Page 1

BVIS MUSIC PROGRAM

British Vietnamese International School, 72A Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi www.bvisvietnam.com


Introduction/Giới thiệu Hoang Cung Art Center (HCAC) and British Vietnamese International School are now collaborating over the introduction of music lessons at the school. This collaboration will offer students various opportunities to learn different musical instruments and vocals. Instrumental lessons are taught individually or in a small group of no more than 3 students for instrument lessons, or larger groups for the Extra Curricular Activity Programme. Lessons of 30 minute duration will take place in the lunch hour (from 12.30 to 13.30), during afternoon lessons and after school time (from 15.15 to 16.15) every Monday, Wednesday and Thursday. ECA group sessions of one hour will take place in the ECA slots according to the ECA programme. Instruments are available for rental or purchase for reasonable prices. The development of the BVIS Music Program will also offer a large range of musical ensembles for students to join: choir, chamber orchestra, jazz band, to name a few. Students who join such activities will also have the opportunity to take part in performances during the school year. At the end of each term, a test will be held to evaluate students' progress and if desired grade examinations through the ABRSM can also be undertaken.

Introduction Giới thiệu Instruments and Vocal Nhạc cụ và thanh nhạc Fee Schedule Biểu phí Mode of Payment Phương thức thanh toán Teachers’ Profiles Hồ sơ giáo viên

Trung tâm nghệ thuật Hoàng Cung (HCAC) và Trường Quốc tế đa cấp Anh-Việt Hoàng Gia hiện nay đang hợp tác để đưa ra chương trình học âm nhạc tại trường. Sự hợp tác này sẽ mang lại cho các em học sinh nhiều cơ hội để học các loại nhạc cụ khác nhau và thanh nhạc. Bài học với nhạc cụ sẽ được dạy riêng cho từng em hoặc cho từng nhóm nhỏ dưới 3 học sinh, còn với những bài học cho chương trình ngoại khóa thì các em sẽ học trong một nhóm lớn hơn. Bài học kéo dài 30 phút và được diễn ra trong thời gian ăn trưa (từ 12.30 đến 13.30), trong thời gian học chính khóa vào buổi chiều và sau khi kết thúc buổi học chính khóa (từ 15.15 đến 16.15) vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm. Các nhóm học theo chương trình ngoại khóa kéo dài một tiếng sẽ học theo thời khóa biểu của chương trình ngoại khóa. Chúng tôi cũng có sẵn các loại nhạc cụ để Quý vị có thể thuê hoặc mua với mức giá hợp lý. Việc phát triển chương trình âm nhạc tại BVIS sẽ mang lại nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc tập thể mà các em có thể tham gia như: dàn hợp xướng, dàn nhạc thính phòng, ban nhạc jazz. Học sinh tham gia vào các hoạt động này cũng có cơ hội tham gia biểu diễn trong suốt năm học. Vào cuối mỗi kỳ, chúng tôi sẽ tổ chức một kỳ thi để đánh giá sự tiến bộ của các em, nếu các em muốn chúng tôi có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá theo thang điểm ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music). ABRSM được sáng lập từ năm 1889 bởi 4 nhạc viện hàng đầu tại Anh Quốc: The Royal Academy of Music, The Royal Conservatory of Music, The Royal Northern College of Music và Royal School of Church Music. ABRSM được đánh giá là hệ thống giáo dục âm nhạc phổ cập hàng đầu hiện nay trên thế giới với hơn 600.000 người từ 90 quốc gia dự thi mỗi năm.


