Page 1

ime out T

December 2009

Stemningsbilleder fra UL 2009

Uddrag fra deltagernes dagbøger

ER

side 6 og 7

RA 1

TION A N 1

F ERE G A T EL

side 4 og 5

D

UL TIL

9

200


Leder af Simon Buhl Larsen

Time out

Velkommen til dette Time Out UL-temanummer

nr. 2 - DECEMBER 2009

Så nåede vi kulminationen på flere års arbejde – Udsatte Legene 2009. Og det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at stævnet blev en kæmpe succes – måske endnu større end vi turde have håbet på. 1239 idrætsfolk fra 11 forskellige nationer drog til Odense og dystede i de udsattes eget ’OL’.

Udgiver: Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt Vendersgade 19, I, 7000 Fredericia Tlf. 75924000 Fax 75924009 www.idvi.dk Abonnement: Bestilling af Time out kan ske ved henvendelse til IDVI. Bladet udgives ca. 3 gange årligt og er gratis. Redaktion: Simon Buhl Larsen Ulrik Korff Mette Tamberg Nina Fischer Nielsen Layout: Hanne Bennike Tryk: HR Offset A/S, Vejle Tlf. 75 82 89 11 www.hr-offset.dk

Der skal lyde en stor tak for indsatsen og støtten til alle deltagere, frivillige og samarbejdspartnere. Vi står nu med 75 medlemsklubber fra alle egne af landet, og deltagelsen på efterårets idrætsarrangementer har vist os, at efterspørgslen på idrætstilbud aldrig har været større i vores organisation. Vi møder hele tiden spørgsmålene hvornår holder I noget igen? Hvornår kommer det næste UL? Skal vi til udlandet? Til det skal siges, at vi ufortrødent fortsætter arbejdet i IDVI. Om det næste UL bliver i Danmark eller i udlandet, kan der ikke svares på endnu, men vi kan allerede nu garantere, at der de næste år igen bliver masser af spændende idrætstilbud og arrangementer for medlemmerne. Vi vil fortsat arbejde på at gøre omverdenen opmærksom på værestedsidrættens store potentiale, og en række nye tiltag er i den forbindelse i støbeskeen. Fodboldholdet kører videre i næste sæson - nu under navnet Udsatte Landsholdet. Derudover bliver der opvisningshold i flere andre discipliner, som skal ud og markere sig og være ambassadører for vores idræt ved forskellige arrangementer. I kan derudover også glæde jer til en helt ny IDVI hjemmeside i det nye år, som både bliver mere brugervenlig og som i et helt andet omfang og på et andet niveau får dokumenteret vores aktiviteter og fortalt de mange positive historier om idræt for udsatte mennesker. Tak for et fantastisk år! Vi glæder os til igen at mødes i 2010 til et år fyldt med nye idrætsaktiviteter.

Oplag: 1000 ISSN: 1902-8865 Redaktionen afsluttet 30. november 2009

Send indlæg i Word til E-mail: idvi@idvi.dk IDVI-nyt udsendes til Klubmedlemmer, øvrige væresteder, behandlingshjem, kommuner og en lang række af myndigheder på misbrugsområdet. Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren.

2

Genoplev minderne fra UL 2009 Se billeder og filmklip fra sommerens lege på:

www.ul2009.dk


De indledende øvelser Aktiviteterne hele det første halvår af 2009 havde sigte mod én eneste begivenhed; kæmpesatsningen UL 2009 i Odense. Foråret og sommeren igennem havde klubberne ved en lang række stævner rig mulighed for at prøve kræfter med nogle af de idrætsgrene, som skulle i spil til UL 2009. Det var lige før det blev for meget af det gode, og enkelte klubber frygtede, at brugerne allerede før det store stævne var mætte af al den idræt. Den massive deltagelse til UL 2009 afslørede imidlertid, at lysten til at dyrke idræt på ingen måde var forsvundet – tværtimod. Omkring 800 idrætsfolk deltog i de indledende idrætsaktiviteter, som blev afholdt rundt omkring i Danmark. H.K.H. Kronprins Frederik, som var Udsatte Legenes protektor, mødte trods krykker og en brækket fod op til UL forstævnet i Grøndal Centret i København, hvor han fik tid til både at tale med udøverne og besigtige aktiviteterne. Kronprinsen udtrykte stor personlig beundring for deltagerne og sagde bl.a. i sin tale: ”I har kæmpet personlige kampe

for at få tilværelsen til at hænge sammen, men desto større respekt står der om jeres indsats. I er et bevis på, at idrætten skaber et ståsted, hvorfra man henter ny energi, og mærker den berigende følelse af at være sammen om noget større.”

en fantastisk tur, hvor 23 holdledere fik mulighed for at mødes omkring en række udfordrende teambuilding øvelser som kanotur, orienteringsløb, ølkasseklatring, edderkoppenet og meget mere.

