Page 1

magazine maart 2009

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 42 nr. 2

‘Soms zien zij jullie zwart-wit’ blz. 24

Win een weekend Rotterdam www.okra.be www.okrasport.be Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


CeZ[leehWbb[][d[hWj_[i$

+;KHEH;?IL;H=E;:?D=#8?@77DAEEFL7D'(+;KHE:?H;9JL;HH;A;D:77D:;A7II7 '&;KHEH;?IL;H=E;:?D=E<xxD<B;I9>7CF7=D;#8?@77DAEEFL7D(+&;KHE

B::HI:G"@A::GB6@:GH>C9H&-,% 7bb[ZW][def[dlWd/k)&jej'.k#Ped[d\[[ijZW][d][ibej[d#*$+&&c(m_da[bhk_cj[#=[p[bb_] h[ijWkhWdj#FWha_d]leeh)&&mW][di#M_da[bje[]Wda[b_`aleehhebije[b][Xhk_a[hi#Hebije[b[d j[hX[iY^_aa_d]#B_\j#7_hYe#A_dZ[hW\Z[b_d]c[jif[[bhk_cj[#7kjeXkib_`d+&$&WWdZ[Heei[l[bj# fbWWjij[7djm[hf[d[dijWj_edC[Y^[b[djejWWdZ[^Wbj[ÉB[k]ijhWWjÊ%IAC#mmm$iac$X[

7'(š8EECI;IJ;;DM;=)+š(,)&77HJI;B77Hš&)..-).*'


VOORWOORD

Roulette De klokken van de prachtige gotische kerk luiden alarmerend. Toevallig ben ik die dag in het centrum. Geen uitvaart zo te zien. Een trouw in het midden van de week? Ook niet. Tot ik het nieuws op de radio hoor. Renault gaat dicht! De woede van de arbeiders, de hypocrisie van de werkgevers, het ongeloof van de politici… Dat alles kwam terug toen ik vorige week op tv zag dat nu ook de laatste honderd werknemers voorgoed hun grijs-met-gele overall aan de haak moeten hangen. Helaas zijn zij dezer dagen niet de enigen… De fabriek met de lange gevel is intussen verhuurd aan bedrijven en bedrijfjes. Ze stellen toch een deel van de mensen tewerk die in 1997 hun broodwinning verloren. Maar de bussen die elke dag honderden autobouwers naar Vilvoorde reden, zie je niet meer. Broodjeszaken en cafés rechtover de gele gevel zijn dicht. Enkel De Vuist van Rik Poot wijst nog even strijdbaar als toen richting hemel. Alleen vloeide uit dit drama de wet Renault voort. Een wet die in zo’n geval informatie en consultatie vooraf verplicht maakt. Bedrijfssluitingen zelf, nee die kunnen door geen enkele wet gestopt worden. Een peulschil in vergelijking met wat zich vandaag wereldwijd voordoet. De krantenkoppen liegen er niet om. ‘280 afdankingen bij Bekaert Textiel’ ‘Grootste banenverlies in VS sinds 1945’ ‘Japanse NEC Tokin schrapt wereldwijd 9 450 banen’ En in Rusland? In augustus vorig jaar telde het ministerie van Tewerkstelling vier miljoen werklozen, in december waren het er zes miljoen. Deze cijfers kregen een paar weken geleden een gezicht. Yulia, een journaliste uit Moskou, logeerde een weekje thuis. Erop uitgestuurd om een bijdrage te schrijven over de Brusselse antiekbeurs. “Interessant voor mijn rijke landgenoten. Het merendeel heeft er allesbehalve een boodschap aan. Je moest eens weten hoeveel Moskovieten zelfs geen wodka meer kunnen kopen. Grapje! Nee maar, het gaat niet goed. Door de wereldwijde crisis stijgen de prijzen van brood, groenten en thee pijlsnel. Tot voor kort stond ik aan te schuiven in het buurtwinkeltje. Vandaag zijn de verkoopsters zelfs blij als er een klant binnenkomt. Ik mag van geluk spreken dat ik kan werken. En elke maand betaald word. Veel vrienden houden zich recht met een klus hier, een klus daar. Die onzekerheid heeft helaas ook gevolgen die ons op lange termijn wel eens zuur zouden kunnen opbreken. Geboortekaartjes staan in mijn flatje haast nooit meer op de kast.” Meer dan ooit waardeer ik na zo’n verhaal de sociale bescherming die we hier genieten. Of je nu ziek wordt, werkloos of met pensioen gaat. De sociale zekerheid zorgt zeker voor een vervangingsinkomen, voor een pensioen. En ja, er valt aan te sleutelen. Maar het is tenminste voorhanden. Meer dan ooit waardeer ik ook de vrijheid die we hier kennen om bij een vakbond aan te sluiten. Onder het motto: samen sterk. Opdat werknemers geen gereedschap zijn. Zolang die twee basiszekerheden niet overal in de wereld bestaan, speelt het grootkapitaal roulette. Met onze centen, met onze werkkracht, met ons engagement. Lieve Demeester

3


ITEM

Gewijzigd huurlandschap 22 Huur je een woning of ben je eigenaar en wil je je huis of appartement verhuren? Het voorbije jaar veranderde een en ander in de huurwetgeving. OKRA-magazine zet de belangrijkste nieuwigheden op een rij.

‘Doen waar ik goed 26 in ben’ Je gaat met pensioen, hebt volop tijd voor je hobby’s, zet je in als vrijwilliger, neemt de zorg voor de kleinkinderen op en maakt al eens een grote reis. Dat is het verhaal van vele gepensioneerden. Maar sommigen kiezen een andere weg. Hun relaas brengen we in deze nieuwe rubriek. Lees alvast wat het verhaal van Kries De Vriese dat tikkeltje anders maakt.

Waarheen met al die foto’s? 36 De digitale fotografie veranderde niet alleen de wijze waarop we foto’s nemen, ze zorgde er ook voor dat we veel meer kiekjes maken. Maar wat te doen met die duizenden foto’s? Er zijn heel wat mogelijkheden, zo blijkt.

maart 2009

inhoud

29

OKRA-magazine Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

OKRA maart 2009

33


26

46

6

DE VOORZITTER RECHTUIT ‘Weten waar je recht op hebt’

8

GEZONDHEID Woelen, draaien en piekeren

10 INFO Meerkost vergoed

12 STANDPUNT Pensioenconferentie zonder gepensioneerden

13 OKRA-ZINGEVING Een waardig bestaan voor iedereen

14 DE KEUZE VAN DEKEYSER Vladimir Poetin, de nieuwe tsaar?

16 VRAAG EN AANBOD 20 WERELDSOLIDARITEIT

38

40 BOEKEN Parels uit het buitenland

42 GEDICHT De lente vermogen

43 FILM Tweede Wereldoorlog blijft inspireren

45 UITJES 46 UIT Manhattan aan de Maas

49 28 WINNAARS! 50 SPEEL EN WIN 52 HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN Crisis

53 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

‘Wie arm is, hoeft niet miserabel te zijn’

22 JE RECHTEN Het gewijzigde huurlandschap

24 SAMEN HET LEVEN KLEUREN ‘Soms zien zij jullie zwart-wit’

26 ANDERS OUD ‘Doen waar ik goed in ben’

Onze excuses… In het februarinummer 2009 publiceerden we een foutieve aanvangsdatum van de tentoonstelling Verbindingen in het Design Museum te Gent (Uitjes blz. 45). De tentoonstelling loopt niet vanaf 27 februari maar van 21 maart tot 1 juni 2009.

28 OKRA-SPORT ‘Contador favoriet’

29 OVER WAT TELT

In je volgende OKRA-magazine

‘We hebben wolventemmers nodig’

33 MENU Meer dan soep

36 MULTIMEDIA Waarheen met al die foto’s?

38 TENTOONSTELLING Het verhaal van de versterkte stad

Met OKRA op reis…


DE VOORZITTER RECHTUIT

‘Weten waar je recht op hebt’ “Hoe vaak hoor ik een van de leden niet zeggen: ‘Jammer dat ik niet vroeger wist dat deze tegemoetkoming bestond.’ OKRA en haar informatieservice blijven broodnodig.” Odiel Muys, onze Algemeen voorzitter spreekt uit ervaring.

“Een menswaardig inkomen, daar begint alles mee. Je mag basisdienstverlening binnen handbereik hebben, een post, een bank, een bakker, de bus… maar als de euro’s ontbreken om van deze dienstverlening gebruik te maken, tja. En mensen die ziek worden of zorgbehoevend zijn?

Odiel Muys: “Mee zijn in onze samenleving kost veel voor mensen met een gering inkomen.”

Ook zij moeten, waar ook, in alle waardigheid de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Betaalbare verzorging en zorg.

Je hebt trekkers nodig. Hier bij ons zijn een pak vrijwilligers actief om aan leden en niet-leden uit te

Behoeften worden ook bij ouderen gecreëerd.

leggen waar ze recht op hebben. Wetten, decreten,

Net als bij andere generaties. Je moet absoluut

reglementen, energiefacturen… het is vaak Chinees.

een snelle internetverbinding hebben, digitale tv,

Veel mensen weten niet meer waarop ze een

een gsm met grote knoppen, een speciale matras,

beroep kunnen doen of waar ze terechtkunnen

voedingssupplementen… Helaas is het inkomen

voor een premie. Hoe ze hun badkamer aan hun

van gepensioneerden niet welvaartsvast. Na de

veranderende mogelijkheden kunnen aanpassen.

eerste maand gratis digitale tv, ligt binnen de week

Die trekkers informeren maar doen ook meer. Zo

een factuur voor de volgende maand in de bus. Ik

vullen ze samen met jou een aanvraag voor een

hoor hier in mijn omgeving dat dan vaak wordt

energiepremie in.

afgehaakt. Mee zijn in onze samenleving kost veel voor mensen met een gering inkomen. En je moet

Over drie jaar krijgen we weer gemeente-

alles in rekening brengen. Het is niet voldoende om

raadsverkiezingen. OKRA is volop bezig met tus-

ouderen gratis een pc te bezorgen. Ook de relatief

sentijdse rapporten. Waar staan we? Hoe zit het

zware kosten, onder meer voor een internetverbin-

met de eisen die we via het Zilverboek aan het

ding, moeten betaalbaar zijn.

lokale bestuur overmaakten? Zaken aan de orde stellen, is niet genoeg. Je moet ze ook opvolgen.

Service op jouw en mijn niveau. Ben ik een fan van internetbankieren, dan doe ik dat. Lukt het om

Mensen lijken door te schuiven. Van de gezins-

een of andere reden niet? Dan ben ik welkom in

woning via een appartement naar een serviceflat

een bank in de buurt. En ik word niet bekeken als

of woonzorgcentrum. Zorg wordt op die manier

een neanderthaler. Vandaag ben ik een kwieke

‘normaal’. Niet slecht om daar tijdig aan te wen-

zestiger en het internet heeft geen geheimen voor

nen, vind ik. Het is misschien de sleutel om op

me. Wie weet, als het God belieft, en ik negentig

lange termijn je zelfstandigheid te kunnen bewa-

mag worden of ik dan nog mee ben? Kan ik me dan

ren. Zo wil ik graag oud worden.”

nog een pc veroorloven? In die zin moeten we ook niet doen alsof ‘eenmaal op het net, altijd op het net is’ en dat ‘niet surfende ouderen uitsterven’.

6 OKRA maart 2009

Tekst Lieve Demeester Foto Cois Van Roosendael


Normaal zicht.

Ouder dan 60? Als uw gezichtsvermogen achteruit gaat, lijdt u misschien aan

leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Het kan u in minder dan een jaar van uw gezichtsvermogen beroven. Na de leeftijd van 75 jaar lijdt 1 persoon op 3 aan LMD. Vervormd zicht door LMD.

LMD herkennen kan uw zicht redden. Kom alles te weten over LMDâ&#x20AC;Ś voor het te laat is. Als u bezorgd bent over uw gezichtsvermogen, raadpleeg snel uw oogarts.

Zicht in een gevorderd stadium van LMD.

Bel 0800 21 000 of bezoek www.lmdinfo.be voor een gratis informatiebrochure en een LMD-opsporingstest.

red uw zicht 7


GEZONDHEID

Woelen, draaien en piekeren Val je moeilijk in slaap? Of word je veel te vroeg wakker? Je bent niet alleen. Een op de vijf slaapt slecht. Op zich kan een nachtje slecht slapen geen kwaad. Maar nachtenlang liggen woelen,

zware maaltijd. Of mensen nu lunchen of niet, na de middag verslappen zowel de waakzaamheid als de intellectuele moge-

heeft een negatieve invloed op heel je functioneren. Laat het zo

lijkheden.

ver niet komen!

van twintig minuten tot hooguit

Een

middagslaapje

anderhalf uur, is lang genoeg om De slaap is geen nutteloze tijd,

anderen voelen zich pas uitge-

de batterijen weer op te laden

integendeel. Slaap zorgt voor

rust na tien uur onder de wol.

zonder dat de kwaliteit van de

lichamelijk en geestelijk herstel

Gemiddeld hebben volwassenen

nachtrust in het gedrang komt.

van de inspanningen van de

acht uur slaap nodig. De behoef-

vorige dag. We ademen rustiger

te aan slaap verandert ook met

en de hartslag daalt maar onze

de leeftijd. Vanaf ongeveer vijf-

Ochtendmens domineert

hersenen stoppen hun activitei-

tig jaar wijzigt het slaappatroon.

Een belangrijke voorwaarde om

ten allerminst. Tijdens de slaap

Oudere mensen hebben niet

goed te slapen, is het volgen van

verwerken en ordenen we alle

alleen

aan

de eigen biologische klok. Die

informatie die we tijdens het

slaap, ook de kwaliteit neemt af.

bepaalt wanneer je slaapperiode

waken

opgeslagen.

De slaap wordt vaker onderbro-

begint en hoe lang ze duurt.

ken en is oppervlakkiger. Dat is

Factoren van buitenaf, zoals de

teem zich op en worden ook

normaal. Al vanaf de leeftijd van

afwisseling van licht en duister,

groeihormonen

veertig, verdwijnt de diepe slaap

zorgen ervoor dat die klok wordt

geleidelijk. Ouderen worden ook

bijgesteld. Het meest natuurlijk

vaker wakker, ze houden korte

is het om elke dag op hetzelfde

slaapjes. Daarom is het nuttig

uur naar bed te gaan en op het-

Hoeveel slaap je nodig hebt, is

twee periodes per dag te slapen:

zelfde ogenblik op te staan.

moeilijk te zeggen. Sommige

een langere periode â&#x20AC;&#x2122;s nachts en

Iedere mens heeft een eigen

mensen kunnen overdag functi-

een kort middagdutje. Loomheid

slaappatroon en een eigen biolo-

oneren zonder slaperig te wor-

na de middag heeft trouwens

gische klok. Maar we kunnen

den na slechts zes uur slaap,

niet altijd te maken met een te

twee grote types onderschei-

hebben

aangemaakt.

Middagdutje

OKRA maart 2009

behoefte

Bovendien laadt het afweersys-

Slaap is dus broodnodig!

8

minder


Een goede slaaphygiëne Voor je naar je huisarts stapt, kan je zelf testen of je slaapgewoonten niet beter kunnen. Een paar kleine ingrepen leiden soms al tot een den.

Ochtendmensen

hebben

geen moeite met opstaan maar wel

met

lang

betere nachtrust. We zetten enkele tips op een rijtje. 1.

Zorg voor regelmaat in je slaappatroon. Als je steeds op hetzelfde

opblijven.

tijdstip gaat slapen en opstaat, leer je je lichaam wanneer het kan

Avondmensen zijn ’s morgens

slapen en wakker zijn. Tracht dit schema ook tijdens de weekends te

niet aanspreekbaar en kunnen ’s avonds nog bergen werk ver-

volgen. Slaap niet uit na een slechte nacht! 2.

Houd rekening met je eigen biologische klok. Ben je een ochtend-

zetten. Vandaag is onze maat-

mens, kan je beter niet proberen avonden na elkaar wakker te blij-

schappij eerder gericht op och-

ven. Ben je een langslaper, neem dan voldoende tijd om te slapen

tendmensen: kinderen worden

en probeer niet minder te slapen dan eigenlijk goed voor je is.

om halfnegen op school ver-

3.

Zorg voor optimale slaapomstandigheden. Een goed verluchte

wacht, vergaderingen worden

kamer is een must om goed te slapen. Schakel lawaai en licht zoveel

ook ’s ochtends gepland en om

mogelijk uit. Geluiden en licht kunnen een negatieve invloed hebben

zes uur sluit de crèche. Glijdende

op je slaap, ook al ervaar je dat niet bewust. Maak van je slaapkamer

werktijden bieden maar gedeel-

geen woonkamer. Ban tv, boekenrek, muziekinstallatie en computer

telijk soelaas. In Denemarken

uit je slaapkamer. Vermijd ook in bed te eten of te drinken. Enkel als

hebben avondmensen zelf het

lezen je helpt bij het inslapen, mag dat. Maar niet langer dan een

heft in handen genomen. Daar

halfuur!

zijn nu een aantal scholen en

4.

crèches speciaal voor avondmensen!

Kijk ’s nachts niet naar de wekker, bedek hem. Zo heb je onbepaalde tijd voor ontspanning en slaap.

5.

Zorg voor een vast ritueel bij het slapengaan. Iedere avond dezelfde handelingen uitvoeren, geeft je lichaam het teken dat het tijd is

Slecht slapen

om te gaan slapen.

Een nachtje slecht slapen, hoeft

6.

Kom tot rust voor je naar bed gaat. Kies ’s avonds voor ontspan-

nog niet te betekenen dat je een

nende activiteiten als yoga, een wandeling, ademhalings- of ont-

slaapstoornis hebt. Verschillende

spanningsoefeningen, muziek, goede lectuur. Vermijd stimulerende

factoren kunnen aan de basis

activiteiten net voor het slapengaan. Zorg wel voor voldoende lichaamsbeweging overdag. Dat bevordert de diepe slaap.

liggen van een nachtje woelen. Een overvloedige maaltijd bij-

7.

in plaats van alleen op je zorgen. Haal je een plezierige wandeling

voorbeeld en een glaasje alcohol

voor de geest en probeer die in gedachten over te doen.

net voor het slapengaan zullen de nachtrust niet ten goede

Stuur je gedachten. Concentreer je op aangename herinneringen

8.

Wees zuinig met alcohol voor het slapengaan, probeer ook niet te

komen. In tegenstelling tot wat

roken. Nicotine bevordert de aanmaak van adrenaline, een stimule-

vaak wordt beweerd, verstoort

rende stof. Vermijd zware en pikante maaltijden voor het slapengaan. Ga ook niet met honger naar bed.

alcohol het natuurlijke verloop van de slaap en maakt hem minder diep. Ook een kop thee of koffie voor het slapengaan, is geen goed idee. Soms liggen omgevingsfactoren als licht en

9.

Denk positief. Vaak is angst om niet te kunnen slapen een van de oorzaken van een slaapstoornis. Leg de nadruk op de slaap die wel lukt, niet op de uren dat het niet lukt.

10. Slaap je na een halfuur nog niet, sta dan weer op. Doe iets anders tot je opnieuw moe wordt.

lawaai aan de basis van een verstoorde nachtrust. Heb je lange tijd last van slaapproblemen, raadpleeg dan je huisarts. Hij zal

de

oorzaken

nagaan

en

mogelijkheden onderzoeken om deze samen aan te pakken.

Info De folder Zalig slapen, fris ontwaken is gratis te verkrijgen bij de dienst gezondheidspromotie van het regionale CM-ziekenfonds in je buurt. Bestellen kan ook via www.bewustgezond.be.

Tekst Nele Joostens

9


INFO

Meerkost vergoed De Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden, kortweg THAB, is een tegemoetkoming voor vijfenzestigplussers met een verminderde graad van zelfredzaamheid. Ze wil de meerkost vergoeden van mensen die hulp nodig hebben om huishoudelijke taken uit te voeren, zich te wassen of te verplaatsen. De tegemoetkoming is er ook voor ouderen die moeilijk zonder toezicht kunnen leven of moeite hebben om sociale contacten te leggen. De THAB is een federale uitke-

meer punten je krijgt en hoe

gerechtigde personen ten laste

ring, niet te verwarren met de

hoger de tegemoetkoming.

heeft, alleenstaande of samen-

Vlaamse

zorgverzekering.

De

wonend is. Sinds 1 juli 2004

tegemoetkoming wordt toege-

Scoor je als gerechtigde op de

geldt volgende omschrijving van

kend na een onderzoek van het

THAB minstens vijftien punten,

de gerechtigden:

inkomen.

heb je automatisch recht op een

■ Categorie A (samenwonen-

uitkering van de Vlaamse zorg-

den): personen met een han-

verzekering.

dicap die niet behoren tot

Aanvragen? Een THAB moet je in je gemeen-

categorie B of C. Het grensbe-

te aanvragen. Sinds 1 juli 2006

Inkomstenonderzoek

gebeurt de afhandeling volledig

Alle inkomsten waarover jij of de

maand.

elektronisch. De gemeente stuurt

persoon

Voorbeeld

je aanvraag onmiddellijk door

woont, beschikt, komen in aan-

Broer en zus wonen samen en

naar de directiegeneraal voor

merking. Met het inkomen van

broer heeft recht op een THAB.

personen met een handicap.

familieleden wordt geen rekening

Hij wordt beoordeeld op zijn

Nadat de vraag daar is geregi-

gehouden. Er bestaan wel vrij-

streerd en alle gegevens uit het

stellingen. Zo wordt het pensioen

■ Categorie B (alleenstaan-

rijksregister zijn overgenomen,

maar voor negentig procent mee-

den): personen met een han-

ontvang je de bevestiging van de

geteld en is er een vrijstelling

dicap die alleen wonen of voor-

geregistreerde gegevens samen

van

van

dien ten minste drie maanden

met de formulieren voor het

1 500 euro op de bebouwde

dag en nacht in een verzor-

inkomstenonderzoek en de medi-

onroerende goederen. Anderzijds

gingsinstelling verbleven en

sche

huisarts

wordt rekening gehouden met

voordien niet tot categorie C

moet de vragenlijst nauwkeurig

verkopen in de tien jaar vooraf-

behoorden. Het grensbedrag

invullen. Het is de basis voor de

gaand aan de aanvraag. Roerende

is 919,79 euro per maand.

bepaling van de verminderde

kapitalen worden aan zes pro-

Ouders die inwonen bij hun

zelfredzaamheid via een punten-

cent aangerekend.

kinderen worden als alleen-

vragenlijst.

