__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nr 4/2016(21)

październik – grudzień 2016

cena 15 zł (w tym 8% vat)

Produkty Wydarzenia Technologie

Produkt roku 2016 Głosowanie

Zasilanie Power over Ethernet (PoE)

zwiększa możliwości systemów oświetlenia LED

DATA2 oraz TM-CB

Systemy oświetlenia awaryjnego

Human Centric Lighting

Oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka


JAKOŚĆ DE SI GN

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

SZEROKIE PORTFOLIO

ZAUFANIE

GTV - ŚWIET L NY WYBÓR! GTV.COM.PL


spis treści

str.

20

str.

28 str.

W numerze 4/2016(21):

str.

6

str.

22 produkt y

str.

28 nowe trendy

str.

46 produkt roku

str.

52 technik a

str.

4

Wiadomości

56 wiz y tówki fir m

14

str.

7

Rok 2017 wymusi kolejne zmiany w oświetleniu drogowym

str.

10

Lampy Reflex wśród dziesięciu najlepszych reedycji polskiego designu

str.

12

Konkurs Smaki Światła i Rytm Światła

str.

18

Ikea zapowiada produkcję oświetlenia LED

4/2016

www.luxmagazyn.pl


spis treści

Adres Redakcji Solski Center ul. Ludwika Solskiego 4a/14 52-416 Wrocław biuro@lednews.pl

str.

Wydawca i Redaktor Naczelny mgr inż. Artur Siekierski artur.siekierski@lednews.pl

34

Redaktor Prowadzący mgr inż. Marek Kołakowski marek.kolakowski@luxmagazyn.pl Prenumerata prenumerata@luxmagazyn.pl Dział reklamy biuro@lednews.pl Wydawnictwo LEDNEWS Solski Center ul. Ludwika Solskiego 4a/14 52-416 Wrocław www.lednews.pl biuro@lednews.pl tel. +48 600 500 933

str.

39

Skład i opracowanie graficzne Wojtek Świerdzewski Nakład 3000 sztuk ISSN 2300-5181

str.

22 Systemy oświetlenia awaryjnego

TM Technologie DATA2 oraz TM-CB

str.

28 Technologie oświetleniowe zmieniają

biurowce komercyjne

str.

32 Oświetlenie współczesnych placówek

str.

46 Produkt roku 2016

służby zdrowia

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Nasze serwisy www.lednews.pl www.luxmagazyn.pl www.swiatlo.com Taiwan & China Ad sales representative Pro Media Services K.H.Pu tel. +886-4-24730700 image.media@url.com.tw Skype: image

Czasopismo dostępne w prenumeracie redakcyjnej, Kolporter oraz w salonach prasowych Empik.

5


WIADOMOŚCI

Polski producent wybrał LED – zaprzestanie produkcji i dostaw opraw oświetleniowych z tradycyjnymi źródłami światła Do końca 2016 r. firma LUG zamierza całkowicie zaprzestać produkcji i dostaw opraw oświetleniowych z  tradycyjnymi źródłami światła. Jest to konsekwencja realizacji strategii rozwoju w kierunku nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii oświetleniowych LED. Sprzedaż opraw w technologii konwencjonalnej będzie prowadzona tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

Po rozbudowie zielonogórskiej fabryki o część do produkcji komponentów i  źródeł światła LED w  2013 r. i  uruchomieniu nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego w  2015 r., decyzja o stopniowym wycofywaniu z oferty firmy opraw w technologii konwencjonalnej to kolejny krok w  realizacji strategii rozwoju w kierunku nowoczesnych technologii oświetleniowych.

LUG będzie w dalszym ciągu realizował zamówienia i projekty na oprawach konwencjonalnych, jednak tylko do momentu całkowitego wycofania tych produktów z  oferty firmy. Zamówienia złożone po wycofaniu produktów konwencjonalnych z oferty będą mogły być realizowane po odpowiedniej analizie i potwierdzeniu dostępności komponentów u dostawców firmy. Przewidywany czas wycofania wszystkich produktów konwencjonalnych firma szacuje na koniec roku 2016. Całkowite wycofywanie rodzin opraw w technologii konwencjonalnej z oferty będzie miało charakter indywidualny i będzie poprzedzone wydaniem odpowiednich komunikatów oraz usunięciem produktów ze strony internetowej, a do każdego produktu wycofywanego będzie przyporządkowany odpowiednik w technologii LED.

W Rzeszowie powstaje inteligentny system dystrybucji światła Rzeszowska firma IN4POLAND Sp. z o.o. zajmująca się systemami oświetlenia LED i  źródłami energii odnawialnej, realizuje projekt zatytułowany „Opracowanie Inteligentnego Systemu Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Projekt jest prowadzony w  ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i  prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego wartość określono na 3 645 816,48 zł, a wkład Funduszy Europejskich w to przedsięwzięcie wynosi 2 745 062,95 zł.

6

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania Inteligentnego Systemu Dystrybucji Światła SOLLS ACTIVE SKY wykorzystującego oprawy LED o zmiennej optyce przeznaczone do oświetlania hal o  zmiennej aranżacji przestrzeni. Ma to być systemem oświetlenia dynamicznego składający się z wysokowydajnych opraw oświetleniowych LED o  zmiennej optyce pozwalającej na kształtowanie bryły fotometrycznej w  zależności od potrzeb lokalnych, wyposażonych w moduły bezprzewodowego zarządzania mocą i optyką oraz precyzyjne mierniki światła. Źródło: In4Poland

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

Rok 2017 wymusi kolejne zmiany w oświetleniu drogowym Dwie ostatnie dekady XX wieku były dla polskich gmin okresem intensywnej modernizacji oświetlenia drogowego. Stare instalacje z rtęciowkami były zastępowane oprawami wyposażonymi w  najbardziej wówczas efektywne wysokoprężne lampy sodowe. W 2017 r., zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, nastąpią kolejne zmiany. Zakończy się 3 etap wprowadzania wymagań Unii Europejskiej dotyczących oświetlenia ulicznego. Rewolucja oświetlenia sodowego na tyle obniżyła jego energochłonność, że światło przestało być nagminnie wyłączane dla oszczędności, jednak rachunki za energię elektryczną na oświetlenie ulic i terenów miejskich nadal stanowiły bardzo znaczącą pozycję w budżetach gminnych. Obecnie wiele władz samorządowych stoi w obliczu poważnego problemu, ponieważ wiele zainstalowanych na ich terenie opraw oświetlenia ulicznego powinno być wycofanych z użytku do 2017 r. Unia Europejska w  dążeniu do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji energii elektrycznej w  elektrowniach konwencjonalnych, wydała wiele dyrektyw i rozporządzeń wycofujących z użytku energochłonny sprzęt oświetleniowy, także ten używany w oświetleniu drogowym. W dwóch pierwszych etapach zmian zakończonych w 2015 r. zakaz wprowadzania na rynek europejski objął już świetlówki typu T10 i T12 (zakończenie w 2012 r.), wysokoprężne lampy sodowe o najniższej skuteczności typu standardowego, wtykowe i przystosowane do pracy ze statecznikami lamp rtęciowych (zakończenie w  2012 r.), wszystkie wysokoprężne lampy rtęciowe (zakończenie w 2015 r.) oraz wysokoprężne lampy metalohalogenkowe nie spełniające kryteriów funkcjonalnych określonych rozporządzeniem. Wycofanie w 2012 r. wysokoprężnych lamp sodowych o niższej wydajności spowodowało zalecenie, aby wszelkie bieżące konserwacje sodowych instalacji oświetlenia drogowego były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem lamp o wysokiej skuteczności świetlnej. Z  kolei całkowite wycofanie z  rynku lamp rtęciowych, które nastąpiło w 2015 r., wymusiło przeprowadzenie modernizacji oświetlenia, która mogła być przeprowadzona przy użyciu opraw do wydajnych lamp sodowych lub opraw LED. www.luxmagazyn.pl

4/2016

13 kwietnia 2017 r. zakończy się 3 etap określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie nr 347/2010, które ustala wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora instytucjonalnego, w tym do oświetlenia ulicznego. Spowoduje to m.in.: • dopuszczenie do wprowadzania na rynek UE wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych jedynie o  ściśle określonych, wysokich wartościach skuteczności świetlnej, współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości, • bardzo znaczne podwyższenie wymogów sprawności energetycznej dla stateczników elektromagnetycznych do wysokoprężnych lamp wyładowczych wysokiej intensywności, • wymóg konstrukcyjny dla opraw z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi dotyczący wyposażenia ich w takie właśnie stateczniki. Spowoduje to, że już wkrótce oprawy uliczne z tradycyjnymi lampami wysokoprężnymi – sodowymi i  metalohalogenkowymi, nawet tymi o  wysokiej efektywności energetycznej oraz statecznikami elektromagnetycznymi zaczną znikać z ofert producentów. Dlatego wiele polskich gmin rozpoczęło już inwestowanie w nowoczesne i efektywne energetycznie oświetlenie wykorzystujące technikę LED, a proces ten w najbliższym czasie będzie musiał być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

7


WIADOMOŚCI

Akcja „Zielone światło” dla rodzin ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny W sierpniu, już po raz drugi przeprowadzona została społeczna akcja „Zielone światło” zorganizowana przez Towarzystwo na rzecz Ziemi i Zielony Instytut. W jej ramach 50 rodzin ze Śląska, Małopolski i Lubelszczyzny otrzymało energooszczędne oświetlenie. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem ubóstwa energetycznego i roli, jaką w walce z nim odgrywa zwiększenie efektywności energetycznej. W  akcji „Zielone światło” zorganizowanej we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i przy wsparciu lokalnych aktywistów, wzięło udział 50 rodzin z  województw śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Wszystkie należą do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem energetycznym. Były to rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby w podeszłym wieku, a także chore – znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. W  ich domostwach tradycyjne żarówki wymienione zostały na energooszczędne LED-y. W oparciu o dokonaną analizę potrzeb, organizatorzy łącznie przygotowali 772 żarówki LED-owe. Ponadto część dzieci otrzymało nowe lampki biurkowe LED, co pozwoli na poprawę jakości oświetlenia. Dzięki wymianie oświetlenia, niektóre z  rodzin będą mogły zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną ponad 600 zł w ciągu roku, przy założeniu wykorzystania pełnego oświetlenia domu przez zaledwie dwie godziny dziennie. Dotychczas rodziny próbowały oszczędzać poprzez zakup tanich żarówek starego typu. Szybko jednak okazywało się, że ich użytkowanie

było związane z wielokrotnie wyższym poborem prądu, co powodowało drastyczny wzrost wydatków na energię elektryczną. To z kolei uniemożliwia im zakup droższych, ale energooszczędnych LED-ówek. Zaangażowane w  akcję organizacje liczą, że działania nie tylko pomogą wybranym rodzinom. Zostaną one również zauważone przez decydentów, którzy pochylą się nad problemem ubóstwa energetycznego i stworzą prawne instrumenty, umożliwiające kierowanie podobnej pomocy przez samorządy lokalne. Z danych GUS wynika, że tylko w pierwszej dekadzie XXI w. prąd drożał w naszym kraju średnio o 3% rocznie. Z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej dochodów energia elektryczna w Polsce należy do najdroższych w  UE. To powoduje, że udział środków przeznaczanych przez nasze gospodarstwa domowe na zakup energii elektrycznej i  cieplnej należy do jednego z  najwyższych w Europie i wynosi 11% w ogólnej kwocie wszystkich wydatków. Dla porównania średnia unijna utrzymuje się na poziomie 7%. Na tym jednak nie koniec. Od lipca obowiązuje wyższa opłata przejściowa – stała opłata na skomplikowanych rachunkach za prąd. Większość gospodarstw domowych zapłaci rocznie dodatkowo ok. 50 zł za sam fakt podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wyższe opłaty podnoszą i  tak już należący do najwyższych w UE poziom ubóstwa energetycznego, dotyczący milionów gospodarstw domowych. Źródło: Towarzystwo na rzecz Ziemi

Wielkie zamówienie na oświetlenie LED od Grupy BMW Firma Osram otrzymała od Grupy BMW duże zamówienie dotyczące zmiany dotychczasowego tradycyjnego oświetlenia w ośmiu zakładach produkcji samochodów w Niemczech i Austrii, na nowoczesne i energooszczędne systemy wykorzystujące technikę LED. Jest to jedne z największych zamówień uzyskanych przez dział Osram Lighting Solutions. Ponad 170 tys. opraw objętych umową ramową zostanie zainstalowanych w  kilku etapach do końca 2017 r.Pierwsza faza projektu jest już w  toku i  specjalnie zaprojektowane oprawy są obecnie instalowane w  zakładach Grupy BMW w  Dinglfing oraz Regensburg. Tylko do Dinglfing Osram ma dostarczyć do 70 000 opraw. Montaż tej nowoczesnej techniki LED zastępującej istniejące oświetlenie jest szybkim procesem,

który wymaga jedynie umiarkowanego wysiłku przy instalacji. Dotychczasowy szynowy system oświetlenia z zależnej od Osram firmy Siteco, który był oryginalnie zainstalowany dekadę temu, okazał się szczególnie łatwy do modernizacji. Tworzące go szynoprzewody zasilające mogą pozostać niezmienione, a modernizacja może się ograniczyć jedynie do usunięcia starych opraw świetlówkowych i podłączenia nowych, nowoczesnych opraw LED, na zasadzie „plu-and-play”, bez konieczności wykonania żadnych dodatkowych instalacji elektrycznych.W 2015 r. Osram wyposażył już magazyn Grupy BMW w Dingolfing w nowoczesne oświetlenie LED. W ramach tego projektu w nowo wybudowanej hali logistycznej zainstalowano około 6000 opraw. Źródło: Osram

8

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

W Krakowie dyskutowano o inteligentnym oświetleniu miasta W Krakowie trwa montaż nowoczesnego, inteligentnego oświetlenia, którego intensywność będzie dostosowywana m. in. do warunków pogodowych, innych źródeł światła oraz natężenia ruchu. Efekty pilotażowego projektu mogą zostać wykorzystane w innych lokalizacjach. Dlatego AGH organizuje cykl spotkań, które umożliwią rozmowę w szerokim gronie. Do uczestnictwa zostali zaproszeni wszyscy: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, władze lokalne, eksperci, architekci, przedsiębiorcy, media. Pierwsze z planowanego cyklu spotkań odbyło się 28 września br. Oprócz rozmowy o samej technologii spotkanie dotyczyło ekologicznego wymiaru nowoczesnego oświetlenia miasta – redukcji zużycia energii, ograniczenia skutków zanieczyszczania środowiska światłem rozproszonym, aspektów społecznych – poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, komfortu życia w mieście oraz wymiarów estetycznych – wizerunku miasta i oświetlenia jako narzędzia rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Lena Lighting ma większe przychody jednak rentowność spadła przez technikę LED W I półroczu 2016 r. firma Lena Lighting SA zanotowała wzrost przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jednak przy mniejszej rentowności, co jak tłumaczy spółka, było związane z  wyższymi kosztami rozwoju produktów i implementacji nowej techniki LED. I  półrocze 2016 Lena Lighting SA zamknęła przychodami na poziomie 59.125 tys. zł. Jest to wynik o  9,33% wyższy niż w  analogicznym okresie 2015roku. I  półrocze 2016 charakteryzowało się wzrostem przychodów spółki w  obrocie krajowym o  1,52%. W  obrocie zagranicznym spółka zanotowała wzrost o 16,40% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015 (w Euro wzrost o 10,67 %). Główny wpływ na wzrost sprzedaży w I półroczu 2016 roku miał rynki z obszaru Bliskiego Wschodu (w zakresie krajów spoza UE), natomiast w zakresie sprzedaży w krajach z UE zanotowano wzrost we wszystkich obsługiwanych krajach.. Rentowność netto w  I półroczu 2016r. wyniosła 5,96% w porównaniu do rentowności w I półroczu 2015r w wysokości 6,91%. Spółka zanotowała zysk w pierwszym półroczu w wysokości 3.523 tys. złotych, natomiast w I półroczu 2015r zysk wynosił 3.738 tys. zł. Spółka zanotowała

www.luxmagazyn.pl

4/2016

spadek rentowność sprzedaży z 9,02% do 4,72% – było to związane z wyższymi kosztami rozwoju produktów i implementacji nowej technologii czego efektem był spadek marży brutto na sprzedaży. Powodem przedmiotowej obniżki marży były koszty związane z  badaniem i  rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w  dziale B+R i  koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. W związku ze zmianą struktury sprzedaży i wyższym udziałem oświetlenia LED Spółka poniosła także wyższe koszty związane z likwidacjami magazynowymi i odpisami z tytułu utraty wartości zapasów. Dodatkowo wzrosły koszty związane z obsługą gwarancyjną i naprawami opraw opartych o zaawansowane technologie LED i szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie. Spółce udało się częściowo poprzez zwiększona sprzedaż oraz jednorazowe zdarzenie w  postaci sprzedaży środka trwałego utrzymać wynik na poziomie podobnym do roku ubiegłego.