Holdlederuddannelse og teambuilding Én ting var at forberede sig på idrætten, noget andet var at ruste vores organisation til et mega-event som UL 2009. Seks dage i træk med en så sammensat gruppe af brugere vidste vi alle, ville være en kæmpe udfordring for både idrætsfolk og ansatte. Derfor var uddannelsen af holdledere i højsædet hele foråret igennem, hvor over 70 værestedsbrugere, frivillige og ansatte var igennem IDVI’s holdlederkursus. Holdlederne er og bliver kittet, der holder sammen på organisationen, og derfor arrangerede IDVI i foråret en teambuilding tur, hvor holdledere fra hele landet blev samlet til et par forrygende dage i skovene omkring det naturskønne Ry. Det blev Det var om at holde tungen lige i munden når, ølkassebjerget skulle bestiges!

De idrætsudøvende lod sig ikke distrahere, hverken af Kronprinsens tilstedeværelse eller det store opbud af journalister

Der blev kæmpet bravt ved de forskellige forstævner

3


UL 2009

Udsatte Legene 2009

De kom fra hele Danmark og udlandet med. Helt præcis 1239 idrætsudøvere eller over dobbelt så mange som vi oprindeligt havde forventet, valgte i 6 skelsættende augustdage at drage mod den fynske hovedstad Odense og deltage i det måske største idrætsstævne nogensinde for socialt udsatte mennesker. Imponerende 39 forskellige idrætsdiscipliner endte med at være på tapetet til sommerens Udsatte Lege. Der var noget for alle, og uanset om man var til bigballeræs eller gadefodbold, blev der i den grad kæmpet og leveret fantastiske idrætspræstationer. Indenrigsog socialminister Karen Ellemann havde dårligt klippet snoren til Storm P. -maskinen, som skød legene i gang, inden kampen om medaljerne og de store præmier spidsede til. De danske hold gav de dygtige udenlandske hold kamp til stregen, og der var helt til finaledagens sidste løb på Odense Atletikstadion spænding om medaljerne. Men stævnet var andet og meget mere end ”bare” et idrætsstævne. Fællesskabet, det gode humør og de mange nye venskaber, som blev stiftet på tværs af væresteder og landegrænser, gjorde legene til en enestående social begivenhed. Øjeblikkene var mange, og vi kan umuligt beskrive det hele, så hér får I et lille potpourri af stemningsbilleder fra legene.

4


Care to play

faktisk Jeg elsker at være her! Sebastian,

se

Lyset Oden

inde jeg nogens e g u te s d e t lthen den b t, at jeg sle e e p lå rs im s to r s e å t s De t var en, g synes de Bespisning . u n d n e t e har haft. Je ejd t det bearb ja det hele! – å p t ikke har fåe e g ta i blev mod t Viborg den måde v e, Fristede Ing

Fotos: Steen Knudsen og Das Büro

5


UL 2009 Minderne fra Udsatte Legene er mange, og vi er så heldige, at flere af de deltagende hold har skrevet dagbøger. Her bringer vi således to uddrag fra IOGT-Hernings dagbog fra UL og det tyske hold Faith & Hopes dagbog.