Je

waarmee

kadastraal

je

samen-

inkomen

inschalingssysteem. In functie

drag

is

919,79

euro

inkomen.

staande beschouwd.

van de moeilijkheden die je

De inkomstengrenzen die bepa-

■ Categorie C (met personen

ondervindt, krijg je punten. Hoe

len of iemand in aanmerking

ten laste): personen met een

zwaarder de moeilijkheden, hoe

komt, verschillen naargelang de

handicap die een huishouden

Uitkeringen THAB (index 1 september 2008) Categorieën (punten = graad van zelfredzaamheid) Maximumbedrag per maand (in euro) ■ Categorie I (7 tot 8 punten)

10 OKRA maart 2009

per

75,57

■ Categorie II (9 tot 11 punten)

288,49

■ Categorie III (12 tot 14 punten)

350,75

■ Categorie IV (15 tot 16 punten)

413

■ Categorie V (17 tot 18 punten)

507,32


vormen of een of meer kinde-

samengeteld

en

daarna

een aparte domiciliëring in de

ren

hebben.

gedeeld door twee om voor elk

instelling word je ook als alleen-

Samenwonen wil zeggen dat

het grensbedrag (1 149,35 : 2

staande beschouwd.

twee personen die geen fami-

= 574,67 euro) in mindering te

Voorbeeld

lie zijn in de eerste, tweede of

brengen.

Jos ontvangt een gezinspen-

ten

laste

sioen.

derde graad in hetzelfde huis

Zijn

echtgenote

Irma

wonen. Per huishouden kan

Wie deze grens niet overschrijdt,

heeft een THAB. Bij de bereke-

slechts één persoon de vrij-

ontvangt het maximumbedrag.

ning van de tegemoetkoming

stelling van het grensbedrag

Wie de grens toch overschrijdt,

wordt rekening gehouden met

van categorie C ontvangen.

kan nog een gedeelte ontvangen

het gezinspensioen en met de

Als in een huishouden twee

van de tegemoetkoming, naar-

vrijstelling van categorie C. Stel,

personen met een handicap

gelang het inkomen.

Irma wordt opgenomen in een

tot categorie C behoren, krijgt gelijk aan de helft van het

Opname in een instelling

grensbedrag van categorie C.

Vraag je de THAB aan en verblijf

Het

je in een rust- of verzorgingsin-

elk van hen een vrijstelling

grensbedrag

bedraagt

1 149,35 euro per maand.

stelling, word je ook als alleen-

Voorbeeld

staande beschouwd. En dit van

In een gezin waarin beide

zodra je er drie maanden bent

echtgenoten een THAB aan-

opgenomen tenzij je eerst tot

vragen, wordt hun inkomen

categorie C behoorde. Maar met

rusthuis. Wat verandert er dan? Als ze haar domicilie behoudt bij haar echtgenoot blijft alles bij het oude. Als ze zich laat domici-

Hoe zwaarder de moeilijkheden, hoe meer punten je krijgt en hoe hoger de tegemoetkoming.

Inkomstengrenzen op maand- en jaarbasis, index 1 september 2008 (in euro) Gezinssituatie

Jaarbedrag

Maandbedrag

■ Categorie A

11 037,47

919,79

■ Categerie B

11 037,47

919,79

■ Categorie C

13 792,25

1 149,35

11


INFO

liëren in het rusthuis krijgt ze de vrijstelling van categorie B en wordt de helft van het gezinspensioen aangerekend als inkomen vanaf de maand die volgt op de wijziging van haar domicilie.

Info Bij het CAW, dienst maatschappelijk werk van het CM-ziekenfonds in je buurt, via www.handicap.fgov.be of op 02 507 87 99. In de OKRA-brochure THAB Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden. Haal ze gratis af bij het CAW, dienst maatschappelijk werk van het CM-ziekenfonds in je buurt. Bestel je de brochure bij OKRA-Algemeen, dan betaal je 2 euro

Wie voor 1 januari 2003 opgenomen werd in een instelling of rusthuis met financiële tege-

verzendingskosten. Stuur deze bon naar OKRA-Algemeen, Joke Callens, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel of bel 02 246 44 41. Bestellen kan ook via www.okra.be.

moetkoming van de overheid of het ziekenfonds, ontving maar een derde van zijn uitkering.

Naam en voornaam:

Sinds 1 januari 2003 krijgt deze

Straat en nr.:

groep toch de volledige uitke-

Postnr.:

ring.

Woonplaats:

Telefoon:

Tekst Bernadette Schalenbourg

E-mail:

STANDPUNT

Pensioenconferentie zonder gepensioneerden om uit te leggen welke rol zij voor

De regering kondigde aan in 2009 een grote pensioencon-

zichzelf zien weggelegd. Ouderen-

ferentie te organiseren. Wie niet aan de tafel mag, zijn de

organisaties

gepensioneerden zelf. Ongehoord, vindt OKRA. Minister van Pensioenen Marie

den kan benutten. Ze zullen ook

Arena en minister van Middenstand

nagaan hoe de pensioenperiode op

Sabine

een actieve, creatieve en solidaire

Laruelle

trokken

eind

november de nationale pensioenconferentie op gang. Doel is het

12 OKRA maart 2009

manier kan worden ingevuld.

Niet zonder ouderen

eenvoudigen en moderniseren, het

“OKRA kan deze doelstellingen enkel onderschrijven”, zegt Willy Peirens,

voorzitter

nochtans

van

op gang. Zij kennen de gevoelige thema’s: kan ik leven van mijn pensioen, blijven de pensioenen betaalbaar, zijn aanvullende pensioenen toegankelijk… Ouderen

huidige pensioensysteem te ver-

Sleutelen aan de pensioenen en spreken over de rol van ouderen doe je niet zonder hen!

brengen

democratisch gedragen processen

onze

Commissie Belangenbehartiging. “Maar het is voor ons onbegrijpelijk

wettelijk pensioen te bestuderen,

en onaanvaardbaar dat ouderenor-

het aanvullend pensioen te onder-

ganisaties niet bij de voorbereiding

zoeken en na te gaan welke plaats

van deze belangrijke conferentie

de ouderen in onze samenleving

worden betrokken. In de werk-

innemen. De deelnemers zullen

groepen zetelen enkel vertegen-

onderzoeken op welke manier de

woordigers van de kernkabinetten,

samenleving de kennis en de

de administratie en de sociale part-

mogelijkheden van gepensioneer-

ners. Ouderen krijgen niet de kans Willy Peirens.

willen gehoord worden en niet enkel afwachten wat voor hen gedaan wordt maar mee bepalen wat met en dankzij hun kennis en ervaring kan gerealiseerd worden. Sleutelen aan de pensioenen en spreken over de rol van ouderen doe je niet zonder hen!”


OKRA-ZINGEVING

Een waardig bestaan voor iedereen De sociale zekerheid is er voor u. Met deze slogan voert het ACW dit jaar campagne. Want sociale bescherming is niet vanzelfsprekend. ACW-pastor Jean-Paul Vermassen getuigt. Jean-Paul Vermassen: “Er was een tijd dat ik er niet wakker van lag. Kinderbijslag, vervangingsinkomen, pensioen… De sociale zekerheid, die was er gewoon. Nu ik een vijftiger ben, let ik meer op berichten over lage pensioenen. Ik merk dat mijn alleenstaande tante een goed overheidspensioen geniet zodat ze al tien jaar de hoge kosten van het rusthuis kan betalen. Wat ben ik blij dat mensen met een zware, langdurige ziekte niet zonder inkomen vallen en zo niet in armoede terechtkomen. En wat is het zalig dat onze pleegdochter in haar moeizame zoektocht naar werk kon terugvallen op

Ook bij ons “Tijdens deze vastenperiode komen vele christenen hier in beweging voor het Zuiden. Met acties van Broederlijk Delen en Wereldsolidariteit beklemtonen we onze wereldwijde solidariteit. Laten we ook hier ijveren voor meer solidariteit zodat meer sociale bescherming ten goede komt aan wie het moeilijk heeft.”

Een menselijke samenleving zal altijd een stelsel van sociale zekerheid nodig hebben. Een

een leefbaar bestaansinkomen.”

humane en rechtvaardige maatschappij kan

Solidariteit is nodig

Omdat mensen altijd broos en kwetsbaar zijn.

“Waarom is de Belgische sociale zekerheid er de

Omdat er altijd ongelijkheid dreigt tussen

voorbije jaren dan toch op achteruitgegaan? Hoe komt het dat de armoede in Vlaanderen is toegenomen? Er zijn vele redenen maar de belangrijkste is wel dat de beleidmakers minder hard aan de kar hebben getrokken. Toch zijn niet enkel de politici verantwoordelijk. Hebben vele mensen een asociale politiek niet mogelijk gemaakt? Geloven niet steeds meer mensen in de Amerikaanse droom: wie hard werkt, komt er wel. Je moet eerst en

immers niet zonder sociale bescherming.

mensen met veel talent en vermogen en mensen met minder mogelijkheden en kansen. Omdat economie altijd eerst op eigen winst bedacht zal zijn.

d i e h r e k e z e l a de soci voor u is er

vooral voor jezelf zorgen. Wie niet meer meekan, heeft dat aan zichzelf te danken. Maar als iedereen enkel voor zichzelf zorgt, is de sociale zekerheid ten dode opgeschreven. De Amerikaanse droom is bedrog. In de Verenigde Staten ondervinden de inwoners dit vandaag aan den lijve. Daarom moeten we terug naar het diepere besef dat ook aan de basis lag van de christelijke arbeidersbeweging. Zonder solidariteit is geen menswaardig leven mogelijk. We moeten onze politici harder aansporen daar werk van te maken. Te veel vrijheid leidt immers tot onrechtvaardigheid en verzwakt de sociale zekerheid. Om jou en mij meer bewust te maken van het belang van sociale bescherming, voert het ACW dit jaar actie. We moeten voortaan zelf sterker opkomen voor meer sociale zekerheid: in onze omgeving en bij de politici die we verkiezen.”

13


DE KEUZE VAN DEKEYSER

Vladimir Poetin, de nieuwe De Koude Oorlog is dan wel voorbij, Rusland en de Verenigde Staten blijven machtsspelletjes spelen. Amerika probeert zoveel

bleef geografisch het grootste land van de wereld. In het westen grensde het aan Noorwegen, in het oosten

aan

Noord-Korea.

Maar

Rusland

had

zijn geopolitieke veiligheidsgordel verloren. De

mogelijk invloed uit te oefenen in de

Baltische staten uitten hun afkeer voor de Sovjets

Russische regio, sterke man Poetin doet er

met een lidmaatschap van de NAVO en de Europese

alles aan om dit cordon sanitaire te beperken. Het Russische volk en zijn leiders voelden zich danig in de hoek gedrukt na de instorting van de Sovjet-Unie. Van de vijftien staten die driekwarteeuw onder Moskou hadden geleefd, maakten zich al op 25 december 1991 veertien staten los van de Sovjet-Unie. Die dag liet Boris Jeltsin voor het laatst de Sovjetvlag strijken op het Kremlin. De grote communistische staat ging mee ten onder. Toch was er een enorme contradictie. Rusland

Unie. Ook alle perifere staten, van Wit-Rusland in het westen tot Kazachstan in het oosten, gingen hun eigen weg. Dat betekende de ontbloting van de Sovjetkroon. De staat was niet langer beschermd door haar kolonies maar was omsingeld door nieuwe, vaak onvriendelijke buren!

Naar een westers cordon sanitaire De stenen muur had het in 1989 dan wel begeven maar hoe zat het met de ideologische? Het Westen, de ‘overwinnaar’ van de Koude Oorlog, volgde een dubbel spoor bij de aanpak van het nieuwe Rusland. Hoe meer kapitalistisch Moskou zich ging gedragen, hoe populairder het land werd in de Verenigde Staten. De vrije markt, Russische rijkaards, westerse concerns die naar Russische olie boorden, Russisch gas in Italiaanse en Duitse keukens, het leek allemaal te kunnen. Maar hoe lang zou het duren? De Verenigde Staten vreesden al snel voor een mogelijke heropleving van de verslagen Sovjetstaat en voor een terugkeer naar het autoritaire verleden. Het was Vladimir Poetin die er inderdaad werk van maakte, eerst als president, daarna als premier. Hij was de nieuwe sterke man, de moderne tsaar. En hij zal dat zo lang mogelijk blijven. Zoveel staat vast. Washington stond onmiddellijk klaar om anti-Russische sentimenten en politiek gericht tegen Moskou een handje toe te steken.

Dat

gebeurde

met

de

‘Rozenrevolutie’ in 2003 in Georgië. De Amerikanen trainden er de troepen. In 2004 gebeurde hetzelfde met nog meer Amerikaans enthousiasme voor de ‘Oranjerevolutie’ in Oekraïne. Amerika praamde de twee staten nadrukkelijk toch lid te worden van de westerse NAVO. Georgië is slechts een dwergstaat maar Oekraïne neemt heel wat plaats in op de wereldkaart. Het land beslaat maar liefst twintig keer de oppervlakte van België en telt 45 miljoen

14 OKRA maart 2009


tsaar? inwoners van wie zeventien procent Russen. Zo

Poetin de hand houdt. Ongeveer een kwart van

werkten de Amerikanen verder aan hun cordon

haar petroleum haalt de Europese Unie uit

sanitaire.

Rusland.

In Tsjechië en Polen bouwden de Verenigde Staten een antiraketsysteem, zogezegd om de

De weg terug?

ayatollahs van Iran onder schot te houden. Die

Toch is dit geen nieuwe Koude Oorlog. Poetin wil

zouden verder werken aan een kernwapen. Maar

de Sovjet-Unie redden, zij het onder een andere

klopte dat wel? En mikten die Amerikaanse

naam:

raketten niet veeleer op Moskou? Dwars door het

Onafhankelijke Staten. Daar doet hij dan ook

fanatiek prowesterse Georgië loopt een oliepijp-

alles voor! Zo is er voortaan geen jury meer toe-

leiding die het kostbare vocht direct vanuit Bakoe

gelaten op processen tegen ‘terroristen’ zoals

in Azerbeidzjan naar NAVO-partner Turkije pompt

samenzweerders en ‘deelnemers aan massabeto-

en van daar naar de andere bondgenoten. Zonder

gingen’. Arme democratie! Russen die contacten

ook maar over één centimeter Russische grond

hebben met buitenlandse NGO’s worden berecht

te moeten. Azerbeidzjan gokt voor investeringen

als verraders. Daarop staat een celstraf van twin-

op de Verenigde Staten en de president aarzelt

tig jaar. Vertegenwoordigers van de Conferentie

niet om het NAVO-hoofdkwartier in Evere te

voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

bezoeken. Daar laat hij zich trots filmen met op

(CVSE) moeten dit jaar het land verlaten. De

de achtergrond de vlag van het Amerikaanse

CVSE is een overwegend westerse organisatie die

bondgenootschap.

toekijkt op het respect

Oliekraan

het

GOS,

het

voor de democratie in Georgië,

waar

Poetin

Gemenebest

van

Dat is Poetins tragedie: de wodka blijft even overvloedig vloeien als de olie.

Na een mini-invasie plaatste Poetin twee enclaves

een vinger in de pap

uit Georgië, Zuid-Ossetië en Abchazië onder

houdt.

Russische voogdij. Maar die twee gebieden gingen

Poetin aarzelt ook niet

al eerder hun eigen gangetje. Zuid-Ossetië is

om buitenlandse bedrij-

bovendien een berucht, armoedig smokkelnest.

ven onder Russische staatscontrole te plaatsen.

Het is zeker geen economische aanwinst. We

Oliemaatschappijen en onlangs ook Norilsk Nickel,

mogen er dus van overtuigd zijn dat Poetin voort-

de grootste nikkelproducent ter wereld, werden

aan alle vroegere Sovjetvazallen hard zal aanpak-

gedeeltelijk genationaliseerd. En omwille van zijn

ken als die met het Westen gaan flirten.

prijzenoorlog met Oekraïne, laat Poetin Hongaren

Bovenaan Poetins zwarte lijst staat Oekraïne. Voor

en Bulgaren letterlijk doodvriezen. Maar de

de Russische premier komt het er op aan de

schuld schuift hij door naar Oekraïne.

Oekraïners alle ‘gekke gedachten’ uit het hoofd te praten. Ze moeten ophouden zich in te beelden dat

Tijdens parades op het Rode Plein in Moskou

ze ooit burgers van de Europese Unie kunnen wor-

wordt opnieuw, uit volle borst, het volkslied uit de

den. Ook een lidmaatschap van de NAVO is uitge-

Sovjetjaren

sloten. Poetin zal het prowesterse westen van

Amerikaanse melodie: I was made in de USSR.

Oekraïne uitspelen tegen het industriële oosten

Het enige wat voor Poetin een kwelling moet zijn,

dat pro-Russisch is. Hij noemt Oekraïne een kunst-

is dat zijn bevolking elke dag krimpt. De 142 mil-

matige staat en dreigt ermee het land doormidden

joen Russen zien hun aantal jaarlijks met

te hakken.

700 000 eenheden dalen. Dat is Poetins tragedie:

Tegenover Europa voelt Poetin zich waarschijnlijk

de wodka blijft even overvloedig vloeien als de

nog het sterkst. Europa is immers afhankelijk van

olie. Maar de olie is van betere kwaliteit.

gezongen,

trouwens

op

de

Rusland. De oliepijpleiding via Georgië kan de oliedorst van de Europese Unie niet lessen. De

Tekst Miel Dekeyser

meeste olie bereikt Europa via leidingen waaraan

15


VRAAG EN AANBOD

Vraag en aanbod Je zoekt wat of hebt iets aan te bieden? Commerciële aanbiedingen nemen we niet op. Je zoekertje komt ook op www.okra.be. Stuur je vraag naar OKRA-magazine, Vraag en aanbod, PB 40, 1031 Brussel of naar joke.callens@okra.be. Dank in naam van de lezers aan wie reageert. ■ Breipatroon Phildar Ik zoek een breipatroon van een zomerjurk die tien à vijftien jaar geleden afgebeeld stond op een cover van het breiboek Phildar. Het betrof een model zonder mouwen met een open hals en strepen van ca. 15 à 20 cm in de kleuren wit, beige en lichtgroen. Beatrice Claessens, Schuttershof 18, 2070 Zwijndrecht, 03 252 98 70, beatrice.claessens@skynet.be

mel ik deze souvenirs. Jean Marquebreuck, Acaciastraat 12, 9500 Geraardsbergen, 054 41 52 10, j.marquebreuck@scarlet.be

■ Verzamelen Ik verzamel allerlei: Soubrypunten, prentbriefkaarten, bidprentjes, geboortekaartjes, communieprentjes, postzegels, bierkaartjes, Vitelmapunten, streepjescodes Maredsousproducten… alles is welkom. Willy Vansteenkiste, Gustaaf Gibonstraat 45, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

■ Heiligenmedailles Ik zoek heiligenmedailles. Wie heeft er nog en wil ruilen? Josiane Degroote, Edewallestraat 6, 8610 Handzame, 0472 30 39 00

■ Priesters Om de geschiedenis van ons dorp te vervolledigen, zijn we op zoek naar bidprentjes en doodsbrieven van volgende priesters: Ameels, Van Achter, Herpelinck, Cyriel Willems, Oscar Bogaert en Robert Gabriels. Kopieën zijn ook welkom. Mieke De Prijck, Edgard Tinelstraat 13, 9660 Brakel, 055 42 40 00, mieke.de.prijck@telenet.be ■ Devotalia O.-L.-V. van de Oudenberg Wie kocht ooit een souvenir in de kapel van O.-L.-V. van de Oudenberg in Geraardsbergen? Graag verza-

16 OKRA maart 2009

■ Kerstkaarten Ik verzamel kerstkaarten met sneeuwmanmotiefjes. Marleen Smeets, Kruisherenlaan 14, 3500 Hasselt, marleen. smeets@myonline.be

■ Postzegels Ik zoek Belgische postzegels met mooie afstempeling, te ruilen voor andere zegels met als thema fauna en flora, vliegtuigen, ruimtevaart… J. Hanssens, Bredabaan 312, 2930 Brasschaat, 03 652 16 81 ■ Communieprentjes Ik verzamel communieprentjes en zou mijn collectie graag uitbreiden. M. Hauman, Holsberg 61, 6129 KM Urmond, Nederland, m.hauman1@hetnet.nl ■ Reünie Ik zoek leerlingen die in Leopoldstad op het college Sacré Coeur de Kalina zaten. Micheline Tonsin, 081 21 30 62 of Liliane Van Dijck, 03 288 14 63

■ Licht Wie kan me de film Licht van Stijn Coninx met Francesca Vanthielen in de hoofdrol, bezorgen? Arlette Acke, Elf Novemberlaan 1, 9080 Lochristi, 09 355 61 28 ■ J. Coopmans Ik zoek J. Coopmans, gelegerd in Burcht bij Antwerpen, 11de Genie bataljon (stafcompagnie). In 1959 woonde hij in Sint-Truiden. Robert Deckx, Markt 8, 2400 Mol, 014 31 23 58 ■ Muziekcassettes Wie kan me helpen om enkele muziekcassettes over te zetten op cd? Marie-Anne De Clercq, Nieuwstraat 15, 9700 Oudenaarde, 0476 40 71 63, marieannedeclercq@telenet.be ■ Muziekinstrumenten Ik zoek instrumenten zoals accordeon, trompet, trommel, saxofoon, viool… om te gebruiken bij playback op feestjes. Ook zoek ik daarvoor nog oude toneelkledij. Paulien Ernalsteen, Oude Kouterdreef 56, 9240 Zele, gustavus.de.smet@telenet.be ■ Grootouders Ik zoek al jaren naar bidprentjes of foto’s van mijn grootouders: Jan Hendrik Edmonds geboren op 8 september 1855 en overleden op 15 september 1912, Hubertine Gertrudis Ramaekers geboren op 25 april 1861 en overleden op 14 juni 1925. Louis Edmonds, Steenselbergweg 87, 3620 Lanaken, 089 72 29 54 ■ Stroopdozen Ik zoek voor mijn verzameling alle blikken stroopdozen van elk merk of land. Johnny Cloesen,


