Page 1

ime out T

Februar 2009

Under 200 dage til UL 2009...!

Fra frivillig til ansat. Læs om Ildsjælen Frank

Med IKC Odense til styrketræning

side 4

side 7

For

lU

ti rne

e

els

ed ber

ang

ig L er


Leder af Torben Snejbjerg

Time out nr. 7 - februar 2009

Udgiver: Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt Vendersgade 19, I, 7000 Fredericia Tlf. 75924000 Fax 75924009 www.idvi.dk Abonnement: Bestilling af Time out kan ske ved henvendelse til IDVI. Bladet udgives ca. 3 gange årligt og er gratis. Redaktion: Simon Buhl Larsen Torben Sneibjerg Nico Hansen Nina Fischer-Nielsen Layout og tryk: HR Offset A/S, Vejle Tlf. 75 82 89 11 www.hr-offset.dk Oplag: 600 ISSN: 1902-8865 Redaktionen afsluttet 27. januar 2009

Send indlæg i Word til E-mail: idvi@idvi.dk eller idvi.nico@idvi.dk IDVI-nyt udsendes til Klubmedlemmer, øvrige væresteder, behandlingshjem, kommuner og en lang række af myndigheder på misbrugsområdet. Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren.

2

Her ved årsskiftet 2009 er IDVI for alvor ved at komme op i UL-gearet. I idrætsklubberne rundt omkring trænes der til årets stævner og, ikke mindst, til sommerens kæmpesatsning, Udsatte Legene 2009. Fra sekretariatet er vi rigtig glade for at følge de mange aktiviteter og den entusiasme og begejstring, der er rundt omkring i klubberne. Også udefra møder vi stor begejstring for og opbakning til værestedsidrætten, og som forberedelserne til UL viser, er mange samarbejdspartnere interesserede i at give en hånd med. Denne interesse kan ikke længere tillægges IDVIs nyhedsværdi, men derimod at klubberne har bevist, at idræt er et sjovt og vigtigt element i mange socialt udsatte menneskers hverdag. Alle vi idrætsudøvere kan mærke fordelene ved at bruges os selv fysisk, og at det tilmed foregår i gode, sociale rammer gør det endnu mere attraktivt. Derfor glæder vi os til at se mange nye ansigter fremover. Således velkommen til endnu et nummer af IDVI´s medlemsblad – nu med nyt navn og format. God læselyst!

Frivill

ige til

UL...!

UL 2009 er et sto rsti mange s amarbejd let projekt, der k ræver en spartnere der vil giv k . Derfor e et nap har vi og æmpe indsats af med und så brug er UL 20 for frivillig 09. At være fr e, ivillig til U L 2009 h af de ma andler om nge opg at være m ave succes. F ed til at lø oruden h r, der skal sikre se n at oldledere indsats p er der bru arrangementet b ogle å en ræk g for frivil liver en ke områd lige, der er. vil gøre e At gøre e n n frivillig in dsats ha ler også ndler ikke om at væ ku re med humør o til at ska n om arbejde – d g rumme et handb li e en god ghed er skellige m go stemning enneske r skal føle de forudsætning er, når m . Godt sig velko ange formne til U UL 2009 L 2009. bliver en sto oplevelse n bare en r oplevelse for o sa dnu mere lig en he lt anden intens. D lle, og som frivilli m gb e n frivillige åde at væ bladet ka indsats e liver n du læs re en de l rn e a sommer, om Fran k, der va f fællesskabet på emog om h ans erfari . Inde i r frivillig ti nger med l den frivilli X-Games sidste Kontakt ge indsa Torben p ts. å tlf. 75 9 seret i at 24 være friv illig ved U 0 00 og hør mere L 2009. hvis du e r interes-