Instrument and Vocal/ Các loại nhạc cụ và Thanh nhạc

Clarinet/ Kèn Clarinet

Flute/ Sáo

Classical & Jazz Guitar Guitar jazz và cổ điển

Electric & Bass Guitar Guitar điện và bass

Cello/ Đàn Cello

Classical & Jazz Piano Piano jazz và cổ điển

Alto & Tenor Saxophone Kèn Alto & Tenor Saxophone

Violin/ Đàn Violin

Vocal/ Thanh nhạc

Trumpet/ Kèn Trumpet

Viola/ Đàn Viola

Drums & Percussion Trống & bộ gõ


Fee Schedule/ Biểu phí Lesson fee:

Học phí:

Instrument rental fee:

Phí thuê nhạc cụ:

Violin, trumpet, trombone, clarinet, flute: - From 3 to less than 6 months: USD15 / month - More than 6 months: USD10 / month

Violin, trumpet, trombone, clarinet, sáo: - Từ 3 đến dưới 6 tháng: 15$ / tháng - Trên 6 tháng: 10$/ tháng

Alto & Tenor saxophone, drum set: - From 3 to less than 6 months: USD20 / month - More than 6 months: USD15 / month

Alto & Tenor saxophone, bộ trống: - Từ 3 đến dưới 6 tháng: 20$ / tháng - Trên 6 tháng: 15$ / tháng

Piano Yamaha (type W1H, W2H) : - From 3 to less than 6 months: USD110 / month - More than 6 months: USD90 / month

Piano Yamaha (loại W1H, W2H) : - Từ 3 đến dưới 6 tháng: 110$ / tháng - Trên 6 tháng: 90$ / tháng

Individual class (1 teacher/1 student): USD13 / 30 mins Dual class (1 teacher/ 1-3 students): USD9 / 30 mins / 1 student USD 18/30 mins /2 or 3 students (therefore USD 9 or USD 6 each depending on size of group)

Lớp học cá nhân (1thầy/1 trò): 13$ / 30 phút Lớp ghép (1 thầy/ 1-3 trò): 9$ / 30 phút / 1 học sinh 18$ / 30 phút / 2 hoặc 3 học sinh (vì vậy 9$ hoặc 6$ mỗi học sinh tùy theo số lượng học sinh trong nhóm)


Mode of Payment/ Phương thức thanh toán Payment for lesson fee and instrument hire is requested in advance.

Quý Phụ huynh thanh toán học phí và phí thuê nhạc cụ trước.

For music lessons, signing up for BVIS Music Program, we highly recommend parents make payment by instalments of every 2 months within 5 days before each instalment.

Đối với học phí học nhạc của chương trình âm nhạc tại BVIS, chúng tôi khuyến khích Quý phụ huynh thanh toán theo kỳ: 2 tháng một lần vào 05 ngày đầu của mỗi kỳ.

For instrument hire, a contract is made in which insurance for each instrument is charged at 40% of the instrument's value. This amount will be returned to the renter on the termination of the contract. In case the instrument suffers damage for reasons caused by the renter, the cost of reapairs will be taken from the deposit costs. On signing the contract, copies of the renter's ID card, passport and foreign resident identification (or family registration identification) are also required.

Đối với việc thuê nhạc cụ, chúng tôi sẽ làm hợp đồng trong đó phí bảo hiểm cho mỗi nhạc cụ được tính theo 40% giá trị của nhạc cụ. Số tiền này sẽ được trả lại cho bên thuê khi kết thúc hợp đồng. Trong trường hợp nhạc cụ bị hỏng do lỗi bên thuê gây ra, chi phí sửa chữa sẽ được lấy từ tiền bảo hiểm này. Khi ký hợp đồng thuê nhạc cụ, chúng tôi yêu cầu phải có bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và thẻ cư trú đối với người nước ngoài (hoặc sổ hộ khẩu gia đình).

Note: the above pricelist does not include handling fee for heavy instruments, such as piano or drum set. If parents have any questions about the payment, please contact our music coordinators on: hoangcungart@yahoo.com If paying the music fees by electronic transfer, please send to: Account name: NGUYEN HUY PHUONG Account number: 0451000270020 Bank: Vietcombank Thanh Cong

Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển cho các nhạc cụ nặng như piano, bộ trống. Nếu Quý vị có bất cứ câu hỏi nào về vấn đề thanh toán, xin vui lòng liên hệ với điều phối viên âm nhạc của chúng tôi theo địa chỉ email: hoangcungart@yahoo.com Sau đây là thông tin nếu Quý vị đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua mạng: Tên người hưởng: NGUYEN HUY PHUONG Số tài khoản: 0451000270020 Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Thành Công


Teacher Profile/ Hồ sơ giáo viên

Lê Thư Hương Flute teacher Giáo viên dạy sáo

Trần Khánh Quang Clarinet teacher Giáo viên dạy Clarinet Quang finished his Bachelor course at the Vietnam National Academy of Music. In 2009, he won a Vietnamese Government scholarship for a Master’s Degree course in the United States where he took a Master of Music in Boyer College of Music and Dance in 2011. He won a first prize in the Asian Symphonic Band Competition with Hanoi Student Wind Quintet in Thailand in 2005. Currently, he teaches in the Wind Faculty in the Vietnam National Academy of Music and is a soloist for the Hanoi Philharmonic Orchestra. Quang tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, anh giành được học bổng Chính phủ Việt Nam cho khóa học thạc sỹ tại Hoa Kỳ, anh đã tham gia học tập và nhận bằng thạc sỹ âm nhạc tại trường Đại học Âm nhạc và Khiêu vũ Boyer năm 2011. Năm 2005, anh giành giải thường đầu tiên trong cuộc thi Ban nhạc giao hưởng với nhóm Ngũ tấu nhạc khí của sinh viên Hà Nội tại Thái Lan. Hiện giờ, anh đang giảng dạy tại khoa nhạc khí tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là một nghệ sỹ độc tấu của Dàn nhạc giao hưởng Hà nội.

Huong graduated from the Bachelor Music Programme with distinction at the Hanoi National Conservatory of Music in 2001. After that, she was admitted to the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen where she studied with Prof. Toke Lund Christiansen and Prof. Henrik Svitzer for 4 years. Currently, Huong is a member of the Hanoi Philharmonic Orchestra and is a flute teacher at the Vietnam National Academy of Music. Huong has performed extensively both as a chamber musician and as a soloist and has been a member of the Vietnam Symphony Orchestra, with whom she toured the United States in 2012. Hương tốt nghiệp chương trình cử nhân âm nhạc hạng ưu tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 2001. Sau đó, cô được nhận vào Học viện Hoàng gia Đan Mạch tại Copenhagen và đã học tập và nghiên cứu với Giáo sư Toke Lund Christiansen và Giáo sư Henrik Svitzer trong suốt 4 năm liền. Hiện nay, Hương là thành viên của dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và là một giáo viên dạy sáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hương đóng vai trò vừa là một nhạc sĩ thính phòng và là một nghệ sĩ solo. Cô là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và đã cùng dàn nhạc đi lưu diễn Hoa Kỳ vào năm 2012.


Trịnh Hồng Ánh Flute teacher Giáo viên dạy sáo Hong Anh graduated with honoured distinction from the Hanoi National Academy of Music. Since 2006, she has been a permanent member of the flute section at Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO), performing both symphonic and solo repertoires. She has toured Japan, Italy and the United States as part of VNSO’s special anniversary programs. Hong Anh also has experience in flute instruction and has given private lessons to Vietnamese and foreign students alike. Hồng Ánh tốt nghiệp xuất sắc hệ đại học tại Học viên Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2006 cô là thành viên chơi sáo chính của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) chuyên biểu diễn độc tấu và giao hưởng. Cô đã tham gia biểu diễn trong các tour lưu diễn của VNSO tại Nhật, Ý và Mỹ trong các chương trình kỷ niệm đặc biệt. Hồng Ánh có kinh nghiệm trong giảng dạy học sinh Việt Nam cũng như nước ngoài.

Nguyễn Bảo Long Saxophone & Trumpet teacher Giáo viên dạy Saxophone và Trumpet Since graduating from the Hanoi Conservatory of Music with a degree in saxophone and trumpet, Long has performed professionally and travelled with numerous bands and orchestras. He was a member of the Asian Youth Orchestra which toured in Asia and North America. He has also performed with the Hong Kong Philharmonic Orchestra and has been a guest soloist at 4 EU Jazz Festivals. Long is currently a member of the Red River Jazz Band. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội với chuyên môn về kèn saxophone và trumpet, Long đã đi diễn chuyên nghiệp và lưu diễn với nhiều ban nhạc và dàn nhạc. Anh là thành viên của Dàn nhạc trẻ châu Á đã đi lưu diễn ở châu Á và Bắc Mỹ. Anh cũng đã biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông và đóng vai trò nghệ sỹ khách mời tại Lễ hội nhạc Jazz châu Âu 4. Long hiện là một thành viên của ban nhạc Jazz Sông Hồng.


Thinh finished his Bachelor Degree of Jazz Guitar in France in 2006. Currently, he is a teacher for the Jazz Guitar Department in the Vietnam National Academy of Music. He is a member of The New Morning Quartet Jazz Band and has performed in many concert halls in Hanoi and others cities in Vietnam. Xuân Thịnh tốt nghiệp bằng cử nhân Guitar Jazz ở Pháp vào năm 2006. Hiện nay, anh là một giáo viên khoa Guitar Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là thành viên của bộ tứ tấu jazz “The New Morning” và đã biểu diễn tại nhiều buổi hòa nhạc tại Hà Nội và thành phố khác ở Việt Nam.

Lương Xuân Thịnh

Nguyễn Minh Đức

Classical & Jazz guitar teacher Giáo viên guitar jazz và guitar cổ điển

Electric & Bass guitar teacher Giáo viên guitar điện tử và bass Duc took his Bachelor Degree in the Vietnam National Academy of Music, specialising in double bass and bass guitar. From 2006 to 2008, he was a member of the South East Asian Youth Symphony Orchestra (SAYOWE). In 2007, he participated in the Canton International Summer Music Academy Orchestra (CISMA), China. He won a first prize in the Competition "Tiger Translate-Rock your Passion" in January 2008, as a member of the rock band, Pentatonic. Currently, he is a member of the Hanoi Symphony Orchestra and the famous rock band "The Wall". Minh Đức lấy bằng cử nhân tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành bass và guitar bass. Từ năm 2006 đến 2008, anh là thành viên của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Đông Nam Á (SAYOWE). Năm 2007, anh tham gia dàn nhạc của Học viện Âm nhạc mùa hè quốc tế Canton (Cisma), Trung Quốc. Anh đã giành giải nhất trong cuộc thi "Tiger Translate-Rock Passion" tháng 1 năm 2008 khi là thành viên trong ban nhạc rock Ngũ Cung. Hiện nay, anh là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và ban nhạc rock nổi tiếng "Bức Tường".


Hồ Việt Khoa Violin & Viola teacher Giáo viên dạy Violin & Viola Khoa was awarded his Bachelor of Music Degree from the Hanoi Conservatory in 1996, specialising in violin and viola. Under the guidance of Prof. Dr. Ngo Van Thanh he finished Master in Violin performance in 2005. Currently, Khoa is lecturer for the Strings Department in the Vietnam National Academy of Music. He has performed with Vietnamese orchestras and participated in concerts for the Hanoi Philharmonic Orchestra in many countries such as France, Japan, Korea, China and Indonesia. From 2010, he joined the Red River Ensemble as viola player and the group has performed various concerts in many cities in Vietnam and countries in the region. Việt Khoa đã tốt nghiệp cử nhân âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 1996, chuyên ngành violin và viola. Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Thanh anh đã hoàn thành chương trình thạc sỹ trình diễn violin năm 2005. Hiện nay, Khoa là giảng viên cho bộ môn đàn dây tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh đã biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và tham gia vào các buổi hòa nhạc cho dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đi lưu diễn ở nhiều nước như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Indonesia. Từ năm 2010, anh tham gia vào nhóm Sông Hồng và là thành viên chơi viola trong nhóm. Anh đã cùng nhóm thực hiện các buổi hòa nhạc tại nhiều thành phố ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Phạm Mai Anh Violin teacher Giáo viên dạy Violin Mai Anh holds the Bachelor of Music from the Vietnam National Academy of Music. She was a member of several orchestras such as Hanoi Philharmonic Orchestra, Young Orchestra of the Vietnam National Academy of Music, Southeast Asia Youth Orchestra and Wind Ensemble. In 2009, she went through the final stage of the "ASEAN International Concerto Competition” in Jakarta - Indonesia. In 2013, she continued her Master’s course of violin performance in the Vietnam National Academy of Music. Mai Anh tốt nghiệp cử nhân âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là thành viên của một số dàn nhạc như Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Dàn nhạc trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á và nhóm nhạc khí. Năm 2009, cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Concerto quốc tế ASEAN” tổ chức tại Jakarta - Indonesia. Năm 2013, cô tiếp tục học Thạc sĩ của cô về trình diễn violon tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.


Nguyễn Thanh Tú Cello teacher Giáo viên dạy Cello Tu finished her degree in Bachelor of Music in 2009 at the Vietnam National Academy of Music. She participated in the Asian Youth Symphony Orchestra in 2008 and 2011. Tu was a member of the Hanoi Symphony Orchestra, with whom she toured Bonn, Germany in 2009. Thanh Tú tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2009. Cô tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Thanh niên châu Á năm 2008 và 2011. Tú là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Cô cùng dàn nhạc đã đi lưu diễn tại Bonn, Đức vào năm 2009.


Nguyễn Hoàng Phương Classical Piano teacher Giáo viên dạy Piano cổ điển Phuong holds the Bachelor of Music from the Vietnam National Academy of Music and the Master of Music interpretation from the University de Montreal. In 1999, he took first prize in the Competition for Young Pianists in Japan. Currently, he is lecturer for the Piano Department in the Vietnam National Academy of Music. Hoàng Phương tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thạc sĩ Âm nhạc tại Đại học Montreal. Năm 1999, anh giành được giải nhất trong cuộc thi tài năng piano trẻ tại Nhật Bản. Hiện nay, anh là giảng viên cho khoa Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trần Hà Mi Classical Piano teacher Giáo viên dạy Piano cổ điển Mi got her Master’s Degree in Piano Performance at the Tchaikovsky Conservatory Moscow, Russia in 2008. Currently, she works as an accompanist for the String Faculty in the Vietnam National Academy of Music. She has given many concerts together with students and teachers of the String Faculty. Hà Mi nhận bằng thạc sỹ về trình diễn Piano tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Moscow, Nga vào năm 2008. Hiện nay, cô chuyên hòa âm tại khoa Đàn dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô đã tham gia nhiều buổi hòa nhạc cùng với các sinh viên và giảng viên khoa Nhạc dây.


Trần Thái Linh

Phan Huy Phúc

Classical Piano teacher Giáo viên dạy Piano cổ điển

Classical Piano teacher Giáo viên dạy Piano cổ điển

Linh graduated from the Bachelor Program with distinction in the Hanoi Conservatory of Music in 2006. After this, he won a scholarship to study for his Master of Philosophy degree in Music at The University of Queensland under the tuition of esteemed piano pedagogue, Max Olding, AM. Linh participated in the Kirishima Music Festival in Japan in 2004 and was a member of the Hanoi Student Quintet that won first prize in the 7th Asian Symphonic Band Competition in Thailand. Currently, Linh works as an accompanist for the String Faculty in the Vietnam National Academy of Music and is a member of the trio, Trinity. He has given many concerts as soloist and chamber music player in Vietnam and aboard.

Phuc studied Piano and Musicology at Lake Forest College in the United States. Since 2010, he has worked as rehearsal pianist and performed in concert with several choirs and vocal ensembles, including the Choir of the Vietnam National Opera and Ballet (VNOB), Harmony Choir of the Hanoi Musicians’ Association and Hanoi International Choir. As an accompanist, he has performed several recitals with opera soloists from VNOB. He has also given private piano lessons to dozens of Vietnamese and foreign students. Phuc is moderator of Vietnam Classical Music Group, a non-profit website aimed at promoting classical music to Vietnamese audiences.

Thái Linh tốt nghiệp cử nhân hạng ưu tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 2006. Sau đó, anh giành học bổng học thạc sỹ âm nhạc tại Trường đại học Queensland, theo quỹ tài trợ của nhà nghiên cứu piano lỗi lạc Max Olding, AM. Thái Linh tham gia Liên hoan Âm nhạc Kirishima ở Nhật Bản vào năm 2004 và là thành viên của nhóm ngũ tấu sinh viên Hà Nội đã giành giải nhất trong cuộc thi các ban nhạc giao hưởng châu Á lần thứ 7 tại Thái Lan. Hiện nay, Linh làm giảng viên hòa âm cho khoa Nhạc dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và là thành viên của nhóm tam tấu Trinity. Anh cũng tham gia nhiều buổi hòa nhạc với tư cách là nghệ sĩ độc tấu và nghệ sĩ chơi nhạc thính phòng tại các buổi hòa nhạc ở trong và ngoài nước.

Huy Phúc học Piano và Lý luận âm nhạc tại trường Cao đẳng Lake Forest, Hoa Kỳ. Từ năm 2010 anh làm nghệ sĩ đệm piano và đã tham gia một số chương trình cùng với dàn hợp xướng và các nhóm hòa tấu thanh nhạc cổ điển như Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Hợp xướng Harmony của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hợp xướng quốc tế. Anh cũng tham gia một số buổi biểu diễn cùng với các nghệ sĩ soloist từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với vai trò người đệm đàn piano. Phúc đã giảng dạy piano cho nhiều học sinh Việt Nam và nước ngoài. Phúc là người điều hành trang web phi lợi nhuận Vietnam Classical Music Group, hoạt động nhằm quảng bá âm nhạc cổ điển đến thính giả Việt Nam.


Trần Lưu Hoàng Classical & Jazz Piano teacher Giáo viên Piano cổ điển và Jazz Hoang was awarded the Bachelor Degree of Jazz Piano in the Shanghai Conservatory of Music, China in 2010. Currently, he is a lecturer for the Jazz Piano and Composition Department in the Vietnam Academy of Music. He has participated in several jazz bands such as Jazzy, Trio Guys, Metronome Band and Standard Band. Hoàng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành piano jazz tại Nhạc viện Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 2010. Hiện nay, anh là giảng viên Piano Jazz của khoa Sáng tác tại Học viện Âm nhạc Việt Nam. Anh đã tham gia một số ban nhạc jazz như Jazzy, Trio Guys, Metronome và ban nhạc Standard.

Lê Việt Classical & Jazz Piano teacher Giáo viên Piano cổ điển và Jazz Viet got the Bachelor Degree of Music Education in Hochshule Lausitz, Germany. Currently, he works as a pianist and he is a candidate for Master of Music in the Hanoi University of Education. Việt tốt nghiệp cử nhân Giáo dục âm nhạc tại Hochshule Lausitz, Đức. Hiện nay, anh làm việc với tư cách là một nghệ sĩ piano và đang theo học thạc sỹ âm nhạc tại Đại Học Sư phạm Hà Nội.

Vũ Tú Cầu Jazz Piano teacher Giáo viên dạy Piano Jazz Cau has studied music at the Hanoi Conservatory of Music, receiving an Undergraduate degree in jazz and a Master degree in Music Analysis and History. Cau plays professionally in local and international Jazz and Funk bands in Hanoi and has toured intensively throughout Vietnam. Tú Cầu đã nghiên cứu và học tập âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành nhạc jazz và thạc sĩ chuyên ngành lịch sử và phân tích âm nhạc. Tú Cầu là thành viên chuyên nghiệp trong các ban nhạc Jazz-Funk trong nước và quốc tế tại Hà Nội và anh cũng đã có nhiều chuyến lưu diễn khắp các tỉnh thành trong cả nước.


