Page 1

DECEMBER 2008

DE WISSEL

CLUBBLAD VAN DE ATLETIEK - EN TRIATHLON VERENIGING ATHLOS

nummer 5, december 2008 1


DE WISSEL

2

DECEMBER 2008


DE WISSEL

DECEMBER 2008

DE WISSEL

INHOUDSOPGAVE

clubblad van AV Athlos te Harderwijk

• • • • • • • • •

Nr. 5, december 2008 Redactie: Luuk de Jong luukdejong@hccnet.nl Jarno Westerhof superjarno@hotmail.com Raimo Westerhof raimonkey@hotmail.com Kevin van den Wassenberg kefje87@hotmail.com Leen Brouwer leen.brouwer@planet.nl Vormgeving: Jaco Reijgersberg jaco@reijger.nl Uitslagen: Berry Westerhof berry.westerhof@12move.nl

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Voorwoord Van de bestuurstafel Vertrouwenscontactpersonen bij Athlos Uit het startblok Athlos en publiciteit van de Commissie Baan- en wegatletiek Kleedkamer nummer 1 Allemaal bedankt !!!!! Jeugdbeleid, jeugdcommissie, jeugdcoördinator Amsterdam 2028! Athlos en…de crossen Duursporten en hartritmestoornissen HKSport nieuw sportprogramma De diverse commissies binnen Athlos krijgen echt vorm Blessures of “pijntjes”? De AT cursus Supertofcool interview RecessieRecessieRecessieRecessie Jippie ik ben C junioren trainer! Prutlopen Berlijn 2009 Athloskamp met Hemelvaart! Oriëntatielopen Nieuwjaarswens Nieuwjaarsloop Megakerstprijzenfestijn Ledenadministratie

Inleveren kopij: per e-mail naar het redactielid Eventueel kunnen bij een artikel foto’s en/of illustraties geplaatst worden. Uiterste inleverdatum volgende DE WISSEL: 15 januari 2009 3


DE WISSEL

DECEMBER 2008

BELANGRIJKE ADRESSEN Clubhuis

Bestuur

Strokelweg, Harderwijk

0341 432169

Fazantlaan 4, 3847 LH Harderwijk

0341 432747

Voorzitter

A.J. Hollander

Secretaris

R.A. van Vliet

Penningmeester en ledenadministratie Vice voorziter

J. van Meerveld

Oldenallerhout 53, 3845 EA Harderwijk

0341 460280

J. Iseger

Jacob Catslaan 55, 3852 BV Ermelo

0341 554708

Algemeen lid

D.J. Deirkauf

Operadreef 185, 3845 GN Harderwijk

0341 415030

Bestuurslid wedstrijdorg.

W.J.F. de Jong

van Noortlaan 26, 3843 HC Harderwijk

0341 414260

Bestuurslid beheer en accomodatie

vacant

Bestuurslid baan- en. wegatletiekcommissie

K. de Groot

Geitekamp 7, 3848 AK Harderwijk

0341 413551

Commissies

Wedstrijdorganisatie cie

Wietse de Jong e.a.

Baan- en wegatletiekcie

Kees de Groot e.a.

Sponsorcie

Jannie Teunissen

Kerkpad 4, 3849 NP Hierden

0341 452022

Redactiecie

Luuk de Jong e.a.

Hindelopenpad 7, 3844 HL Harderwijk

0341 421103

Festiviteitencie

Alien van Wilgenburg e.a.

Kantinecie

Jaap Koppenhagen e.a.

Accomodatiecie

vacant

Overige

Wedstrijd secretaris

M. Celie

Urkmeen 22, 3844 JS Harderwijk

0341 417831

Secretaris uitwedstrijden

Wilma Winkeler

Steijnlaan 11, 3851 BN Ermelo

0341 562736

Jurycontaktpersoon.

Jan Koornstra

Boerhavelaan 25, 3843 AP Harderwijk

0341 425201

Webmaster

Lazlo Westerhof e.a.

Hindelopenpad 3, 3844 HL Harderwijk

0341 423742

PR coรถrdinator

Jeroen de Jong

Arbocoรถrdinator

Hans Kuijken

Da Costastraat 15, 3842 XV Harderwijk

0341 415409

Vertrouwenspersoon

Volkert Bakker

PC Hooftlaan 12, 3852 BE Ermelo

0341

Vrijwilligerscoรถrdinator

Johan Foppen

Kampweg

0341

, 3841 GJ Harderwijk

Trainerscoรถrdinator baan Ruben Postma

Horsterweg 267, 3853 JD Ermelo

0341 559567

Trainerscoรถrdinator weg

Henk-Jan Oldewarris

PC Boutenslaan 22, 3842 BJ Harderwijk

0341

Stationslaan 119-14

3844 GC Harderwijk

0341 415998

8075 AP Elspeet

0577 492283

Hoofdtrainers

G. Bosch (hoofdtrainer)

A. v.d. Kolk (hoofdtrainer) Staverdenseweg 105

Voor de namen en adressen van de overige trainers verwijzen wij u naar de website van Athlos.

4

www.athlos.nl


DE WISSEL

DECEMBER 2008

VOORWOORD Dames en Heren, Jongens en Meisjes: Hij is er weer: de kerstverse Wissel ligt voor u. Op het moment van schrijven heb ik nog niet echt de kerstkriebels. Zo gaat dat nou eenmaal in de redactiewereld. Ver voor het uiteindelijk drukken van de Wissel worden de teksten door u en door ons geschreven. Dit heeft als nadeel: een trend is helemaal geen trend meer, compensatiesokken blijken toch ergens anders voor te zijn, het is pas november en ik schrijf al over kerst. Het is een soort van toekomst koffiedik kijken a la Nostradamus. Toch is Sinterklaas weer terug naar Spanje en zijn er stoute kinderen meegenomen, of toch niet? De Sinterklaas drukte is weer voorbij, maar nu is het tijd voor die o zo gezellige kerstboom met allerlei frutsels, glimmende kerstballen en het kerststalletje. De kerstmaaltijden worden samengesteld, wordt het vlees of wordt het vis? Gaan we op 1e kerstdag nou naar mijn ouders of naar die van jou? Klopt de agenda nog wel. Gaan we in de kerstvakantie eigenlijk door met atletiek? Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, maar als ik een blik werp op het boodschappen-(calorieën)lijstje dan lijkt het me toch wel verstandig om met HEEL Athlos gewoon door te trainen in de Kerstvakantie. Gewoon omdat de trainingen altijd zo gezellig zijn, toch? Mocht u besluiten om niet te komen trainen, dan zorgt Athlos alsnog voor het vermaak. Nee, de redactie komt niet langs om toneelstukjes te geven. De redactie komt met een nieuwe Wissel. Deze is te lezen met de hele familie bij de brandende open haard of onder de kerstboom. Het lezen van de Wissel wordt in deze donkere tijd van het jaar toch een echte familie aangelegenheid. Deze Wissel zit weer boordevol interessante wetenswaardigheden, verslagen en foto’s. Zo is nieuws van de bestuurstafel, is er een verslag van de eerste cross in Hardenberg geschreven door de C-junioren meiden. Is er een interview met Jarno Westerhof, een kritische ‘Uit het Startblok’ en natuurlijk nog veel meer stukjes van welbekende schrijvers/trainers/atleten. 5


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Rest mij nog de plicht jullie veel (voor)leesplezier toe te wensen. De Redactiecommissie wenst u goede dagen en alvast een voorspoedig en sportief 2009 toe. ______________________________________________________________

VAN DE BESTUURSTAFEL Nieuwe secretaris! Zoals ik in de vorige column al voorzichtig aankondigde is dit mijn laatste verhaal uit de bestuurskamer. Want gelukkig heeft het bestuur (ik dacht op voorspraak van Jan Koornstra) een kandidaat gevonden voor de vacante secretarisfunctie! Het is Roel van Vliet, die zich bereid verklaard per 1 december 2008 deze functie van mij over te gaan nemen! Elders in dit nummer wordt Roel aan de leden verder voorgesteld. De (tussentijdse) benoeming van Roel zal in de komende Jaarvergadering ter bekrachtiging aan de leden worden voorgelegd. Een nieuwe bestuursfunctionaris treedt dan reglementair af en stelt zich tegelijkertijd weer herkiesbaar. Zo blijven de leden van de vereniging invloed hebben op de benoeming van leden in het bestuur. Ik, en met mij natuurlijk het hele bestuur, wens Roel veel succes bij deze niet makkelijke maar erg interessante taak! Noodkreet Dit brengt mij tegelijkertijd op een andere vacature in het bestuur, die van de voorzitter van de Accommodatiecommissie. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie en alle daaruit voortvloeiende (zorg)taken met betrekking tot gebruik, onderhoud en veiligheid van gebouw, apparatuur en materialen. Je geeft leiding aan de Accommodatiecommissie en de Kantine commissie. Jacob van Meerveld heeft deze functie jarenlang vervuld (hij is grondlegger van ons prachtige clubhuis!) maar is na de Jaarvergadering van 14 maart.jl afgetreden als voorzitter 6


DECEMBER 2008

DE WISSEL

en benoemd als penningmeester van de vereniging. Hij volgde daarmee Dick Deirkauf op, die nu als algemeen lid in het bestuur zit. Desalniettemin wordt er nog regelmatig een beroep op Jacob gedaan voor allerlei accommodatiezaken, hetgeen hij tot nu toe, bij gebrek aan een vervanger, er bij deed. Dat kan echter niet langer doorgaan. Per 1 januari 2009 is Jacob niet meer aanspreekbaar voor accommodatiezaken. Er MOET dus zo spoedig mogelijk een vervanger voor deze functie gevonden worden! Anders ontstaan er lacunes in de afhandeling van zaken die bij het beheren van de accommodatie horen met alle ergernissen en storingen vandien. horen! Het bestuur roept op, of beter, slaakt een noodkreet: WIE WIL DEZE MOOIE TAAK OP ZICH NEMEN? Graag zo spoedig mogelijk melden! Een profiel van de commissie en functie is bij de vrijwilligerscoördinator, Johan Foppen, op te vragen. Nog een noodkreet Er ontstaat per 1 januari 2009 nóg een vacature voor de functie van wedstrijdsecretaris. Marcel Celie legt dan zijn werkzaamheden neer. In deze functie ben je bijvoorbeeld bezig met de verwerking van de inschrijvingen en uitslagen bij wedstrijden. Een heel belangrijke taak dus en ook voor deze functie roept het bestuur kandidaten op! Vooral leuk als je graag met computers werkt. Is er iemand tussen de bijna 600 leden (!) van de vereniging die 7


DE WISSEL

DECEMBER 2008

dit op zich wil nemen? Overige zaken In de afgelopen periode zijn daarnaast o.a. nog de volgende onderwerpen in het bestuur besproken: evaluatiegesprekken met de voorzitter van de sponsorcommissie, de arbocoordinator, evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan Athlos 2005 – 2010 en voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan 2009 – 2014; vaststelling van diversie commissie- en functieprofielen; opheffen (onder dankzegging) van de “club van 100” verkennend gesprek over de mogelijkheden van talenttraining en sponsoring; aanpassing steile trap naar clubgebouw; bespreking bestuursprofiel en profiel secretarisfunctie Kortom, er was genoeg te doen en ook de komende tijd hoeft het bestuur zich niet te vervelen. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen voor nieuwjaarsreceptie, het meerjarenbeleidsplan en de jaarvergadering. Voor mijzelf zal het wat rustiger worden en kom ik weer wat meer toe aan andere dingen, zoals trainen. Uiteraard blijf ik bij Athlos betrokken en zal ik te zijner tijd wel weer ergens opduiken. Ik dank iedereen in ieder geval voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en voor de prettige samenwerking die ik met velen mocht hebben. Groet, Wim Verdoold secretaris ad interim ______________________________________________________________

ATHLOS HEEFT NIEUWE SECRETARIS BESTUUR! Per 1 december 2008 heeft het bestuur als nieuwe secretaris benoemd Roel van Vliet uit Harderwijk. Roel volgt Wim Verdoold op, die reeds tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft aangekondigd na zo’n 5½ jaar te willen stoppen met deze taak. Roel, vader van ex-jeugdlid Niels van Vliet, is al jaren jury-lid en is regelmatig bij wedstrijden van Athlos te vinden. Roel werkt op personeelszaken bij defensie en is daardoor vertrouwd met het secretariswerk. De functie van bestuurs-secretaris bij Athlos is eigen8


DE WISSEL

DECEMBER 2008

lijk al langer vacant, maar werd door Wim bij gebrek aan kandidaten nog adinterim vervuld. Gelukkig heeft Roel zich nu gemeld voor deze taak! Roel en Wim hebben de afgelopen periode al veel zaken overgedragen en zullen dat de komende tijd voortzetten. Wim zal nog wat lopende zaken afronden. Op de komende Jaarvergadering in maart 2009 zal de tussentijdse functiewisseling aan de leden ter accordering worden voorgelegd. De nieuwe secretaris is per 1 december a.s. bereikbaar op het emailadres bestuur@athlos.nl. Het bestuur dankt Wim Verdoold hartelijk voor zijn inzet en werkzaamheden en wenst Roel veel succes bij deze niet gemakkelijke taak! ______________________________________________________________

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN BIJ ATHLOS

Volkert Bakker

Rina de Vries

Binnen Athlos zijn 2 personen als vertrouwenscontactpersonen benoemd. Het zijn Volkert Bakker (bij veel Athlossers bekend als voormalig jurycontactpersoon, voorzitter WOC en grondlegger van de website) en Rina de Vries (voormalig vice-voorzitter bestuur, trainster en arts). Rina de Vries is bereikbaar per telefoon (0341- 426732) of email (vcp1@athlos.nl) Volkert Bakker is bereikbaar per telefoon (0431- 424293) of email (vcp2@athlos.nl ). Wat is een vertrouwenscontactpersoon ? Een vertrouwenscontactpersoon is iemand, met wie je op een veilige en onafhankelijke manier (vertrouwelijke) informatie, problemen of klachten kunt bespreken. Onderwerpen, die je niet aan anderen binnen de vereniging kwijt wilt of kunt. Hierbij gaat het dus niet om (kleine) conicten of meningsverschillen, die gewoon binnen de samenwerking en omgang met elkaar kunnen ontstaan en daar vooral ook opgelost moeten worden. Het gaat met name om zaken, 9


DE WISSEL

DECEMBER 2008

waarbij dat juist moeilijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat het om iemand gaat die binnen de vereniging een speciale positie of rol (trainer, commissielid, bestuurslid, etc.) vervult. Of om zaken die zo gevoelig of persoonlijk liggen, dat hiervoor niet zo makkelijk de gewone contacten kunnen worden gebruikt. Te denken valt aan seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag, etc. Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? De vertrouwenscontactpersoon zal vooral luisteren naar wat je wilt vertellen en/ of samen met je bespreken hoe je het gerezen probleem kunt of wilt oplossen. Daarbij bepaal je zelf in belangrijke mate wat er moet gebeuren! Soms kan het lastig zijn om de situatie of het probleem binnen de vereniging aan te kaarten of op te pakken of het is beter dat een onafhankelijk iemand van buiten eens meekijkt naar het probleem. In dat geval kan de VCP een vertrouwenspersoon van de sportkoepelorganisatie NOC*NSF inschakelen of je daarnaar verwijzen. De VCP kan onafhankelijk van het bestuur hierin besluiten nemen. ______________________________________________________________

UIT HET STARTBLOK In de vorige uitgave van de wissel is per abuis (zeggen ze??) mijn ”uit het Startblok” niet geplaatst! Ja, daar word je even stil van….

Oei, een gevoelige snaar….

De Wissel een belangrijk orgaan voor alle Athlosleden, zeker nu mijn “uit het startblok” erin staat… (zou moeten staan) Als de nieuwe wissel in de kantine op mij ligt te wachten. ik krijg “De Wissel” niet opgestuurd of in de bus gegooid want ik woon helemaal in Elspeet…(ja sorry… lang geleden geboren en back to my roots…) dan sla ik met een noodgang de bladzijden om, om naar mijn eigen stuk te kijken! klinkt wat raar en uiteraard kan ik mijn stuk wel dromen maar toch… Ik vind mijn “Uit het Startblok” wel van een hoogstaand niveau! Daarom vind ik het ook zo erg dat ze jullie dit hoogstandje hebben onthouden. De teleurstelling was enorm toen ik aangekomen was bij de laatste pagina van de Wissel en mijn eigen schrijven niet in de wissel aantrof.... Ik kan jullie namelijk garanderen dat jullie wat gemist hebben! Het was zo’n beetje mijn beste stuk ooit geschreven… soms heb je dat “fingerspitzen“ gevoel.. dan rollen de woorden zo ineens uit je pen… en t ‘is dat ik nog geen schrijvers bekendheid geniet maar een boekenbal had er wel in gezeten..een zilveren griffel denk ik. Uiteraard was mijn stuk gebaseerd op ware feiten; de Olympische Spelen, clubkampioenschappen, mijn vakantie, mijn geheime date…en nog wat vette roddels die eigenlijk niet mogen ontbreken in het Athlos circuit… 10


DECEMBER 2008

DE WISSEL

Dit maal ook een zeer pikante foto gebruikt, zo eentje voor een gouden lijstje! Een foto waarvan de paparazzi smult! En grof geld voor over heeft! Ja! Juist die foto hebben jullie nou ook niet mogen zien. Kortom, sorry ik weet wat jullie allemaal hebben moeten missen. En dan zul je denken doe het dan in deze uitgave van de Wissel… NEE, dat kan niet! ….dan heeft het niet het gewenste resultaat,…. dan is het oud nieuws!… Enne daar werk ik niet aan mee… Oud nieuws is verleden tijd en mijn lijfspreuk is niet voor niets; “Always go forward and never turn back”. Er zit dus niets anders op dan ons er maar bij neer te leggen, ik ….maar jullie ook! En nu moet er dus een nieuwe “uit het startblok” komen… we zitten weer tegen een deadline aan.. Sorry, het lukt me niet… mijn hoofd is leeg en ik kan nooit mijn vorige stuk overtreffen… dit keer sla ik gewoon even over! Mag ik jullie dan als slot wel mijn lijfspreuk meegeven voor het komende jaar 2009! “ALWAYS GO FORWARD AND NEVER TURN BACK…..” Alida van de Kolk Noot van de redactie: Toch erg bedankt voor je sportieve reactie om door te gaan. Ook wij huldigen het principe van NOAD. ______________________________________________________________

ATHLOS EN PUBLICITEIT Publiciteit is niet onbelangrijk voor een vereniging als Athlos. Of niet onbelangrijk, je kunt beter zeggen, erg belangrijk. Dat komt omdat atletiek een mooie sport is en veel mensen dit willen gaan doen of twijfelen om er aan te gaan doen. Maar welke club kies je dan ? In Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Nunspeet zijn diverse mogelijkheden. Wanneer je dan met regelmaat leest over een leuke, actieve, sportieve club als Athlos dan ga je eens nader informeren wat dit voor ene club is. Bijvoorbeeld door op de website van Athlos te kijken. Maar ook de krant of de radio speelt daarin een rol. Want we hebben veel talent rondlopen bij Athlos en hun prestaties teruglezen in de krant mag best ! Los van bovenstaande organiseren wij als Athlos veel wedstrijden. Dat doen we omdat we de regionale atleten ook eens een leuke wedstrijd dicht bij huis willen aanbieden. Of het nu een leuke avond-baanwestrijd is, een prachtige bosloop of een werpdriekamp, voor ieder wat wils. Wedstrijden vragen echter wel om publiciteit. Anders komt er niemand. Ook 11


DE WISSEL

DECEMBER 2008

daar is onze website belangrijk voor net als de krant en de radio. Maar het internet biedt tegenwoordig veel mogelijkheden om het evenement op agenda’s te plaatsen. Het moet echter wel gebeuren. Athlos is actief. Er gebeurt veel. Neem onze nieuwste vorm van sport, de runningtherapie. Geweldig hoe mensen de weg naar Athlos hebben gevonden en in aanraking komen met de hardloopsport. Echter, zonder publiciteit waren ze niet gekomen. Dat geldt ook voor onze beginnersgroepen, inclusief Nordic walken. Tenslotte: we zijn binnen onze vereniging druk doende om de sponsoractiviteiten weer fors op te voeren en te reorganiseren. Aandacht voor onze sponsors is daarom van groot belang. Niet alleen in het menselijke contact maar ook doordat wij ons best doen onze sponsors in beeld te krijgen van weer de krant, de radio en onze website. Je leest het. PR beweegt zich door de hele vereniging heen en is erg belangrijk voor Athlos en de atletieksport. Daarom is het goed dat er een groep mensen bereid is om daar energie in te 12


DECEMBER 2008

DE WISSEL

steken. De splinternieuwe PR commissie bestaat momenteel uit vier mensen. We hopen dat er nog iemand bijkomt zodat we de taken nog beter kunnen verdelen en het ons allemaal relatief weinig tijd kost. Jeroen de Jong voert de troepen aan als voorzitter van de commissie. Daarnaast is Wilma de Jong nieuw aangetreden waar we ontzettend blij mee zij. Nico van Leeuwen zal ook een rol blijven spelen in de commissie. Lazlo Westerhof sluit daarin de rij als webmaster. Het is al een paar keer gezegd maar onze website speelt een belangrijke rol in de publiciteit. Het is een schitterend medium om onze leden en geïnteresseerden worldwide, te informeren over alles wat speelt. Kijk jij al wel eens op onze site ? Doen !!! Je leest er nagenoeg elke dag nieuws. Zeer actueel dus. En hoe meer bezoekers we krijgen, hoe beter dit weer voor ons is want onze sponsors zijn meer onder de indruk van 1000 bezoekers per dag dan vijf. Maak www.athlos.nl dus jouw startpagina. Doe het nu ! De kersverse PR-Commissie ______________________________________________________________

VAN DE COMMISSIE BAAN- EN WEGATLETIEK. Zo vlak voor het verstrijken van het jaar 2008 nog een verhaal in de Wissel van de Commissie Baan- en Wegatletiek. De Commissie is druk doende om het jaarplan voor 2009 te schrijven. Wat willen wij komend jaar gaan doen. Waar willen wij aandacht aan gaan geven. Hoe behouden wij het leuk en fijn voor al onze trainers om energie in onze club te blijven steken. Zonder trainers zouden wij onze club niet kunnen runnen, net zoals dat geld voor alle vrijwilligers waar Athlos ook zo trots op is. Momenteel zijn alle groepen bij zowel de baan als de weg voorzien van een of meerdere trainers. Ook kwalitatief word er momenteel hard aan de weg getimmerd. Een aantal trainers volgen cursussen om nog beter de atleten te kunnen begeleiden. Ook nieuwe trainers worden momenteel opgeleid, om waar nodig in te kunnen vallen, of om straks zelf ook aan groepen training te kunnen gaan geven. Fijn dat er weer mensen enthousiast geworden zijn om te zorgen dat de fakkel blijft branden. Vanuit het bestuur is aangegeven dat de Baanatletiek in het meerjarenbeleidsplan een hoge prioriteit krijgt. Wat moeten wij gaan doen om meer jeugd geïnteresseerd te maken voor de baanatletiek en wat moeten wij doen om het interessant voor hen te houden. Wat gaan wij doen voor onze talenten. Allemaal vragen waar de komende tijd antwoorden voor gezocht gaan worden en ik heb de overtuiging dat deze antwoorden er ook gaan komen. Een aantal mensen zijn bezig om een talententeam te gaan ontwikkelen. Hoe zet je dit op en hoe pak je dit aan. Anderen zijn bezig om jeugdbeleid op te gaan zetten. Het leuke van dit alles is dat het zeker 13


DE WISSEL

DECEMBER 2008

ook de Commissie baan- en wegatletiek raakt. In deze Wissel leest u reeds zaken aangaande de jeugd en jeugdbeleid. Ook in deze Wissel een stuk over onze hersteltrainers, te weten Thijs Meringa en Erik Steijlen. Zij willen jullie graag begeleiden, wanneer je met een blessure komt te zitten. Ga niet wegblijven, maar bel ze op. Ze zijn er voor jou, en het kost je niets. Athlos is hier als vereniging uniek in. Waar Athlos ook uniek in is, is wel de Running Therapie. Net begonnen, maar nu al een succes, door de inzet van Theodore Gerrits en Erna Schilder. Fijn dat Athlos ook zijn bijdrage kan leveren aan onze gemeenschap, aan mensen die wanneer het even niet gaat geholpen kunnen worden door gewoon lekker te gaan lopen, onder prima begeleiding. In het jaarplan zullen zeker ook andere plannen voor het komende jaar naar voren komen. Aan alle trainers is het verzoek gedaan om wanneer de atleten de weg opgaan te zorgen dat dit zo veilig mogelijk gebeurd. “Laat je zien” is het motto. Lichtjes op de mouwen of kleding is prima, maar hesjes met brede reflecterende banden zijn nog beter. Het gaat erom dat je “gezien”word door de ander. Het bestuur wenst dat er zoveel mogelijk word gedaan om de veiligheid van onze atleten te waarborgen. Juist niet om betweterig te zijn, maar alleen voor u als atleet. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Wanneer u vergeten bent om het hesje mee te nemen, zullen er in het materiaalhok hesjes liggen om die te pakken, voor tijdens het lopen. De Commissie baan- en wegatletiek wil ook bereikbaar zijn voor alle atleten. Wanneer u vragen heeft kunt u die stellen, via kejaparo@planet.nl. Misschien heeft u een tip of een idee, of vind u dat bepaalde dingen anders moeten gaan. Kom er mee en wij zullen alle vragen zeker heel serieus nemen. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers, alle atleten, alle trainers, het bestuur, alle leden van Commissies en natuurlijk mijn eigen Commissieleden te weten Alida van de Kolk, Gerrit Bosch, Henk Jan Oldewarris, Wessel Boes en Theo Stevens te bedanken voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar, en een ieder fijne kerstdagen en een super 2009 toewensen. met een hartelijke groet, Kees de Groot (voorzitter Baan- en Wegatletiek) ______________________________________________________________

KLEEDKAMER NUMMER 1 Zoals jullie weten traint op dinsdag- en donderdagavond LA 3 en LA 4 samen. Op papier zijn dat zo’n 60 atleten. De laatste tijd zijn we met ongeveer 15 personen op de training aanwezig. Wat opvalt is dat de samenstelling van de groep op bijvoorbeeld dinsdagavond totaal kan verschillen van de donderdagavond. Ik moet zeggen dat over het algemeen de mannelijke atleten (getalsmatig) in 14


DECEMBER 2008

DE WISSEL

Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichterbij elkaar brengt. Hoe jong of oud ze ook zijn en wat ze in het dagelijks leven ook doen. Sporters en supporters maken allemaal tijd vrij voor hún vereniging. En zo’n vereniging steunen wij natuurlijk ook. Waar en wanneer we maar kunnen.

Het is tijd voor de Rabobank. 15


DE WISSEL

DECEMBER 2008

de meerderheid zijn. Precies om half 8 verlaten we kleedkamer nummer 3. Al bijna automatisch lopen we naar de plaats vanwaar we goed uitzicht hebben op de deur van kleedkamer nummer 1. Ja, de dames komen zelden uit eigen beweging op tijd uit de kleedkamer. Na een vriendelijk klopje op de deur zijn ze bereid één voor één de kleedkamer te verlaten. Wat dan opvalt is dat er door de mannen reikhalzend wordt uitgekeken naar de dames die de groep compleet maken. Als trainer begrijp ik dat best. Het zijn ook niet de minste dames van Athlos. Er zijn kersverse clubkampioenen, PR verbeteraars, snelle 5 en 10 km loopsters, debutanten op de halve marathon en zelfs een enkeling die verschillende marathons heeft gelopen. Maar er is meer. Dat motiveert mij om (weer) eens positief te schrijven over het vrouwelijk schoon. Natuurlijk, je komt ook onverzorgde manwijven, plastisch chirurgisch opgerekte bridgedames, types die om onverklaarbare reden op hun hond zijn gaan lijken en verschrompelde omaatjes tegen. Maar, door de bank genomen zijn vrouwen mooi. Zó mooi dat zij het gemakkelijk winnen van een mooi boek, een mooi landschap of een mooi stukje muziek. Vrouwelijk schoon is zo schoon dat wij mannen er een moord voor doen. Ja, ook letterlijk; en dat is niet het enige. Van mooie vrouwen (een uitdrukking die net zo absurd is als groen gras) gaan wij, mannen, spontaan fluiten, harder werken, sneller lopen, meer verdienen, zwaarder ademhalen, fatsoenlijker praten en vaker douchen. Kortom, laat een man een mooie vrouw zien en het beste komt in hem boven. En dat is maar goed ook. Want, over ons eigen verschijning valt weinig vrolijks te zeggen. Ik bedoel, wij mannen moeten het niet van ons uiterlijk hebben. Voor vrouwen is alleen belangrijk dat een man ‘potentieel’ heeft. Maar, ik dwaal af en dat is meteen ook zo kenmerkend voor het effect wat vrouwelijk schoon op mannen heeft. Laat een man een mooie vrouw zien en hij gaat vreemd (doen). U merkt het al: alleen het schrijven over ‘vrouwelijk schoon’ brengt mij in verwarring. En die verwarring wordt alleen maar erger naarmate ik ouder word. Laatst in de kantine zei een vrouwelijke atleet tegen mij: “Wat staar je mij aan”, waarop ik antwoordde: “Ja, je doet mij pijn aan mijn ogen”, waarop zij verontwaardigd reageerde met “Pardon??!!” Ik bood mijn verontschuldigingen aan en zei: “Ik bedoel, je bent zo indringend mooi.” 16


DECEMBER 2008

DE WISSEL

ALLEMAAL HARSTIKKE BEDANKT! Zoals waarschijnlijk iedereen is opgevallen, hebben we een hele super mooie jeugdhoek gekregen, waar het na de trainingen altijd gelijk helemaal vol zit. Het tafelvoetbalspel is hier een niet te missen onderdeel van. Dit tafelvoetbalspel is door de ouders van de jeugdatleten samen aangeschaft. Langs deze manier wil ik alle ouders bedanken voor de donaties die we hebben mogen ontvangen om samen dit tafelvoetbal spel te kunnen aanschaffen. GEWELDIG ! Groeten, Goof van den Brink ______________________________________________________________

JEUGDBELEID, JEUGDCOMMISSIE, JEUGDCOÖRDINATOR Wauw, dit moet onze jeugd als muziek in de oren klinken. Het gaat er dan toch van komen. Jaren word er al over gesproken en er zijn reeds vele woorden aan het papier toevertrouwd, en nu gaat het dan gebeuren. De jeugd krijgt een eigen commissie. Wat is er gebeurd de laatste maanden? In het voorjaar meldde Marijn Delhez zich bij het bestuur met het verzoek stage te mogen lopen bij Athlos. Marijn zit op de hoge school van Amsterdam en doet de studie Sport, Management en Ondernemen. Hij werd toegewezen aan een bestuurslid van Athlos en ging eerst een analyse maken van onze vereniging. Nadat deze analyse was afgerond werd deze aan het bestuur overhandigd. Een groot compliment viel Marijn ten deel. Geweldig, wat een rapport. Athlos was door Marijn doorgelicht en er kwamen veel sterke punten uit voort, maar tevens een aantal verbeterpunten welke het bestuur in het meerjarenbeleidsplan verder zal gaan uitwerken. Hierna kreeg Marijn de opdracht als stageopdracht om het jeugdbeleid te gaan voorbereiden en hierin kaders te aan te gaan geven waarbinnen de te vormen commissie verder kon met het ontwikkelen van dit beleid. Tevens werd een tijdelijke commissie ingesteld die Marijn ondersteuning moest gaan geven bij alle vragen die hij op zijn pad tegen zou komen. Centraal stond de vraag ”hoe werf je jeugdleden en hoe kun je deze vervolgens behouden voor de vereniging”. Zeg maar: wat moet je doen om het interessant te maken voor de jeugd, zodat ze graag komen en ook, dat ze graag blijven bij onze vereniging. Marijn is op onderzoek gegaan en heeft een geweldig mooi en goed rapport geschreven. Hiervoor nu al een enorm bedankt aan Marijn. Een aantal gesprekken verder en bij gereed zijn van het rapport is de geboorte daar van de op te stellen jeugdcommissie. Wie gaan daarin deelnemen en wat gaat de jeugdcommissie als taak nemen binnen de verenging? Om aan te ge17


DE WISSEL

DECEMBER 2008

ven hoe belangrijk het bestuur de jeugdcommissie vind zal deze rechtstreeks onder de vice voorzitter staan. In de te vormen jeugdcommissie zullen 2 ouders (van pupillen en junioren), 2 trainers (van pupillen en junioren), een (of twee) puppil(len) en een junior atleet zitting nemen. Carolien Wildenberg (ouder) en Kevin van de Wassenberg (trainer) zullen zeker in de commissie zitting nemen. Wie zich tevens graag op wil geven voor deze commissie kan zich melden bij Kevin (trainer B junioren). Waar gaat de commissie zich mee bezig houden? Hier is reeds over gebrainstormd met elkaar. U zult er zeker de komende Wissel alles over gaan lezen. Het bestuur is verheugd dat het er nu van komen gaat. Een woord van dank gaat hierbij uit naar Kevin van de Wassenberg, Carolien Wildenberg, Wessel Boes, Kees de Groot en Marijn Delhez voor alle gesprekken en inzet die nodig waren om deze stap te kunnen maken. namens het bestuur, Kees de Groot.

18


DECEMBER 2008

DE WISSEL

AMSTERDAM 2028! In 2028 is het precies een eeuw of 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen voor het eerst en voor het laatst ons land aandeden. In 1928 hadden ze nog geen kleur, dus alle beelden die we hebben zijn zwartwit en daardoor heel ouderwets. Dat maakt de Spelen niet minder modern, sinds 1896 zijn het de Moderne Olympische Spelen, geïntroduceerd door Pierre de Coubertin. De moderne spelen zijn toch wel anders dan de klassieke spelen. De klassieke spelen bestonden uit de onderdelen hardlopen, worstelen, boksen en een combinatie daarvan. Later kwam er ook paardrijden, speer- en discuswerpen en de vijfkamp bij. De vijfkamp is iets moois, iets voor de besten. De vijfkamp bestond uit de onderdelen: kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen en welsprekendheid. De atleten, natuurlijk allemaal mannen, waren helemaal naakt. Het oog van de toeschouwers wil natuurlijk ook wat. In het jaar 394 na Chr. vond de Romeinse keizer Theodosius I het mooi geweest en verbood de Blote Billen Spelen. Zoals gezegd heeft Pierre de Coubertin de spelen in 1896 nieuw leven ingeblazen. Na een aantal, acht om precies te zijn, succesvolle Olympische Spelen in andere landen was het aan Frederik Willem Christiaan Hendrik baron Van Tuyll van Serooskerken, voor vrienden ‘Frits van Tuyll’, om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. De Spelen stonden oorspronkelijk gepland voor 1920, maar het Internationaal Olympisch Comité vond dat Nederland er nog niet klaar voor was. Uiteindelijk was het in 1928 dan zover. De Spelen van Amsterdam: voor het eerst werd het symbolisch Olympisch Vuur aangestoken, Amsterdam is ook zo revolutionair. Echter, het vuur werd niet aangestoken op spectaculaire wijze zoals we dat ‘nu’ gewend zijn: iemand van de gasunie draaide het kraantje open en het vuur stond aan, zo kan het ook China. Naast dat het vuur voor het eerst aangestoken werd, was het ook voor het eerst dat er vrouwelijke sporters mee mochten doen aan atletiek en gymnastiek, waar Coubertin het overigens helemaal niet mee eens was. 19


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Verder was er nog een Britse atleet, Jack London, die als enige een startblok gebruikte in plaats van de gebruikelijke kuiltjes die de atleten groeven om hun voeten in te zetten. Nog meer nieuwe atletiek dingen: de baan was in Amsterdam 400 meter. Later zou dit als standaard worden gebruikt. Nog een leuk detail voor de ‘oudere’ lezers van de Wissel: Johnny Weissmuller behaalde 3 gouden medailles met het zwemmen. Johnny Weismuller werd later bekend als Tarzan in de (twaalf) speelfilms. Voor de liefhebbers van een bepaald merk Cola is dit wel leuk: de reclame campagne voor Coca-Cola is begonnen tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam en heeft daarna een opmars gemaakt door heel Europa. Ik had dit stuk ook nooit kunnen schrijven zonder af en toe een slokje Coca-Cola. Bestel het eens, je zult er geen spijt van krijgen. De Spelen van Amsterdam waren een geweldig succes waarbij Nederland op de 8e plaats eindigde in de Medaille Spiegel: 6 Goud, 9 Zilver en 4 Brons. Amerika werd 1e met 56 van de in totaal 327 uitgereikte medailles. In 2005 heeft het NOC*NSF (een combinatie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie) opdracht gegeven tot het onderzoeken naar de mogelijkheden om de Olympische Spelen van 2028 naar Amsterdam te halen [Fase 1]. De volgende Fase die nu voor de deur staat is het opbouwen van een sportklimaat. Als Nederland een sportland is, niet alleen brullen voor voetbal, kan het IOC makkelijker over de brug komen, makkelijk toch. In 2016 begint de ‘Bidfase’, wij moeten dan een Bid uitgeven aan het IOC en zij beslissen dan of ‘we goed genoeg zijn’. Het IOC besluit zeven jaar van tevoren of een land en/of stad geschikt is. Als we groen licht krijgen, dan kunnen we gaan bouwen aan een nieuw stadion, een Olympisch dorp, nieuwe hotels en grotere vliegvelden in de Noordzee. Saillant detail: De kosten voor onderzoek om de Olympische Spelen in 2028 naar Amsterdam te halen worden geraamd op € 2.000.000,-. De kosten om de gehele Olympische Spelen van 1928 te organiseren bedroegen ongeveer 2.000.000 gulden. Dat is nog geen miljoen in euro’s. Ik ben na het schrijven van dit verhaal in ieder geval weer hartstikke enthousiast voor de Olympische Spelen en hoop dat ze in 2028 in eigen land worden georganiseerd. Dat zou toch al een geweldige prestatie op zich zijn. We moeten nog tot 2021 wachten tot bekend is waar de Spelen worden gehouden. Dus nog even de billetjes bij elkaar houden.

20


DECEMBER 2008

DE WISSEL

ATHLOS EN…DE CROSSEN Wat is het elke keer toch weer een mooi gezicht. Die groene hesjes die,fier flapperend om afgetrainde lijven, onze club vertegenwoordigen in de donkere bossen van idyllische plaatsjes als Epe, Heerde, Hardenberg en Kampen. Winter na winter trekt iedere maand een trouwe groep Athlossers de stoute crossspikes aan, en gaat kleumend onderweg naar wederom een spannende, zinderende wedstrijd vol actie, avontuur, romantiek en intrige. Op het moment van schrijven heb ik er alweer 4 crossen opzitten voor dit seizoen, 2 crossen uit het circuit, de Athloscross en de Broekhuisloop, en ik moet zeggen dat het tot nu toe erg lekker gaat. Dit geldt niet alleen voor mij, ook een boel andere Athlosatleten lopen erg goed mee. De atleten die niet met de kopgroepen mee kunnen lopen pakken in mijn ogen ook allemaal een dikke winst op een aantal punten. Zo is een cross een goede training in kracht, door alle heuvels en stukken met mul zand, het uithoudingsvermogen en tactisch vernuft. Vooral dit laatste is iets wat je tijdens een training niet of nauwelijks kan leren, maar voor de middellange en lange afstand is dit toch erg belangrijk. Ga je meteen op kop lopen om er een snelle race van te maken, of wacht je nog even af en laat je je tegenstanders het zware werk doen? Versnel ik heuvelop of blijf ik lekker in het groepje lopen? En ben ik sneller in de eindsprint, of moet ik die rooie nu al inhalen? Allemaal zaken waar je tijdens de training niet aan denkt, maar voor wedstrijden toch onmisbaar zijn. De Athloscross is een jaarlijks terugkerend fenomeen, waar vele lopers uit heel Nederland op afkomen. Het is een mooie cross, met een goede afwisseling tussen zware stukken en lekker hollen. Ook voor het publiek is de Athloscross erg leuk, door de korte ronde van 500 meter direct na de start, waardoor je kan zien wie de leiding neemt, hoe de kopgroep zich vormt etc. Vooral mee door blijven gaan! Leuk is het ook, dat er bij deze cross veel Athlossers meedoen. Jammer is het echter, dat er bij de andere crossen nauwelijks Athlosatleten meelopen. Bij de 21


DE WISSEL

DECEMBER 2008

jeugd is onze vereniging nog erg goed vertegenwoordigd, maar vanaf de senioren en ouder is de deelname bedroevend. Waarom doen we allemaal niet mee? Er is ook gewoon de mogelijkheid om als recreant mee te lopen in plaats van als wedstrijdatleet, dus dat is geen excuus. Het zou toch mooi zijn om een zee van groene Athlospakken door het bos te zien golven? Ik nodig u allen uit voor de volgende cross, 13 december in, jawel, Harderwijk! Na-inschrijven is mogelijk tot 12 december, doe het doe het doe het!! ______________________________________________________________

DUURSPORTEN EN HARTRITMESTOORNISSEN Steeds meer recreatieve sporters hebben hartklachten. Wat opvalt is dat de klachten vaak afkomstig zijn van duursporters zoals hardlopers. Hartritmestoornissen bij sporters moeten steeds ernstig onderzocht te worden aangezien die stoornissen niet alleen een efficiënte behandeling vereisen maar in sommige gevallen levensbedreigend kunnen zijn. Voor intensieve sporters is een jaarlijkse medische controle geen overbodige luxe. Aangezien sporters nauwgezet hun cardiovasculaire risicofactoren in het oog houden zou je bij hen niet direct hartproblemen verwachten. Zij hebben veel lichaamsbeweging, letten goed op hun voeding, roken niet, consumeren vrijwel geen alcohol en hebben geen overgewicht. Hun bloeddruk is normaal. Ondanks deze ‘gezonde’ levenswijze blijkt er toch iets te zijn dat een nadelige invloed heeft op het hart. De klachten gaan van kortademigheid, duizeligheid, appelflauwte, koud zweet, vlug moe tijdens inspanning, niet meer zo intens kunnen sporten als voorheen, ‘mijn hart ging over zijn toeren’ en ‘ik kon mijn polsslag niet meer tellen’. Soms is er ook sprake van presyncopale neiging tot kortstondige syncope (= bewustzijnsverlies), alhoewel er in vrijwel geen enkele situatie sprake is van volledig bewustzijnsverlies. Het steeds terugkerende typische verhaal van dit proces verloopt als volg : Aanvankelijk heeft men alleen last van een aantal extra hartslagen die het normale regelmatige hartritme verstoren. In een verder stadium heeft men af en toe last van ofwel een veel te snelle hartslag ofwel van een totaal onregelmatige hartslag. In beide gevallen resulteert het uiteindelijk in het zich instellen van de voorkamerfibrillatie die niet meer kan worden omgezet naar een normaal regelmatig hartritme. Duursporters vallen op Het valt sterk op dat het vooral duursporters zijn die last hebben van deze ritmestoornissen. Onder duursport verstaan we die sporten die een training vereisen van meerdere uren per week aan een hartfrequentie van ongeveer 85% van de maximale hartfrequentie. Het valt écht op dat vooral lange-afstandslopers en 22


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Expert kent het belang van goede coaching. Daarom krijgt u altijd een Deskundig Advies!

B E S T E E

X

P

S E R V I C E E

R

T ,

D

D E S K U N D I G A

A

R

W

O

R

D

A D V I E S J

E

T O P K W A L I T E I T W

I

J

Z

E

R

V

A

N

TE KOOP CLUBKLEDING

Nieuwe aanmaak via RUNNERSWORLD (KWALITEIT Dryfit / Coolmax) Singlet (dames en heren model) Maten XXS XS S M L XL XXL

Prijs € 18,15 € 18,15 € 22,69 € 22,69 € 22,69 € 22,69 € 22,69

Shirt (ronde hals/ korte mouw) Maten XXS XS S M L XL XXL

Prijs € 27,23 € 27,23 € 31,76 € 31,76 € 31,76 € 31,76 € 31,76

Bestellen en betalen kan bij Nico Winkeler Bel even voor een afspraak: Tel 0341 - 562736 23


DE WISSEL

DECEMBER 2008

wielrenners tot deze categorie behoren. Bij medisch onderzoek blijkt dat de klachten het gevolg kunnen zijn van ritmestoornissen van de voorkamers (zijnde atriale flutter, atriale fibrillatie) en soms ook van ritmestoornissen die ontstaan in de kamers (zijnde kamertachycardie en / of kamerfibrillatie). Verschillende studies in Spanje, Nederland en België hebben gepoogd een verband te leggen tussen duursport en deze ritmestoornissen. Uit deze onderzoeken blijkt ook dat deze ritmestoornissen veelvuldiger voorkomen bij duursporters dan bij een vergelijkbare controlegroep van mensen die geen sport beoefenen. Helaas is er nog geen wetenschappelijke verklaring gevonden voor deze vaststellingen. Voorkamerfibrillatie is een veel voorkomende ritmestoornis bij mensen met een onderliggende hartziekte. Deze hartziekte wordt dan ook verantwoordelijk gesteld voor het zich manifesteren van de ritmestoornis. Deze ritmestoornis kan zich echter ook manifesteren zonder enige aanwijsbare onderliggende oorzaak. Dit is het geval bij deze duursporters. Voorkamerfibrillatie is een ritmestoornis die de normale functie van de voorkamers onmogelijk maakt. De functie van de voorkamers van het hart is een ADV HANS&GRIET A6 KAART 11-04-2006 12:53 Pagina 1 optimale vulling van de kamers te bekomen. Wanneer de voorkamers alleen maar trillen en niet meer efficiënt samentrekken dan gaat deze hulpfunctie verloren. Zonder deze functie is een normale werking van de kamers nog niet bedreigd. Het gevaar van de voorkamerfibrillatie bestaat vooral in het wegschieten van kleine bloedklonters vanuit de voorkamers naar de perifere bloedvaten ( zoals bv naar de hersenen en aldus een beroerte veroorzaken ). Deze bloedklonters ontstaan als gevolg van het activeren van het stollingsproces door het trileffect van de voorkamers op de rode bloedcellen.

IJs & Pannenkoeken

Zeewolde

Stoornis zo snel mogelijk stoppen Het is zeer belangrijk deze ritmestoornis zo vlug mogelijk te beëindigen omdat dit een proces is dat zichzelf in stand houdt. Met andere 24

Dronten

Sternweg

nd Geope tot .00 van 12 ur u 20.00 n Harderwijk

dage kantie nd alle va r weeke en iede

STERNWEG 2 3898 LJ ZEEWOLDE www.hansgriet.nl

0320 - 288 723


DECEMBER 2008

DE WISSEL

woorden hoe langer de voorkamerfibrillatie bestaat hoe moeilijker het is om het hartritme weer normaal te krijgen. • Het hartritme terug normaliseren kan men door ofwel medicatie te geven ofwel door een elektrische shock toe te dienen. • Wanneer uit medisch onderzoek blijkt dat de ritmestoornissen hun oorzaak vinden in de kamers van het hart dan is in vele gevallen de meest aangewezen therapie een inwendige defibrillator. Dit is een speciaal soort pacemaker die constant het hartritme ontleedt. Wanneer hij een kamerritmestoornis detecteert zal hij proberen die ritmestoornis te doen stoppen door een elektrische shock. • In sommige specifieke gevallen is het mogelijk de hartcellen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van levensbedreigende ritmestoornissen weg te branden door middel van een radiofrequentie ablatie. Dit is een behandeling die er in bestaat via een ader in de lies een catheter op te schuiven naar het hart. Met deze catheter kan men die extra elektrische activiteit in de hartkamer registreren en tegelijk wegbranden. De geneeskunde heeft tot op de dag van vandaag nog geen wetenschappelijke verklaring gevonden voor het ontstaan van deze ritmestoornissen bij sporters. Er zijn echter wel een aantal vermoedens die mogelijk een basis vormen voor verder onderzoek. We denken dan voornamelijk aan een genetische voorbeschiktheid, bepaalde prestatiebevorderende medicatie en structurele veranderingen ter hoogte van het hartspierweefsel ten gevolge van de herhaalde zware inspanningen. Deze veranderingen blijven ook bestaan als men stopt met de intensieve sportbeoefening. ______________________________________________________________

HKSPORT NIEUW SPORTPROGRAMMA

Harderwijk FM is al jarenlang een radio omroep voor Harderwijk en omstreken. Ooit met een leuk sportprogramma op de vrijdagavond. Dit programma ging echter twee jaar geleden ter ziele door een tekort aan vrijwilligers. Twee maanden geleden hebben enkele mensen het initiatief genomen om het sportprogramma nieuw leven in te blazen. Elke vrijdagavond tussen 7 en 8 uur wordt de sport uit Harderwijk en Hierden belicht, ondermeer door een aantal studiogasten. Ook Athlossers zijn inmiddels te gast geweest in een uitzending. Zoals Lieke van de Brink en Tristan de Weerdt, Luuk de Jong, Polly Nkambi en de New York gangers. Je kunt de zender ontvangen via de kabel op 94.0 FM en in de ether op 107.7 FM. 25


DE WISSEL

DECEMBER 2008

DE DIVERSE COMMISSIES BINNEN ATHLOS KRIJGEN ECHT VORM We hadden al vele jaren de structuur van commissies binnen Athlos. Deze functioneerden onder het bestuur en regelde specifieke zaken. Verantwoording werd veelal afgelegd aan het bestuur omdat de voorzitter van een commissie ook bestuurslid was. Een jaar geleden dreigde er een tekort aan commissie leden. Zeg maar vrijwilligers. Daarom heeft een groep wijze mannen een plan uitgestippeld om aan voldoende vrijwilligers te komen. Daaruit volgde bijvoorbeeld het aanstellen van een vrijwilligers coördinator, Johan Foppen. Deze heeft vervolgens gas gegeven. Samen met de voorzitters van de commissies heeft hij er voor gezorgd dat er een beschrijving van elke commissie kwam. Wat is hun taak, uit hoeveel vrijwilligers zou de commissie moeten bestaan en wie doet wat. Ook is er een vrijwilligers protocol gemaakt. Wanneer ben je vrijwilliger, wat zijn de voordelen en hoe ben je verzekerd bij het uitoefenen van jouw taken. Diverse nieuwe vrijwilligers zijn vervolgens gezocht en gevonden. In totaal nu een kleine 140 stuks. Op enkele plekken is echter nog iemand nodig. Zo is de Wedstrijdcommissie op dit moment erg mager bezet. Twee man vanaf het nieuwe jaar. Maar we organiseren wel de nodige wedstrijden. Wanneer je de komende tijd eens gepolst wordt, denk dan eens na over een taak in deze. Het betekent echt niet dat je avonden en dagen druk bent. Juist een goede taakverdeling zorgt ervoor dat het allemaal heel goed te doen is en vooral leuk is en blijft. En wordt je niet gepolst ? Bied je gewoon spontaan aan. Dat mag uiteraard ook ! ______________________________________________________________

BLESSURES OF “PIJNTJES”? Bel de hersteltrainer! Ja je leest het goed. Athlos biedt jou de mogelijkheid (gratis), om bij een blessure niet thuis te blijven, maar onder begeleiding van een professionele fysiotherapeut hersteltraining te volgen om op deze manier sneller van jouw blessure probleem af te komen en daardoor sneller terug te keren naar jouw groep. Waarom? Het gebeurd maar al te vaak dat iemand geblesseerd raakt, thuis komt te zitten en daardoor vervreemd van de groep en/of geen zin meer heeft om terug te komen. Dat vinden wij als commissie 26


DECEMBER 2008

DE WISSEL

baan- en wegatletiek jammer, want er bestaan mogelijkheden om dit blessureleed zoveel mogelijk te beperken. Vandaar deze mogelijkheid om aan blessures zo snel mogelijk een einde te maken. Het aanbod geld voor iedereen, dus zowel de baan- als de wegatletiek. Wat moet je doen? Bij een blessure of bepaalde “pijntjes” bel je Erik Steijlen of Thijs Meringa en maakt een afspraak met 1 van hen. Zij bekijken wat er aan de hand is en zullen in overleg met jou en jouw trainer(ster) aangeven wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: 1 onderzoek 2 training hervatten bij eigen groep met daaraan bepaalde adviezen gekoppeld. 3 alternatief trainen op de baan onder begeleiding hersteltrainer. 4 alternatief trainen bij Erik of Thijs in hun praktijkruimte. 5 advies voorlopig rust te nemen en blessure te laten behandelen. (men is vrij te bepalen waar dat plaatsvindt). Thijs zal de woensdagavond (oneven weken) en Erik zal de donderdagavond (even weken) de hersteltraining geven. Wanneer je dus “pijntjes” of een echte blessure hebt bel dan snel Erik (0648014254) of Thijs (0622982683) en ga niet thuiszitten. Commissie baan- en wegatletiek Athlos. ______________________________________________________________

DE AT CURSUS Anima Sana In Corpore Sano, is de jingle van een bekende, niet nader te noemen, sportartikelenfabrikant. Een gezonde geest in een gezond lichaam, betekent het. Met dat thema in gedachten zijn vier van uw jeugd(ige)trainers maar weer eens een cursus gaan volgen. Niets zo fijn op je (voorheen) vrije zaterdagmiddag als een heleboel informatie in een hele korte tijd. Nu, na één bijeenkomst van de AT cursus (Atletiek Trainer, jawel we gaan het nu dan eindelijk toch worden) hebben we de warming-up en cooling-down behandeld, het cardio-vasculaire systeem tot op microniveau, alle spieren van het menselijk lichaam (in het Latijn) en een hele stapel huiswerk voor onze kiezen gekregen. En dat was nog maar de startbijeenkomst van de basismodule… 27


DE WISSEL

28

DECEMBER 2008


DECEMBER 2008

DE WISSEL

29


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Nee, maak je om ons maar niet druk, nodig ons maar niet uit voor het kerstdiner, ontbijt, lunch, brunch of gezellig borrelhapje, want tijdens de kerstdagen zijn wij onder de pannen! Namens Iris, Kevin en Jarno, Raimo ______________________________________________________________

DE AT-CURCUS Onlangs zijn Iris Kevin, Raimo en Jarno begonnen aan de AT-basismodule. AT staat voor atletiektrainer. Iris, Kevin en Raimo hadden onlangs de Jeugd Atletiek Leider Basismodule afgerond en Jarno had de Gehele JAL enkele jaren geleden al gedaan. De JAL is voornamelijk gericht op, de naam zegt het al, jeugd, tot een jaar of 14. Zeg maar tot en met C-Junioren en is vooral gericht op wat didactiek, spelvormen en echt de basics van ieder onderdeel. Nou hebben deze vier bij elkaar opgeteld een dikke 60 jaar atletiekervaring en ongeveer 2 en een halve leraar. Dus het was tijd voor een stapje extra. De AT is bedoelt voor trainers van atleten vanaf 14 jaar en de Basismodule waar ze net aan begonnen zijn gaat onder andere over Trainingsleer, blessurepreventie, warming up en krachttraining. In de drie overige modules; Werpen, springen en hollen. Wordt verder ingegaan op de techniek van de desbetreffende onderdelen. In

������������������������������������ Ontdek of jij geschikt of ongeschikt bent voor een baan bij de Koninklijke Landmacht.

KIJK VOOR MEER INFO OP www.landmacht.nl of bel 0800 0124.

���������������������������������� 30


DECEMBER 2008

DE WISSEL

het totaal zullen ze hier zo’n 20 zaterdagen mee bezig zijn, daar gaat je eigen zaterdagtraining... Onlangs hebben ze de eerste Cursusdag gehad. Het theoriegedeelte ging over aateepeetjes, de gluteus maximus en kevin’s kuiten. Bij het praktijkgedeelte bleek al bij het inlopen dat onze vier atleten met gemak het snelst zijn van alle cursisten. En dat is natuurlijk waar het echt om gaat overal en altijd het snelst zijn en winnen. Wat nou cursus, winnen! Nadat hun pure dominantie was getoond kon er verder gegaan worden met wat warming upjes. Ook deze werden door hen gewonnen. Dus tot nu toe is alles nog gemakkelijk, ruime overwinningen. De trainers van de andere clubs lijken er niet eens vol voor te gaan. Maar dan nog, kom maar op. Athlos Huphuphup ______________________________________________________________

AQOUNTA...

Adviseurs vol energie

Schimmel van Steinvoorn accountants heeft een nieuwe naam: AQOUNTA. Wij hebben een gezonde kijk op uw financiële en fiscale zaken en zijn ook sterk in advisering. We werken met een professioneel team en helpen u graag! Kijk op onze website: WWW.AQOUNTA.NL

adviseurs en accountants

31


DE WISSEL

DECEMBER 2008

SUPERTOFCOOL INTERVIEW In de vorige wissel was Rob Stuber de gelukkige geïnterviewde, als winnaar van het kruiswoordraadsel. Hij koos Jarno Westerhof uit als volgende slachtoffer voor het supertofcoole interview! Wie zou hij kiezen? Lees dit maar goed, want wie weet word JIJ wel uitgekozen! Naam: Jarno Westerhof Leeftijd: 24 Jaar Hoe lang bij Athlos: 18 Jaar In welke groep train je: Die ene van Alida Wie is je train(st)er: Alida Wat is je lievelingsonderdeel: Hoogspringen Wat is je lievelingskleur: Lichtzwart Wat is je lievelingsdier: Chickenwings Wat is je lievelings: liedje : Go with the flow, Queens of the Stone age Wat vind je van Athlos: soms estafettestokjes die de junioren zijn vergeten lang de baan Wat is het leukste aan Athlos/atletiek: De groep en hollen en springen Groot of klein: Groot Snel of langzaam: Snel Leuk of stom: Leuk Meerkamp of loopgroep: Koffie of thee: Koffie Welke vraag moet voortaan ook in dit interview: Als je een tijger was, wat voor dier zou je dan willen zijn? en zo ja; Waarom? Wie is de volgende keer aan de beurt: Ik kies mijn “nieuwe” collegatrainer bij de A-pupillen: Marije Stevens

32


DECEMBER 2008

DE WISSEL

33


DE WISSEL

DECEMBER 2008

RECESSIERECESSIERECESSIERECESSIERECESSIERECESSIE In verband met de economische recensie die overal op de wereld heerst , leek het ons wel weer eens leuk om ook een Athlosrecessie te doen. Dus deze keer, live uit Australie, de Cd-recessie van het nieuwste AC/DC album; Black Ice. Het is ondertussen acht jaar geleden dat AC/DC een Album maakte en er is nog niks veranderd , althans aan het album. De mannen zijn ondertussen zestigers maar de nummers zijn nog exact hetzelfde. Vijftien nummers gebaseerd op één gitaarriff, een drum die zonder trucjes rechtdoor gaat en teksten die verder echt helemaal nergens op slaan. Maar dit maakt allemaal geen ene klap uit. Niks, “es rockt nicht, wir sind underground”. Het rockt punt. En op het vorige album vonden mensen het ook botse vetse cool punt. Dus waarom nu dan niet. En ze hebben nog gelijk ook, het is gewoon goede, keistrakke hardrock. Waarop gesprongen kan worden. Trouwens, dit is misschien de reden waarom er al jaren geen hoogspringclubrecords worden gesprongen; De muziek die bij Athlos dwars door de speakers klinkt is meestal niet om op te springen. Kan het zijn dat de rock in de jaren 70/80 beter was? Volgens mij niet en volgens de Rockers van AC/DC ook niet. Nu weet ik niet meer precies wat ze in de eighties bij Athlos draaiden. Maar tegenwoordig, volgens het “comité keiharde rock op de baan”, moet er keiharde rock gedraaid worden op de baan. Overigens is Black Ice dan misschien niet de beste keuze. Hoogspringen is maar een pas of negen je concentratie houden. Maar als de rondjes ineens in 5 minuten gaan omdat iedereen op één been zijn rondjes hupt terwijl ze met hun luchtgitaar zwaaien. Gaat de rock zijn doel voorbij. Voor onder het lopen adviseert het comité Foo Fighters of Chili Peppers. Die hebben geen speciaal pasje wat over 400 meter erg vertraagd. Maar als je geen haast hebt, is Black Ice van AC/DC absoluut een aanrader. ______________________________________________________________

JIPPIE IK BEN C JUNIOREN TRAINER! In de eerste week van november was het zover, ik ging van de A pupillen naar de C junioren. Natuurlijk best spannend, want het is nogal een grote stap. De eerste training was op woensdag en ik vond het heel erg leuk. Het is een ongelooflijk leuke groep atleten. Vooral meiden, maar ook 3 kerels. Top! 34


DECEMBER 2008

DE WISSEL

Nog maar een weekje trainster van deze heerlijke pubers en ik mocht al mee naar de wedstrijd. Voor mij de eerste, voor hen de tweede. De cross was in Epe wat lekker dichtbij was. Ik wist niet zo goed hoe een cross met junioren zou zijn hihi. Aangekomen op de plaats van bestemming had ik de startnummers uitgedeeld en opeens waren ze weg! De C’s gingen zelfstandig inlopen, rekken en het parcours verkennen. Wauw! Maargoed, over de cross. Ik kende de atleten nog niet zo goed en wist dus buiten de voorbereiding van de cross ook niet hoe het verloop van de wedstrijd zou zijn. Ik was erg trots op mijn nieuwe C’s. Iedereen heeft hartstikke goed gelopen. Het was een zware cross waarbij ze over een enorme zandbult moesten. Ondanks dit en de andere zware stukken hebben zij stuk voor stuk hartstikke goed gelopen. Ik heb me enorm verbaasd over de eindsprinten van iedereen haha. Knap hoor! Ik kijk erg uit naar de andere wedstrijden en natuurlijk ook naar de trainingen. Het gaat een leuk en goed jaar worden! Kersverse trainster van de C junioren, Iris ______________________________________________________________

PRUTLOPEN In het novembernummer van St>rt, het magazine van de Athletiekunie, staat een artikel over prutlopen. Het lijkt me wel eens leuk om dit met een stel lopers samen te doen. Wie wil? Zullen we het er eens over hebben? Mogelijkheden zie je op de site: ?www.poldercross. jouwpagina.nl Michel van der Werf [krekt@tiscali.nl]

35


DE WISSEL

DECEMBER 2008

NEW YORK CITY MARATHON 2008 Daar gingen we dan, met z’n achten. Donderdagochtend 30 oktober vroeg, rond 6 uur, stond Harry Petersen voor een ieder zijn deur. Geweldig zo’n loopcollega’. En hij komt ons ook nog ophalen. Inchecken kan op Schiphol tegenwoordig bij een “handige” incheckzuil.Maar goed dat er een grondstewardess bij was om te helpen. Iedereen had zijn paspoort bij hem en had geen overgewicht… en dan bedoel ik de koffer. Wie is die donkere magere mannetje uit Afrika ? Dat moet een hardloper zijn. Martin Lel tweevoudig winnaar van de marathon van New York en maar liefst drievoudig winnaar van de London marathon. Dankzij het doorzettingsvermogen van Anqelique kwam Erik op de foto met zijn grote held, zijn weg naar eeuwige roem, zijn vriend, zijn haas, zijn ….noem het maar op In New York aangekomen gelijk ‘s middags het startnummer opgehaald en de sportbeurs bezocht op jacht naar koopjes. ‘S avonds voor het eerst uiteten op Timesquare. Lekker vet, smaakloos en vooral vet…..ach ja, we zijn in VS ( afkorting van Vette Snack ). Vrijdag was een vrije dag voor iedereen, dus shoppen tot je een ons weegt. Lekker wapperen met je credit card. De dollar is jammer genoeg meer waard geworden de laatste maand, terwijl de economie op zijn gat licht. Begrijp jij het nog ? Anqelique, Erik en Ollie stonden in half uur in de rij voor de UGGS store !! Zijn ze gratis of zo ? Zaterdagochtend was de friendship run, alle buitenlandse deelnemers mogen hieraan meedoen. Sommige zijn verkleed zoals Japanse deelnemers in een kimono. Zwitserse deelnemers in Heidi und Geite Peter kleidung en Erik, Ruud en Ollie hadden klompen pantoffels gekocht die ze over hun sportschoenen trokken. Een goeie keuze bleek, want ze vielen in de smaak. Diverse foto’s werden gemaakt. Ruud heeft een antenne ontwikkeld die elke camera registreert waardoor hij op elke foto staat die werd genomen…..De brulshirt van de Blokker met de Hollandse leeuw, voor 5 euro gekocht ( wie wil daar nu in Nederland nog mee lopen ), maakte het compleet. Zondag was DE DAG. De wekker ging al om 5 uur in de ochtend. Je moet er wat voor over hebben om de NY marathon te lopen. Het bleek een hele lange dag te worden. De wind was guur en koud. Een graad of 3 a 4 Celsius ( in Fahrenheid ongeveer 32 a 33 ). We moesten zo’n 3 uur wachten voordat het startschot klonk. In een tent op een vuilniszak samen met duizenden anderen. Leuk is anders en als voorbereiding natuurlijk niet goed voor de beentjes. Beetje om je heen kijken, beetje lachen om hoe ander gekleed gingen. De hele 36


DECEMBER 2008

DE WISSEL

week liep Marius met ons mee, hij was alleen naar New York gekomen en vond het bij ons gezellig. Er kwam een Belg op hem af of hij een landgenoot was. Verbaasd kijkend vroeg hij hoezo ? Bleek dat hij een trainingspak aanhad van de voetbalclub Anderlecht. Eindelijk het startschot. Eerst op temperatuur komen. Dat ging bij ondergetekende na de Verrazano Narrows Bridge. De handschoenen bleven aan. Geweldig die mensenmassa. We hadden allemaal onze naam op onze shirt. Come Ollie, you can do It…..Don’t let me down Ollie…..Run Ollie Run…Vooral aan het einde hielpen de aanmoedigingen. De laatste 5 mile was er veel vals plat. Er kwam geen einde aan. Het woord wandelen kwam vaak voorbij in mijn kop maar omdat ik 5 jaar geleden dat heb moeten doen zei ik tegen mijzelf…NU even niet. De joods orthodoxe wijk was zoals verwacht stil .De mensen mogen van de rabbi niet klappen en aanmoedigen. Bij het ingaan van Central Park was het een gekkenhuis. Mensen schreeuwden je letterlijk naar de finish. Wat een kick. Ik heb al heel wat marathons en langer gelopen, maar dit is speciaal. En een mooie tijd 3 uur 17, terwijl ik niet goed voorbereid was. Iedereen van ons groepje heeft de marathon uitgelopen. De één wat sneller, de andere wat langzamer dan hij van te voren dacht, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Langzaam de kledingzak ophalen en naar de bus verderop. Voor de snellere lopers betekende dat deze 3 uur later zou vertrekken, na finish tijd, maar dat hadden we toen nog niet in de gaten. Het voordeel was dat ons hele cluppie mensen terugreed. In de hotelkamer wachtte ons een verdiende koude douche….waarom kan een hotel er niet voor zorgen dat als iedereen douchet er toch warm water is…..Daarna even onder de wol want morgen stond er een city bike op het programma. Druk druk druk Volgend ochtend ging de wekker weer. Het is vakantie, maar ik ben nog nooit zo vaak door de wekker wakker geworden. Even een ontbijtje, dus weer aan de scrambled eggs en bacon. De worstjes werden niet aangeraakt. Met de bus/metro naar 17th street waar de gids ons stond op te wachten. Naar later bleek een AZ fan, omdat hij van soccer houdt en een vriend heeft in Utrecht die geboren is in Alkmaar. Wat is de wereld toch weer klein. Hij heeft ons naar leuke plekjes gebracht en veel verteld. De Hollandse voorouders kwamen veelvuldig voorbij. Ik kan het iedereen aanraden om en fiets te huren als je in een grote stad bent. Je ziet veel in korte tijd, hoort van alles en het is sportief. We konden mooi onze verzuurde benen een beetje los fietsen. ‘S avonds op Timesquare gegeten. Maar eerst hebben we daar de “ naked cowboy” nog zien spelen. In witte boxershort en cowboy laarzen gitaar spelen. In 5 minuten hingen er al een dozijn vrouwen aan zijn nek. Hoe doet hij dat toch. Zal 37


DE WISSEL

DECEMBER 2008

het door zijn gespierde bruine lichaam komen ? Het restaurant waar we aten kan je het beste zien als een vreetschuur. Ongeveer 20 x Tennessee. We zaten naast 3 zussen, totaal zo’n 700 kg schoon aan de haak en knalharde muziek van Led Zeppelin. Dat laatste vindt ik niet zo erg, dat eerste wel…. Het eten….dat was vooral vet. Maar dat is niet nieuw…Spare rips zo groot heb ik ze nog nooit gezien….De botten waren zo groot alsof ze uit mijn bovenbenen kwamen Dinsdag de laatste dag. Weet je wat ? We gaan nog even shoppen. Dus de bus in een naar een shoppingmal gereden. Hier kon iedereen de dure vakantie nog wat duurder maken. Dinsdagmiddag rond 17.00 uur vlogen we weer terug naar ons kikkerlandje. Allemaal bek af van het slenteren, hardlopen, aanmoedigen, eten, geld uitgeven maar allemaal voldaan. Wat hebben we met zijn allen gelachen om Eus zijn Rotterdamse humor, om Erik zijn grote neus/mond, om Alice haar standvastigheid, om Evert zijn uitspraak ”doe het dan “ als weer eens iemand een grote mond opzette, om Anqelique haar mooie lach en UGGS, om Herbert die bij iedereen op zijn tenen staat en wel eens wat laat vallen, Ruud om zijn fotogeniekheid en Ollie die weleens wat vergeet, bijvoorbeeld zijn champion chip op zijn schoen te doen. Vriendjes Bedankt Ollie B Bollie

____________________________________________________ BERLIJN 2009 Na New York dit jaar, hebben een aantal Athlos leden het plan opgevat om volgend jaar met een groep naar de Berlijn marathon te gaan. Inmiddels is er contact gelegd met een betrouwbare reisorganisatie die de beste aanbieding lijkt te hebben. Alleen...daar zijn meer mensen achter gekomen. Er zijn nu al 75 van de 175 beschikbare kaarten verkocht. Daarom wil de groep Athlos atleten weten of jij zin hebt om mee te gaan. Op 20 september 2009 zal de marathon gehouden worden. Vertrek op vrijdag, terug op maandag. Kosten: 300 Euro met startbewijs (supporters 235). Dit is met drie overnachtingen en ontbijt. Meld je z.s.m. aan bij Alice aleus01@zonnet.nl . 38


DECEMBER 2008

DE WISSEL

ATHLOSKAMP MET HEMELVAART! Is iedereen net een beetje uitgerust van het vorige Athloskamp, beginnen ze alweer over een nieuwe… Ja jullie lezen het goed, er wordt alweer gepraat over het nieuwe Athloskamp. De Kamplijding zit al weer vol goede ideeën en die willen ze natuurlijk met jullie delen. Afgelopen kamp was in september, in een druk weekend. Iedereen was moe zondagavond, maar iedereen moest maandag weer naar school. We hebben verhalen gehoord over kinderen die ’s maandags in slaap waren gevallen, natuurlijk is school super mega saai, maar kamp had daar ook wel invloed op. Daarom hebben wij als kamplijding (wij hebben ’s maandags op werk ook geslapen tijdens de koffiepauzes) besloten het volgende Athloskamp te organiseren op het TRADITIONELE Hemelvaartsweekend. De redenen hiervoor zijn simpelweg: Je hebt een hele Donderdag, dan hebben we lekker de tijd om alles op te bouwen en hebben we al een avondmaaltijd samen. De vrijdag is natuurlijk gewoon de hele dag met lekker veel spelen en ongein en ’s avonds een bonte avond (bedenk alvast wat stukjes). Na de vermoeiende dagen is het dan op zaterdag tijd om de spullen op te ruimen en nog wat te spelen en gezamenlijk af te sluiten. En dan komt het aller aller aller mooiste van het Athloskamp met Hemelvaart. Je hebt de zaterdagmiddag vrij en dan kan je de HELE zondag nog bijslapen. Vooral voor de kamplijding is dit een geweldig argument om het kamp weer op Hemelvaart te organiseren.

39


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Dus pak je agenda erbij, en zet op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei: Super gaaf, Botse Vet, Noodse Cool Athloskamp. Dit met name gericht aan de C-junioren meiden C2, dit is jullie laatste kamp, dat is een mega goed argument om niet mee te gaan op Familieweekend. Dit was al het nieuws voor deze keer, meer nieuws in de volgende Wissel. Groet, De Kamplijding ______________________________________________________________

ZATERDAG 18 OKTOBER 2008, CROSS HARDENBERG Hier ons verslag van deze stomme, zware, lange, koude, zanderige maar super gezellige Cross in Hardenberg. Van.. Jah wie denk je? De C – Meiden natuurlijk! Wat denk jij dan? Whatever! Hier het verslag! Zo daar staan we dan! Om 10.45 bij de Sypel te wachten op de laatkomers! Zoals Lisette die denkt dat ze er om 11 uur moet staan in plaats van om 10.45! Komt ze daar ook nog op haar gemakje aan fietsen natuurlijk! Wij bijna die Cross gemist! Lisette schaamde zich wel: “iedereen stond me zo aan te staren”. Snel ging iedereen in de auto! Lisette zat Merel (m) lekker bang te maken voor de Cross! En Lane Liselot en Eef zaten herinneringen op te halen van Athloskamp! En alle vakanties! OOK LEUK! Bij Merel (v) en Floor was het een dooie boel want daar hebben we niets van gehoord �! Toen we aankwamen op het terrein viel ons gelijk het zanderige parcours op! We liepen even het rondje, we kwamen gelijk tot de conclusie dat het erg lang was� Maar toen we op het bord keken zagen we dat we er 2 moesten gaan doen! Nou dat was wel weer een reden om te gaan klagen! Vooral voor Merel (v)�! Daar stonden we dan aan de start! Natuurlijk weer helemaal achteraan omdat Lane haar broek niet uit kreeg! Nou daar stonden we dan! Elkaar lekker een beetje zenuwhappig te maken! Klaarrr…. Pang! Daar gingen we! Nou we zullen het netjes houden… Maar het parcours was niet echt helemaal wat we in gedachten hadden! Hier even onze reacties!:

40


DECEMBER 2008

DE WISSEL

Nou dat lijkt me toch wel redelijk duidelijk! Of niet soms? Nou als het nog niet duidelijk is dan zal ik zeggen!: “Ga lekker naar Hardenberg. Trek je sportkleding aan! En ga het parcours even lekker lopen! Dan weet je precies wat ik bedoel! Niet alleen wat ik (Lane) bedoel maar wat alle C – Meiden denken die mee hebben gedaan! De Groeten vanuit Hardenberg! De C – Meiden Lisette, Eef, Liselot, Merel (m), Merel (v), Floor & natuurlijk Lane!!!!! ______________________________________________________________

ORIËNTATIELOPEN Het oriëntatielopen zouden we in een adem kunnen omschrijven als volgt: het opzoeken van gemerkte punten in een natuurlijk landschap, via een zelfgekozen weg, al lopend, met behulp van een kaart en een kompas, al dan niet in wedstrijdvorm. De deelnemers trachten op een onbekend terrein individueel een aantal posten te bereiken, die aangeduid zijn op de kaart. De route is niet op voorhand uitgestippeld. Deze posten zijn in het terrein herkenbaar door duidelijke, oranje rood witte bakens. Als bewijs dat je de gezochte post hebt bereikt, breng je via een controle41


DE WISSEL

DECEMBER 2008

kaart en stempels of elektronische chip die iedere loper mee heeft de juiste gegevens mee. Het is de bedoeling om het parkoers, bepaald door de bakens zo snel en correct mogelijk af te leggen. Een dosis sport, een dosis natuur en een dosis observatievermogen, dat is het recept voor de oriëntatieloper. Op de eerste plaats is oriëntatielopen een geschikte activiteit in de recreatieve sportbeoefening. Deze sportvorm laat zich immers gemakkelijk aanpassen aan de wensen en capaciteiten van uiteenlopende groepen, zoals families, trimgroepen, en wandelaars. Vooral in de Scandinavische landen heeft het oriëntatielopen een lange traditie als een recreatieve sport voor iedereen. In het sportieve openluchtleven spelen de technieken van het oriëntatielopen vaak een ondersteunende rol. Bij wandeltrektochten en bij het langlaufen in onbekend gebied bijvoorbeeld kan het oriënteren een essentiele vaardigheid zijn. In het oriëntatielopen kunnen elementen uit verschillende leervakken verzameld worden. Natuurobservatie sluit aan bij biologie en ecologie. De principes van het oriëntatielopen en kaartlezen worden geleerd in aardrijkskundeles. Fysieke eigenschappen kunnen worden geoefend tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Daarom is het oriëntatielopen een activiteit met een rijke pedagogische inhoud. Uiteraard is het oriëntatielopen ook een wedstrijdsport. De competitievorm bestaat uit een individuele wedstrijd tegen de tijd. De afstand schommelt tussen 3 en 12 kilometer. Het aantal posten varieert van +/- 6 tot +/- 25. Ze worden doorlopen volgens een vrij gekozen route. De laatste jaren kent het oriëntatielopen als wedstrijdsport een toenemende populariteit. Het hoeft geen betoog dat oriëntatielopen een milieuvriendelijke sport is, waarbij de deelnemer in harmonie met de natuurlijke omgeving aan sport doet. Voor meer informatie: In Nederland zijn een aantal verenigingen aangesloten bij een overkoepelende bond, de Nederlandsche Oriënteringsloop Bond (NOLB). Deze is weer aangesloten bij de International Orienteering Federation (IOF ). ______________________________________________________________

42


DECEMBER 2008

DE WISSEL

DE STEENGOED NIEUWJAARSLOOP

. Zaterdag 3 januari 2009 is hij er weer! • • • • • •

Vertrek vanaf Athlos lopende naar het NS station: 12.30 uur Vertrek met de trein richting Nunspeet: 13.09 uur Aankomst station Nunspeet en start Nieuwjaarsloop: 13.20 uur Vertrek (met auto’s) vanaf Athlos naar Hulshorst: 13.45 uur Ontmoeting van de 2 groepen in Hulshorst : tussen 14.15 uur en 14.30 uur Verwachte aankomst bij Athlos: tussen 15.30 en 15.45 uur

Dit geheel wordt gecoördineerd door Kees Hey. ______________________________________________________________

2009 Het bestuur van atletiekvereniging Athlos wenst alle leden, vrijwilligers, sponsoren en relaties fijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar! Ter gelegenheid van dit nieuwe jaar houdt Athlos, na de Steengoed Nieuwjaarsloop (waarvoor iedereen is uitgenodigd!) een receptie op: Zaterdag 3 januari 2009 vanaf 16.15 uur. Op de accommodatie aan de Strokelweg U bent van harte welkom! Het bestuur

43


DE WISSEL

DECEMBER 2008

MEGAKERSTPRIJZENFESTIJN Jawel, het komt er aan, het megakerstprijzenfestijn. Maak onderstaande zin zo origineel mogelijk af en mail naar: redactie@athlos.nl

Na de kerstdagen ga ik weer lekker trainen, want … Uit de inzendingen wordt door iemand met een jurycursus, dus een officieel jurylid, een winnaar gekozen! ______________________________________________________________

LEDENADMINISTRATIE per 15-11-2008

Nieuwe leden Bakker, J.L.S Bakker, J.N.M. Bol, M.L.J. Draijen, E. Hekstra, A. Huisman, K. Kamphuis, P. Keijzer, A.R. Klaassen, C. Koning. O.G. Lankhaar, J.A.D. Molenberg, A. Stouw, A.T.C. van der Sybesma, P. Wijk, A. van

Laurens Nicolet Marie-Louise Elise Aukje Kirsten Peter Aaron Christel Olav David Anna Aritha Peter Anita

Bedankt Althof, C. Ineke Bos, D. Dik Broekema, N.W.A. Nick Faber, M.A. Mark Foppen, I.B. Ilona Haas, M.S. de Maike Heijs , E.T. Elles Heijst-Nagtegaal, H. Hilda Hodenius, S.B.M. Sabine Hop-van Rossum, G.W. Theresa Horst-Bunk, A.A.van der Ada 44

Ermelo Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk Hierden Harderwijk Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Putten Harderwijk Hierden Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Hierden Harderwijk Hulshorst Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwik


DE WISSEL

DECEMBER 2008

Huffelen A.H. van Sandra Iseger-Stellingwerff,M.J. Maja Knispel X. Xander Kok, S. Sheila Lubbers, H. Hetty Middelkoop, I.J. Tanja Nagtegaal, T.C. Tim Singer, R.A. Rutger Stralen, N. van Noah Veen, E.M. Erik Vink, M.J.H. Michael Vollema, N. Nadja Vrijhof, A. Ans Wentink, A.O. Arnoud

Ermelo Ermelo Ermelo Harderwijk Hardewijk Hierden Hardewijk Putten Harderwijk Harderwijk Hardewijk Putten Hardewijk Ermelo

Verhuisd Latum, E.A.M. van Pfrommer, A.

Harderwijk Harderwijk

Els Astrid

45


DE WISSEL

KLEURPLAAT

46

DECEMBER 2008


DECEMBER 2008

DE WISSEL

47


DE WISSEL

48

DECEMBER 2008

Wissel no 5 2008  

Clubblad van AV Athlos