Page 11

Ny diplomuddannelse? For de social- og sundhedsfaglige professionsbachelorer gives der stort set heller ingen viden om rusmidler under uddannelserne. Også her inviteres der i nogle tilfælde gæstelærere, men ikke altid. Videreuddannelsesmuligheden er den regionale misbrugsuddannelse og så forskellige typer diplomuddannelse knyttet til CVU centrene. Ovenstående er nævnt de 4 umiddelbart mest relevante diplomuddannelser, der i dag eksisterer for denne gruppe. På disse videreuddannelser gives der ikke nogen systematisk viden om rusmidler. Der kan dog her også være tale om gæsteforelæsere, men ikke nødvendigvis. Derudover planlægges der i øjeblikket en diplomuddannelse til start i år med særligt fokus på rusmidler. Professionsbachelorerne kan også vælge en masteruddannelse og den internationale »European Studies in Substance Misuse«. Lange videregående uddannelser Endelig er der de lange videregående uddannelser – eller kandidatuddannelserne. Heller ikke her gives der nogen systematisk viden om rusmidler under uddannelserne. Igen er det primært gæstelærere, som under hele uddannelsen måske har en formiddag eller i bedste fald en hel dag. Enkelte undtagelser findes der dog. Af videreuddannelsesmuligheder er der masteruddannelserne, hvoraf de umiddelbart mest relevante er MPH (Master in Public Health/Aarhus og Københavns Universitet) og MSI (Master i Social Integration/Aarhus Universitet). Viden om rusmidler må opprioriteres Man må konstatere, at viden om rusmidler ikke er et prioriteret fokusområde for een eneste af de social- eller sundhedsfaglige uddannelser, som eksisterer i dag – hverken for de, der er knyttet til CVU’erne eller de, der er knyttet til universiteterne. Hvis rusmiddelområdet skal udvikle sig fra et lavt til et højt (eller bare mellem) prioriteret indsatsområde, så er det af fuldstændigt afgørende betydning, at der satses på såvel videre- som efteruddannelsesmuligheder, således at området får mulighed for at fastholde de gode medarbejdere og udvikle indsatskvaliteten. Kun derved kan vi tiltrække nye kompetente og gerne ambitiøse medarbejdere, som har lyst til at være indenfor området i længere tid.

Kursus- & Arrangementskalender APR

I 21. L

MAR

8. - TS 12.

Gene ralf Afho orsamlin g l Kyst des på gård e n Nybo rg

Lede

rudd Mod annelse Afho ul 7 l Bran des på dbjer g Højs kole

RIL AP - 29. 7.

s rsu t ku væree d e re vi Ud ivillig bejde r dar f å r fo sme es p d sted Afhol bjerg d n e Bra øjskol H

2

TS MAR- 18.

16.

r us fo kurs red n u Gr llige væ ere frivi darbejd me å steds fholdes p g r A e j b d Bran kole Højs

JUN

1. - I 3.

Kurs lige v us for friv ærest ilarbej edsmedd »friv illig ere nye f e hverve r rivilli ge A Bran fholdes p « dbjer å g Hø jskol e

I øvrigt... ...omfatter det samarbejde, LVS har indledt med SAND, nu også kurser. Derfor tilbydes medlemmer af SAND nogle pladser på vores kurser, ligesom at vi tilbydes pladser på SAND’s kurser.

11

Nr. 10 Den Grimme Ælling  

Medlemsblad fra Landsforeningen af VæreSteder

Nr. 10 Den Grimme Ælling  

Medlemsblad fra Landsforeningen af VæreSteder