Slachthuisstraat 9 b8, 3840 Borgloon, johnny.cloesen@telenet.be ■ Uw huis uw thuis Begin jaren ’80 draaide René Melis, toenmalig verantwoordelijke voor de persdienst van KBG, samen met Stefan Vandecan, Luc Vos, Mirèse Hens en Danny Laureys een documentaire in Duffel over de zelfredzaamheid van gepensioneerden in het kader van het jaarthema Uw huis uw thuis. De documentaire werd op de toenmalige BRT vertoond in een ‘uitzending door derden’. Kent iemand de titel van deze film en de datum waarop hij werd uitgezonden? Sven Weyn, Hoogstraat 81, 8700 Tielt, 051 69 66 60, sven.weyn@molenland.be ■ Bieretiketten Ik verzamel bieretiketten van trappist- en abdijbieren. André Somers, Komvest 19, 8000 Brugge, dre.somers@skynet.be ■ Tekst Ik zoek de tekst van een oud, grappig liedje, het gaat ongeveer zo: ‘Waarom drinken de boeren, de boeren? Waarom drinken de boeren veel wijn? Ze vetten het kalf en verkopen het zwijn, daarom drinken de boeren veel wijn.’ Maria Van Emelen, Kiezegemstraat 2, 3461 Molenbeek-Wersbeek ■ Michel Vandaele Ik zoek Michel Vandaele die in 1953-1954 gelegerd was in Siegen (Duitsland) in kazerne Normandië bij het bevrijdingsbataljon. Hij woonde toen in Oudenburg. Willy Vandommele, Nieuwstraat 60, 8770 Ingelmunster, 051 30 74 35 ■ Tempeliers Ik zoek jeugdboeken over de Tem-

peliers. Ze ‘leefden’ van 1130 tot 1317 en werden vervolgd en uitgeroeid door Filips de Schone en Paus Clemens. Karel Demeyere, Veldstraat 61, 8890 Moorslede, 051 77 94 94 ■ Bridge Ik zoek een bridgepartner, beginnersniveau, om in de omgeving van Sint-Niklaas te spelen. Marianne Bonnarens, 03 777 29 21, bonnarensm@skynet.be ■ Papa Ik zoek jeugdfoto’s van mijn papa Gilbert Verbilt. Hij verbleef als kind van 1955 tot ongeveer 1960 in het klooster in Rumbeke. Het was het weeshuis Onze Kinderen en de directeur toen was de heer Camerlink. Vroeger was dit een nonnenklooster. Kan iemand me meer info geven? Caroline Verbilt, caroline.verbilt@telenet.be ■ Belgisch koningshuis Ik bezit uitgebreide documentatie en vele krantenknipsels over het Belgische koningshuis. Wie is geïnteresseerd? Hilde Diricks, Spreeuwendreef 10, 2360 Oud-Turnhout, 014 45 17 88 ■ Trouwfoto’s Ik zoek geposeerde staatsiefoto’s van huwelijksparen. Ik maak er een collage van. Allerhande zulke foto’s zijn welkom. Hermana Govaerts, Scheldestraat 52, 8553 Otegem, 0476 69 09 88, hermana.govaerts@telenet.be ■ De Strangers Ik zoek de bladmuziek van het lied van De Strangers Antwarpe gij ze gij veur mij. We zouden dit graag met ons koor zingen. Germaine Fabré, Schilde, 03 311 70 74, tsc51670@scarlet.be

■ Bidprentjes Ik verzamel en ruil allerlei bidprentjes maar vooral van priesters, paters, missionarissen, kloosterzusters, begijntjes en broeders. Prentjes met de naam Maeyens, Maeijens, Mayens of personen geboren en getogen in Waterland-Oudeman zijn van harte welkom. Armand Maeyens, Edward Blaesstraat 32, 9050 Ledeberg, maeyens50@gmail.com ■ Sacramenten Voor een eindwerk in verband met de sacramenten zoeken wij nog verdere documentatie en informatie. Jozefa Baert - Tarras, St.-Annastraat 11 b3, 8553 Otegem, isabel_baert@hotmail.com ■ Kombucha zwam Kan iemand me de Kombucha zwam bezorgen die op Chinese gesuikerde thee wordt gekweekt? Roger Ketelers, Kasteelplein 24, 2300 Turnhout, 014 41 33 40, ketelers.25@versateladsl.be ■ Reünie Tuinbouwschool Mechelen Voor een reünie van het eindjaar 1958 zoek ik onze medeleerling Jan Janssen uit Antwerpen. Willem Meuldermans, 015 41 90 79, willem.henriette@skynet.be ■ Kookboek Ik zoek een oud kookboek van de boerinnenbond. Clara Battel, Hoevestraat 8, 2230 Ramsel ■ Gal in Knack Ik zoek een tekening van Raymond van het Groenewoud die verscheen in Knack in oktober 2007 op pagina 9, getekend door GAL. Eugene Driesen, De Rooy 147, 2400 Mol, 014 31 73 50, eugene.driesen@skynet.be

17


PUBLIREPORTAGE

Wanneer merkte je dat je min-

ook een beroepsziekte zijn zoals

der goed hoorde?

in mijn geval.”

Boogie Boy: “Ik besefte het pas toen ik de signalen uit mijn omge-

Hoe

ving niet meer kon negeren. Mijn

bezoek?

vrouw, mijn kinderen en de men-

Boogie Boy: “Eerst was er een

sen op mijn werk hadden bijna

intakegesprek met de audioloog,

evenveel last van mijn gehoor-

daarna volgden tests. Ik moest

verlies als ikzelf. Mijn vrouw

ook een vragenlijst invullen over

moest alles twee of drie keer her-

mijn manier van leven. Ten slotte

halen voor ik het verstond. De

ging ik langs bij de neus-, keel-,

televisie en autoradio stonden

oorarts. Hij onderzocht me en gaf

steeds luider. Tijdens vergaderin-

me het voorschrift voor tege-

gen verstond ik maar de helft van

moetkoming van het ziekenfonds

wat er werd gezegd. Ik gebruikte

bij aankoop van een toestel. Na

allerlei trucjes. Je probeert te

de onderzoeken heb ik de be By

liplezen, je gokt waarover het

ReSound gekozen. Dat is een

gaat. Het geeft een heel onbe-

klein, vrijwel onzichtbaar toestel-

haaglijk gevoel als iemand een

letje dat in je oor past. Slim is het

grapje maakt en iedereen lacht

ook: de audioloog programmeert

mee maar jij hebt het niet ver-

het met mijn gegevens zodat ik

staan. Maar zelfs toen zag ik niet

niets moet regelen of afstellen.”

in dat ik een probleem had. Dat besef is er pas gekomen toen mijn vrouw zei dat er iets moest gebeuren. Ze had gelijk.”

Paul Ambach, beter bekend als Boogie Boy, rasmuzikant en

dat

eerste

En viel dat mee? Boogie Boy: “Het was alsof de zon opeens weer ging schijnen en de vogeltjes gingen fluiten. Ik

Boogie Boy kan weer horen

verliep

was er vanaf het eerste moment ontzettend blij mee. Je kan je niet voorstellen hoe dat voelt, opeens weer normaal kunnen horen! Ik zou de apparaatjes niet meer kunnen missen. Alleen in

Ben je dan naar het hoorcen-

bed draag ik ze niet.”

trum gestapt?

Vind je het moeilijk naar bui-

Boogie Boy: “Nee, het weten is

ten te komen met je gehoor-

een ding, het aanvaarden nog

verlies?

iets anders. Het idee van een

Boogie Boy: “Ik heb even getwij-

hoortoestel schrikte mij af. Ik

feld maar door mijn verhaal te

dacht, nu ben ik een oud man-

doen, wil ik andere mensen tonen

netje en ik ben nog maar 61.

dat apparaatjes dragen echt niet

Zullen de mensen mij uitlachen?

zo verschrikkelijk is en dat je er

Daar heb je Boogie Boy, de dove

enorm mee geholpen bent. Als ik

podiumbeest, zat met

pianist! Het was niet makkelijk

kan helpen om het taboe rond

een probleem. Al het

om de stap naar het hoorcentrum

gehoorverlies te doorbreken, wil

te zetten. Maar ze hebben me

ik dat graag doen. En ik heb nog

daar heel goed opgevangen. De

een andere reden: ik weet dat ik

muzikale geweld dat hij in 37 jaar optredens over

audioloog heeft al bij het eerste

vandaag beter zou horen als ik

zich heen kreeg, had zijn

gesprek mijn angsten weggeno-

mijn oren vroeger beter had

gehoor aangetast. Wat

men. Ik weet nu dat veel mensen

beschermd. Die boodschap wil ik

die

meegeven aan iedereen die met

dat voor hem betekende en wat hij eraan deed, vertelt hij zelf. 18 OKRA maart 2009

hetzelfde

dezelfde

meemaken

angsten

hebben.

ook En

lawaai

wordt

geconfronteerd:

gehoorverlies is niet noodzakelijk

wees vooruitziend en bescherm

een ouderdomskwaal. Het kan

je oren!”


HOORCENTRA

In vertrouwen met Dialogue

Boogie Boy [a.k.a. Paul Ambach] Muziek is mijn passie, maar ik heb er een hoge prijs voor betaald: de decibels hebben mijn gehoor beschadigd. Ik heb dat lang ontkend. Niemand mocht het weten. Ik dacht dat er geen oplossing bestond die me niet in mijn leven en mijn werk zou hinderen. Tot ik met Dialogue ging praten. Nu heb ik een apparaatje waarvan ik het bestaan meestal vergeet. En ik leef en speel net als vroeger, met ĂŠĂŠn verschil: ik hoor weer zoals iedereen.

E

lke mens is anders. Elke mens leeft anders. Daarom hebben onze audiologen de Audio Lifestyle Test ontwikkeld, een eenvoudige vragenlijst die u de weg wijst naar het apparaatje dat perfect bij uw lifestyle past. De test is slechts ĂŠĂŠn van de manieren waarop wij ons inzetten om uw ideale oplossing te vinden: praktisch, comfortabel, efďŹ ciĂŤnt en persoonlijk. Wij hebben de knowhow, de technologie en vooral de mensen om u te helpen: gediplomeerde, door het Riziv erkende audiologen die hun werk met enthousiasme doen en die de tijd nemen om echt naar u te luisteren. Want alles begint met de dialoog.

Iemand om mee te praten VOOR INFO OVER ONZE VERKOOPSPUNTEN: BEL GRATIS 0800 94 229 OF BEZOEK WWW.DIALOGUE.BE

Waarom wachten? Maak nu een afspraak met Dialogue en: s $OEDEGRATISENVRIJBLIJVENDE!UDIO,IFESTYLE4EST s /NTDEKDEMOOISTE INDIVIDUELEOPLOSSINGVOOR uw probleem s /NTVANGEENUITGEBREIDINFORMATIEPAKKET s .EEMUWGRATISDVDMETHETVERHAALVAN"OOGIE "OYMEEINWOORD INBEELDENOPMUZIEK s (AALUW$IALOGUE,IFESTYLE-AGAZINE

HOORCENTRA


WERELDSOLIDARITEIT

De Dominicaanse Republiek: een zuiders vakantieland met witte stranden en veel zon. Achter dit paradijs schuilt een harde realiteit. Voor veel Dominicanen is het leven allesbehalve makkelijk. Wereldsolidariteit steunt er organisaties die werken aan betere arbeids- en leefomstandigheden voor de tienduizenden mensen onderaan de economische ladder.

‘Wie arm is, hoeft niet Altagracia Jiménez coördineert in de Dominicaanse Republiek de werking van Amussol, de sociale zekerheidskas van de CASC. Dat is de grootste vakbondskoepel van het land. Vurig vertelt ze over haar organisatie die erin slaagt duizenden mensen sociale rechten te geven. “Dat is hard nodig. In de Dominicaanse Republiek zijn zeven op de tien inwoners werkloos. Daarom werken heel veel mensen in de informele economie. In de transportsector bijvoorbeeld. Als taxi- of buschauffeur maar nog vaker rijden ze met motoconcho’s. Dat zijn moto’s die makkelijk in de sloppenwijken raken. Ook de vele straatverkopers werken in de informele economie. Vrouwen stampen vaak een eigen zaakje uit de grond. Een kapperszaak of een schoonheidssalon bijvoorbeeld of ze verkopen eten Altagracia Jiménez: “Met Amussol kunnen we de eigenwaarde opkrikken van mensen die het moeilijk hebben.”

dat ze thuis bereiden. En natuurlijk zijn er de boeren die geen eigen land hebben maar andermans grond bewerken. Werknemers in de informele economie zijn heel kwetsbaar. Ze hebben geen contract, geen garantie op een inkomen, geen werkgever en geen sociale rechten.”

Sociale zekerheid Nochtans heeft de Dominicaanse Republiek wel een systeem van sociale zekerheid. Altagracia: “Sinds 2001 hebben werknemers recht op bijstand als ze ziek zijn en als ze met pensioen gaan. Maar wie in de informele economie werkt, kan deze regeling niet genieten. Daaraan wilden we met Amussol iets doen. Via de wetgeving op de vzw’s groeperen wij nu werknemers uit de informele economie. We treden op als hun werkgever. Ze betalen hun sociale bijdragen aan ons en wij storten deze som aan de sociale zekerheidskas. Zo openen we voor hen het recht op sociale zekerheid. Ze bouwen pensioenrechten op en de overheid betaalt hun medische uitgaven voortaan gedeeltelijk terug. Ook de gezinsleden genieten deze bescherming. Vandaag zijn ongeveer 4 500 werknemers bij ons aangesloten. Dat cijfer klinkt misschien niet indrukwekkend maar we zijn zo toch een van de grootste werkgevers van het land. En we bieden ook sociale bescherming aan de partners en de kinderen van deze werknemers. Dankzij Amussol genieten nu 12 000 mensen sociale bescherming. Elke maand stijgt ons ledenaantal.”

Erkenning “Omdat we zo’n unieke organisatie zijn, heeft de overheid ons erkend als gesprekspartner. Geen enkele andere werkgever stort elke maand zulk hoog bedrag aan de sociale zekerheidskas. Wij sluizen telkens zo’n 6 miljoen peso door, dat is 120 000 euro. De overheid betrekt ons bij onderhandelingen over de sociale zekerheid en luistert naar onze ervaringen. Zo hebben we verkregen dat vrouwen die net bevallen zijn, een borstvoedingspremie en drie maanden zwangerschapsrust krijgen. We willen het vertrouwen dat de overheid nu in ons stelt niet beschamen. Daarom hechten we veel belang aan transparantie.”

20 OKRA maart 2009


miserabel te zijn’ Wantrouwen

in huis. Ze hadden het moeilijk om rond te komen.

“Regelmatig ga ik op stap om mensen te overtuigen

Ik heb van hen geleerd dat je hard moet werken om

lid te worden van Amussol. Vele boeren, chauffeurs

iets te bereiken. Toen ik zeven was, zetten mijn

en straatventers weten niet dat ook zij aanspraak

ouders een klein fabriekje op waar ze de papieren

kunnen maken op de voordelen van de sociale

hoorntjes voor de sorbets maakten. Dat was een

zekerheid. Als ik hen vertel dat ze ook een vergoe-

succes, ze verkochten ook aan de andere straatven-

ding kunnen krijgen wanneer ze ziek worden, geeft

ters. Op mijn veertiende ging ik aan de slag in een

dat dikwijls de doorslag en worden ze lid. Dat is

bedrijf dat suikerriet verwerkte. Daar werd ik voor

logisch, wie ziek is en in de informele economie

het eerst lid van de vakbond. Ik heb veel geluk

werkt, heeft immers geen inkomen meer. Dankzij

gehad: mijn bazen gaven me de kans verder te stu-

hun lidmaatschap van Amussol zijn ze geruster. Dat

deren en zo werd ik verpleegster. Ook in het zieken-

werknemers ook recht hebben op een pensioen,

huis sloot ik me aan bij de vakbond en al snel werd

speelt minder een rol. ‘Ik weet niet of ik zo oud ga

ik vrijgesteld om bij Amussol te werken. Deze

worden’, zeggen ze dan.

job geeft me

Toch vergt het veel overtuigings- en wilskracht om

enorm veel vo-

mensen over de streep te krijgen. Het is moeilijk uit

ldoening.

te leggen aan iemand die niets heeft dat hij eigen-

kan de eigen-

lijk veel heeft. Het wantrouwen is groot. Zullen ze

waarde

ons geld niet stelen? Maar als ze het systeem snap-

mensen die het moeilijk hebben opkrikken en echt

pen, zijn het respect en het enthousiasme groot.”

iets voor hen betekenen. Je kan dan wel arm zijn, je

Je van

Vader verkocht sorbets op straat, moeder werkte in huis.

hoeft daarom niet miserabel te zijn. Ik besef wel dat

Fabriekje

we nog veel werk voor de boeg hebben. We moeten

Altagracia komt zelf uit een gezin dat het niet mak-

nog veel meer mensen bereiken die in het infor-

kelijk had. Ze was de oudste van elf kinderen.

mele circuit werken. Maar zelfs al gaat het traag, we

“Vader verkocht sorbets op straat, moeder werkte

gaan vooruit en dat is het belangrijkste.” Tekst Nele Joostens

Samen in actie, want werknemers zijn geen gereedschap Werknemers overal ter wereld hebben recht op waardig werk en een menswaardig inkomen. Daar waar ze zich verenigen maken ze duidelijk dat ze geen gereedschap zijn. Meer dan de helft van alle werknemers mag of kan zich niet verenigen. Zolang dit recht niet overal wordt gerespecteerd, kunnen mensen niet opkomen voor menswaardig werk. Hier rond voert Wereldsolidariteit campagne. Onderteken een actiekaart, draag de pin ‘ik ben geen gereedschap’ of doe een gift. Surf naar www.wereldsolidariteit.be. Uiteraard krijg je tijdens de OKRA-paasviering de kans om Wereldsolidariteit te steunen. Je krijgt er misschien wel het verhaal van een OKRA-vrijwilliger die een ervaringsreis naar de Dominicaanse Republiek meemaakte. Je kan er wenskaarten kopen. De opbrengst gaat naar organisaties als Amussol van Altagracia.

21


JE RECHTEN

Het gewijzigde huurlandschap Voortaan moet je de huurprijs steeds vermelden op huuradvertenties.

Het voorbije jaar zijn de regels voor huurovereenkomsten voor woningen gewijzigd. Lees hier de belangrijkste nieuwigheden! Verhuurders zijn verplicht de prijs te vermel-

Iedere huurovereenkomst met bijlagen moet wor-

den bij huuradvertenties. Op ieder document

den geregistreerd bij de ontvanger van registra-

waarmee de verhuurder bekendmaakt dat hij

tie en domeinen. Gebeurt dit binnen twee maan-

een woonst te huur stelt, moeten de huurprijs

den na de ondertekening, is dat gratis. Gebeurt dit

en de huurlasten nauwkeurig omschreven zijn.

later, kost dit 25 euro. Is een huurovereenkomst

Over deze prijs kan steeds onderhandeld wor-

van negen jaar of langer niet geregistreerd, kan de

den. Is de huurprijs niet vermeld, riskeert de

huurder het contract opzeggen zonder opzeggings-

verhuurder een boete van de gemeente.

termijn.

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden

De huurwaarborg die de huurder moet betalen

opgesteld. Een geschrift met een minimum aan

bij de aanvang van de overeenkomst mag maxi-

gegevens, kan volstaan om aan deze verplich-

maal twee maand huur bedragen. De waarborg

ting te voldoen. Is er geen geschreven overeen-

kan worden vervangen door een bankgarantie al of

komst, kunnen heel wat problemen ontstaan bij

niet met tussenkomst van het OCMW. De meeste

de uitvoering ervan. Bij een mondelinge over-

banken zijn hier echter niet zo happig op.

eenkomst kan de verhuurder de huurprijs niet indexeren.

Sinds 1 januari 2009 moet de verhuurder bij het ondertekenen van een huurovereenkomst een

Bij een huurovereenkomst moeten enkele bijla-

energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen.

gen worden gevoegd. Binnen een maand na het

Een erkende energiedeskundige moet dit attest

starten van de overeenkomst moeten de partij-

opstellen. Hieruit kan de huurder opmaken of de

en samen een plaatsbeschrijving opstellen.

woonst goed ge誰soleerd is. Het certificaat is tien

Daarin beschrijven de huurder en de verhuurder

jaar geldig. Je kan een energiedeskundige vinden

de toestand van de woonst bij de start van de

via www.energiesparen.be of de Vlaamse info-

overeenkomst. Deze beschrijving wordt dan ver-

lijn 1700. De verhuurder moet kunnen aantonen

geleken met de toestand op het einde van de

dat het attest voorhanden was bij het tekenen van

huurovereenkomst. Vooral de huurder heeft er

de overeenkomst. Leef je deze maatregel niet na,

belang bij alle gebreken te laten opnemen in de

kan dat een boete van 500 euro opleveren.

plaatsbeschrijving. Bij de overeenkomst moet ook een bijlage wor-

Tekst Pascal Hoedt

den gevoegd waarin de rechten en de plichten

Foto Chris Van Riet

van de verschillende partijen worden toegelicht. Deze bijlage is per gewest vastgelegd in een Koninklijk Besluit. In deze bijlage moet je ook de minimumeisen inzake woonkwaliteit opnemen.