Idræt og julehygge i Fredercia IDVI rundede et begivenhedsrigt 2008 af med et forrygende julestævne med deltagelse af over tohundrede idrætsfolk fra væresteder og behandlingsinstitutioner fra hele landet. af Simon Buhl Larsen Idrætsfolk fra alle egne af landet lige fra ’Skrubben’ i Frederikshavn til ’Varmestuen’ i Næstved – drog den 12. december til Fredericia for at deltage i IDVI’s julestævne. Julestemningen var i top fra stævnestart, hvor SVID blandt andet sørgede for at forsyne de over to hundrede deltagere med nissehuer og pebernødder i rigelige mængder. Den hyggelige juleatmosfære lagde på ingen måde en dæmper på fighterånden og lysten til at battle og slå sig løs i konkurrencerne. Talenterne skulle i denne omgang udfoldes i disciplinerne backgammon, skak, dart, badminton, bordtennis og bowling. Mange af deltagerne benyttede sig af muligheden for i løbet af dagen at prøve kræfter med flere idrætsdiscipliner, hvilket kun gjorde konkurrencerne endnu bedre. Fra værestedet ’Madam Grøn’ i Århus kom Jannik, der under sommerens X-games tog initiativ til at stable en backgammonturnering på benene. Til julestævnet gentog han succesen og stod for en ligeså succesfuld turnering. Mange brugere deltog også i badminton-

Pokaltagere ved julestævnet

-tak for kampen.... turneringen, som tilmed bød på en overraskelse, da det i IDVI-regi ubeskrevne blad Palle fra værestedet Solstrålen i Fredericia besejrede X-games vinderen Jacob fra A-Klubben i Svendborg. Med sejren er der lagt i ovnen til en spændende revanche til UL 2009. Erling fra værestedet Perron 4 havde taget turen fra Randers for at deltage i idrætsdagen, og han sagde om stævnet: ”Det er rigtig godt med arrangementer som dem her, hvor vi får dyrket idræt og møder en masse andre mennesker fra hele landet. Det er også en god lejlighed til lige igen at mødes med nogle af dem, der var med til X-games i sommers, inden vi skal til UL næste år. Jeg tror faktisk, at idrætten er en af de få måder, man kan nå vores gruppe med. Det ser vi nu i Randers, hvor der blandt brugerne bliver dyrket mere idræt. I dag har vi eksempelvis fem nye brugere med, som ikke har været med før”.

Efter dagens mange idrætsudfoldelser kunne deltagerne inden præmieoverrækkelsen nyde en kop velfortjent alkoholfri Gløgg med æbleskiver til. Vinderne lod sig hylde til jubelråb og rungende klapsalver, og vi var glade for at kunne konstatere en pæn spredning i medaljehøsten. Stævnets helt store pokalsluger blev dog, ikke overraskende, Højløkke Behandlingscenter, som siden X-games har trænet intensivt. Godt gået Højløkke – det betaler sig at træne! Det var skønt, at se de mange glade gensyn fra sommerens X-games, men samtidigt mindst lige så dejligt igen at møde de mange nye ansigter, der har taget værestedsidrætten til sig.

3


Fra frivillig til ansat af Simon Buhl Larsen

Frank som vagtleder under X-Games.

For Frank er frivillighed en ren win-win situation. Og ildsjælen glæder sig nu til som ansat i IDVI at komme rundt og besøge klubberne og sprede budskabet om UL 2009.

Vi har sat Frank Sørensen, der har lagt en stor frivillig indsats i IDVI, stævne til en samtale om frivillighed, det at gøre en forskel, kærlige klap på kinden og los i røven. Frank tager smilende imod i sin nye lejlighed. Lejligheden er bare én af mange gode ting, der er sket for ham i de seneste år. Frank er nu stoffri på fjerde år. Han er på førtidspension, men har på ingen måde trukket stikket ud. Som bestyrelsesmedlem i SVID, frivillig i IDVI og daglig bruger og frivillig på værestedet Nøglehullet i Horsens har han i hverdagen fuldt program. Som om det ikke var nok, er Frank nu også blevet projektansat i IDVI, hvor han i foråret bl.a. vil turnere landet rundt til klubberne og fortælle om UL 2009. Hvad giver det dig at være frivillig? ”Det giver mig jo en følelse af, at jeg kan bruges til noget. Det er med til, at jeg får vendt billedet af mig selv. Jeg var jo med til X-games som vagtleder og er nu blevet spurgt, om jeg vil være med til UL næste år. Det siger da noget om, at jeg alligevel må have gjort noget rigtigt, ikke? Mange misbrugere og eksmisbrugere har et lavt selvværd, og det her har været med til at

4

højne mit. Det at jeg føler, at jeg gør en forskel betyder rigtig meget, og det tror jeg også, at det vil gøre for andre”.

hele deres liv er sådan set gået med at få skideballer, bebrejdelser og irettesættelser for det ene og det andet”.

