Page 1

Instituto de Ensino Secundario “ Monte Carrasco ” Departamento de Orientación

ANÁLISE DE CANCIÓNS DE AMOR ACTUAIS

-

Elixe unha frase de cada unha das canción que escóitache que che resulte significativa: 1ª canción: “Sin ti no soy nada” de Amaral. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2ª canción: “Se acabaron las lágrimas” de Hueco e Hanna. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

-

Busca algunha causa da violencia de xénero que pode aparecer na letra da primeira canción. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

-

Que saídas propón a 2ª canción ante a situación da violencia de xénero. Selecciona algunhas frases e coméntaas. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

-

Que opinas de que a sociedade este cada vez máis concienciada e que personaxes coñecidos se unan para temas como estes e interpreten unha canción como a de “Se acabaron las lágrimas”? Cres que isto pode axudar a previr o maltrato? Por que? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

25 novembro-Cancións de amor ?  

actividades propostas polo dep.de orientación

25 novembro-Cancións de amor ?  

actividades propostas polo dep.de orientación