Info Bij de dienst Rechtshulp van Groep Arco via rechtshulp@groeparco.be of 02 285 41 00.

22 OKRA maart 2009


Lize Marke zingt

: info 85 r e me 5 85 63 05

Onze traplift ... ... Uw comfort Gratis en vrijblijvende offerte — Korte leveringstermijn (vanaf 1 week) — Dienst na verkoop (24u/24) — Gratis subsidieadvies — Conform wetgeving — Diverse afwerkingen — Batterijvoeding

NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be stuur ons deze bon voor meer inlichtingen NAAM

Hoogstaand ontspanningsprogramma

STRAAT - NR.

POSTNR. - GEMEENTE

TEL.

V04.0109

Bijzondere voorwaarden voor OKRA-trefpunten Tel. 02 269 19 19

PRIJS VANAF

EXCLUSIEVE

CRUISES

fascinerende reisroutes | Nederlandstalige omkadering (begeleiding, gidsen, voordrachten en animatie) vanuit België en terug |

DE MOOIE BLAUWE DONAU

Aan boord van 5★★★★★ schepen WENEN - SALZBURG - BOEDAPEST - BRATISLAVA - BELGRADO BOEKAREST - PRAAG . . .

RESERVEER VOOR 31/03/2009 EN ONTVANG BEPAALDE EXCURSIES GRATIS ! 1 PRAAG EN DE DONAU : vertrek 20 juli 2009 - 11 dagen 2 VAN PASSAU NAAR DE DONAUDELTA : vertrek 4 juni 2009 - 12 dagen 3 VAN DE DONAUDELTA NAAR PASSAU : vertrek 15 juni 2009 - 11 dagen Prijs vanaf

€ 1.570 p.p in 2 pers. buitenkajuit.

Transport vanuit België en terug + cruise in vol pension

DE LANDEN VAN DE MIDDERNACHTZON Aan boord van mv Funchal ★★★ Met vertrek vanuit ZEEBRUGGE !

1 SPITSBERGEN, LOFOTEN, NOORDKAAP EN NOORSE FJORDEN : vertrek 28 juni 2009 - 16 dagen 2 NOORSE FJORDEN, NOORDKAAP Prijs vanaf EN LOFOTEN : vertrek 13 juli 2009 - 13 dagen 3 IJSLAND EN EILANDEN VAN DE MIDDERNACHTZON : p.p in 2 pers. binnenkajuit. vertrek 25 juli 2009 - 15 dagen 4 BALTISCHE HOOFDSTEDEN EN Autocar tot Zeebrugge en terug + cruise ST PETERSBURG : in vol pension + water en wijn tijdens vertrek 8 augustus - 13 dagen diner + fooien voor boordpersoneel

€ 1.225

GRATIS voor de leden van “Okra” : 1 fles wijn per kajuit (voor Donau cruise).

DE ZWARTE ZEE aan boord van mv Ocean Majesty met voordrachten door Luc Duerloo (hoofddocent geschiedenis Universiteit Antwerpen). Vertrek 30 september 2009 - 16 dagen.

Prijs vanaf

€ 1.495

p.p in 2 pers. binnenkajuit.

Voor meer informatie : www.all-ways.be | info@all-ways.be BRUSSEL (Vorst) : 02/344 90 88 | GENT : 09/233 30 37 | ANTWERPEN (Luchthaven Deurne) : 03/281 00 99 | MOESKROEN : 056/56 16 66

LIC1774


SAMEN HET LEVEN KLEUREN Ahmed Zizaoui: “We begeleiden vier- à vijfduizend mensen per maand. Ik heb het gevoel dat we echt een steentje bijdragen tot een harmonieuze samenleving in deze stad.”

‘Soms zien zij jullie zwart-wit’ Waar ooit meubelzaak Veduko stond, vind je vandaag in de

schillen van religie en taalgebruik,

Antwerpse Carnotstraat het Atlasgebouw. Atlas is het trefpunt voor alles wat met verscheidenheid én integratie van

zelfs

als

we

enkel

Nederlands spreken.

nieuwe Antwerpenaren te maken heeft. Ahmed Zizaoui werkt

Ahmed Zizaoui: “We krijgen

daar en leidt me binnen.

vaak groepen en scholen over de vloer in Atlas. De eerste vraag is

Als je de kans krijgt, moet je

we Antwerpenaar terecht om

vaak: wat is inburgering precies?

Atlas ook eens bezoeken. Waar

Nederlands te leren, een inbur-

Heel eenvoudig, zeg ik dan. Je

staat die naam eigenlijk voor?

geringscursus te volgen en bij

moet de taal leren van het land

Ahmed grinnikt, het is geen

manier

meteen

waar je komt wonen en je de

afkorting. Atlas verwijst naar een

daarna naar de VDAB trekken om

gewoonten en levenswijze deels

atlas, letterlijk, een boek met

te kijken of je ergens aan de slag

eigen

landkaarten. En naar de mytho-

kan. Atlas maakt deel uit van de

Nederlands leren en een cursus

logische figuur, je weet wel, de

stedelijke dienst samenleven in

maatschappelijke oriëntatie vol-

sterke man die de wereld op zijn

diversiteit. Dit betekent dat er in

gen. Hiervoor kan je terecht bij

schouders torst. Mooi en meteen

Atlas breed naar diversiteit geke-

het onthaalbureau inburgering,

een goed begin van dit bezoek.

ken wordt. Samenleven in diver-

gehuisvest in Atlas. Hoe pakken

siteit gaat namelijk uit van de

we inburgering aan? Het Huis van

realiteit dat wij allen veel gemeen-

het Nederlands woont ook in

‘’t Stad is van iedereen’ komt hier

schappelijk hebben maar ook

Atlas. Anderstaligen gaan daar-

tot leven. Atlas is een trefpunt

heel verschillend zijn. Wij zijn

heen voor een eerste gesprek.

(waar hoorde ik dat nog…) voor

allen man of vrouw. Jong of oud.

Op basis daarvan en vooral op

inburgering en verscheidenheid.

Heteroseksueel of holebi. Rijk of

basis van de manier waarop ze

Stedelijke, provinciale en Vlaamse

arm. Al dan niet met een handi-

onze taal zullen kunnen oppik-

overheidsdiensten

cap. Wij zijn allen Antwerpenaar

ken, worden deze mensen in een

samen. Zo kan je er bij het ont-

met

niveaugroep

haalbureau inburgering als nieu-

Sinjorenstamboom. En wij ver-

Eén gebouw

24 OKRA maart 2009

zitten

er

of

van

spreken

zonder

eeuwenoude

maken.

Dus:

je

ingedeeld.

moet

Er

bestaan diverse groepen: hoog-


geschoolden, mensen die secun-

de inburgeraars, zetten zich

verenigingen die integratiebe-

dair onderwijs volgden, laagge-

samen om met elkaar te praten.

vorderend werken.”

schoolde en niet-geletterde men-

Dit zijn voor beide groepen bij-

sen. Ook ‘oudkomers’ kunnen in

zonder beklijvende ontmoetin-

Atlas terecht. Dat zijn mensen

gen.

die hier langer dan een jaar

geoefend en verfijnd, de leefwe-

“We werken ook met vrijwilli-

wonen. We stellen vast dat zij

relden en achtergrond worden

gers. Voor de ‘Stadsklap’ bij-

zich meer en meer spontaan aan-

geopenbaard. Begeleiders die

voorbeeld om maar een voor-

melden om Nederlands te leren.

de babbels stimuleren, tolken

beeld te noemen. Ook bij de

Sommigen van hen kregen nooit

tussen Neder-landstaligen en

inburgeraars

de kans. Anderen hebben nu pas

inburgeraars die zich nog niet

potentieel aan kennis en erva-

tijd of zien nu pas in dat het nut-

goed in onze taal uit de slag

ring. We zien mensen die in hun

tig is.”

trekken. Tijdens de gesprekken

thuisland bijvoorbeeld ingenieur

komen

Vlaamse waarden en

waren maar wiens diploma hier

normen aan bod. Het is ook een

niet erkend wordt. Zo iemand zet

“Voor jou en mij is het moeilijk

moment om zaken te nuance-

zijn ervaring met plezier in om

om te begrijpen dat nieuwkomers

ren: ‘Niet alle moslims dragen

mee te werken aan de inburge-

echt niet weten hoe ze hier ‘moe-

een hoofddoek.’ Of nog: ‘Er zijn

ring van anderen. Niet vergeten

ten’ leven. Je moet je voorstellen

ook Vlamingen die zelf voor hun

dat ze soms uit een totaal andere

oude

wereld komen dan de onze. Wie

onderwerp ligt vast. De loop van

bijvoorbeeld uit Congo komt,

het gesprek niet. Thema’s als

ergens op het platteland woonde,

werken, gezondheid, school…

heeft bijzonder veel last met hoe

zitten vervat in een boek met

we hier met afval omgaan. Deze

kaarten met daarop telkens een

ook dat deze mensen compleet

mensen zien ook meteen wat we

vraag. En hop, ze zijn vertrok-

van nul moeten herbeginnen.

volgens hen minder goed aan-

ken.”

Het is niet voor te stellen hoe-

Op de tram

pakken. Ze zien onze levenswijze

Het

Nederlands

moeder

zorgen.’

wordt

Thuis minister, hier rijksnummer

zit

een

enorm

Er zijn ook Vlamingen die zelf voor hun oude moeder zorgen.

Het

veel energie en inzet dat kost.

ook vaak erg zwart-wit. ‘Hoe jul-

Werk?

lie

“Om inburgeraars snel aan werk

zend mensen per maand. Ik heb

bejaardenhuizen.’

te helpen, overlegt de trajectbe-

het gevoel dat we echt een

Tijdens de cursus maatschappe-

geleider (iemand van het ont-

steentje bijdragen tot een har-

lijke oriëntatie werken we niet

haalbureau die het inburgerings-

monieuze samenleving in deze

alleen rond zaken als: de tram

traject van A tot Z begeleidt)

stad.

nemen, een rekening betalen,

met de begeleider van de VDAB.

Nieuwe Antwerpenaren moeten

vuilnis sorteren… We gaan ook in

Stel dat een inburgeraar niet

zich vaak voelen als kaarters die

op de visie van inburgeraars op

goed Nederlands spreekt maar

nog nooit bridgeden. Ze kennen

onze samenleving. Ze zien dan

wel bijzonder vaardig is, dan kan

de spelregels niet en weten ook

ook in dat ze met het Nederlands

via de samenwerking tussen de

niet of die veranderden. Op een

verder geraken.

twee begeleiders sneller en meer

dag gaan ze aankloppen bij een

Voor hun kinderen zoeken we

succesvol naar mogelijkheden

ploeg. Mogen ze meespelen? Ja,

mee naar onthaalklassen, waar

worden gezocht.

oké. Ze volgen de spelregels.

ze intensieve lessen Nederlands

Het probleem van de jongeren-

Kijken in het begin goed naar

krijgen. Kinderen leren door-

werkloosheid

allochtonen

wat de anderen doen en wagen

gaans zeer snel en goed.”

wordt hier niet aangepakt. Hier

dan een eerste zet. Ze leren

werken we voornamelijk met

snel. Spelen goed. En een paar

nieuwkomers. Wel leggen we

maanden later vragen ze voor-

“De taal- en inburgeringscursus

contacten met jeugdverenigin-

zichtig: ‘Als we dat nu eens zo of

ondersteunen we via een heel

gen van allochtonen. Zij geven

zo deden…’ Mooi toch?”

plezierig initiatief, ‘Stadsklap’.

workshops die de kansen op

Mensen van hier en mensen die

werk voor deze jonge gasten

nog ‘van hier’ moeten worden,

verhogen.

ouderen

wegmoffelen

in

Klappen

We begeleiden vier- à vijfdui-

bij

Wij

ondersteunen

Tekst Lieve Demeester Foto François De Heel

25


ANDERS OUD

Kries De Vriese: “Als ik ergens in geloof, is er voor mij geen andere weg dan er hartstochtelijk voor gaan, honderd procent.”

‘Doen waar ik goed in ben’ Kries De Vriese is net 65. Ze is moeder van een dochter en een zoon, oma van een kleindochter en -zoon. Over enkele maanden gaat haar echtgenoot met pensioen. Samen smeden ze plannen voor een grote reis. Dit lijkt wel het visitekaartje van een doorsnee vrouw van over de zestig. Maar Kries is toch een tikkeltje anders. Nog voor het interview start, verontschuldigt ze

tegelijk was ik gevleid en begon ik over mijn talen-

zich: “Ik denk dat ik helemaal niet anders ben

ten na te denken. Ik ben opgegroeid in een patis-

hoor! Ik weet niet of je aan mij een interessant

serie-confiserie. Mijn vader maakte de fijnste des-

verhaal hebt. Ik heb gewoon veel kansen gekregen

serten en pralines uit de streek. Hij creëerde

om te doen wat ik graag doe.”

steeds nieuwe lekkernijen en ik kreeg ze allemaal aan een breed publiek verkocht. De passie van

Je startte je beroepscarrière op je zestigste.

toen was nooit helemaal verdwenen. Amper enkele

Na jaren voor je gezin zorgen, werd je plots

weken nadat ik me dit realiseerde, doorkruiste ik in

commercieel medewerker van een maand-

een bedrijfswagen heel Oost-Vlaanderen en een

blad. Dat is op zijn minst opmerkelijk. De

deel van Nederland. Mijn opdracht: zoveel mogelijk

meeste mensen denken op die leeftijd aan

advertentieruimte verkopen voor een maandblad

uitbollen. Hoe gebeurt zoiets?

over koken en sfeervol leven.”

Kries De Vriese: “Op een dag zei een kennis: ‘Ik

26 OKRA maart 2009

zie een uitstekende verkoper in jou. Kom je bij mij

Van huisvrouw tot zakenvrouw in slechts

werken?’ Daardoor ging de bal aan het rollen.

enkele weken. Dat was voor je echtgenoot

Eerst geloofde ik helemaal niet dat ik zoiets kon. Ik

vast ook even slikken en aanpassen?

had nog nooit met een computer gewerkt en was

Kries De Vriese: “Kijk, ik ben eigenlijk een geluk-

het werkritme al jaren niet meer gewoon. Maar

zak. Ik trof een echtgenoot die me altijd alle kan-


sen gaf. Als ik mijmer: ‘Wat heb ik weer geluk’,

in het begin totaal niet. Omdat ik gevraagd was

antwoordt hij: ‘Je krijgt wat je verdient.’ Toen met

voor die job kon ik voorwaarden stellen. Zo zag ik

die werkaanbieding, was hij superfier en de aller-

het niet zitten om te concurreren met de jonge

eerste om me te stimuleren. Natuurlijk was het

verkopers. Het hoogste verkoopcijfer halen, was

niet altijd even gemakkelijk. Mijn man had voor-

niet mijn drijfveer. Ik wou leren en ontdekken.

dien bijvoorbeeld nog nooit gekookt maar hij wou

Doen waar ik goed in ben. Precies om die reden

zijn werkende vrouw ook wel eens verrassen. Dat

ben ik vorig jaar opnieuw met dat werk gestopt.

werd dan kip aan ’t spit met aardappelen die ik

De verkoopwereld evolueert voortdurend. Het kan-

’s morgens had geschild en wat gesneden rauw

toorwerk en de administratie maakten een te groot

witlof. Geen culinair hoogstandje dus maar we heb-

deel van de job uit. Dat is niet mijn ding.”

ben er wel heerlijk om gelachen.” Stond er niemand sceptisch tegenover? Kries De Vriese: “Niet echt. Al waren er wel die stiekem roddelden. ‘Zit je zo in geldnood?’ was een smalende opmerking die ik af en toe hoorde. Maar het heeft me nooit veel kunnen schelen wat mensen over me denken. Op kantoor zorgde mijn geklungel met de computer ook vaak voor hilariteit

Als ik heel mijn leven van negen tot vijf buitenshuis had gewerkt, zou ik nu waarschijnlijk ook uitkijken naar mijn ‘rustige oude dag’.

onder de jonge collega’s maar tegelijkertijd keken ze naar me op. Ik verkocht veel meer dan iedereen

Job beëindigd of niet, iets zegt me dat jij nog

had verwacht. Niet met agressieve trucs of moder-

niet ‘op rust’ gaat, ook al heb je intussen de

ne verkoopstechnieken maar door te zijn wie ik

pensioenleeftijd bereikt. Klopt dat?

ben. Ik zorgde er altijd voor dat ik er piekfijn uit-

Kries De Vriese: “Als ik heel mijn leven van negen

zag. Netjes gekleed en keurig opgemaakt. Verder

tot vijf buitenshuis had gewerkt, zou ik nu waar-

paste ik mijn woordgebruik aan de stijl van de

schijnlijk ook uitkijken naar mijn ‘rustige oude

klanten aan. Ik heb woord en drama gestudeerd

dag’. Maar mijn verhaal is anders gelopen. Tot mijn

dus ik weet perfect hoe dat moet. Maar bovenal

vijfendertig was ik dag en nacht passioneel met de

had ik altijd veel respect voor de klanten. Als ze

patisserie bezig. Toen mijn vader overleed, koos ik

niet overtuigd waren, moesten ze niet kopen. Mijn

ervoor om thuis te blijven. Ik had intussen twee

leeftijd speelde eigenlijk in mijn voordeel. Klanten

kleine kinderen en kon me niet voorstellen dat er

stelden in mij veel sneller vertrouwen. Weet je, ik

ooit iets zou zijn waarin ik zo sterk mezelf zou kun-

spreek niet zo vlot Frans. Toch verkocht ik op een

nen uiten en ontplooien dan in de zaak van mijn

beurs in Brussel steevast meer dan mijn Franstalige

vader. Dat veranderde toen ik de microbe van het

collega. Mensen waardeerden mijn inspanningen

acteren te pakken kreeg. Daarna vulde amateur-

en ongedwongen oprechtheid. Bovendien genoot ik

theater een groot deel van mijn leven. Het maakte

van elke minuut. Dat straal je uit.”

me tot wie ik ben. In elke rol geef ik me helemaal. Eigenlijk is dat zo met alles in mijn leven: als ik

Waar genoot je dan zo van?

ergens in geloof, is er voor mij geen andere weg

Kries De Vriese: “Van het onderweg zijn. Nieuwe

dan er hartstochtelijk voor gaan, honderd procent.

mensen ontmoeten, elk met hun boeiende verhaal.

En daarom kan ik nog niet rusten. De toekomst zit

Voortdurend nieuwe plaatsen ontdekken. Succes

vol verrassingen. Ik kijk er gretig naar uit.”

ervaren bij het verkopen van een product waar je in gelooft. Maar bovenal: geapprecieerd worden,

Tekst Katrien Vandeveegaete

voelen dat ik meetel en nog meekan. Stress had ik

Foto Cois Van Roosendael

27


OKRA-SPORT

‘Contador favoriet’ De renners zijn zich volop aan het klaarstomen in het zuiden of op andere exotische bestemmingen. Het nieuwe wielerseizoen staat immers voor de deur. Roger Decock die o.a. de Ronde van Vlaanderen won in 1952, is nog steeds een graag geziene gast op wielerwedstrijden en praatavonden. Hij blikt vooruit naar wielerjaar 2009. Op een regenachtige dag, de wind

maar niet. Die kan zijn magere

zen dat je na een of meerdere

strak op het gelaat, strijk ik neer

seizoen dan weer doorspoelen.

jaren afwezigheid in het profpelo-

in Aarsele bij Roger Decock (81).

Tot slot zijn er nog Greg Van

ton nog mooie overwinningen kan

Sympathieke Roger graaft met

Avermaet en onze jonge Belgisch

boeken. Ik vermoed zelfs dat

een ongelooflijk oog voor detail in

kampioen Jurgen Roelandts die al

Armstrong volop zal meespelen

de tijd en kijkt met guitige blik in

het goede willen en kunnen beves-

voor eindwinst in de Giro. Tijdens

zijn glazen bol. “Uitblinkers tij-

tigen.”

de Tour zal hij in dienst rijden van Contador. Trouwens in Frankrijk is

dens het voorjaar?” Roger denkt

Roger Decock: “Doping is van alle tijden. Vroeger bestond dat ook maar je won er geen klassieker mee, hé.”

er even over na. “Laat me het

Giro en Tour

hij niet echt gegeerd.”

houden bij de Belgen. Want tij-

“Voor de grote rondes wordt het

Schrijft 2009 een nieuwe zwarte

dens de klassiekers spelen we

voor onze Belgen iets moeilijker

bladzijde bij in het dopingboek?

zeker mee. Philippe Gilbert bij-

natuurlijk”, gaat Roger verder,

“Hopelijk niet! Maar ze vinden

voorbeeld. Hij legt zijn accent wel

zijn trouwe hondje vertroetelend.

elke dag nieuwe producten uit.

op de Waalse klassiekers maar

“Al is het positief dat de universi-

Doping of de hang naar stimule-

ook tijdens de andere koersen zal

teit van Leuven een programma

rende middelen is van alle tijden.

hij zeker niet meerijden als een

ontwikkelde dat over een aantal

Vroeger bestond dat ook maar je

wielertoerist, hé. Je kunt ook niet

jaren een podiumkandidaat in een

won er geen klassieker mee, hé.

om Tom Boonen heen. Die heeft

grote ronde zou moeten opleve-

Men herkookte de koffiezak bij-

zijn leven terug op de rails. Wat

ren. Ik kan dat enkel toejuichen”,

voorbeeld en wrong hem uit voor

vorig jaar extrasportief gebeurde,

zegt Roger, die zelf ook aanleg

extra cafeïne. Ook alcohol en

is een blamage. Hij zal dit sportief

had voor rondewerk. Een wen-

champagne waren toen populair.

rechtzetten. Dan zijn er Stijn

kende top tien-notering in de Tour

Ooit dronk ik tijdens de finale van

Devolder, na zijn machtsontplooi-

van 1951 gaf hij uit handen toen

Parijs-Roubaix champagne op een

ing in de Ronde van vorig jaar, en

hij wachtte op Wim Van Est.

lege maag. In Hem zag ik de ste-

Nick Nuyens die we

Tijdens

de

nen op me afkomen, zo dronken

zeker niet uit het oog

Aubisque dook de Nederlandse

was ik. Griep bestreden we niet

mogen

geletrui-drager het ravijn in.

met medicatie maar met een heet

“Voor de Tour schuif ik resoluut

bad, veel zweten en een stevige

één naam naar voren: Alberto

grog. Trouwens met de huidige

Contador. Volgens mij is hij de

tests zou ik iedere keer prijs heb-

beste en compleetste ronderen-

ben. Ik brak tot driemaal toe mijn

ner van de afgelopen jaren.” En

neus

Armstrong dan? “Ah, dat is een

neusdruppels

unicum. Ik denk wel dat hij zal

bevatten efedrine. Nu zou ik daar-

presteren en hij oogt nu al scherp.

op positief testen”, sluit Roger af.

verliezen.