Źródło: Lena Lighting

9


WIADOMOŚCI

Lampy Reflex wśród dziesięciu najlepszych reedycji polskiego designu

Lampy Reflex, zaprojektowane przez Tomasza Rudkiewicza na początku lat 80, znalazły się wśród 10 najlepszych reedycji klasyków polskiego designu – zestawienia opracowanego przez internetowy serwis F5 (www.fpiec.pl) zajmujący się trendami rynku i kultury w Polsce. – Potencjał klasycznych polskich projektów przez lata był niedoceniany przez rodzimych producentów. Przyczyniła się do tego charakterystyczna dla pierwszych lat po transformacji ślepa pogoń klientów za zachodnimi nowościami oraz towarzysząca jej niechęć do wszystkiego, co kojarzyło się z PRL-em. Wszystko się zmieniło na początku obecnej dekady, kiedy do Polski przywędrowała w  końcu moda na produkty vintage. Ogromne znaczenie dla „polonizacji” tego trendu miała też wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie „Chcemy być nowocześni. Polski design 1955-1968”, którą w  2011 roku zobaczyło ponad 35 tys. ludzi (w kolejnych latach wystawa podróżowała po kraju). Dzięki tej głośnej wystawie zobaczyliśmy, że wzorcownie naszych firm kryją ponadczasowe projekty, które z  powodzeniem mogłyby konkurować ze znanymi dziś klasykami z zachodu. Niestety, specyfika PRL-u  sprawiła, że w  swoim czasie nie były one odpowiednio promowane poza krajem, często z powodu różnych niedoborów nie wdrażano ich nawet do masowej produkcji. Współcześnie jednak przedsiębiorczy Polacy, którzy odpowiednio wcześnie wyczuli trend na vintage, postanowili wykorzystać potencjał rodzimych klasyków. Modna stała się renowacja starych mebli.

10

W sprzedaży częściej zaczęły się też pojawiać meble i  produkty inspirowane stylistyką retro, a  także reedycje projektów sprzed kilku dekad wdrażane zarówno przez małe firmy, jak i  naprawdę dużych graczy. Obecnie vintage jest stabilnym segmentem krajowego rynku wzorniczego, który ma swoich wiernych fanów (wiele reedycji zostało docenionych przez specjalistów z branży, np. kapitułę plebiscytu must have organizowanego w  ramach Łódź Design Festival). Dlatego też serwis F5 pokusił się o podsumowanie tego trendu i przygotował zestawienie 10 najlepszych reedycji klasyków polskiego designu. – napisał serwis F5. W zestawie tym znalazła się seria lamp Reflex zaprojektowana przez Tomasza Rudkiewicza w latach 80. ubiegłego wieku. Była ona wyjątkowym zjawiskiem na rynku produktów oświetleniowych w  ówczesnej socjalistycznej Polsce. Lampy charakteryzowały się prostym, nowoczesnym wzornictwem, wysoką jakością i  były kolorowe. Rozświetliły tysiące polskich domów stając się ikoną polskiego wzornictwa oświetleniowego tamtych lat. Do dziś można je znaleźć w polskich mieszkaniach. Kilka lat temu, ich twórca postanowił wznowić produkcję tych i  innych opraw oświetleniowych swojego projektu pod marką TAR. Stary, rzemieślniczy sposób wytwarzania został zastąpiony nowoczesną technologią produkcji. Dzięki temu znów możemy ozdabiać nasze mieszkania i  domy kultowymi lampami, które zagrały na planach filmów Krzysztofa Kieślowskiego i Stanisława Barei. Źródło: F5, TAR

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

25 lat w Pile – jubileusz obecności Philips Lighting na polskim rynku W 2016 r. firma Philips Lighting obchodzi dwie ważne rocznice – 25 lat funkcjonowania Philips Lighting Poland w Pile oraz 20-lecie Philips Lighting Poland w Kętrzynie. Rocznice te przypadają w czasie, kiedy Philips, jako światowy koncern obchodzi jubileusz 125-lecia istnienia. Philips Lighting Poland w  Pile to obecnie największy producent oświetlenia na rynku polskim. Na uwagę zasługuje także wzrost eksportu, co pozycjonuje firmę w czołówce największych eksporterów w Polsce. W latach 1991 – 2015 Philips Lighting poczynił inwestycje w  modernizację zakładów produkcyjnych. Zmodernizowano i  zwiększono produkcję, wdrożono wysokie standardy bezpieczeństwa i  higieny pracy, stworzono działy rozwoju i logistyki, a także zbudowano nowoczesny system informatyczny i logistyczny. Philips Lighting Poland w Pile to nie tylko wielkie centrum produkcji, ale także dystrybucji dla Europy Centralnej, Niemiec, Austrii oraz krajów skandynawskich. Łącznie z Centrum Dystrybucji sprzęt oświetleniowy trafia do jednej trzeciej krajów Europy. Na terenie firmy działają także centra usług biznesowych w tym finansowych, IT oraz administracji personalnej. – Jeśli chodzi o  skalę, zasoby i  kompetencje industrialne,

Philips Lighting Poland w Pile jest wielką wartością całego koncernu. Jesteśmy postrzegani, jako eksperci w wielu kompetencjach produkcyjnych – np. wytwarzaniu szkła, świetlówek. Tak naprawdę to pracownicy pilskiego przedsiębiorstwa kształtują obecnie trendy w rozwoju tych technologii – powiedział Marek Huzarewicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Philips Lighting Poland. Podobną historią, również obfitującą w  sukcesy, może poszczycić się Philips Lighting Poland w Kętrzynie, który rozpoczął funkcjonowanie w ramach struktur Philips Lighting w 1995 roku. Obecnie oddział ten jest największym zakładem produkującym oprawy oświetleniowe Philips Lighting na świecie, również oprawy w technologii LED, który dostarcza niemal 40% wszystkich produktów wytwarzanych w  fabrykach koncernu w  Europie. Oznacza to, że niemal co druga oprawa produkowana w Philips Lighting w Europie pochodzi z Kętrzyna. Historia Philips Lighting jest związana z  historią światła. Ostatnie 25 lat to kolejne rewolucje oświetleniowe: przejście od światła żarowego do energooszczędnego, a  następnie do technologii LED i  inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem w  miastach, biurach, hotelach, centrach handlowych i naszych domach.

Marek Huzarewicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Philips Lighting Poland

www.luxmagazyn.pl

4/2016

11


WIADOMOŚCI

KONKURS SMAKI ŚWIATŁA Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA – organizatorem Targów Światło oraz śląskimi pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci zapraszają do udziału w konkursie „SMAKI ŚWIATŁA”. Światło kreuje przy stole nastrój – radosny, uroczysty, romantyczny, oficjalny, nieformalny. Światło może podkreślać smak dań, lub go zmieniać. Umiejętnie dobrane może podkreślać wygląd potraw, wydobywać ich świeżość i soczystość, współgrać z ich kolorami. Zastanówmy się wspólnie – a może to światło ma swój własny smak? Spróbujmy go określić i pokazać, jak może on współgrać ze smakiem jedzenia, które ma oświetlać.

Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą uczestniczyć, jako autorzy prac, osoby fizyczne indywidualnie lub w zespołach - maksymalnie 4-osobowych. Warunki udziału oraz karta zgłoszenia dostępne na stronach: www.lightfair.pl oraz www.pzpo.pl Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć w terminie do 23 stycznia 2017 na adres: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „SMAKI ŚWIATŁA”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody! Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie elementu oświetlenia związanego ze spożywaniem posiłków. Może to być lampa, może to być detal związany z wystrojem stołu, naczyniami, sztućcami, może to być aranżacja świetlna całego pomieszczenia – kuchni, jadalni, restauracji, kawiarni, barze, terenu zewnętrznego. Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia w architekturze, architekturze wnętrz i designie. Powinien jednak stwarzać możliwość wykonania konkretnego produktu. Prototyp nagrodzonego oświetlenia zostanie przygotowany i zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych w Warszawie ŚWIATŁO, które odbędą się w dniach 22-24 marca 2017 roku.

12

NAGRODA I nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł NAGRODA II nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł NAGRODA III tablet 3 WYRÓŻNIENIA lampy

Sponsorami nagród są firmy Spot Light i Britop Lighting oraz firma Alfa Sosnowscy

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

RYTM ŚWIATŁA – MIEJSCE DLA SZTUKI W KULTURACH ŚWIATA KREATYWNY KONKURS DLA ARCHITEKTÓW I PROJEKTANTÓW Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego we współpracy z Agencją SOMA – organizatorem Targów Światło oraz śląskimi pracowniami Goczołowie Architekci Studio Autorskie i Pracownią OVO Grąbczewscy Architekci zaprasza do udziału w kreatywnym konkursie „Rytm Światła – Miejsce dla sztuki w kulturach świata”. Zadaniem konkursowym jest zaprezentowanie projektu z wymyślonym przez siebie „miejscem dla sztuki” w którym oświetlenie odgrywać będzie główną rolę przy jego kształtowaniu. Ważnym elementem jest osadzenie „miejsca dla sztuki” w konkretnym kontekście kulturowym, który to kontekst będzie miał wyraźny wpływ na filozofię procesu tworzenia i produkt końcowy. Koncepcja ta powinna wynikać z analizy powiązań światła naturalnego i sztucznego z funkcją i formą tego obiektu i jego otoczenia. Przy projektowaniu i kreowaniu obiektu hotelowego oraz jego otoczenia należy zastosować rozwiązania oświetleniowe z oferty firmy LUG. Konkurs skierowany jest do osób związanych z architekturą, sztuką, wzornictwem przemysłowym a także z wszelkimi innymi dziedzinami nauki. W konkursie mogą uczestniczyć, jako autorzy prac, osoby fizyczne indywidualnie lub w zespołach - maksymalnie 4-osobowych.

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Do wygrania atrakcyjne nagrody! Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne, a prace finalistów zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej podczas XXV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017 w dniach 22-24 marca 2017r. w Warszawie.

W targach biorą udział największe i najbardziej liczące się w branży oświetleniowej firmy z kraju i zagranicy, będzie to więc znakomita okazja do promocji najbardziej utalentowanych polskich studentów, młodych projektantów i architektów. Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć w terminie do 23 stycznia 2017 roku na adres: Agencja SOMA ul. Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem „RYTM ŚWIATŁA”. Szczegółowe informacje w tym warunki konkursu i formularze na stronach organizatora: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl Sponsorem konkursu jest firma LUG Light Factory

13


WIADOMOŚCI

Biurowiec Warsaw Spire z dynamicznie iluminowaną fasadą Najwyższy w Polsce biurowiec Warsaw Spire został wyposażony przez firmę Philips Lighting w dynamiczną iluminację fasady składającą się z ponad 88 000 osobno programowalnych elementów. To największa tego typu instalacja Philips Lighting w Europie Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem technologii ColorKinetics. Niedawno otwarty kompleks Warsaw Spire zaprojektowany został zgodnie z  najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i  oświetleniowymi. Na 220-metrowym wieżowcu Warsaw Spire zamontowane są dwie instalacje LED zbudowane z systemu iColor FLEX ETO o wymiarach 71 m szerokości i 39 m długości. Zbudowane są z  70 000 energooszczędnych diod LED RGB i zajmują łącznie 11 kondygnacji użytkowych obiektu. Łączna powierzchnia wyświetlania treści na obu częściach instalacji wynosi ponad 5500 m², co można porównać do powierzchni boiska piłkarskiego. W  rezultacie, treści wyświetlane zawieszonym na wysokości 160 m widoczne są w promieniu kilku km z dowolnego miejsca w  Warszawie. To największe i  najnowocześniejsze rozwiązanie tego typu w naszym kraju. Drugim elementem instalacji iluminacyjnej Warsaw Spire jest kontur, czyli oświetlenie pionowych oraz poziomych krawędzi budynku – dwóch prostokątnych ramek na skrzydłach elewacji – o łącznej długości 1 km. Dedykowany profil wyposażony został w  iColorFlex oraz specjalnie zaprojektowany dyfuzor, umożliwiający obserwację z dowolnego miejsca względem obiektu. W  skład instalacji Philips Lighting wchodzą również elementy iluminacji dachu oraz iglic budynku. Iluminacja dachu zrealizowana została za pomocą 50 opraw ColorGraze MX4, a  iluminacja iglic za pomocą 8 opraw ColorReach. W prace wdrożeniowe, które

14

trwały 1,5 roku, zaangażowano ponad 30 osób z firmy Philips oraz 12 firm partnerskich. Łączna długość przewodów wykorzystanych do uruchomienia instalacji (zasilanie, sterowanie) wyniosła ponad 12 km. Cały system oświetleniowy jest interaktywny – istnieje możliwość sterowania z poziomu telefonu komórkowego lub dedykowanej aplikacji. Warsaw Spire to nowoczesny kompleks budynków biurowych zlokalizowany tuż przy stacji II linii metra Rondo Daszyńskiego. Jest największym, co do powierzchni kompleksem biurowym w  kraju i  najwyższym budynkiem biurowym w  Polsce. Projekt tworzą trzy budynki, które łącznie oferują około 109 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej: 49-kondygnacyjny budynek wieżowy o  wysokości 220 metrów oraz dwa 55-metrowe budynki. Budowa Warsaw Spire trwała nieprzerwalnie trzy lata, a w maju 2016 roku nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

Znakowanie sprzętu IoT ze wskazaniem odporności na potencjalne włamania cyberprzestępców Unia Europejska zasugerowała, aby producenci szeroko pojętego IoT odpowiednio znakowali swoje produkty, poprzez etykiety ze wskazaniem odporności na potencjalne włamania. Podobny pomysł został wcielony w życie przez Komisję Europejską w stosunku do producentów produktów elektrotechnicznych. Struktury unijne liczą, że tego typu rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo IoT, a  już na pewno znacząco zwiększy zaufanie przyszłych klientów względem zaawansowanych technologicznie urządzeń np. inteligentnego oświetlenia.

a także przyczyni się do zachowania integralności wspólnego rynku. Różnorodność produktów z zakresu Internetu Rzeczy wymusza na producentach niemały wysiłek, jednakże Unia gotowa jest ich wspomóc, również finansowo. Spełnienie europejskich norm będzie trudnym wyzwaniem, aczkolwiek powstała już alternatywa, która może pomóc producentom – opracowanie standardowego komponentu, którego celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa. Już niedługo Unia Europejska rozpocznie w tym zakresie odpowiednie badania.

Nie da się ukryć, że zaufanie do IoT zostało znacząco nadszarpnięte za sprawą licznych włamań sieciowych. Uwagi dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa IoT, a co za tym idzie również certyfikowania narzędzi podłączanych do sieci, przedstawione zostały przez Thibaulta Kleinera na jednej z  konferencji prasowych. Kleiner, szef gabinetu unijnego komisarza Oettingera uważa, że Internet Rzeczy jest obecnie bardzo słabo zabezpieczony. Wielkość urządzeń z zakresu Internetu Rzeczy posiada znikomą ilość zabezpieczeń. W  większości przypadków są one niewystarczające, w efekcie czego hakerzy nie mają trudności, aby się do nich włamać. Sprzęt ten za plecami właścicieli i użytkowników staje się częścią sieci botnet. Popyt na zwiększenie bezpieczeństwa IoT dopiero się pojawia, a co za tym idzie – rynek musi reagować. Unia Europejska liczy, że certyfikowanie urządzeń zapewni względne bezpieczeństwo konsumentom,

16

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

LEDy rosną na rolnictwie wertykalnym Tak zwane rolnictwo wertykalne, czyli uprawy piętrowe, w ściśle kontrolowanych warunkach, to obecnie najszybciej rozwijający się obszar zastosowań oświetlenia LED przeznaczonego do uprawy roślin. Według firmy badawczej ReportsnReports sprzedaż LED stosowanych w rolnictwie wertykalnym będzie rosła co roku średnio o 30% i w 2020 roku uzyska wartość 401 mln USD. Nowa metoda uprawy roślin zyskuje na popularności, ponieważ pozwala zwielokrotnić częstotliwość zbiorów, lokalizować produkcję w dużych miastach oraz radykalnie ograniczyć zużycie wody i środków ochrony roślin. Źródło: Osram Opto Semiconductors

Energa Oświetlenie nagrodzona za nowoczesne oświetlenie uliczne Energa Oświetlenie zdobyła tytuł „Kryształ Przetargów Publicznych 2016” za modernizację oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy. To prestiżowe wyróżnienie, którego celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i  praktyk w  dziedzinie zamówień publicznych. Kapituła oceniała zadania zrealizowane w  ramach zamówień publicznych, których wartość przekracza 30 tys. euro. Nagrodzona Energa Oświetlenie wygrała jeden z  największych przetargów na modernizację oświetlenia ulicznego w Polsce w Bydgoszczy. Zastosowanie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego oraz inteligentnych układów sterujących, znacznie obniży energochłonność systemu oświetleniowego i  przyniesie miastu realne oszczędności wydatków na energię elektryczną. „Kryształy” przyznawane są zamawiającym, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. Nagradzani są także wykonawcy, którzy realizują inwestycje w  zgodzie z  najwyższymi standardami i poszanowaniem dla publicznych pieniędzy. Energa Oświetlenie otrzymała nagrodę VIII edycji konkursu w  kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo-komunikacyjnej”. Oceniano w  niej zadania, których przedmiotem była

www.luxmagazyn.pl

4/2016

budowa lub modernizacja m.in. przedsięwzięć skierowanych na poprawę komunikacji zbiorowej, dróg, przejść dla pieszych, węzłów drogowych, mostów. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Środowiska. Energa Oświetlenie wymieniła blisko 7300 opraw oświetleniowych starego typu na nowoczesne i  energooszczędne oprawy LED o mocy od 26 do 148 W, na ponad 400-stu ulicach Bydgoszczy. Miasto Bydgoszcz przeprowadziło tą modernizację sieci oświetleniowej w ramach programu SOWA – projektu polegającego na dofinansowaniu przez NFOŚiGW modernizacji oświetlenia ulicznego realizowanego przez Samorządy. Modernizacja objęła także uruchomienie i  konfigurację nowoczesnego inteligentnego systemu zdalnego sterowania i  monitoringu oświetlenia zapewniającego indywidualne sterowanie każdą zainstalowaną oprawą. W wyniku przeprowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego koszty zużycia energii elektrycznej w  mieście spadną o  ponad 60 procent.

