Page 12

Brugerne slutter sig sammen Den 19. november 2003 blev en historisk beslutning taget. For 18 værestedsbrugere underskrev en erklæring om, at de fremover vil arbejde for at danne Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark. Ideen om SVID var født. I starten af februar mødtes arbejdsgruppen igen for at drøfte, hvordan brugerne får et konstruktivt talerør. af Christina Büchmann Larsen

Brian Jensen og Søren Damsgaard - de to tovholdere i SVID.

»Der mangler noget for sådan nogen som os!« siger Brian Jensen, der repræsenterer brugerne fra Den Sociale Døgnbutik i Randers. Søren Damsgaard fra København tilføjer begejstret: »Vi er kommet videre med, hvad det drejer sig om: SVID skal hjælpe brugerrepræsentanter på de enkelte væresteder. Og SVID skal gøre opmærksom på forhold, der ikke fungerer - både på værestederne og i det omkringliggende samfund!« Søren og Brian er tovholdere i den gruppe af værestedsbrugere, som arbejder videre med at gøre Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark til en realitet. Sammen med 14 andre brugere er de samlet i Kolding til et arbejdsmøde. Datoen er 4. februar, og værestedet Regnbuen lægger lokaler til. Konsulent Bent Larsen fra LVS og Axel Hjort-Enemark hjælper med at samle trådene og komme videre. Mødet er en opfølgning på den historiske beslutning, der blev taget i november 2003. En beslutning om at danne en konstruktiv politisk platform, der bliver brugernes helt egen. Og en beslutning, der var brugerrepræsentanternes egen.

Et forløb om brugerinddragelse Brugerinddragelse var temaet for det forløb, som LVS i 2003 havde etableret i samarbejde med »Videns- og Formidlingscentret for socialt arbejde«. Tre gange i løbet af sidste år mødtes værestedsbrugere og ledere fra meget forskellige væresteder i hele landet på Kystgården i Nyborg. Håbet var at få etableret et egentligt brugerrepræsentantskab; en brugernes stemme i den offentlige debat. Og det håb blev til fulde indfriet til stor tilfredshed for alle implicerede. I løbet af processen blev mange aspekter af brugerinddragelse belyst ved forskellige oplæg og diskuteret af brugere, ledere og ansatte. Ligesom repræsenter fra SAND (Sammenslutningen af Nærudvalg i Danmark) gav stor inspiration og god vejledning undervejs. En hurtig og fælles beslutning På det afsluttende seminar, der strakte sig over to dage i november, blev deltagerne delt i to grupper: brugerne i en og ledere samt medarbejdere i en anden. De 18 personer, der repræsenterer brugerne på både clean og aktive væresteder fra Vest- til Østdanmark, blev på rekordtid enige. En sammenslutning ville de have, og alle havde underskrevet en hensigtserklæring på, at de fremover ville arbejde herfor. Et navn havde man også fundet: »Sammenslutningen af Værestedsbrugere I Danmark«, forkortet til SVID. Imens var lederne ligeså hurtigt blevet om enige om, at de meget gerne ville støtte det nye tiltag. Medspillere Alle udtrykte stor glæde over, at brugerne nu havde fået deres eget talerør, da det blev diskuteret, hvilken betydning etableringen af brugerråd og SVID ville få. Der var også enighed om, at brugere og ledere nu i højere grad kunne blive hinandens medspillere og især om, at man sammen kunne argumentere bedre i arbejdet med at udvikle værestederne og sikre deres vilkår. »Måske lytter omverdenen mere, når brugerne udtaler sig med fælles stemme«, pointerede flere af lederne, ligesom de forudså, at SVID ville være bedre til at fortælle, »hvor skoen trykker - set fra et brugersynspunkt!« De tilstedeværende værestedsledere så også etableringen af brugerråd på værestederne som endnu en vej til at få opfyldt Servicelovens krav om brugernes indflydelse. Ledere og ansatte understregede, at de på ingen måde ville se brugerråd

12 12

På temamødet i Nyborg i november måned blev man enige om at navnet på den nye sammenslutning skulle være SVID (Sammenslutningen af Værestedsbrugere i Danmark)

Nr. 10 Den Grimme Ælling  

Medlemsblad fra Landsforeningen af VæreSteder

Nr. 10 Den Grimme Ælling  

Medlemsblad fra Landsforeningen af VæreSteder