En

vergeet Leif Hoste ook

de

afdaling

van

waardoor

ik

regelmatig

gebruikte.

Deze

Bij ons hebben Frans Verbeeck en recenter ook Serge Baguet bewe-

Tekst Wim Bogaert Foto Cois Van Roosendael

En jouw wielerseizoen? Aanleiding voor deze babbel met Roger Decock? Je eraan herinneren dat het hoogtijd wordt om je fiets van de haak te halen! De fietsclub in je trefpunt draait nu misschien al op volle toeren. En als dat niet zo is, pomp dan alvast je banden maar op en zoek je fietshelm. Veel fietsplezier!

28 OKRA maart 2009


OVER WAT TELT

‘We hebben wolventemmers nodig’ Ooit liep de Kerkhoflaan in Aalst uit op het kerkhof. De latere stadsring trok een streep door die logische verbinding. De naam is louter symbolisch maar de laan heeft de stille sfeer bewaard. Jean-Paul Vermassen voelt zich hier goed en geniet ervan als hij met zijn vrouw tussen het hectische werk door even tot rust kan komen. Met de cellosonates van Bach op de achtergrond in

zoek je niet zomaar een manager. Zo viel de keuze op

de ruime woonkamer zet ik met hem een boom op

mijn vrouw die ook leiderscapaciteiten bleek te heb-

over wat hij als pastor van het ACW onder zijn hoede

ben. Bij die opvolging tien jaar geleden, hadden meis-

krijgt. We verdiepen ons vooral in zijn ideeën en

jesscholen het nog moeilijk om gemengd te worden

ervaringen over onze kleurrijke, niet altijd zo vreed-

want enkel de dapperste jongens durfden die stap te

zame samenleving.

zetten. De school liep haast leeg maar mijn vrouw

Allebei godsdienstleraar

slaagde erin die evolutie te keren. Nu loopt daar een derde jongens rond, dat is een mooie verhouding.

Jean-Paul Vermassen: “Net als ik, was mijn vrouw

Directrice zijn van zo’n grote school is een veelei-

godsdienstleraar. Na het vertrek van de laatste religi-

sende job, het is een functie met dienstverlening die

euze directrice in het Aalsterse instituut van de

je ook ’s avonds en in het weekend bezighoudt. Mijn

Dames van Maria, ging de inrichtende macht op zoek

vrouw houdt veel van muziek maar mist de tijd om

naar een leek. Als je in een katholieke school iets van

er mee bezig te zijn. Ik leerde van haar om met ple-

de waarden en de religieuze bezieling wil bewaken,

zier naar klassieke muziek te luisteren.

29


OVER WAT TELT

de laatste jaren binnen de Kerk had genomen: uitbreken, meer naar de mensen gaan, meer op het snijpunt van geloof en wereld zitten. Ik had het gevoel dat de Kerk wat op zichzelf terugplooide, een te conservatieve wending nam. Ik heb dus ja gezegd aan het ACW. De organisatie verwacht van mij dat ik samen met de andere pastores van de verbonden mee sociale beweging maak. Me inwerken in solidaire samenlevingsopbouw, me bezighouden met politiek en sociale ontwikkelingen. Dat is heel anders dan voor een klas staan waar je met het persoonlijke verhaal van mensen bezig bent. Hier gaat het om het grote, maatschappelijke verhaal. Met die sociale actualiteit in ons hoofd maken wij teksten, zetten wij initiatieven op om mensen te motiveren vanuit onze christelijke inspiratie. Dit jaar schaart de beweging zich achter het behoud van de sociale zekerheid. Wij proberen met de plaatselijke pastores de basiswerking daarvoor te bezielen. Ik ben nu ook veel op stap rond het jaarthema van Met de ouders van Zuleyha maakten Jean-Paul en zijn vrouw afspraken rond een gezamenlijk opvoedingsproject.

Ikzelf was meer dan 25 jaar godsdienstleraar in de

Dromen toetsen aan werkelijkheid

hoogste jaren van de handelsschool van het Sint-

“In de christelijke arbeidersbeweging en elders zit-

Maartensinstituut in Aalst. Toen de taak van ‘ver-

ten fantastische mensen met mooie dromen over

trouwensleraar’ werd uitgevonden, nam ik die func-

een rechtvaardige, democratische en veelkleurige

tie ook een paar jaar op. Zo gunde ik leerlingen met

samenleving waar je, hoe verschillend ook, in har-

moeilijkheden tijd om daarover te praten. En toen

monie kan leven. Als godsdienstleraar had ik die-

kwam er een absoluut verrassende vraag!”

zelfde droom maar de leerlingen maakten die voort-

Pastor worden in het ACW?

30 OKRA maart 2009

OKRA: samen het leven kleuren.”

durend stuk. Al snel had ik door dat veel dingen waarvan je verwacht dat niemand er kan tegen zijn,

“Toen vijf jaar geleden de nationale proost van het

toch moeilijk liggen.

ACW, Leo De Cruyenaere, vertrok, kwam men voor

Migranten, bijvoorbeeld. Toen Paula D’Hondt vanuit

deze opdracht aan de deur van een leek kloppen. ‘Of

haar centrum startte met integratievoorstellen, kre-

ik deze man wilde opvolgen?’ Na een lange traditie

gen wij interessant materiaal om mee te werken in

van grote priesternamen in de arbeidersbeweging,

de klas. Met enthousiasme deden we de argumenten

was dit voor mij een stap die ik met enige schroom

tegen racisme uit de doeken. Maar dat viel niet

heb gezet.

zomaar in goede aarde bij de leerlingen. Ze kwamen

Als je vijftig bent en nog les geeft, voel je dat het

gauw op de proppen met hun angst voor vreemde-

vermoeiender wordt om je energie enthousiast in die

lingen, hun ergernis over hun gedrag. Ik heb daar

rusteloze pubers te steken. Ik kende het ACW vanuit

voor het eerst geleerd dat mensen zich onbehaaglijk

mijn engagement in de parochie, waar we vaak

voelen tegenover al wat anders en vreemd is. Ik heb

werkgroepen van KWB en KAV in ons huis ontvin-

er Sigmund Freud op nagelezen. Hij heeft het over

gen. Het is rustiger werken met volwassenen. Ik heb

het unheimliche Ich. Een mens is geen echte harmo-

ook lang binnen de Kerk gewerkt vanuit het elan van

nie van binnen. Hij zou dat wel willen maar als hij

het Tweede Vaticaans Concilie, een vernieuwing die

geconfronteerd wordt met iemand die heel anders

de Kerk dichter bij de mensen zou brengen. Dat liep

is, een andere huidskleur, cultuur en godsdienst

niet makkelijk omdat het instituut Kerk zo moeilijk te

heeft, wordt zijn harmoniegevoel ‘geschud’ en voelt

moderniseren is. De keuze voor de christelijke arbei-

hij zich thuisloos: unheimlich.

dersbeweging lag in de lijn van de wending die ik zelf

Het vraagt zorg om die andere ‘kleuren’ binnen te


brengen bij dat ene kleurtje dat een mens van nature wil houden. Het kan stormen als je de mensen uit die oeroude neiging om veiligheid, eenheid, geborgenheid alleen bij het eigene te zoeken, vraagt om de indringer een plaats te geven. Een deur open te doen voor een onverwachte gast die vragen heeft, je taal niet spreekt. Je krijgt de natuurlijke reflex om dat contact uit te stellen, de deur op slot te doen omdat er plots angst komt. Dan duurt het lang eer de deur weer opengaat - als ze al opengaat - en ze klapt ook gauw weer dicht. ‘Eruit! Jij hoort niet bij ons!’ Ook maatschappelijk zorgt dat samenleven met mensen van andere culturen voor storm. Er was een tijd dat er minder migratie was, dat de mensen veilig ver van elkaar leefden. Maar overal waar mensen elkaar intercultureel raken en met elkaar te maken krijgen omdat ze dicht bij elkaar wonen, kunnen golven hoog opspatten. We moeten er de tijd voor nemen en er veel zorg aan besteden. Dan kan het lukken om de storm te bedaren.” Leila kwam bij Jean-Paul en zijn vrouw toen ze tweeënhalf was.

Grote verschillen zijn er “De islam verschilt erg veel van het christendom. Maar er is ook rivaliteit tussen christendom en islam

onbehagen en de angst zorgen ervoor dat dit niet of

omwille van de gelijkenis: de islam draagt zorg voor

te traag gebeurt.

het geloof in God, net als het christendom dat doet.

Maar de wederkerigheid van dit verhaal is dat

Hij zorgt voor de armen in de eigen groep, net zoals

Vlamingen die met die binnenkomers op stap willen

wij dat doen. Het vraagt tijd om die twee te laten

gaan, vaak ervaren dat sommige migranten niet van

samenwerken. Het is belangrijk te weten dat de

hun identiteit willen of kunnen afstappen, dat het

eigen godsdienstige waarden, opvattingen en identi-

willen ‘samen leggen’ eenzijdig is. En dat maakt het

teit niet verminderen door plaats te geven aan de

samenleven moeilijk.”

andere met zijn waarden en opvattingen. Als christenen geloven wij in God. Islamieten geloven op een

Leila en Zuleyha

andere wijze in God. Door onze verkleefdheid aan

“Wij hebben een dochter en twee pleegdochters.

wat we van oudsher gewoon zijn, hebben wij de nei-

Leila kwam bij ons toen ze tweeënhalf jaar was. Ze

ging te beweren dat onze benadering van God de

heeft een donkere huids-

juiste, de hogere is.

kleur, een Marokkaanse

Het is niet eenvoudig wanneer je zo verbonden bent

vader en Vlaamse moeder.

aan je eigen cultuur en godsdienst om iemand die

Onze tweede pleegdochter

vergelijkbare dingen doet, een plek te geven. Zeker

Zuleyha,

niet als die mij ook uitdaagt en zegt: ‘Onze God is de

ouders. Met hen hadden

ware God en onze cultuur is even waardevol’.

we een indringende uit-

Nochtans, als we dat proces toelaten, groeien we

wisseling rond een gezamenlijk opvoedingsproject

naar een waardenpluralisme, waarbij we zeggen:

voor hun kind. Zo leerden wij hun gewoonten,

jouw cultuur en godsdienst bevatten waardevolle

levensstijl en ideeën rond opvoeding kennen en kre-

dingen. Laat ons die samen leggen.

gen we de vraag om Zuleyha islam te laten volgen.

Vele kleine culturele gemeenschappen kwamen hier

Toen Leila in het vierde leerjaar zat, gebeurde er iets

als vluchteling of om een beter bestaan te vinden.

wat me voor de rest van mijn jaren niet meer loslaat

Ze hoopten in dit rijke land in het overschot te kun-

en waaraan ik absoluut iets wil doen.

nen delen. In feite kunnen wij in het rijke Vlaanderen

Het was een maandagmorgen na een van die verkie-

veel migranten een plek en een inkomen geven. Het

zingsoverwinningen van het Blok. Een meisje uit de

heeft

Turkse

Al snel had ik door dat veel dingen waarvan je verwacht dat niemand er kan tegen zijn, toch moeilijk liggen.

31


OVER WAT TELT

klas van Leila zei haar: ‘Mijn mama heeft gezegd dat

dering wel agressief maar vijf anderen vertelden

door de overwinning van het Vlaams Blok, gij terug

hun verhaal van uitsluiting, niet binnen mogen in de

naar uw land zult gestuurd worden!’ Ik zie nog voor

dancing, geen plek in Aalst voor jongeren met hun

me hoe ons Leila na school om vier uur met grote

cultuur…

ogen indringend vroeg: ‘Zal dat zo zijn?’ Terwijl Leila

Toen de eerste migranten ook echt in de klas kwa-

de Belgische nationaliteit had, hier geboren was en

men, was er een natuurlijke aanleiding om daarover

uitsluitend Nederlands sprak…

te spreken. Dan merk je dat er tegenover één of

Toen heb ik diep ervaren hoe vernietigend en scha-

twee migranten in een hele Vlaamse klas wél bereid-

delijk dat wij-zij denken, dat scheidingsdenken is,

heid is. ‘El Kadafi is een goeie meneer! Dat is ene

dat vijandige dat geen rekening houdt met de feiten,

van ons, die past zich aan.’”

dat veralgemeent en gebaseerd is op ideologie en geconstrueerde opvattingen die niet kloppen met de

Het oude denken ombuigen

werkelijkheid. Niet alle migranten passen zich niet

“Ik begrijp heel goed dat mijn ouders een afwach-

aan, niet alle migranten zijn vreemdelingen en som-

tende houding aannamen tegenover onze beslissing

migen zijn al lang Belg. Het vernietigende effect dat

pleegdochters in huis te halen. Pleegkinderen, dat

de andere geen bestaan gunt, geen plek. Als het

was al een stap en dan nog een Turks en een

meteen afgesneden wordt om jezelf te zijn, hier te

Marokkaans meisje! In Vlaanderen, dat zo lang

vertoeven en te integreren, kan je het vergeten. Zo

alleen maar met het eigen volk leefde, zijn er nu tot

ben ik naar mijn leerlingen getrokken, gemotiveerd

in de kleinste dorpen vreemde culturen ingeplant. In

zoals al die dromers die ik in de beweging tegenkom.

tien Vlaamse steden is meer dan tien procent van de

‘Lieve jonge mensen, wij gaan er toch voor zorgen

bevolking anders gekleurd.

dat Aalst openstaat voor migranten!’ Weer kreeg ik

Maar die aarzeling van mijn ouders boog door die

de storm over mij heen. ‘Meneer, waar wij uitgaan in

directe confrontatie met de pleegdochters om tot

het weekend, komen we ze tegen. We hebben er

verbondenheid. Zo niet bij de ouders van mijn moe-

schrik van en ze zijn gewelddadig.’

der. Toen we met onze dochters op nieuwjaarsbe-

Ik ben in het weekend met hen meegegaan. Ik had

zoek gingen, was er geen nieuwjaarsgeld voor de

hen gezegd: ‘Dialoog, dat is het wat telt. Je denkt

pleegkinderen. ‘Ja manneke, ge moet dat begrijpen,

eenzijdig, je projecteert je eigen angst en onwennig-

dat is ons bloed niet.’ De oude opvatting van ‘ons

heid in je houding. Stap er naartoe en je zal zien dat

bloed en onze bodem’ die zo diep in de mensen zat,

het niet alleen vijandigheid is maar ook angst.’ Zo

al lang voor de oorlog. De taaie droom van onze

bleek ook tijdens een gesprek met zo’n groepje van

natie met ons volk alleen, dat is goed. Maar ook in

acht jongeren. Een drietal was vanuit hun ontred-

dat eigen volk is er verdeeldheid. Het gaat niet enkel om die andere kleur en cultuur,

Jean-Paul Vermassen: “Dialoog, dat is het wat telt.”

het gaat hem over het anders zijn van de naaste. Dat neemt onze harmonie weg. De moeilijkheid om een plek te geven aan die andere. Daarom hebben we bruggenbouwers nodig, voorgangers die de storm stillen, die ‘de wolf van angst’ in onszelf kunnen temmen zoals Franciscus zei en die ook de wolf in de andere kunnen temmen… We hebben wolventemmers nodig. Is het dat niet wat Obama nu voor veel mensen is? De kloof tussen arm en rijk, zwart en blank, die in zijn traditie en zijn volk zit en die storm veroorzaakt, die kloof voorzichtig aanpakken als een wolventemmer, als een stormstiller. Goed wetend dat het een lange weg is maar dat er na de storm een gesprek kan komen en stappen gezet kunnen worden naar integratie. Stormen vernietigen niet altijd, ze schudden wel door elkaar.” Tekst Hilde Masui Foto’s François De Heel

32 OKRA maart 2009


MENU

“Borsjt, dat is het lievelingseten van mijn Vlaamse man”, lacht Alla uit Oekraïne. “En het is typisch Oekraïens. Sommigen denken wel dat het oorspronkelijk uit Rusland komt maar dat is niet waar. Natuurlijk zijn er veel variaties op het thema en heeft iedere familie een eigen recept.”

Meer dan soep Alla Serbyn: “De tweede keer dat ik naar België kwam, was ik hier voor Eric, niet voor mijn vriendin.”

Liefde op het eerste gezicht zou ze het niet noemen.

twee dikke woordenboeken. Werk vinden, was ook

Maar dat er de eerste keer dat ze elkaar zagen een

niet eenvoudig. Ik werkte een tijdje als interim-

vonk oversloeg, was duidelijk. Alla: “Ik bezocht een

kracht op de luchthaven. Later ging ik aan de slag

vriendin uit Oekraïne die naar België was verhuisd.

in de keuken van een groot wegrestaurant. Daar

We maakten plezier en gingen samen op café.

heb ik acht jaar gewerkt. Toen ik vorig jaar op het

Toevallig was Eric daar ook. Zo vaak kwam hij niet

nieuws zag dat de Antwerpse groendienst personeel

in Roeselare. We babbelden wat en wisselden tele-

zocht, deed ik mee aan het examen. Ik eindigde

foonnummers uit. Toen ik terug was in Oekraïne

33ste op meer dan vijfhonderd. Daar was ik best

belden we regelmatig. Hij had geen vriendin, ik

trots op. Omdat ze meer dan zeventig mensen zoch-

geen vriend. Stilaan groeiden we naar elkaar toe.”

ten, werd ik aangenomen. Nu werk ik in de serres.

Eric: “Die eerste maanden waren niet altijd zo

Ik ben graag met bloemen bezig en ik werk graag in

gemakkelijk. Telefoneren was erg duur en boven-

de tuin, deze job is me op het lijf geschreven.”

dien sprak Alla slechts een beetje Engels. Maar het klikte.” Alla: “De tweede keer dat ik naar België

Integratie

kwam, was ik hier voor Eric, niet voor mijn vriendin.

“Dat ik mij zou integreren, was voor mij vanzelfspre-

(lacht) Later zijn we getrouwd en uiteindelijk ben ik

kend. Ik zocht echt niet enkel contact met andere

ook Belgische geworden. Trouwen bleek niet zo een-

mensen uit Oekraïne. Natuurlijk zie ik mijn Oekraïense

voudig, de Belgische overheid vreesde dat het om

vriendin nog vaak maar ik heb ook Belgische vrien-

een schijnhuwelijk ging. Maar blijkbaar is dat nor-

den. Zo sprak ik regelmatig af met een dame die

maal en worden andere gemengde koppels aan

Russisch wilde oefenen. Ze leerde me ook tennissen

dezelfde procedure onderworpen.”

en we gingen samen zwemmen. Met mijn zoon

Interim

praatte ik in het begin wel Oekraïens maar nu praten we toch meestal Nederlands. Als ik nu iets in het

“Onmiddellijk na mijn aankomst in België in 1997

Oekraïens zeg, zegt hij: ‘Mama, doe eens normaal.’

volgde ik lessen Nederlands. Maar de eerste maan-

Maar als we op bezoek zijn in Oekraïne, kan hij zon-

den waren toch moeilijk. Overal liep ik rond met

der problemen met zijn leeftijdgenootjes spelen.”

33


MENU

Aardappelbroodjes Pampuschky Aardappelen ■ bloem ■ ei ■ look ■ zon-

1

nebloemolie.

2

Kook de aardappelen gaar en maak er puree van. Voeg een ei en bloem toe. Kruid met peper en zout. Roer glad met een klopper. Vorm met een lepel ovalen balletjes van de puree. Wentel ze door de bloem. Bak in zonnebloemolie

tot

de

broodjes

goudbruin zijn. Giet een scheutje olie in een pot en voeg gesnip-

3

perde look toe. Schep de pam-

4

puschky in de pot en schud zachtjes.

Rode bietensoep Borsjt 400 gr soepvlees witte kool

2,5 liter water

2 wortelen

500 gr kleine pureeaardappelen

100 gr witte bonen

een halve

3 kleine rauwe rode bieten

1 ui

1 groot blikje tomatenpuree ■ 3 teentjes look ■ een halve citroen ■ 4 takjes dille

4 takjes platte peterselie

3 blaadjes laurier

zwarte peper

zout.

Breng het water aan de kook en voeg het soepvlees en de laurier toe. Laat een uur koken. Laat de witte bonen een halfuur weken. Snijd de geschilde aardappelen in mooie stukjes en voeg bij de bouillon. Snijd de kool in reepjes en voeg samen met de witte bonen bij de soep. Laat 15 min. koken. Rasp de wortelen fijn en de rode bieten grof. Snijd de ui fijn (1). Stoof de ui in een ruime pan met zonnebloemolie. Laat glazig worden. Voeg vervolgens de wortelen, de rode biet en de tomatenpuree toe. Laat stoven en roer voortdurend (2) tot alle ingrediënten dezelfde kleur hebben. Voeg bij de soep (3). Laat opnieuw 15 min. koken. Haal de botjes van het vlees uit de soep. Was de kruiden, snijd de look fijn en versnipper de kruiden. Voeg de peterselie en de dille toe (4). Laat 1 min. koken. Kruid met peper en zout en voeg de look toe. Pers de citroen en voeg het sap toe. Eventueel kan je een beetje suiker toevoegen. Serveer met pampuschky en zure room.

34 OKRA maart 2009


Zwarte Zee-salade 4 aardappelen

1 bosje radijzen

1 komkommer 1 ui

peterselie

Gevulde deegkussentjes Varenyky

Pashka 750 gr magere kwark frambozen

zure room.

350 gr bloem kersen

suiker

1 ei ■

1 blik ontpitte

zout.

50 gr rozijnen

200 gr

2 eetlepels honig ■

4 cl wodka

100 gr

zachte boter ■ 3 eidooiers ■ 2½ dl slag-

Schil de aardappelen en kook ze

room

150 gr suiker

2 zakjes vanil-

gaar. Snijd de komkommer open,

Zeef de bloem. Meng het ei, wat

verwijder de zaadjes en snijd in

zout en koud water erin tot een

kleine stukjes. Maak de radijzen

homogeen deeg. Bestrooi een

Leg de kwark in een kaasdoek en

schoon en snijd ze in kleine

broodplank met bloem en rol het

laat 4 uur uitlekken. Meng de

stukjes. Snijd de ui fijn. Meng de

deeg uit tot een dikte van

frambozen, honing en 1 dl water

komkommer, radijs, ui en peter-

± 2 mm. Druk met een omge-

en laat 3 min. koken. Laat afkoelen

selie met 200 ml zure room.

keerd

van

en roer door een zeef. Spoel de

Snijd de nog warme aardappelen

± 4 cm. Laat de kersen uitlekken

rozijnen en laat ze uitlekken. Verhit

in blokjes en meng ze bij de

en bestrooi ze met suiker. Leg

de wodka in een pannetje, voeg de

groenten. Laat afkoelen.

op elk deegrondje twee kersen.

rozijnen toe en laat 30 min. zwel-

Bestrijk de salade net voor het

Bestrijk de randen van het deeg

len. Klop de eidooiers met de slag-

opdienen met zure room.

met geklopte eidooier, vouw de

room, de helft van de suiker en

rondjes dicht zodat ze een kus-

vanillesuiker au bain-marie tot ze

sentje vormen en druk de rand-

licht gebonden zijn. Laat afkoelen.

jes goed aan.

Meng de rozijnen eronder.

Breng water aan de kook. Breng

Klop de boter met de rest van de

met een schuimspaan enkele

suiker. Roer de uitgelekte kwark

kussentjes in het water en laat ze

onder de boter. Spatel de eidooi-

4 min. meekoken, tot ze boven

ers met room eronder. Schep het

drijven. Neem ze uit het water en

mengsel in een vorm en laat een

laat ze uitlekken in een vergiet.

nacht opstijven.

Dien warm op met wat zure

Neem de pashka uit de vorm. Snijd

room.

in partjes, bestrooi met amandel-

Je kan de varenyky ook maken

schilfers en lepel er de frambozen-

met een hartige vulling, bijvoor-

saus rond.

glas

rondjes

uit

lesuiker

2 eetlepels amandelschijfjes.

beeld met een mengsel van zuurkool, spek, ui en aardappel.

Tekst Kristien Descheemaeker en Nele Joostens Foto’s Emy Elleboog

Oekraïense keuken Ondanks de industrialisatie bleef Oekraïne toch een samenleving van boeren. Oekraïeners houden van uitgebreid tafelen. Ze gebruiken vooral graanproducten, kool, bieten, aardappelen, paddenstoelen en wortelen. In hun keuken is veel plaats voor rund- en varkensvlees. Kip en vis zijn minder prominent aanwezig. Hun specialiteiten zijn doorgaans eenvoudig samengesteld en worden weinig gekruid. De desserten zijn zeer zoet, overladen met honing, pruimen en kersen. De nationale drank is de wodka (gorylka). Enkele specialiteiten ■ Borsjt: bietensoep met veel

■ Salo: stukken varkensvet die koud worden gegeten.

groenten, vlees en zure room.

■ Pampuschky: zachte brood-

■ Varenyky: deegpasteitjes met

jes, doordrenkt van knoflook

hartige of zoete vulling.

■ Kyshka: worst gemaakt van boekweit en bloed. ■ Nalysnyky: soort pannenkoeken.

en olie.

35


MULTIMEDIA

Waarheen met al die foto’s? toestel op de computer gezet

kiest zelf hoe het album eruit zal

worden en dat schept heel wat

zien, je hoeft geen foto’s in te

mogelijkheden. Met een speciaal

plakken en de foto’s kunnen na

programma kan je al je digitale

verloop van tijd niet loskomen.

zorgen meer te maken over de

foto’s netjes ordenen, mislukte

Het is helemaal niet moeilijk: de

kosten van de filmpjes of de

foto’s verwijderen en zelfs kleine

websites waar je zulk album kan

foutjes wegwerken.

bestellen, zijn heel gebruiks-

De digitale fotografie veranderde de manier waarop we foto’s nemen ingrijpend. We hoeven ons geen

ontwikkeling van de negatieven en we fotograferen er lustig op los.

Als je de foto’s wil afdrukken,

vriendelijk en duidelijk. Je kan

kan

een album bestellen op sites

dat

met

een

speciale

Maar wat moeten we aanvangen

fotoprinter die je al voor onge-

als

met die duizenden foto’s? Geen

veer honderd euro kan kopen.

www.kruidvat.be.

nood, mogelijkheden genoeg!

Thuis foto’s printen is handig niet: als je echt je hele collectie

Wie overschakelt op een digitaal

wil printen, wordt dat een tijdro-

Steeds meer digitale fotografen

fototoestel maar geen zin heeft

vend en vooral duur klusje. Dan

drukken hun foto’s niet meer af

in technologische snufjes, heeft

kan je beter eens op het internet

maar delen ze op een heel

geen probleem. Je kan met je

gaan snuffelen.

andere manier met familie en

camera

nog

steeds

voor enkele foto’s maar vergis je

vrienden. Zo kan je digitale

graaf die je foto’s net als vroe-

Afdrukken via internet

ger afdrukt op fotopapier. Als je

De sites waar je foto’s kan laten

zelfs gespecialiseerde websites

afdrukken, zijn nauwelijks te tel-

waar je je hele fotocollectie kan

len. Op sites als foto.com kan je

opladen, ordenen en delen met

foto’s laten afdrukken aan spot-

familie

prijzen. Je stuurt je foto’s via het

Flickr.com. Je kan er een eigen

internet, betaalt met je krediet-

pagina maken waar je al je

kaart en krijgt ze via de post

foto’s te kijk zet. Zijn er nieuwe

opgestuurd. Maar wat nog leu-

foto’s van je laatste vakantie of

ker is, is meteen het hele foto-

de kleinkinderen, kan je familie

boek te laten printen. De tijd dat

en vrienden met een mailtje op

we foto’s nauwkeurig in albums

de hoogte brengen dat ze het

moesten kleven, is dus voorbij.

best een kijkje gaan nemen.

Dat heeft veel voordelen: je

Een andere populaire manier

terecht bij je vertrouwde foto-

De tijd dat we foto’s nauwkeurig in albums moesten kleven, is voorbij. liever wat wil experimenteren of geld wil besparen, dan zijn de mogelijkheden

bijna

onbe-

grensd: je kan je foto’s aan je vrienden en kennissen tonen op papier maar ook op canvas en koffiemokken. Ook via het internet, kant-en-klare fotoalbums of websites, kan je je kiekjes laten zien. We zetten de verschillende opties even op een rijtje.

Afdrukken In

tegenstelling

tot

analoge

foto’s hoeven digitale foto’s niet ontwikkeld te worden. Ze kunnen rechtstreeks van het foto-

OKRA maart 2009

of

Foto’s delen op het net

digitale

36

www.myphotobook.be

Op tal van sites kan je foto’s goedkoop laten afdrukken.

foto’s doorsturen via e-mail of ze op je website zetten. Er zijn

en

vrienden,

zoals


Bij dit digitale fotokader krijg je zelfs verwisselbare kaders in verschillende kleuren.

om foto’s te delen zijn websites zoals

Facebook

(zie

OKRA-

magazine oktober 2008), waar je foto’s aan je persoonlijke pagina kan toevoegen. Familie of kennissen met een eigen Facebookpagina krijgen die dan automatisch te zien en kunnen zelfs korte opmerkingen bij je foto’s plaatsen.

Foto’s tonen op een scherm We zouden door al dat moois bijna vergeten dat ook je eigen

Je zet het net zoals een gewoon

lang elke foto wordt getoond en

fotokader op je kast en kiest

ook de volgorde kan je zelf

zelf welke digitale foto’s er wor-

bepalen.

den getoond. Je kan kiezen hoe Tekst Joren Gettemans

computer een prima fotoalbum is. Alle foto’s staan er netjes chronologisch gerangschikt en het is erg makkelijk om de foto’s die je net genomen hebt op het scherm te bekijken of te tonen aan familie en vrienden. Beschik je over een draagbare computer, kan je die zelfs in de woonkamer zetten. Een alternatief zijn ‘digitale fotokaders’. Het principe is simpel: een mooi fotokader met daarin verborgen een computerscherm.

Foto’s op de gekste dingen Je kan het zo gek niet bedenken of je kan er wel een foto op laten drukken. Websites bieden allerlei aan om foto’s op te laten drukken. Zo kan je bijvoorbeeld een vakantiefoto of een kiekje van het jongste kleinkind op een keukenschort, een klok, een teddybeer, een pet of zelfs speelkaarten laten drukken. Een ideale manier om een leuk en origineel cadeau te maken. Ook een fotopuzzel is een tof idee: je geeft een mooie foto cadeau maar de jarige moet die wel nog helemaal zelf in elkaar puzzelen. Tot slot maken ook foto’s op canvas steeds meer opgang. Dat zijn fotovergrotingen die op doek gedrukt worden, net zoals een schilderij.

Je foto’s delen met je vrienden? Geen probleem met Facebook.

37


TENTOONSTELLING

Het verhaal van de versterkte stad Het centrum voor stedelijke cultuur, een plaats waar kinderen de eregasten zijn, een ruimte waar de geschiedenis van de versterkte stad centraal staat, een interactief museum voor wie de hoofdstad beter wil leren kennen. Dat is de Hallepoort in Brussel. De Brusselse Hallepoort werd

punt van de stad. Op bevel van

Of

pas vernieuwd en heropende op

keizer Jozef II werden de ver-

gevangenis.

5 juni 2008 haar deuren. We wor-

sterkingen van de meeste steden

Linda Wullus: “De renovatie van

den hartelijk ontvangen door

in

Nederlanden

de Hallepoort verliep in verschil-

Linda Wullus, verantwoordelijke

afgebroken. Alle Brusselse stads-

lende fasen. In 1991 startten we

van dit museum. “Natuurlijk is

poorten

ontmanteld

met de verbetering van de stabi-

het gebouw zelf de blikvanger.

behalve de Hallepoort omdat die

liteit en de vernieuwing binnenin.

De Hallepoort is de enige getuige

op dat ogenblik dienst deed als

Naast sanitaire voorzieningen,

van de tweede omwalling van

gevangenis. Later gaf Napoleon

elektriciteits- en verwarmingsin-

Brussel en een van de meest

het bevel de ommuring verder te

stallatie, kwam er een kleine lift

intrigerende historische gebou-

slopen en te vervangen door een

om de toegankelijkheid te waar-

wen

boulevardpromenade, de huidige

borgen. Maar belangrijk was de

kleine ring.

tweede fase waarbij we de bui-

van

de

hoofdstad.”

De

Hallepoort was een van de zeven stadspoorten De Hallepoort oogt heel indrukwekkend.

38 OKRA maart 2009

van

de

tweede

de

Zuidelijke werden

als

graanopslagplaats

en

tenkant opfristen en de middel-

omwalling die dateert uit de 14de

Belasting

eeuw. Gedurende eeuwen was dit

Als we door het museum lopen

maakten. Zo legden we de spo-

het meest zuidelijke toegangs-

en de geschiedenis van de poort

ren van de ophaalbrug bloot.”

volgen, ontdekken we de vele

eeuwse poort opnieuw open-

functies van de Hallepoort. Eerst

Museum

vervulde de poort een militaire,

De hoofdingang situeert zich aan

later een economische rol. Aan

de kant van Sint-Gillis. Uitgerust

de poorten van de stad werd de

met

import en export gecontroleerd.

videogids lopen we over de gere-

Zo kon de stad indirecte belastin-

construeerde

gen innen. Maar het gebouw werd

komen terecht bij de balie in de

vooral in vredestijd ook voor

kelderverdieping. Hier worden de

andere doeleinden gebruikt. Als

verschillende functies van een

Luthers gebedshuis bijvoorbeeld.

stadspoort

een

gebruiksvriendelijke ophaalbrug

toegelicht.

In

Je kan je ogen flink de kost geven in het museum van de Hallepoort.

en

de


Wapenzaal zien we de evolutie

van de verdedigingswerken rond

van wapens van het eind van de

de Hallepoort.”

14de tot de 17de eeuw. Er is ook

Alle Brusselse stadspoorten werden ontmanteld. Behalve de Hallepoort...

een virtuele reconstructie van

Schuttersgilden

hoe de poort er oorspronkelijk

Op de tweede verdieping betre-

hedendaagse kunst in elkaar

uitzag. Linda Wullus: “We baseer-

den we de Gildenzaal waar de

overvloeien.”

den ons vooral op de zaken die

aandacht vooral gaat naar de rol

Uiteindelijk belanden we bij de

we nog hadden en op de resulta-

van de gilden en ambachten in de

weergang die een prachtig pano-

ten van de opgravingen.” Op

stadsverdediging. Linda Wullus:

ramisch zicht biedt op de stad en

deze verdieping vinden we ook

“Wij beperken ons tot het thema

de omgeving. Zo komen we op de

de toiletten en het cafetaria.

van de versterking en de stede-

zolder waar de kinderateliers

Het gelijkvloers waar zich de

lijke

allerlei

gevestigd zijn. Het museum biedt

ingang richting Brussel bevindt,

visuele methodes vertellen we

groepen en scholen pedagogi-

biedt ruimte voor garderobe,

dit verhaal.” Hier staan indruk-

sche pakketten die kinderen op

winkel, info, kassa en een speel-

wekkende museumstukken. De

een speelse manier leren kijken

ruimte. We nemen plaats aan de

vaandels en de toortsen met

naar de stad en de stadsontwik-

computer die ons op een kind-

afbeeldingen van hun patroon-

keling.

vriendelijke manier een interac-

heiligen getuigen dat vooral de

tieve presentatie brengt van de

schuttersgilden een grote plaats

Videogids

geschiedenis van de omwalling,

innamen in de verdediging van

Het museum in de Hallepoort is

de poorten en poortwachters, de

de stad. We bewonderen het

erg mooi en toegankelijk. Het is

belegering

de

indrukwekkende schilderij van

een echte aanrader. Voor kinde-

afbraak van de wallen en de

Denijs van Alsloot De optocht van

ren ontwierp het museum een

geschiedenis van de Hallepoort.

de ambachten op de Grote Markt

speciale videogids waarop acteur

Hier ligt ook een harnas klaar.

van Brussel tijdens de Ommegang

Warre Borghmans als stadswach-

Kinderen mogen de verschillende

van 1615. De huidige schutters-

ter of kruisboogschutter het ver-

stukken aanraken en zelfs aan-

verenigingen met bijvoorbeeld

haal van de verschillende zalen

trekken. Gewapend met harnas,

staande wip, zijn de erfgenamen

vertelt. De videogids bevat ook

zwaard en kruisboog, wanen ze

van deze schuttersgilden.

opdrachten

zich een middeleeuwse ridder.

De derde verdieping biedt plaats

geboeid blijven luisteren en kij-

Op de eerste verdieping komen

aan tijdelijke tentoonstellingen.

ken. Ook voor volwassenen heeft

we in de gotische zaal. Linda

Linda Wullus: “De collecties die

de videogids heel wat extra infor-

Wullus: “Deze zaal is uniek in

we hier tonen, moeten een link

matie in petto. Uiteraard is ook

Brabant omdat ze het enige voor-

hebben met de rest van het

een gewone audiogids beschik-

beeld is van flamboyante gotiek

museum. Soms is die heel duide-

baar en lees je op tekstpanelen

in een niet-religieus gebouw. Hier

lijk, soms is die enkel gevoelsma-

in de verschillende kamers heel

tonen we vooral de geschiedenis

tig. Zoals de volkskunde, het

wat uitleg.

leven van de mensen in de stad

Kortom: stap met je kleinkinde-

maar ook over mensen en gevoe-

ren eens door die poort. Er gaat

lens. Hier kunnen volkscultuur en

een nieuwe wereld open.

van

Brussel,

verdediging.

Via

zodat

kinderen

Tekst Erik Lauwers

Info De Hallepoort, Zuidlaan, 1000 Brussel, 02 533 34 51, hallepoort@kmkg.be, www.kmkg.be. Met de trein tot Brussel Zuid, Metro lijn 2, halte Hallepoort. Open van 9.30 tot 17.00 uur van dinsdag tot vrijdag en van 10.00 tot 17.00 uur op zaterdag en zondag. Tickets 5 euro, 60-plussers 4 euro, kinderen 1,50 euro. Kinderen jonger dan dertien in familieverband gratis. Rondleidingen op aanvraag.

39


BOEKEN

Parels uit het buitenland Menselijke gevoelens blijken een onuitputtelijke inspiratiebron voor romanschrijvers. De boeken die we je in dit nummer aanbieden, zijn daarvan het bewijs. Ze beschrijven een breed scala van gevoelens en hoe ermee om te gaan.

Rose Tremain.

40 OKRA maart 2009

Alain Claude Sulzer.

Nicci Gerrard.

Sadie Jones.

De weg naar huis

Een volmaakte kelner

Heb je zin in een vlot leesbaar en aangenaam boek

Alain Claude Sulzer (°Basel 1953) heeft heel wat in

dat bovendien een actueel thema behandelt, dan is

zijn mars. Hij schreef verhalen, essays en hoorspe-

De weg naar huis van Rose Tremain iets voor jou.

len. Met Een volmaakte kelner brak hij internatio-

De jury van de Orange Prize 2008 was alvast onder

naal door.

de indruk. De auteur won deze prijs.

Monsieur Erneste is het voorbeeld van een per-

De weg naar huis is een boek ‘rechttoe rechtaan’.

fecte kelner. Al dertig jaar werkt hij in een Grand

Het is bovendien voor iedereen toegankelijk, ook

Hotel in Zwitserland. Hij is onopvallend, discreet,

voor de modale lezer die niet te veel hoofdbrekens

attent en onaantastbaar. Maar dit is slechts een

wil. Het verhaal kan kort worden samengevat. Lev

façade. Innerlijk wordt hij gekweld door het verlies

gaat naar Londen om werk te vinden. Het geld dat

en het verraad van zijn grote liefde. Dertig jaar

hij verdient, wil hij naar zijn moeder en zijn doch-

eerder, in 1935, beleefde hij een passionele relatie

ter in Oekraïne sturen. Tremain schetst het leven

met een leerling-kelner. Het geluk was echter van

van een economische migrant in een westerse

korte duur. Jacob vertrok al snel naar Amerika met

grootstad. Lev vindt werk als afwasser in een res-

de beroemde Duitse schrijver Klinger die op de

taurant maar kan al snel hogerop klimmen. In

vlucht was voor de nazi’s. Jacob werd de privé-

Londen maakt hij vrienden maar kiest er uiteinde-

secretaris en minnaar van Klinger. Dertig jaar na

lijk voor naar zijn geboorteland terug te keren om

die pijnlijke feiten ontvangt Erneste een brief van

zijn grote droom waar te maken. Zo eenvoudig is

Jacob waarin hij dringend om geld vraagt. Geld dat

de plot. En daarop kan je een beetje kritiek heb-

Erneste moet krijgen van Klinger!

ben. Terwijl ik het vlotte en ritmische verhaal las,

Tijdens het lezen zag ik voortdurend beelden voor

vroeg ik me af of alles altijd zo makkelijk loopt voor

me uit De Toverberg en Dood in Venetië van

migranten die hier werk zoeken. De verhalen die

Thomas Mann. En ook nog Anthony Hopkins in The

mij ter ore kwamen, klonken anders. Maar dat mag

Remains of the day. Een volmaakte kelner ademt

zeker geen reden zijn om het boek naast je neer te

dezelfde sfeer, bevat dezelfde ingehouden passio-

leggen. Het verdient te worden gelezen. Je kan er

nele gevoelens en vooroorlogse grandeur. Dit alles

enkele fijne uurtjes mee beleven.

in een gepolijste taal.


Het boek is een interessante kennismaking met een

Verstoten is een prachtige roman met veel onder-

voorlopig onbekende maar beloftevolle auteur.

huidse liefde maar ook met huiselijk geweld, alco-

Het weerzien

holmisbruik, opgekropte gevoelens en vooral met grote onbekwaamheid om gevoelens uit te spre-

De vrouwelijke helft van het schrijversduo Nicci

ken. Hoewel het verhaal zich situeert tussen 1945

French schreef met Het weerzien haar vierde solo-

en 1957, is de problematiek brandend actueel. Op

roman. Nicci Gerrard blijft me verbazen. Ze weet

geen enkel ogenblik merk je dat het boek zich vijf-

wat de lezer verlangt en boeit telkens weer.

tig jaar geleden afspeelt.

Het weerzien is een gevoelige roman over vriend-

Voor de tienjarige Lewis verandert alles als zijn

schap die tot het uiterste gaat. Het is een verhaal

vader in 1945 uit de oorlog terugkeert. Al die jaren

over liefde, aanvoelen en trouw tot de dood en de

leefde hij in een veilige moedercocon in een sfeer

helende kracht van herinneringen, ondanks alles.

van absolute vrijheid. Die moet hij opgeven om het

Gevoelens zijn troef. Toch wordt het geen melig

normale gezins- en dorpsle-

relaas waar het sentiment honingzoet vanaf

ven weer op te nemen. Als

vloeit.

zijn moeder voor zijn ogen

Nadat ze elkaar jaren uit het oog verloren, krijgt

verdrinkt, krijgt Lewis een

Marnie telefoon van haar grote jeugdliefde Oliver.

volgende

Hun gemeenschappelijke vriend Ralph is sterven-

staat hij er alleen voor. Hij

de. Marnie vertrekt naar zijn buitenhuis in Schotland

trekt zich in zichzelf terug,

om hem samen met Oliver bij te staan in zijn laat-

vervreemdt van zijn omge-

ste dagen. Tijdens deze periode komen herinnerin-

ving, raakt aan de drank en

gen naar boven: hun gevoelens voor elkaar, hun

komt uiteindelijk in de gevangenis terecht. Terug

onbeantwoorde liefde en het verbroken contact

vrij start een moeilijke aanpassingsperiode. Voor

tijdens de voorbije jaren. Hoe kon het zo ver

sommigen lijkt hij een interessante persoon. Voor

komen en hoe kunnen ze in het reine komen met

anderen is hij enkel een bedreiging.

hun verleden voor Ralph sterft?

Verstoten is een ‘gespannen’ roman. Hij doet

Het lijkt een eenvoudig en wollig verhaal. Maar de

voortdurend een beroep op het rechtvaardigheids-

chemie werkt. Het weerzien is echt een boek om in

gevoel van de lezer. Dat appel laat je niet meer los

de laatste donkere winterdagen te lezen. Ook het

tot de laatste pagina. Je kan goed merken dat

verhaal speelt zich immers in zulke sfeer af.

Sadie Jones al eerder scenario’s schreef. Korte

Verstoten

klap.

Voortaan

Verstoten is een prachtige roman boordevol onderhuidse liefde en opgekropte gevoelens.

fragmenten in een klare en rake taal zonder overbodige franjes volgen elkaar in sneltempo op. Zo

De Engelse scenarioschrijfster Sadie Jones leverde

werd Verstoten een pakkend boek ondanks de séri-

met haar debuutroman een parel af. Met Verstoten

eux en de treurnis die soms rond de personages

werd ze genomineerd voor de Orange Prize.

hangt. Een aanrader voor iedereen! Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

Rose Tremain, De weg naar huis, De Geus, Breda, 2008, 444 blz., 24,90 euro. Alain Claude Sulzer, Een volmaakte kelner, Anthos, Amsterdam, 2008, 204 blz., 17,95 euro. Nicci Gerrard, Het weerzien, De Boekerij, Amsterdam, 2008, 334 blz., 22,95 euro. Sadie Jones, Verstoten, De Bezige Bij-Cargo, Amsterdam, 2008, 334 blz., 18,90 euro.

41


GEDICHT

De lente vermogen Hoe op papier de lente naar binnen te lokken hoe woorden te verzinnen die lippen bereiken de rozen zijn nog niet jarig gelukkig de zwaluwen ver van hun tweede verblijf maar stel dat nu een merel fluit een krekel reeds grinnikt een sparappel knort alles zou weer onzegbaar zijn er is alleen het stram open raam de anjelier van een oud Spaans lied voor het eerst weer blauwe pijprook het plengen van uitspreekbaarheid die dwalen gaat in de schemer buiten zelf op de tast naar vernieuwender namen vannacht als de lente dit leest door wimpers sluik en vol dauw samen met mij gewekt door een vliegtuig uit het oosten murmelt zij haar eigen geboorte. Karel Jonckheere

Lente Maart, wachten op de lente. Karel Jonckheere vat dit wachten in woorden en beelden. Zijn gedicht is wat zwaar van ritme en woorden. Je hoort de winter nog in de ademtocht van zijn poĂŤzie. Maar toch zijn er enkele sprankelende taalknoppen die op ontluiking wachten. Hugo Verhenne

42 OKRA maart 2009


FILM

Tweede Wereldoorlog blijft inspireren Dit voorjaar zijn opnieuw heel wat films over de Tweede Wereldoorlog te bekijken. We kozen twee aanraders.

De schaduw van de concentratiekampen Een film die er eveneens om schreeuwde in het Duits gedraaid te worden, is The reader. Jammer genoeg werd ook dit een Engels gesproken film.

Aanslag op Hitler

The reader is de verfilming van het boek Der

Op 20 juli 1944 plaatste kolonel Claus von

Vorleser van de Duitser Bernhard Schlink.

Stauffenberg tijdens een bespreking van Hitler

De film vertelt het verhaal van Michael Berg die als

met zijn militaire staf een bom in de nabijheid van

vijftienjarige een verhouding heeft met de twee-

de F端hrer. Hitler overleefde de aanslag. Daarmee

maal oudere Hanna Schmitz. Als student in de

mislukte meteen de geplande militaire staatsgreep

rechten ontmoet hij Hanna opnieuw tijdens een

die de codenaam Walk端re had gekregen. Over deze

proces tegen oorlogsmisdadigers. Hanna blijkt

historische feiten draaide regisseur Bryan Singer

namelijk een bewaakster in een concentratiekamp

de film Valkyrie. Hoewel elke toeschouwer de

te zijn geweest. Nog later, als volwassen man,

afloop van het verhaal kent, slaagt Singer erin een

neemt Michael opnieuw contact op met Hanna die

boeiende film op het scherm te brengen. Hij neemt

intussen in een gevangenis verblijft.

de tijd om het complot tegen de F端hrer duidelijk uit de doeken te doen zodat de kijker gespannen de loop van de gebeurtenissen volgt. Wanneer de film begint, spreekt Tom Cruise in de

The reader is vooral interessant omdat de film morele vragen stelt over de manier waarop jonge Duitsers met het oorlogsverleden omgaan.

rol van von Stauffenberg even Duits. Zo laait de hoop op dat Hollywood beseft dat in een film over

Hoewel er druk heen en weer wordt gesprongen in

zulk duidelijk Duits onderwerp ook Duits hoort

de tijd is de montage erg afdoend zodat de toe-

gesproken te worden. Die hoop is echter ijdel want

schouwer nooit verloren loopt. Doorheen de ver-

na een paar zinnen schakelt Cruise over op het

schillende perioden waarin Michael Hanna ontmoet,

Engels. Hoewel dit de geloofwaardigheid geen

komt de kijker geleidelijk het verhaal en de drijfve-

goed doet, slagen de makers er toch in om Valkyrie

ren van Hanna te weten. Onverwachte plotwendin-

erg realistisch en overtuigend te laten overkomen.

gen zorgen ervoor dat The reader van begin tot

Valkyrie is dan ook een van de betere oorlogsfilms.

einde boeit. Deze uitstekende film is vooral inte-

Hij moet het niet zozeer van spectaculaire actie

ressant omdat hij morele en ethische vragen stelt

hebben maar heeft vooral veel aandacht voor het

en ingaat op de manier waarop jonge Duitsers na

herscheppen van historische feiten.

de oorlog met het oorlogsverleden omgaan. Deze waardevolle psychologische film verdient zeker de vijf Oscarnominaties (beste film, regie, actrice, fotografie en scenario) die hij kreeg. Tekst Willy Verbestel

Valkyrie heeft vooral veel aandacht voor het herscheppen van historische feiten.

Kate Winslet in The reader.

43


PUBLIREPORTAGE

welkom in de wereld van bokrijk

Bokrijk:

ideaal voor groepen Op zoek naar een gouden tip voor een onvergetelijke groepsuitstap? Bokrijk natuurlijk! Het openluchtmuseum werkte enkele programmaâ&#x20AC;&#x2122;s uit op maat van groepen. Hoe leefden, woonden en werkten de mensen honderd jaar geleden op het platteland? Je groep ondervindt het aan den lijve in Bokrijk. Alsof je er middenin staat. Het jaarthema â&#x20AC;&#x2DC;Op smokkeltochtâ&#x20AC;&#x2122; neemt de hele groep mee door het openluchtmuseum. Je kruipt in de huid van

Smokkel een leuke dag binnen in je drukke leven

smokkelaars, volgt smokkelroutes en krijgt inzicht in

#PLSJKLJTEJUKBBSOwHCPFJFOEFSWPPSFFOHSPFQTVJUTUBQ8F OFNFOKPV KFWSJFOEFO DPMMFHB¾TFOGBNJMJFMFEFONFF´0QTNPL LFMUPDIUŠ¾&FOGBOUBTUJTDIFYDVVTPNFFO[PSHFMP[FFOžKOFEBH JOKFESVLLFMFWFOCJOOFOUFTNPLLFMFO7PPSFFOTQFDJBMFSFEFO  PGHFXPPO[PNBBS

echte smokkeltrucs. Je kan met je groep ook het museumspel rond smokkelen spelen. Benieuwd wie op het einde van de dag nog een blanco strafblad overhoudtâ&#x20AC;Ś

.FUPOTOJFVXFKBBSUIFNBPOUEFLKFBMMFTPWFSTNPLLFMFO WSPFHFSnOOV*OIFUOJFVXFNVTFVNTQFMLSVJQKFJOEFTDIPFOFO WBOEFTNPLLFMBBS0GWPMH[JKOWPFUTQPSFOPQEFTNPLLFMSPVUF +FLVOUJO#PLSJKLPPLIFFSMJKLXBOEFMFOJOIFU0QFOMVDIUNV TFVN PGHFOJFUFOWBOEFHSPFOFPNHFWJOH0GXBUEBDIUKFWBO FFOMFLLFSFIBQUFSXJKMEFLJOEFSFOSBWPUUFOJOEFPQFOMVDIU TQFFMUVJO 5VTTFONBBSUFOTFQUFNCFSCJFEU#PLSJKLCPFJFOEF QSPHSBNNBÂľTBBOWPPSHSPFQFOWBOUPUQFSTPOFO;PXFM EBHBMTBWPOEQSPHSBNNBÂľT+FLVOUPPLLJF[FOWPPSFFODPNCJ QSPHSBNNB [PBMTFFOBSSBOHFNFOUNFUPWFSOBDIUJOH+POHPG PVE HSPPUPGLMFJO JFEFSFFOWPFMU[JDIUIVJTJO#PLSJKL V r a a g v r ij b l ij v e n d o n z e g r at i s g r o e p e n fo l d e r a a n

Een greep uit het groepsaanbod De dagprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s met een hoge amusementswaarde laten groepen beleven hoe het leven vroeger was. Bokrijk heeft themaprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s voor volwassenen, kinderen en alle leeftijden samen. Wat dacht je van de themaâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;&#x2DC;Wonen zoals het wasâ&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Bokrijk duelâ&#x20AC;&#x2122; of â&#x20AC;&#x2DC;Kinderdroomâ&#x20AC;&#x2122;? Bokrijk biedt ook een aantal avondprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s voor

Naam .......................................................................................................

groepen. Als alle bezoekers naar huis zijn, heerst er

Adres .......................................................................................................

totale rust in het openluchtmuseum. â&#x20AC;&#x2DC;Bokrijk achter de schermenâ&#x20AC;&#x2122;, is dan het ideale programma. Een andere

Straat .......................................................................................................

mogelijkheid is het programma â&#x20AC;&#x2DC;Kruid-je-avondâ&#x20AC;&#x2122;. Je ziet,

Postcode............................... Gemeente ....................................................

ruikt en proeft heel wat kruiden. Je ontdekt hun waarde

Stuur deze bon terug naar Het Domein Bokrijk, Dienst Reserveringen, 3600 Genk. Je kunt ook mailen naar bokrijksales@limburg.be of faxen naar 011 26 53 70. We nemen je gegevens op in onze databank. Zo kunnen we je op de hoogte brengen van onze toekomstige activiteiten. Je hebt het recht op mededeling en correctie (Wet 8.12.92).

voor je gezondheid en hun culinaire kracht in de wereldkeuken en de Vlaamse keuken. Daarna geniet je van een uitzonderlijk gekruid diner. Praktisch

tel. + 32 11 26 53 00 www.bokrijk.be

Bestaat je groep uit twintig of meer bezoekers van zes jaar

Domein Bokrijk, 3600 Genk

1 juli 2009, geniet je een vroegboektoegang als je minstens

E314 - uitrit 30 Park Midden Limburg

of ouder? Dan geniet je speciale groepstarieven. Boek je voor een programma en een maaltijd boekt via Domein Bokrijk. Info via 011 26 53 00, fax 011 26 53 70 of bokrijksales@limburg.be.

bokrijk.be

44 OKRA maart 2009


UITJES

Lente in Groot-Bijgaarden Wil je eindelijk wat kleur zien na de eentonige winter? Snuif dan de eerste lentegeuren op en kom genieten van de meer dan vijfhonderd bloembollensoorten in het kasteel

van

Groot-Bijgaarden.

Meer dan een miljoen bloembollen vullen het 14 ha grote kasteelpark. Vergaap je aan het bloembollenlabyrint, een project dat 250 jaar geleden ontstond en nu eindelijk

Jongens en meisjes… bestemming bekend?

Het leven van een soldaat

België 1830 - 2000

De Grote Oorlog van dag tot dag.

‘Poppen zijn voor meisjes’, ‘carrière

Je beleeft het allemaal op deze

maken, is een mannenzaak’, ‘man-

tentoonstelling, gewijd aan het

nen wenen niet’... Overal leven

dagboek van een soldaat. Dit bui-

ideeën over hoe meisjes en jon-

tengewone document bestaat uit

gens, mannen en vrouwen zich

vijf schriftjes geïllustreerd met

horen te gedragen. Ze lijken vaak

tekeningen

vanzelfsprekend en natuurlijk maar

beschrijft Gustave Groleau op een

een blik op het verleden toont dat

zeer openhartige wijze zijn oor-

ze er niet altijd waren. Veel ideeën

logsparcours. Ze zijn een evocatie

over mannelijkheid en vrouwelijk-

van de periodes van strijd, artille-

heid bouwen voort op een ideaal

riebombardementen en gasaan-

dat opgang maakte in de 19de-

vallen, de monotonie van grijze

eeuwse burgerlijke samenleving.

dagen, het vuile en de promiscuï-

Een ideaal dat op tal van manieren

teit, de zoektocht naar vermaak.

en

foto’s.

werd verwezenlijkt. In de kapel en slottoren vind je exposities van

Hierin

werd gestimuleerd en verspreid maar vaak botste op een weerbar-

Tot 30 augustus in het

stige realiteit.

Koninklijk Museum van Mariemont,

Tot 31 mei in het BELvue

Chaussée de Mariemont 100,

museum, Paleizenplein 7,

7140 Morlanwelz, 064 21 21 93,

1000 Brussel, 070 22 04 92,

info@musee-mariemont.be,

info@belvue.be, www.belvue.be.

www.musee-mariemont.be.

Open van 10.00 tot 17.00 uur

Elke dag behalve op maandagen

(dinsdag - vrijdag); van 10.00 tot

die geen feestdagen zijn.

18.00 uur (zaterdag - zondag).

Van 10.00 tot 17.00 uur (okto-

Tickets: 5 euro, senioren 4 euro,

ber tot maart) en van 10.00 tot

tot 18 jaar gratis toegang.

18.00 uur (april tot augustus).

Te bereiken

Tickets: 4 euro,

Het BELvue museum ligt op

vaste collectie 1 euro.

5 min. wandelen van het Centraal

Te bereiken

Station. Metro: Park, Troon,

Station van La Louvière-Centre:

Naamse Poort, Centraal Station.

bussen 30, 130, 82, richting

Tram: 92, 94. Bus: 27, 38, 71, 95.

Morlanwelz - halte La Hestre.

Maak kans op een duoticket!

Station van La Louvière-Sud:

Kijk op blz. 53.

bus 30 richting Anderlues -

o.a. amaryllissen, calla’s, snijtulpen, fresia’s en orchideeën. Van 9 april tot 7 mei 2009 in het Kasteel van GrootBijgaarden, I. Van Beverenstraat 5, 1702 Groot-Bijgaarden, 02 344 62 73, www.kasteelgrootbijgaarden.be. Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur. Ticketverkoop tot 17.00 uur. Tickets: 10 euro, 60-plussers 8 euro. Te bereiken Groot-Bijgaarden station, Brusselstraat volgen tot op het Gemeenteplein. Brussel Zuid: bus De Lijn 136 – halte voor de kerk. Brussel Noord: bus De Lijn 355 – halte op het gemeenteplein. Met de tram: Simonis 19, afstappen station. Maak kans op een gratis duoticket! Kijk op blz. 53.

halte La Hestre. Maak kans op een gratis duoticket! Kijk op blz. 53.

45


UIT

De stad per fiets verkennen? Niet evident. Fietsen in

hun wisselende stand voortdurend een ander licht op

Nederland lijkt ons bijzonder veilig maar in een stad

het plein werpen. In het concert- en congresgebouw

als Rotterdam? Toch trappen we moedig in het zog

De Doelen kan je geregeld zowel van symfonische

van onze gids Iris Cornelisse van ArchiGuides. Een

muziek als van wereldmuziek genieten. Het plein is

rondje fietsen in Rotterdam start aan het Centraal

een multiculturele smeltkroes waar jong en oud elkaar

Station dat momenteel een grondige metamorfose

ontmoeten en zich vermaken tot laat in de nacht.”

ondergaat. Binnenkort (in 2011!) kom je gewoon met de HST tot in het hart van de stad. Rotterdam heet

Wonen in een kubus

niet voor niets ‘Manhattan aan de Maas’. Moderne

We zetten even onze fiets aan de kant voor koffie met

architectuur bepaalt het stadsbeeld. Kubistische

overheerlijke appeltaart bij Dudok, de meest trendy

woontorens en blitse kantoorgebouwen wisselen

brasserie in de binnenstad. De huisbereide taarten

elkaar af. Laverend tussen voetgangers, fietsers en

kan je ook meenemen naar huis.

ander verkeer kijken we onze ogen uit.

Nog even binnenwippen in de Sint-Laurenskerk. Een

Iris Cornelisse: “Het kantoorpand van de Nationale

plek waar de hedendaagse Rotterdammers de mid-

Nederlanden is met zijn 151 m voorlopig het hoogste

deleeuwen ontmoeten. Een baken in de stad waar je

gebouw van Nederland. Of nee, de Euromast overtreft

altijd wel een concertje of ander evenement kan mee-

alles. Hier kan je met de lift in sneltempo naar de

pikken. Bij de ingang waakt Erasmus, Rotterdams

185 m hoge top zoeven om daar de skyline te ontdek-

bekendste inwoner.

ken. Maar het uitzicht van Rotterdam verandert voort-

Architect Piet Blom begreep het kubisme wel erg let-

durend, er wordt dan ook verwoed gebouwd. Het

terlijk. Zijn kubuswoningen vormen samen een voet-

Schouwburgplein verdient een korte stop met uitleg.

gangersbrug over de Blaak. Het complex omvat naast

De vloer van dit immense plein is een combinatie van

39 kubuswoningen ook enkele grotere kubussen en

metaal, hout en rubber en is het dak van een onder-

een woontoren die bekend staat als Het Potlood. De

grondse parkeergarage. De reusachtige rode tenta-

naam van dit complex, Het Blaakse Bos, verwijst naar

kels van de hijskranen verwijzen naar de haven

de visie van de architect: elke woning was een boom,

en fungeren ’s avonds als schijnwerpers die door

het totale complex een bos.

Manhattan aan de Maas Hier geen romantische grachten, middeleeuwse gevels of verborgen hofjes. Wel eindeloos shoppen in ‘winkelgoten’, kubusen potloodwoningen, cruiseschepen en gedurfde architectuur… Geef je over aan de meest atypische stad van Nederland. Ontdek Rotterdam! Dreigende kraanarmen verlichten het Schouwburgplein.

46 OKRA maart 2009


Hoe je kan wonen in een gekantelde kubus, ontdek je in de compleet ingerichte Kijkkubus. Een expositie met o.a. foto’s en maquettes geeft extra informatie. Vlakbij bevindt zich de oude haven, een van de oudste en meest authentieke plekjes van deze stad. Even bekomen doen we op een gezellig terrasje aan het water met zicht op het Westermeijergebouw of Witte Huis. Jarenlang was dit het hoogste kantoorgebouw van Europa. Voor de oorlog kon je voor 25 cent met

Kubuswoningen overspannen de Blaak.

de lift naar de belvedère om van het panorama te genieten. Ook de lichtreclames op het dak waren

je filmpje naar het thuisfront. Succes gegarandeerd!

beroemd. Vandaag mag het dan niet meer het hoog-

Is dit allemaal iets te spectaculair? Geniet dan gewoon

ste gebouw zijn, het is absoluut het mooiste kantoor-

van de prachtige foto’s en de muziekfonteinen, test je

pand van Rotterdam. De gedroomde plaats om ons

havenkennis met de quiz of luister naar de verhalen

fietstochtje te beëindigen.

van de passagiers op de cruiseschepen. Met de kleinkinderen ben je hier wel enkele uurtjes zoet.

Watertaxi

Bezorg je hen graag een echte waterervaring? Ga

Klaar voor een totaal nieuwe ervaring? Bezoek dan

gewoon even terug in de tijd en neem de watertaxi

zeker het pas geopende Port Experience aan het

naar Hotel New York aan de overkant van de Maas, de

Willemsplein. In dit interactieve centrum ontdek je

Kop van Zuid. Het hotel met opvallend jugendstil-

niet alleen de veelzijdigheid van de haven maar ga je

interieur is gevestigd in het voormalige directiege-

zelf op ontdekkingstocht. Met een supersnelle lift

bouw van de Holland-Amerikalijn. Het gebouw dateert

zoem je naar een betoverend stadspanorama. Neem

uit 1880 en heeft een kosmopolitische uitstraling. Je

plaats in een van de reddingsbootjes, houd je goed

kan zelfs in de torentjes logeren. Zangeres Anouk

vast en binnen enkele seconden beleef je de reis van

trok zich hier een tijdje terug om haar album Hotel

je leven! Of film jezelf tijdens het waterskiën en mail

New York te schrijven. Behalve van een uniek uitzicht geniet je van de nostalgische sfeer die je terugvoert naar het tijdperk van de massale oversteek naar de Verenigde Staten. De watertaxi brengt je terug naar de Veerhaven of naar de Leuvehaven in het centrum. Te voet of met de wagen kom je er via de Erasmusbrug die de skyline van Rotterdam kenmerkt. Aan de voet van deze imposante brug wordt bij zonnig weer volop geluierd op het hippe loungeterras aan de Maas. Banken en tafels in steigerhout, bezaaid met enorme kussens nodigen uit voor een longdrink. Ondertussen varen de cruiseschepen onder je neus voorbij!

Massagedouche in 1933 Zondagvoormiddag, ideaal moment voor een museumbezoek. We kiezen voor het NAi. Het Nederlands Architectuurinstituut is meer dan een museum. Het is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium in één. In het NAi worden belangrijke archieven en collecties van Nederlandse architecten van na 1800 bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Loop je niet echt warm voor musea, kan een bezoek aan het opvallende witte huis van de familie Sonneveld je wellicht bekoren. Je vindt de villa van een van de voormalige directeuren van de Van Nellefabriek aan de rand van het museumpark. Het huis werd ingericht als museumwoning en zijn oorspronkelijke staat uit

47


UIT

Een opleiding volgen, werken, je inzetten voor de school van je kind… het zijn allemaal vormen van meedoen, bijdragen aan een gezond klimaat in de stad. 1933 werd in ere hersteld. Het is een van de best

hier een speciaal integratiebeleid? Rotterdam heeft

bewaarde woonhuizen in de stijl van het Nieuwe

sinds januari de eerste allochtone burgemeester van

Bouwen. Architecten Brinkman & Van der Vlugt die

Nederland. De 48-jarige Ahmed Aboutaleb wil vooral

ook het Feyenoordstadion en de Van Nellefabriek

de sociale en raciale spanningen aanpakken.

bouwden, kregen van hun opdrachtgever precieze

Orhan Kaya, wethouder van Participatie en Cultuur

orders i.v.m. de inrichting. Opvallend veel licht, lucht

verduidelijkt

en ruimte. Heel het huis werd opnieuw in de oor-

Rotterdam is meedoen! Een opleiding volgen, wer-

spronkelijke kleuren geschilderd. Veel geel, beige en

ken, je inzetten voor de school van je kind… het zijn

bruin maar ook gifgroen en metaalgrijs, toevallig (?)

allemaal vormen van meedoen, bijdragen aan een

kleuren die het ook vandaag weer doen. Meubels

gezond klimaat in de stad. Een van de voorwaarden

werden op maat ontworpen. Stalen buismeubels en

om mee te kunnen doen, is het beheersen van de

lampen van Gipsen vind je in iedere kamer terug. Een

Nederlandse taal. 97 000 inwoners worden belem-

badkamer met tien douchekoppen in 1933? Van Nelle

merd in hun participatiemogelijkheden door een taal-

zag het allemaal in New York en importeerde. Een

achterstand. Twee derde van deze mensen zijn

gewaagd project in die tijd! Via een audiofoon kom je

‘inburgeraars’, mensen die niet grootgebracht zijn

een en ander te weten over het leven van de tiener-

met de Nederlandse taal. Het stadscollege stelt zich

dochters Puck en Gé, een ex-dienstmeisje vertelt

als doel zoveel mogelijk inburgeraars via taalcursus-

over de strenge hand van mevrouw Sonneveld, de

sen aan een certificaat te helpen en zo het wettelijk

kleinzoon bekent zijn streken…

verplichte taalniveau te halen. Bovendien worden

Meedoen door taal

de

aanpak:

“Het

sleutelwoord

in

geslaagde inburgeraars aangemoedigd door te gaan met hun ontwikkeling via vervolgopleidingen en tra-

Sinds 1953 is de Lijnbaan de drukste winkelstraat van

jecten. Die zouden moeten helpen om door te stro-

Rotterdam en omstreken. Het was Europa’s eerste

men naar de arbeidsmarkt. Daarbij worden ambas-

autoloze winkelpromenade. Alle grote winkelketens

sadeurs ingeschakeld, mensen die ooit in Rotterdam

tref je hier. Ben je echter uit op iets bijzonders, wijk

aan de zijlijn stonden, omdat zij de Nederlandse taal

je beter uit naar de speciale winkeltjes in de Witte de

onvoldoende beheersten. Nu zetten ze zich dankzij

Withstraat (Marlies Dekkers), de Nieuwe Binnenweg

een cursus in voor anderen. Ze zijn een prachtig

of de Meent. Rotterdam is een paradijs voor trendset-

voorbeeld van Rotterdamse participatie. Van Meedoen

ters. Ook exclusieve zaken in de Van Oldenbarne-

door Taal.”

veltstraat en Karel Doormanstraat openen iedere zondag vanaf 12.00 uur hun deuren. Op vrijdagavond

Tip?

is het in heel het centrum koopavond.

Ook al laat je het bruisende nachtleven van Rotterdam

Zondagmiddag en kredietkaart binnen handbereik?

liever voor wat het is, slapen moet je sowieso. In

Shop till you drop! luidt het hier. Winkelen tot je erbij

hartje stad tref je een ruime keuze aan goede hotels

neervalt. Zo ver laat je het beter niet komen. Enkele

zoals het Hilton. Met een tramhalte voor de deur en

outletwinkeltjes krijgen onze speciale aandacht. We

te midden het centrum, de ideale uitvalbasis voor al

laten ons charmeren door de vriendelijke service en

je uitspattingen. Hoog en droog slapen maar niet

het geduld van de verkoopsters. Opvallend hoeveel

goedkoop doe je op de 185 m hoge Euromast. Voor

allochtonen hier werken. Ook de tramconducteurs

385 euro lig je 100 m hoog te deinen in een suite uit

hebben meestal geen blauwe ogen maar spreken ons

de jaren ‘60. Zorg er wel voor dat je nuchter bent,

aan in perfect Nederlands. Voert het stadsbestuur

anders drop je zo naar beneden! Tekst en foto’s Chris Van Riet

Info Nederlands Bureau voor Toerisme, Postbus 136, 1050 Brussel, www.holland.com. VVV Rotterdam Store, Coolsingel 5 (onder het Hilton), Rotterdam, 0900 403 40 65, www.rotterdam.info. Te bereiken: met de trein rechtstreeks vanuit Brussel, Mechelen of Antwerpen.

48 OKRA maart 2009

Maak kans op een gratis arrangement in het Hilton Rotterdam! Zie kruiswoord blz. 50.


I]nhhZc@gjee

Bezoek onze grote toonzaal met een 40-tal verschillende modellen

KZg]j^oZc½YVicdd^i 6aaZkZgY^Ze^c\Zc lZZgWZgZ^`WVVg KgVV\kg^_Wa^_kZcY^c[dgbVi^Z

%-%%.)(+*"<G6I>H

DkZgVa^c7Za\^…"')j$')j :hi]Zi^hX]ZcY^hXgZZi :^\Zc[VWg^XVVi

C>:JL dd`kddghbVaaZ igVeeZc w w w. m o b i l e s c o o t e r. b e Vraag een GRATIS demonstratie bij u thuis…

lll#bdcda^[i#WZ

IgVea^[iZc

BON

Gratis documentatie of gratis demonstratie Naam Straat Postcode

nr Gemeente

❏ gratis demonstratie ❏ gratis documentatie

Tel.

?V!hijjgb^_jl<G6I>HYdXjbZciVi^Z

:><

C66B 69G:H I:A#

Bon terugsturen naar: Blankenbergse steenweg 14A, B-8000 Brugge tel. +32 (0)50 31 79 19, fax +32 (0)50 31 10 26

I]nhhZc@gjeeBdcda^[ick"@VaZlZ\'%".%(%<Zci";Vm%.'&++*,*"^c[d5bdcda^[i#WZ GZ\^dcVaZXZcigV/%''&,(,-)"%('(.'&)("%&&'*'*)("%.'&++*+*"%*%()*)*%

SPEEL EN WIN

28 winnaars! Winnaars kruiswoord december 2008 januari 2009. Meer dan 4 000 deelnemers! ■ Wie wint het verblijf in Reims, ‘Escapade en Champagne’? Willy Andries uit Mechelen. ■ Wie krijgt een waardebon van 125 euro? Leopold Valck uit Deurne. ■ Voor wie is Kwelgeest? Gustaaf Lerno uit Belsele, Yvette De Poorter uit Oudenaarde, Michel Dewanckele uit Eernegem, Van Loock-Seghers uit Putte, Louis Bernaerts uit Nijlen, Valentina Vanherstraeten uit Boechout, Camiel Buys uit Sint-Agatha-Berchem, Noël Neyrinck uit Kortemark, A. Van Raemdonck uit De Pinte, Willy Van Der Schueren uit Deftinge.

■ Wie wint Heb vertrouwen, 365 teksten voor elke dag van het jaar? I. Van De Mosselaer uit Schoten, M.-José Van den Bergh uit Kontich, Victor Van Reepingen uit Burst, Leopold Van Campenhout uit Mechelen, Gerard Noterman uit Blankenberge. ■ Wie kan beginnen in Nieuwjaarsbrieven van 1746 tot nu? Julia Braeckmans uit Antwerpen. Oplossing: kwelgeest. Antwoord op de schiftingsvraag: twintig atleten.

■ Wie kan beginnen in Vrije val? Hans Van Der Haegen uit Aspelare, Hilda De Clercq uit Lokeren, Vernimmen uit Mortsel, Roger De Grauwe uit Schellebelle, Rachella Jonck uit Herkde-Stad. ■ Wie krijgt De stilte van het woord? Marcel Herremans uit Eizeringen, P.J. Van Den Heuvel uit Keerbergen, Leona Van Kerckhove uit Berlare, Erna Verbeke uit Rumbeke, Anita Blockx uit Kontich.

Oplossing kruiswoordraadsel december 2008 - januari 2009.

Oplossing Sudoku februari 2008.

49


SPEEL EN WIN

Winnaars december 2008 - januari 2009 op blz. 49!

HORIZONTAAL 1 Russisch schaker 5 Bijbelse figuur 10 lage rivierstand 11 olm 13 boerenbezit

Kruiswoordraadsel

14 bouwland 16 voorzetsel 17 schaakterm 19 grond om boerderij 21 schijf 23 poolhond 24 indiaanse

tent

26

1

grondgebied 28 voorzetsel 29 projectiel 30 decimeter 31 vochtig 32 titel 33 vader 35 poging tot kopen 38 bloem 39 vervolgens

41 noorderbreedte

3

(afk.) 44 reeds 46 genoeg 47 pagina (afk.) 49 ijzer 50 nijdig reuzenslang

getwist

52

54 leer 56 uitgang 57

eenheid van arbeid 58 rivier in Polen 59 zorgvuldig opgestapelde hoop 61 boom 62 knook, been 63 bevroren water 65 deel van de week 67 insect 68

2

met name 69 lek in een gasleiding 70

5

voorzetsel. VERTICAAL 1 kroon 2 van zeker materiaal 3 door middel van 4 voorzetsel 6 sociale verzekeringen 7 golfterm 8 edelman 9 muzieknoot 10 Griekse letter 12 gebouw voor kansspelen 15 wintersportartikel

4

16 prul 17 met uitzondering van 18 te koop aangeboden 20 figuur (afk.) 22 familielid 25 pit, fut 27 niet hol 29 uiting van onderdanigheid 34 Vlaamse

6

Radio- en Televisieomroep 35 kerkelijke straf 36 de heer 37 mannetjesvis 40 werkplaats 42 kledingstuk 43 deel van een station 45 wet (Latijn) 46 vroegtijdig 48 van oren voorzien 49 tovergodin

51 horizon

52 dierengeluid

53

hoge berg 55 insectenverdelgingsmid-

Stuur je oplossing naar: OKRA-magazine, Kruiswoord maart 2009, PB 40, 1031 Brussel, voor 31 maart 2009. De winnaars verschijnen in het meinummer 2009. Voeg ĂŠĂŠn postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

del 60 hoeveelheid 62 bewijsstuk 64 soortelijk gewicht 66 u (ouderwets) 67 tegenover 68 meester. Oplossing kruiswoord maart 2009

1

2

3

4

5

6

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: hoe heet de architect die de kubuswoningen in Rotterdam tekende?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

50 OKRA maart 2009


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

SPEEL EN WIN

49 prijzen! ■ Tweedaags Rotterdam shop & high tea arrangement voor twee personen (waarde 138 euro) Het arrangement omvat: High tea op dag van aankomst, overnachting in het Hilton, uitgebreid ontbijtbuffet, welkomstpakket (shoppinggids, wandelgids en een stadsplattegrond), boek What Women Want (zo lang de voorraad strekt). Hilton Rotterdam Het luxueuze Hilton Rotterdam is de ideale locatie om intensief van je verblijf in Rotterdam te genieten. De ruime kamers zijn voorzien van roomservice, individueel regelbare airconditioning en internettoegang. High tea @ The Lounge Op de dag van aankomst wordt er in restaurant The Lounge een traditionele high tea geserveerd. Na een welkomstcocktail kan je genieten van verschillende soorten thee, verse scones met clotted cream, een selectie van koekjes en chocolade, diverse broodjes en sandwiches, warme quiche en een hartige muffin. Info Hilton Rotterdam, Weena 10, 3012 CM Rotterdam, +31 (0)10 710 80 05, www.rotterdam.hilton.com, reservations.rotterdam@hilton.com. Dit arrangement is geldig tot 31 december 2009 op basis van een tweepersoonskamer en beschikbaarheid.

■ Waardebon van 125 euro… Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen. Info De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende, 059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekinkhoorn.be, www.dekinkhoorn.be. Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende, 059 55 27 55, fax 059 55 27 59, info@ravelingen.be, www.ravelingen.be. Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04, olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com. ■ Twee Daisyspelers Geschonken door de Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse bibliotheek voor blinden, slechtzienden en personen met een andere leesbeperking. Voor wie lezen moeilijk wordt, bestaan er Daisyluisterboeken. De Luisterpuntbiblio-theek biedt zo’n 14 000 boeken, ingesproken en te beluisteren op cd-roms in Daisyformaat (Digital Accessible Information System). Met de super handige Daisyspeler neem je zo de draad weer op! Meer info en contact: 070 246 070, info@luisterpuntbibliotheek.be, www.luisterpuntbibliotheek.be, catalogus: http://daisybraille.bibliotheek. ■ 45 boeken Tien exemplaren van Verstoten van Sadie Jones (waarde 18,90 euro). Tien exemplaren van De weg naar huis van Rose Tremain (waarde 24,90 euro). Tien exemplaren van Een volmaakte kelner van Alain Claude Sulzer (waarde 17,95 euro). Vijf exemplaren van Het weerzien van Nicci Gerrard (waarde 22,95 euro). Tien exemplaren van Actief genieten in landelijk Nederland (waarde 17,95 euro).

51


HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN

Griet en Wivina… om de beurt…

Crisis Als je in een winkelstraat loopt of tijdens het week-

Deze redenering zal wel veel te eenvoudig zijn.

end in een restaurant binnenkijkt, kan je je de vraag stellen of er eigenlijk wel sprake is van een

Blijkbaar treft de crisis niet iedereen. Elk jaar vindt

crisis. De restaurants zitten vol, in de winkelstra-

een beurs plaats waar exclusieve rijkdom tentoon-

ten is het koppen lopen.

gesteld wordt. Heel dure juwelen, luxeauto’s en

Maar al is ze dan nog niet zichtbaar, de crisis is er

zeilboten. En er wordt ook nu voortdurend gekocht

wel.

en verkocht.

Stel, je leeft van je gewone pensioentje en je hebt

Als je te weten komt hoeveel een villa in Knokke-

je weinige spaargeld bij de bank belegd. Plots krijg

Zoute of Sint-Martens-Latem kost, denk ik telkens

je te horen dat die belegging in elkaar is gezakt en

spontaan: wie kan dat betalen? Een garage in

je centen bijna niets meer waard zijn. Dan ben je

Knokke-Zoute kost evenveel als een rijhuis in een

bezorgd om de toekomst en voel je de crisis.

landelijke Vlaamse gemeente. Er zijn dus nog mil-

En als je met Nieuwjaar te horen krijgt dat je je job

jonairs die zich niets moeten ontzeggen. Ik zou wel

verliest, is de crisis voor je gezin heel reëel. Zeker

eens een diepgaand gesprek van zo iemand willen.

als je in een sector werkt waar geen riante ontslag-

Beseft hij nog wat het betekent met een vervan-

vergoedingen worden betaald.

gingsinkomen te moeten rondkomen? Weet hij nog

Je voelt de crisis ook als je als jong gezin een huis

hoeveel een brood en een biefstukje kosten? Kent

wil kopen - het hoeft geen reusachtige villa te zijn -

hij het plezier nog voor iets te kunnen sparen?

en telkens vaststelt dat de vraagprijs boven je

Denkt hij soms na over de ongelijke verdeling en

gespaarde budget ligt. Je verliest de hoop op een

wat voelt hij dan? Kan hij delen of is het zoals mijn

eigen stek.

moeder vroeger zei: ‘Een duivelszak is nooit vol’?

Ook als je leeft van een vervangingsinkomen, voel

Ik zou zo graag eens in het hoofd, de gedachten en

je de crisis maar al te goed. Je kan de eindjes

de gevoelens van een superrijk persoon binnen-

amper aan elkaar knopen en wordt voortdurend

dringen. Maar ik leef niet in hun wereld, het water

geconfronteerd met prijsstijgingen.

is veel te diep.

Velen vroegen zich af hoe een grote bank nu

Misschien heeft de huidige crisis toch een voor-

opeens failliet kon gaan. Ik ben geen expert, verre

deel. Voortaan denken we beter na over onze

van. Maar hebben de toplui van de grote banken

bestedingen. Onnodige tierlantijntjes zullen we

zich niet laten verblinden en meeslepen onder het

wellicht in de winkel laten liggen. Misschien leren

motto: ik wil de grootste zijn, ik wil de grootste

we onze kinderen en kleinkinderen dat soberheid

hebben? Centen kennen geen grenzen en de ban-

ook een deugd is. Naar iets verlangen en er gedul-

ken beleggen wereldwijd. Ze doen overnamen

dig voor sparen, kan veel meer bevredigen dan

waar eenvoudige klanten zoals jij en ik totaal geen

wensen die onmiddellijk worden vervuld.

weet van hebben. Als dan - door gebrek aan over-

Ik hoop dat de huidige crisis geen alibi wordt om

heidscontrole - de hele Amerikaanse bankwereld in

de broodnodige solidariteit met de ontwikkelings-

elkaar klapt, veroorzaakt dat een domino-effect.

landen stop te zetten. Als aandelen van banken de

Eén steen valt om, de andere gaan een voor een

wereld rondreizen, moet ook de solidariteit wereld-

tegen de vlakte. Maar, zoals ik al zei, ben ik een

wijd voelbaar zijn. Ondanks de crisis kunnen we

volslagen leek op economisch en financieel gebied.

nog broederlijk en zusterlijk delen. Griet

Ik zou wel eens een diepgaand gesprek met een miljonair willen. Weet hij nog hoeveel een brood en een biefstukje kosten? 52 OKRA maart 2009


OKRA-LIDKAART = GELD WAARD

Win gratis ticket

Win gratis ticket

Jongens en meisjes… bestemming bekend?

Het leven van een soldaat

Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 10 euro) voor deze herkenbare tentoonstelling in het BELvue museum Brussel. Stuur deze bon vóór 31 maart 2009 naar OKRAmagazine, Joke Callens, Jongens en meisjes, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke. callens@okra.be met de mededeling Jongens en meisjes.

Info zie blz. 45.

Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 8 euro) voor deze originele tentoonstelling in het Museum van Mariemont. Stuur deze bon vóór 31 maart 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Het leven van een soldaat, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Het leven van een soldaat.

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Postnr.:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Win gratis ticket Lente in Groot-Bijgaarden Maak kans op een van de vijfentwintig gratis duotickets (waarde 20 euro) en beleef de kleurenpracht van duizenden bloembollen. Stuur deze bon vóór 31 maart 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, GrootBijgaarden, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra. be met de mededeling GrootBijgaarden.

Info zie blz. 45.

Info zie blz. 45.

Woonplaats:

Cruise

met 5 euro korting Garnaalcruise en Scheldecruise van Antwerpen naar Oostende op 2 april 2009. Afvaart om 11.00 uur vanuit Antwerpen (Steenplein) met aankomst te Oostende (Visserskaai) +/- 18.00 uur.

OKRA-leden genieten op vertoon van hun lidkaart van een speciale korting. Ze betalen 40 euro i.p.v. 45 euro. Inclusief aan boord van het cruiseschip Seastar een aperitief, de Oostendse garnaalschotel met frietjes + koffie met dessert. Tijdens de cruise is er muzikale animatie. Reservatie verplicht: 058 23 24 25, info@seastar.be, www.seastar.be.

Naam en voornaam: Straat en nr.: Postnr.:

Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

53


colofon

OKRA-regio’s

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Aureel Chanterie, Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Wivina Somers, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen vzw Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper

Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld François De Heel

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen

Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst 053 82 60 80 fax 053 82 60 90 com@publicarto.be

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 23 37 43 fax 056 23 37 04 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

Oplage: 178 170 exemplaren

n pe

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

02 246 57 72

Het aprilnummer 2009 verschijnt uiterlijk op 28 maart 2009.

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

54 OKRA maart 2009

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender ■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender

tvol actie f

kristelijk r es

c pe

o

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 44


Voor uw muren hebt u de keuze. Voor uw woonlening ook.

U overweegt uw droomhuis te bouwen, een appartement te kopen of uw huidige woning te verbouwen? Wat uw woonproject ook is, bij Dexia vindt u de lening die het best bij u past. Onze kredietspecialist geeft u graag advies en helpt u met een totale oplossing op maat. Voor info of voor een simulatie kunt u terecht op www.dexia.be/wonen of bel gratis 0800 13 222.

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – MEZ 4944.

55


OKRA-MAGAZINE maart 2009  
OKRA-MAGAZINE maart 2009  

OKRA-MAGAZINE maart 2009

Advertisement