Er det en fordel, at du selv har en baggrund i misbrugsmiljøet? ”Ja. Jeg kan sige noget til andre brugere som andre mennesker ikke kan, fordi de ikke har været i den situation. Der er mange ting, jeg kan genkende fra mit eget liv, og derfor har jeg også held med indimellem at nå folk. Nogle gange skal de have et los i røven, andre gange bare have et kærligt klap på kinden. Jeg er den type menneske, som ikke bruger behandlersproget. De får den lige fra hoften”. Siger han med et glimt i øjet, men på en måde, der ikke levner tvivl om, at han kan lyne, når det gælder.

Hvad er vigtige egenskaber, hvis man skal være frivillig til stævner som X-games og UL 2009? ”Man skal have rummelighed og kunne tackle enhver situation uden at blive hidsig og højtråbende. Man skal være opmærksom på sine egne grænser og tage sig sine pauser. Det er også meget vigtigt til sådan nogle arrangementer, at man er åben og går hen og siger goddag til folk, så de føler sig hjemme. Det tror jeg betyder meget for brugerne. Og så skal man være sig selv!”

Frank fortsætter: ”Det er godt og nødvendigt med en masse gode, frivillige kræfter, men de skal kunne håndtere brugerne, og det gøres ofte bedst af folk fra vore egne rækker. Folk fra værestederne. Hvis man fx er vagt, så handler det ikke om at slå hårdt ned med knipler og håndjern, som nogle af vagterne på X-games tydeligvis troede. Man kommer i mine øjne længst ved at tale ordentligt til brugerne – de er også mennesker, og

Hvorfor skal man tage til UL 2009? ”Samværet! Det at være sammen med ligestillede. Det er fantastisk”. Hvad mener du med det? ”Ja, altså alle dem der kommer og har været i et misbrug de forstår hinanden på en særlig måde, de taler samme sprog. Om så vi er fra Uganda eller Ukraine, ved vi alle, hvordan vi skal tages. Om det er bue og pil eller bowling er fuldstændig ligegyldigt - det er det sociale element og fællesskabet der tæller”.


UL forberedelserne er i fuld gang IDVI sætter med en række initiativer i starten af året og henover foråret nu fuld tryk på kedlen frem til årets kæmpesatsning Udsatte Legene 2009. af Simon Buhl Larsen Nedtællingen på www.ul2009.dk lyder nu på under 200 dage til idrætseventen over alle. En realitet der giver anledning til en kort status på det foreløbige arbejde og de mange spændende ting, der er i vente til sommerens Udsatte Lege Værestedsturné Som et led i optakten til UL 2009 er IDVI i fuld gang med en landsdækkende turné, hvor vi besøger idrætsorganisationens mange klubber. Hér informerer vi medlemmerne om udvalgte UL discipliner – både de traditionelle og de lidt mere ’skøre’ af slagsen, om holddragter, samt de aktiviteter og events, der allerede er planlagt for UL. Som en lille smagsprøve på, hvad UL deltagerne har i vente, vil

vi under besøget vise den film, der blev optaget under sommerens X-games. Forårets indledende stævner Vi holder gryden i kog med en lang række aktiviteter og tiltag hen over foråret. De fem idrætskraftcentre afholder i foråret flere forskellige stævner, hvor idrætsudøverne fra de forskellige klubber får mulighed for at pudse formen af og prøve kræfter med nogle af de idrætsdiscipliner, som kommer i spil til UL. F.eks. får atletikudøverne mulighed for at se hinanden an og løbe om kap på Odenses fornemme Atletikstadion, og i Horsens kridtes banen op til fodboldturnering. Holdlederkurser, teambuilding og temadage Uddannelsen af holdledere fortsætter i 2009. Allerede til X-Games så vi, at holdledere er absolut uundværlige til store stævner, og til UL 2009 bliver der endnu mere brug for holdledere til at holde