nok være, n a k et d g o i teltbyen d n i ede. For nu n n e e ss b r u b fi e e d d n å u alerne p kede n kør te h Hver morge bjæffet og pisket med h ve, og alle hundene els de og eha der blev gøet at komme i hundebørn tytræningen, maden og til, den store l åture, agili i g t e g var det tid jet n e l a l p e g d passet o De nød onika, at være der. ag. Imens hundene blev kvinde, Ger t, Mona, M tied sak nd/ res store bad nne hundenes ejermæ , deltage i diverse spor t gge , ku ng tr y guldmedalje ise, alle fra IOGT Herni var i de helt rigtige og eje erl Søren og Ing idste, at deres kæreste ev viteter, for d nd gerne e e r e l l e h hænder. h te Elsebet d å r t , n var r e ø g s i a d fr a n e d e g o d snakkede, og mangle e d d o e t gde dog s a pp I l i l V n k D , u I e H d . e Da e k n k e indippede sna om i fingr l n s e k n e n e r d ø u g n h e u g n O m n . til ge så træt i olt og glad over at, ku i l n u h r a v omme, de var st å b n u h t a , å ikke skjul p 09. 20 gerlise sig n I e d e sats ved UL m m ø ste fisk, sv r ø t s blet og ’s u j L v U e e l b d e r g e n d a t edalje på 14 år f ok være, a m n n i e t v n s e a r K k ø f s et n n e d e M emedalje, og r at vi havde vundet d z n o r b ot fl til en ene, ove d r o b å p et s næsten dan det store g o t d n i ved UL. i v r L byen, hvo en ved at løfte sig, U l i t n e n e k vi om aft gård. Teltet var næst i g k t i god o d l fl a f et l r e d u , a r e H I sa m spasmag øre Jacob h n e g o r e e nne og v s ø i l t k b s a r g es o o r r e e d n d telt f scenen. Ha e aften me n å n p e d d o e t s d e n tt a da h is band slu i r F e l O . e l l jord hos a usik. om, hvor e d e k k a n s stille blues m g r vi sad o o v h , ver von h e å jr e p l e t l l l e t a l e i t t 09. Vi føl se gik vi 0 d 2 e L fr l U ceser. i l c t i u t g s o d g e e o r m e e s Glad r l e over at væ e på oplev , r r e a g i v Herning. r i T g v o G e e O g r I i e , g a i d r held n v i e Skrevet af L vores liv bl t a , e d å m res 6


Skrev

et af T

homa

s Win Efter istädt en lan , Fait h&H Oden g rejs ope. se. Vi e ank om vi blev h første jer ca s de 14 tore udfor teligt mod . halv otte dr ti ta te pinge lte op i sil ing for vo get med t l vores må ol re en li rf Dette aring blan de regn! P s hold var, k og det he m le å d d vort h å tilskrive t vores del trods af m a vi skulle . Den ta ol s a s vådt t d! Teltene den allered gere gik d nglende ca tille bl et ø me Her ti j blev begræ ev opstille eksisteren fantastis t på r l ekord de team sp k godt. Vi ble morgen hi nset. tid, så ir ls v mæn it på og da indskreve te solen på gden tt rt o af de del . Åbninge il street fo s, og dagen n af l dbold tagen k unn ,b eg d en af de da e nationer ene begyn owling, bu e begynde n . o d e fra B erlins ske deltag g teams. D te med ind skydning ere er , m bo Han b lev m rgmester t i X-factor var taler o arch af g .V eg kunn il e bliv et glad og borgmest i overbrag sang af eh er Hr. W te n owere oldt i Berl ævnte, at en i Odens hilsener it in? N e e Vi sta å, var t kommen , Hr. Boje. rtede ? le d det m og gr undig gene med åske e UL måsk ikke n st e e vi des oget værre taktiske o reet fodbol d, ve jer all 7 e fire! kampe – rvejelser og men trods al S to af v a e ore sp temninge le med et m t sejt fodbo vancerede n il Den g l å ode st lere måtte var dog st ls forskel dhold, tabt em be ad e – de kla rede s ning bred handles fo ig i top, ti synd for ig rig l tanqu r tig go te sig til al mindre sk trods for a e gik le d t og eft o ader. er kn gså rigtig t med sejre andre på vo oc g i kvali ficere kout kam odt. Vi sp dart og bo res hold, o i de vi Den f os til pe mod Ka llede helt t wling. Pe- g ørste rlstad fina il da stemn , Norg kvart i el ingen g er nu ove len. lev e og S Alle s r loven e er frem i teamet er stået, og ien s konk urren til de næ uper. ste cer deltag e i kr . På onsda dages ol volley g ball, s f, bowling vil vi , og sv ømni åvel som a dart, fisk eri, tletik ng.

7


UL 2009

Hold

Det store medalje-regnskab

Litauen, FK FINIKSAS Idræt på Tværs, Odense Sverige, X-cons Linie 14 Tjekkiet, SANANIM Rats IKC Esbjerg Kontakten, Fredericia SC Lyset Blochhuset IFS Odense Solstrålen Sverige, KRIS Karlstad Rusland, Put DOMOI Frem Aktiv Tyskland, Hope & Faith Akademiet På Vej Jægerne Støttecenter Stammen På Banen Idrætssind, Greve Team X IOGT Herning Himmelblå Matchbold Georgien, Unionists of Georgia Slovenien, Kralji Ulice Kongens Ø Sydhavnskompagniet IKC Odense Midlergårdsvej Café Møllen Værestedet, Esbjerg KFUM’s Kollegium Varmestuen, Næstved Holland, The Tower Sverige, Torsby Herning Misbrugscenter Nøglehullet Højløkke Frankrig, Communaute therapeutique de flambermont

Guld 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sølv 3 4 4 4 2 0 2 1 2 1 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Bronze 4 1 1 1 6 2 0 4 1 0 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Andre konkurrencer Fairplay-konkurrencen: Fighter-konkurrencen: Tips-konkurrencens vinder: Teamsport-konkurrencen:

8

Solstrålen fra Fredericia med 66 stemmer. Frem Aktiv fra Århus med 62 stemmer. Sisse L. Kousgaard fra Kontakten i Brønshøj. Put DOMOI fra Rusland


Et fodboldhold bliver til UL’s opvisningskamp mellem UL-holdet og Oldboys landsholdet med Michael Laudrup og co. var en fantastisk oplevelse for alle, og derfor har IDVI nu besluttet at holdet kører videre i 2010 med Carsten Hemmingsen som træner.

”Jeg troede, at misbrugere var dem man ser på gadehjørner med sår over det hele, langt hår og ingen tænder i munden. Men da jeg mødte de her gutter, var det jo nogle helt andre mennesker. De

fleste af dem er trimmede og veltrænede, men mange af dem har alligevel været på stoffer i fem, seks, syv år af deres liv.” Ordene er den tidligere professionelle fodboldspiller og landsholdspiller Carsten Hemmingsens. Da han i foråret sagde ja til at træne og stå i spidsen for IDVI´s fodboldhold UL-holdet, blev han i den grad udfordret på sine fordomme om misbrugere.

I løbet af sæsonen vil Carsten til forskellige stævner løbende udtage nye spillere til truppen, for dermed at sikre, at endnu flere mennesker får mulighed for at være med omkring Udsatte Landsholdet.

Træneren lægger ikke skjul på, at forløbet har været utrolig positivt, og det har givet ham meget mere, end han havde turdet håbe på: ”Jeg vil langt hellere være på træningslejr med de her gutter og sove i sovesal, end jeg vil bruge 14 dage på et dobbeltværelse med min bror på en professionel træningslejr i Marbella!” Han var derfor heller ikke sen til at sige ja til endnu en sæson, for han har på første hånd kunnet følge spillernes personlige udvikling – både sportsligt og socialt: ”Otte af spillerne er nu ude i almindelige klubber, og det var skønt at se, hvordan drengene socialt udviklede sig og åbnede op og fandt sammen på kryds og tværs.”

Kølleslag og trætte ben I bagende solskin afholdte IDVI og KRIS Horsens søndag den 11. oktober dette års golfturnering på Danmarks bedste 9-hullers bane ved Brejning Golfklub.

Årets vindere blev Madam Grøn fra Århus med en samlet score på 82 point. Godt gået! 2. pladsen gik til KRIS Horsens og Nøglehullet snuppede 3. pladsen.

Dagens bedste spiller blev ikke overraskende en spiller fra Madam Grøn-holdet - nemlig Tonny.

Et rekord stort antal værestedsbrugere havde tilmeldt sig turneringen, hvor 32 brugere fra 8 klubber dystede om den eftertragtede titel som årets vindere af Sindsro Golf 2009. Der blev gået rigtig mange kilometer, og slået rigtig mange gange til den lille runde, da banen havde huller på op til næsten 500 meter. Godt trætte og nogle med mere ømme ben end andre, sluttede dagen af med frokost i klubhuset og præmieoverrækkelse.

9


Storfangst på Vestfyn Torsdag den 22. oktober afholdt vi igen vores populære fiskekonkurrence. I år havde vi valgt, at lægge arrangementet på Fyn ved Børges Put & Take søer. Omkring 100 deltagere mødte op til en fantastisk dag ved de dejlige søer. Som sædvanligt havde vi allieret os med nogle erfarne fiskere, der velvilligt gav gode råd og fif til alle, der ønskede det.

