Page 1

Stedelijk Interieur #6/’08

de balans

Wat levert een evenement op? ‘...en het bleef nog lang onrustig in de stad.’ Deze dooddoener sluit menig recensie van een evenement af en dat is niet zo verwonderlijk. Grootschalige evenementen roepen immers al snel een beeld op van overlast en geldverspilling. Maar ze hebben ook een andere, positieve kant voor de stad waar je misschien niet zo snel aan zou denken. door Rudi Engel illustratie Walter van Kalsbeek

Q

QUICKSCAN

>> Evenement als promotiemiddel

Evenementen kosten geld en geven soms overlast. Maar ze leveren ook voordelen voor de stad op. Voordelen waar vaak niet aan wordt gedacht. Want naast economische spin-off dragen ze ook bij aan imago, promotie en free publicity. Wel moet een stad oppassen dat ze niet doorslaat.

Evenementen kunnen door hun flexibiliteit en aandacht van de media uitstekend worden ingezet om thema’s onder de aandacht te brengen van een breed of nieuw publiek. En daarbij moet je niet alleen denken aan externe, commerciële instellingen; de gemeente kan met een beetje creativiteit ook haar eigen diensten promoten. Denk bijvoorbeeld aan posters/flyers voor een theater of museum, waarmee extra bezoekers kunnen worden aangetrokken.

>> Imago/identiteit Rotterdam investeert al ruim vijftien jaar in evenementen om zich ‘evenementenstad van Nederland’ te kunnen noemen. Doel: de inwoners worden trots op hun stad, de cohesie neemt toe (men heeft samen iets te vieren) en men wil er graag nog eens een dagje doorbrengen. En dat is weer goed voor de economie.

>> Directe economische spin-off Een evenement heeft rechtstreekse voordelen voor de lokale economie. Denk aan de impuls voor hotels, openbaar vervoer en horeca. En een stad heeft baat bij tevreden ondernemers. Facts & figures • Floriade 2002: 540.000 buitenlanders besteedden ruim 262 miljoen euro tijdens hun verblijf in Nederland. • Euro 2000: leverde 101 miljoen euro aan extra bestedingen op door buitenlandse gasten.

Less is more Evenementen hebben veel voordelen, maar je moet het niet overdrijven. Daarmee roep je negatieve geluiden vanuit de detailhandel op. Het winkelpubliek mijdt immers vanwege de drukte de (binnen)stad, waardoor de winkeliers inkomsten mislopen. Guus Dutrieux, directeur van DUCOS Productions, vindt dat evenementenstad Rotterdam zijn plafond begint te bereiken. ‘Te veel evenementen kunnen de identiteit en het imago van een stad in negatieve zin beïnvloeden. Je moet de flexibiliteit van de inwoners niet uitbuiten, want daardoor krijg je tegenreacties.’ Vooral evenementen, waar toegangsgeld gevraagd wordt voor het betreden van openbare ruimte, leiden volgens hem tot irritatie.

30

(Bron: Matchmaker #1 2008)

>> Free publicity/ mediawaarde Door media-aandacht te inventariseren kun je de mediawaarde berekenen. Dit doe je door te berekenen hoeveel je in het geval van adverteren voor die ruimte betaald zou hebben (wat daarmee dus kostenbesparing is). Daarom wordt dit ook wel ‘free publicity’ genoemd, hoewel het vaak ook allianties tussen organisatoren en media zijn.

Facts & figures >> Mediawaarde Rotterdamse Zomercarnaval 2007: tussen 2 en 3 miljoen euro. (Bron: DUCOS Productions) >> Mediawaarde September in Rotterdam 2007: 850.000 euro exclusief radio en TV. (Bron: Jaarverslag Rotterdam Festivals)

Deze infographic werd samengesteld met hulp van DUCOS Productions, Nederlands Bureau van Toerisme en Congressen, Respons, Rotterdam Marketing, Rotterdam Festivals en Stichting DOEN.

31

test  
test  

testtesttest