samling på tropperne. Holdlederkurserne varer en dag og foregår i IDVI´s lokaler i Fredericia, hvor der bliver undervist i livreddende førstehjælp. Derudover vil Nico og Torben fortælle om holdlederrollens mange funktioner. I forlængelse af kurserne vil der blive afholdt en teambuilding dag for de holdledere, der skal med til UL 2009. Der vil også blive arrangeret temadage for værestedsledere og frivillige i løbet af foråret og sommeren. Det kan I glæde jer til Deltagerne ved UL 2009 kan se frem til 30 vidt forskellige idrætsdiscipliner. Som X-games bliver idrætsudøverne indlogeret i en kæmpe teltby, UL-byen, ved Odenses KFUM-anlæg. UL-byen bliver et sandt eldorado af muligheder for at dyrke idræt og være sammen med venner fra nær og fjern. På www.ul2009.dk kan I holde jer opdateret om stævnets discipliner og aktiviteter.

Care to play

Odense Idrætspark 17.-23. august 2009 Det er GRATIS at deltage i UL. Kontakt IDVI på 75 92 40 00 vedrørende tilmelding og rusmiddelpolitik - se også: www.idvi.dk eller www.ul2009.dk Tilmelding til UL sker fra 1. maj 2009 5


Med IKC Odense til styrketræning I Idrætskraftcenter Odense arbejder projektleder Marianne Mogensen for at få socialt udsatte borgere til at dyrke idræt. IDVI mødte hende til en samtale om idræt, sunde relationer og små skridt, og til en omgang styrketræning i fitness.dk. af Nina Fischer-Nielsen Det er januar, udenfor er det koldt og dunkelt, men de 12 personer, der er dukket op til træning i fitness.dk i Odense er ved at få sved på panden. Marianne træner selv med – hun er ivrig idrætsudøver i sin fritid såvel som på jobbet, så det at træning er en del af hendes arbejde, er kun en fordel. Fire gange om ugen er der styrketræning på idrætskraftcentrets program, og de fleste af dem, der er mødt op i dag, er gengangere. ”For at være med skal man møde op i det tidsrum, hvor vi er her, mindst én gang om ugen”, siger Marianne. Udover det kan man træne så meget man vil, men ved at lave en regel som denne sikrer hun sig ikke kun, at det er muligt at evaluere projektet, men også at brugerne har et fast holdepunkt i projektets medarbejdere. For Marianne ved, at de sociale relationer er vigtige: ”Der skal være tid til en snak om store og små ting, og så er der også en tryghed i, at der er en kendt projektmedarbejder til stede”, siger hun. Sport for overskuddets skyld For Marianne, der selv bruger idrætten til Styrketræning i Odense

6

at få overskud og velvære i sin hverdag, er projektet spændende, fordi det er en anderledes måde at arbejde med socialt udsatte mennesker på. ”Brugerne siger selv, at de får mere overskud, og nogle siger, at de tager færre stimulanser, fordi de træner, eller at de bliver gladere. Og det er jo enormt vigtigt”. Samtidig er idrætten en måde at opnå tætte relationer til andre på: ”Hvis man bare sidder overfor hinanden og snakker, minder det altså lidt for meget om forvaltningen”, siger Marianne med henvisning til de negative følelser, mange socialt udsatte har, når det handler om kommunal sagsbehandling. De små succeser Objektivt set mener Marianne ikke, at der sker så store forandringer for brugerne: ”Det er ikke sådan, at de nødvendigvis får et vildt godt BMI, eller at de kommer i vildt god kondition. Man skal måle på noget helt andet for at måle succes: Hvis de siger, de har fået mere energi, så er det rigtigt”, påpeger Marianne. Selvom det er sådanne succeser, der er svære at måle og skrive op i et skema, holder Marianne fast i, at det er dem, der er de vigtige. Også for hendes arbejde er det de små skridt, der tages, hun oplever som en succes: ”Det, at folk kommer tilbage til kraftcentret efter en pause, f.eks. hvis de har været syge, viser, at de har været glade for projektet og har lyst til at komme tilbage, når de er klar, og det gør,

