Page 1

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMNMMMMMMmddddddddmmmmmNMMMMMNmmmmdddhhhhyyyNMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMN+ .sMMMMMMMMNo``+mMN: `:dMNs` `:Mh-``/hMMMMMMMh-.`-oNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMy -mMMMMMm. -Mm .NMMh:` yM. sMMMMMM. mMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMy `sMMMy` .Mm yhhhhddddddNMMMMMNddddddo `yMM. +MMMMM. mMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMh :mo `Mm mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy` `dMMM/NMMM. mMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMh `MN mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs .dMMMM:NMM. NMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMd `o NN mMdhhhhhhdmMMMMMMMMMMs -mMMMMM-mMNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMd Nd. /N` mN my. `:hMMMMMMMo :NMMMMMM`. .m`NMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMd mMmo//sMM` dN mh: /MMMMMM+ /NMMMMMMM: .m: `. `NMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMm dMMMMMMMM. yN dMNmyyyy` :MMMMN/ oMMMMMMMMM: `MN+ `NMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMm hMMMMMMMM. sN dMMMMMMM-MMMN: `sMMMMMMMMMM: `NMMy` `NMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMm yMMMMMMMM+N hNNNMMMM+..-/MMMo..` /yyyyyyhNMMM: `NMMMd. `MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMN sMMMMMMMM/N` `-/oyhmNMNNNNMMMMNNNNmdho:`` ./mM/ NMMMMm: .MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMN yMMMMMMMM: -M-`:ymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNh+-``.dMmo-``-NMMMMMNs. :MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMhsssoMMMMMMMMMh+/.`oMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNMMMMNmmmMMMMMMMMNdsomMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNNMMMMMMNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNNNNMMMMMMMMMMMMM FALL 2006 LVHRD.ORG MMMMMMMMMMMMMMNNNMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNmNmNNNNNNNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmNmmmddmmmmmmmmmmNNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmmdhyyssssyysyhddddmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhys+/--...-....--:/+oshdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNdy+:-``` ``.-/oydNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdy+-``` ``.:+shmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmh+-.`` ```.-:+sdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo:-.`` ````.-/oydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd+:-.``` ````.-/+shmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd+:-..``` ``````..--:/+oshmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo:--..``````.--::/+ssyyhhhhhyyso+//++oshmMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyoosyhhyyhdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmhysooshNMMMmyhyNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdyymNNmho/+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNmdmhs:..:dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMmdodNNmdNMMMMMMMMMMNdy+-.-+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdNNNdhNMMMdMMMNmyo/+syyhNMMMMMMMMMMMmy+.:/yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhyhhdmNMh/:ommhhdmmmNNNMMMMMMMMMMMMMNh/:+hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNdhy-` `-:---/+sdmMNMNmMMMMMMMMMNhyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdh/-.-.` `....`````.//dh/oysymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhhyy:.```.-.` `.....`` ``.-.--:+ymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmo/-.````.-.``.-::-:.````````..-:+ydMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo/-....-+s+oshhhs+.```````..-:/oydmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMds/:-..-/shdhs+/-.``````...-:/+sydmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmy+/:--::///:-:--.......--:/+oshdNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyo+/+oyhhyyhhhhyys+/::::/+osydNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhoooshdhyss+ssyo/::::/+osyhmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNds++oyhhyyyyys+/::::/oshdNMNNmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmds+//+ooo+/:--.--:/ohmNMMNmddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNddhy+:-..`````..-/ohmNMMNmdhyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmdhysyhhs+/::::::/+shmNMMNNdhyssydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhyoo+ooo+++oyhddddddddmNNMMNNNmhysoooshddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMNNNNMMMMMMNNNNmddhhso/:---://:::/+shdmNMMMMMMNNNmmhys+++oosyhyhhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMNmdhyso++++oyyyyyyhdhyyyo/:-....-://:---:/+shdmmmNNmmddhyo++/++ohmmhysssyhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM mhyo+/::--......--:smNNNNmmh+:-.-:+dNNd/:---::/+osyyyhyysso+/////+oNMMMNhs+++oyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM s/:--......``````.-ymNMMMMMMNh+ohNMMMMMN+-...--://+++++++//:::::///sNMMMMNyo//+osydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM +...````..````````..-omMMMMMMMMMMMMMMMMd:.```....-----------.--:---:sNMMMMMNho++oyhddmNMMMMMMMMMMMMMMMM /```````````````````..-omMMMMMMMMMMMmho-.````````......``````.......-+dNMMMMMMmhhNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMM :````````````````````..-:dMNNNNNNMMMd+-`````````````````````````````..-+ymNMMMMMMMMMMMMMMMMNmhddmNNMMMM -```````````````````.-:ohNNNNNNNMMNNNNh/.``` `````````` ````````````..--/yNMMMMMMMMMMMNdyo/::::/oshmN -`````````````````.-+hmNMMMMMNNMNNNNNNNms-`` `````````````````````````..:odMMMMMMMMMMmo/:---...--:/+o -``````````````.-+ydNNNMMMNNmy+sdmNNNNNNmd/` ```````````````````````.-odNMMMMMMMMMMMd+:---........`` -````````````..omMMNNNNNNms:.````:ymNMMNNd:` `````````.-odMMMMMMMMMMMMMMMNs/-....``````` -```````````..-ymMMMNNmh+-`````````-+yNMh.`` ```````-+yNMMMMMMMMMMmhdMMMMMMms:-.```````` -```````````....-/+yyo-````` ````-/```` ``` ``````````-mNMMMMMMMMMMdo/::odMMMMMMNh/.``````` -```````````````````````` `` ``````` ````` ``````````/MMMMMMMMMNy/------/omMMMMMMMh/`````` -````````````````````` ` `` ` ` ```````.yMMMMNNy+-.......--:/yNMMMMMMNs-```` -``````````````````````` `````````````````` `` `````.+/+/--....``````..--/odNMMMNdo:-``` -```````````````````````````````````````````````` ``````````````````..``.:/+ysy+:-.````

LVHRD MGZN ISSUE 1  

The LVHRD MGZN is a quarterly digital publication pertaining to club members and events.  For a better understanding of the breadth of the p...

LVHRD MGZN ISSUE 1  

The LVHRD MGZN is a quarterly digital publication pertaining to club members and events.  For a better understanding of the breadth of the p...