeholmskajen, kommer att inrymma cirka 1 000 bostäder och stå klart år 2018 eller 2019. Bygget av nästa kvarter, Kajen 5, är redan igång. Här blir det inflyttning i slutet av 2016.

Kvarteret Kajen 4 är uppdelat i en låghusdel med sex våningar och ett höghus med 24 våningar. Huvudfasaden är klädd med svart aluminiumplåt med horisontell indelning av svarta plåtband som sveper in låghusdelen samt högdelens rundade balkonger.

16

PLÅT&VENT MAGASINET

I NR 8 I 2014

Profile for LWAB.se

Kajen 4  

Från Plåt&vent magasinet nr 8 2014

Kajen 4  

Från Plåt&vent magasinet nr 8 2014

Profile for lwab
Advertisement