at det har været en god dag for mig”. Ambassadører med ømme muskler Som projektleder på IKC Odense ved Marianne godt, at det i virkeligheden ikke er hende, der fungerer bedst som ambassadør for idrætten. Det er de brugere, der får noget ud af det, og som anbefaler det til andre. Når der ude på værestederne er brugere, der dyrker idræt, spredes rygtet, og der kommer flere til f.eks. styrketræning. De brugere, der styrketræner i dag, har ømme muskler efter endt træning – hvilket de opfatter som et plus. Det at bruge sin krop og kunne mærke det giver en særlig tilfredsstillelse. Når der er stævner rundt omkring i landet, får idrætten også et løft, fordi det at deltage i idræt sammen med andre – ligesindede – kan give masser af motivation til at træne videre og få andre med. IKC Odense og UL 2009 Odense er værtsby for UL til sommer, og IKC Odense har som sådan en central rolle i forberedelserne til UL. Selvom ikke alle, der er til styrketræning i dag, har lagt planer for deltagelse i legene, glæder Marianne sig til det store stævne. ”For mange brugere er det måske lidt tidligt at lægge de planer endnu, men det kommer, når vi kommer tættere på”, mener hun. ”Det bliver jo helt vildt spændende – og det skal nok motivere endnu flere til at gå videre med idrætten!”.


Det sker i det næste halve år Måned

Arrangør

Sted

Februar Indendørs fodbold

IDVI / KRIS-Danmark

Fredericia

Marts Svømning Indendørs stævne Holdlederkurser

IKC Odense IDVI IDVI

Odense København Fredericia

April Badminton / bordtennis

Frem-Aktiv IKC Århus

Århus

Bowling / dart Holdlederkurser Start for tilmelding til UL

De markerede fodboldstævner er udtagelseskampe, hvor spillerne til landskampen ved UL udtages. Der er træningslejr for landsholdsspillerne i Odense i juli og august. H

Se flere detaljer på www.idvi.dk og www.ul2009.dk eller ring til IDVI på 75 92 40 00 (spørg efter Torben eller Nico).

IKC Esbjerg Esbjerg IDVI Fredericia

Maj FodboldstævneH Atletik Bueskydning m.m. Sportsfest

IKC Horsens IKC Odense IDVI / KK Silkeborg IDVI / SAND Midtvest

Horsens Odense Silkeborg Holstebro

Juni Kajakpolo / vandsport Volleyball Sportsstævne 2009 FodboldstævneH FodboldstævneH

IKC Aalborg IKC Horsens IDVI Solstrålen / IDVI IDVI

Aalborg Horsens København Fredericia København

Juli Sindsro Cup IDVI træningslejr

Nøglehullet IDVI

Horsens Odense

August IDVI træningslejr Landskamp Udsatte Legene (UL)

IDVI IDVI IDVI / LVS

Odense Odense Odense

UL Landskamp Under UL spilles der landskamp på Fionia Park mellem DBU´s Oldboys landshold og IDVI´s eget landshold. De spillere, der udtages til IDVI landsholdet, skal på to træningslejre Odense i løbet af juli og august.

Kort nyt fra klubberne Nina Fischer-Nielsen Bueskydning og netværk i Århus Aktivitetsstedet På Vej i Århus løb under X-games med præmien i konkurrencen tip en 13´er, og indkasserede på den konto 8.000 kr. til Sportsmaster i Fredericia. De penge blev brugt til fodboldudstyr, dartskive, buer og pile. Og idrætten lever da også i bedste velgående på værestedet. Ove Abildgaard, der er leder af På Vej, oplever at flere væresteder i Århus er kommet i gang med idrætten. Det giver gode muligheder for f.eks. at træne bueskydning, da folk fra forskellige væresteder kan gå sammen om at samle et hold. Ove regner da også med,

at Århus bliver talstærkt repræsenteret til UL 2009! Nu kommer foråret og dermed tiden til at træne udendørs – så vi glæder os til at se, hvad På Vej kan præstere i løbet af året. Højløkke vinder det hele På Højløkke Behandlingscenter trænes der for fuld kraft til UL og til de stævner, der kommer i foråret og sommeren. At det betaler sig at træne beviste Højløkke til julestævnet i Fredericia, hvor de vandt stort set alle pokaler. Michael, der er behandlingsassistent på Højløkke, lægger ikke skjul på, at de mange pokaler har givet blod på tanden: ”Det giver jo et sus at vinde”, siger han. På Højlykke

trænes der lige nu mest på de indendørs aktiviteter, men når foråret kommer, bliver der igen sat fokus på de udendørs glæder – ikke mindst minigolf og krolf, som er en blanding mellem kroket og golf. Selvom konkurrenceelementet er vigtigt, mener Michael, at mødet med andre til stævnerne er af stor betydning: ”Møder man nogen, man har kendt før i tiden og ser, at han er blevet clean, sår det måske et frø – hvis han kan, så kan jeg også”, som han siger. Det bliver spændende at se, om Højløkke holder sin flotte position fremover.

