Page 1

magazine

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 41 nr. 10

december 2008 - januari 2009

Kerst in kleur!

www.okra.be www.okrasport.be Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


Geniet van een uniek Kerstconcert! In samenwerking met het Festival van Vlaanderen en ACW organiseert Groep ARCO dit jaar 5 kerstconcerten in het teken van Stop Armoede. Het strijkkwartet ‘Edding’ zal u verwelkomen met licht verteerbare en aangename muziek om de kerstperiode sfeervol in te zetten. De opbrengst van de concerten gaat integraal naar de organisaties - Droits Quotidiens, CAW Stimulans, ‘t Lampeke, Leesweb en De Vlaspit - die zich inzetten om armoede in ons land te bestrijden.

Concertoverzicht Quatuor Edding

Violisten Baptiste Lopez en Caroline Bayet, altviolist Paul De Clerck en celliste Ageet Zweistra vertolken het klassieke kwartetrepertoire op historische instrumenten.

Vr 12/12

Waver – Droits Quotidiens Auditorium des Moulins de Beez (Namen)

Za 13/12

Scherpenheuvel – De Vlaspit Onze-Lieve-Vrouw basiliek

Vr 19/12

Leuven – ’t Lampeke Sint-Jan-de-Doper kerk

20u

Za 20/12

Antwerpen – Leesweb Amuz (muziekcentrum Augustinus)

20u

Zo 21/12

Kortrijk – CAW Stimulans Onze-Lieve-Vrouw kerk

20u

Inkom ��������������������������������������������������������5

met steun van

meer info over STOP Armoede en de ticketverkoop vindt u op www.groeparco.be/stoparmoede

21u 20u30


VOORWOORD

Overal thuis De Lippenslaan in Knokke ken ik alleen van Monopoly. Een spel dat herinnert aan kerstdag voor de open haard. Met mijn nieuwe pantoffels aan, net van onder de boom geplukt. En omdat ik het kakenestje was en al dat kopen en verkopen mijn kleine petje te boven ging, mocht ik bank spelen. Toen kinderspel. Vandaag is dat anders... Maar terug naar de Lippenslaan. Waar je ook kijkt, zitten mensen op leeftijd. Alleen, een kop koffie voor zich, de krant op schoot. Twee vriendinnen, samenzweerderig keuvelend. Paren stil voor zich uit mijmerend. Hebben ze geen woorden meer nodig om hun intimiteit te kleuren? Of zoeken ze na al die jaren rust in de eigen gedachten? Ik ben op weg naar een groep OKRA-vrijwilligers. De zaal zit goed vol. Op de tafels een vleugje kerstsfeer. De kaarsenhouder is overduidelijk het werk van de creaclub. En dan die tientallen 55-plussers. Uit Knokke zelf en trefpunten uit de buurt. Zonder hen geen OKRA. Zij werken zich dag na dag voor jou uit de naad. Organiseren de clubs, zorgen voor een kerstfeest waar je graag aan terugdenkt, beheren de centen van je trefpunt, leveren je OKRA-magazine aan huis, bezoeken je in het ziekenhuis als je daar terechtkomt… De lijst is eindeloos. Vandaag mag ik aan die vrijwilligers wat inspiratie bezorgen voor de OKRA-promotie. Omdat zij veel beter dan ik weten waar de klepel hangt, begin ik met een rondje. Is de kust niet een uitgelezen plaats om OKRA te verkopen? Je ziet hier toch, meer dan waar ook, massaal veel ouderen? “Dat wel, maar ze zijn niet van hier.” Dat vraagt om een woordje uitleg. “Kijk”, zegt Christiane. “Ik begrijp dat je denkt dat we de leden hier maar voor het rapen hebben, maar die mensen wonen en leven hier niet echt. Ze zijn hier tijdelijk. Het binnenland is hun thuis. Daar zijn ze bij een vereniging, daar onderhouden ze vriendschappen en contacten.” Bert heeft een bijzonder verhaal. “Akkoord. Maar onze deur moet wel altijd op een kier staan. Moet je horen wat wij eens meemaakten. Het is al een paar maanden geleden, het zomerde nog. Nou ja, zomeren… In elk geval, we waren op fietstocht. Een van de clubleden krijgt een lekke band. We stoppen. Een ouder paar passeert en vraagt in het Engels wat er aan de hand is. Gelukkig is Jef erbij. Hij gaf vroeger Engels in het atheneum. We raken aan de praat. Wie we zijn, wat we doen, of we vaak samen fietsen… Zo goed en zo kwaad als het gaat, legt Jef uit wat OKRA is. Eind van het verhaal? Lilly en Marc sluiten aan en biken met ons mee. Je moet weten dat ze hier wonen. Omdat een van de kinderen in Brussel werkt. En Engeland ligt maar aan de overkant. Misschien willen OKRA-leden uit Antwerpen wel naar het filmforum in Brugge?” Stof tot nadenken. Ik wens jou in elk geval een kerst waarin je thuis kan komen. En een nieuw jaar vol inspirerende en veelkleurige momenten, met mensen van hier en van overal! Lieve Demeester

3


“Dat kan beter!” 12 Een terugblik op de Paralympics in Beijing. Hoe brachten onze atleten het er vanaf en welke plannen zijn er? Een gesprek met woordvoerder Stef Dehantschutter.

“Laat mensen in hun 16 waardigheid.” Gabriël Van Hoorick werd opgenomen in een familie van Irakese vluchtelingen in zijn buurt. Nu is hij peter van hun dochtertje. Een mooi verhaal over herkenning en verscheidenheid.

Survival in extreme 24 omstandigheden Hoe leven dieren in extreme droogte, hitte of koude? En kunnen mensen daar wel overleven? Ondervind zelf welke eigenschappen hiervoor onontbeerlijk zijn in het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen.

inhoud

12

december 2008 - januari 2009 OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

OKRA december 2008 - januari 2009

30


24

14

21

6

ACTUEEL “Ouderenorganisaties ernstig nemen.”

7

GEZONDHEID “Eerst water, de rest komt later.”

10 OKRA-ZINGEVING Feesten met familie en vrienden

33 88 WINNAARS! 34 SPEEL EN WIN 36 HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN Helden

37 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

12 SPORT “Dat kan beter!”

14 DE KEUZE VAN DEKEYSER Vrede en de Onverenigde Naties

16 SAMEN HET LEVEN KLEUREN “Laat mensen in hun waardigheid.”

18 WELZIJNSZORG “Om de twee dagen een pil.”

20 CREA Wensen met bubbels

21 MENU Feestelijk Duits

24 TENTOONSTELLING

Onze excuses… In het oktobernummer 2008 sloop een fout. We schreven dat de tentoonstelling De sprakeloosheid der dinghen in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen gratis toegankelijk is voor 65-plussers. Dat klopt niet. Individuele bezoekers betalen 5 euro, 65-plussers 3 euro. Als er geen tijdelijke tentoonstelling loopt, is de toegang voor 65-plussers wel gratis. De tentoonstelling De sprakeloosheid der dinghen loopt nog tot 4 januari 2009.

Survival in extreme omstandigheden

26 FILM Muziek of politiek

27 BOEKEN Dubbel origineel

28 OKRA-REIZEN De wijde wereld in

30 UIT

Drie heilige boeken naast elkaar...

In het spoor van de Remi

In je volgende OKRA-magazine


ACTUEEL

“Ouderenorganisaties ernstig nemen.” Vanaf volgend jaar zouden de subsidies voor de verenigingen erkend in het decreet Volksontwikkeling worden aangepast. Dat kondigde Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel aan. Ook OKRA zou hiervan profiteren. Een ideaal moment om de minister aan het woord te laten over zijn cultuurbeleid. Welke inspanningen leverde u de voorbije jaren

gingsleven. Onderzoek wijst immers uit dat wie actief

voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk?

is in een vereniging, zich meer bewust is van de

Minister Anciaux: “Toen ik in 1999 minister werd,

gemeenschap waarin hij leeft en zich minder snel

hechtte het beleid weinig belang aan het verenigings-

bedreigd voelt. De behoefte aan warmte, ontplooi-

leven. Ik zag het als een uitdaging het tij te keren en

ingskansen en vriendschap zijn eeuwig menselijk. Ook

de sociaal-culturele organisaties ertoe aan te zetten

aan de educatieve opdracht van het verenigingsleven

op een nieuw elan verder te gaan. Daarom maakten

hecht ik veel belang.”

we in 2003 samen een nieuw decreet voor de landelijke sociaal-culturele organisaties. Intussen geniet de

Ouderenorganisaties hebben het soms moeilijk

sector opnieuw een positieve belangstelling. Dat is

erkend te worden als volwaardig gespreks-

zonder twijfel vooral de verdienste van de verenigin-

partner. Wat zal u hieraan doen?

gen zelf.

Minister Anciaux: “In 2002 hebben we een sterke

Het Vlaamse budget voor het sociaal-cultureel volwas-

jeugdraad opgericht. Ik ben blij dat er recent ook een

senenwerk werd flink opgetrokken: van 37 716 000

stevige ouderenraad kwam. En het verheugt me nog

euro in 1999 naar 63 210 000 euro voor 2009. Voor de

meer te merken dat beide raden goed samenwerken.

periode 2008-2012 maakte ik voor het lokaal cultuur-

We stelden vast dat sommige groepen waaronder

beleid van gemeenschapsvorming trouwens een prio-

ouderen minder kansen kregen om aan cultuur deel te

riteit. Daarvoor trek ik 6 miljoen euro extra uit, in de

nemen. Daarom hebben we in het recente participa-

eerste plaats voor het verenigingsleven. Maar extra

tiedecreet bepaald dat projecten voor kansengroepen

middelen uittrekken, is niet genoeg. Ik vind het ook

een streepje voor krijgen als ze zich richten tot oude-

belangrijk dat de verenigingen bij het beleid worden

ren. Alle cultuurhuizen en gemeenschapscentra wor-

betrokken.”

den zo uitgedaagd extra aandacht te schenken aan deze doelgroep.”

Hoe ziet u het sociaal-cultureel volwassenenwerk evolueren?

U doet ook inspanningen om meer ouderen aan

Minister Anciaux: “Ik ben optimistisch. Dat klinkt

het sporten te krijgen.

misschien wat naïef nu sommige verenigingen worden

Minister Anciaux: “Daarvan maken we in 2009

geconfronteerd met dalende ledenaantallen en moeite

inderdaad een absolute beleidsprioriteit. Er komt een

hebben om bestuursleden aan te trekken. Maar ik blijf

campagne en sportfederaties zullen een steuntje in de

overtuigd van het belang en de kracht van het vereni-

rug krijgen om projecten uit te werken. Uiteraard is OKRA-SPORT hierin een belangrijke partner. Met hun

Minister Anciaux: “Ik blijf overtuigd van het belang en de kracht van het verenigingsleven. De behoefte aan warmte, ontplooiingskansen en vriendschap zijn eeuwig menselijk.”

6 OKRA december 2008 - januari 2009

ruim netwerk en hun talrijke vrijwilligers slaagt OKRASPORT erin sport en beweging dicht bij de mensen te brengen. De vereniging is dan ook onmisbaar om van deze sportprojecten voor senioren een succes te maken. We betrekken OKRA-SPORT ook bij het uittekenen van de beleidsdoelstellingen. Net zoals we de Vlaamse Ouderenraad om advies vroegen bij het opstellen van het prioriteitenbeleid voor 55-plussers.” Tekst Nele Joostens


GEZONDHEID

Patrick Persoons: “Goede psychologische begeleiding is bij patiënten met brandwonden heel belangrijk.”

“Eerst water, de rest komt later.” Voor Patrick Persoons breekt een drukke tijd aan. Hij is hoofdverpleger van de dienst intensieve zorg van het brandwondencentrum van Neder-OverHeembeek. Daar worden rond de feestdagen heel wat patiënten opgenomen met ernstige brandwonden. Nochtans kunnen die vaak vermeden worden. 7


GEZONDHEID

Welke soorten brandwonden zijn er?

ling van zware brandwonden, is de pijnstilling. Daarom

Patrick Persoons: “Natuurlijk is de indeling volgens

brengen we patiënten in een kunstmatige coma als de

de graad van verbranding van groot belang. Een eer-

behandeling te pijnlijk zou zijn. Bij derdegraads brand-

stegraads brandwonde veroorzaakt wel pijn maar ge-

wonden over grote oppervlakten van het lichaam zijn

neest na enkele dagen. Typerend voor tweedegraads

de eerste 72 uur cruciaal. Dan moeten we de vochtba-

brandwonden zijn de blaren op de huid. Vaak zijn ze

lans geregeld krijgen. Is de patiënt een aantal dagen

heel pijnlijk, de zenuwen in de huid zijn immers

later voldoende stabiel, gaan we huidtransplantaties

geraakt. Genezing neemt meer tijd in beslag en er

uitvoeren. Daarna volgen zalven en badtherapieën.

kunnen littekens ontstaan. We maken nog een onder-

Het herstel en de revalidatie na zware brandwonden

scheid tussen oppervlakkige en diepe tweedegraads

kunnen maanden in beslag nemen. Heel wat medici en

brandwonden. Bij een derdegraads brandwonde is de

paramedici zijn betrokken bij de behandeling: de

volledige huid tot boven de spier verbrand. Omdat de

anesthesist, de chirurg, de kinesitherapeut, de ver-

zenuwen ook zijn vernietigd, zijn deze wonden pijn-

pleegkundigen en de behandelend arts. Maar in dit

loos. Genezing is slechts mogelijk na chirurgische

ziekenhuis zijn ook een psycholoog, een ergotherapeut

ingrepen.

en een sociaalassistent om de patiënten te bege-

We maken ook een onderscheid naargelang de oor-

leiden.”

sprong van de brandwonde. Hete vloeistoffen geven bijvoorbeeld vaak tweedegraads brandwonden, afhan-

Brandwonden hebben ook een grote psychische

kelijk van de duur van de verbranding en het koelen.

impact.

Vooral bij jonge kinderen en ouderen veroorzaken

Patrick Persoons: “Dat klopt. Daarom zijn onze psy-

vloeistoffen diepe wonden. Hun huid is immers dunner

chologen zo belangrijk. Iemand met derdegraads

dan bij volwassenen. Oliën veroorzaken ook diepe

brandwonden zal altijd littekens behouden. Als de han-

brandwonden omdat de temperatuur van deze vloei-

den of het gezicht niet verbrand zijn, kan kleding de

stof hoog kan oplopen.

littekens verbergen en valt de psychologische weer-

Contactverbrandingen komen ook vaak voor. Daarvan

slag voor de buitenwereld meestal mee. Maar zijn er

is sprake als je een heet voorwerp aanraakt.

littekens in het gezicht, worden de patiënt en zijn

Bijvoorbeeld wanneer kinderen hun handen op een warme keramische plaat leggen omdat die zo mooi rood is. Ook de kachel is vaak een boosdoener. Contactverbrandingen geven tweede- of derdegraads brandwonden.”

Voorkom brandwonden! Beter dan genezen, is uiteraard voorkomen, zeker bij brandwonden. Daarom gaf Patrick Persoons enkele vuistregels mee die altijd van pas komen,

En wat met verbrandingen door vuur zelf

maar in de eindejaarsperiode extra aandacht ver-

veroorzaakt?

dienen.