17


WIADOMOŚCI

APPLE LED – dekoracja na miarę XXI wieku Jednym z nieodłącznych elementów dekoracji naszych pomieszczeń jest designerskie oświetlenie. Teraz już nie tylko oprawy mają dekorować pomieszczenie, jest to również zadanie źródeł światła, które również bywają widoczne. APPLE LED to innowacyjne źródło światła, które łączy wygląd tradycyjnych żarówek z innowacyjną technologią LED COB. Źródła te są oferowane w linii produktów Kanlux o nazwie DECORI. Atutem lamp APPLE LED, poza tym, że do złudzenia przypominają tradycyjne żarówki, jest ich szeroki kąt rozsyłu światła wynoszący 300°. Dzięki temu świecą one w sposób bardzo zbliżony do tradycyjnych żarówek. Czarna kolorystyka elementów lamp i ciepła barwa światła doskonale komponują się z oprawami JOVIT, z którymi są sprzedawane w komplecie. Lampy APPLE LED dodadzą elegancji każdej oprawie wiszącej, w której będą widoczne. Źródło: Kanlux

Ikea zapowiada produkcję oświetlenia LED Ikea, gigant w zakresie mebli oraz szeroko pojętego wyposażenia domowego zapowiedział produkcję nowych, inteligentnych, a  jednocześnie niedrogich opraw oświetleniowych, docelowo kontrolowanych za pośrednictwem funkcjonalnego pilota. Mimo, że rynek tzn. inteligentnego oświetlenia stale się rozrasta, większość produktów nie jest dostępna dla przeciętnego „zjadacza chleba”. Wszystko za sprawą ich dość wysokiej ceny. Ikea, jako jeden z  niewielu producentów zadba o  to, by oprawy te były w zasięgu ręki każdego.

posiadało możliwość ustawienia do 10 poziomów oświetlenia. Każda oprawa będzie miała także możliwość sterowania za pomocą smartfonu. Nowy produkt trafi do sklepów Ikea już w kwietniu następnego roku. Cena nie jest jeszcze znana, aczkolwiek spekuluje się, że będzie na tyle niska, że każda przeciętna osoba będzie mogła ją nabyć. Produkt ten ma być pierwszym z zakresu szeroko pojętego inteligentnego oświetlenia od firmy Ikea.

Oprawa TRÅDFRI LED oparta będzie na znacznie prostszym mechanizmie, aniżeli dotychczasowe inteligentne produkty oświetleniowe. Rzecznik firmy podkreślił, iż nowy produkt został opracowany na bazie szczegółowych badań nad tematyką oświetlenia i wpływie światła na samopoczucie oraz zdolność umysłową jednostek. Nowe, inteligentne oprawy od Ikea będą proste w instalacji. Wewnątrz zainstalowany zostanie niewielkich rozmiarów nadajnik, który umożliwi komunikowanie się z  urządzeniem za pomocą pilota. Całość będzie

18

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

Diody LED stworzone na potrzeby ogrodnictwa Firma Lumileds zaprezentowała ostatnio nowe diody LED, stworzone z myślą o  szeroko pojętym ogrodnictwie oraz hodowli roślin. Odpowiednio dobrane długości fal emitowanego światła, mają docelowo mieć duży wpływ na rozwój poszczególnych gatunków roślin. Luxeon SunPlus, bo o  nich mowa, to nowa seria diod LED zaprezentowana przez Lumileds. Rozwiązanie zadedykowane zostało wyłącznie branży, jaką jest ogrodnictwo. Diody te mają generować specjalne światło, o ściśle określonej długości fali, które będzie wspomagać fotosyntezę zielonych roślin. Kwestia kształtowania światła lamp zależna będzie wyłącznie od projektantów. Zależnie od ich potrzeb, będą mogli oni działać w oparciu o światło niebieskie lub

czerwone (rozwiązania jednokanałowe) bądź opracować rozwiązania wielokanałowe. Pozwoli to stworzyć lampy ukierunkowane na dany typ roślin. Rośliny natomiast będą mogły znacznie efektywniej czerpać to, co niezbędne ze światła, zgodnie z aktualną fazą rozwoju. SunPlus serii 20 od Lumileds obejmuje diody generujące następujące długości światła: Royal Blue – 440-460 lm (niebieskie), Deep Red – 655-675 nm (czerwone), Far Red – 720-750 (podczerwone), a  także zielone i  białe. Seria SunPlus 35 natomiast będzie zawierać komponenty generujące światło: niebieskie (jak wyżej), a także zielone, białe oraz fioletowe (trzy odcienie). Wszystko to osadzone zostanie w  obudowach 2x2 mm (seria 20) oraz 3,5x3,5 mm. (seria 35)

Osram inwestuje w inkubatory przedsiębiorczości Firma Osram pragnie wspomóc innych w rozwoju szeroko pojętego oświetlenia LED, dlatego też postanowiła wprowadzić na rynek tzn. inkubator przedsiębiorczości. Nowa grupa Fluxunit ma za zadanie inwestować w firmy oraz niezależne projekty tak, aby rozszerzyć inteligentne rozwiązania z zakresu oświetlenia LED. Osram, otwierając inkubatory przedsiębiorczości, chce przede wszystkim finansować rozwój technologii, wiążącej się pośrednio bądź bezpośrednio z systemami oświetleniowymi. Fluxunit będzie inwestować, a także współpracować z firmami, również startupami. Nowe, elastyczne narzędzia firmy Osram, niewątpliwie pozwolą wcielić w życie wiele ciekawych pomysłów biznesowych. Fluxunit będzie stanowił swojego rodzaju centralny punkt kontaktowy dla wszystkich, którzy pragną rozwijać się w tym zakresie. Fluxunit ma siedzibę w Monachium, niedaleko centrali firmy Osram. Jako, że znajduje się w innych budynkach niż „spółka matka”, można powiedzieć, iż działa na własną rękę. Wiadomo już, że nowa grupa będzie promować rozwój oraz wdrażanie nowych pomysłów, które wykraczają poza tradycyjną działalność firmy oświetleniowej. Nowy inkubator zamieścił na swojej stronie internetowej ogłoszenie, iż poszukuje firm oraz jednostek z całego świata, którzy są zainteresowani współpracą w zakresie inteligentnych miast, inteligentnych budynków oraz oświetlenia w zakresie zastosowań przemysłowych. www.luxmagazyn.pl

4/2016

Osram jako jedna z pierwszych firm oferowała usługi oświetleniowe z dostępem do internetu oraz systemów informatycznych opartych na IoT. Firma ciągle również pracuje nad systemem nawigacji oświetlenia wewnętrznego, opartego na technologii Einstone (sygnały nawigacyjne Bluetooth osadzone wewnątrz oprawy sufitowej, wysyłające sygnał bezpośrednio do smartfona). Jakiś czas temu Osram pokazał również prototyp przeznaczony do monitorowania energii, a dokładniej dokonywania pomiarów w czasie rzeczywistym wszystkich systemów elektroenergetycznych w budynku – oświetlenia, systemów informacyjnych, ogrzewania czy chłodzenia.

Osram CEO, Olaf Berlien

19


WIADOMOŚCI

Oświetlenie LED poprawi sen astronautów Naukowcy wiedzą już całkiem sporo na temat rytmu dobowego na Ziemi – głównie w oparciu o wschód i zachód słońca i cykl dobowy (24-godzinny). Chociaż to, co dzieje się na naszej planecie nie stanowi już większej zagadki, sytuacja w przestrzeni kosmicznej wygląda zupełnie inaczej. W przestrzeni kosmicznej słońce wschodzi oraz zachodzi co 90 minut. Nie da się ukryć, że ta zawrotna prędkość niszczy tzn. rytm dobowy. Wszystkie wzorce, jakie zaczerpnięte zostały na Ziemi, w kosmosie przestają istnieć. Naukowcy, po długiej analizie i pracy nad rytmem dobowym na naszej planecie, postanowili zająć się tym samym problemem również w  przestrzeni kosmicznej. Specjaliści mają nadzieje, że kluczem do rozwiązania problemów z normalizacją rytmu domowego w kosmosie są… oświetlenie LED. Naukowcy zajmujący się kwestią światła z Thomas Jefferson University z Filadelfii odkryli, że czas snu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w porównaniu do Ziemi spada z 8 do 6 godzin. Teoretycznie, jest to niewielka różnica, ale w dłuższej perspektywie, może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, skrajnego zmęczenia, a w efekcie do błędów. Naukowcy z  wspomnianego już uniwersytetu stworzyli specjalny system świateł LED, które działają głównie w oparciu o 3 opcje – jedna imituje dzień, druga noc (pomaga w odpoczynku,

śnie), trzecia zaś dotyczy ostrego światła (tylko, gdy jest ono wymagane). Jako, że nie można utożsamiać przeciętnego dnia na ziemi z przeciętnym dniem astronautów znajdujących się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tego typu rozwiązanie umożliwiłoby im ułożenie lepszego, zdrowszego harmonogramu prac. Nowoczesny zestaw oświetlenia LED ma zostać umiejscowiony w  pomieszczeniach sypialnych astronautów. Zastąpi on system fluorescencyjny. Jeżeli uda się zwiększyć liczbę godzin snu astronautów, a co za tym idzie, również zwiększyć ich produktywność, będzie to kolejnym dowodem, że rytm dobowy ma ogromne znaczenie ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie.

Czy Philips zamierza sprzedać Lumileds LED? Philips poważnie zastanawia się nad sprzedażą swojego biznesu Lumileds. O sprawie poinformował Bloomberg. Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła donosi, iż głównym zainteresowanym zakupem Lumileds jest amerykańska firma private equity – Apollo Global Management LLC. Inne firmy wycofały się już z negocjacji. Rozmowy potrwają do końca października. Sprzedaż nie jest jednak przesądzona. Równie dobrze Lumileds może nadal pozostać „w rękach” Philipsa.

20

Przypominamy, że w styczniu Lumileds miał trafić w ręce konsorcjum utworzonego przez chiński fundusz Go Scale Capital. Transakcja o wartości 2,8 mld USD nie doszła jednak do skutku. Philips wycofał się niemal w ostatnim momencie. Główną przeszkodą w tamtym czasie było szeroko pojęte bezpieczeństwo dotyczące transferu technologii.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


WIADOMOŚCI

Krakowski start-up Silvair zamknął pierwszą rundę finansowania Krakowski start-up Silvair zamknął pierwszą rundę finansowania, pozyskując od inwestorów łączną kwotę 12 milionów dolarów. Fundusze te przeznaczone zostaną na dalszy rozwój pionierskiej platformy smart lighting oraz wzmocnienie międzynarodowych działań w zakresie marketingu oraz obsługi klienta. Pierwszej rundzie finansowania przewodzi Trigon TFI, jedno z  najprężniej rozwijających się towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, zarządzający funduszami o  łącznej wartości aktywów przekraczających 2,8 miliarda złotych. Istotny wkład finansowy wniosło również szereg zagranicznych inwestorów, w  tym Digital Garage, CyberAgent Ventures czy New Europe Ventures. „W skali całego świata niewiele jest firm, które tak kompleksowo i wizjonersko realizują koncepcję inteligentnego oświetlenia w  przestrzeniach komercyjnych. Silvair wyrasta na globalnego lidera w segmencie sensorycznych wielousługowych sieci opartych na infrastrukturze oświetleniowej. Cieszymy się, że możemy wspierać rodzimą firmę, która przeciera szlaki na tak innowacyjnym rynku” – powiedział Paweł Burzyński, wiceprezes Trigon TFI S.A. „Nasz zespół wykonał przez ostatnie lata ogrom pracy i  niezmiernie cieszy nas fakt, że pozwoliło nam to zyskać zaufanie w oczach tak stabilnego inwestora. Wraz z  grupą Trigon TFI otwieramy nowy rozdział

w historii Silvair. Domknięcie pierwszej rundy finansowania zbiega się ponadto w czasie z nadchodzącą premierą globalnego standardu Bluetooth Mesh. Przyczyniliśmy się do jego rozwoju jak żadna inna firma na świecie i  wierzymy, że zapoczątkuje on nową erę w segmencie profesjonalnych rozwiązań z zakresu smart lighting oraz szeroko pojętej automatyki budynkowej. Standard ten w dużej mierze oparty będzie na naszych autorskich rozwiązaniach, co daje nam doskonałą pozycję startową w  wyścigu o  to, kto zostanie czołowym dostawcą sensorycznych sieci inteligentnego oświetlenia” – mówi Rafał Han, prezes i współzałożyciel firmy Silvair.

Rafał Han, Silvair

Połączone siły Huawei i Philips Lighting otwierają wachlarz możliwości w zakresie zintegrowanego oświetlenia Firma Philips Lighting oraz firma Huawei Technologies podpisały umowę partnerską, w celu zapewnienia bezproblemowego współdziałania systemu zintegrowanego oświetlenia Philips Hue oraz platformy OceanConnect dla Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) firmy Huawei. W ramach umowy firma Huawei zostanie partnerem ‘Friends of Hue’, a firma Philips Lighting partnerem

www.luxmagazyn.pl

4/2016

OceanConnect. W efekcie klienci, którzy korzystają z platformy Internetu Rzeczy firmy Huawei będą mogli zaoferować klientom końcowym możliwości certyfikowanego użytkownika i pełną kontrolę nad oświetleniem Philips Hue. Dzięki tej współpracy produkty oświetleniowe Philips Hue będą płynnie współpracować z innymi zintegrowanymi urządzeniami, systemami oraz aplikacjami.