7


IDVI m edl emm er Værested/Klubnavn

Adresse

Postnr./By

Kontaktperson

Tlf.nr.

Aktivitetsstedet På Vej Alfa-Fredensborg Alkoholfunktionen/Fyrtårnet BK Kysten Blochhuset Bocentret Hedelund Botræningscentret Lysbro Café Friheden/Idrætsklubben Friheden Café Himmelblå/Himmelblå IF Café Mælkevejen Café Møllen Café Sol-Vej Cafe VæXt/SIMA Café Åndehullet Clean-House Dalhofsminde Forsorgshjem De Frie Fugle/ De Frie Fugles Idræt Den Blå Paraply Faglig Vejledning Kronjylland Folkekøkkenet Frem-Aktiv Idrætskraftcenter Århus Havnecaféen Herning Misbrugscenter Højløkke Behandlingscenter Idrætskraftcenter Esbjerg Idrætskraftcenter Horsens Idrætskraftcenter Odense IOGT A-klubben Herning IOGT A-klubben/A-Sport Kirkens Korshær Kofoeds Skole Forward Kontakten KRIS Horsens/ Stedet-KRIS-Horsens Kråsiglund Linie 14 Madam Grøn Mødestedet/Mødestedet Amager Mødestedet/Mødestedet Ringsted Møltrup Beboer- og Sportsforening Nøglehullet Perron 4/Sofaligaholdet Idrætsforening (SIF) Perronen/Idrætsklubben Perronen Pilehytten/Idrætsklubben Pilehytten Regnbuen/Rainbow Warriors (RW) Roskildehjemmet SAND Århus Skovvang Beboerråd Station BAF Stifinder Sundhuset Svenstrupgaard Tinpotten/Step by step Tre Ege Kirkens Korshær Udgangspunktet Varmestuen/Varmestuen Næstved Værestedet Jægergårdsgade/Jægerne Værestedet Kirkegade/Værestedet i Esbjerg Værestedet Lyset/ Idrætsklubben Lyset Værestedet Solstrålen/Solstrålens IK Værestedet Øst/Idrætsklubben Øst X-House

Katrinebjerg 95 Kongenvej 1 Gothersgade 44 st. Frankrigsgade 6, st. tv. Carl Blochs Vej 30 Hedelunden 21 Herningvej 44 Munkevej 7A Langelinie 10A Højstrupvej 50 Møllergade 89C Bredager 162 Poul Paghs Gade 6A Algade 92 Dortheavej 12 Slivsø 1 Låsbygade 59 St. Voldgade 6 Tronholmen 9 Haderslevvej 47-49 c/o Center Basen, Søren Frichsvej 36 G Vendersgade 46-48 Mindegade 3 Højløkkevej 28 c/o Center for Misbrug, Bakkevej 6 c/o Nøglehullet, Strandboulevarden 23 Tolderlundvej 3 B, 1. Rolighedsvej 15 st Møllergade 62A Lille Søgade 10 Nyrnberggade 1 Ruten 6 E Smedegade 79 Kråsigvej 9 Blågårdsgade 14 Grønnegade 47 Remisevej 21 Mellem Broerne 12 Møltrupvej 70 Strandpromenaden 23 Jernbanegade 4D Vendersgade 8 Strandvej 13G Riberdyb 10 Gammelgårdsvej 1 B Søren Frichs Vej 36 G Herningvej 74 Herlev Hovedgade 153 Treldevej 193 Ribevej 30 Lejrevej 10 Tinpottegyden 6 Årslev Møllevej 15 Jernbanegade 8 Blegdammen 3B Jægergårdsgade 107 Kirkegade 74 Claus Bergs Gade 1,1. Jyllandsgade 10C Egeparken 158 B Willemoesgade 65