Patrick Persoons: “Dat is de derde grote groep van

1. Kaarsen

brandwonden die we hier behandelen. Een huisbrand

Plaats kaarsen steeds buiten het bereik van

bijvoorbeeld, of synthetische kledij die vuur vat als je

kinderen. Zet je ze toch op de salontafel waar

te dicht bij het gasfornuis komt. Vuur veroorzaakt

ook de aperitiefhapjes staan, plaats ze dan in

meestal zware derdegraads brandwonden.

het midden en de hapjes er rond. Houd kaarsen

Naast deze drie frequente oorzaken van brandwonden,

uit de buurt van de kerstboom.

zijn er nog enkele die minder vaak voorkomen maar

2. Fondue

toch zeer ernstig kunnen zijn. Denken we maar aan

Gebruik bij voorkeur een elektrisch fonduestel

elektrocutie, dat bovendien gevaarlijk is voor het hart.

en kleef de elektriciteitskabel steeds met tape

Elektrocutie veroorzaakt ook diepe brandwonden aan

vast aan de vloer zodat niemand erover kan

de in- en uitgang van de elektrische stroom. Verder

struikelen. Kies je toch voor een toestel met

zijn er brandwonden te wijten aan chemische produc-

alcohol, ga dan zorgvuldig na of de vlam volledig

ten, ontploffingen en uiteraard ook licht. Vooral in de zomer verzorgen we patiënten met zonnebrand. En soms veroorzaakt de zonnebank ook brandwonden.” Hoe verloopt de behandeling van ernstige brandwonden? Patrick Persoons: “Van groot belang bij de behande-

8 OKRA december 2008 - januari 2009

gedoofd is als je het fonduestel bijvult. 3. Frietketel Houd kinderen uit de buurt van de frietketel. Laat ze niet spelen op het terras of in de garage waar de ketel staat. Verplaats geen frietketels waarin de olie nog niet is afgekoeld. Kookt de frietketel over nadat je er diepvriesproducten in deed, laat hem dan staan, zelfs al mors je.


PUBLIREPORTAGE

omgeving daarmee voortdurend geconfronteerd. Ook relationeel valt de impact van brandwonden niet te onderschatten. Bovendien moet iemand die zwaar verbrand was, gedurende een lange periode heel wat operaties onder-

Rug in de prak, stekende schouders, knieën in puin… Maken uw gewrichten u het leven zuur?

Doe wat!

gaan. Ook deze lijdensweg is zwaar om dragen. Daarom bieden onze psychologen zowel de patiënt als zijn familie ondersteuning, ook als de behandeling voorbij is.”

Wist u dat bijna één op de twee mensen na hun 45e last krijgen van gewrichtsproblemen die in de loop der jaren kunnen verergeren? De heupen, de rug, de schouders, de handen… iedere dagelijkse beweging, zelfs de meest simpele, kan pijnlijk worden.

Hoe reageer je het best als iemand uit je omgeving zich verbrandt? Patrick Persoons: “De belangrijkste stelregel blijft: eerst water, de rest komt later. De brandwonde moet zo snel mogelijk worden gekoeld onder stromend water gedurende minstens een kwartier. Het water hoeft niet koud te zijn, voor ernstige brandwonden is lauw water beter. Het stromende water kan beletten dat een tweedegraads brandwonde evolueert naar een derdegraads verbranding. De koeling heeft bovendien een pijnstillend effect. Gaat het om een brandwonde met een beperkte oppervlakte, doe je

Kalmerende, beschermende eigenschappen

er goed aan je huisdokter te raadplegen. Bij grotere opper-

Hebt u alles al geprobeerd om de pijn te verlichten en zonder veel resultaat? Wist u dat dit soort aandoeningen bij de bewoners van Noord-Europa niet voorkomt? Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de consumptie van vette vis een zeer weldadig effect heeft op de gewrichten. Dit is te danken aan de hoge concentratie natuurlijke bestanddelen met kalmerende en beschermende eigenschappen voor het kraakbeen.

vlakten verwittig je de 100-centrale. Dan mag je het slachtoffer in een propere handdoek of een nat laken wikkelen. De hulpdiensten doen dan de rest.” Tekst Nele Joostens Foto Emy Elleboog

4. Vuurwerk Houd vuurwerk nooit in de hand, steek het in de grond. Steek een half opgebrande lont nooit opnieuw aan. 5. Badwater Controleer de temperatuur van het badwater altijd voor je kleine kinderen baadt. Hun huid is dunner en verbrandt veel makkelijker. Voor hen is 37°C de enige juiste temperatuur. 6. Chemische producten Gebruik ontstoppingsmiddelen in de vorm van korrels. Dat is veiliger tegen het morsen. Vloeibare ontstop-

Met Phytalgic voelt u zich in 3 weken beter! Op basis van deze onderzoeken heeft het researchcentrum van Phythea Phytalgic samengesteld, een product met natuurlijke bestanddelen ter versoepeling van verouderende gewrichten. Dit supplement bevat dus een groot percentage wilde visolie dat samen met zink en brandnetel zowel een kalmerend als een beschermende werking heeft. De verbetering is over het algemeen merkbaar na 3 weken gebruik van 3 capsules per dag. Vanwege de perfecte verdraagbaarheid kunt u Phytalgic bij ernstige gewrichtsproblemen gedurende een lange periode gebruiken.

pingsmiddelen kunnen heel gevaarlijk zijn en derdegraads brandwonden veroorzaken.

Aanbod Phytalgic 2 dozen gekocht = de 3de gratis!

Meer info vind je in de CM-folder Eerst water, de rest komt later. Je kan de folder downloaden en bestellen via www.bewustgezond.be of afhalen bij de dienst gezondheidspromotie van het regionale CM-ziekenfonds in je buurt.

Om uw gratis doos te ontvangen: Omcirkel de naam van het product en de aankoopdatum op het origineel kasticket. Voeg 2 CNK streepjescodes toe samen met uw naam en adres. Stuur alles voor 31/12/2008 terug naar: Aanbod Phytalgic - c/o PromoControl P.B. 2844 - 1414 Waterloo Aanbod beperkt tot 2 zendingen per gezin. Aankoop en zending van bewijs van aankoop tussen 15/08/08 en 31/12/08.

Phytalgic van Phythea Te koop bij uw apotheek - Ongeveer 16,80€ per doos NUT/PL-code: 968/1 en CNK: 2399-202

9


OKRA-ZINGEVING

Feesten met familie en vrienden Begin december maken we plannen voor de laatste week van 2008. En ook na de jaarwisseling regent het nieuwjaarsbijeenkomsten. Er staat een tijd van ontmoeten voor de deur: blije en intieme ontmoetingen met Kerstmis en een bruisend feest met Nieuwjaar. Onderzoek over de eindejaarsfeesten zou best boei-

ling gaan. Iedereen moet de waardigheid van de men-

end kunnen zijn: de planning, de uitnodigingen, de

sen vooropstellen. Niet de machtsuitoefening omwille

omhelzingen, de culinaire inspanningen, de kledij, de

van geld en macht maar de ijver om honger, ziekte,

muziek, de versiering, het welkomstwoordje, de

werkloosheid en analfabetisme de wereld uit te hel-

samenzang, de bedanking en het afscheid. Daar zijn

pen, zal de aloude vreugde van Kerstmis doen toe-

telkens interessante dingen over te vertellen. Maar

nemen.

ook de zin van de feestelijkheden zou verklaard moeten worden.

Gedeelde vreugde Feest maakt deel uit van ons bestaan. Het is even vrij ademen. Dat brengt ons tot het besef waarom wij op de wereld zijn: ‘niet grijpen maar geven, niet krenterig doen maar denken aan attenties, een geschenk, zingeving, samenhorigheid en gedeelde vreugde’. Het is jammer dat feesten zo vluchtig zijn. Naarmate we ouder worden, dringt die waarheid des te meer tot ons door. Laten we daarom van elk feest een blije tussenstop maken. Mogen deelnemen aan een feestje, betekent altijd een kleine stap in ons leven. Er wordt een stukje gedeelde vreugde geschapen. Kerstmis en Nieuwjaar zijn belangrijke dagen voor ons!

Wereldwijde vreugdemomenten Ook de komende feestdagen krijgen een bijzondere betekenis. Het zijn wereldfeesten. Uiteraard wordt Kerstmis niet in alle godsdiensten gevierd. En Nieuwjaar wordt niet overal op dezelfde manier en op hetzelfde moment gevierd. Toch staat elk groot godsdienstig en burgerlijk feest in het teken van dezelfde gedachte: alle mensen worden broeders. Wat een wereldwijde blijde boodschap! Maar wanneer en hoe gaat die in vervulling? Enkel dankzij goede relaties tussen mensen en volkeren, zal deze wens in vervul-

10 OKRA december 2008 - januari 2009

Tekst Aureel Chanterie

De zegen van kerstdag Met vreugde zien wij uit naar de dag van Jezus’ geboorte in de tijd. Het licht, waarin het volk wonen mag, dat licht komt van U, Uw woord aan het begin. Uw Ster, Uw Licht, Uw Immanuël voor dragers van hoop voor bouwers van vrede. Kom met Uw woord, Uw troostend woord tot hen die op aarde leven met pijn en laat ons voor elkander zijn: de delers van brood, de schenkers van de wijn. Uw Ster, Uw Licht, Uw Immanuël voor dragers van hoop voor bouwers van vrede. Leer ons het wonder zien van de hoop: Uw tekens van hoop, Uw ster in de nacht, een stralend Kind, Uw zegen voor ons. Gerechtigheid groeit als palm in onze tuin. Uw Licht verslaat de nacht en het kwaad. Uw dageraad komt, Uw vrede op aarde.


Pijnlijke voeten ?

ADVERTENTIE

Wet van 8/12/1992:de informatie die u aan ons doorgeeft, kan doorgegeven worden aan derden door onze geautomatiseerde handelingen. U heeft een recht op inzage,verbetering of schrapping, ons per post mee te delen. De klant heeft 7 werkdagen de tijd vanaf de dag volgend op de levering om ons ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop. Verzakingsbeding in acht genomen. Terugzending voldoende gefrankeerd. Levering binnen de 2-3 weken tot uitputting van voorraad.

E

Ogenblikkelijk beterschap

en Zwitsers podoloog heeft als het ware ''Wonderzolen'' op punt gesteld. Stelt u zich eens voor, deze zool laat bijna onmiddellijk de problemen en de pijn verdwijnen die u kunt ondervinden met pijnlijke voeten en vooral.... hij verhindert dat ze terugkomen. Probeer deze zolen op ons risico en u zal merken, dat u zich in lang niet meer zo goed ter been gevoeld heeft ! Gedaan met pijnlijke voeten, dankzij Swisscozolen Als u last hebt van één of meerdere problemen zoals hierboven beschreven, dan is er goed nieuws voor u. Een Zwitsers podoloog (een specialist op gebied van voetverzorging) heeft echte “Wonderzolen” op punt gesteld : de SwissCo® inlegzolen Ja, u hebt het goed gelezen: een inlegzool die onmiddellijk verlichting brengt en die verhindert dat uw problemen nog terugkomen. Deze uitvinding blijkt zo ongelooflijk dat de firma Dema besloot u de mogelijkheid te bieden om ze te testen gedurende 30 dagen, onder waarborg. Een maand om zelf vast te stellen dat uw pijn verdwenen is en u weer van een optimaal voetcomfort geniet. Hoe werken deze “wonder” inlegzolen ? Deze Zwitserse podoloog heeft ontdekt dat de meeste problemen die u met uw voeten kan hebben allemaal een gemeenschappelijke oorzaak hebben: uw voeten die slecht ondersteund worden in uw schoenen. Met de tijd, gaat uw

Geniet er weer van om te kunnen wandelen en bewegen !

U heeft last van : � Likdoorns � Eeltlagen � Doorgezakte voeten � Pijnlijke voetzolen � Pijnlijke benen � Verzakking in de voetzool � Pijn in de hielen � Pijnlijke enkels � Krampen � Pijn in de onderrug Pijn in de onderrug

Likdoorns Eeltlagen Knobbels

Pijnlijke benen

Pijnlijke voetzolen

Pijnlijke enkels

zonder deze zolen stellen. Aarzel niet...profiteer nu van dit proefaanbod, zonder risico voor u, en ontdek wat een Zwitsers podoloog uitgevonden heeft opdat uw voeten u geen zorgen meer zouden baren ! DEMA NV - Av. de l’Expansion 9a - 4432 Alleur Tel. 070/222.067 - Fax. 04/365.90.53 www.dema-gezondheid.be

PROEFBON terug te zenden naar :

DEMA N.V.

Av. de l’Expansion 9a - 4432 Alleur

Krampen in de tenen

Verzakking of pijn in de voetzool

voetzool doorzakken. Uw voeten worden vervormd en veroorzaken pijn aan de hielen, enkels, kuiten, benen, rug en brengen daarbij komend vaak ook nog pijnlijke krampen teweeg. Uw tenen raken geklemd in uw schoenen, wat tot ondraaglijke pijnen kan leiden. De huid wordt gekweld. Het zachte gedeelte wordt aangetast door de nagels, en u krijgt hoe langer hoe meer last van pijnlijke voeten. Gelukkig heeft deze podoloog een inlegzool op punt gesteld die al deze problemen verhelpt. U legt deze inlegzolen gewoon in uw schoenen. Aan de buitenkant zijn ze volledig onzichtbaar. Glij vervolgens uw voeten in uw schoenen. U zult onmiddellijk het verschil merken. Uw voeten zullen zo comfortabel zitten als een baby in zijn wiegje. Dankzij deze inlegzo-

Pijn in de hielen

len vinden de voetbeenderen (bij de meest gevoelige beenderen van het menselijk lichaam) hun normale anatomische plaats terug. De tenen liggen nu weer op natuurlijke wijze, zonder hinder te ondervinden. De huid ontspant zich en de pijnen verdwijnen. Probeer nu Swisscozolen onder garantie Waarom kopen zonder eerst te proberen ? Dit is één van de voordelen van DEMA : u mag een product proberen onder garantie : "Tevreden of geld terug ". Duid uw schoenmaat aan en stuur bijkomende Proefbon terug. Per kerende post zult u uw paar inlegzolen ontvangen, onmiddellijk aangepast aan uw voeten. Glij ze meteen in uw schoenen, doe een paar passen en geniet van uw nieuw loopcomfort. Binnenkort kunt u het niet meer

de Swisscozolen te probe, ikrenwens om geen pijnlijke voeten meer te JA hebben. Ik heb begrepen dat indien ik niet volledig tevreden ben over de behaalde resultaten, ik de zolen binnen de 30 dagen mag terugsturen en terugbetaald zal worden.

Maten van 35 tot 46 � Speciaal Testaanbod : 2 paar voor slechts 39 € Aanbod geldig tot 31 januari 2009 !

Ik duid hier mijn schoenmaat aan ...............

Naam ....................................................... Voornaam ................................................ Adres ....................................................... ............................. Nr ........... Bus .......... PC ............. Stad ...................................... OK498 Tel. ............./.......................................

Deelname in de verzendkosten: slechts 5€. Indien u wenst te betalen met Visa of Mastercard, gelieve dan uw kaartnummer en de vervaldatum van uw kaart op te geven. Betaling aan de postbode (+3€) Overschrijving kan ook op N° 196-0144053-63.

Dringende bestellingen

N°070/222.067of op internet

www.dema-gezondheid.be


SPORT

“Dat kan beter!” Van 6 tot 17 september namen twintig Belgische atleten deel aan de Paralympics in Beijing. Ze kwamen uit in zeven disciplines: atletiek, zwemmen, wielrennen, rolstoeltennis, tafeltennis, paardrijden en goalbal. België haalde één medaille. “Dat kan beter”, oordeelt woordvoerder Stef Dehantschutter.

Met Beijing zit Stef Dehantschutter aan zijn vierde Paralympische Spelen. Drie weken lang reisde hij als vrijwilliger met het team mee. Stef is geen onbekende trouwens. Hij is hoofdredacteur van Maczima, het magazine van Ziekenzorg-CM. Tijdens deze editie sleepte België één medaille in de wacht. Jan Boyen haalde brons met wielrennen op de piste. Stef Dehantschutter: “Het verhaal van de Paralympics is ook een verhaal over beeldvorming.

talent, training en uithouding een rol. Een compe-

Er is een duidelijke evolutie aan de gang. Vroeger

titie in een klasse moet minimaal uit acht deelne-

focuste men op wat een persoon met een handicap

mers bestaan. Zo zijn de wedstrijden veel span-

niet kon. Vandaag wordt die visie radicaal omge-

nender, zowel voor de toeschouwers als de deelne-

draaid. Medelijden maakte plaats voor positieve

mers. Vooroordelen als ‘iedereen krijgt een medail-

beeldvorming. Men gaat uit van de mogelijkheden

le’, worden hierdoor gekelderd.”

van de deelnemers en niet van hun beperkingen. Ook de campagneaffiches waren hierop geënt.

Meer van dat

Hoe de selectie gebeurt? Alleen personen met een

“De ontwikkelingen op medisch en sporttechnisch

fysieke handicap worden toegelaten. Bij personen

vlak zijn sinds de Spelen van Barcelona niet meer

met een verstandelijke handicap speelt de compe-

te stuiten. Maar het kan nog veel beter. Beijing

titie niet zo’n rol. Ook dove mensen vormen een

heeft bewezen dat België iets te kort komt. We

aparte

haalden twee keer net geen medaille. De voorbe-

groep.

Zij

nemen

niet

deel

aan

de

Paralympics.

reidingen moeten op hetzelfde niveau gebeuren als

Het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) hanteert

bij mensen zonder handicap. Niet alleen de presta-

strenge criteria voor de kandidaat-deelnemers.

tie op zich verdient aandacht maar ook de voeding,

Bovendien zijn de classificaties nauw omschreven.

training, materiaal, coaching enz.”

Eerst worden de atleten ingedeeld in medische

Waarom worden de Paralympics in de media zo

klassen: blinden kampen tegen blinden, mensen

stiefmoederlijk behandeld?

met een amputatie tegen andere mensen met een

Stef Dehantschutter: “Daar wordt hard aan

amputatie enz. Binnen deze klassen plaatst men

gewerkt! De positieve beeldvorming van personen

mensen met dezelfde mogelijkheden samen zodat

met een handicap, juiste informatie en marketing-

ze dezelfde kansen krijgen. Pas daarna spelen

contacten met partners als Electrabel, Unilever en

12 OKRA december 2008 - januari 2009


Jan Boyen in actie op de piste. De Belgische medaillewinnaar.

Belgacom werpen hun vruchten af. Onze eigen fotografen stuurden dagelijks beelden naar Belga die zo de redacties van kranten, radio en televisie

Diner met Mandela

bereikten. Sporza stuurde een ploeg mee die dagelijks verslag uitbracht in het VRT-nieuws. Maar in Nederland kregen de Paralympics meer aandacht: iedere dag twintig minuten zendtijd met 500 000 kijkers. Op de BBC haalden de Spelen enkele uren per dag het scherm. De kranten speelden in op die beelden en namen ze over. We kwa-

België haalde wel maar één medaille op de Paralympics, toch mogen we ook een beetje trots zijn op de twee gouden medailles van Philippa Johnsen uit Zuid-Afrika. Zij woont sinds 2003 in Limburg.

men op alle radiostations en onze website bleek een groot succes. Zo ontstond een polemiek. We

Mia Haex (57) uit Meeuwen verloor haar enige zoon in

werden overstelpt met mails. Velen vroegen zich af

een auto-ongeluk. De chalet die hij achter in de tuin

waarom we niet meer zendtijd kregen. Mensen die

bewoonde, stond lange tijd leeg. Tot Philippa uit Zuid-

ons mailden, stelden de afwezigheid van politici in

Afrika kwam. Zij verloor tien jaar geleden haar broer en

vraag. Waarom moesten ze voor de openingscere-

vriend in een verkeersongeval. Ze overleefde het ongeluk

monie op buitenlandse zenders afstemmen?”

maar haar linkerkant bleef verlamd. Even leek het of ze haar grote passie, de paardendressuur, zou moeten opge-

Professionalisme loont

ven. Maar ze vocht terug en kwam naar België om zich te

“Al die aandacht motiveert om ook in de toekomst

vervolmaken in deze Olympische discipline. Limburg werd

onze schouders te zetten onder de organisatie van

haar tweede thuis. Via de dochter van een veearts kwam

de Paralympics. Zo kunnen we over vier jaar met

ze in contact met de familie Moors-Haex. Zij stelden haar

een nieuwe ploeg in Londen meer medailles bin-

voor de chalet te betrekken. Philippa vond er niet alleen

nenhalen. De uitdaging is drievoudig. We moeten

een goedkoop onderkomen maar ook een liefdevol gezin.

dringend nieuwe personen met een handicap bereiken en hen aanzetten aan sport te doen. Dat

Mia Haex: “Wij beschouwen Philippa als een eigen doch-

is niet vanzelfsprekend. Bovendien verdient nieuw

ter. We hebben zelf twee dochters, zij is onze derde. Ik

talent een optimale begeleiding. Ten slotte moeten

leerde haar Nederlands want toen ze hier vijf jaar geleden

we een aantal sterke ploegen uitbouwen en aan

neerstreek, sprak ze alleen Engels. Wanneer ze weg is,

verdere professionalisering werken. Promotie is

geef ik haar poezen te eten. Philippa is een ongelooflijk

een sleutelwoord. Dit zal uiteraard niet van een

gedreven meisje. Ze wil nog zo veel bereiken en legt de

leien dakje lopen en we moeten over vier jaar geen

lat steeds hoger. Ze wil zelfs deelnemen aan de gewone

uitzonderlijke prestaties verwachten. Dat is te

Olympische Spelen. Toen ze dit jaar naar de Paralympics

vroeg. Maar sommigen zullen in Londen al betere

vertrok was dit voor ons even spannend als voor haar. We

resultaten neerzetten. Anderen misschien pas in

waren dan ook dolgelukkig toen ze met twee gouden

2016. Paralympisch denken is op lange termijn

medailles thuiskwam. Vier jaar geleden haalde ze in

denken. Maar professionalisme loont. Hoewel je

Athene ook al tweemaal zilver. Dit is uiteraard de kers op

soms ook een beetje geluk moet hebben.”

de taart! Vorige week mocht ze in Zuid-Afrika met Mandela uit eten. Voor haar een droom die in vervulling ging. We

Tekst Chris Van Riet

zijn enorm trots op haar. Ook onze eigen gemeente hul-

Foto BPC

digde haar. Al haar vrienden waren er… een onvergetelijk moment.”

13


DE KEUZE VAN DEKEYSER

Vrede en de Onverenigde Naties ‘Vrede op aarde’, de meest klassieke nieuwjaarswens. Vorige eeuw bleef het meestal bij die wens. Twee wereldoorlogen, een Koude Oorlog en ook daarna volgden de conflicten zich in snel tempo op. Nochtans is al 63 jaar een wereldregering actief, de UNO of de Verenigde Naties (VN). In het midden van de 20ste eeuw was er de massale

kunnen andere staten binnenvallen zoals in 2003

genocide, de Holocaust. In de 21

eeuw woeden er

gebeurde toen de Amerikanen Irak aanpakten.

drie grote oorlogen en werd ‘genocide’ dagelijks

Landen kunnen ook andere staten erkennen zonder

taalgebruik. Misschien gebeuren de huidige volke-

dat ze al in de VN zetelen. Dat gebeurde met

renmoorden op kleinere schaal dan tijdens de vorige

Kosovo, de dissidente provincie van Servië die zich

eeuw maar ze volgen elkaar veel sneller op. Toch

begin 2008 onafhankelijk verklaarde. De Verenigde

zijn zowat alle landen aangesloten bij de Verenigde

Naties hebben amper greep op het wereldgebeuren.

Naties. Waarom is deze organisatie zo machteloos?

Al is de Veiligheidsraad een soort regering, de oppo-

ste

Een krakende creatie De VN ontstond aan het einde van de Tweede Wereldoorlog om uitslaande wereldbranden te voor-

sitie zit in de Raad zelf en niet in het parlement, de Algemene Vergadering. Hoe kan de VN op die manier functioneren?

komen. Eigenlijk wilden de oprichters een nieuwe

Hemelsblauwe helmen

Volkerenbond op poten zetten. Die dateerde van net

In theorie beschikt de VN nochtans over middelen

na de Eerste Wereldoorlog en trachtte, door wereld-

om de orde te handhaven. Denk maar aan de

wijd overleg, conflicten te voorkomen. De slogan

Blauwhelmen, de UNO-soldaten uit diverse lidsta-

klonk duidelijk: ‘Nooit meer oorlog!’ Tijdens de top-

ten. Ze zijn met bijna 75 000. Maar zijn het wel

periode van 1934 tot 1935 telde de Volkerenbond

echte soldaten? Ze dragen blauwe helmen zodat ze

58 leden. Dat de verliezers van de Eerste Wereld-

al van ver te herkennen zijn. Het zijn eigenlijk mili-

oorlog aanvankelijk werden geweerd, verklaart dit

taire verkeerslichten. Maar echte verkeerslichten

lage cijfer. Bovendien hadden de Verenigde Staten

springen geregeld op rood. Bij de UNO-troepen blijft

deze instelling bedacht maar wilde het Congres er

alles blauwblauw. Er gaat geen dreiging vanuit, ze

geen deel van uitmaken. Tussen 1933 en 1936 stap-

kijken eerder aandachtig toe. In theorie mogen ze

ten Japan, Italië en Duitsland uit de Bond toen ze

gewapend optreden, maar wie bepaalt wanneer dat

zich stukken van de wereld toe-eigenden. De

noodzakelijk is? Blauwhelmen zijn vredeshandha-

Volkerenbond kon de ergste conflicten niet verhin-

vers die moeten toekijken op moeizaam bereikte

deren: de Spaanse Burgeroorlog, de bezetting van

wapenbestanden. Over schieten wordt niet of nau-

het Ruhrgebied, de Italiaanse inval in Ethiopië en de

welijks gerept.

herbewapening van Duitsland. En uiteraard ook de

Momenteel moeten de 75 000 manschappen negen-

Tweede Wereldoorlog niet.

tien brandhaarden verspreid over de hele wereld in het oog en zelfs onder controle houden. In Libanon

De Verenigde Naties probeerden het van bij de start

zijn ze met 12 000, in Congo tellen ze 16 668 man-

beter te doen. Zowat de hele wereld maakte er deel

schappen. Maar in Georgië, waar vorige zomer

van uit. Maar zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog

nochtans een minioorlog werd uitgevochten, was

zitten de vijf overwinnaars van dit conflict nog

niet één Blauwhelm te bekennen.

steeds permanent in de Veiligheidsraad. Zo hebben ze altijd het laatste woord. Zij kunnen tegen elk

Dralen en falen

initiatief hun veto stellen. De Verenigde Staten kel-

De allereerste vredesopdracht van de VN was de

derden de voorbije kwarteeuw al 32 resoluties over

verzoening van Israëli’s en Palestijnen. Dat was in

Israël. Vaak wordt de VN ook genegeerd. Landen

1948, nadat de Joodse staat de Palestijnse gebieden

14 OKRA december 2008 - januari 2009


had ingepalmd. Nu zijn we zestig jaar verder. Waar

miskend continent wordt gedacht. En wat met

is de vrede gebleven? Vreemd dat er geen

Afrika? Mocht een Afrikaans land toetreden tot de

Blauwhelmen nodig zijn in Palestina. Israël en zijn

Veiligheidsraad, zou er echt sprake zijn van globali-

beschermheer, de Verenigde Staten, willen geen

sering van de wereldorganisatie. Dan zou de voor-

kritische pottenkijkers.

bijgestreefde linksrechts-opdeling uit de Tweede

En in Bosnië, juli 1995. Toen werden in Srebrenica

Wereldoorlog naar de achtergrond worden verdron-

- een veilige VN-enclave - achtduizend Bosnische

gen.

moslims omgebracht. Een bataljon van zeshonderd

Een ander pluspunt is het Joegoslavië-tribunaal in

Nederlandse Blauwhelmen keek toe. Ze lieten de

Den Haag. Daar werd een gewezen staatshoofd,

Bosnische Serviërs begaan. “Je zou wel gek zijn om

Slobodan Milosevic, voor de rechter gesleept. Een

je bijna ongewapend met zo’n slachting te bemoei-

heuse vernieuwing. Al zijn de rechters niet tot een

en”, zei een van de Nederlanders achteraf. “Met

ultieme uitspraak over Milosevic gekomen en is hij

luchtsteun, tja, dan hadden we misschien nog iets

niet veroordeeld als oorlogsmisdadiger. Milosevic

kunnen doen.”

overleed immers tijdens zijn proces. Maar de VN-

Bij alle VN-interventies klinken exact dezelfde

rechtbank heeft al een andere Joegoslavische oor-

klachten: gebrek aan geschikt materieel, gebrek

logsmisdadiger weten te klissen. Na elf jaar slaagde

aan efficiënt bevel, verplicht respect voor de soeve-

het tribunaal erin Radovan Karadzic op te sporen.

reiniteit van het land waar ze tussenbeide komen.

Dat gebeurde weliswaar in een slakkengangetje,

Dat laatste was ook het geval in Rwanda waar tien

maar de zaak was niet alleen complex maar ook

Belgische Blauwhelmen het leven lieten. De rij van

explosief gezien de vele aanhangers die Karadzic

mislukkingen is lang: Afghanistan, Somalië, Darfur,

nog telt in Servië. Is de aanhouding van Karadzic

Libanon.

het begin van echt gezag van de VN of is het een

Huilen met de helm op? Een positieve noot om af te sluiten? Zeker. Zo is er

Militaire verkeerslichten. Maar dan wel blauwe.

druppel op een hete plaat? Waarschijnlijk het laatste. Maar naast het streven naar vrede is er gelukkig ook de hoop. Laten we dus vooral hopen.

de oude intentie om de Veiligheidsraad te verruimen met bv. India dat meer dan een miljard inwoners

Tekst Miel Dekeyser

telt. Ook aan Brazilië als belangrijkste land uit een

Foto UN Photo

15


SAMEN HET LEVEN KLEUREN

“Laat mensen in hun waardigheid.” “We zijn meer dan enkel vrienden”, gaat Gabriël Van Hoorick van start. “Ik werd een deel van de familie. Dat ze me vroegen peter te worden van hun dochtertje, zegt toch veel?” Al vijftien jaar is hij kind aan huis bij de Irakese familie in zijn buurt. Gabriël en Emma. Een fiere peter met zijn kleurige petekind.

Gabriël Van Hoorick woont in de Antwerpse Seefhoek,

een

volkse

en

gekleurde

buurt.

Samenleven is er niet altijd makkelijk. Maar dat een multiculturele buurt ook kansen biedt, bewijst zijn verhaal. Gabriël Van Hoorick: “Ongeveer vijftien jaar geleden verwelkomden we nieuwe kerkgangers in onze parochie. Ze waren gevlucht uit Irak. Een neef van het gezin werd doodgeschoten, de grootvader had in de gevangenis gezeten maar kon vluchten toen de bewakers de benen namen. Stukje bij beetje kwam de hele familie naar hier: de grootouders Jozef en Guli, Patros en zijn vrouw Naäma en hun acht kinderen. We raakten aan de praat en ze vroegen me te eten. Hun gastvrijheid trof me meteen. Altijd krijg je iets te eten en drinken. Slechts eventjes binnenspringen, lukt niet. Het wordt steevast heel laat. Een tijdje na onze kennismaking ontving het gezin een uitwijzingsbevel. Ze moesten het land onmiddellijk verlaten. Daardoor viel hun inkomen weg. We deden een inzameling in de parochie zodat ze hun huur toch konden betalen. En we organiseerden petities. De instanties waaraan we de petities bezorgden, reageerden afwijzend. Toch ontving de familie enkele maanden later een verblijfsvergunning om humanitaire redenen. Intussen zijn de meeste familieleden genaturaliseerd, ondernamen de kinderen hogere studies en praat iedereen vlot Nederlands. Daaraan hechtten ze veel belang, ze wisten dat het nodig was de taal te spreken om werk te vinden. Maar voor de grootouders was het heel wat moeilijker om Nederlands te leren.”

Uitstapjes “Sinds ze naar onze kerk gaan, kom ik geregeld over de vloer bij deze familie en leerde ik andere Assyrische christenen in de buurt kennen. Ik hielp de kinderen bij hun huiswerk en maakte hen wegwijs door het administratieve kluwen. Al snel groeide er een hechte vriendschap en werd ik opgenomen in de familie. Toen de oudste zoon me

16 OKRA december 2008 - januari 2009


vroeg om peter te worden van zijn eerste dochter-

vrijheid zien ze niet. Vaak worden alle allochtonen

tje, ontroerde me dat enorm. Sindsdien is Emma

ook over dezelfde kam geschoren. En allemaal

mijn petekind. Zelf heb ik nog geen kleinkinderen,

worden ze met alle zonden van Israël beladen. Hoe

al mijn liefde gaat naar haar. We maken samen

gevaarlijk dat kan zijn, hebben we vroeger al

uitstapjes naar Planckendael en naar Amsterdam.

ondervonden.

Ik geniet volop!”

Toch kan je kleine stappen vooruit zetten. Door

Hoge eisen

vriendelijk te zijn en te glimlachen bij wijze van groet, bijvoorbeeld. Als je lacht, lacht de ander

“Nu ik de familie van Patros van nabij volg, begrijp

terug. Om aan een betere verstandhouding te wer-

ik hoe hoog de eisen zijn die wij stellen aan men-

ken, zijn geen dure en artificiële feesten nodig.”

sen die naar hier zijn gevlucht. Nederlands leren, onze gewoonten overnemen, zich altijd en overal

OKRA-multicultureel

voorbeeldig gedragen. Eigenlijk vragen we hen hun

“We proberen om de Assyrische gemeenschap in

cultuur en persoonlijkheid te verloochenen. Dat

onze buurt ook bij onze OKRA-werking te betrek-

kan toch niet? We vergeten vaak dat zij ons ook

ken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Soms komen ze

veel waardevols te bieden hebben. De gastvrijheid

wel naar de nieuwjaarsreceptie die we organise-

bijvoorbeeld, of het belang dat ze aan hun familie

ren, maar hen bij de andere activiteiten betrekken,

hechten. Die waarden zijn wij al lang verloren.

is veel moeilijker. Zij hebben bijvoorbeeld een

Mijn vriendschap met deze familie maakte van mij

andere manier van feesten en samenkomen. Hun

een beter mens, daar ben ik zeker van. Ik heb nu

huwelijksfeesten zijn daarvan een goed voorbeeld.

meer aandacht voor dingen die in onze cultuur aan

Die duren enkele dagen en in die tijd worden er

de buitenkant zitten maar die voor hen heel

heel veel contacten gelegd. Voor Patros en zijn

belangrijk zijn. Zo leerde ik het geloof opnieuw

familie is het gezinsleven heel belangrijk. ’s Avonds

appreciëren. Voor hen is dat veel belangrijker dan

is iedereen steeds thuis. Ze zouden het vreemd

voor ons, zij zijn immers gevlucht omwille van hun

vinden als er iemand naar een vergadering of een

geloof. Als christenen in een moslimland was het

feestje ging. En natuurlijk speelt de taal ook een

veel eenvoudiger geweest zich te bekeren tot de

rol voor de oudere generatie. Voor hen is het moei-

islam en zo op te gaan in de rest van de Irakese

lijk om Nederlands te leren. Misschien verandert

bevolking. Maar ze kozen de moeilijke weg. Ooit

dat binnenkort wel en zal Patros zijn weg vinden

vertelden ze me dat ze teleurgesteld zijn in België.

naar OKRA. Hij is nu vooraan in de vijftig. Ik zou

Op elke straathoek vind je hier een kerk, maar

het fijn vinden als hij zou deelnemen, al hoeft het

allemaal zijn ze leeg. Voor hen zijn de kerk en de

niet. We moeten migranten in hun waardigheid

Bijbel van groot belang. Ik ben ook zelf meer

laten en hen onze leefwijze niet opdringen.”

beginnen nadenken over het geloof en heb de Bijbel opnieuw ontdekt.”

Racisme

Tekst Nele Joostens Foto Emy Elleboog

“Of ik met mijn ervaringen andere Vlamingen ertoe kan aanzetten een positievere houding aan te nemen tegenover allochtonen? Dat is niet eenvou-

‘Samen het leven kleuren’

dig. In onze wijk wonen bijvoorbeeld ook heel wat

Gabriël geniet van zijn contacten met de familie van Patros.

racistische mensen. Voor hen is onbekend onbe-

Zoveel is duidelijk! Vanaf januari kan ook jij dat! Volgend jaar

mind. Als je je afsluit en je niet flexibel opstelt, kan

krijgt het aanbod in je trefpunt een kleurige toets. Naast je fiets-

je ook geen contact leggen. Daarvoor is een beet-

en lijndansclub, je uitstap en kaartnamiddag… zetten je enthou-

je durf nodig. Ook de taal is soms een probleem.

siaste bestuursleden ook ‘andere’ activiteiten op het programma.

Maar om je open te stellen voor mensen van

Onder het motto ‘Samen het leven kleuren’, de rode draad door

vreemde origine, moet je je in iemand anders kun-

de OKRA-werking in 2009, proef je van de verscheidenheid die

nen inleven. En je moet ervan uitgaan dat iedere

ons samenleven in petto heeft. Hoe? Een ledenvergadering in

mens graag gelukkig wil worden. Ben je van oor-

Spaanse sfeer, een bezoek aan de moskee, een namiddag

deel dat ‘het allemaal bandieten zijn’, is dat moei-

Oekraïens borduren of Afrikaans dansen. Kleur je mee? Meer info

lijk natuurlijk. Soms lopen mensen rond met zoveel

bij je wijkverantwoordelijke en zeker de programmafolder met

haat en frustratie waarvoor ze dan een zondebok

het verse aanbod aandachtig lezen en aan je prikbord hangen!

zoeken. Het positieve, de hartelijkheid en de gast-

17


WELZIJNSZORG

“Om de twee dagen een pil.” Recent onderzoek toonde opnieuw aan dat arm ook ziek maakt. In België leeft iemand met een hogere opleiding gemiddeld vijftien jaar langer in goede gezondheid dan iemand met een lagere opleiding. Welzijnszorg maakte van de gezondheidskloof tussen rijk en arm dit jaar haar campagnethema. Sonia Peelman kampt al jaren met een wankele

mijn medische kosten waren beperkt. Bovendien kon

gezondheid. En van haar financiële situatie ligt ze elke

ik naar het sociale restaurant. Nu betaal ik overal de

nacht wakker.

volle pot. Nadat alle rekeningen betaald zijn, houd ik

Sonia Peelman: “Op mijn 23ste kreeg ik een zwaar

15,34 euro per maand over. Daarvan moet ik leven.

auto-ongeval waarna ik jaren moest revalideren.

Uiteraard lukt dat niet. Ik heb verschillende zichtreke-

Hoewel ik goed herstelde, kan ik bepaalde dingen nog

ningen en speculeer zodat ik nergens te lang onder

altijd niet. Daardoor raakte ik niet aan werk. Ik ont-

nul sta. En ik gebruik twee kredietkaarten waarmee ik

ving een invaliditeitsuitkering waarvan mijn zoon en ik

dagelijkse aankopen doe. Maar hiervoor moet ik elke

moesten leven. Om de touwtjes aan elkaar te kunnen

maand een flink bedrag afbetalen. Een hele puzzel!”

knopen, werkte ik vaak in het zwart. Maar ik werd af en toe betrapt waardoor ik hoge boetes moest beta-

Dure pillen

len. Ik raakte helemaal geïsoleerd en kreeg psychi-

“Voor extraatjes als een noodzakelijk bezoek aan de

sche problemen.

tandarts of medicijnen is er geen geld. Soms neem ik om de andere dag een pil terwijl ik ze elke dag zou

Maar stilaan kroop ik uit mijn cocon en engageerde ik

moeten nemen. Dat is goedkoper. Soms ga ik hele-

me in allerlei verenigingen. Enkele jaren geleden

maal niet naar de apotheker. Een tijdje geleden heb ik

volgde ik de opleiding ‘ervaringsdeskundige in de

de ongebruikte voorschriften onder de neus van mijn

armoede’. Nu heb ik eindelijk werk en ben halftijds

dokter geduwd. Sindsdien heeft hij meer oog voor

aan de slag bij een vereniging waar armen het woord

mijn situatie. Maar hij raadt me ook aan psychothera-

nemen. Ik dacht dat ik het financieel makkelijker zou

pie te volgen. Ik kamp al jaren met angstaanvallen die

hebben als ik zou werken, maar dat is niet zo. Mijn

me helemaal kunnen verlammen. Voor therapie heb ik

loon en de gedeeltelijke invaliditeitsuitkering kunnen

echter geen geld, dus raak ik geen stap verder. Geen

het verlies aan sociale voordelen niet compenseren.

geld betekent geen goede zorgen.”

Vroeger genoot ik het WIGW-statuut en betaalde ik

Armoede schaadt de gezondheid Dit jaar vraagt Welzijnszorg aandacht voor de gezondheidskloof tussen rijk en arm. Voor wie in armoede leeft, blijven de kansen op een gezond leven en de toegang tot gezondheidszorg een probleem. Daarom vraagt Welzijnszorg: ■ een sterke, solidaire verplichte ziekteverzekering, ■ een automatisch recht op de regeling derde betaler in de eerstelijnszorg, voor iedereen met een laag beschikbaar inkomen, ■ een uitbreiding en automatische toekenning van alle verhoogde tegemoetkomingen in de gezondheidszorg, ■ een verzekering voor alle niet-medische kosten, ■ gerichte acties voor gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen. Ook jij kan de campagneboodschap van Welzijnszorg ondersteunen. Met een financiële bijdrage op rek. 000-0000003-03 realiseer je mee de doelstellingen van Welzijnszorg. Voer mee actie en onderschrijf de vijf eisen van Welzijnszorg. Meer info over een actie in je buurt via www.welzijnszorg.be of tel. 02 502 55 75.

18 OKRA december 2008 - januari 2009

Tekst Nele Joostens

V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, wzz-2008-01

minder huishuur in mijn sociaal appartement. Ook


De toverformule van OKRA en ECI: Een selectie uit het GRATIS welkomstaanbod

TOT 25% VOORDEEL OP BOEKEN, CD’S EN DVD’S + EXTRA ZILVEREN BONUSPLUS KORTINGKAART U GENIET VAN ALLE ECI-LEDENGARANTIES : - Kortingen tot maar liefst 25% - Jaarlijks gratis 7 inspirerende ECI magazines - 24 op 24, 7 dagen op 7 open - Makkelijk bestellen uit meer dan 150.000 producten - Slechts 9x kiezen en u stapt eruit wanneer ú dat wilt - Ontdek nog veel meer garanties op www.okra.be/eci

Patrick Taylor DOKTER IN IERLAND Bestelcode : 626036

Nicci French WAT TE DOEN ALS IEMAND STERFT Bestelcode : 625913

+ SPECIAAL VOOR U ALS OKRA-LID: Ontvang bij uw eerste bestelling meteen de zilveren Bonusplus kaart! Hiermee spaart u razendsnel een extra korting bij elkaar. Deze is normaal alleen gereserveerd voor de trouwste ECI-klanten en wordt pas na jaren lidmaatschap uitgereikt. + DRIE CADEAUS, OMDAT U SNEL REAGEERT - Kies uw cadeaus uit het aanbod op deze pagina of kijk op www.okra.be/eci voor meer keuze - Stuur onderstaande bon ingevuld terug, of schrijf meteen in op www.okra.be/eci WACHT NIET LANGER OM HET NIEUWE ECI TE ONTDEKKEN EN BESPAAR METEEN!

# Ja, ik wil genieten van de toverformule van OKRA en ECI! Erwin Mortier GODENSLAAP Bestelcode : 625947

Rik Vanwalleghem MUSEEUW SPREEKT Bestelcode : 626556

Dit zijn mijn drie gratis cadeaus (minimaal 2 boeken) Bestelcode

Boek

DVD

CD

Titel

X X

Voornaam en naam

Straat + huisnummer

Postcode Aster Berkhof DE NAAM VAN DE VADER Bestelcode : 625954

Ivo Pauwels en Koen de Bouw DURF TUIN Bestelcode : 626481

Telefoonnummer

Gemeente

Geboortedatum

E-mailadres

Datum & handtekening (ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, deels hieronder naleesbaar of volledig op www.eci.be)

Ja, ik wil de ECI-nieuwsbrief ontvangen Piet Huysentruyt SOS PIET 2 Bestelcode : 626457

Helmut Lotti CD: TIME TO SWING Bestelcode : 626952

Lieve Blancquaert VOORBIJ DE GRENS Bestelcode : 626549

2 CD: FUNICULI FUNICULA 33 Bestelcode : 626887

TERUGSTUREN NAAR : OKRA-Ledenvoordelen, Joke Callens, PB 40, 1031 Brussel, fax 02 246 44 42 �� � Ik word lid van ECI en ontvang 3 gratis artikelen. � Als ik het kennismakingspakket terugstuur in de originele verpakking binnen de 7 werkdagen, vervalt mijn aanmelding als lid automatisch en ben ik verder tot niets verplicht. �� Als ik besluit de 3 bestsellers te houden, word ik lid met een vrije lidmaatschapsduur. � Ik ontvang dan 7x per jaar het extra dikke ECI Magazine. Ik plaats gedurende mijn lidmaatschap minstens één keer per ECI periode een bestelling (4x/jaar). Indien ik geen tijdige bestelling doe, ga ik ermee akkoord dat u mij een bestseller toestuurt, zoveel mogelijk afgestemd op mijn favoriete genre. Ik betaal uiteraard telkens pas nadat ik mijn keuze heb ontvangen. � Zodra ik gedurende mijn lidmaatschap 9 artikelen (het kennismakingspakket niet meegerekend) heb besteld, ben ik vrij om op te zeggen wanneer ik dat wil. Mijn opzegging wordt dan meteen 1 maand na mijn melding effectief, en de 3 artikelen uit deze aanbieding worden mij dan niet aangerekend. � Deze actie is enkel geldig voor nieuwe ECI-leden, niet voor bestaande. Uw gegevens worden geregistreerd ter behandeling van uw lidmaatschap. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een intern geautomatiseerd bestand en gebruikt voor verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, o.a. het toesturen van eigen aanbiedingen of aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde derden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in verband met gegevens met een persoonlijk karakter, hebt u een recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met ECI België.

Kijk op www.okra.be/eci voor meer keuze.


CREA

Wensen met bubbels Vind jij ook dat een digitale wenskaart niet aan het origineel kan tippen? Dan zal een mooie, zelfgemaakte kaart bij jou zeker in de smaak vallen. Wil je zelf aan de slag? Met eenvoudig materiaal en enkele vellen aquarelpapier verricht je wonderen!

1

Gebubbeld gekleurd wenskaartpapier (1) Wat heb je nodig? ■ een kommetje met water en een rietje (2) ■ kleurvloeistof (inktbuisje voor vulpen, ecoline, andere inkt…)

Wat heb je nodig?

■ kleurloos afwasmiddel

2

■ eenvoudige stempels (te verkrijgen in een goede

■ aquarelpapier

hobbywinkel): under the tree (Artemio - 169F) of

■ een stuk stevige plasticfolie

‘Prettige feesten’ ■ een vel blauw hobbykarton, een vel aquarelpapier,

Hoe ga je te werk? Meng een bodempje water met enkele lepels afwasmiddel en kleurstof. Blaas bubbels met het rietje (3) tot ze over de rand van het kommetje vallen. Schep het schuim op met het stukje folie en verdeel het voorzichtig over het papier. Als de bel-

3

len barsten, laten ze mooie, gekleurde ringen achter. Naargelang de hoeveelheden en verhoudingen zal het effect anders zijn. Experimenteer tot het resultaat helemaal naar je zin is. Dit bubbelpapier kan als scrap- en kalligrafieachtergrond worden gebruikt. Om een mooie wenskaart te creëren, ga je verder met de volgende stap.

4

Werken met stempels

5

wit papier, telkens A4-formaat ■ stempelkussen: blauw, watervast ■ ecoline, kleurpotloden of stiften ■ 3D foamtape of 3D blokjes ■ lijm, schaar, snijmes, meetlat Hoe ga je te werk? Snijd uit het blauwe karton een kaart van 15,5 bij 22 cm en een rechthoekje van 4,5 bij 7 cm. Uit het aquarelpapier snijd je een rechthoekje van 5,5 bij 9 cm. Bewerk dit stukje met de bubbeltechniek. Stempel de kerstboom met de watervaste inkt op een ander stukje aquarelpapier. Laat de afdruk goed drogen. Kleur in met ecoline, kleurpotloden of stiften. Knip de

6

afbeelding uit en laat een fijn wit randje langs de omtrek. Kleef het boompje op het blauwe rechthoekje, en dan op het witte. Stempel ‘Prettige feesten’ met de blauwe inkt onderaan het witte kaartje. Snijd uit het aquarelvel met bubbels een fijn reepje van 1,5 cm en twee reepjes van 1 cm (4-9). Plooi de blauwe kaart dubbel, kleef er de strookjes op

7

8

9

en bevestig daarna de kerstboom met 3D foamtape over de twee smalle strookjes. Kleef aan de binnenkant van de kaart wit papier. Nu nog een warme wens voor de vrienden en geliefden en klaar is Kees! Veel plezier! Tekst Rita Quintelier Foto’s Emy Elleboog

20 OKRA december 2008 - januari 2009


MENU

Christa am Zehnhoff-Stolzenburg: “Aan mijn koekjes kan niemand weerstaan.”

Feestelijk Duits Ze spreekt Nederlands met een Duits accent en af en toe zoekt ze naar een woord. Maar zeggen dat Christa am Zehnhoff-Stolzenburg niet ingeburgerd is, doet de waarheid heel veel geweld aan. “Ik woon hier graag, zelfs toen mijn man stierf, wilde ik niet terug naar Duitsland.” Meer dan veertig jaar geleden zochten Christa en

niet vinden zoals mijn mondwater en een speciale

haar echtgenoot een internationale school waar

soort pruimen. Maar ik woon graag in België. Mijn

hun zoon in het Duits examen kon afleggen. Die

vrienden, zoon, kleinkinderen en achterkleinzoon

vonden ze in Mol. Christa’s man werkte op dat

zijn hier. En in mijn huis voel ik me gelukkig.” Dat

ogenblik in Eindhoven, een afstand die makkelijk te

verbaast me niets. Haar huis is ruim en licht, de

overbruggen was. In Mol bouwden ze een huis mid-

ideale plek om rustig naar muziek te luisteren en

den in het groen en legden ze heel wat contacten.

menige uurtjes te lezen. Dat is ook wat Christa het

“Ik mis Duitsland zelden. Enkele dingen kan ik hier

liefst doet, naast koekjes bakken natuurlijk.

21


MENU Karperfilet met witte wijn (voorgerecht) Karpfenfilet mit Weisswein 300 gr karper ■ 1 ui ■ 1 preiwit ■ stukje knolselder ■ peterselie ■ 100 gr spek ■ kant-en-klare zuurkool ■ mierikswortel. Maak de groenten schoon en snijd ze fijn. Leg de groenten in een ovenschotel. Leg de vis op de groenten en bedek de vis met repen spek. Overgiet met witte wijn. Stoof gedurende 30 min. in een voorverwarmde oven van 180°C. Neem de schotel uit de oven. Giet het sap af, zeef het en laat tot de helft inkoken. Voeg mierikswortel toe en bind met strooimaïzena. Warm de zuurkool op en kruid bij. Schik bij het opdienen de vis naast de zuurkool en bestrooi met peterselie. Dien de saus apart op.

Gevulde gans met appels en hazelnoten Mit Äpfeln und Haselnüssen Gefüllter Gans 1 schoongemaakte gans zonder borstbeen witbrood zonder korst

1 gekookte aardappel

2 sneden ■

3 goud-

renetten ■ 10 hazelnoten ■ 75 gr rozijnen ■ melk ■ scheutje witte wijn

maag, hart en lever van de gans.

Wrijf de gans in met zout. Hak de lever, de maag en het hart fijn en bak kort aan in wat boter. Week het brood in wat melk, knijp het uit en maak het fijn. Plet de aardappel fijn en meng met het brood. Schil de appels en snijd ze in kleine stukjes. Hak de hazelnoten fijn. Meng de appels, nootjes, rozijnen en inge-

Boterkoekjes Mecklenburgischer Butterkuchen 150 gr boter ■ 150 gr fijne suiker ■ 3 eieren ■ 300 gr bloem ■

1 theelepel bakpoeder ■ 1 zakje vanillesuiker

Toplaag: 75 gr suiker ■ een snuifje kaneel ■ 100 gr boter.

wanden met het brood en de aardappel. Kruid met peper en zout en voeg een scheutje witte wijn toe. Vul de gans met deze vulling en naai ze dicht. Verhit wat boter en bak de gans rondom goudbruin. Leg ze in een ovenschotel en laat in een voorverwarmde oven bij 180°C ruim 2 uur garen.

Haal de eieren enkele uren van tevoren uit de koelkast. Verdeel het bakpoeder onder de bloem. Zet de boter 1 min. in de microgolfoven zodat ze zacht wordt. Voeg er de fijne suiker en de vanillesuiker aan toe (1) en mix goed. Voeg daarna de eieren toe en blijf mixen. Schep ten slotte de bloem voorzichtig onder het mengsel en mix (2). Verdeel het beslag over een ingevette bakplaat (3). Strijk uit met een spatel zodat het beslag de hele bakplaat

1

bedekt. Leg kleine lepeltjes boter op het beslag, op telkens 4 cm afstand. Meng de kaneel onder de suiker en bestrooi het beslag met dit mengsel (4). Bak de koek 20-25 min. in een voorverwarmde oven bij 200°C. Haal de koek uit de oven en snijd hem in kleine stukjes als hij nog warm is. Leuk om met de kleinkinderen te doen!

22 OKRA december 2008 - januari 2009

2


Saus: verwijder het vet uit de schotel en giet het

tegen de zijkanten. Spuit de rest van de slagroom in

overblijvende braadvocht in een kom. Voeg wat water

toefjes boven op de taart. Versier verder met maras-

bij, breng aan de kook en roer de room erbij. Kruid

quinkersen en chocoladekrullen. Bewaar de taart

met peper en zout.

koel.

Dien op met aardappelknoedels, sinaasappel en gevulde appeltjes met veenbessen.

Kerstbrood Weihnachtsstollen

Kersentaart

1 kg bloem ■ 4 dl melk ■ 100 gr gist ■ 10 gr zout ■ 100 gr boter

Schwarzwälder Kirschtorte

3 eetlepels kirsch ■ 1 blik morellen ■ 3 eieren ■ 120 gr witte suiker ■ 1 koffielepel vanille-essence ■ 100 gr bloem ■ 50 gr cacaopoeder. Vulling: sap van de morellen

250 ml slagroom

bloemsuiker ■ 2 eetlepels kirsch

25 gr chocolade

50 gr

maras-

quinkersen.

30 gr kristalsuiker ■ 2 eieren ■ 1 citroen ■ 800 gr rozijnen

100 gr sukade ■ 50 gr amandelen ■ marsepein. Week de rozijnen in water. Giet de bloem in een kom. Los de gist op in wat melk met de suiker en giet bij de bloem. Voeg de eieren en de geraspte citroenschil toe en meng tot een glad deeg. Laat het deeg 15 min. rusten. Voeg de uitgelekte rozijnen, de sukade en de

Laat de morellen uitlekken, spaar het sap. Meng de morellen met de kirsch en laat 3 uur trekken, op kamertemperatuur. Doe de eieren in een kom en voeg de suiker en vanille-essence toe. Klop de eieren au bain-marie romig dik. Laat wat afkoelen. Meng de bloem met het cacaopoeder en zeef. Roer de bloem met cacao samen met de zachte boter onder het eimengsel en klop tot een homogeen deeg. Boter een

amandelen bij en meng goed. Verdeel het deeg in 4 bollen en laat opnieuw 10 min. rijzen. Vorm ovale stukken, rol uit tot 5 cm dik, leg in het midden een rolletje marsepein en plooi weer dicht. De zijkant goed aandrukken. Leg de broden op een ingevet bakblik en laat ze 20 min. rijzen. Bak 35-40 min. in een voorverwarmde oven bij 180°C. Laat afkoelen en bestrooi rijkelijk met poedersuiker.

cakevorm in, bestrooi met bloem en giet er het deeg

Tekst Kristien Descheemaeker

in. Bak 40 min. in een voorverwarmde oven bij

Foto’s Emy Elleboog

180°C. Laat de taart afkoelen. Snijd de taart in drie lagen en besprenkel ze met het sap van de morellen.

Duitse keuken ■ In het noorden van het land onderging de keuken Deense invloe-

Vulling: klop de slagroom stijf, samen met de poedersuiker en de kirsch. Leg de onderste laag van de taart op een schotel en bestrijk met ¼de van de slag-

den, in het zuiden Franse. ■ Duitsers zijn experts in het maken van ontelbare worstensoorten en zuurkool.

room en ¼de van de morellen. Leg de tweede laag

■ De gerechten zijn meestal zwaar en overvloedig.

erop met opnieuw slagroom en morellen en dek af

■ Met Kerstmis hebben veel families hun eigen rituelen, ze worden

met de bovenste laag. Bestrijk ook de bovenkant en

aan de volgende generaties doorgegeven. Gans, karper en kerst-

de zijkanten met slagroom. Rasp de chocolade en

stollen zijn de traditionele feestgerechten.

kleef de schilfers met behulp van een spatel zachtjes

Specialiteiten rond het eindejaar ■ Glühwein: zorgt ook bij ons voor de sfeer. Meestal rode maar ook witte wijn, gekruid met kaneel, kruidnagel, steranijs en citroenschil en gezoet met suiker of honing. Verwarmen tot 70°C. Niet koken! ■ Lebkuchen: honingkoekjes, worden gegeten van november tot Nieuwjaar. ■ Streuselkuchen: plaatkoek of taart van gistdeeg met verkruimeld beslag. ■ Königsberger Klopse: pikante gehaktballetjes met romige kapper-

3

tjessaus. ■ Miltacher Sauerkraut: zuurkoolschotel met noedels. ■ Spätzle: kleine knoedels, bereid van aardappelen, brood en griesmeel. ■ Sukade: geconserveerde schil van de sukadevrucht, afkomstig van de Middellandse Zee. Is doorschijnend groen en bevat veel pectine en etherische oliën. ■ Morel: zure, tamelijk harde kers (noordkriek).

4

23


TENTOONSTELLING

Ontdek hoe dieren overleven in extreme omstandigheden.

Survival in extreme omstandigheden

Geen druppel water, een verzengende hitte of ijle lucht. Er zijn plekken op aarde waar mensen niet kunnen overleven. Nochtans is leven er wel degelijk mogelijk. Welke trucjes planten en dieren daartoe van stal halen, ondervind je in de tentoonstelling Over leven in het X-TREME in het Brusselse Museum voor Natuurwetenschappen. Of toch. Mensen kunnen wel overleven in extreme

nen hun lichaamstemperatuur niet zelf regelen. Is

omstandigheden. Maar dan zijn hoogtechnologi-

het koud buiten, daalt hun lichaamstemperatuur

sche hulpmiddelen onontbeerlijk. Denk maar aan

gevoelig. De boskikker hoeft negatieve temperatu-

de zuurstofmaskers die de piloten van straaljagers

ren niet te vrezen. Vriest het, voegt hij suiker toe

nodig hebben of aan de uitgebreide uitrusting

aan zijn celinhoud waardoor enkel het vocht tussen

tegen de koude van poolreizigers als Alain Hubert

de cellen en niet de cellen zelf bevriezen. Ingenieus,

en Louis Beyens. Ook dieren en planten maken

niet?

gebruik van gesofistikeerde hulpmiddelen om in extreme omstandigheden te leven.

Vriestemperaturen

IJle hoogten Zuurstof is leven. Per minuut heeft de mens gemiddeld een halve liter zuurstof nodig. Hoeveel

Op Antarctica kan de temperatuur wel tot -89°C

zuurstof jij gebruikt, kan je testen. Op hoge plek-

dalen. Hoe koud dat is, voel je meteen als je je

ken waar minder zuurstof in de lucht zit, kunnen

hand op de ijsmuur legt. En dat een briesje de

mensen moeilijk overleven. We krijgen al snel last

gevoelstemperatuur flink doet dalen, ondervind je

van hoogteziekte en verkiezen met zuurstofflessen

ook aan den lijve. Geen pretje. De Eskimo die in

te klimmen. Ook voor dieren is zuurstof essentieel.

het ijskoude water valt, overleeft met moeite tot

Toch slaagt de Indische gans erin de Himalaya op

hulp opdaagt. Tijdens je tentoonstellingsbezoek

een hoogte van 9 000 m probleemloos over te ste-

kan je ervoor zorgen dat hij het zolang mogelijk

ken. Onmogelijk voor een mens. Om deze klus te

uithoudt. En dieren, hoe doen die dat? De zeehond

klaren, is de gans uitgerust met speciale rode

heeft het lekker warm in de koude. Daarvoor zorgt

bloedcellen. De hemoglobine die de zuurstof ver-

zijn dikke speklaag. Vet geleidt warmte niet zodat

voert, heeft een aangepaste structuur en kan zich

de lichaamswarmte nauwelijks ontsnapt, al is het

veel makkelijker binden aan zuurstof.

water nog zo koud.

Ook de jak overleeft makkelijk op grote hoogten.

En wist je dat de Noord-Amerikaanse boskikker

De longen van dit dier zijn groter dan die van

blijft leven zelfs als hij bevroren is? AmfibieĂŤn kun-

andere runderen van vergelijkbare grootte. Een

24 OKRA december 2008 - januari 2009


Meer dan 120 jaar geleden leefde deze olifant in een Brusselse zoo.

extra paar ribben geeft de longen meer plaats. Ook de luchtpijp is breder en soepeler waardoor een jak sneller kan ademen. Wist je trouwens dat jaks het moeilijk hebben om op geringe hoogte te overleven? Voor hen is zuurstofgebrek een tweede natuur, zuurstofrijke lucht daarentegen schept problemen.

Pikkedonker Licht, nog een essentiële voorwaarde voor de mens. Zonder zou je ritme helemaal in de war raken en natuurlijk kan je niets zien. Ga zelf op ontdekkingstocht in een donkere grot of stuur je kleinkinderen op pad en ga na welke grotbewoners ze tegenkomen. Hun reukzin helpt hen misschien op weg. Sommige dieren maken van pikdonker geen probleem. Omdat ze geen ogen hebben bijvoorbeeld. Zoals de grotvissen in het aquarium. Andere dieren maken zelf licht, zoals de hengelvis. De vrouwtjes hebben een lantaarn op hun kop waarmee ze voedsel en mannetjes aantrekken. Voor het licht zorgen miljoenen lichtgevende bacteriën. Ook de vleermuis vindt feilloos haar weg en haar eten in het donker. Daarvoor zorgt haar sonar. Of je kleinkinderen ook zo goed horen en de vleermuis op het gehoor kunnen lokaliseren, testen ze zelf. Over leven in het X-TREME is een speelse en leerrijke ontdekkingstocht voor jong en oud. Je ontdekt niet alleen hoe dieren zich aan extreme omstandigheden aanpassen, je ervaart ook zelf wat daarvoor nodig is. Stap op blote voeten over heet zand, pomp in drie minuten 200 l water op, stel een dier samen dat makkelijk overleeft in de koude. Ga zelf op ontdekking!

Van rariteitenkabinet tot wetenschappelijke instelling In het Museum voor Natuurwetenschappen valt nog veel meer te ontdekken. Uiteraard is er de Galerij van de Dinosauriërs met dertig complete en originele skeletten van iguanodons. En er is ook de kleine maar fascinerende tentoonstelling over 250 jaar natuurwetenschappen. Aan de hand van veertien opmerkelijke stukken ver-

Tekst Nele Joostens

Praktisch Tot 30 augustus 2009 in het Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, 02 627 42 38, W. Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 uur tot 16.45 uur, zaterdag, zondag en tijdens de schoolvakanties van 10.00 tot 18.00 uur. Gesloten op 25 december en 1 januari. Tickets: 9 euro, senioren 8 euro, jongeren 6-17 jaar 6,50 euro, kinderen jonger dan zes gratis. OKRA-leden betalen slechts 7 euro, de kinderen (van 6-17 jaar) die hen vergezellen betalen slechts 5,50 euro. Kijk snel op blz. 37!

telt de tentoonstelling de geschiedenis van het museum maar ook de veranderende kijk op natuurwetenschappen. Een levensgrote opgezette olifant heet je welkom. Zo vreemd is dat niet. Aan het einde van de 19de eeuw was er immers een zoo in het Leopoldpark achter het museum. Daar verbleef deze olifant. Na zijn dood in 1880 werd hij opgezet en verhuisde hij naar het museum. Een ander pronkstuk zijn de walvissen, opgegraven in Antwerpen. Je wandelt ook langs bewegende beelden van de laatste buidelwolf, een diersoort die nu enkel in de herinnering verder leeft. Met een bokaal met daarin vijftig zeldzame hagedissen, gevangen in 1970, werpt de tentoonstelling ook een blik op de interne keuken van de natuurwetenschappen. Nog niet zo lang geleden waren wetenschappers van oordeel dat ze zoveel mogelijk exemplaren moesten verzamelen. Gelukkig gebeurt dit nu niet meer. Deze tentoonstelling doet je meer dan eens je voorhoofd fronsen. Een aanrader!

25


FILM

Muziek of politiek Voor de eindejaarsperiode hebben we twee boeiende films in petto. Een documentaire over een bijzonder koor waarvan je alleen maar vrolijk kan worden en een politieke film over het Duitsland van de jaren zestig en zeventig.

Een hartverwarmend koor

De filmmakers nemen geen neerbuigende houding

Dankzij de heropleving van het genre, duiken in de

aan tegenover hun onderwerp. Ze benaderen de

bioscoop steeds meer documentaires op. Een daarvan maakt nu zijn opwachting en is een absolute aanrader. Young @ heart is niet alleen de titel van deze film, maar meteen ook de naam van een Amerikaans koor. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is 81 jaar. Als

koorleden integendeel met veel respect voor hun persoon en hun prestaties. Dat levert een onweerstaanbare, frisse en sprankelende film op. Young @ heart is een echte opsteker voor wie ouder wordt. Je kan de film vanaf 24 december gaan bewonderen.

je verwacht dat dit koor enkel rustige liedjes uit de jaren veertig of vijftig zingt, heb je het goed mis. Young @ heart brengt op een schitterende manier pop en rock ten gehore. Het repertoire van het koor gaat van SinÊad O’Connor over David Bowie tot Coldplay, Sonic Youth en Nirvana. Dat Young @ heart de teksten van de nummers op een verstaanbare manier brengt, is een groot pluspunt. De leeftijd van de vertolkers

Hedendaagse geschiedenis Eerder zin in een historisch drama? Dan moet je naar Der Baader Meinhof Komplex. Dat is de nieuwe film van de Duitse cineast Uli Edel. De prent veroorzaakte heel wat controverse in Duitsland op het moment dat hij daar uitkwam. Tegenstanders waren van oordeel

geeft de liedjes soms een extra betekenis en accent.

dat Der Baader Meinhof Komplex de linkse militanten

De Britse cineast Stephen Walker volgt gedurende

Maar de film is een indrukwekkend maar veeleer

zeven weken de koorrepetities. De 53-jarige dirigent Bob Cilman bereidt zijn koor voor op een nieuw optreden. Stephen Walker brengt niet enkel de repetities in beeld maar zet ook de stap naar de woningen van de koorleden en de rusthuizen waar sommigen verblijven. Zo kan hij de humor en het enthousiasme waarmee ze tegen het leven aankijken goed belichten. De makers filmden echter ook in ziekenhuizen waar sommige koorleden werden opgenomen met onverwachte gezondheidsproblemen. Gezondheid is geen zeker gegeven op zulke hoge leeftijd. Tussen de repetities en interviews door, krijgen we stukjes te zien van videoclips en een optreden in een gevangenis. Beelden van de nieuwe show van Young @ heart die met een staande ovatie werd beloond, vormen de apotheose van deze hartverwarmende documentaire.

26 OKRA december 2008 - januari 2009

van de Baader-Meinhof groep te positief voorstelt. neutraal document geworden. Hij geeft een duidelijk beeld van de politieke geschiedenis van Duitsland in de jaren zestig en zeventig. Deze film loopt vanaf 10 december in de bioscoop. Tekst Willy Verbestel


BOEKEN

Dubbel origineel Je moet niet altijd boeken lezen waarvan je vooraf weet dat ze je ding zijn. Je mag wel eens buiten de lijntjes kleuren. In dit nummer brengen we twee romans die ons op het eerste gezicht niet konden bekoren maar die onze wereld wel vergrootten.

Kwelgeest

Vrije val

Het Nederlandse echtpaar Paul Verhuyck en Corine

Met haar tweede roman Speeldrift uit 2006, veroverde

Kisling schrijft al jaren boeken, maar dan ieder afzon-

Juli Zeh de internationale boekenmarkt. De roman

derlijk. Vorig jaar besloten de twee hun krachten te

werd omschreven als een goed geschreven filosofi-

bundelen. Samen schreven ze Het leugenverhaal, een

sche detective met oog voor psychologische details.

spannende roman over de graal en hun woonplaats in

Met haar recente boek Vrije val, gaat Zeh dezelfde

Zeeuws-Vlaanderen.

toer op. Het is een roman voor wie zich graag laat

Zopas verscheen Kwelgeest, hun tweede pennen-

bekoren door een vleugje filosofie. Maar het is ook

vrucht. Het werd een origineel en leuk boek dat zich

een spannend verhaal, hoewel geen echte detective.

in de universiteitsstad Leiden afspeelt. Er komt zelfs

Sebastian en Oscar zijn jeugdvrienden en vooraan-

een kleine oversteek naar Antwerpen aan te pas. De

staande fysici. Maar hun ideeën groeiden steeds meer

ondertitel van het boek zou Onder professoren kun-

uit elkaar. Dat belet hen echter niet een keer per

nen luiden. Dat is een verwijzing naar de gelijknamige

maand samen te komen. Sebastian is gelukkig

roman van Frederik Willem Hermans, maar Kwelgeest

getrouwd en heeft een zoon van tien, Liam. Oscar

heeft een luchtigere inslag.

bleef een excentriek student en verstokt vrijgezel.

In de vakgroep Westerse antropologie voeren enkele

Op een dag wordt Liam ontvoerd. De ontvoerders

professoren onderzoek naar de figuur van Uilenspiegel.

hebben één eis: Sebastian moet een vriend van zijn

Dat zorgt voor wrevel en spanning. Bovendien heeft

vrouw vermoorden. Als het kind na de moord wordt

de Duitse onderzoeker Isfeld een unieke druk van

vrijgelaten, stapt Sebastian naar de politie. Inspecteur

Uilenspiegel in zijn bezit. Hij beschermt het werk

Riet houdt zich bezig met het onderzoek. Hij is een

angstvallig en stelt het niet ter beschikking voor

aanhanger van de filosofie van Kant en lost de ont-

onderzoek. Het hoofdpersonage, docent Job Deerlijk,

voering en moord op een niet-alledaagse manier op.

raakt zodanig geobsedeerd door dit manuscript dat hij

Liefhebbers van thrillers zullen wat ontgoocheld ach-

zelfs in de psychiatrie terechtkomt.

terblijven, ook omdat het boek nu en dan wat inspan-

Het boek kent verrassende wendingen. Zo vallen er

ning vergt. Er worden immers veel filosofische en

enkele doden en legt een assistent van Deerlijk de

wetenschappelijke gesprekken gevoerd. Ik las het

verbanden bloot tussen Uilenspiegel, de geschiedenis

boek met verwondering en nieuwsgierigheid. Aan ori-

van het tennis en het Nederlandse koningshuis. Raak

ginaliteit heeft deze roman geen gebrek.

< Paul Verhuyck en Corine Kisling, Kwelgeest, Arbeiderspers, Amsterdam/ Antwerpen, 2008, 357 blz., 18,95 euro. < Juli Zeh, Vrije val, Ambo, Amsterdam, 2008, 268 blz., 19,95 euro.

je er niet meer uit wijs, lees dan dit boek. Kwelgeest is aangenaam en verrassend. Een roman voor wie op

Tekst Hugo Verhenne en Annemie Verhenne

zoek is naar ontspanning.

27


������������

OKRA-REIZEN

���������������������

De wijde wereld in

������������������ ���������������

Al van OKRA-REIZEN geproefd? Groepsreizen dichtbij of ver weg, samen met leeftijdgenoten

�����������������������������

en door een van hen deskundig begeleid.

��������������������

��������������������������� ����������������������� ����������������

Grasduin je even mee in het winteraanbod? Zin in een citytrip? ■ New York van 5 tot 12 april 2009:

����� ���������������� �������

1 645 euro in kamer met ontbijt. ■ Marrakech van 22 tot 27 maart 2009: 650 euro in halfpension. Twee excursies inbegrepen. ■ Sint-Petersburg van 20 tot 24 april 2009: 1 395 euro in volpension. Bezoeken inbegrepen.

���������������

Of heb jij je zinnen gezet op een verblijfsvakantie?

����������

■ Dominicaanse Republiek van 23 januari tot 7 februari 2009: 1 395 euro in all inclusive.

■ Griekenland van 22 februari tot 1 maart 2009: 1 299 euro in volpension. ■ Israël van 19 tot 28 april 2009: 1 815 euro in volpension. Bezoeken inbegrepen. ■ Namibië van 5 tot 18 april 2009: 3 199 euro in halfpension. Bezoeken inbegrepen. ■ Syrië-Jordanië van 8 tot 22 maart 2009: 2 295 euro in volpension. Bezoeken inbegrepen.

Houd je van sportief? ■ Leysin (Zwitserland) van 28 februari tot 7 maart 2009: 661 euro in volpension. Meer info over deze reizen vind je in de winterbrochure van OKRA-REIZEN. Heb je ze nog niet ontvangen? Vraag ze dan aan bij OKRA-REIZEN, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek, 02 246 39 44, lucie.vanhemelrijk@okra.be. Vraag bij je OKRA-regio (zie blz. 38) naar hun reisaanbod. En… je OKRA-trefpunt organiseert boeiende daguitstappen…

c pe

tvol actie f

n pe

kristelijk r es

ook dat is reizen!

o

Ben je al nieuwsgierig naar de nieuwe zomerbestemmingen 2009? De zomerbrochure zal eind januari beschikbaar zijn. Wie al meereisde met OKRA-Algemeen, krijgt ze automatisch thuisgestuurd. Wil je ook echt van het aanbod proeven voor je een bestemming kiest? Kom dan naar onze Vakantiebeurs. Die vindt plaats op zondag 1 februari 2009 van 10.00 tot 17.00 uur in Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek. Aan het station van Schaarbeek wacht een pendelbus je op. Je betaalt 1 euro voor de heen- en terugrit. Meer info: 02 246 39 44.

28 OKRA december 2008 - januari 2009

���

����

Maak jij liever een rondreis?

Vakantiebeurs 2009

������������������������������������

����� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������


BOKRIJK BY NIGHT

bokrijk by night ... een mysterieuze avond vol legendes en verrassingen, ideaal als uitstap met je vereniging.

Beleef een mysterieuze avond Zin in een spannend avondje uit? Dan kan je je deze winter maar beter naar Bokrijk reppen. Tijdens Bokrijk by Night staat de magie daar in de kijker. Mysteries en verrassingen troef dit najaar. Wanneer de duisternis valt en de mistslierten door de Limburgse bossen zweven, neem je maar beter de shuttle om je door het magische Bokrijk te voeren. Zo beland je in het Vlaanderen van weleer. Eindbestemming? Het huwelijksfeest van Anna en Jef. Waarom wordt er zo hevig geroddeld in het dorp? Wat is hier aan de hand? De stem van meester-verteller Herbert Flack begeleidt je tijdens je reis. Hij vertelt een verhaal van dwaallichtjes en Alvermannen. Na zo’n magisch avondje Bokrijk by Night kan je proeven van de heerlijke culinaire formules in het prachtige kader van het Koetshuis. Ga je voor een creatief driegangenmenu of neem je genoegen met een kleine hap? Alles is mogelijk. Ook voor de kinderen is een aangepast menu voorzien. Bokrijk by Night kan je beleven met je familie, vrienden of verenigingsleden. Waarom maak je er geen arrangement van met overnachting in een van de naburige hotels? Na een verkwikkende nacht geniet je van een heerlijk uitgebreid ontbijt. De ideale start voor een uitstap in de omgeving. Combineer Bokrijk met shoppen in Hasselt of Maasmechelen Village.

Praktisch ■ Bokrijk by Night loopt nog tot 13 december 2008 en van 9 januari tot 21 maart 2009. ■ De Bokrijk By Night shuttle rijdt uit op woensdag, donder-

WINTERAVONDEN - SCHEMERWANDELINGEN - BEDRIJFSFEESTEN - CAFé EXPO - GROEPSARRANGEMENTEN

spannend klank- en lichtspel ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������

smakelijke arrangementen & overnachting ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

info of reserveren? �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� �������������������

dag, vrijdag en zaterdag. ■ Vertrek elk uur vanaf 19.30 of 20.00 uur (in maart). ■ De rit met de shuttle duurt ongeveer 1 uur. ■ Een week op voorhand reserveren is noodzakelijk! ■ Bokrijk by Night is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. ■ Meer info of reserveren?

tel. + 32 (0)11 265 300 www.bokrijkbynight.be Domein Bokrijk, 3600 Genk E314 - uitrit 30 Park Midden Limburg

Tel. 011 265 300 (tijdens kantooruren 9.00 - 17.00 uur) e-mail: bokrijksales@limburg.be.

Een initiatief van de provincie Limburg

bokrijk.be

29


UIT

In het spoor van de Remi Jeanne d’Arc bevrijdde haar tijdens de Honderdjarige Oorlog. Men tooide haar kathedraal met het grootste aantal beelden in Europa. Aan hartstochtelijke bezoekers ontbloot ze graag een handvol art-decopareltjes. Reims… een dot van een stad! Het is niet bepaald gezellig bij een temperatuur van

haar magnifieke glasramen. Bovendien werden hier

- 4°C. Maar onderweg zijn er kroegen zat om op tijd

de koningen van Frankrijk gekroond. Rond 496 hield

en stond te ontdooien. We trekken onze sporen aan

de heilige Remi hier Clovis boven de doopvont. De

het toerismekantoor aan de voet van de kathedraal,

inktblauwe en bloedrode taferelen van het loodglas

de trekpleister van Reims. Het pas gerenoveerde en

onthullen verhalen over dramatische heiligenlevens

autovrij gemaakte voorplein schept licht en ruimte

vol symboliek die steevast eindigden met een vrese-

en geeft deze stad allure. Ook de meeste straten in

lijke marteldood. Vele ramen werden verwoest tij-

de buurt laten de stad ademen. Dwalend door een

dens de oorlog en vervangen door schitterende

compact vierkant waarbinnen alle interessante sites

moderne exemplaren, ontworpen door Marc Chagall.

zich bevinden, doorloop je 2 000 jaar geschiedenis.

Wanneer na de middag het zonlicht door het venster

De kathedraal, een toonbeeld van gotische kunst,

van het hoofdportaal valt, begrijp je waarom het de

onderscheidt zich van alle andere in het land door

titel van mooiste roosvenster van Frankrijk mee-

30 OKRA december 2008 - januari 2009


De kathedraal bepaalt de skyline van Reims.

kreeg. De kathedraal telt ook meer dan 2 300 sculp-

stadhuis opdoemt. Via de Rue de Mars beland je op

turen die de catechismus uitbeelden. Merkwaardig

de Place de la République met zijn indrukwekkende

en ongewoon zijn de beelden aan de binnenzijde van

Porte de Mars. Met zijn 33 m vormt de poort de

de façade. Onder de massaal aanwezige engelen

grootste romaanse triomfboog ter wereld. Hij kwam

boven het noordelijke portaal herken je vast de

tot stand tijdens de 3de eeuw en was een van de vier

Glimlachende Engel. Zijn raadselachtige lach doet

toegangen tot de stad Durocortorum. Zo heette

denken aan de Mona Lisa en is intussen bijna even

Reims in die tijd. Durocortorum was de hoofdstad

beroemd.

van de provincie Belgica en de belangrijkste stad van de Remi, een Keltisch volk dat zich aan Julius

Carnegie financiert

Caesar onderworpen had. De middelste doorgang

Naast de kathedraal bevindt zich het Paleis van de

van de boog diende voor de karren en paardenspan-

Tau. Dat dankt zijn naam aan de T-vorm, tau is

nen. De twee buitenste voor voetgangers. Onder het

immers de Griekse letter T. In 1138 werd het

middelste gewelf zijn de groeven van de karrenspo-

gebouw een aartsbisschoppelijk paleis, vandaag is

ren nog zichtbaar. De rijke mythologische decors

het een museum. De Karel X-zaal is gewijd aan de

boven de gewelven zijn erg beschadigd. Je vraagt je

beroemde kroning van Karel X die hier plaatsvond.

af waarom men deze gewelven 13 m hoog maakte

In de prachtige Tauzaal bracht de koning de nacht

terwijl er vrachtwagens noch hijskranen bestonden.

door voor de kroning. Ze diende ook als banketzaal

De grootheidswaan van de Romeinen kende blijk-

na het evenement. De wandtapijten uit de 15

baar geen grenzen.

de

eeuw

tonen episoden uit het leven van Clovis. Speciaal

De Basiliek van Sint-Remi is de belangrijkste romaan-

voor kerst pakt het paleis uit met een kerststallen-

se bedevaartkerk van Noord-Frankrijk. Hier ligt de

tentoonstelling.

heilige Remi begraven, die Clovis doopte. Paus Johannes-Paulus II reisde speciaal naar Reims voor

Enkele straten verder ligt een mooi art-decomees-

de viering van de 1 500ste verjaardag van dit doop-

terwerk. In het interieur van de Carnegie-biblio-

sel.

theek kom je ogen tekort. Vooral de gerestaureerde inkomhal imponeert. Blikvanger is de luster van

Gril of vloek?

glasmeester Jaques Simon. Ook de leeszaal boet

Rond Kerstmis valt er in en rond Reims heel wat te

niet in aan authenticiteit. Zelfs de pc zit vakkundig

beleven. ’s Avonds neemt de sfeer toe en stromen

weggewerkt achter een originele houten wand. Na

de straten vol volk. Gelukkig ligt ons hotel vlakbij

vier jaar sluiting kreeg het gebouw in 2005 zijn oor-

het gezellige kerstdorp. Wie langs de meer dan 120

spronkelijke luister terug en is de geest van archi-

kerststalletjes wil struinen, duffelt zich maar beter

tect Max Sainsaulieu opnieuw voelbaar. Het gebouw

warm in en mag af en toe nippen van een verwar-

dankt zijn naam aan Andrew Carnegie. Hij hoestte

mend drankje. De feeërieke paardenmolen draait

de centen op toen Reims volledig verwoest achter-

zijn rondjes tot laat in de nacht. De kerstmarkt sluit

bleef na de Eerste Wereldoorlog. Vierhonderd archi-

zijn deuren pas rond 22.00 uur. De winkels in deze

tecten kregen trouwens carte blanche om Reims

straten blijven open tot 20.00 uur.

opnieuw vorm te geven.

Biscuits Fossier: ambachtelijk werk.

Stad van de Remi Tijd voor een eerste opwarmer. “Champagne?” probeert de ober van het Café du Palais terwijl hij laveert tussen de tafeltjes van een propvol, rokerig eetzaaltje. “Non, merci.” Het is iets te vroeg om er volop in te vliegen. Voorlopig volstaat hete thee. We kunnen er weer even tegen en wandelen naar de Place Royale, aangelegd ter ere van koning Louis XV. Van hier loop je in rechte lijn naar het Forumplein. Laat je verleiden door de charme van het Museum Hôtel Le Vergeur. De meest uitzonderlijke schenkingen aan dit museum waren de originele prenten van de Apocalyps en de Grote Passie van Albrecht Dürer. Loop door naar de Place de l’Hôtel de Ville waar het

31


UIT

Op de Berg van Reims tref je Les Faux de Verzy, enkele curieuze, spiraalvormig gedraaide eiken. Qua structuur verschillen ze totaal van gewone eiken. Grillen van de natuur of het resultaat van een vloek? Tot op vandaag een mysterie voor wetenschappers. Met meer dan achthonderd exemplaren telt dit bos de grootste verzameling ter wereld. In het midden van het reservaat laat een ontdekkingspad toe deze Faux van nabij te bewonderen. Kijk wel uit voor de Gauillots, de vreemde wezentjes die tussen Le Phare de Verzenay en Les Faux rondsluipen!

De sfeervolste kerstmarkt van het Noorden?

Wie graag wat rond cruiset, kan de Chemin des crè-

Tekst en foto’s Chris Van Riet

ches uitproberen. Deze kerststallentocht brengt je via Epernay, Châlons-en-Champagne en Fismes naar

Info

een veertigtal typische champagnedorpjes. Overal

Office de Tourisme, rue Guillaume de Machault 2,

ontdek je leuke initiatieven, het ene al origineler dan

51100 Reims, 0033 892 701 351,

het andere. Het loont de moeite onderweg even te

www.reims-tourisme.com.

stoppen aan het Wijngaardmuseum in Le Phare de Verzenay, een vuurtoren opgericht in 1909. Het museum nodigt je uit de fascinerende wereld van de vermaarde champagne te doorlopen. De molen van

Te bereiken Reims ligt in Noord-Frankrijk langs de A34-E46 op 240 km van Brussel.

Verzenay behoort tot het historisch patrimonium

Kijk vlug op blz. 35 en maak kans op een

van het huis Heidsieck. Tijdens de Eerste Wereldoorlog

gratis weekend voor twee personen in Reims

was zijn ligging strategisch.

‘Escapade en Champagne’.

God, wat moet ik daar van denken? ������

������ ������ ���������� ����������� ���������� ������������� �������� ��������� ��������������������� �������� ����������������������� ����������������������������� ������� ��������� ����������� ��������� ���������� �������� ������������������ ����������������������� ���������������������������� ���������� ����������� ������� ������������� ���������� ������������������� ������������������� ������������������������ ������������������������������ ����������� ����������������� ��������� ����������� ����������� ���������������� ��������������������������� � ��������������������������� ��������������� ��� ���������������� ��������� ���������� ��������� ������������������ ������������������������� ������������������������������ �������������� �������� ��������� �������� ����������������� �������������������� ��������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����� ��������

�������������������������������� ������ ����������������� ����������������������������� ������������������ ���������������� � ������� ������������������������������� ���������������� ��������������� ��������������� ������ ����������������� ����������������� ������������������������� ��������������� ����������������� � ������������������ �������������������������� ������������������������� ���������������� ������������� ������������������� ��������������� ��������������� �������� �������������� ���������������� ����������������� ��������� �������������� ��������� ������������������ ������������ ��������

������������� ����������� ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��������������������������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������������

��������������������� ���� ��������������� ���������� �� ��������������������� ����������� ����� ���� ����������������� ���������������� �������������� ���������������� ����������������

��������������

�����������������

�������������

����������������������������� ������������������������

������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������� ������������� � ���� ��������������������������

���������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������

����������� �������������

���������� ���� ����������� ���������� ������ ���������� ����������� ���� ����������� ����� ������������� ������������ ������������ � ��������� ����������� ������������� ����������� �������������� ������� ����������� ������������������������������������� ��� ������ ����������� ����������� �������������������������� ������ �������� ���������� ������������ ��������������������������� ��� �������� ����������� ����������� ��������������������������� ��� ��������� �������������� �������������������������� ������ ���������� ����������� ����������������������������� ������ ����� ����������� �������������� ������������ ������������������ ������ ������������� ���������������� ������������� ������������ �� ������������ ��������� ������������

�������������

������������������ � ������������� ������� ������

������������ ���� ����� ���

������������

�������� ���������������

������� ����������� �

���������������������������������

��������� ������������ ��������� ������������ ����������� ����������� �� ����������� ������������ ������������ �� ������������ ����������� ���������� ������������ ������������ ����������� �� ������������ ����� �������������� ������� ����������� ��������� ����������� � ������������� ���������� ���������� � ����������� ����������� ���������� ���������� ����������� ������������ �� ���������� ����������� ���������� ������������ ����������� �����������

������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������

��� ����� ����� ������ ������� ������������ ������������������������������������������ ������������ ������� ����������������������������������� ������������������������������ ������� ��� ������ ���� ������ ������������� ��� ����������� ���� ��� ������� �������������� ���� ��� �������� �� �������������� �������������� ���� ����������� ������� ��� ���� �������� �������� ��� ������ ���������� � � ��� ������ ��� ���� �������������� ��� �������������� ����������� ������� ����������� ��������������� �������������� ������� ���������������� ��������������� ����������� ����� ��� ����� ����� ���������� ����������� �������������� ��������������� ���� ���� ��������� ��������������� ���������� ������������ �������������� ������������� ������� ������� ������ ��� ��������� �������������������������������������������� ����������� ����� ��� ���������� ������������� ������������� ���������� �������� ��� �������� ����� ��� ��������� ������������� ��� ���������� ��� ���� ��������������� �� ��� ������ ���� ��� ������� ��� ���������� ����� ������������ ����� ������� ������������������������������������������ ������������ ���������������� ��� ��� ����� ����������� ���� ������� ��������������� ��� ���� ���� ����������� ������������ ������������ ��������������� ������� ����� ������������ ������� ���������� ��������������� ������� ��������������� ����������� ��� ��� ������������ ��� ������������������������������������������ ����������� ����������� ������ ������� ���������� �������� ���� �������� ������������� ������� ����� ����� ����������� �� �������� ����� ��� ������� ������������ ���������� ����������� ����� �������� ������ ��� ���� ����������� �������������� �������� ����� ��������� ������ ������������ ���������� ��� ���� ��������������������������������������� ��� ������ � ������� �������� ���������� ��� ���� ���� �������������� ������������� ������� ���� ������������� ��� ����� ��� �������������� ������� ������������� ���������������� ����� ��� ���������� ���� ������� ����������� ���������� ����� �������������� ���������������� ����������� ������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������ ����� ������������ �������������� ��� ��� ���������������� ������ ��� ������ ������� ��������������� ����������� ������������� ��������������� ���������� ������������ ���������� ���� ���������� ��������� ���� ��� ��������� ������ ��������������� ���� ����������� ��������������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���������� ������������������������������������������ �������� ���� ����� � ��� �������������������������������������������� ������������� �������� ������ ������������� � �������� ����������� ��� ������������ � ����� ��� ���� ������������ ������������ ������� ������������� ������ ���������������� ������ ��� ���� �������������� � ���� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ������ ����� ����������� ������������� ����������� ������ ����� ������ ����� ����� ���� ��������� ��� ������������� ������������ ������������ ��������� ���� ���������� ������ �������� ���� �������������������������������������������� ����������� ������������ ����� �� ������������� �������� ������������� ���������� �������� ��������������� ����� �������� ������� ������������ �������������� ����������� ������������ � ��� ��� ����� ������������ ������� ��� ���� �������� ����������� ��������������� � ��������� �������������������������������������������� ��� ��� ������������������������������������� ������������� ��� ������������� ���� ���� ���� ������� ��� ����������� ���� ��� ��� ��������� ����� �������� ����������� ������ �������� ������� ������������� �������� �������� ��������� ������������� ���� ���� ���������� ������ ����� ����������� ����� ����������������������� ���������� ���� �������������� ������� �������� ������ ��� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� � ��� ������� ����� ��� ������������� ������������ ����� ���� ������������ ������������� ���������� ���� ���� ���������� �������� ��� ��� ��������� ������ ����������� ������� ������������������������������������������ ������������ ������� ���� �� ������� ������� ������ ���� ������ ������ ������� ������������ ������ ������������� �������������������������� ���������� ������������� ����� ��������� ������� ���� ������������ �������� ���� �������� ����� ���������� ��������������� ���������� ����� ����������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������� ������������������������������� 4 4 ���� ����������� ��������� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ��� ��������������� �������� ����������� ������� ������ ��������������� ������������ ���� ���������� ������������ �������������� ������� �������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������� � ��� � ���� ������������� ��������� �������� ��� ��������� ��������������� ���� ������� ��������������� ���� ��������� ��������������� �������������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ������������ �������������� ���� ���������� ����������� ����������������� ���������� �������� ���� ������ ���� ������������� ������� ���������������������������������������������� ��� �� �������������� ��������������� ������������� ������������ ������������� ������� ������������� ������������ ����������� ������������� ��������������� ������ ��� 4 1 ������������ �������������� ����������� ���������������� ������� ����� ������������ ��������������� � ��������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������� ������������ �������� ��������������� ������� ��������������� ����������� � ��� �������������� ������������ ������������ ������������ 3 0 ������� ���� 0 ������������� 9 ������ 7 ������������� 6 ������������ 5 �������� �������� ������� ����������������������������� ���� 7 ������� ��� ����������� ������������� �������������� ���������� ����������� ��������������� ������ ���� ������ ������������ ������������� ������������� ���� ���� ������������ ������������� ������� ���������� ������������� ����������� ��������������������������������������������� ������� ��� �������������� ��� ���� �������� ��� ��� ���� ���������� ����� �������� ������������ ��������������� ������������� ������� ���������������� ��� �������� ������������ ��������������� ������������������ ����������� ������������ ��������������� ����� ���� � ������ ���������� �������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ �������� ��������������������������������� 9 7 71375 679030 ���� ������������ ��������������� ������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������������� ���� ���� ���� ������������ �������������� ���������� ���� ������� ������� ������������� ������������ ������� ������������ ������������� ���������������� 4 0 ������������� �������� ���������������� ��� �������������� ���������

������������

���������������� ���������������

Zin om enkele nummers kritisch te lezen? Maak extra voordelig kennis met Tertio.

���������� ��� �� ����������� ���

������������������������������� ������������������������������

���������

���������

���� ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��������������������������

����� ����������� ������������ ����� ��� ������ ��� ��� �������� ���� ����� ���� ��������������� ��������������� ��� ���� ������ ���� �������������� ������� ����� ����������� �� ��� ������������� ������������� ����������� ������������

���������

�����

����������������������

�������� �

��������

������������������

���������

����������������

De wereld lijkt elke dag complexer te worden. Steeds meer hete hangijzers die overal opduiken. Van u wordt verwacht dat u over al die zaken een gefundeerde mening hebt. Tertio kan u daarbij helpen: een opinieweekblad dat de wereld bekijkt vanuit een open, christelijk en humanistisch perspectief. Met elke week eigenzinnige reportages, interviews, achtergrond en duiding over een brede waaier actuele thema’s - ook nieuwsfeiten en zingevingsvragen die buiten het beeld van de gewone media vallen.

Ja, ik wil Tertio

���������������������������� ������

�����

�������� ���������

��������

������

�������������

���������

���������

����������� ��������������������� ���������� �������������������� ��������� ������������������� ��������������� ��������� ������������ ������������������� �� ������� ���������� ���������� ��������������������

����������������

������ �����������

������������� ������� �����������

9

77137

5 6790 3

0

5 weken voor slechts 7 euro 10 maanden + 2 maanden gratis. Ik ontvang Tertio een heel jaar lang voor maar 69,50 i.p.v. 95,50 euro en bespaar 26 euro

Naam

Voornaam

Straat

Nr

Datum

Gemeente /

/

Handtekening

Terugsturen naar Tertio, Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen of faxen naar 03 210 08 77. U kunt ook bellen naar 03 210 08 73 of intekenen via onze website www.tertio.be. Aanbod geldig tot 1 juni 2009.

TERTIO Geloofwaardig

A306

Postcode

Bus


SPEEL EN WIN

88 winnaars! Winnaars kruiswoord oktober 2008. Meer dan 4 000 deelnemers! ■ Wie wint een overnachting in Best Western Hotel Arlux? Smets uit Tervuren ■ Wie kan er naar het Museum Mayer van den Bergh? Lieve Vandenbussche uit Schoten, Gentil Van Nevel uit Oedelem, Yvonne Van De Keere uit Borsbeke, Marida Poelmans uit Neerpelt, Roger De Grauwe uit Schellebelle, Rosa Vanzieleghem uit Lichtervelde, Hilde Grote uit Voorhout, Van Geest uit Kaulille, Lutgarde Claeys uit Lembeke, Paula Jorissen uit Brasschaat ■ Wie wint een duoticket voor het Modemuseum Hasselt? Germain Caesteker uit Veurne, Bundervoet uit Zaffelare, Jean Depraetere uit Avelgem, Lina Van Malderen uit Borgerhout, Marie-Jeanne De Moor uit Melle, Suzanna D’Hondt uit Grembergen, Marie De Paepe uit Keerbergen, Lea De Nil uit Temse, Vic Boyens uit Antwerpen, Rosa Schatteman uit Lochristi, Marcel De Lie uit Roeselare, Gilbert Allegaert uit Sint-Amandsberg, Liselotte Werner uit Reningelst, Hubert De Schepper uit Beveren-Waas, Rosa Bollen uit Vorselaar ■ Wie kan naar de tentoonstelling Boeddha’s glimlach? Germaine Boeckx uit Westerlo, Freddy De Roover uit Hofstade, Vic Verbiest uit Mechelen, Bertha Willemen uit Antwerpen, Eric Arnaert uit Dranouter

■ Wie wint een exemplaar Wandelvakanties dicht-bij-huis? Ludwig De Bock uit Vrasene, Emiel Vermoesen uit Edegem, Jenny Claes uit Koekelare, Paula Van Damme uit Temse, Marcel Den Hond uit Laakdal ■ Wie kan er beginnen in Een huis voor alle seizoenen? Marcel Heynderickx uit Wommelgem, Viviane Alleweireldt uit Nieuwpoort, Bertha Beersaerts uit Bertem, Madeleine Leemans uit Oostende, André Van Der Auwera uit Herentals, Daniel Senaeve uit Eernegem ■ Voor wie is Decoratief verven? Helene Koolen uit Meeuwen-Gruitrode, Maria De Rycke uit SintAmandsberg Oplossing: Turkije. Antwoord op de schiftingsvraag: Samancha.

■ Voor wie is de waardebon van 125 euro? Maurits Castelein uit Waregem ■ Wie kan beginnen in Het recht op terugkeer? Jozef Engelbeen uit Deerlijk, Hubert Ceuppens uit Sterrebeek, Guido Speytebroodt uit Knokke-Heist, Clement Bierkens uit Mol, Roger Dierickx uit Waarschoot, François Reunis uit NieuwkerkenWaas, François Theodoor Driesen uit Opglabbeek, Marie-Louise Branders uit Aarschot, Georges Blondeel uit Aarsele-Tielt, Lieve Misselyn uit Oostende

■ Wie wint De dochters van Olga? Josefa Lambrechts uit Geel, Demartin uit Buizingen, Maria Roete uit Evergem, Jos Fierens uit Mortsel, Martha De Weerdt uit Kontich, Leonard De Nutte uit Reet, Eric De Clerck uit Oeselgem, Cecile Stroom uit Beveren-Yzer, Eric Van Daele uit Ertvelde, André Knockaert uit Brugge

27.09.2008 – 04.01.2009

De Sprakeloosheid der Dinghen St ill e ve n s – E r i c De Vre e

© Eric De Vree, Tuitschoen uit het Museum Mayer van den Bergh, 2008, artrevisited.com

■ Voor wie is De stoel van Elijah? Karel Streitz uit Wilrijk, Jacqueline Vander Linden uit Denderwindeke, Rita Seaux uit Roeselare, Antoine D’Haeyere uit Zomergem, Angèle Torfs uit Hever, Magda Baetens uit Baasrode, Livia Petran uit Antwerpen, Christiane De Mul uit Puurs, Hortans Van Riet uit Steenhuffel, Anita Peters uit Oosterzele

■ Wie kan beginnen in Actief genieten in groen Vlaanderen? Cornelia Thys uit Bilzen, Josephus Verbiest uit Mortsel, Norbert Vandercruyssen uit Deerlijk, Lieve Rooms uit Ruddervoorde, Marc Arickx uit Kanegem ■ Wie krijgt een Wandelgids provincie Antwerpen? Annie Somers uit Turnhout, Marcel Spaepen uit Boechout, Eliane D’Eer uit Kruibeke, Rita Vancouillie uit Eernegem, Dina Lattre uit Ledegem, André Viane uit Diksmuide, Liesbet Van Craenendonck uit Halle-Zoersel, Rigo Veulemans uit Bierbeek

Museum Mayer van den Bergh Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen

www.museummayervandenbergh.be 03 232 42 37


SPEEL EN WIN

Winnaars oktober 2008 op blz. 33!

HORIZONTAAL 1 bijwoord 4 vis 8 plaats in Frankrijk 11 optocht 13 edelsteen 15 uitroep van afkeer 17 sierplant 18 windrichting 20 bevroren water 21 zwak 22 plaats in Engeland 24 van geringe dichtheid 25 sportartikel 27 per jaar 28 naschrift 29 aflevering (afk.) 31 Bijbelse figuur 33 Europeaan 35 Europese hoofdstad 37 pas die toegang geeft tot de skiliften 39 vracht 40 vroeger 41 Pools componist 44 periode voor kerst 48 geniaal persoon 49 bevel 51 bloedstelpend middel 52 oude inhoudsmaat 53 uitroep 54 ter gedachtenis 56 vreemde munt 57 dierengeluid 58 spelonk 60 kier 62 uitwendig gebruik 64 boom 66 maand 67 ter waarde van (afk.) 68 uitstapje 70 gebruik, gewoonte 72 chic feest 73 stemming 74 vuur.

Kruiswoordraadsel 3 8

9 4 6

VERTICAAL 1 bij het genoemde 2 uitroep 3 met onderschrift 4 ijsdek aan elk van de polen 5 muziekfiguurtje 6 het Oosten 7 test 8 me 9 enzovoort 10 deel van de voet 12 vogel 14 bruto 16 rokersgerei 19 deel van een sportveld 21 zekering

1 2

23 voeg 26 staat in de VS 30 kapper 31 verbrandingsrest 32 land 34 por 35 bamboebeer 36 soortelijk gewicht 38 vreemde munt 39 Bijbelse figuur 41

5

7

centigram 42 afkeer 43 klanknabootsing 45 primitief vaartuig 46 ongebruikt 47 ten name 49 hondenras 50 soort vliegtuig 53 vakje 55 doorgaans 57 Europeaan 59 bedorven 61 tijdperk 63 een moment 65 al te goed mens 67 ogenblik 69 dierengeluid 71 u (ouderwets).

Stuur je oplossing naar OKRA-magazine, Kruiswoord december 2008 – januari 2009, PB 40, 1031 Brussel, voor 31 januari 2009. De winnaars verschijnen in het maartnummer 2009. Voeg één postzegel van 0,54 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord december 2008 - januari 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: hoeveel Belgische atleten namen in 2008 deel aan de Paralympics?

Vergeet niet een postzegel van 0,54 euro toe te voegen!

34 OKRA december 2008 - januari 2009


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

speel en win

28 prijzen! ■ 26 boeken ■ 10 exemplaren van Kwelgeest van Kisling & Verhuyck. Waarde 18,95 euro. ■ 5 exemplaren van Vrije val van Juli Zeh. Waarde 19,95 euro. ■ 5 exemplaren van De stilte van het woord van Jeroen Witkam. Waarde 12,95 euro. ■ 5 exemplaren van Heb vertrouwen, 365 teksten voor elke dag van het jaar van Johannes Paulus II. Waarde 19,95 euro. ■ Waardebon voor een arrangement in Reims ‘Escapade en Champagne’ voor twee personen. ■ 3 dagen, 2 nachten in een tweepersoonskamer met ontbijt in een driesterrenhotel

■ 1 exemplaar van Nieuwjaarsbrieven van 1746 tot nu van Nelly Haelterman. Waarde 19,95 euro.

■ audiovisueel bezoek aan de kathedraal ■ bezoek aan de kelders van een groot Champagnehuis gevolgd door een degustatie

Ravelingen

■ een fles champagne voor twee ■ Waardebon van 125 euro… Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen. Info ■ De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende, 059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekinkhoorn.be,

De Kinkhoorn

www.dekinkhoorn.be. ■ Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende, 059 55 27 55, fax 059 55 27 59, info@ravelingen.be, www.ravelingen.be. ■ Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04, olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com.

35


HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN

Griet en Wivina… om de beurt…

Helden Ik zag de laatste aflevering van het programma

strand. Ook de mededeling wie de eer geniet op de

Over de grens. Tien personen met een handicap

naaktkalender te mogen poseren, wekt ergernis. Of

maken een aartsmoeilijke tocht door het binnenland

de aandacht die de BV krijgt als ze in haar blootje in

van Nicaragua. Door de jungle, over een bergtop,

Playboy mag staan. Dan zeggen ze natuurlijk dat

met een rolstoel, op krukken of met prothesen.

het heel artistieke foto’s zijn. Alsof de mannen die

Hartveroverend is de solidariteit binnen de groep.

het tijdschrift kopen rekening houden met het artis-

Jef is doof en heeft het moeilijk om zich thuis te

tieke van de foto’s. Ik besef wel dat ik daarover als

voelen. Hij kan de gesprekken immers niet volgen.

vrouw niet kan oordelen. Voor mij lijken de borsten

Toch slooft hij zich uit om de rolstoelen te duwen, te

en billen van al die meisjes hetzelfde.

trekken of mee te sleuren. De kleine gestalte van Sylvie belet haar veel krachtinspanningen te doen

Nochtans zijn er zoveel mensen die dagelijks in alle

maar haar lach en haar empathie voor wie het moei-

bescheidenheid de solidariteit beoefenen. De vele

lijk heeft, maken haar onmisbaar in de groep. Zo

jongeren die in de leiding staan bij een jeugdbewe-

hebben alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid.

ging bijvoorbeeld. Of de partners of ouders die de

Ze groeien naar elkaar toe, lachen en huilen samen.

zware zorg dragen voor een langdurig zieke. En aan

Toch zijn het geen heiligen want af en toe knettert

de vele vrijwilligers die onbezoldigd veel tijd en

het ook. Naarmate de vermoeidheid toeneemt,

energie stoppen in hun engagement. Of mensen die

groeit de irritatie. Maar iedereen zet zich in opdat ze

wekelijks de vuilniszak buitenzetten voor hun

alle tien de eindmeet zouden halen. En dat lukt!

bejaarde buur. En dat zijn er - gelukkig - duizenden. Voor mij zijn dat de helden van vandaag.

Waarom nemen ze deel aan dit programma? Ze wil-

Sommige sportlui die op veel te jonge leeftijd te

len aantonen dat ze meer zijn dan hun handicap. Ze

veel geld verdienen, zijn dat niet. Ze kunnen niet

willen ook zichzelf overtuigen dat een beperking

met de roem omgaan. Of ze maken hun lichaam

niet het einde van hun leven betekent. Zo bewijzen

kapot door doping te slikken om toch maar als ‘held’

ze dat ze sterke persoonlijkheden zijn en dat solida-

toegejuicht te worden. Natuurlijk hadden we als

riteit letterlijk bergen verzet. Ik noem ze helden.

tieners ook onze helden. We droomden van een filmster of een sportheld. In vele studentenkamers

De deelnemers geven een beetje tegengewicht voor

hing een foto van Che Guevara. Maar we wisten

de dominantie van de perfecte maten. Voor alle

realiteit en droombeeld te scheiden.

missen die dromen van een toekomst in de media.

Welk beeld krijgen jongeren in de media van onze

Voor de leeghoofdigheid van BV’s die graag in de

maatschappij? Komen solidariteit en engagement

boekskes staan. Voor de modellen die zich uithon-

voldoende in beeld? Welke helden vereren ze en wil-

geren om toch maar te beantwoorden aan wat ont-

len ze imiteren? De opvoeding gebeurt vooral in het

werpers als ‘echte vrouwen’ beschouwen. Ooit zag

gezin. Daar kunnen grootouders aan meehelpen.

ik op tv een vent met een dikke buik een model

Zonder in de valkuil te lopen dat ‘vroeger alles beter

keuren. Hij gaf aan het magere meisje te kennen

was’. Maar je kan wel vol plezier vertellen over je

dat er nog een paar centimeter van haar heupen

vrijwilligerswerk. Zo oefen je al veel invloed uit. En

moest om in aanmerking te komen. Elk jaar opnieuw

bied je een dot tegengas tegen materialisme en

erger ik mij aan de aankondiging van de badpak-

eigenbelang.

kenspecial op tv. Dan verschijnen de schaars geklede BV’s in allerlei suggestieve poses op een exotisch

Griet Trioen

Mensen die wekelijks de vuilniszak buitenzetten voor hun bejaarde buur. Voor mij zijn dat de helden van vandaag. 36 OKRA december 2008 - januari 2009


OKRA-LIDKAART = GELD WAARD

TWEEMAAL KORTING

5% KORTING

Vakantiewoning OKRA-leden die een vakantiewoning huren bij Euro Relais krijgen voortaan 5% korting. Deze korting geldt niet op verzekeringen en kosten. En wordt niet gegeven in combinatie met andere kortingen. Euro Relais biedt meer dan 12 000 authentieke vakantiehuizen in zeventien landen in heel Europa. Van kastelen tot landhuizen, van boerderijen tot molens, van villa’s tot chalets. Bij Euro Relais vindt iedere gast het vakantiehuis dat bij hem of haar past. Met korting zo’n vakantiewoning huren? Bezoek www.okra.be/eurorelais. Vermeld tijdens je Gelezen over de tentoonstelling Over leven in het

boeking je kortingscode OKRA08.

X-TREME op blz. 24? Lijkt een uitstapje met de kleinkinderen naar deze tentoonstelling jou een goed idee? Of kuier je liever alleen rond in de permanente tentoonstelling 250 jaar Natuurwetenschappen? Met je OKRAlidkaart kan je voordelig naar de tijdelijke tentoonstelling Over leven in het X-TREME. Uiteraard kan je dan ook de andere zalen bezoeken. OKRA-leden betalen slechts 7 euro per persoon, de kinderen en jongeren (van 6-17 jaar) die hen vergezellen betalen slechts 5,50 euro. Dit speciale tarief is geldig op vertoon van deze originele bon van 2 december tot 8 februari 2009. Info Over leven in het X-TREME is tot 30 augustus 2009 te zien in het Museum voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, 02 627 42 38, www.natuurwetenschappen.be. Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 16.45 uur, zaterdag, zondag en tijdens de schoolvakanties van 10.00 tot 18.00 uur. Gesloten op 25 december, 1 januari en elke maandag. Tickets: 9 euro, senioren 8 euro, 6-17 jaar 6,50 euro, - 6 jaar gratis.

✂ Naam en voornaam: Straat en nr.: Postnr.: Woonplaats:

37


colofon

OKRA-regio’s

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Aureel Chanterie, Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Wivina Somers, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen vzw Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper

Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld Emy Elleboog

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen

Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Langestraat 170, 1150 Brussel 02 779 00 00 fax 02 779 16 16 com@publicarto.be

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 23 37 43 fax 056 23 37 04 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

c pe

o

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

02 246 44 43

Het februarinummer 2009 verschijnt uiterlijk op 27 januari 2009.

02 246 44 47

02 246 44 43

02 246 39 44

38 OKRA december 2008 - januari 2009

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender ■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender

tvol actie f

n pe

kristelijk r es

Oplage: 178 170 exemplaren. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 44


PENSIOENSPAARVERZEKERING

U hoeft niet wakker te liggen van beursproblemen! Met een pensioenverzekeringscontract van DVV is uw kapitaal 100% beschermd en de rentevoet1 is gegarandeerd. Er komt nog een jaarlijkse bonus2 bovenop ook. Begin er nù aan, want hoe vroeger u begint, hoe groter uw extra pensioen én uw fiscaal voordeel via een belastingvermindering.

Vind een DVV-consulent in uw buurt: bel 0800/24 404 of surf naar www.dvv.be

Raad op mensenmaat 1 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 De bonus wordt toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering, hangt af van de resultaten van onze onderneming en is niet gewaarborgd. De financiële informatiefiches van de betrokken producten worden u door uw DVV-consulent op eenvoudig verzoek overhandigd.

DVV is een merk-en handelsnaam van DIB nv, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – V.U. Guy Roelandt, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel – NL 11/08

Lekker meer pensioen en minder belastingen… zonder enig risico ! Bedankt, DVV-consulent


�������������� �������������� �������

0800 666 55 ��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������(1)��������������������������������������������������������������������������������.

������

��������������������� ������������(1)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������50.

OKRA-MAGAZINE december 2008  
OKRA-MAGAZINE december 2008  

OKRA-MAGAZINE december 2008

Advertisement