21


produkt y

Systemy oświetlenia awaryjnego TM Technologie DATA 2 oraz TM-CB Rafał Krzyżanowski

I

nteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej, mają za zadanie dostarczyć użytkownikowi wszelkich informacji na temat stanu poszczególnych instalacji znajdujących się w obiekcie oraz umożliwić zmianę konfiguracji zwiększając tym samym ich efektywność. Ze względu na złożoność instalacji jaką jest oświetlenie awaryjne, bardzo często system uzupełniany jest o urządzenia monitorujące, pozwalające zarządzać oprawami do niego podłączonymi, co w sposób bezpośredni wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa budynku. TM TECHNOLOGIE Sp. z  o.o. posiada w  swojej ofercie najnowsze rozwiązania pozwalające na monitorowanie opraw posiadających własne źródło zasilania (system rozproszony) lub oprawy zasilane z centralnego źródła (system centralnej baterii). Każdy z  systemów przedstawia różnorodność zastosowania w zależności od potrzeb i wymogów obiektu. System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA2 przeznaczony jest do monitorowania opraw w systemie rozproszonym. Dzięki zastosowaniu maksymalnej ilości rozdzielaczy sygnału C-Bridge, centrala sterująca może sprawować nadzór nad 4096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-Bus (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w  wielkopowierzchniowych obiektach. Dodatkowym atutem, są szerokie możliwości konfiguracji centrali sterującej DATA2, co czyni system bez obsługowy, a dzięki nawigacji dotykowej i prostemu w obsłudze interfejsowi – intuicyjny w użytkowaniu. Wszystkie elementy składowe tworzące system, mają możliwość przypisania opraw oświetlenia awaryjnego do poszczególnych grup testowych, grup oświetlenia nocnego oraz grup realizujących scenariusze pożarowe. Podłączenie systemu DATA2 do sieci lokalnej/internetowej, uzyskać można podgląd stanu systemu w  przeglądarce internetowej oraz dokonać konfiguracji

22

przesyłania sygnałów do centrum zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Wbudowana pamięć wewnętrzna archiwizuje historię zdarzeń wraz z wygenerowanymi raportami stanu systemu, które mogą być pobrane na pamięć zewnętrzną za pomocą złącza USB. Istotnym jest, że system posiada wielostopniowy poziom uprawnień, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt y

-

-

System TM-CB System Centralnej Baterii, zasila napięciem stałym i zmiennym, oprawy oświetlenia awaryjnego z  centralnego źródła, które stanowią bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe charakteryzujące się długim czasem żywotności. Dużą zaletą systemu jest jego modułowa budowa, pozwalająca na dopasowanie rozwiązania do obiektu i jego rozbudowę w dowolnym momencie, co również przekłada się na prostotę konserwacji. Ważnym jest, że każdy obwód posiada dowolnie programowany tryb pracy, a  przy zastosowaniu modułów adresowalnych w  oprawach oświetlenia awaryjnego – tryb pracy mieszany, pozwalający na montaż opraw kierunkowych i antypanicznych na jednej linii. Panel sterujący, w który wyposażona jest szafa główna, umożliwia podłączenie i  monitorowanie 64 podstacji, dzięki czemu przy wykorzystaniu pełnego potencjału, centralna bateria obsłużyć może 30 720 opraw. Opisane rozwiązania w  prosty sposób mogą stanowić jeden spójny system, dzięki zastosowaniu autorskiego programu ELVIS (Emergency Lighting Visual Implementation System), którego główna funkcją jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego produkcji TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Aplikacja umożliwia pozyskiwanie informacji na temat www.luxmagazyn.pl

4/2016

stanu wszystkich elementów składowych systemu przedstawionych wizualnie na podkładach poszczególnych kondygnacji.

Z poziomu aplikacji można wyzwolić testy funkcjonalne i  autonomii oraz wygenerować raport stanu systemu. Nie sposób opisać możliwości autorskiego oprogramowania, którego największa zaletą jest zbiór informacji dotyczący opraw oświetlenia awaryjnego przekazany w przejrzysty i czytelny sposób. Autorska aplikacja jest nowością dostępną w ofercie sprzedażowej firmy TM Technologie Sp. z o.o. tmtechnologie.pl tel. 12 444 60 60

23


produkt y

Światło wysokiej mocy

Oprawa HIGH BAY LED ARIZONA firmy GTV Oprawa High Bay LED ARIZONA firmy GTV to oszczędna alternatywa dla standardowych opraw metalohalogenkowych. Oprawy polecane są zwłaszcza do oświetlania hal produkcyjnych, magazynów, budynków gospodarczych, obiektów sportowych czy warsztatów samochodowych, gdzie ich zastosowanie pozwala obniżyć koszty energii nawet do 60 procent.

O

d lamp przemysłowych wymaga się przede wszystkim emitowania bardzo silnego światła, które umieszczone wysoko pod sufitem zapewni dobrą widoczność i bezpieczeństwo w całym pomieszczeniu. Wysokie i równomierne natężenie światła w halach produkcyjnych, magazynach czy warsztatach przekłada się na wyższą efektywność pracowników oraz ich bezpieczeństwo i poczucie komfortu. Dobór odpowiedniej lampy przemysłowej o  stosownej intensywności i  jakości oświetlenia jest w  tym wypadku kwestią kluczową. Oprawa High Bay LED ARIZONA firmy GTV spełnia te wymagania. Oprawa AROZONA uzyskuje porównywalną dla tradycyjnych lamp metahalogenowych lub sodowych wydajność świetlną – nawet 120 lm/W. Szeroki kąt świecenia 120° pozwala na równomierne oświetlenie całego pomieszczenia. Odpowiednie ukierunkowanie i skupienie strumienia świetlnego można osiągnąć poprzez zamontowanie dodatkowego reflektora ograniczającego kąt świecenia do 60°. Dodatkowo metalowy klosz skutecznie odprowadza ciepło emitowane podczas pracy diod, co zapewnia bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz ogranicza zużycie energii. – Do oświetlenia przykładowej hali produkcyjnej o  powierzchni 2 800 m², pracującej na trzy zmiany 24h dobę, używano 77 opraw hermetycznych IP65 typu high-bay metalohalogenkowych 250W VVG, uzyskując oświetlenie stanowisk pracy na poziomie 300lx. Wymiana tradycyjnego

24

4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt y

oświetlenia na 60 opraw High Bay LED ARIZONA spowoduje spadek kosztów zużycia energii o niemal 60 procent, a inwestycja w wymianę oświetlenia zwróci się po niespełna roku – Marcin Sosnowski, projektant oświetlenia GTV. Dodatkowo ARIZONA charakteryzuje się bardzo długą żywotnością rzędu 40 000 godzin, co przekłada się na kolejne oszczędności związane z mniejszymi kosztami wymiany samych lamp i wynajmu kosztownego sprzętu dźwigowego. Dodatkową zaletą oprawy High Bay LED ARIZONA – charakterystyczną dla technologii LED – jest mniejsza szkodliwość dla środowiska naturalnego. Diody podczas świecenia wytwarzają znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla oraz promieniowania ultrafioletowego niż tradycyjne żarówki. ARIZONA nie zawiera również szkodliwej dla zdrowia i środowiska naturalnego rtęci. Unikalna konstrukcja oraz dobór najwyższej jakości elementów sprawiają, że oprawa jest odporna na wibrację i  wstrząsy – posiada stopień ochrony IP 65 – co jest szczególne ważne w obiektach przemysłowych. ARIZONA to również brak efektu „migotania” przy zapalaniu. High Bay LED ARIZONA rekomendowany jest właścicielom zakładów przemysłowych, magazynów i  obiektów sportowych, poszukujących intensywnego i  niezawodnego źródła światła, które jednocześnie pozwoli im zmniejszyć comiesięczne rachunki za energię elektryczną.

Lampa ARIZONA

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Charakterystyka: Zasilanie AC 85-265 V/50 – 60 Hz PF > 0,95 Stopień ochrony IP 65 Barwa światła neutralna biała Kąt rozsyłu światła 120° Do pracy ciągłej przy temperaturze od -40°C do +50°C Strumień świetlny 18 000 lm Wskaźnik oddawania barw Ra>80 Czas pracy 40 000 h

Klosz ARIZONA

25


produkt y

Seria PRO w linii PROFESSIONAL od KANLUX Kanlux wdrażając na rynek nowe produkty zawsze łączy nowatorstwo z funkcjonalnością, mając przy tym na uwadze ich efektywność oraz trwałość, tak aby jak najlepiej służyły w życiu codziennym wszystkim użytkownikom. Z takiego właśnie połączenia powstała nowa seria Źródeł Światła PRO.

PRO GU10 LED

S

PRODIM

ą to dwie unikatowe linie źródeł PRO GU10 LED i PRODIM. Źródła te wyposażone są w  diody LED SMD, które ułożone blisko siebie pozwoliły na uzyskanie efektu zbliżonego do COB. Zastosowana w tych źródłach technologia odznacza się wysoką trwałością wynoszącą 25000 godzin, co pozwala na eksploatację źródeł przez wiele lat. Co więcej na serię PRO Kanlux udziela 3 letniej rękojmi. Dodatkową zaletą lamp PRO GU10 LED i PRODIM jest szerokość ich kątów świecenia. Źródła szeroko strumieniowe (120 stopni) wyposażone są w  przezroczystą szybkę co zapewnia efekt zbliżony wizualnie do tradycyjnego halogenu. Do tej pory na rynku tego typu źródła dostępne były tylko z  matową szybką. Dla oświetlenia punktowego zastosować możemy również modele źródeł PRO z kątem 60 lub 36 stopni, które idealnie zaakcentują wybrane przez nas miejsca. z  oznaczeniem S3 np.: PRO GU10 LED 7WS3-CW, którego kąt świecenia wynosi 36 stopni i jest idealny do oświetlenia

26

wybranych elementów, które chcemy zaakcentować. Ponadto warto zaznaczyć, że źródła PRODIM współpracują ze ściemniaczami dostępnymi na rynku. Wysokiej jakości materiały oraz w pełni zautomatyzowana produkcja lamp LED serii PRO, gwarantują powtarzalność każdego modelu. Dzięki temu mamy pewność, że każde kolejne źródło, które zakupimy w późniejszym czasie będzie miało zachowany taki sam wygląd i parametry. Seria PRO to również możliwość wyboru koloru obudowy, oraz temperatury barwowej źródła światła. Do wyboru mamy obudowę w kolorze srebrnym lub białym i pełną gamę barw światła: zimną (CW), neutralną (NW) i  ciepłą (WW). Ponadto barwa ciepła w źródłach PRO wynosi 2700K, dzięki temu jest ona bardzo przyjemna i tworzy klimat sprzyjający odpoczynkowi. Seria PRO wyposażona jest w  stabilizowany zasilacz IC/ CC, który zapewnia bardzo dobre warunki pracy LED (w tym brak tętnień), a  także charakteryzuje je hybrydowa konstrukcja obudowy. Kanlux posiada własne laboratorium badawcze, które jest jednym z  kluczowych działów firmy. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się ponad 80 różnego typu przyrządów pomiarowych utrzymywanych pod ciągłym nadzorem metrologicznym i  skupionych na kilkunastu stanowiskach badawczych. Dzięki pozyskanej podczas badań wiedzy jesteśmy w  stanie zaoferować Państwu produkty wysokiej jakości, a także udzielić na źródła światła linii PRO gwarantowanej trzyletniej rękojmi. 4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt y

PRO GU10 LED

PROFESSIONAL

& PRODIM

JAK CZYTAĆ NASZE OZNACZENIA? Kąt świecenia: S3 - 36 stopni S6 - 60 stopni brak oznaczenia - 120 stopni

Moc: 7 W lub 7,5 W

PRO GU10 LED 7WS3-CW-W

Nazwa: PRO GU10 lub współpracujący ze ściemniaczem PRODIM

Barwa światła: WW - ciepła NW - neutralna CW - zimna

Kolor obudowy: W - biały brak oznaczenia - srebrny

Zalety produktów linii PRO: źródła o wysokiej trwałości 25 000h i wydłużonej 3 letniej rękojmi zasilacz stabilizowany (IC/CC) zapewnia najlepsze parametry świetlne w tym brak migotania światła seria PRO spełnia najwyższe wymagania rynkowe i normy europy zachodniej specjalne soczewki o szerokim kątem świecenia, które zapewniają efekt zbliżony do tradycyjnego halogenu brak efektu multiplikacji cienia jednolity, równomierny rozsył światła wygląd przypominającz diody LED COB

www.luxmagazyn.pl

4/2016

27


nowe trendy

technologie oświetleniowe zmieniają biurowce komercyjne Marek Kołakowski

Nowoczesne biurowce to przede wszystkim nieruchomości komercyjne. Ich właściciele, a także najemcy tych obiektów, są aktywnie zainteresowani optymalizacją kosztów utrzymania powierzchni biurowych. Inteligentne systemy oświetleniowe współczesnych budynków biurowych oferują korzyści wykraczające daleko poza ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. zapewniają one najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa, co podnosi ogólną wartość obiektów i ich rynkową atrakcyjność.

S

ystemy oświetleniowe wykorzystujące technikę diod świecących LED sprawiły, że niedawne trendy i prognozy w dziedzinie inteligentnych budynków biurowych już dziś stają się codzienną rzeczywistością. Najnowocześniejsze systemy oświetlenia oferują niespotykane dotąd korzyści zarówno dla osób pracujących we wnętrzach biurowych, jak i dla administratorów i właścicieli obiektów. Wzorcowe biura zapewniają równocześnie doskonały komfort pracy, wysoką produktywność i efektywność energetyczną.

Technika oświetlenia LED zmienia oblicze biur W przypadku opraw oświetleniowych ze starszymi, tradycyjnymi źródłami światła, ich sterowanie w postaci

28

ściemniania i rozjaśniania, były ograniczone. Dopiero oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi zapoczątkowały takie możliwości, jednak sposób wytwarzania światła w lampach fluorescencyjnych ze swej istoty nie pozwalał na pełna kontrolę. Technologia wytwarzania promieniowania widzialnego za pomocą półprzewodnikowych diod LED, która weszła na rynek oświetleniowy w pierwszej dekadzie XXI wieku, przyniosła całkowicie nowy potencjał pełnej kontroli instalacji świetlnych – intensywności światła, jego barwy, a w przypadku światła białego również jego temperatury barwowej. Umożliwiła też współpracę opraw oświetleniowych LED z różnego rodzaju czujnikami, systemami sterowania i  instalacjami technicznymi. Z  upowszechnieniem źródeł światła LED 4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

powstała więc całkiem nowa jakościowo sytuacja. Pojawiły się nowe możliwości, które pozwalają spojrzeć w nowatorski sposób na rolę systemów oświetleniowych we wnętrzach biurowych. Technologia LED sprawiła, że urządzenia oświetleniowe z  analogowych stały się cyfrowymi. Można to porównać do niedawnej zmiany polegającej na odejściu od analogowych połączeń telefonicznych z Internetem na rzecz szerokopasmowych usług internetowych. Technologia LED zmienia sposób podejścia do spraw oświetlenia biur. Jej efektem jest nie tylko możliwość wytwarzania światła o  bardzo wysokiej jakości przy wyjątkowo niskim zużyciu energii elektrycznej, a  więc bardzo niskich kosztach. Dzięki połączeniu urządzeń oświetleniowych LED z  czujnikami, elektronicznymi systemami kontroli i  stero-

wania, systemami informatycznymi budynków biurowych lub siecią internetową i odpowiednimi aplikacjami, użytkownicy biur uzyskują niespotykane dotąd możliwości dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb, a  zarządcy obiektów osiągają równocześnie korzyści biznesowe polegające m.in. na oszczędnościach energii elektrycznej i jej kosztów w wysokości do 80 proc. w porównaniu do tradycyjnego oświetlenia.

• •

maksymalnego wykorzystania światła dziennego w porze dnia tak, by w tym czasie zminimalizować konieczność doświetlania wnętrz światłem sztucznym, wykorzystania źródeł światła i  opraw oświetleniowych LED o wysokiej efektywności energetycznej, zastosowania systemów automatycznego sterowania oświetleniem.

Światło dzienne, oświetlenie LED i sterowanie zwiększają efektywność energetyczną

Sterowanie optymalizuje jakość oświetlenia i minimalizuje zużycie energii elektrycznej

Największe oszczędności energii elektrycznej w oświetleniu wnętrz biurowych mogą być osiągane dzięki harmonijnemu łączeniu trzech działań:

System sterowania instalacją świetlną w biurze może sprawić, że oświetlenie będzie automatycznie zapewniane tylko w  tych pomieszczeniach, a  nawet w  ich wydzielonych

www.luxmagazyn.pl

4/2016

29


nowe trendy

strefach, w których przebywają pracownicy. Co więcej oświetlenie nie zawsze musi świecić z pełną mocą. Poziom oświetlenia sztucznego może być dobierany z uwzględnieniem ilości światła naturalnego docierającego aktualnie do wnętrza. Zatem w  porze dziennej nie musi to być pełne oświetlenie pomieszczenia, a  jedynie jego niezbędne doświetlenie. Zawsze jednak priorytetem sztucznego oświetlenia biurowego, ponad oszczędności energetyczne, powinien być komfort i wydajność pracy wzrokowej.

Więcej indywidualnej kontroli dla pracowników Oprócz oświetlenia ogólnego biura każdy z pracowników może mieć też osobistą kontrolę nad oświetleniem swojego stanowiska pracy za pomocą prywatnego smartfona. To pozwala mu na pewien zakres dostosowania oświetlenia do indywidualnych zadań i  preferencji, nawet w  biurze o otwartej powierzchni. Oprawy oświetleniowe wyposażone w  czujniki obecności i  bezprzewodowe urządzenia odbiorczo-nadawcze pozwalają na zapewnienie usług opartych na lokalizacji, np. na znajdowanie drogi w budynku lub przekazywanie za pomocą aplikacji na smartfona informacji o najbliższej wolnej sali konferencyjnej.