8200 Århus N 3480 Fredensborg 7000 Fredericia 2300 København S 5230 Odense M 2670 Greve 8600 Silkeborg 7700 Thisted 7100 Vejle 5200 Odense V 5700 Svendborg 2605 Brøndby 9000 Aalborg 4760 Vordingborg 2400 København NV 6100 Haderslev 6000 Kolding 8900 Randers 8900 Randers 6000 Kolding 8230 Åbyhøj 7000 Fredericia 7400 Herning 7100 Vejle 6700 Esbjerg 8700 Horsens 5000 Odense C 7400 Herning 5700 Svendborg 8600 Silkeborg 2300 København S 2700 Brønshøj 8700 Horsens 8700 Horsens 2200 København N 8000 Århus C 2300 København S 4100 Ringsted 7480 Vildbjerg 8700 Horsens 8900 Randers 4800 Nykøbing F 4874 Gedser 6000 Kolding 4000 Roskilde 8230 Åbyhøj 7500 Holstebro 2730 Herlev 7000 Fredericia 6780 Skærbæk 9230 Svenstrup 9800 Hjørring 8220 Brabrand 5500 Middelfart 4700 Næstved 8000 Århus C 6700 Esbjerg 5000 Odense C 7000 Fredericia 5240 Odense NØ 6700 Esbjerg

Ove Abildgaard Hanne Petersen Gitte Pedersen Jesper Mogensen Johnny Lindhardt Kim Larsen Katja Korsgaard Pernille Wiinberg Jesper Andersen Freddy Andersen Karen Kastrup Jens Hassel Kenneth Andersen Laila Nielsen Raga Nordstjerne Allan Larsen Tommy Engstrøm Maja Brøns Vibeke Lang Richardt Nielsen Roald Behr Charlotte Skov Bent Hansen Michael Veng Louise Fæster Lars Petersen Stine og Marianne Linda Lund John Chrisensen Palle Neilmann Steffen Ipland Mona Adamsen Carsten Schøtt Lene Nyborg Michael Willesen Helle Johansen Tine Lausen Annette Hagstrøm Allan Jensen (29352957) Robert Nyborg Erling Schjøtt Klavs Lauritzen Klavs Lauritzen Helle Hedegaard Jens Pedersen Erik Hansen Leif Jensen Brigit Daring Trine Smidt Ndzoboyi Birgit Andersen Heidi Bay Allan Sørensen Kasper Skytte Henrik Schmidt Tom & Lene Bjarne Brandes Lars Dyrhus Tommy Hansen Per Hartmann Hanne N. Kristensen Dan Foverskov

87 39 07 60 48 40 40 60 75 92 07 94 21 76 29 31 66 12 32 12 43 95 81 00 86 80 52 82 97 91 03 03 76 40 14 44 66 16 96 20 63 21 07 94 36 83 61 74 98 10 26 18 55 37 37 34 60 37 47 05 74 57 52 12 75 50 00 47 86 41 42 51 88 92 63 69 75 50 99 07 89 40 33 33 72 10 73 43 96 28 49 99 75 85 71 22 27 74 14 35 60 19 97 55 23 42 18 58 97 12 77 67 62 80 00 65 86 82 09 91 32 68 03 09 33 17 45 30 76 65 30 22 75 66 90 99 35 36 23 14 86 18 15 18 27 11 11 43 57 61 61 15 97 13 18 00 75 61 70 75 87 10 70 00 54 85 75 00 54 17 07 97 75 53 74 45 20 97 57 67 35 10 03 93 27 71 55 63 44 52 63 48 72 11 34 42 74 75 05 77 98 38 25 55 98 91 15 97 87 47 70 50 64 41 44 99 55 72 04 84 83 13 62 30 75 45 01 74 66 19 18 30 75 91 15 33 65 51 49 94 75 46 07 81

IDVI · Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt Vendersgade 19, I · 7000 Fredericia · Tlf. 75 92 40 00 · Fax 75 92 40 09 E-mail: idvi@idvi.dk · www.idvi.dk

Time out nr. 1  

Medlemsblad for Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt