Page 1

Nieuwsbericht 5 november 2012

Terugblik eerstelijnscongres Wijkgericht werken Het congres ‘Wijkgericht werken: de eerste lijn transformeert’ komt op een uitgelezen moment. Het kersverse Regeerakkoord benadrukt het belang van zorg dichtbij. Maar hoe moet de transformatie van de eerste lijn naar wijkgericht werken tot stand komen? Nieuwe eeuw, nieuwe principes Jaap Peters, organisatieadviseur DeLimes benadrukt dat we allen onderdeel uitmaken van de 21e eeuw. Tegelijk hebben we te maken met regels vanuit de vorige eeuw, waar het systeem centraal staat en eigen initiatief niet op prijs wordt gesteld. ‘We zitten in de tussentijd: de vaste en mobiele telefoon zijn gelijktijdig aanwezig. I-pads worden gebruikt alsof het computers zijn.’ Met nadruk: ‘We komen uit het tijd van “serving the system”. Maar waar regels zijn, is geen aandacht. Het gaat om verbinding, vakmanschap en vertrouwen. Iedereen is verantwoordelijk dagvoorzitter Jos Becker Hoff (l) en Jaap Peters (r) voor zijn eigen daden, dan ga je terug naar de menselijke maat. Zet het vakmanschap centraal, niet de regels. Weet wanneer je de regels moet toepassen en wanneer niet. Organiseren houdt in dat je verschillende onderdelen zo afstemt dat het lekker loopt.’ Hij besluit: ‘Werk volgens principes van deze eeuw. De vakmensen in de eerste lijn krijgen het organiseerproces terug!’ Gezondheidscentra 2.0 Werken volgens 21-eeuw-principes gebeurt al in Almere. Dat blijkt uit de presentatie van Liselotte Klijn, hoofd beleidsontwikkeling Zorggroep Almere. De Zorggroep wil dat haar diensten aansluiten bij de behoefte van de klanten, met goede arbeidsomstandigheden en financieel rendabel. Dat betekent: niet doorgaan op de vertrouwde weg, maar kritisch kijken wat beter werkt. ‘Luister goed, ook als je dingen hoort, die je eigenlijk niet wilt horen’ aldus Liselotte. ‘Hou je vast aan je doelen, niet aan het voorgestelde eindresultaat.’ En dat resultaat werd bij de Zorggroep Almere heel anders. Zoals afstappen van hetzelfde aanbod bij 23 gezondheidscentra. ‘Dat was goed, maar is inmiddels teveel een keurslijf. Het is beter terug te gaan naar 16 gezondheidscentra met in ieder geval: huisartsenzorg, farmacie, thuiszorg en maatschappelijk werk. En per stadsdeel is er minimaal één centrum met een uitgebreider aanbod, gebaseerd op het profiel van dat stadsdeel.’ Een ingrijpende verandering en het zal nog even duren voor het is gerealiseerd, maar deze onderbouwde transformatie leidt uiteindelijk naar gezondheidscentra 2.0. Buurtgerichte eerstelijnszorg Geert van Rooij, huisarts Centrum Huisartsen Schiedam is nog zo iemand die zich niet laat beperken door regelgeving. ‘Buurtgerichte eerstelijnszorg is meer dan dat één huisarts kan regisseren’, is zijn overtuiging. Daarom is taakdelegatie in zijn centrum ver doorgevoerd. ‘Dat kan vanwege dankzij intranet met alle protocollen en met goed scholing voor het personeel.’ Zijn centrum biedt een inloopspreekuur door praktijkverpleegkundigen en centrumassistenten. ‘Iedereen die daarvan gebruik maakt, wordt binnen 6 minuten geholpen.’ Er wordt vergaand gewerkt met casemanagement, er is een Wmo-loket, en er is een fusie gaande met de thuiszorg. Uiteraard werken de zorgverleners in het centrum met één patientendossier, maar ze kunnen ook bij elkaar in de agenda afspraken plannen. ‘Gewoon doen’, adviseert Geert van Rooij. Hij stelt dat

1


organisatiekracht noodzakelijk is om ons op buurtniveau te organiseren. ‘Daarbij hebben we ook andere mensen nodig, vanuit ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars. Wees creatief, zoek partners, je kunt het als huisarts of centrum niet alleen! Zijn overtuiging: ‘Er zal over 5 jaar geen gezondheidscentrum meer functioneren zoals het nu doet.’ Niet stapelen, maar integreren Er zijn een groot aantal rondetafelgesprekken onder leiding van ROS-adviseurs. In de dialoog kwamen best practices uit de regio aan bod met de succesfactoren. Deze zijn allemaal genoteerd. Tegelijk is er veel mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. Na de lunch is er een groot aanbod van workshops. Van idee naar praktijk Na afloop vatte Marc Bruijnzeels, directeur Jan van Es Instituut, het doel van dit congres kort samen. ‘De eerste lijn moet nog winnen aan competentieontwikkeling, organisatiekracht en organisatieadvieskracht. We moeten af van het stapelen, we moeten gaan integreren. Dus niet de wijkverpleegkundige als functie er bij, met eigen regels, maar de wijkverpleegkundige geïntegreerd in de eerstelijnszorg.’ Bruijnzeels: ‘Mijn hypothese is dat het gat tussen koplopers en achterblijvers groter wordt. We moeten op allen niveaus van integratie stappen zetten. Daarvoor moeten zorgverleners meer samenwerken, met elkaar meer verantwoording nemen. Tegelijk moeten ook organisaties trotse prijswinnaars meer integreren.’ Hij somt de vijf bouwstenen voor populatiegerichte organisatie: populatiemanagement; geïntegreerde zorg; risicostratificatie; visie op substitutie; klinisch leiderschap. ‘Maar hoe komen we van idee naar praktijk? Daarvoor is een model nodig. Vandaag zijn veel succes- en faalfactoren benoemd. Die zijn van belang en we nemen deze mee in de ontwikkeling van zo’n model. Neem zelf ook het geleerde mee naar de praktijk: wat kan je goed, wat beheers je nog niet zo goed?’ Eerstelijns-transformatieprijs Over best practices gesproken: op dit congres is de uitreiking van de “Eerstelijns-transformatieprijs”. De winnaar ontvangt € 5.000, beschikbaar gesteld door ZonMw. Het was even spannend voor vertegenwoordigers van de drie genomineerde projecten: • Bruistuin in Arnhem (wijkbewoners maken en onderhouden samen een tuin), • Gezamenlijk gezond in Heechterp-Schieringen (met elkaar inzetten op een laagdrempelig beweegprogramma voor bewoners van deze Vogelaarwijk) • Samen Eén in Feijenoord (realisatie in deelgemeente Feijenoord van een toekomstbestendig aanbod van zorg, welzijn, wonen en onderwijs). De winnaar is (roffel-roffel-roffel) Samen Eén in Feijenoord. Het geld komt goed van pas: voor de ontwikkeling van multimediale gezondheidstafel én voor het beschikbaar stellen van de content aan alle eerstelijnscentra. Zo heeft iedereen baat bij deze prijs: een echte win/win situatie. Zoals alle deelnemers ook baat hebben gehad bij dit congres. Gerda van Beek

JAN VAN ES INSTITUUT 2

Terugblik eerstelijnscongres Wijkgericht werken  
Terugblik eerstelijnscongres Wijkgericht werken  

Het congres ‘Wijkgericht werken: de eerste lijn transformeert’ komt op een uitgelezen moment. Het kersverse Regeerakkoord benadrukt het bela...

Advertisement