Nghiêm Mạnh Tuấn Percussions & Jazz drum Giáo viên dạy trống Jazz và bộ gõ Tuan got his Bachelor of Music in Percussions in the Hanoi Conservatory of Music in 2002. He was member of the famous rock group "The Wall" and took part in a live show introducing their music album "The Heat" in 2011. Currently he is member of the Vietnam Symphony Orchestra in which he has toured to America and Japan in 2011 and 2013. Mạnh Tuấn tốt nghiệp cử nhân âm nhạc chuyên ngành Bộ gõ tại Nhạc viện Hà Nội vào năm 2002. Anh là thành viên của nhóm nhạc rock nổi tiếng "Bức Tường", anh đã tham gia live show giới thiệu album âm nhạc của họ "The Heat" vào năm 2011. Hiện nay anh là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và đã cùng với dàn nhạc đi lưu diễn tại Mỹ và Nhật Bản vào năm 2011 và 2013.

Hà Đình Huy Percussions & Jazz drum Giáo viên dạy trống Jazz và bộ gõ Huy graduated from the Hanoi Conservatory of Music, specialising in drum and percussion performance. He is a member of the Vietnam Performing Theatre and works professionally with jazz and rock bands. Huy has many years of experience teaching drums and percussion to foreign students and adults in Hanoi. Huy tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành trống và bộ gõ. Anh là thành viên của Nhà hát Việt Nam và làm việc chuyên nghiệp với các ban nhạc jazz và rock. Huy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trống và bộ gõ cho sinh viên nước ngoài và những người yêu môn nghệ thuật này tại Hà Nội.


Vũ Mạnh Dũng Vocal teacher Giáo viên thanh nhạc Jung received his Bachelor and Master of Music in Singing Performance from the Hanoi Conservatory. In 2009, he won second prize in the "National Chamber Vocal-Opera Competition". Currently, he is lecturer for the Vocal Faculty in the Vietnam National Academy of Music and a vice-leader of the Vocal Group of the Vietnam Opera and Ballet Theatre. Dzung has performed as soloist in many operas: "The Magic Flute", "Cosi Fan Tutte" (Mozart), "La Boheme" (Puccini), "Through the Valley" (Pierre Oser), "Porgy and Bess" (Geschwin), Carmen (Bizet). He has taken part in many musical performances in Vietnam. Mạnh Dũng tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ âm nhạc về Biểu diễn nghệ thuật hát tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 2009, anh đã giành được giải nhì trong cuộc thi “Opera- Nhạc thính phòng quốc gia ". Hiện nay, anh là giảng viên khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là phó trưởng đoàn của nhóm thanh nhạc tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Mạnh Dũng đã biểu diễn solo trong nhiều vở opera: "Tiếng sáo diệu kỳ", "Cosi Fan Tutte" (Mozart), "La Boheme" (Puccini), "Qua thung lũng" (Pierre Oser), "Porgy và Bess" (Geschwin) , Carmen (Bizet). Anh cũng đã tham gia nhiều buổi biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam.


Trinh Thanh Binh was born in 1979 in Hanoi and graduated with distinction from the Hanoi National Academy of Music. Since 2004, he has played leading tenor roles for the Vietnam National Opera and Ballet (VNOB), including Rodolfo from Puccini’s La Boheme, Don Jose from Bizet’s “Carmen” and Ferrando from Mozart’s “Cosi Fan Tutte”. He is a regular guest soloist with the Vietnam National Symphony Orchestra (VNSO), having sung the solo tenor parts of Handel’s “Messiah”, Mozart’s “Coronation Mass”, Haydn’s “The Creation”, Beethoven’s Symphony No. 9, Mahler’s “Das Lied von der Erde” and Orff ’s “Carmina Burana”. He was selected as opera soloist for VNSO’s Laos and Cambodia Tour in 2012 as part of the Toyota Classics Series. In addition to performing, Thanh Binh worked as chorus master for VNOB’s children chorus for 3 years and gave voice lessons at the National University of Arts Education.

Trịnh Thanh Bình Vocal teacher Giáo viên thanh nhạc

Thanh Bình tốt nghiệp loại xuất sắc hệ Đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2004, anh tham gia những vai diễn giọng nam cao cho Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam như Rodolfo trong vở opera La Boheme của nhạc sĩ Puccini, Don Jose trong vở opera Carmen của nhạc sĩ Bizet và Ferrando trong vở opera Cosi Fan Tutte của nhạc sĩ Mozart. Anh là nghệ sĩ soloist thường xuyên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, đã tham gia hát bè nam cao trong các tác phẩm như Messiah của Handel, Coronation Mass của Mozart, The Creation của Haydn, Giao hưởng No. 9 của Beethoven... Anh đã được chọn là giọng opera solo cho chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam tại Lào và Campuchia năm 2012 trong khuôn khổ Chương trình hòa nhạc cổ điển TOYOTA. Ngoài hoạt động biểu diễn, Thanh Bình còn làm việc giảng dạy hợp xướng cho nhóm hợp xướng trẻ em của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trong 3 năm và giảng dạy thanh nhạc tại Trường Đại học Nghệ thuật Văn Hóa Quốc gia.

Nga graduated from the Vietnam Academy of Music in vocal performance and has been working at the Vietnam Opera Ballet Theatre since 1997. She also earned a Bachelor Degree in Theatre Director from the Hanoi Academy of Theatre and Cinema (1st class Honours). She has participated in many operas: “Orpheus and Euridice” (Gluck),, “Cosi fan tutte” (Mozart) and in many concerts. In 2007, she took the role of Schwertleite in “The Valkyries” (Wagner) and sang together with American and Italian soloists at the Bangkok Opera House. In recent years, she has worked as assistant director for European directors and was responsible for the re-staging of very complex works such as “La Boheme” (Puccini) , " Cosi Fan Tutte", "Carmen", "Der durch das Talgeth" and “Blog Opera”. She attended workshops in the Unites State for vocal training and vocal teaching methods in 2011. Huyền Nga tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Việt Nam và đang làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam từ năm 1997. Cô cũng tốt nghiệp bằng cử nhân về đạo diễn ca kịch tại Nhà hát ca múa kịch Hà Nội (hạng ưu). Cô đã tham gia nhiều vở opera: "Orpheus và Euridice" (Gluck), "Cosi Fan Tutte" (Mozart) và tham gia nhiều buổi hòa nhạc. Năm 2007, cô đóng vai Schwertleite trong "Valkyrie" (Wagner) và hát cùng với các nghệ sĩ solo của Mỹ và Ý tại Nhà hát lớn Bangkok. Hiện tại, cô làm trợ lý đạo diễn cho các đạo diễn châu Âu và chịu trách nhiệm cho việc tái hiện lại các tác phẩm rất phức tạp như "La Boheme" (Puccini), "Cosi fan tutte", "Carmen", "Der durch das Talgeth "và" Blog Opera ". Năm 2001, cô đã tham dự những hội thảo tại Mỹ về phương pháp giảng dạy và đào tạo thanh nhạc.

Nguyễn Thị Huyền Nga Vocal teacher Giáo viên thanh nhạc


Nguyễn Thị Kim Ngân

Chu Thị Bích Ngọc

Music Assistants Trợ lý Âm nhạc

Ms Ngan and Mrs Ngoc are HC AC 's music assistants. They are responsible for coordinating lesson schedules and accounting. Please email or call them to arrange lesson time and teacher. Email: hoangcungart@yahoo.com To call Ms. Ngan : 098757306 To call Mrs. Ngoc : 01663155147 Vietnamese spoken Kim Ngân và Bích Ngọc là hai trợ lý âm nhạc của Trung tâm Nghệ thuật Hoàng Cung, chịu trách nhiệm sắp xếp lịch học và kế toán. Xin hãy liên hệ với các trợ lý âm nhạc qua email hoặc qua điện thoại di động để đăng ký lớp học và sắp xếp giáo viên. Email: hoangcungart@yahoo.com Kim Ngân: 098757306 Bích Ngọc : 01663155147 Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Music brochure  
Music brochure  
Advertisement