Aldrig er der blevet hevet så mange fisk i land. Der blev landet ikke mindre end 146 kg ørreder. Dagens vinder af holdkonkurrencen blev Kornbakken fra Næstved. 2. pladsen gik til Værestedet Kirkegade i Esbjerg. Kun 100 gram skilte de to hold. 3. pladsen blev besat af Møltrup Beboer- og sportsforening. Dagens største fisk blev fanget af Mark fra Værestedet Kirkegade. Den var på ikke mindre end 3,850 kg. Mark snuppede også 1. præmien i præcisionskast konkurrencen. Paw fra Solstrålen fangede dagens første ørred, og Ole fra Folkekøkkenet landede dagens mindste fisk på 400 gr. Tak til Jan & Bo’s lystfiskershop og Danmarks Sportsfiskerforbund for et godt samarbejde.

100 deltagere var med til arrangementet på Fyn

146 kg ørreder blev fanget under fiskekonkurrencen

Idræt som redskab i det sociale arbejde I forbindelse med Udsatte Legene har IDVI og LVS fået lavet en effektmåling af idrætstilbuddene under IDVI. Idræt som redskab i det sociale arbejde, som rapporten hedder, er den første af sin art. Rapporten dokumenterer klare effekter for idrætsfolkene på fire områder: Livsglæde, fysiologiske effekter, personlige relationer og lyst til forandring. Rapporten gør meget ud af at beskrive den ramme for kvalificerede og ambitiøse idrætstilbud, som IDVI repræsenterer. Der gøres således status over de arrangementer og tiltag IDVI har sat i søen siden 2006.

Grundlaget for undersøgelsen er 86 spørgeskemaer udfyldt af idrætsfolk, som har deltaget i både X-games og UL, samt seks interviews med personer, der på forskellig vis har været engageret i IDVIs arbejde, enten som deltagere, ansatte eller frivillige ressourcepersoner.

Rapporten er blevet til i et samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed og læner sig kraftigt op ad SUSY udsat undersøgelsen fra 2007.

10


Kalender Januar Udsatte Landsholdet til indendørsstævne.

Februar Sindsro Cup indendørs fodbold. Holdlederkursus. Udsatte Landsholdet til DM på stor bane (indendørs) i Fredericia.

Marts IDVI landsdækkende bowlingturnering. IDVI generalforsamling

April: IDVI Billard & Pool mesterskab.

T Y N T R KO

startet et jen fodboldtrø støjet, og har i g d in n e æ tv s tr i æ nN for trænine trukket Varmestue estuen, står d er brugern m ve ar st V æ å p N i er en et. Holdet arbejd På Varmestu driver værk , der er med er th d lo , S lin p en ci rb is . To 7, der er et ring og d fodboldhold -1 over FC7 nes begejst 5 er et g d ru n b vu er et ikke ved r nylig gen, men d er, og har fo ehold, rykker vn ig p æ st et e er g lli 7 7 rske . At FC ingen giver deltager i fo odboldhold odboldtræn ef F ig e. p er e ill st sp ed ld sb derstrege, fodbo af Næstved med til at un e er dygtige n er er g ig in p n r ak fo b jr, re op følelsen af se , og den sto til bevægelse st sbrugere. ly g ed o st i g re ener så for væ g o – er t ræ hvor vigtig id

UL-filmen Så kom den! UL-filmen. 26 timers film kogt ned til én time med de allerbedste highlights fra sommerens lege. Som tak for deltagelsen og støtten til projektet modtager alle deltagere og frivillige en lille julegave, i form af et eksemplar af filmen om det mindeværdige idrætsstævne.

11


ID VI medlemmer Værested/Klubnavn

Adresse

Postnr./By

Kontaktperson

Akademiet Aktivitetsstedet På Vej Alfa-Fredensborg Alkoholfunktionen BK Kysten Blochhuset - idrætsklubben Blå Kors Hjemmet Skannerup Blå Kors Pensionat Herning Bocentret Hedelund Botræningscentret Lysbro, Idrætsklubben Café Friheden/Idrætsklubben Friheden Café Himmelblå/Himmelblå IF Café Livet Café Mælkevejen Café Møllen Café Sol-Vej Cafe VæXt/SIMA/Kraftcenter Aalborg Café Åndehullet Clean-House Dalhoffsminde Forsorgshjem De Frie Fugle/ De Frie Fugles Idræt Den Blå Paraply Den Fri Forening Faglig Vejledning Kronjylland Fristedet Folkekøkkenet / Bænkevarmere Frem-Aktiv Idrætskraftcenter Århus Havnecaféen Herning Misbrugscenter Hjulsøgård Højløkke Behandlingscenter Idrætskraftcenter Esbjerg Idrætskraftcenter Odense IOGT A-klubben Herning IOGT A-klubben/A-Sport Kagshuset BAF Kirkens Korshær Vejle Kirkens Korshær Silkeborg Kofoeds Skole Forward Kongens Ø Kontakten Kornbakken Kraftcenter Aalborg KRIS Horsens/ Stedet-KRIS-Horsens Kråsiglund Linie 14 / Clean Narkomaner i helbredelse Madam Grøn Mødestedet/Mødestedet Amager Mødestedet/Mødestedet Ringsted Møltrup Beboer- og Sportsforening Nøglehullet Ottilia Overmarksgården Perron 4/Sofaligaholdet Idrætsforening (SIF) Perronen/Idrætsklubben Perronen Pilehytten/Idrætsklubben Pilehytten Psyk-Info Odense/Idræt på tværs Rampen Regnbuen/Rainbow Warriors (RW) Roskildehjemmet SAND Århus Skovvang Solvang Stifinder Sydhavnscompagniet Sølyst Tinpotten/Step by step Tre Ege Kirkens Korshær Udgangspunktet, Idrætsklubben Varmestuen/Varmestuen Næstved Værestedet Jægergårdsgade/Jægerne Værestedet Kirkegade/Værestedet i Esbjerg Værestedet Lyset/ Idrætsklubben Lyset Værestedet Solstrålen/Solstrålens IK Værestedet Øst/Idrætsklubben Øst X-House

Vendersgade 42 st. tv. Katrinebjerg 95 Kongevejen 1 Fynsgade 10B Frankrigsgade 6, st. tv. Carl Blochs Vej 30 Søndergade 72 Møllegade 35 Hedelunden 21 Herningvej 44 Munkevej 7A Langelinie 10A Rødevej 2 D Højstrupvej 59 Møllergade 89C Bredager 162 Poul Paghs Gade 6A Algade 92 Dortheavej 12 Slivsø 1 Låsbygade 59 Vestergade 25 Frimestervej 59, 1.mf. Tronholmen 9 Dumpen 5A st. Haderslevvej 47-49 c/o Center Basen, Søren Frichsvej 36 G Vendersgade 46-48 Mindegade 3 Hjulsagervej 20 Højløkkevej 28 c/o Center for Misbrug, Bakkevej 6 Tolderlundvej 3 B, 1. Rolighedsvej 15 st Møllergade 62A Herlev Hovedgade 153 Flegmade 10 Lille Søgade 10 Nyrnberggade 1 Præstevej 62 Ruten 6 E Kornbakken 6 Poul Paghs Gade 6A Smedegade 79 Kråsigvej 9 Blågårdsgade 14 Grønnegade 47 Remisevej 21 Mellem Broerne 12 Møltrupvej 82 Strandpromenaden 23 Gammel Køge Landevej 22 Dyrehavevej 175 Jernbanegade 4D Vendersgade 8 Strandvej 13G Klaregade 34-36 Havnen 17 Riberdyb 10 Gammelgårdsvej 1 B Søren Frichs Vej 36 G Herningvej 74 Ndr. Ringvej 67 Gothersgade 44 Borgbjergvej 44 Sundvej 96 Tinpottegyden 6 Årslev Møllevej 15 Jernbanegade 8 Blegdammen 3B Jægergårdsgade 107 Kirkegade 74 Claus Bergs Gade 1,1. Jyllandsgade 10C Egeparken 158 B Willemoesgade 65

7000 Fredericia Lars Ejby 8200 Århus N Ove Abildgaard 3480 Fredensborg Hanne Petersen 7000 Fredericia Gitte Pedersen 2300 København S c/o Jesper Mogensen 5230 Odense M Johnny Lindhardt 8883 Gjern Kristian 7400 Herning Steen Tang Andersen 2670 Greve Kim Larsen 8600 Silkeborg Katja Korsgaard 7700 Thisted Rebecca 7100 Vejle Jesper Andersen 8800 Viborg Anja Thomsen 5200 Odense V Freddy Andersen 5700 Svendborg Karen Kastrup 2605 Brøndby Jens Hassel 9000 Aalborg Jens Johansen 4760 Vordingborg Laila Nielsen 2400 København NV Raga Nordstjerne 6100 Haderslev Allan Larsen 6000 Kolding Tommy Engstrøm 8900 Randers Maja Brøns 2400 København NV Ole Claesson 8900 Randers Vibeke Lang 8800 Viborg Signe Grud Enevoldsen 6000 Kolding Richardt Nielsen 8230 Åbyhøj Roald Behr 7000 Fredericia Charlotte Skov 7400 Herning Bent Hansen 6854 Henne 7100 Vejle Michael Veng 6700 Esbjerg Louise Fæster 5000 Odense C Marianne 7400 Herning Linda Lund 5700 Svendborg 2730 Herlev Michael Ries 7100 Vejle Preben Lauridsen 8600 Silkeborg Joan-Irene Pedersen 2300 København S Steffen Ipland 3200 Helsinge 2700 Brønshøj Mona Adamsen 4700 Næstved Lise Rasmussen 9000 Aalborg Jens Johansen 8700 Horsens Carsten Schøtt 8700 Horsens Lene Nyborg 2200 København N Michael Willesen 8000 Århus C Helle Johansen 2300 København S Tine Lausen 4100 Ringsted Annette Hagstrøm 7480 Vildbjerg Allan Jensen 8700 Horsens Frank Sørensen 2500 Valby Jacob Larsen 6000 Kolding Bettina 8900 Randers Erling Schjøtt 4800 Nykøbing F Klavs Lauritzen 4874 Gedser Klavs Lauritzen 5000 Odense C Jette Pedersen 7700 Thisted Ulla Salomonsen 6000 Kolding Helle Hedegaard 4000 Roskilde Mia Kofoed 8230 Åbyhøj Erik Hansen 7500 Holstebro Leif Jensen 2600 Glostrup Jack Clausen 7000 Fredericia Trine Smidt Ndzoboyi 2450 København SV Pernille Stefansen 8700 Horsens 9800 Hjørring Allan Sørensen 8220 Brabrand Kasper Skytte 5500 Middelfart Henrik Schmidt 4700 Næstved Tom & Lene 8000 Århus C Bjarne Brandes 6700 Esbjerg Frank Brodde 5000 Odense C Tommy Hansen 7000 Fredericia 5240 Odense NØ Hanne N. Kristensen 6700 Esbjerg

IDVI · Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt Vendersgade 19, I · 7000 Fredericia · Tlf. 75 92 40 00 · Fax 75 92 40 09 E-mail: idvi@idvi.dk · www.idvi.dk

Tlf.nr. 40 54 8378 87 39 07 60 48 40 40 60 72 11 37 30 21 76 29 31 66 12 32 12 86 87 50 46 97 22 34 22 43 95 81 00 86 80 52 82 97 91 03 03 76 40 14 44 20 95 20 67 66 16 96 20 63 21 07 94 36 83 61 74 98 10 26 18 55 37 37 34 60 37 47 05 74 57 52 12 75 50 00 47 86 41 42 51 21 48 91 40 88 92 63 69 86 10 08 06 75 50 99 07 89 40 33 33 72 10 73 43 96 28 49 99 75 85 71 22 27 74 14 35 23 42 18 58 97 12 77 67 62 80 00 65 44 52 63 48 75 82 78 66 86 82 09 91 32 68 03 09 48 71 21 90 33 17 45 30 55 88 12 49 98 10 26 18 76 65 30 22 75 66 90 99 35 36 23 14 86 18 15 18 27 11 11 43 57 61 61 15 97 13 18 00 75 61 70 75 36 13 21 10 75 50 15 00 87 10 70 00 54 85 75 00 54 17 07 97 66 13 27 00 99 17 21 16 75 53 74 45 46 36 90 00 35 10 03 93 96 11 36 36 43 96 86 55 40 60 80 65 75 61 84 88 98 91 15 97 87 47 70 50 64 41 44 99 55 72 04 84 83 13 62 30 75 45 01 74 63 75 56 60 75 91 15 33 65 51 49 94 75 46 07 81

Time out nr. 2  

Medlemsblad for Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you