Optymalizacja na poziomie zarządcy obiektu Dzięki czujnikom zainstalowanym w oprawach oświetleniowych LED wchodzących w  skład zintegrowanego systemu oświetlenia biurowego i  podłączonym do informatycznej sieci budynku, jego zarządca uzyskuje dane o  stopniu

30

wykorzystania poszczególnych pomieszczeń oraz ich temperaturze i wilgotności. Oprawy oświetleniowe połączone z siecią IT komunikują się z  innymi elementami infrastruktury budynku, takimi jak system ogrzewania i wentylacji. W efekcie administrator obiektu dysponuje zbiorczym systemem ukazującym status użytkowania budynku w czasie rzeczywistym wraz z dostępem do danych historycznych. Takie dane mogą być wykorzystane np. do podwyższenia efektywności energetycznej obiektu. Jednak z  perspektywy właścicieli obiektów korzyści płynące z  zastosowania zintegrowanego systemu oświetleniowego wykraczają daleko poza ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Inteligentny system oświetleniowy wyposażony w zaawansowane funkcje takie jak lokalizacja wewnątrz budynków (IPS) oferuje niespotykany dotąd poziom komfortu, personalizacji i bezpieczeństwa, co podnosi ogólną wartość obiektu i jego atrakcyjność dla najemców. Oprawy oświetleniowe zasilane w  technologii PoE (ang. Power over Ethernet)) pozwalają też znacząco obniżyć koszt montażu instalacji oświetleniowej. Możliwość jednoczesnego poboru prądu i  danych za pośrednictwem sieci Ethernet eliminuje konieczność wykonania kosztownej instalacji elektrycznej, co redukuje koszty montażu nawet do 50 proc. Pierwszy tego typu zintegrowany system oświetleniowy zainstalowano w  nowoczesnym biurowcu The Edge wznoszonym przez OVG Real Estate dla amsterdamskiej filii Deloitte. Systemy takie doskonale wpisują się w koncepcję budynku spełniającego najsurowsze normy w  dziedzinie ochrony środowiska potwierdzane certyfikatem BREEAM – Outstanding.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

Human-centric LED lighting – oświetlenie LED skupione na funkcjach życiowych człowieka Na świecie coraz bardziej popularna staje się koncepcja „human-centric lighting” – oświetlenia skupionego na funkcjach życiowych człowieka. Jej źródłem jest coraz głębsze zrozumienie w jaki sposób światło może w pozytywny sposób oddziaływać fizycznie i emocjonalnie na ludzi, pomagać w relaksacji i  odpoczynku lub przeciwnie pobudzać i  zwiększać wydajność. Jest to obecnie unikatowa propozycja na rynku oświetleniowym, przede wszystkim w  zakresie oświetlenia LED, ponieważ dzięki zastosowaniu technik LED możliwe jest kontrolowanie widma światła i jego jasności, co stanowi najważniejszą cechę „human-centric lighting”. Dla przykładu za pomocą promieniowania świetlnego o różnych długościach fali możliwe jest oddziaływanie na nastrój i samopoczucie człowieka. Za pomocą chłodnego światła z  niebieskiego zakresu widma może stymulować pracowników do działania, a ciepłe światło potrafi uspokajać i zapewnia relaksujący nastrój. Z  pewnością w  najbliższym czasie będziemy mogli obserwować znaczny rozwój i  praktyczne zastosowania koncepcji oświetlenia skupionego na funkcjach życiowych człowieka. Zwłaszcza w  wielkich biurach korporacyjnych, gdzie praca trwa często zarówno w  dzień jak i w nocy.

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Li-Fi – dane przesyłane za pośrednictwem światła widzialnego Li-Fi (ang. Light Fidelity) jest nową technologią LED polegająca na użyciu światła widzialnego do bezprzewodowego przesyłu danych z ogromną szybkością, która w  przeprowadzonych już testach dochodzi do 10 GB/sek. To ponad 250 razy szybciej niż najlepsze internetowe łącza szerokopasmowe. Idea polega na budowie takich modułów LED, aby już wkrótce źródła światła LED stały się hotspotami bezprzewodowej łączności. W technice tej zwykła promieniowanie widzialne stosowane do oświetlenia zawiera również sygnał świetlny o bardzo wysokiej częstotliwości, którego oko ludzkie nie jest w stanie zarejestrować.

Diody OLED czekają w kolejce Kolejna odsłona rewolucji LED już się rozpoczęła w  postaci nowych tzw. organicznych diod świecących OLED. Elastyczne panele OLED mogą służyć do budowy indywidualnych opraw oświetleniowych, ale także można z nich tworzyć całe sufity lub ściany świetlne. Ta technologia jest jeszcze kosztowna co na razie ogranicza jej ekspansję, ale szybko się rozwija i z pewnością jest przyszłością na nadchodzące lata.

31


nowe trendy

oświetlenie współczesnych placówek służby zdrowia Marek Kołakowski Na całym świecie liczba osób wymagających opieki zdrowotnej stale rośnie. W większości krajów europejskich zachodzą zmiany demograficzne polegające na starzeniu się społeczeństw. W najbliższych latach liczba pacjentów placówek służby zdrowia i ludzi w podeszłym wieku wymagających zorganizowanej opieki będzie rosła coraz bardziej. W ślad za tym będą też rosły potrzeby i wymagania stawiane placówkom opieki medycznej.

A

by utrzymać szeroki dostęp do opieki medycznej i jej niezbędny poziom konieczne jest kontrolowanie kosztów i poprawa efektywności działania tych placówek. Równocześnie wymagania pacjentów stale rosną i  dlatego placówki służby zdrowia coraz częściej wdrażają specjalne modele działalności ukierunkowane ściśle na potrzeby chorych. Wzornictwo i  materiały stosowane w  wyposażeniu wnętrz, oświetlenie, jakość powietrza, właściwości akustyczne pomieszczeń przyczyniają się do tworzenia atmosfery panującej w  zakładach ochrony zdrowia. Ma ona bezpośredni wpływ na to jak czują się pacjenci, osoby odwiedzające chorych i personel medyczny.

32

Oświetlenie naprawdę pomaga Szpitale zużywają zazwyczaj dwa razy więcej energii niż komercyjne budynki biurowe. Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, zwłaszcza technika oświetlenia LED w połączeniu z  systemami sterowania, są ważnym czynnikiem, który może zredukować koszty działalności obiektów służby zdrowia przez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz jej kosztów. Równocześnie dobre oświetlenie może znacznie poprawić samopoczucie pacjentów wspierając proces leczenia, a równocześnie ułatwić pracę personelu medycznego. W  szpitalach większość czasu spędzamy w  pomieszczeniach zamkniętych. Światło we wnętrzach szpitalnych jest istotnym elementem tworzenia środowiska sprzyjającego

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

leczeniu. Może poprawić nasze samopoczucie, koncentrację, stan relaksacji, czujności oraz jakość snu. Badania naukowe wykazały jednak, że natężenie światła niezbędne do wsparcia naszego zegara biologicznego musi być znacznie wyższe niż występują zwykle w pomieszczeniach, w których normalnie przebywamy. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych LED o niskim zużyciu energii elektrycznej dla uzyskania korzystnego wpływu światła dziennego pomaga funkcjonować zarówno pacjentom jak i personelowi.

Światło kreuje idealne środowisko powrotu do zdrowia Światło ma ogromny wpływ na ludzki organizm. Najnowsze badania pokazują, że światło może być także istotnym czynnikiem tworzącym korzystne środowisko lecznicze. Właściwie zastosowane w placówkach opieki zdrowotnej może poprawiać doznania pacjentów i  odgrywać kluczową rolę w  poprawie ich samopoczucia. Rozwiązania oświetleniowe zgodne z  potrzebami pacjentów kreują środowisko wspomagające leczenie dzięki połączeniu funkcjonalnego światła z przyjemniejszym otoczeniem. Poza funkcjami użytkowymi i  oddziaływaniem emocjonalnym, oświetlenie ma również ukryte oddziaływanie na ludzki organizm. Stanowi ono ważną podstawę czasową dobowego rytmu snu i czuwania. Wielu pacjentów szpitali z powodu ograniczonych możliwości ruchu lub skomplikowanego układu szpitalnych budynków ma utrudniony dostęp do światła dziennego. Na skutek tego naturalny rytm biologiczny pacjentów zostaje szybko zaburzony, co negatywnie wpływa na ich stan i samopoczucie. Dotyczy to szczególnie osób starszych, które w  przypadku niewystarczającej ilości światła dziennego odczuwają kłopoty ze snem w  porze nocnej. To może być źródłem niepokoju i  lęków, a  w  konsekwencji psuje ich samopoczucie i obniża aktywność w ciągu dnia. Takie zjawiska są widoczne szczególnie w  przypadku pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera lub otępienie. Badania przeprowadzone w placówkach opieki wykazały, że wysoki poziom natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pobytu dziennego ma pozytywny wpływ regulujący rytm snu i  aktywności dziennej u  pacjentów. W  odpowiednich okresach dnia zalecane jest oświetlenie o natężeniu nawet 1500 lx, a  zmiana temperatury barwowej naśladująca naturalne zmiany światła dziennego w ciągu dnia ma również bardzo dobry wpływ. Dobremu samopoczuciu i  relaksacji sprzyja ciepło-białe światło w  godzinach porannych i  wieczornych, natomiast chłodno-białe światło o  zabarwieniu niebieskawym użyte późnym rankiem i popołudniu działa pobudzająco. Sprawia to, że pacjenci stają się bardziej mobilni, aktywni i  komunikatywni. Ta zwiększona aktywność w  ciągu dnia www.luxmagazyn.pl

4/2016

Dlaczego LED? Wśród podstawowych cech techniki oświetlenia LED przemawiających za użyciem jej we współczesnych obiektach służby zdrowia, warto wymienić: • możliwość uzyskania światła białego o różnych temperaturach barwowych i łatwość zmiany tego parametru w celu doboru scenariuszy oświetleniowych właściwych dla poszczególnych pór dnia, • wysoka jakość światła – dobre oddawanie barw i możliwość precyzyjnego kierunkowania światła, • możliwość uzyskania światła barwnego o szerokiej palecie łatwych do zmiany kolorów, • duże możliwości personalizacji oświetlenia dzięki indywidualnemu sterowaniu poszczególnymi oprawami, • elastyczność w aranżacji przestrzeni dzięki dużym możliwościom integracji opraw oświetleniowych z elementami architektury, a nawet z meblami, • wysoka wydajność energetyczna i związane z tym oszczędności energii elektrycznej, • wysoka niezawodność gwarantująca niskie koszty utrzymania systemu oświetleniowego.

33


nowe trendy

powoduje, że wieczorem organizm wytwarza więcej hormonu snu – melatoniny, co ułatwia zaśnięcie i dobry sen w nocy. Wysokiej jakości oświetlenie zgodne z dobowym rytmem człowieka jest skuteczne także na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii, ponieważ działa nawet na podświadomość nieprzytomnych pacjentów, regulując ich naturalny rytm biologiczny. Również w poczekalniach oświetlenie sztuczne odwzorowujące światło naturalne w aktualnej porze dnia zapewnia poczucie swobody i sprzyja późniejszej rekonwalescencji i dochodzeniu do zdrowia. Środowisko tworzone w salach chorych może mieć kluczową rolę pomocniczą w odzyskiwaniu zdrowia. Właściwe oświetlenie może stanowić ważny czynnik, dzięki któremu pacjenci poczują się bezpiecznie i swobodnie mimo tego, że przebywają w obcym środowisku. Taka przyjemna atmosfera będzie też oddziaływać na lekarzy i personel medyczny przebywający przy chorych oraz na osoby odwiedzające pensjonariuszy. Światło może stać się czynnikiem, który sprawi że pacjenci poczują się zadowoleni, jeśli jego barwa, kierunek i natężenie są odpowiednie do konkretnej sytuacji i tworzą w pokoju różne sceny w zależności od tego czy jest

34

to czas porannego obchodu lekarskiego, odpoczynku i czytania książki czy popołudniowych odwiedzin. Sterowanie światłem powinno być na tyle proste i intuicyjne, aby mogły z niego korzystać nawet osoby o graniczonej sprawności ruchowej. Oświetlenie jest również ważnym czynnikiem zapewniającym orientację w budynku. Dla pacjentów w starszym wieku szczególny problem i zagrożenie może stanowić występowania zjawiska olśnienia, które w pewnych skrajnych przypadkach może ograniczać percepcję otoczenia i prowadzić do wypadków. Dobry projekt oświetleniowy dla placówki służby zdrowia musi zwracać szczególną uwagę na eliminację możliwości występowania tego zjawiska. Równie niebezpieczne może być występowanie ciemnych, nieoświetlonych obszarów. Dlatego w zakładach opieki medycznej zalecane jest równomierne oświetlanie całej przestrzeni. Waga dobrego oświetlenia rośnie z wiekiem pacjentów, dlatego w pewnych przypadkach poziomy natężenia oświetlenia zalecane przez dokumenty normalizacyjne mogą okazać się niewystarczające. Dlatego warto rozważyć ich zwiększenie, szczególnie w przypadku oświetlenia bezpieczeństwa.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

Lepsze warunki pracy personelu Deficyt wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia stale się pogłębia. Tworzenie w placówkach służby zdrowia przyjemnego i  sprzyjającego skuteczności środowiska pracy ma więc znaczenie dla przyciągnięcia i utrzymania kadr. Jest to ważne szczególnie dla pracowników, którzy przez długi czas przebywają w pomieszczeniach bez dostępu naturalnego światła dziennego. Rozwiązania oświetleniowe naśladujące naturalny rytm zmian światła dziennego są skutecznym i  sprawdzonym sposobem poprawy samopoczucia pracowników. Tworzony w  ten sposób komfort pomieszczeń roboczych zwiększa wydajność ich pracy i sprzyja zadowoleniu. Niektórzy pracownicy oddziałów szpitalnych oraz personel oddziałów doraźnej pomocy lub przyjęć pracują w cyklu całodobowym. Praca zmianowa ma negatywny wpływ na ich dobowy rytm snu i  czuwania. W  tym przypadku odpowiednie oświetlenie może poprawić poziom aktywności i czujności personelu, niwelując zmęczenie bez szkodliwych skutków dla zdrowia. Nowoczesna, całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we współczesnych ośrodkach szpitalnych tworzy całkiem nowe i  zróżnicowane wymagania dotyczące oświetlenia. Jedne pomieszczenia pracy wymagają wysokiego poziomu natężenia oświetlenie, inne niskiego, a  w  jeszcze innych ważne jest dobre oddawanie barw i  wysoki kontrast przy ograniczonym olśnieniu. Współczesnym standardem w  placówkach medycznych, szczególnie w  gabinetach diagnostyki obrazowej, jest konieczność odczytu danych z  wyświetlaczy urządzeń monitorujących lub ekranów monitorów komputerowych, a  także precyzyjne ustawianie wartości na skalach pokręteł. Wymaga to równomiernego oświetlenia o  dobrym oddawaniu barw, które eliminuje powstawanie odblasków na obserwowanych powierzchniach. Zakres zabiegów medycznych wykonywanych w  pomieszczeniach szpitalnych jest coraz większy. Wiele pomieszczeń szpitalnych ma uniwersalne przeznaczenie i  w  różnych okresach czasu służy do odmiennych celów. Dlatego wymagają one systemów oświetlenia, które umożliwiają elastyczną adaptację do indywidualnych celów. Możliwość tworzenia różnych scenariuszy świetlnych powinna być w  takich pomieszczeniach standardem. Zmiany scen oświetleniowych zgodnie z  aktualnym sposobem wykorzystania wnętrza muszą być proste do wykonania przez personel medyczny i szybkie. Przy tym musi być tu zapewniona możliwość zarówno silnego, jak i  przyciemnionego oświetlenia.

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Rozwiązania oświetleniowe dla obiektów służby zdrowia i domów opieki medycznej powinny uwzględniać trzy istotne zagadnienia: • oświetlenie powinno w maksymalnym stopniu uwzględniać wykorzystanie naturalnego światła dziennego, • sztuczne oświetlenie powinno odzwierciedlać naturalne zmiany zachodzące w oświetleniu dziennym i stanowić jego harmonijne uzupełnienie, • niezbędnym warunkiem udanych rozwiązań oświetleniowych powinna być ich elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjentów lub personelu medycznego, • oświetlenie powinno w wyważony sposób uwzględniać biologiczny i emocjonalny wpływ światła na pacjentów.

35


nowe trendy

Zasilanie Power over Ethernet (PoE)

zwiększa możliwości systemów oświetlenia LED Marek Kołakowski Zalety techniki oświetlenia LED są już dobrze znane, a jej energooszczędność jest niezaprzeczalna, jednak najbardziej skuteczne sposoby zasilania systemów oświetleniowych LED są nadal rozwijane. Jedną z ciekawych technik, która zyskuje coraz szersze zastosowanie, jest zasilanie Power over Ethernet (PoE).

D

iody LED są przyrządami półprzewodnikowymi, które wymagają zasilania prądem stałym (DC) o niskim napięciu. Dlatego, aby zapewnić im zasilanie, w oprawach oświetleniowych instalowane są specjalne zasilacze elektroniczne, tzw. drivery, które zamieniają sieciowe napięcie prądu przemiennego (AC) na napięcie prądu stałego (DC) o odpowiednio obniżonej wartości. Niestety taki proces konwersji powoduje straty i  obniża wydajność energetyczną systemu. Aby tego uniknąć, konstruktorzy zaproponowali system wykorzystujący zasilanie bezpośrednie prądem stałym (DC) przy wykorzystaniu technologii Power over Ethernet (PoE) stosowanej w sieciach informatycznych LAN. W tej technologii zarówno zasilanie jak i dane cyfrowe mogą być przesyłane do urządzeń podłączonych do sieci za pośrednictwem standardowego kabla Ethernet. Skuteczność energetyczna zasilania oświetlenia LED z  wykorzystaniem technologii PoE jest porównywalna z  zasilaniem za pomocą tradycyjnych sieci zasilnia prądem przemiennym (AC). Jednak zasilanie PoE przynosi dodatkowe korzyści wynikające z  połączeń sieciowych związanych z włączeniem opraw oświetleniowych do sieci Ethernet oraz

36

z obniżeniem kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia LED. Każda oprawa oświetleniowa LED zasilana za pomocą technologii PoE może być urządzeniem typu plug-and-play z  własnym indywidualnym adresem IP. Jeśli do oprawy dołączone zostaną czujniki to z  prostego urządzenia oświetleniowego przekształci się ona w  inteligentne urządzenie sieciowe. Dzięki czujnikom taka inteligentna oprawa może zbierać informacje dotyczące np. natężenia światła dziennego, temperatury, wilgotności oraz obecności osób w  jej otoczeniu i dostarczać je za pośrednictwem sieci informatycznej do centralnego układu sterowania. Dzięki tym danym i możliwości płynnej regulacji strumienia świetlnego opraw LED, natężenie światła sztucznego może być dostosowywane do aktualnego poziomu naturalnego światła dziennego docierającego do wnętrza tak, aby łącznie zapewnić dostateczne, jednak nie nadmierne oświetlenie. Natężenie światła może być nawet inteligentnie dostosowywane do położenia poszczególnych opraw w stosunku do okna. Oprawy w pobliżu otworów okiennych będą świecić słabiej, a  jaśnie te w  głębi pomieszczenia gdzie dociera mniej światła słonecznego. 4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

Sygnały z czujników obecności spowodują wyłączenie oświetlenia we wnętrzach opuszczonych przez użytkowników i jego natychmiastowe, automatyczne załączenie po pojawieniu się osób. Technologia PoE jest rozwiązaniem, które doskonale nadaje się do równoczesnego zasilania , łączenia i  sterowania inteligentnych opraw oświetleniowych LED współpracujących z  siecią informatyczną LAN. Ułatwia to także udostępnianie innych usług inteligentnego budynku, z  których można korzystać za pomocą dowolnego urządzenia peryferyjnego podłączonego do sieci LAN, np. telefonu, tabletu lub komputera. Użytkownik może np. łatwo odnaleźć najbliższą wolną salę konferencyjną. Jeszcze większe korzyści uzyskują właściciele i zarządcy budynków, którzy dzięki danym zbieranym przez czujniki współpracujące z  oprawami oświetleniowymi podłączonymi do sieci LAN mogą mieć całościowy obraz warunków panujących w zarządzanym obiekcie. Dane te mogą służyć do bieżącej skutecznej optymalizacji zużycia

www.luxmagazyn.pl

4/2016

mediów, ustalania danych do automatycznego sterowania, a nawet opracowania harmonogramów sprzątania pomieszczeń w okresach gdy nie są one zajęte. Użycie zasilania w  technologii PoE obniża też koszty instalacji systemów oświetleniowych. Eliminowane są koszty budowy tradycyjnego zasilania dzięki temu, że moc i dane są przekazywane tymi samymi przewodami sieci informatycznej. Również same czynności instalacyjne są prostsze i tańsze ponieważ w  przypadku podłączania opraw za pomocą kabli Ethernetowych nie są wymagane specjalistyczne prace elektryczne przy napięciu sieciowym. Czynności instalacyjne są także bezpieczne. Technologia PoE zapewnia również zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawie prądu. Obecnie zasilanie PoE narzuca jeszcze pewne ograniczenia mocy urządzeń końcowych, jednak moc opraw oświetleniowych wykorzystujących technikę diod świecących LED jest stosunkowo niska, a standard PoE ciągle rozwija się i dopuszczalna moc zasilania jest stopniowo zwiększana.

37


nowe trendy

Human Centric Lighting

Oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka Marek Kołakowski Technologie sztucznego oświetlania wnętrz wciąż się rozwijają. Z jednej strony wzrasta wydajność energetyczna oświetlenia, a sposoby stosowania i kontrolowania światła na powierzchniach pracy wzrokowej są ulepszane. Z drugiej, dzięki wielu badaniom naukowym, za pomocą światła sztucznego aktywnie wpływamy na emocje, samopoczucie i produktywność pracy osób przebywających w oświetlanych wnętrzach.

Co to jest Human Centric Lighting? Human Centric Lighting jest technologią oświetleniową opartą na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Dotyczyły one oddziaływania światła na organizm i psychikę człowieka i pozwoliły zrozumieć jak ogromny i  ważny jest jego wpływ. Widzenie nie jest bowiem jedyną korzyścią jaką światło przynosi człowiekowi. Światło ma na ludzi także oddziaływanie pobudzające, wpływa na nasz nastrój i poziom aktywności. Poprzez prawidłową kontrolę oświetlenia sztucznego możliwe jest oddziaływanie na emocje i samopoczucie ludzi, a nawet wydajność ich pracy. Fizjologiczne reakcje ludzkiego organizmu na światło zależą od jego cech, takich jak skład widmowy, intensywność i  czas ekspozycji. Dlatego jeśli spędzamy dużo czasu w  pomieszczeniach zamkniętych oświetlanych światłem sztucznym, również jego charakterystyka ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Rozwiązania oświetleniowe typu Human Centric Lighting mogą silnie wspierać naturalny cykl dobowy ludzkiego organizmu, a przez to zwiększać koncentrację, zapobiegać zaburzeniom snu i poprawiać ogólne samopoczucie. Wykorzystaniu tej wiedzy o biologicznym oddziaływaniu światła na ludzki organizm sprzyjają zwłaszcza ostatnie innowacje w technice oświetleniowej. Szerokie rozpowszechnienie

38

oświetlenia wykorzystującego półprzewodnikowe diody świecące LED i elektronicznych układów sterowania sprawiło, że białe światło o regulowanym natężeniu i temperaturze barwowej jest łatwe do realizacji technicznej, dodatkowo przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej. Nowe inteligentne systemy oświetleniowe zapewniają też użytkownikom szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Nowa wiedza pozwala lepiej zrozumieć działanie swiatła na ludzki organizm Od dawna było wiadomo, że za widzenie odpowiadają dwa typy fotoreceptorów umiejscowionych w siatkówce ludzkiego oka, czopki i pręciki. Światło padające na te receptory wywołuje złożone reakcje chemiczne powodujące powstawanie pewnego rodzaju sygnałów w nerwach łączących receptory z korą wzrokową w tylnej części mózgu. Kora wzrokowa interpretuje te sygnały jako wrażenia wzrokowe. Pręciki pracują przy bardzo niskich poziomach światła zapewniając tzw. widzenie skotopowe, które nie umożliwia postrzegania barw, a jedynie kształtów. Przy większej ilości światła ma miejsce tzw. widzenie fotopowe zachodzące dzięki działaniu czopków, które pozwalają na rozróżnianie barw i ostre widzenie przedmiotów. W  2002 roku odkryto nowy typ receptora w  ludzkim oku. Odpowiada on za biologiczne skutki, jakie wywołuje światło w  ludzkim ciele. Skomplikowane reakcje 4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

chemiczne przebiegające pod wpływem światła padającego na ten receptor, również wywołują sygnały, przekazywane dzięki połączeniom nerwowym, między innymi do obszaru mózgu nazywanego jądrem nadskrzyżowań, w skrócie SCN od angielskiego „suprachia-smatic nuclei”, odpowiadającego za sterowanie ludzkim zegarem biologicznym oraz do szyszynki.

Wzrokowe oddziaływanie światła Mimo wykrycia biologicznego oddziaływania światła na organizm ludzki, jego oddziaływanie wzrokowe nie utraciło nic ze swojego znaczenia. Wydolność wzrokowa człowieka zależy od warunków pracy wzrokowej. W sytuacji oświetlenia sztucznego uzyskanie wysokiej wydolności wzrokowej jest uzależnione od zapewnienia dostatecznie dobrego oświetlenia określanego m.in. wysokim poziomem natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy wzrokowej. Przy określonym natężeniu oświetlenia wydolność wzrokowa nie jest jednak taka sama u wszystkich ludzi. Istnieje duża różnica wydolności wzrokowej w  zależności od wieku osoby badanej. Lepsze rezultaty w  zakresie wydolności wzrokowej wykazują ludzie młodsi, tzn. około 30

www.luxmagazyn.pl

4/2016

Wydolność wzrokowa starszych pracowników może być poprawiona do poziomu osiąganego przez ludzi młodych dzięki znacznemu podwyższeniu poziomu natężenia oświetlenia powyżej wymagań normatywnych.

39


nowe trendy

lat, gorsze ludzie starsi około 55 lat. Przy względnie trudnych zadaniach wzrokowych, człowiek starszy potrzebuje natężenia oświetlenia o wartości ponad 1000 lx dla osiągnięcia takiej samej wydolności wzrokowej, jak ludzie młodsi przy 300 lx. Ta samą zależność, jednak jeszcze silniejsza, występuje przy trudnej pracy wzrokowej, np. przy czytaniu drobnego tekstu. Dla osiągnięcia tej samej, zadowalającej wydolności wzrokowej przy trudnej pracy wzrokowej, osoba w  wieku ponad 55 lat potrzebuje prawie 6 razy większej ilości światła niż człowiek w wieku około 30 lat. Natężenia oświetlenia wymagane do pracy przez dokumenty normalizacyjne są wartościami wystarczającymi dla osób w  wieku około 30 lat. Starsi pracownicy, również potrzebni w firmach ze względu na swoje doświadczenie, a mający niestety niższą wydolność wzrokową, potrzebują jednak znacznie wyższego poziomu natężenia oświetlenia. Dzięki temu będą wykonywać równie dobrze taką samą pracę wzrokową, co młodsi. Oznacza to jednak konieczność podwyższenia natężenia oświetlenia z wymaganej normami minimalnej wartości 300 lx lub 500 lx do około 1200 lx. W  starszym wieku występuje efekt zażółcenia wierzchniej warstwy soczewki oka ludzkiego. Zażółcona soczewka działa jak filtr – przepuszcza bardzo dobrze promieniowanie widzialne o barwie żółtej, słabiej, lecz nadal dość dobrze,

40

barwy sąsiadujące w widmie, tzn. promieniowanie czerwone i  zielone, natomiast zatrzymuje dużą część promieniowania niebieskiego. Stąd do oka osób starszych wnika głównie promieniowanie żółte i  sąsiednich barw z  widma. Osoby takie znacznie słabiej widzą barwę niebieską. Innymi słowy osoba starsza widzi świat mniej niebieski niż ludzie młodzi.

Dla podwyższenia wydolności wzrokowej osób starszych korzystne jest stosowanie światła z dużą zawartością promieniowania w niebieskiej części widma.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

Wydolność wzrokowa ludzi starszych może być zatem z powodzeniem poprawiona nie tylko przez odpowiednio wysoki poziom oświetlenia, ale także przez zastosowanie światła z dużym udziałem niebieskiej części widma.

Biologiczne oddziaływanie światła Odkrycie kolejnego bioreceptora i jego połączeń z ośrodkami w mózgu, pozwoliło zrozumieć podstawowe znaczenie światła dla stymulowania i kontrolowania wielu procesów biologicznych w  ludzkim ciele. Najważniejszym odkryciem stało się stwierdzenie, że światło, a w szczególności regularne cykle światło-ciemność mają zasadniczy wpływ na kontrolowanie zegara biologicznego człowieka poprzez oddziaływanie na produkcję niektórych ważnych hormonów w ciele ludzkim. Czasowy cykl oświetlenia naturalnego na kuli ziemskiej zamyka się w 24 godzinach i składa się z dwóch okresów: około 12 godzin jasności i około 12 godzin ciemności. Organizm ludzki jest do tego cyklu dostosowany i  funkcjonuje w  nim poprawnie. Zmiana cyklu może jednak powodować istotne zaburzenia w  funkcjonowaniu naszego ciała, np. trudności w  zasypianiu, zaburzenia snu oraz osłabienie aktywności i  koncentracji w  czasie pracy. Naukowcy badający to zjawisko zaczęli podejrzewać, że u  jego podstaw leży zaburzenie naturalnego cyklu oświetlenia. W  ładny dzień na otwartej

www.luxmagazyn.pl

4/2016

przestrzeni panuje natężenie oświetlenia naturalnego około 100 tys. lx. W dzień pochmurny zmniejsza się ono do około 20 tys. lx. W pomieszczeniach, zwłaszcza tych pozbawionych dostatecznej ilości światła naturalnego, mamy na ogół do czynienia z poziomami natężenia oświetlenia nie większymi niż 500 lx, a więc wielokrotnie niższymi. Dlatego codzienna praca w zamkniętych pomieszczeniach, oświetlonych światłem sztucznym o niedostatecznej intensywności i niewłaściwym składzie widmowym może zaburzać naturalny cykl dobowy pracowników. Dziś wiemy już, że receptor w oku wysyła sygnały do mózgu, który na ich podstawie regulują produkcję hormonów. Trzy najważniejsze hormony kontrolujące dobowy rytm biologiczny człowieka, to: • melatonina – hormon snu – sprawia, że czujemy się zmęczeni i  senni, organizm spowalnia swoje funkcje oraz obniża aktywność na rzecz zasłużonego odpoczynku. Największy poziom melatoniny w organizmie występuje w  nocy, jej poziom spada nad ranem i  jest niski w ciągu dnia, kiedy pobudza nas wysoki poziom kortyzolu. • kortyzol – hormon stresu – działa odwrotnie do melatoniny. Powszechnie wiadomo, że stres jest zjawiskiem szkodliwym, jednak niski poziom lub całkowity brak

41


nowe trendy

42

kortyzolu także może być szkodliwy. Duży nadmiar kortyzolu może niszczyć system immunologiczny. Z drugiej strony hormon ten bierze udział w produkcji glukozy w organizmie ludzkim, a ta z kolei dostarcza energii naszemu ciału. Wytwarzanie kortyzolu rozpoczyna się około 3 godz. rano, aby stymulować metabolizm organizmu i  przygotować go do aktywności dziennej. Poziom kortyzolu jest najwyższy w  godzinach rannych, co stymuluje nas do działania i utrzymuje wysoką wartość w ciągu dnia. W nocy ilość kortyzolu w naszym organizmie spada umożliwiając nam normalny sen. serotonina – hormon szczęścia – działa jako środek pobudzający i motywator, pomaga podnieść poziom energii gdy w  ciągu dnia spada poziom kortyzolu, a  tym samym przeciwdziała wzrostowi poziomu melatoniny, co pomaga dłużej zachować energię i oprzeć się obniżeniu aktywności.

Przy dostatecznym oświetleniu, zwłaszcza naturalnym, w dzień w organizmie mamy dużo kortyzolu i mało melatoniny, dzięki czemu możemy być pobudzeni i aktywni, a nie senni. W nocy odwrotnie – poziom kortyzolu maleje, a melatoniny rośnie, dzięki czemu śpimy spokojnie i głęboko, a nasza aktywność jest minimalna.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

Human Centric Lighting wspomaga nasz zegar biologiczny Skuteczna realizacja idei Human Centric Lighting, czyli oświetlenia dostosowanego do potrzeb człowieka, wymaga szczególnego uwzględnienia trzech, powiązanych ze sobą, parametrów oświetlenia. Ponieważ jednak ich zmiany wpływają na ludzki organizm, działania te muszą opierać się na wiedzy i być przemyślane. Pierwszym parametrem jest widmo światła. Wiadomo, że promieniowanie świetlne z  niebieskiego zakresu widma jest światłem oddziałującym biologicznie na organizm ludzki w  sposób aktywujący, natomiast promieniowanie z  czerwonego zakresu widma obniża aktywność. Drugi parametr to intensywność światła, przy czym ważne jest nie tylko natężenie oświetlenia na poziomych płaszczyznach pracy wzrokowej, ale także tzw. cylindryczne natężenie oświetlenia na twarzach ludzi przebywających w sztucznie oświetlanych pomieszczeniach. Intensywność światła powinna być powiązana z  trzecim parametrem, czyli okresem doby i  czasem oddziaływania. Zastosowanie tej technologii pozwala programować zmiany intensywności i  temperatury barwowej światła białego w  takt identyczny ze zmianami właściwości naturalnego światła dziennego w trakcie dnia. Oznacza to, że oświetlenie

www.luxmagazyn.pl

4/2016

sztuczne w biurach, szkołach, wnętrzach handlowych, obiektach produkcyjnych, a  nawet prywatnych domach, może w maksymalny sposób odwzorowywać cechy światła naturalnego dostępnego w danej chwili dnia na zewnętrz, korzystne dla ludzkiego organizmu. To sprawia, że oświetlenie sztuczne typu Human Centric Lighting staje się naprawdę efektywne.

Światło z niebieskiego zakresu widma aktywuje organizm ludzki, natomiast promieniowanie z czerwonego zakresu widma obniża aktywność.

43


nowe trendy

Technika LED pomaga Możliwość praktycznej realizacji idei oświetlenia dostosowanego do potrzeb ludzi – Human Centric Lighting, wspomogło znacznie pojawienie się techniki oświetlenia LED. Jeszcze do niedawna zmiana temperatury barwowej światła białego dostarczanego przez oprawę oświetleniową była realizowana przez umieszczenie w niej świetlówek liniowych o różnych temperaturach barwowych emitowanego światła. Dla uzyskania potrzebnej barwy poszczególne świetlówki musiały świecić z  odpowiednią intensywnością, aby po zmieszaniu światła w odpowiedniej proporcji uzyskać oczekiwany efekt. Technicznie było to dość skomplikowane i wymagało zasilania każdej świetlówki oddzielnym sterowanym statecznikiem. Obecnie czołowe miejsce na rynku zajmuje technika LED. Producenci oferują już wiele systemów oświetleniowych z  półprzewodnikowymi diodami świecącymi, które umożliwiają nie tylko płynną zmianę natężenia światła, ale także regulację temperatury barwowej światła białego. W oprawach LED światło diod o barwie ciepło i chłodno białej może być skutecznie mieszane dzięki precyzyjnemu

44

sterowaniu elektronicznemu. Dzięki temu oprawa może świecić światłem białym o temperaturze barwowej regulowanej w szerokim zakresie, przy równoczesnej regulacji natężenia światła.

Oświetlenie wnętrz biurowych nastawione na potrzeby pracowników Pracownicy biurowi spędzają we wnętrzach większość czasu ich aktywności dobowej. Dlatego pomieszczenia biurowe są doskonałym miejscem do wdrażanie rozwiązań oświetleniowych typu Human Centric, które dają pracownikom dodatkową energię i zwiększają ich motywację do działania. Na przykład chłodne białe światło sztuczne o  wysokim natężeniu zastosowane w  pomieszczeniach pracy biurowej na początku dnia roboczego może pomóc w  przezwyciężeniu porannej senności i  przedłużyć okres dziennej aktywności odsuwając w  czasie nadejście popołudniowego zmęczenia. Szczególnie w krajach o małej intensywności i krótkich okresach światła dziennego w czasie zimowym, oświetlenie o regulowanej temperaturze barwowej światła białego może

4/2016

www.luxmagazyn.pl


nowe trendy

zapobiegać depresjom i innym sezonowym zaburzeniom aktywności. Odpowiednie oświetlenie może również przynosić efekty krótkoterminowe w postaci zwiększonej koncentracji przy realizowaniu doraźnych zadań. Oprócz zapewnienia oświetlenia właściwego do realizacji prowadzonych zadań wzrokowych związanych z  pracą, oświetlenie może zatem pomagać w  zachowaniu czujności, dobrego nastroju, zdolności poznawczych, przeciwdziałaniu senności i  zachowaniu zdrowia. Pora doby, czas działania i  skład widmowy światła mają ważny wpływ na biologiczne oddziaływanie oświetlenia na pracowników. Działanie to może być jednak zależne od cech osobowych pracowników, rodzaju wykonywanej pracy i aktualnego poziomu ich zmęczenia. Dlatego oprócz centralnego sterowania oświetleniem w  pomieszczeniach biurowych powinna być także zapewniona możliwość pewnego indywidualnego dostosowania oświetlenia do potrzeb poszczególnych osób na ich indywidualnych stanowiskach pracy.

reklama

www.luxmagazyn.pl

4/2016

45


produkt roku

Lux Magazyn Produkt Roku 2016 Głosuj na ulubiony produkt na stronie www.lednews.pl do 31 stycznia 2017.

Rabbit midiBLUE midiBLUE to nowoczesny i inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego. Służy do załączania, wyłączania oraz monitorowania pracy infrastruktury oświetleniowej za pomocą internetowej strony www. Posiada trzy niezależnie działające wyjścia, wejście uniwersalne (fotokomórka) i możliwość komunikacji GSM/GPRS. Sterownik oblicza godziny wschodów i zachodów słońca na podstawie pozycji GPS lub pobiera je z tabeli astronomicznej. To niewielkie urządzenie montuje się w szafie oświetleniowej. Wraz z serwisem internetowym tworzy ono system, który pozwala na zdalne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym. Tego typu rozwiązanie umożliwia przetwarzanie wielu danych dla dużej ilości szaf oświetleniowych, w czasie rzeczywistym, co wpływa bezpośrednio

na poprawę jakości oświetlenia, szybkość reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na obniżenie kosztów. Rozległa infrastruktura oświetleniowa charakteryzuje się tym, że w jej skład wchodzi zazwyczaj wiele miejscowości. Jedną z ważniejszych funkcji systemu sterowania wykorzystującego sterowniki midiBLUE jest możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników. Możliwe jest tworzenie grup dla różnych miast lub dzielnic, a następnie łatwe konfigurowanie sterowników w każdej grupie, w trybie online. Dzięki temu każda z miejscowości może mieć wpływ na własne oświetlenie, zarówno co do czasu załączania i wyłączenia, jak i dostosowania go do własnych potrzeb.

www.rabbit.pl 46

4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt roku

TM Technologie DATA2 System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA2 przeznaczony jest do monitorowania opraw w systemie rozproszonym. Dzięki zastosowaniu maksymalnej ilości rozdzielaczy sygnału C-Bridge, centrala sterująca może sprawować nadzór nad 4096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-Bus (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w wielkopowierzchniowych obiektach. Dodatkowym atutem, są szerokie możliwości konfiguracji centrali sterującej DATA2, co czyni system bezobsługowy, a dzięki nawigacji dotykowej i prostemu w obsłudze interfejsowi – intuicyjny w użytkowaniu. Wszystkie elementy składowe tworzące system, mają możliwość przypisania opraw oświetlenia awaryjnego do poszczególnych grup testowych, grup oświetlenia nocnego oraz grup realizujących scenariusze pożarowe.

Podłączenie systemu DATA2 do sieci lokalnej/internetowej, uzyskać można podgląd stanu systemu w przeglądarce internetowej oraz dokonać konfiguracji przesyłania sygnałów do centrum zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Wbudowana pamięć wewnętrzna archiwizuję historię zdarzeń wraz z wygenerowanymi raportami stanu systemu, które mogą być pobrane na pamięć zewnętrzną za pomocą złącza USB. Istotnym jest, że system posiada wielostopniowy poziom uprawnień, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

www.tmtechnologie.pl

Osram Lightify System Lightify firmy Osram pozwala na wykorzystywanie szerokich możliwości oświetlenia i sterowanie nim przy pomocy aplikacji w smartfonie lub tablecie. Lightify to nowatorskie rozwiązanie pozwalające konfigurować niezliczone wersje scenariuszy oświetleniowych. Jest to możliwe dzięki funkcji dynamicznego sterowania światłem w zakresie odcieni bieli i kolorów RGB. Korytarz, pokój dzienny, taras, ogród czy biuro – wszystko można oświetlić według własnych preferencji. Co ciekawe, wyboru iluminacji można dokonać także na podstawie zdjęć. Aplikacja może także służyć jako zabezpieczenie przed włamaniem. Przed wyjazdem na urlop można samodzielnie zaprogramować scenariusz włączania poszczególnych punktów świetlnych lub skorzystać z gotowego trybu wakacyjnego. Na zestaw składa się szereg innowacyjnych lamp i opraw, a sterowanie nimi jest niezwykle proste i może odbywać się z dowolnego miejsca przy pomocy specjalnej aplikacji w smartfonie lub tablecie. Niezwykle prosty w obsłudze program bardzo łatwo łączy się z sieciami WLAN. Można go również zintegrować z istniejącymi systemami oświetleniowymi, także innych producentów (jeśli obsługują popularny standard ZigBee Light Link lub Home Automation).

Wszystkimi źródłami światła w systemie Lightify steruje się zdalnie, bez względu na miejsce ich lokalizacji.

www.osram.pl www.luxmagazyn.pl

4/2016

47


produkt roku

GTV Poland Lumigesso Lumigesso to wyjątkowa seria opraw o oryginalnym designie i stylowej formie, wykonana z białego gipsu. Każda z opraw w serii może pozostać biała, jeśli cenimy minimalistyczne, stonowane wnętrza lub możemy przemalować ją na dowolny kolor - swoboda aranżacji jest właściwie nieograniczona. To nasza wyobraźnia zdecyduje o przeznaczeniu i ostatecznym kolorze oprawy. Elastyczne podejście do finalnego efektu sprawia, że białe oprawy gipsowe to idealne rozwiązanie dla architektów poszukujących niebanalnych elementów aranżacyjnych, które z łatwością dostosują do całej kompozycji wnętrza oraz wspaniały pomysł dla domowych artystów, którzy przede wszystkim cenią sobie sztukę DIY i lubią otaczać się wykonanymi lub wykończonymi przez siebie przedmiotami. Biały gips można dowolnie malować i ozdabiać, co pozwala na realizację nawet najbardziej wyszukanych pomysłów aranżacyjnych. Do wyboru mamy oprawy: sufitowe, ścienne, wiszące, wbudowane oraz wpuszczane profile gipsowe do taśm LED. Oprawy sufitowe o ponadczasowym, geometrycznym

kształcie możemy wykorzystać jako lampy kierunkowe, plafony czy oprawy do zabudowy szeregowej. Salon, jadalnię czy pokój dzienny ozdobią oprawy wiszące, a uniwersalne piękno i stylowa elegancja opraw naściennych doskonale sprawdzi się przy tworzeniu świetlnych aranżacji korytarzy czy salonów – zwłaszcza, że do wyboru mamy oprawy jedno i dwukierunkowe.

www.gtv.com.pl

Konica Minolta CL-70F CL-70F to kompaktowy, łatwy w użyciu przyrząd do pomiaru źródeł światła, w tym oświetlenia LED. Wykonuje pomiary: współczynnika oddawania barwy (CRI - Color Rendering Index), charakterystyki widmowej z podaniem położenia piku, dominującej długości fali, wartości trójchromatycznych, chromatyczności, najbliższej temperatury barwowej, czystości wzbudzenia, natężenia oświetlenia i wartości różnicowych. Przenośny miernik CL-70F przeznaczony jest do różnego typu zadań oświetleniowych, w tym projektowania oświetlenia i serwisu źródeł światła. Dostarczając informacji o widmie i współczynniku CRI zapewnia dostęp do nowatorskich funkcji pomiarów oświetlenia. Łączenie przyrządu z kablem synchronizacji lampy błyskowej umożliwia pomiary widmowe światła błyskowego, czyniąc z CL-70F doskonałe narzędzie do stosowania w profesjonalnej fotografii

i branży rozrywkowej. Głównymi obszarami zastosowania są pomiary i ocena specjalnych źródeł oświetlenia, ocena charakterystyki rozkładu światła modułów oświetleniowych LED oraz pomiar i ocena źródeł światła stosowanych w pomieszczeniach, takich jak diody LED, lampy fluorescencyjne, itp.

www.konicaminolta.eu 48

4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt roku

LUG Cruser 2 LED Oprawę oświetleniową CRUISER 2 LED wyróżniają spośród innych dostępnych rozwiązań tego typu: bardzo wysoka jakość wykonania, wysoka skuteczność >110 lm/W, pasywny system chłodzenia, nowoczesny design oraz niezawodność. Podczas pracy nad CRUISER 2 LED, zespół projektowy wziął pod uwagę potrzeby zarówno inwestorów w dokonujących wyboru rozwiązań oświetleniowych dla danego obiektu, ich instalatorów jak i osób, które będą, na co dzień pracować w oświetlonej przez ten produkt przestrzeni. Montaż przemysłowych opraw oświetleniowych zwykle odbywa się na wysokości, co przy wadze produktu pomiędzy 6,5 a 11 kg, czyni instalację pracochłonną. Zastosowany w oprawie CRUISER 2 LED autorski system zwieszania i montażu zaprojektowany został z dbałością o bezpieczeństwo i komfort pracy instalatora, ponadto umożliwiając montaż przez jedną osobę.

Dedykowane oprawy optyczne opracowane dla oprawy CRUISER 2 LED pozwalają na optyczne wykorzystanie strumienia świetlnego i tym samym zmniejszenie ilości potrzebnych opraw, co przekłada się na wymierne oszczędności energii elektrycznej. Gwarantują również zapewnienie wysokiej jakości oświetlenia optymalnie dopasowanego do danego obiektu co bezpośrednio przekłada się na komfort osób przebywających w oświetlonej przestrzeni.

www.lug.com.pl

Lumens AC-ALL Linearon Firma Lumens, koreański producent diod i modułów LED, oferuje moduły AC-ALL z serii Linearon, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym stanowią ciekawe rozwiązanie dla projektantów i producentów sprzętu oświetleniowego. Moduły są przystosowane do zasilania bezpośrednio z sieci prądu przemiennego (AC). Ułatwia to projektowanie opraw oświetleniowych. Opatentowane rozwiązania techniczne w zakresie ściemniania i redukcji efektu migotania wykorzystane w nowych modułach pozwalają tworzyć sprzęt oświetleniowy o jeszcze lepszych właściwościach użytkowych. Moduły AC-ALL z serii Linearon mogą być szczególnie przydatne przy konstrukcji opraw oświetlenia ogólnego. Dzięki różnym długościom i mocom mogą być stosowane w wielu zastosowaniach, m.in. w oprawach panelowych wbudowywanych w strop podwieszany, liniach świetlnych, oprawach ściennych i wielu oprawach liniowych, a także do budowy liniowych źródeł światła LED. Moduły dostępne są o mocach 4,5 W, 9 W i 18 W,

długościach 280 mm i 560 mm oraz szerokim spektrum temperatur barwowych światła białego: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K.

Dystrybutor: www.omegacomponents.eu www.luxmagazyn.pl

4/2016

49


produkt roku

Felio Sylvania Organic Response System sterowania oświetleniem Organic Response oferowany przez firmę Feilo Sylvania zamiast sztywno zaprogramowanych schematów oświetleniowych dostosowuje się do użytkowników wnętrza i steruje oświetleniem w sposób inteligentny. Idea działania systemu Organic Response znajduje swój pierwowzór w naturze. Opiera się na wzorcu inteligencji cechującej ławicę ryb. Podstawę rozproszonej inteligencji systemu Organic Response (OR) stanowi czujnik, w który wyposażona jest fabrycznie każda oprawa oświetleniowa. Zawiera on detektor ruchu, sensor natężenia oświetlenia o czułości widmowej idealnie dopasowanej do czułości ludzkiego oka, inteligentny mikroprocesor oraz nadajnik i odbiornik podczerwieni. Dzięki czujnikowi systemu OR każda oprawa oświetleniowa ma dwukierunkową komunikację z sąsiednimi oprawami. Informacja o obecności osób i średnim natężeniu oświetlenia jest przekazywana między oprawami i na tej podstawie mikroprocesor czujnika

znajdującego się w każda z nich podejmuje decyzję i działanie, aby zapewnić oświetlenie w użytkowanej aktualnie przestrzeni. Dzięki Organic Respons użytkownicy uzyskują oświetlenie tam, gdzie jest ono potrzebne. Równocześnie zarządcy nieruchomości otrzymują bardzo elastyczne, energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe, które jest bardzo proste i opłacalne w instalacji i zarządzaniu.

www.feilosylvania.com

Aquaform OLEDRIAN Rodzina opraw oświetleniowych OLEDRIAN powstała jako efekt współpracy Aquaform z uznanym polskim projektantem – Piotrem Jagiełłowiczem oraz z jednym z gigantów świata technologii – firmą LG Chem. Lampy wiszące oraz kinkiety z tej rodziny w zakresie formy, będącej grą płaszczyzn i światła, pionów i poziomów, odwołują się do horyzontalnych i wertykalnych linii. Wydawałoby się masywną, formę lampy równoważy niewielka grubość (zaledwie 6mm!) specjalnie zaprojektowanych płyt, w których umieszczone zostały panele OLED (Organic Light Emitting Diode), dostarczane przez LG Chem. Dzięki niezwykle cienkim płytkom aluminiowa konstrukcja lampy daje wrażenie wizualnej lekkości. O innowacyjności tej rodziny lamp decyduje właśnie połączenie ich formy ze wspomnianą technologią OLED. Dzięki niej lampy wiszące i kinkiety z tej rodziny dają światło o idealnym rozproszeniu, niemalże zerowym olśnieniu i wysokim odwzorowaniu barw (CRI>90). Równomierna płaszczyzna świecąca emituje delikatne, miękkie światło, które w elegancki sposób podkreśli

charakter wnętrz mieszkalnych zarówno jako oświetlenie ogólne jak i dopełniające. OLEDRIAN może również stanowić oświetlenie dekoracyjne w klimatycznych wnętrzach nowoczesnych kawiarni, galerii czy restauracji. Dodając do niezwykłej formy lampy bardzo niską emisję ciepła oraz niski poziom poboru energii paneli OLED otrzymamy oprawę oświetleniową XXI wieku – intrygującą w formie i imponującą w zakresie osiągnięć myśli technologicznej.

www.aquaform.pl 50

4/2016

www.luxmagazyn.pl


produkt roku

CoeLux – sztuczne okna nasłoneczniające Sztuczne okna i świetliki nasłoneczniające to technologia, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikomu się nie śniło. Okna te pozwalają odtworzyć prawdziwy efekt światła oraz przestrzeni zewnętrznej. Produkty wiernie naśladują naturalne światło słoneczne, jasne niebo, a także jego nieskończoną głębie. Rozwiązanie te dedykowane jest nie tylko dla powierzchni biurowych, ale również przestronnych powierzchni mieszkaniowych. Idealnie sprawdzi się w przypadku mało atrakcyjnych lokali – takich, w których oświetlenie pozostawia wiele do życzenia. Model 45 HC od CoeLux imituje okna włazowe – wpuszcza światło pod kątem 45 stopni. Jako, że panel utrzymany jest w jasnoniebieskiej tonacji, do złudzenia przypomina błękitne, bezchmurne niebo. Nieco bardziej jaśniejszy punkt ma za zadanie imitować słońce. Całość doskonale odzwierciedla widok z prawdziwego okna.

Światło kierowane jest ku podłodze – doskonale oświetli miejsce pracy, łózko w sypialni czy też stół w jadalni. CoeLux oferuje nam również wariant narożny, a także model w przypadku, którego promienie światła lecą ku ścianom.

www.coelux.com

Miloo Lighting Dragon DRAGON to nowoczesne oświetlenie przemysłowe typu High Bay. Oprawy przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, zapylenie czy podwyższona wilgotność. Głównym obszarem zastosowania tak specjalistycznego oświetlenia są huty stali, szkła, odlewnie, zakłady cementowe, chemiczne, energetyczne czy magazyny. Oprawy DRAGON jako jedne z pierwszych w Europie wykorzystują źródła LED oparte o najnowszą technologię Wicop2 od firmy SEOUL. Zastosowane diody charakteryzują się wyjątkowo dobrymi właściwościami świetlnymi oraz niezwykłą trwałością przy zachowaniu bardzo małych rozmiarów. W efekcie oprawy mogą efektywnie pracować nawet przy temperaturze otoczenia 70°C. DRAGON wyposażone są w zintegrowany z oprawą autorski układ zasilania MILOO ELECTRONICS o wysokiej sprawności >90%. Jako dyfuzor zastosowana została dyfuzyjna szyba hartowana, do wyboru są trzy rodzaje optyki o kątach rozsyłu światła 55°, 75°, 85°. Skuteczność świetlna

opraw osiąga 103 lm/W. Przemyślana stalowa konstrukcja oprawy oraz odpowiednio zaprojektowany radiator zapewniają trwałość i idealne odprowadzanie ciepła (100 000 godzin ciągłej pracy). Oprawa może współpracować z systemem sterowana DALI, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie kosztów zużycia energii. DRAGON występują w trzech wariantach: DRAGON S 95W, DRAGON M 140W, DRAGON L 190W.

www.emiloo.pl www.luxmagazyn.pl

4/2016

51


technik a

Elektroinstalatorzy stawiają na jakość

Sięgając po źródła światła, rozdzielnice i obudowy, czy aparaturę elektryczną elektroinstalatorzy przede wszystkim zwracają uwagę na jakość – wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, który badał profesjonalistów montujących markowy sprzęt.

D

la elektroinstalatorów głównym kryterium wyboru zarówno źródeł światła, rozdzielnic, obudów jak i aparatury elektrycznej jest zaufanie do jakości produktu, a  więc tym samym – także do producenta. Ważne, by markowy sprzęt był dla instalatora również przystępny cenowo, co dotyczy wszystkich trzech kategorii. W przypadku zakupu techniki świetlnej cena jest istotna dla około 45 proc. badanych. Decydując się na rozdzielnice i obudowy koszty okazują się być ważne dla 31,8 proc. ankietowa-

52

nych, zaś w przypadku aparatury elektrycznej na ten aspekt zwraca uwagę co trzeci elektroinstalator. Kupując sprzęt, fachowcy wybierają spośród ofert wielu różnych producentów, zwłaszcza jeśli chodzi o  źródła światła, gdzie konkurencja jest bardzo duża. Lojalność badanej grupy zawodowej wobec najczęściej montowanych brandów możemy określić jako znikomą. Bez względu na badaną kategorię produktową przywiązanie do marki waha się między 1,4 a 4 procent, co oznacza, że tylko tylu profesjonalistów nie

4/2016

www.luxmagazyn.pl


technik a

zastąpiłoby zazwyczaj używanych produktów sprzętem innego producenta. Lojalność wobec marki to jednocześnie skłonność użytkownika do jej rekomendacji innym. Z badania wynika, że elektroinstalator, w  zależności od typu inwestycji, bierze aktywny udział w  procesie decyzyjnym dotyczącym instalowanych marek. Okazuje się, że jego zdanie w  sprawie montowanego sprzętu jest brane pod uwagę w  budownictwie mieszkaniowym, zarówno indywidualnym, jak i deweloperskim. Tym samym instalator może – i co najważniejsze – rekomenduje produkty danego producenta z kategorii źródeł światła, rozdzielnic, obudów czy aparatury elektrycznej na obiekcie. Z  przeprowadzonego badania wynika również, że instalatorzy wiedzę o  nowych produktach pozyskują głównie z dwóch źródeł: z hurtowni oraz Internetu. O ile w dalszym

ciągu z tradycyjnego kanału korzysta najwięcej, bo prawie 63 proc. badanych, o tyle aż 53,3 proc. elektroinstalatorów szuka informacji o nowościach w sieci. Ze względu na ciągle trwającą wymianę pokoleniową, jest to kanał, który bezsprzecznie będzie zyskiwał na znaczeniu, a w perspektywie dekady może skutecznie wyprzeć tradycyjne źródła pozyskiwania wiedzy. Co ważne jednak, niemal co piąty elektroinstalator o nowym sprzęcie dowiaduje się na szkoleniach, zatem organizacja tego typu spotkań merytorycznych dla tej grupy zawodowców powinna być na stałe uwzględniona w budżetach marketingowych producentów i hurtowni.

Źródło: Instytut Keralla Research raport „Elektroinstalator o markach dla profesjonalistów”

EggDrop

Innowacyjny moduł LED zasilany prądem przemiennym do opraw downlight i reflektorowych.

F

irma Lumens, koreański producent diod i modułów LED, oferuje moduły EggDrop z serii AC-ALL, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym stanowią ciekawą propozycję dla konstruktorów i  producentów sprzętu oświetleniowego. Moduły są przystosowane do zasilania bezpośrednio z  sieci prądu przemiennego (AC). Ułatwia to projektowanie opraw oświetleniowych. Opatentowane rozwiązania techniczne w  zakresie ściemniania i redukcji efektu tętnienia światła wykorzystane w nowych modułach pozwalają tworzyć sprzęt oświetleniowy o  jeszcze lepszych właściwościach użytkowych. Moduły EggDrop

zostały zaprojektowane specjalnie do opraw typu downlight i reflektorowych. Dzięki zastosowaniu diod LED typu COB z technologią odwróconego chipu oraz bezpośredniego zasilania prądem przemiennym (AC) moduły EggDrop stanowią kompleksowe rozwiązanie łączące wysoką jakość światła z efektywnością energetyczną.

Charakterystyka techniczna • • • • • • • •

wskaźnik tętnienia światła <20% indeks tętnienia światła <0,06 kompatybilność z większością ściemniaczy TRIAC wysoka sprawność przetwarzania energii elektrycznej >0,85 zabezpieczenie termiczne 150°C wysoki współczynnik mocy >0,99 niski współczynnik zawartości harmonicznych (THD) <20% otwór montażowy zgodny z zaleceniami stowarzyszenia Zhaga

Dystrybutor: Omega Sp. z o.o.

www.luxmagazyn.pl

4/2016

53


technik a

SPEKTRORADIOMETRY Partnerem działu jest firma Konica Minolta

Spektroradiometry stosowane są do pomiaru spektralnego rozkładu energii źródła światła, czyli jego widma oraz wielkości radiometrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych. Instrumenty te obliczają wszelkie żądane parametry świata ze zmierzonego widma. Elementem spektroradiometru, rozszczepiającym światło na poszczególne długości fali jest zwykle siatka dyfrakcyjna lub pryzmat. Zależnie od konstrukcji, bądź dołączonych akcesoriów, mogą umożliwiać pomiar jednej z czterech głównych wielkości fotometrycznych: luminancji, natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego albo światłości.

W

pamięci spektroradiometru zapisana jest dokładna krzywa CIE V(λ) oraz krzywe dopasowania barw CIE. Dane widmowe są przeliczane na wartości fotometryczne i kolorymetryczne przy użyciu tych idealnych krzywych, stąd uzyskiwana jest najwyższa możliwa dokładność pomiaru i unika się błędów spowodowanych niedoskonałościami fotometrów i kolorymetrów filtrowych. Jednakże dla zachowania wysokiej dokładności pomiaru konieczna jest wysoka czułość detektora, wysoka liniowość, niskie rozpraszanie bocznego światła w układzie optycznym oraz połówkowa szerokość pasma sensora 5 nm lub lepsza. Nietermiczne źródła światła o nieciągłym widmie, takie jak lampy wyładowcze, oraz źródła wąskopasmowe mogą być mierzone z dobrą dokładnością tylko za pomocą spektroradiometrów lub spektrofotometrów oświetlenia. W porównaniu do kolorymetrów filtrowych, spektroradiometry mają też pewne wady, takie jak dłuższy czas pomiaru, większe wymiary i ciężar oraz wyższa cena.

Spektoradiometr CS-2000A CS-2000A to zaawansowany spektroradiometr umożliwiający pomiar widma w zakresie długości fali 380-780 nm przy czasie ekspozycji od 2 s oraz nawet ekstremalnie niskich

54

4/2016

www.luxmagazyn.pl


technik a

luminancji od 0,0005 cd/m2. Dzięki tym cechom jest on idealnym instrumentem do kontroli nowoczesnych wyświetlaczy optycznych, których kluczowym parametrem jakości jest wysoki kontrast obrazu – CS-2000A może mierzyć współczynnik kontrastu aż do 1 000 000:1. Dzięki szerokości połówkowej pasma czułości sensora poniżej 5 nm w całym zakresie pomiarowym, CS-2000A doskonale nadaje się do dokładnego pomiaru widma wszelkich źródeł światła. Dzięki opcjonalnemu adapterowi można go też użyć do pomiaru irradiacji spektralnej i natężenia oświetlenia. Dołączone do urządzenia oprogramowanie CS-S-10W umożliwia też dokładne wyznaczenie wartości skotopowych przez obliczenie ich na podstawie zmierzonego widma. Oprogramowanie pozwala też na pomiar dominującej długości fali, będącej bardzo ważnym parametrem w kontroli jakości barwnych diod LED.

www.luxmagazyn.pl

4/2016

55


wiz y tówki fir m

Sapa Aluminium Sp. z o.o. ul. Kopernika 18 64-980 Trzcianka tel. +48 67 35 25 105 fax +48 67 35 67 140 www.sapa.pl

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków tel. 48 32 388 74 00 fax. 48 32 388 74 99 www.kanlux.pl

GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków tel. + 48 22 444 75 00 info@gtv.com.pl www.gtv.com.pl

Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. O. w Polsce ul. Skarbowców 23a 53-025, Wrocław tel. +48 71 330 50 01, 734 52 11 info.poland@seu.konicaminolta.eu www.konicaminolta.pl

TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Morawica 355, k/Krakowa 32-084 Morawica tel. +48 12 444 60 60 fax +48 12 350 57 34 biuro@tmtechnologie.pl www.tmtechnologie.pl

56

Sapa Aluminium to czołowy producent profili aluminiowych. Oferuje najwyższej jakości usługi obróbki mechanicznej i powierzchniowej z  przeznaczeniem między innymi dla branży oświetleniowej w tym do opraw oświetleniowych i profili LED.

Kanlux SA jest jednym z wiodących przedsiębiorstw sektora oświetleniowego w Polsce. Mała rodzinna firma zarejestrowana w 1989r. urosła w ponad 25 lat do rangi międzynarodowego przedsiębiorstwa zatrudniającego w swoich spółkach kilkuset pracowników. Firma stale rozszerza swoją sieć sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i poza jego granicami. Rozwijając swoją działalność na rynkach zagranicznych Kanlux SA otworzył spółki zależne w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Rumunii, Bułgarii, Niemczech oraz Rosji. Obecnie asortyment firmy jest dostępny w ponad 40 krajach obejmujących nie tylko Europę, ale również tak odległe kraje jak Boliwia, Gabon czy Australia.

GTV jest międzynarodowym dystrybutorem oraz czołową firmą na polskim rynku oświetlenia. Oferuje pełną gamę produktów – od źródeł światła, aż po gotowe rozwiązania oświetleniowe. Działamy na kilkunastu rynkach europejskich, m.in. w Niemczech, Rumunii, Austrii, Węgrzech, Czechach, Słowacji oraz wszystkich krajach bałtyckich. GTV to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana firma – zaufany partner biznesowy dla kontrahentów na całym świecie.

Konica Minolta to producent i dystrybutor wysokiej jakości precyzyjnych urządzeń pomiarowych niezbędnych dla utrzymania wysokiej jakości i dalszego ulepszania produktów w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki najnowocześniejszym technologiom optycznym i  elektronicznym, urządzenia pomiarowe Konica Minolta pomagają w kontroli jakości i rozwoju produktów w bardzo rozmaitych branżach przemysłu. Analizatory barw ekranów, spektrofotometry, kolorymetry i  inne mierniki koloru są niezbędnymi narzędziami dla zarządzania barwą w wielu zakładach przemysłowych.

Firma TM TECHNOLOGIE, założona w Krakowie w 2002 r., w ciągu kilku lat stała się jednym z czołowych polskich producentów oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego oraz osprzętu elektronicznego do zastosowań w  technice oświetleniowej. Działalność przedsiębiorstwa nie ogranicza się tylko do terytorium Polski. Produkty są z powodzeniem eksportowane do krajów na całym świecie.

4/2016

www.luxmagazyn.pl


wiz y tówki fir m

Omega Sp. z o.o. ul. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa tel. +48 798-609-063 biuro@omegacomponents.eu www.omegacomponenets.eu

RABBIT Sp. z o.o. ul. Krakowska 141–155 50-428 Wrocław tel. 71 328 50 65 rabbit@rabbit.pl www.rabbit.pl

Omega Sp z o.o. to szybko rozwijająca się firma dystrybuująca wysokiej jakości komponenty, diody oraz moduły LED. W ofercie firmy Omega znajdziemy produkty takich firm jak: Xicato, Harvard, Topaz, Allix, MechaTronix oraz Lumens – produkujący moduły LED w technologii Flipchip oraz moduły do bezpośredniego zasilania AC.

Rabbit Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich producentów systemów do sterowania, zarządza i monitoringu oświetlenia ulicznego. Na rynku oświetleniowym firma niezmiennie działa już od 1989 roku. Oferujemy kompletne rozwiązania do sterowania oświetleniem ulicznym oraz do zarządzania oświetleniem w obiektach przemysłowych – system SkyLight. Nasze produkty sterują oświetleniem zewnętrznym nie tylko w największych miastach w Polsce, ale również na Litwie, Łotwie, Estonii i Rumunii. Od 25 lat stawiamy na nowoczesne rozwiązania techniczne, bezawaryjność i długotrwałe użytkowanie.

Czasopismo dostępne do kupienia w salonach prasowych Empik oraz prenumeracie redakcyjnej i Kolporter

www.luxmagazyn.pl/prenumerata prenumerata@luxmagazyn.pl

www.luxmagazyn.pl

4/2016

57


58

4/2016

www.luxmagazyn.pl


www.luxmagazyn.pl

4/2016

59


Profile for Lux Magazyn

Lux Magazyn 4/2016  

Lux Magazyn 4/2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded