Page 1

magazine juli - augustus 2009

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 42 nr. 6

Drie sterke kinderen onderweg blz. 9

31 prijzen op blz. 34! www.okra.be www.okrasport.be Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


Houd september in het oog want dan kom ik aan je raam hangen!


VOORWOORD

Grasgroen “Ik heb dit laatste schooljaar soms echt het gevoel gehad dat ik het niet zou halen. Als je eenmaal hebt beslist om vervroegd uit je job te stappen, is het alsof uit die elastiek die vroeger vol energie, creativiteit en werklust zat, plots de rek weg is. Toen alle eersteklassertjes me hadden bedankt, de ouders hun problemen hadden verwoord en de collega’s na een laatste groet verdwenen, zat ik zo leeg als maar leeg kan zijn, moederziel alleen als een kind te huilen. Dat was het dan. Op het bord trilde in mijn sierlijke schooljuffrouwenhandschrift het ‘Prettige vakantie’. In mijn oren weerklonken de goedbedoelde wensen voor een ‘Eeuwige vakantie vanaf nu, juf Myriam’. Tegelijk weet ik dat de nieuwe tijd die op 1 juli begint, een echt godsgeschenk is. Eindelijk meer tijd voor Bert, mijn moeder, de kinderen en onze kleindochter. Eindelijk tijd om de reizen van ons leven te maken. Eindelijk tijd om de dingen te doen waar ik zelf voor kies. Hoewel, ook voor het lesgeven koos ik helemaal zelf. Eindelijk wat minder stress. Weten dat, en dat is helaas niet overal ter wereld zo, ik me nauwelijks materiele zorgen hoef te maken. Maar toch. Ik zal mijn kinderen missen. Het intense genot toen ik ze stap voor stap leerde lezen, schrijven en rekenen. Ik zal de collega’s missen aan wie ik als ‘oudere’ nuttige tips kon doorgeven. Ik zal de ouders missen, van wie ik zowel waardering als kritische commentaar kreeg.” Ik ben er zeker van dat ook in jouw omgeving iemand als Myriam leeft. Iemand die na een drukke loopbaan naar de pensioenperiode overstapt. Met gemengde gevoelens. OKRA is voor zo’n mensen een zegen. Om gewoon mee te doen of om kennis en ervaring met die duizenden leden te delen. Misschien zit een van hen te wachten om eindelijk aan die trefpuntsite te beginnen. Of wil een ander dolgraag kookcursus geven. Of wil iemand aan de leden vertellen hoe belangrijk en warm die grootouderrelatie kan zijn. Kijk eens rond en vraag gewoon. In september, na een hopelijk heerlijke zomer, presenteert OKRA zich weer volop aan mannen en vrouwen die op zoek zijn naar een beweging als de onze. Vertel er dus over. Waar en met wie ook. Je bewijst er die kandidaat-leden en je grasgroene OKRA een dienst mee. Maar eerst nog vakantie. Beroepsactieve mensen gaan vooral in juli en augustus op weg. Voor gepensioneerden staat er geen maand op. Andere obstakels komen helaas wel voor. Een probleem met de eigen gezondheid of die van de partner, een hoge energiefactuur waardoor het vakantiebudget foetsie is. Of je nu reist of niet, hierbij een klein zomers cadeau. Reizen raakt je het diepst als je oud bent en het een en ander achter de rug hebt. Zodat je wel moet aanvaarden wat er is gebeurd en je weer tijd en vrijheid hebt om aan niets anders te denken dan aan het grasgroene en frisse landschap en andere prachtige dingen om je heen. Of dat nu in een ver land is, dan wel thuis op je balkon. Geniet ervan!

Lieve Demeester

3


ITEM

Mijn wagen, mijn vrijheid

14

We willen allemaal zo lang mogelijk met onze auto blijven rijden. Voor vele ouderen is dat echter niet vanzelfsprekend. Autoverzekeringen worden steeds duurder en soms zeggen verzekeraars ze zelfs op. Wat je daaraan kan doen, lees je in dit artikel.

Een beetje Marrakech

19

Couscous, tajine en heerlijke gebakjes. De Marokkaanse keuken heeft veel lekkers te bieden. En wat gedacht van een glaasje zoete muntthee na het eten? We nemen je mee naar een stukje Marrakech in Vlaanderen.

Het kan allemaal gratis

26

Computerprogramma’s kosten vaak handenvol geld. Niet te verwonderen dat er zo veel kopieen worden gemaakt. Maar het kan ook anders. Heel wat programma’s kan je immers gratis gebruiken. We maken je wegwijs.

inhoud

22

juli - augustus 2009 OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

4 OKRA juli - augustus 2009

30


16

19

6

GEZONDHEID Een vlinder in je hals

9

SAMEN HET LEVEN KLEUREN ‘Ze droegen al een zware rugzak’

12 OKRA-ZINGEVING Zomerse eitjes

14 INFO Mijn wagen, mijn vrijheid

16 OKRA-SPORT ‘Boombal: plezier verzekerd!’

17 OKRA-SPORT ‘’t Is echt leuk!’

19 MENU Een beetje Marrakech

22 TENTOONSTELLING

6

24 FILM Diversiteit troef

25 BOEKEN Fictie en non-fictie

26 MULTIMEDIA Het kan allemaal gratis

28 UITJES 30 UIT Bernkastel-Kues: de dokterstad

33 49 WINNAARS! 34 SPEEL EN WIN 36 HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN Seks vroeger en nu

37 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

SteM geeft Waasland een verleden

In je volgende OKRA-magazine

Zet de stap naar de OKRA-ACADEMIE!


GEZONDHEID

Een vlinder in je hals In onze halsstreek zit een klier in de vorm van een vlinder. Ze heeft een belangrijke taak. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het goed functioneren van stofwisselingsprocessen en de groei. Professor Brigitte Decallonne van het UZ Leuven verduidelijkt wat er mis kan gaan. Brigitte Decallonne: “Schild-

lusteloosheid of zijn er zelfs geen

behandeld met medicatie of met

klierstoornissen kunnen op elke

klachten.

Artsen

radioactief

leeftijd ontstaan en kunnen zelfs

diagnose

van

aangeboren zijn. De werking van

schildklierwerking

via

het midden van de vorige eeuw.

de schildklier kan verstoord zijn,

een gewone bloedanalyse. Ze

Dankzij de bètastraling remt het

de vorm kan veranderen of het

gaan na hoeveel de TSH-waarde

de overactieve schildkliercellen

kan

bedraagt. TSH is het schildklier-

af. Dit is een goedkope en effi-

je

stimulerend hormoon dat aan-

ciënte behandeling. Jodium is op

ouder wordt, stijgt de kans op

gemaakt wordt in de hypofyse.

een natuurlijke manier aanwezig

schildklierstoornissen.

is

Die klier in de hersenen vormt

in vis, zeevruchten en andere

vooral bij vrouwen het geval.

de meest gevoelige barometer

producten uit de zee maar dit is

Bepaalde verschijnselen rond de

voor stoornissen van de schild-

uiteraard geen radioactief jodi-

leeftijd

menopauze

klierwerking. Er is een omge-

um. Ook de behandeling met

stemmingswisselingen,

om

stoornis

zoals

een

gecombineerde

gaan.

van

Naarmate

de

Dat

kunnen

een

de

versnelde stellen

jodium.

Artsen

gebruiken dit medicijn al sinds

keerd verband tussen TSH en

medicatie remt de productie van

en

schildklierhormoon. Werkt de

schildklierhormonen

gewichtstoename hebben soms

schildklier te snel, zal de TSH-

geneesmiddelen worden door-

eerder te maken met de wer-

waarde dalen. Als artsen ook

gaans

king van de schildklier dan met

een vergrote schildklier of een

kunnen een aantal bijwerkingen

de afname van de geslachtshor-

knobbel in de schildklier ver-

veroorzaken zoals jeuk, gestoor-

monen. Vaak zijn het echter

moeden, zullen ze een echogra-

de leverwerking of heel zeld-

weinig typische symptomen die

fie verrichten. Die kan de groot-

zaam een verminderde afweer

gepaard gaan met het ouder

te en de samenstelling van de

van het lichaam met kans op

worden en denkt men niet met-

klier

infecties. Na het stoppen met de

een aan schildklierproblemen.

nauwkeurig weergeven.”

vermoeidheid,

haarverlies

en

eventuele

knobbels

verdragen

Deze maar

medicatie is er bovendien kans

Een bloedonderzoek kan uitsluitsel brengen.”

goed

af.

op herval. Dit risico is zowat vijfWat zijn de oorzaken? Brigitte

tig procent in het geval van de “De

ziekte van Graves maar honderd

Wat gebeurt er bij een schild-

meest voorkomende oorzaken

procent in het geval van een

klier die te snel werkt?

zijn de ziekte van Graves en de

toxische knobbel.”

Brigitte Decallonne: “Werkt

toxische

de klier te hard, dan scheidt ze

immuunziekten worden door een

En wat gebeurt er bij een te

te veel hormoon af. Alles in je

fout in het afweersysteem anti-

traag werkende schildklier?

lichaam versnelt en je verbruikt

stoffen aangemaakt tegen de

Brigitte Decallonne: “Je kan

meer energie. Je voelt je opge-

schildklier. Die hebben een sti-

ook een tekort aan schildklier-

jaagd, begint te beven en hebt

mulerende werking op de klier.

hormoon krijgen. Een te traag

hartkloppingen. Je moet vaker

Een toxische knobbel is een

werkende schildklier kan soms

naar de wc of hebt zelfs diarree.

goedaardig gezwelletje in de

ontstaan na een behandeling

Soms

ogen

uit.

Bij

auto-

schildklier dat ongecontroleerd

met radioactief jodium of natuur-

schildklierhormoon produceert.

lijk na een operatie waarbij een

klachten, bij andere blijft de last

Een overproductie van dit hor-

groot deel van de schildklier

beperkt tot een vaag gevoel van

moon wordt in eerste instantie

werd verwijderd. Ook een jodi-

OKRA juli - augustus 2009

de

knobbel.

Sommige patiënten hebben veel

6

puilen

Decallonne:


Brigitte Decallonne:”Als de schildklier zo groot is dat ze hinder veroorzaakt, is een operatie noodzakelijk.”

umtekort kan tot een trage wer-

Artsen kunnen ook deze diag-

king van de schildklier leiden.

nose stellen aan de hand van

Maar de meest voorkomende

een bloedafname met TSH-bepa-

oorzaak van een te traag wer-

ling. Door toediening van extra

kende schildklier is de ziekte van

schildklierhormonen T4 of thy-

Hashimoto. Ook bij deze ziekte

roxine

maakt het lichaam antistoffen

werking van de klier eenvoudig

aan. Deze hebben echter meest-

worden behandeld.

al een heel trage maar vernieti-

Schildklierhormoon ingenomen

gende werking op de schildklier.

via deze tabletten is qua struc-

Daarom is het niet altijd mak-

tuur en eigenschappen identiek

kelijk om deze diagnose te stel-

aan het hormoon dat het lichaam

len. De functie van de schildklier

aanmaakt.

gaat immers zo langzaam ach-

voelen de meeste patiënten zich

teruit dat de patiënt of zijn

al veel beter. Meestal moeten ze

omgeving

niets

de behandeling levenslang vol-

opmerkt. Een te traag werkende

houden. Een goede opvolging bij

schildklier kan leiden tot apa-

de huisarts is dus noodzakelijk,

thie, vermoeidheid, hartproble-

met minimaal eenmaal per jaar

men,

een bloedanalyse.”

lange

tijd

menstruatieproblemen,

gevoeligheid

voor

kou,

transpiratie,

haaruitval,

kan

een

Na

verminderde

enkele

weken

geen een

Wanneer is een operatie

opgezet gezicht en gewichtstoe-

nodig?

name. Het vertraagt lichamelijke

Brigitte Decallonne: “Soms

en geestelijke processen.

zijn geneesmiddelen of radioac-

De ziekte kan variëren van een

tief jodium niet meer voldoende

milde aandoening zonder noe-

of niet geschikt om de te snelle

menswaardige klachten tot een

schildklierwerking op te lossen.

toestand waarbij de schildklier-

Soms verdragen patiënten de

werking stilvalt. Dat is levensge-

behandeling niet. Bij sommige

vaarlijk maar komt gelukkig zo

patiënten is de schildklier zo

goed als niet meer voor in het

groot dat ze hinder veroorzaakt.

Westen door tijdige diagnose en

En ook als er in de klier een

behandeling.

knobbel is die kwaadaardig zou kunnen zijn, is een operatie

Werkt je schildklier te hard, versnelt alles in je lichaam en gebruik je meer energie. 7


GEZONDHEID

noodzakelijk. Dat komt gelukkig

werking spontaan maar soms is

zijn

er

geen

klachten

maar

weinig voor. Dan verwijdert de

daartoe medicatie noodzakelijk.

brengt een echografie of een

chirurg de schildklier gedeelte-

Het litteken in de hals valt goed

CT-scan de arts op het spoor

lijk of helemaal. De ingreep

mee, bij de meeste patiënten is

van de kanker.

gebeurt onder volledige narcose.

het na verloop van tijd nauwe-

De chirurg maakt een horizon-

lijks nog te zien.”

Een andere minder vaak voorko-

tale snede laag in de hals. Hij

mende maar goedaardige aan-

doet er alles aan om de stem-

En schildklierkanker?

doening van de schildklier, is een

bandzenuwen en de bijschild-

Brigitte Decallonne: “Schild-

ontsteking. Als ze wordt veroor-

klieren te sparen. De bijschild-

klierkanker is gelukkig zeldzaam

zaakt door medicatie of antistof-

klieren,

kliertjes

en heeft in vergelijking met

fen, kan een schildklierontste-

boven- en onderaan de schild-

andere kankers meestal een

king pijnloos zijn. Maar wordt ze

klier, zijn van belang voor de

zeer goede kans op genezing.

veroorzaakt door een virus, is

calciumhuishouding.

Meestal

Na behandeling uiteraard. Die

een ontsteking pijnlijk. Dan moet

hebben patiënten na de operatie

bestaat uit een operatie, gevolgd

ze worden behandeld met pijn-

enkele dagen pijn in de hals-

door toediening van een hoge

stillers en ontstekingsremmers.

streek. Soms hebben ze ook last

dosis radioactief jodium. Soms

Na enkele weken tot maanden is

van tintelingen in de vingers of

stellen artsen de diagnose nadat

in de meeste gevallen de schild-

het gezicht. Die zijn het gevolg

ze afwijkingen in de hals voelden

klierwerking weer normaal.”

van een tijdelijk verminderde

of nadat er plots heesheid ont-

bijschildklierwerking.

Meestal

staat zonder andere aantoonba-

Tekst Chris Van Riet

hervatten de bijschildklieren hun

re oorzaak. In andere gevallen

Foto Jürgen Doom

vier

kleine

Antalium_OkraMagazine.qxp:Mise en page 1 8/06/09 14:19 Page1

“Ik had vreselijk pijn in mijn knieën … tot ik op een dag een echte wondergel ontdekte !” et begon al 's morgens als ik opstond. En bij regenweer H vertrok mijn gezicht bij elke stap

van de pijn. Ik zag me al in een rolstoel, getekend voor het leven, toen een vriend me een tube bezorgde van wat hij een “wondergel” noemde. Ik moest alleen wat gel aanbrengen op de plaatsen waar ik pijn had. Reeds bij de eerste behandeling vervaagde de pijn. Na drie dagen Vraag uw GRATIS testtube

kon ik opnieuw tennis spelen en in de tuin werken, ondanks mijn 73 jaar. Mijn vrouw geloofde haar ogen niet. Heeft u ook last van artrosepijn, of stramme gewrichten ? Dan raad ik u aan een gratis monster van deze fantastische gel te vragen en hem te proberen. U riskeert niets, aangezien het een gratis staal is. Het enige wat � �

Mr Mvr

er kan gebeuren, is dat u uw beweeglijkheid terugvindt, en dat u van de pijn verlost bent !

U kunt tijdelijk GRATIS een 20-ml proeftube van deze natuurlijke gel krijgen. Dit aanbod is slechts één maand geldig. Aarzel niet, vraag het vandaag nog ! Bon terugsturen naar : Dema NV Infocampagne - PB 122 - 3090 Overijse

NAAM ...................................................................... Voornaam ............................................

Adres...................................................................................................... N°.................. bus ............. Postcode............................. Stad .....................................................................................................

20 ml Wet van 8/12/1992:de informatie die u aan ons doorgeeft, kan doorgegeven worden aan derden door onze geautomatiseerde handelingen. U heeft een recht op inzage en verbetering, ons per post mee te delen. Aanbod geldig voor 1 tube per gezin.

8 OKRA juli - augustus 2009

Tel. ..................... / ...............................................................

OK 279

N° 070/222.067 ma.- vr. 8 - 21u - za. 9 -17u


SAMEN HET LEVEN KLEUREN

‘Ze droegen al een zware rugzak’ Kinderen krijgen lukte ook niet na medische

Beestje

behandelingen. Maar kinderloos blijven was

“Toch waren die eerste jaren niet

geen optie voor Aleide en Eric. Je zou zeggen

makkelijk. Ondanks alle cursus-

dat adoptie dus voor de hand lag. Maar toch is dit geen vanzelfsprekende keuze. “Af en toe zijn

sen en voorbereidingen, weet je niet waaraan je begint. Je veronderstelt dat je met liefde alles

er zware periodes maar ik zou het onmiddellijk

kan oplossen. Maar soms denk

opnieuw doen. We krijgen zo veel van onze drie

je: help, dit had ik mij nooit kun-

kinderen”, beklemtoont Aleide.

nen voorstellen. Gilliam, Ana en Kate droegen al een behoorlijk zware rugzak toen ze bij ons

Aleide: “Ik kom zelf uit een

Rusland. Zij waren twee en drie

kwamen. Ze zijn ontwricht en dat

groot gezin, ik wilde ook dingen

toen ze bij ons kwamen. Vandaag

krijg je nooit meer goed, dat

doorgeven. Voor mij was de stap

zijn ze dertien, elf en negen.

besef ik heel goed. De kinderen

naar adoptie snel gezet, voor Eric

Eerst ontvingen we enkel posi-

verbleven in weeshuizen voor ze

was dat iets minder vanzelfspre-

tieve reacties op de adopties.

bij ons kwamen. Daar hebben ze

kend. Maar hij was snel over-

Onze omgeving zag dat echt zit-

nooit gespeeld, raakten de ver-

tuigd. Net zoals andere mensen

ten, ze waren blij voor ons. Maar

pleegsters hen amper aan en

die willen adopteren, doorliepen

toen we ook een derde kindje

waren de regels heel strikt. Ze

we de hele procedure. Uiteindelijk

wilden adopteren, kregen we wel

waren meer beestjes dan men-

kozen we voor een adoptiebu-

eens de vraag of dat nu echt

sen. Hun sociale achterstand was

reau dat werkte met kindjes uit

hoefde. Iemand zei ons toen dat

enorm. Vooral Gilliam en Kate

Oost-Europa. En zo kwam Gilliam

de derde adoptie bewees dat we

hadden het moeilijk. Gilliam wist

uit Bulgarije bij ons. Hij was 2,5

gelukkig waren met Gilliam en

niet hoe hij met andere kinderen

toen we hem gingen halen. Ana

Ana. Dat vond ik wel mooi. En ze

moest omgaan en kon geen affec-

kwam uit Roemenië en Kate uit

had gelijk.”

tie geven. Hij had het heel moei-

9


SAMEN HET LEVEN KLEUREN

Je veronderstelt dat je met liefde alles kan oplossen. Dat is natuurlijk niet zo. lijk met vreemde dingen en begon

onderwijs. Daar krijgen ze ook

krant van hun land, een knuffel

bijvoorbeeld soms te schreeuwen

kine en logopedie en leren ze hoe

waarmee ze sliepen. Die doos wil

in de supermarkt.”

ze met hun emoties en met groe-

ik hen geven als ze groter zijn.

pen kunnen omgaan. We voelen

Ana werd op school een tijdje

dat ze vooruit gaan en dat ze

geplaagd. Weeskind, noemden ze

“En toch is het meer dan de

gelukkig zijn, dat is het belang-

haar. Dat vond ze heel erg. We

moeite. De kinderen geven ons

rijkste.”

hebben dat samen met de plager

Gevoelens

veel vriendschap en zijn zelfs

en

zijn

ouders

besproken.

dankbaar hoewel dat absoluut

Weeskind

niet hoeft. En ze gaan enorm

“Van in het begin zijn we open

ben Ana gezegd dat ze inderdaad

vooruit. Als ik zie waar ze nu al

geweest over hun adoptie tegen-

anders is en dat dat niet beter of

staan, denk ik: chapeau! Ze heb-

over Gilliam, Ana en Kate. Ze

slechter is. Ana is trouwens zelf

ben een grote overlevingsdrang.

weten waar ze vandaan komen.

ook het meest bezig met haar

Het zijn sterke kinderen en dat

Daar babbelen we ook vaak over.

adoptie. Dan vraagt ze zich bij-

vind ik positief. We proberen ze

Als er een sporter uit hun land op

voorbeeld af van wie ze haar krul-

op de best mogelijke manier te

tv is, zullen we daar bijvoorbeeld

len heeft. Maar Gilliam vertelde

omringen. Zo heb ik mijn job

hevig voor supporteren. We bla-

eens dat hij het spijtig vond dat

bewust opgegeven. Ik wil er zijn

deren ook regelmatig in de boek-

hij niet in mijn buik heeft gezeten.

als ze thuiskomen na school. En

jes die we maakten over de reizen

‘Dan waren we nog dichter bij

als er professionele hulp nodig

om hen op te halen. Ik verzamel-

elkaar geweest.’

zou zijn, zullen we daarvoor zor-

de voor elk kind ook spulletjes in

We proberen ook mee te geven

gen. Gilliam en Kate gaan nu

een doos: de kleertjes die ze

dat een moeder haar kind niet

trouwens

droegen, de vliegtuigtickets, een

zomaar achterlaat bij een kinder-

Aleide: “We moeten die tweede kans heel goed benutten.”

naar

het

bijzonder

Sindsdien gaat het beter. We heb-

tehuis. Er moeten heel veel moeilijkheden geweest zijn in het leven van die moeder. Wij willen de kinderen een tweede kans te geven. Waarom die eerste kans niet lukte, weten we niet. Maar die tweede kans moeten we heel goed benutten. Ik hoop dat ik drie mooie mensen op weg kan zetten, dat is mijn grootste droom.”

Kiezen “Ik zou het goed vinden als de kinderen op zoek gaan naar hun roots wanneer ze groter zijn. We gaan het natuurlijk niet doordrukken maar willen hen wel de kans geven. Ik hoop dat ze dan een extra stukje van zichzelf vinden en dat vragen waarmee ze zitten en die wij niet beantwoorden toch opgelost worden. Misschien geeft dat rust. Maar ik wil wel benadrukken dat adoptie slechts een

10 OKRA juli - augustus 2009


ZOMER IN DE THUISZORGWINKEL deeltje van hun persoon is. Ze zijn zoveel meer. Daarom vind ik het achteraf gezien positief dat ze uit het Oostblok komen. Ze hebben geen andere huidskleur, ze vallen niet op. Ze kunnen later zelf kiezen hoe ze dat ene aspect van hun leven invullen. Ze hoeven niet meteen uitleg te geven. Ze kunnen zelf kiezen of en aan wie ze vertellen over hun adoptie. Als je erg opvalt, heb je die keuze niet, dan worden er sneller vragen gesteld.”

ACTIES

van 12 juni t.e.m. 31 juli 2009.

Zelf leren “Ik merk dat de opvoeding vaak ook een les is voor mezelf. Onbewust koester je allerlei verwachtingen

Transit kussen TEMPUR®

voor je kinderen. Dat ze goed studeren, sociaal actief en sportief zijn. Kortom, de ontwikkeling van kend. Gilliam droomt er bijvoorbeeld van om bij de

Met dit nekkussen kan je een dutje doen tijdens de reis en voorkom je een pijnlijke nek.

spoorwegen te werken. Zijn ogen blinken als hij ver-

€69

een gewoon kind. Maar dat blijkt niet zo vanzelfspre-

telt over de lassende arbeiders. Ik betrap me er dan

Travel kussen TEMPUR®

op dat ik meer verwacht en dat is natuurlijk fout. Als

echt niet. Het is moeilijk om dat achter mij te laten.

Als je gewoon bent op een ergonomisch gevormd kussen te slapen is het goed je eigen reiskussen mee te nemen.

Maar eigenlijk wil ik enkel dat mijn kinderen gelukkig

€63

hij gelukkig is als arbeider, is dat het enige dat telt. Vaak denk ik toch nog heel traditioneel ook al wil ik

zijn en zich goed in hun vel voelen. Als ze niet aan

Fietszadelkussen TEMPUR®

onze idealen beantwoorden, is dat niet erg. We leren dag na dag bij.”

Een fietszadelovertrek in traagschuim voorkomt zadelpijn.

Aanrader

maat S-M €39 maat L €49

“Of ik raad heb voor ouders die eraan denken een kindje te adopteren? Misschien wel. Ik zou hen zeker aanraden er helemaal voor te gaan. Maar je moet wel openstaan voor verandering, durven afstappen van verwachtingen die je hoe dan ook koestert.

Gratis slaapmasker, t.w.v. € 25 bij aankoop van een Tempur® Travel of Transit kussen of twee fietszadelkussens.

Kruip in de leefwereld van de kinderen. Je krijgt er

Gratis slaapmasker

€35

zo veel voor terug. Ook al is het soms heel moeilijk, je mag nooit opgeven. Jij bent immers van levens-

Reiskousen

belang voor hen. Ik weet nu dat het onmogelijk is op voorhand te weten wat er op je weg komt. Maar je kind kan zwaar beschadigd zijn. Je moet heel wat zachtheid aan de dag leggen maar ook grenzen durven stellen. Dat merk ik vooral bij Kate. Voor haar zijn beperkingen de enige manier om met vrijheid

-15%

Reiskousen voorkomen vermoeide benen bij het lang stilzitten tijdens de reis. Zeker bij bus- en vliegtuigreizen zorgen ze voor een optimale bloedcirculatie. Beschikbaar in verschillende maten en trendy kleuren.

om te gaan. Draai de kraan eerst helemaal toe en dan langzaam terug open, niet omgekeerd. En als je het gevoel hebt dat de moeilijkheden je petje te boven gaan, roep op tijd professionele hulp in. Dat is geen schande. En vooral: geef je kinderen heel veel warmte, dat hebben ze zo gemist.” Tekst Nele Joostens Foto’s Eric Fimmers

Lees meer over onze aanbiedingen op de website

www.thuiszorgwinkel.be


OKRA-ZINGEVING

Zomerse eitjes Woorden kunnen zijn als bebroede eitjes. Langzaam en verdoken in de cocon van onze geest ontwikkelen ze zich. Zulke aforismen en wijsheden bieden we jullie. Je kan ze koesteren, lezen en herlezen. Misschien maken ze nieuwe ideeën en gedachten los.

WEEK 27

WEEK 28

WEEK 29

WEEK 30

Geduld verliest men

Langs de straat van

We moeten het wel

Een adelaar vangt

het gemakkelijkst als

straks komt men aan

durven bekennen:

geen muggen en vecht

men het niet bezit.

het huis van nooit.

ervaring is eenvoudig

niet tegen kikkers.

(Alec Beaufish)

(Nederlands gezegde)

de naam die we aan de

(twee spreekwoorden

som van onze fouten

in één)

Een vriend is, wie je

Hoe vaak droomt een

geven.

tijdens je leven zegt

mens een toekomstige

(Oscar Wilde)

wat anderen na je

gelukzaligheid en

dood zullen vertellen.

verslaapt hij de

Om een schaduw te

(naar Karel Jonkheere)

tegenwoordige.

laten verdwijnen, moet

(Ignatius Cornova)

je er licht op werpen.

Wat je ook kan of in je

(Shakti Gawain)

dromen denkt te

We hebben nog altijd

Raap telkens wanneer je valt, iets op. (Oswald Avery)

onze dromen om het

Ware tevredenheid

onbereikbare aan te

hangt niet af van wat

Als apen hooge

Durf heeft aanleg,

raken.

we hebben; een ton

klimmen willen, dan

kracht, talent en

(Jos Vandeloo)

was groot genoeg voor

siet men strax haere

magie in zich.

Diogenes maar een

kale billen.

Doe het nu.

wereldrijk te klein voor

(Vadertje Cats)

(J.W. Goethe)

Alexander. (Charles Caleb)

12 OKRA juli - augustus 2009

kunnen doen, doe het.


WEEK 31

WEEK 32

WEEK 33

WEEK 34

Beminnen, dat is in het

Ironie is vaak slechts

Er bestaan geen grote

Niets kan soms meer

geluk van anderen zijn

de schaamte van de

ontdekkingen noch

uitdrukkingskracht

eigen geluk vinden.

tederheid.

echte vooruitgang

hebben dan zwijgen.

(Leibnitz)

(Etienne Rey)

zolang er nog een

(G. Eliot)

Spiegels zouden er

Geloven op gezag - dat

wereld is.

De zon wil ook wel

goed aan doen even

mag niet meer in onze

(Albert Einstein)

door kleine raampjes

na te denken voor ze

dagen! Maar ach,

de beelden

’t Schijnt niet -

Achter de veranderlijke

weerkaatsen.

geloven op gezag.

vormen van de natuur

(Jean Cocteau)

Komt nu aan de orde

ligt een onveranderlijke,

Zeg niet alles wat je

van de dag. Is ’t beter?

zuivere werkelijkheid.

weet maar weet altijd

Het leven is

- wou ik vragen.

(Piet Mondriaan)

wat je zegt.

betoverend; men moet

(P.A. de Génestet)

ongelukkig kind op de

het alleen door de

schijnen. (F. Van Eeden)

(Matthias Claudius) Een goed karakter zal

WEEK 35

juiste bril zien.

Hij heeft een goed

altijd het gebrek aan

(Alexandre Dumas)

oordeel, die niet

schoonheid aanvullen

volkomen op het zijne

maar schoonheid kan

Als je je dromen

vertrouwt.

niet het gebrek aan

verwaarloost, kan je

(spreekwoord)

een goed karakter

net zo goed je post

aanvullen.

ongeopend wegbergen.

(Addison)

(Talmoed) Airs kan men zich geven, waardigheid nooit. (Samial-Dubay) Van alle kwade dingen die een mens bezoeken, is zijn eigen slechte humeur zeker het kwaadste. (Cumberland) Verzameld door Hugo Verhenne

13


INFO

De auto is het vervoermiddel bij uitstek. Ook voor ouderen. Een eigen wagen is immers heel geschikt en vaak noodzakelijk om de boodschappen te doen maar ook voor culturele en sportieve activiteiten en om vrienden en familie te bezoeken. Toch kunnen er voor oudere chauffeurs problemen de kop opsteken.

Mijn wagen, mijn vrijheid Als oudere wil je zo lang mogelijk zelfstandig thuis

schatting van het aantal kilometers dat in het eer-

wonen, zelf je huishouden doen en je ontspannen.

ste jaar zal worden gereden. Anderzijds bieden

Dat wordt ook van je verwacht. Onmisbaar daarbij

verzekeraars polissen aan waarin al een maximum

is een goede mobiliteit en daartoe is een wagen

aantal kilometers beschreven staat (meestal

vaak onontbeerlijk. Soms wonen vrienden of fami-

10 000 km). Als dit aantal wordt overschreden,

lie ver weg en is een auto noodzakelijk om die

verhogen ze de premie stelselmatig. Daarnaast

afstanden te overbruggen. En voor sommige oude-

geven sommige maatschappijen een korting op de

ren is de wagen de enige mogelijkheid om zich te

gewone autoverzekering (burgerlijke aansprake-

verplaatsen. Ze zijn niet meer in staat om te wan-

lijkheid) indien de verzekeringnemer verklaart

delen, te fietsen of het openbaar vervoer te

minder dan 10 000 km per jaar te rijden.

gebruiken. Omwille van de zelfstandigheid en de levenskwaliteit die de auto biedt, willen we maar al

Levenslange autoverzekering

te graag ‘auto-mobiel’ blijven.

Toch is niet alleen de prijs voor vele ouderen een

Verzekering per kilometer

struikelblok. Niet zelden zien chauffeurs ouder dan zestig hun autoverzekering opgezegd na een

Veel ouderen moeten vandaag echter veel geld

ongeval in fout, zelfs al reden ze jaren zonder

betalen voor hun autoverzekering. Die last weegt

schade. Of worden ze verplicht zich te verzekeren

soms zwaar als je de auto maar af en toe uit de

tegen een absurd hoge premie. OKRA eist daarom

garage haalt. Sinds kort bieden bepaalde verzeke-

dat verzekeraars polissen voor autobestuurders

raars echter een autoverzekering aan in functie

enkel eenzijdig kunnen opzeggen na een rechter-

van het aantal kilometers dat je jaarlijks aflegt.

lijke beslissing. OKRA streeft immers naar blij-

Vooral wie weinig rijdt, kan hiermee voordeel

vende mobiliteit tegen een betaalbare prijs. De

doen. De premie voor deze ‘kilometerverzekering’

levenslange autoverzekering die enkele maat-

kan enerzijds worden berekend op basis van een

schappijen sinds kort aanbieden, komt gedeeltelijk

14 OKRA juli - augustus 2009


Het abc van de wegcode Om levenslang mobiel te blijven, is het aangewezen dat autobestuurders op de hoogte blijven van veranderingen in de wegcode. Het verkeersbeleid wijzigt immers voortdurend. Met hun project ‘Senioren in het verkeer’ frissen Jan Scherpereel, hoofdinspecteur op rust en Herman Naessens, sinds 2004 de wegcode voor ouderen op. Jan Scherpereel: “Sinds 2004 lieten Herman en ik heel wat West-Vlaamse ouderen opnieuw kennismaken met de wegcode. Omdat we veel praktijkvoorbeelden aanhalen aan de hand van foto’s uit de streek, slaat onze manier van werken goed aan. Na vijf jaar leverden we al een certificaat af aan een drieduizendtal cursisten. Een succes! Al te vaak lees ik over dodelijke ongevallen die vermeden hadden kunnen worden. Daarom vind ik dat opfriscursussen nog steeds broodnodig zijn. De tegemoet aan deze eis. Enkele verzekeraars

ervaring leert me dat de wegcode immers onvol-

engageren zich om de autoverzekering (bur-

doende gekend is. Hij onderging de voorbije jaren

gerlijke aansprakelijkheid) nooit op te zeggen

enkele wijzigingen waarvan velen niet op de hoogte

enkel op basis van de leeftijd van de bestuur-

zijn. De voorrang van rechts is zo’n basisregel die

der. Mits aan enkele voorwaarden is voldaan.

onlangs veranderde en onvoldoende gekend is bij

Die verschillen erg van maatschappij tot maat-

ouderen. Ook de gedragsregels in het verkeer voor

schappij. Sommige verzekeraars bieden de

oudere voetgangers, fietsers en automobilisten

waarborg enkel aan hun (goede) verzekerings-

mogen af en toe opgefrist worden. Zo moeten we ons

nemers aan, andere aan zowel bestaande als

steeds bewust zijn van het gevaar van de dode hoek

nieuwe klanten. Die laatste moeten meestal

als we fietsen, net zoals de gevaren bij het verlaten,

wel vóór een bepaalde leeftijd aangesloten zijn

het volgen of het oprijden van een rotonde.”

(bijvoorbeeld 55 jaar). Ten slotte verschaffen verzekeraars deze garantie doorgaans pas als

Ouderen zijn kwetsbare groep

de klant gedurende enkele jaren (bijvoorbeeld

“Veel ongevallen gebeuren als voetgangers of fiet-

vijf à tien jaar) schadevrij of voorzichtig reed

sers een weg oversteken. Ouderen zijn op zulke

of als er in drie jaar tijd maximaal drie onge-

ogenblikken heel kwetsbaar. Hoe ouder we wor-

vallen in fout plaatsvonden. De levenslange

den, hoe langer onze reactietijd. Bovendien nemen

verzekeringsgarantie vervalt meestal enkel bij

onze fysieke mogelijkheden af, verkleint onze

bezwarende omstandigheden zoals dronken-

gezichtshoek en hebben we steeds meer last van

schap of vluchtmisdrijf, bij lichamelijke onge-

nachtblindheid. Maar als we de fouten van anderen

schiktheid of na een aantal ongevallen waar-

kunnen voorzien, assertief zijn bij het beoordelen

door de rijvaardigheid in vraag gesteld kan

van verkeerssituaties, de wegcode kennen en onze

worden. Uitkijken voor een contract op jouw

beperkingen correct inschatten, krijgen we meer

maat is dus de boodschap.

zelfvertrouwen in het verkeer. En natuurlijk is dat voor iedereen veiliger.”

Tekst Ellen Ophalvens

15


OKRA-SPORT

‘Boombal: plezier verzekerd!’ Boombal is een muziek- en dansfeest voor jong en oud. Het is volksdansen op livemuziek. Plezier en ambiance gegarandeerd. En met OKRA kan je dit mee beleven. Van 27 tot 30 augustus gaan in Lovendegem de deuren open van het Boombalfestival ’09. Als OKRA-lid heb je recht op een voordeelprijs. Voor mij zit Ulrich Garriau, OKRA-

groep. Ondertussen worden we

belevenis. Een win-win voor beide

regiosecretaris van Eeklo. In een

regelmatig

partijen maar vooral voor de deel-

hoekje blazen we even uit. We

boombal van muziek te voorzien.

hebben er een lange dag opzitten

Op deze manier kreeg ik de uitno-

vol

vergaderingen.

om

een

nemers”, meent Ulrich.

we

diging om met OKRA naar het

“Voor wie zich afvraagt wat te

nemen ook de tijd voor een bab-

Boombalfestival af te zakken.

verwachten op het Boombalfes-

bel over boombal. “De formule is

Tegen een gunsttarief, uiteraard.”

tival, heb ik een eenvoudige uit-

eigenlijk heel eenvoudig”, legt

Ik vraag me af of boombal niet te

leg: het is een muziek- en dans-

Ulrich enthousiast uit. “Een kop-

veel op maat van de jeugd is

feest voor jong en oud. Overdag

pel lesgevers legt stap voor stap

geschreven. “Het klopt dat het

zijn er meerdere dansworkshops.

een dans uit onder begeleiding

publiek vooral bestaat uit mensen

De optredens van ruim vijftig

van een live orkestje. Zo kunnen

jonger dan dertig. Een studenten-

folkgroepen

mensen die voor het eerst komen

publiek zelfs. Maar dat sluit niet

namiddag en eindigen rond mid-

piepen op een boombal pro-

uit dat boombal meer dan geschikt

dernacht. Je kan natuurlijk ook

bleemloos aanpikken. Op een

is voor oudere deelnemers. Dit

genieten van een streekbiertje

boombal kunnen immers zowel

initiatief sukkelt eigenlijk een

aan democratische prijzen, van

ervaren dansers als mensen met

beetje met een te jong imago.

de verschillende fanfares die de

twee

linkerbenen

Maar

gevraagd

beginnen

in

de

terecht.

Wij, als actieve 55-plussers, kun-

festivalweide doorkruisen of van

Bovendien is het een sociaal

nen hen daarbij helpen. We bie-

de folkmuziek van de bovenste

gebeuren. Je wordt meegesleurd

den boombal een meer divers

plank”, sluit Ulrich af.

in een volkse, amusante sfeer.

publiek en voor onze leden is dit

De combinatie van koppeldan-

een unieke, op maat gesneden

Tekst Wim Bogaert

sen, lijndansen of rondedansen en groepsdansen onder begelei-

Info

ding maakt het uiterst geschikt

Laat je onderdompelen en dans! Op vrijdag 28 augustus geniet je

voor beginners en gevorderden.”

Jong én oud “Ik rolde zelf het boombal binnen als lid van de Ashels, een folk-

16 OKRA juli - augustus 2009

op het Boombalfestival in Lovendegem, Boterhoek 8, op vertoon van je OKRA-lidkaart een voordeeltarief. In de plaats van 20 euro, betaal je slechts 17 euro. www.boombalfestival.be, www.muziekburo.be of tel. 0475 70 96 87.


elke stap telt!

‘’t Is echt leuk!’ Met ons wandelprogramma ‘Elke stap telt!’ dat vanaf september van start gaat, kan je je gezondheid, fitheid en conditie verbeteren. Maar er is meer. De ervaring leert dat samen stappen de sleutel is tot succes. Dat dit geen loze woorden zijn, ondervinden ze ook nu nog in Ninove.

In het voorjaar liepen al een

trokken we van tafel naar tafel.

aantal trefpunten proef voor

Het resultaat: 36 positieve ant-

‘Elke stap telt!’. Een van die tref-

woorden. Zouden ze ook echt

punten is OKRA-trefpunt Ninove.

komen? Het regende pijpenste-

“Eerst dachten we: we doen niet

len die eerste keer. De instap-

mee”, zegt trefpuntvoorzitter

test zouden we binnen moeten

Agnes Cauchie. “We vinden nooit

afnemen. Met een bang hartje

deelnemers. Wandelen zat hier

wachtten we af. Komen ze of

immers op een dood spoor. Nu

komen ze niet? En ze kwamen!

plannen we, dankzij deze super-

Ondanks het slechte weer waren

ervaring, al een nieuw startmo-

er

ment van ‘Elke stap telt!’ in

Ondertussen hebben we een

september.

dertigtal regelmatige deelne-

Wandelen lukte al een tijdje niet

mers. We wandelen in twee

meer. We schrapten het uit ons

groepen. De ‘grote’ en de ‘kleine’

aanbod. Toen we voor het eerst

groep, die het grootst is in aan-

hoorden over ‘Elke stap telt!’

tal (lacht). Christiane, met een

was de eerste reactie: ‘We doen

loopwagentje op kop. De groe-

hondje. In het appartementsge-

niet mee, er is toch niemand

pen wandelen aan een verschil-

bouw waren honden echter niet

geïnteresseerd.’

Sandy

lende snelheid en leggen een

toegelaten. Om mensen te ont-

Groeninck van de K.U.Leuven

andere afstand af. Maar nadien

moeten gaat ze naar alle uitvaar-

lichtte het initiatief toe op een

komt iedereen naar Het Contact,

ten en alle concerten in het cul-

bestuursvergadering. Zij wilde

een klein cafeetje in Ninove,

tureel centrum. Met ‘Elke stap

ons warm maken. Het bestuur

voor een gezellige babbel.”

telt!’ komt ze terug onder de

liep

niet

Maar

bepaald

over

van

22

deelnemers

op

post.

Agnes Cauchie: “Mensen durven aanspreken. Dat werkt!”

mensen, net als vroeger. Zij is

enthousiasme. Ook ik niet, moet

Samenzijn

ik bekennen. Maar ik heb toen

“Het sportieve hoeft niet altijd te

OKRA-vrienden. En wij zijn blij

beslist om het een kans te

primeren.

voorbeeld.

dat zij erbij is. Het wandelen

geven.”

Christiane had vroeger een sport-

biedt fantastisch veel. Ieder doet

café. Ze was altijd onder de men-

zijn

sen. Met ouder worden kreeg ze

deugd. ’k Ben ook gelukkig dat

“Op een ledenvergadering heb-

heup- en rugklachten. Ze ver-

ik dit alles nog mag meemaken.”

ben we wat uitleg gegeven. We

huisde naar een appartement.

legden de nadruk op het sociale

Een hele verandering! Zo ging ze

aspect en gezondheid. Daarna

vroeger

Aanspreken werkt

Een

wandelen

gelukkig

met

haar

met

verhaal.

haar

(nieuwe)

Luisteren

doet

Tekst Wim Bogaert Foto Rob Walbers

17


PUBLIREPORTAGE

Op stap met De Limburg Bus Limburg heeft een nieuwe attractie: voortaan kan je op verkenning met een toeristische bus. Een hele dag bezoek je met een gids toeristische attracties die voor individuele toeristen niet of beperkt toegankelijk zijn.

Ontdek

Proeven van de Limburgse regio’s kan vier dagen per week tijdens de zomermaanden (juli tot september). De haltes zijn echte smaakmakers: ■ Elke dinsdag staat De Limburg Bus in Eisden. Na een bezoek achter de schermen van Maasmechelen

zoals je

n o oi t h e t n og

Village outlet shopping mag je rondneuzen in het kasteel van Oud-Rekem. Na de lunch bezoek je een kruidenspecialist, laat je je verrassen door Stokkem

zag!

����� �� � � � � � � � �� � � � �� ���� �� �����

� � � � � �����

en bewonder je kerkschatten in Maaseik. Boek via

�� ��

��

089 76 98 88. ■ Op woensdag vertrekt De Limburg Bus in Peer voor een bezoek aan de F16’s van Kleine-Brogel, aan Achelse kluis, een paardenstoeterij om af te sluiten met een rondleiding achter de schermen van Snow Valley. Je luncht bij de paters in Achel. Boek via 011 61 16 02. ■ Iedere donderdag start De Limburg Bus aan Alden Biesen. Je krijgt exclusief toegang tot het kasteeldomein Opleeuw, bezoekt de stoomstroopfabriek van Borgloon, je luncht in het kasteel in Rullingen, snuift de sfeer op in de tuinen van Kasteel Hex en ontdekt de basiliek in Tongeren. Boek via 089 51 56 54. ■ Op vrijdag vertrek je bij Toerisme Lommel. Na een demonstratie glasblazen scheurt De Limburg Bus door de bochten van het Circuit Zolder. Na de lunch dwaal je door de bad- en lampenzaal van Beringen-Mijn. Je sluit af met een exclusieve rondrit op het militair domein in Leopoldsburg. Boek via 011 54 02 21. Dit dagprogramma kost 25 euro (incl. lunch). Boeken kan ook via www.toerismelimburg.be. OKRA-leden genieten 3 euro korting. Breng deze bon mee naar het startpunt van De Limburg Bus.

KORTINGSBON VAN 3 EURO (per persoon) VOOR DE LIMBURG BUS Naam en voornaam:

Straat en nr.:

BUSOK09

Postnr:

Woonplaats:

Aantal personen: OKRA-lidnummer: Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

Met De Limburg Bus proef je in de zomermaanden van exclusieve locaties die normaal voor individuele bezoekers niet of slechts beperkt toegankelijk zijn. Voor slechts 25 euro ben je een hele dag onderweg, met professionele gids, toegang tot de toplocaties en lunch. Wekelijks zijn er vier verschillende tochten: Maasland, Haspengouw en Limburgse Kempen (Peer en Lommel). Boek nu je plaats op www.toerismelimburg.be. Limburg heeft alle troeven voor een korte vakantie. Kom overnachten in Limburg en ontvang via je logiesuitbater een korting van ��3 per persoon voor De Limburg Bus.

���������������������� Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Een initiatief van de provincie Limburg

Europa investeert in zijn platteland


MENU

Een beetje Marrakech De tapijten zijn enkeldiep. De roodfluwelen kussens en motieven van de Marokkaanse salon lijken het decor van een sprookje uit Duizend-en-eennacht. De muntthee dampt, de koekjes lonken. We zijn te gast bij de Marokkaanse familie Zahriou.

vestigden we ons in het landelijke Lebbeke. We

Mohamed Zahriou en Rachida Farhane wonen met

kochten dit huis en verbouwden het tot een gezel-

hun drie kinderen Soufiane, Soraya en Sania in

lige thuis. De Marokkaanse salon en decoraties

Lebbeke. “Mijn vader kwam in 1965 alleen naar

lieten we uit Marokko overkomen. Zo creëerden we

België op zoek naar werk”, begint Mohamed. “Een

een beetje Marrakech. We genieten van de rustige

jaar later liet hij zijn gezin overkomen. Ik was toen

omgeving en zijn goed ingeburgerd. De dochters

zes jaar. We installeerden ons in zijn appartement

gaan in Lebbeke naar school en Soufiane studeert

in Brussel. We liepen school en zochten op onze

al aan de universiteit. De kinderen spreken vlot

beurt werk. Nu werk ik als automechanicus bij

Nederlands. Voor ons lukt dat niet zo goed omdat

Seat. In 1984 leerde ik ook mijn vrouw Rachida

we in het Frans zijn opgevoed. Maar we hebben

kennen.

leuke contacten met de buren. De couscous die we

We

trouwden

en

vestigden

ons

in

Bosvoorde.”

vandaag klaarmaken, bereiden we ook voor hen en

Rachida: “Enkele jaren geleden poetste ik een

ze zijn er gek op! We eten trouwens niet iedere dag

tijdje in een gerenommeerd restaurant in Brussel.

Marokkaans. Op weekdagen staan er pizza, puree

Wat ik daar zag, tart alle verbeelding. Ik ga daar-

en frietjes op het menu. Maar ’s zaterdags maak ik

om zelden op restaurant met mijn gezin. Trouwens,

couscous of tajine.”

zelfgemaakte gerechten smaken veel beter. Hoe

“Marokkanen zijn enorm gastvrij”, vult Mohamed

kan zo’n couscousschotel in vijftien minuten voor

aan. “Je bezoekt nooit iemand zonder er te eten.

je neus staan als je er thuis twee uur mee bezig

We reisden ooit door Marokko en belden ergens

bent? Daarna werkte ik als haute couturenaaister

aan om wat water te vragen. De man nodigde ons

bij een modehuis in Brussel. Toen dat failliet ging,

uit op een volledige maaltijd. Waar maak je zoiets

moest ik kiezen, naar Parijs verhuizen of mijn werk

mee? Wij verwelkomen iedereen met muntthee en

verliezen. Parijs zagen we niet zitten. Vijftien jaar

gebakjes of pannenkoeken en onze gasten krijgen

geleden beslisten we om de stad te verlaten en

steevast een pakketje mee naar huis.”

19


MENU

1

2

3

4

5

6

Couscousschotel

Vistajine met tomaat en aardappel

voor 4 personen

Chermoula: 2 teentjes look

1 kg schapenvlees (schouder en nek) griesmeel ■

1 ui

1 kg pompoentjes

200 gr kikkererwten

1 doosje tomatenpuree gewone olie

■ ■

750 gr couscous of

1 à 2 courgettes 500 gr wortels

3 eetlepels olijfolie

saffraanpoeder en -draadjes

■ ■

2 raapjes

1 tomaat

3 eetlepels

peper

zout

kruidenmengeling voor couscous.

peterselie

3 eetlepels gehakte blad-

3 eetlepels gehakte korianderblaadjes

2 koffielepels gemalen komijn ■ ¼ koffielepel cayennepeper ■ 2 koffielepels paprikapoeder ■

2 eetlepels olijfolie

1 eetlepel citroensap

½ koffielepel zout

1 groene

paprika. Saus: 2 eetlepels tomatenpuree

sap

korianderblaadjes.

2 eetlepels bladpeterselie

1 koffielepel citroen-

Was het vlees. Pel en snipper de ui. Ontvel de tomaat

4 botervisfilets (of andere witte vis) van 2 cm dik

(1). Verhit de olie in een grote pan. Braad het vlees (2)

500 gr aardappelen

350 gr tomaten.

aan en voeg zout, peper, saffraan, ui en tomaat toe. Als het vlees aan alle kanten bruingebakken is, voeg je

Bereid de chermoula: Pers de look en meng met

1/2 liter water toe zodat het onderstaat. Intussen de

zout. Voeg peterselie, koriander, komijn, cayenne-

pompoentjes in grote stukken snijden. Halveer de

peper, paprikapoeder en citroensap toe en meng

courgettes, de raapjes en de wortels (3). Spoel de kik-

alles tot een grove pasta. Roer de olijfolie eronder.

kererwten (die je een nacht in koud water liet weken)

Wrijf de vis langs beide kanten in met helft van de

in een zeef onder koud water. Stoof de groenten apart

chermoula. Leg de vis in een schaal en laat 20 min.

(4) in olie en water en breng op smaak met peper en

marineren.

zout. Meng de couscous (5) met enkele lepels olie en

Schil de aardappelen, was de tomaten en de papri-

doe ze in de couscouspan. Plaats die bovenop de

ka. Snijd de tomaten en de aardappelen in schijfjes

groenten zodat ze gaar stoomt in 20 min. Heb je geen

van ½ cm dik. Verwijder de zaadjes uit de paprika

couscouspan, giet dan kokend water over de couscous

en snijd in repen.

en voeg wat olie of boter toe. Dek af en laat zo 5 min.

Vet de bodem van een tajine in. Verdeel een laag

staan. Spoel de couscous onder koud water. Voeg zout

aardappelschijfjes over de bodem en leg de vis er

toe en meng (6) (met de handen) zodat de korreltjes

op. Meng de chermoula met de rest van de aardap-

niet aan elkaar kleven. Laat 15 min. rusten.

pelschijfjes en leg ze boven op de vis. Schep de

Voeg 1/2 l water bij de groenten en verwarm de cous-

tomaat en paprika over de aardappelen. Meng de

cous opnieuw in de couscouspan bovenop de groenten.

tomatenpuree met 125 ml water, peper en suiker.

Als het vlees gaar is (1,5 à 2 uur), voeg je een doosje

Voeg olijfolie en citroensap toe. Giet deze saus

tomatenpuree toe. Schik de couscous op een grote

over de vis en de gemengde kruiden. Dek de tajine

schotel. Schik de groenten en het vlees bovenop en

toe en laat gedurende 45 min. op zacht vuur garen.

serveer het vleesnat apart of overgiet alles ermee.

Dien op met brood.

20 OKRA juli - augustus 2009


Beghrir 175 gr tarwebloem 2,5 dl water

boter

■ ■

15 gr gist honing

1 ei

zout

1 dl melk

verse bosvruchten

poeder-

suiker. Doe de bloem en het zout in een kom. Verwarm de melk, meng met het ei en de gist. Giet het mengsel bij de bloem en klop tot een glad deeg. Laat het deeg op een warme plek 2 uur rijzen. Verhit boter in een koekenpan. Giet een pollepel deeg in de pan, verdeel over de pan en bak de pannenkoeken goudbruin langs beide kanten. Leg iedere pannenkoek apart. Doe boter en honing in de pan en warm op. Haal de pannenkoeken een voor een door het botermengsel en stapel ze op elkaar. Serveer warm met verse bosvruchten. Bestrooi de pannenkoeken met poedersuiker. Tekst Kristien Descheemaeker en Chris Van Riet Foto’s Emy Elleboog

De Marokkaanse keuken

Voor en na het eten worden de handen ceremonieel gewassen met oranjebloesemwater. Traditioneel eten Marokkanen met de duim, wijs- en middenvinger van de rechterhand. De maaltijd begint met warme of koude salades, gevolgd door tajine en vers fruit. Na de maaltijd is er thee of koffie. Marokkanen eten vooral kip, lamsvlees of vis. Ook groenten en fruit, walnoten, amandelen, olijven, vijgen, dadels en gedroogde pruimen staan vaak op het menu. Gerechten worden gekruid met komijn, gember, koriander, zwarte peper en cayennepeper, kruidnagel, kurkuma en paprikapoeder. Alcohol is verboden maar thee is alomtegenwoordig. Marokkanen drinken het volgens een vast ritueel. De koffie is zwart en sterk en op smaak gebracht met kaneel of kardemon.

Enkele specialiteiten Tajine: een ronde aardewerken stoofpot met een puntig deksel. Couscous: schotel bestaande uit griesmeel, groenten en vlees. Wordt veelal op vrijdag gegeten. Kefta: gekruide gehaktballetjes op een spies. Mechoui: lam dat in zijn geheel aan het spit geroosterd wordt (feestgerecht). Harira: traditionele soep van kip, linzen en kikkererwten. Muntthee: groene thee met blaadjes munt en veel suiker. Pastilla of b’stilla: traditioneel hartig of zoet gebak. Bladerdeeg gevuld met duiven- of kippenvlees en bestrooid met suiker of kaneel. Shebbakia: gefrituurde deegslingers met warme honing en geroosterde sesamzaadjes.

������������

In Marokko geurt de keuken naar kruiden en specerijen. Ze combineert zoetheid van fruit en noten met hartige smaken van vlees en groenten.

��������������������� ������������������ ��������������� �����������������������������

��������������������

��������������������������� ����������������������� ����������������

����� ���������������� �������

���������������

���������� ������������������������������������

���

���� ����� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

Harira.


TENTOONSTELLING

SteM geeft Waasland een verleden Sinds kort is de stad Sint-Niklaas een museum rijker. Het SteM Zwijgershoek loodst je door de geschiedenis van de

Van landbouw naar industrie

stad en het Waasland, vanaf de prehistorie tot de 21ste eeuw.

Na het vertrek van de Romeinen

In het SteM staat de mens cen-

Het zijn meestal toevalsvond-

streek met ruige bossen. Dit

traal in de confrontatie met mate-

sten die verzameld werden door

duurde tot 1100 toen een groep

rie, machine en lichaam. Goeleke

de oudheidkundige kring. De

monniken er een abdij bouwde.

De Wit staat in voor de publieks-

urnen en gebruiksvoorwerpen

Het museum leidt ons letterlijk

werking. Ze is enthousiast over

verwijzen naar de prehistorie.

naar de middeleeuwen. We wis-

dit museum dat zijn deuren open-

Ook uit de Romeinse tijd zijn er

selen van kledij en duiken met

de in november 2008. “We willen

heel

De

pelgrimshoed de schilderijen van

vooral een gemoedelijk museum

Romeinen brachten het Waas-

Breughel in, bekijken de mooie

zijn, dicht bij de mensen, jong en

land in cultuur. We ontdekken

stenen

oud. We brengen de geschiedenis

het dagelijks leven van die tijd

bevloerden, halen onze neus op

niet voorgekauwd, we laten de

aan de hand van bewaarpotten,

bij de kruiden van kwakzalvers

bezoekers zelf ontdekken. SteM

kunstvoorwerpen

goden

en andere genezers. Even later

betekent niet alleen stedelijk

afbeelden en een paar uitzon-

bewonderen we de pracht en

museum maar verwijst uiteraard

derlijke vondsten. Goeleke De

praal van de adel met adembe-

ook naar de stem als communica-

Wit: “Alles werd in het Waasland

nemende kledij voor Onetwotea

tiemiddel.”

gevonden. Zo stellen we een

of

urne met een zilverschat en een

achttiende eeuw. We gaan op

merkwaardig beeldje tentoon.

zoek naar een antwoord op de

Intrigerende voorwerpen, origi-

Een ploegende boer vond deze

vraag hoe het theeservies in de

nele documenten en een mooi

afbeelding van een hoofd. Hij

beerput van het kasteel Blauwhof

aanbod aan beeld- en geluids-

wilde de steen gebruiken als

terechtkwam. Lag een uit de

materiaal brengen de geschie-

klem

Later

hand gelopen meningsverschil

denis tot leven. De oudste stuk-

speelden zijn kinderen ermee

tussen de baron en de barones

ken komen uit privé-collecties

tot iemand ontdekte dat het om

aan de basis? We komen het niet

en hebben een eigen verhaal.

een waardevol beeld ging.”

te weten. Stilaan verlaten we de

Ploegende boeren

22 OKRA juli - augustus 2009

wat

voor

voorwerpen.

zijn

die

poort.

werd het Waasland een woeste

de

die

de

baljuwabdij

saloncultuur

in

de


Deze oude fabriekssite is omgetoverd tot een museum van de verbeelding. rurale streek. In de achttiende eeuw leefde zowat 85 procent van

de

bevolking

van

het

Waasland nog van de landbouw. Daarna wonnen de industrie en de vlasteelt aan belang. Het museum besteedt ook aandacht aan kinderarbeid. We ontdekken de betekenis van ‘wiedkooien’ en ‘wiedbaas’ en herinneren ons plots dat we in onze kindertijd nog

klompen

droegen.

“Het

Waasland had een belangrijke

Nog niet zo lang geleden leefde het grootste deel van de Waaslanders van de landbouw.

klompenindustrie. Veel exemplaren werden uitgevoerd naar Nederland. Dat men vaak spreekt

Goeleke De Wit: “Het is nog niet

werpen

over Nederlandse klompen, is

gedaan. In ‘het depot’ bewaren

bestuderen. Hier en daar biedt

een misverstand. Dat typische

we ons archief en collectiestuk-

een pc op een toegankelijke

schoeisel komt echt uit het

ken die we niet opnamen in de

manier extra informatie. Op een

Waasland.”

algemene

dichtbij

kunnen

In

weegschaal mogen we producten

tegenstelling tot andere musea,

afwegen. Een scherm vertelt ons

De stad groeit, de markt bloeit

laten wij toe dat het publiek het

hoeveel er doorheen de jaren

depot kan bezoeken.” Ik volg

betaald

We zien hoe Sint-Niklaas groeit.

haar naar dit heiligdom dat tot de

tarwe, vlees en aardappelen. Ook

Daarbij is de markt van groot

verbeelding spreekt. Deze oude

voor kinderen zijn er opdrachten.

belang. Een korte filmvoorstel-

fabriekssite is omgetoverd tot

Schilderijen laten ons het veran-

ling geeft een overzicht van de

een museum van de verbeelding.

derende

markt. Ook nu heeft deze ruimte heel wat te bieden als evenementenplein. We dwalen verder

tentoonstelling.

van

Interactief en toegankelijk

moest

worden

landschap

voor

beleven.

Vooral de grote tekeningen van Marijke Meersman geven een duidelijk beeld van het leven in

door de weverijen en spinnerijen

Het museum is helemaal toe-

het Waasland door de eeuwen

en maken de overgang mee naar

gankelijk voor rolstoelgebrui-

heen. Goeleke De Wit: “We heb-

de breimachines. Als we omhoog

kers. Ook voor andere bezoekers

ben nog veel ideeën, ook voor

kijken, zien we de stenen apos-

heeft het museum veel te bie-

kinderen en groepen. We zoch-

telen van de apostelhuizen. Die

den

laagdrempelige

ten lang naar een evenwicht van

werden opgericht door de ‘Daens’

manier. Zo geeft een label met

materialen en interactieve mid-

van het Waasland, pastoor De

twee handjes aan dat we de din-

delen. We wilden vooral de inter-

Meerleer. We houden nog even

gen mogen vastnemen of aan-

activiteit vergroten maar het

halt bij de projectie van ‘het

trekken. We kunnen alle laden

museumbezoek mocht ook niet

journaal uit 1870’ dat journalist

opentrekken zodat we de voor-

te technisch worden.”

op

een

Rob Heirbaut samenstelde. Ten Tekst Erik Lauwers

slotte nemen we plaats in de kappersstoel. We krijgen een droogkap Mensen

over

ons

vertellen

hoofd. ze

SteM Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas, 03 760 37 50,

met hun haar laten doen. We

stedelijke.musea@sint-niklaas.be. Open van dinsdag tot zaterdag

zijn aanbeland in de jaren na

van 14.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Expo 58. Jongeren experimente-

Tickets 4 euro, groepen 3 euro. Combinatieticket SteM

ren met vetkuiven en schoon-

Zwijgershoek, Mercatormuseum, Salons voor Schone Kunsten

heidsproducten. Netjes gekamd

(niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers) 6 euro, groepen

en

5 euro. Gidsbeurt voor groepen 50 euro. Vooraf reserveren.

geschoren

willen

wat

Info

we

dit

bezoek afronden.

Maak kans op een gratis duoticket. Zie blz. 35!

23


FILM

Een spannende thriller in de bioscoop of een laagdrempelige film over de Holocaust op dvd? Kies maar, beide zijn ideaal voer voor een druilerige vakantiedag.

Diversiteit troef

In State of Play neemt Russel Crowe de hoofdrol voor zijn rekening.

Intelligente thriller In State of Play wordt journalist Cal

McAffrey

geconfronteerd

met enkele gebeurtenissen die op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen hebben. Toch zijn er raakpunten tussen een duistere moordzaak en een ongeluk in de metro. Dit wekt Cals interesse. Het slachtoffer van het metro-ongeluk blijkt niet alleen de hoofdonderzoekster in de moordzaak maar ook de minnares van een Amerikaans senator en vriend van Cal. De senator is voorzitter van een onderzoekscommissie die de activiteiten onder de loep neemt van een privébedrijf dat in Irak opereert. Cal spit de zaak uit samen met Della Frye, een jonge collega. De spanning wordt opgebouwd rond het onderzoek van de twee

Twee verschillende jongetjes ontmoeten elkaar in The boy in the striped pyjamas.

jonge vrouwelijke collega, is

huis bij het kamp. Zijn achtjarige

ook een verademing. Er groeit

zoontje Bruno gaat er op verken-

wel een relatie tussen de twee

ning en ontmoet achter een

maar dan een van wederzijds

omheining een leeftijdgenootje

respect tussen een mentor en

dat

zijn leerling.

draagt.

Regisseur

Kevin

een

‘gestreepte Terwijl

de

pyjama’ kinderen

Macdonald

vriendjes worden, groeien er pro-

brengt alles keurig in beeld.

blemen in het gezin van de offi-

Ongewild doet deze film denken

cier. Zijn vrouw kan niet langer

aan de sfeer en de thema’s van

akkoord gaan met de ideologie

All the president’s men. Dat

die haar man aanhangt. De film

heeft ongetwijfeld te maken met

kent een dramatische ontknoping

de donkere complottheorieën,

als Bruno het kamp binnendringt

onderzoeksjournalisten die zich

om bij zijn vriendje te zijn.

in een zaak vastbijten, de beelden van een grote krantenredactie en de sfeervolle opnamen in een donker Washington. State of Play is dan ook een slimme thriller die je met zijn verrassende plotwendingen op het puntje van je stoel houdt.

The boy in the striped pyjamas toont weinig of geen kampgruwelen en is daardoor veeleer een sprookje dan een realistische film. De jonge Bruno ziet in zijn kinderlijke naïviteit niet wat zijn moeder wel ziet. Hij voelt wel aan dat er iets mis is en dat er een dreiging is die hem er

tussen de oude rot in het vak en

Holocaust voor jongeren

de jonge verslaggeefster geven

Een stuk geschiedenis als de

Mark Herman levert met The

aanleiding tot een brok nostal-

Holocaust mag nooit worden ver-

boy in the striped pyjamas een

gie. Met het inlassen van enkele

geten. Gelukkig zorgen films als

film af die zowel volwassenen als

relatiescènes

journalisten. De tegenstellingen

verraden. De Britse regisseur

met

The boy in the striped pyjamas

kinderen tot nadenken kan stem-

spitse oneliners wordt de span-

daarvoor. Deze film vertelt het

men. De film die nu beschikbaar

ningsboog af en toe even gelost.

verhaal van een nazi-officier die

is op dvd, is een uitstekende film

Dat in deze Hollywoodfilm de

commandant van een concentra-

om de kleinkinderen met een

rijpere mannelijke reporter niet

tiekamp wordt. Hij verhuist met

brok recente geschiedenis te

meteen het bed induikt met zijn

zijn gezin vanuit Berlijn naar een

laten kennismaken.

24 OKRA juli - augustus 2009

doorspekt

zelfs toe brengt zijn vriendje te

Tekst Willy Verbestel


© Judah Passow

BOEKEN

Non-fictie boeken vinden maar moeilijk hun weg naar deze rubriek. Daarin komt vanaf nu verandering. In dit vakantienummer brengen we zowel een fictief verhaal als een non-fictie Konstanze von Schulthess.

boek.

Linda Grant.

Fictie en non-fictie Gravin von Stauffenberg

gang. In 2008 haalde ze trouwens de shortlist voor

Er was veel te doen om de film Valkyrie met megaster Tom Cruise. Daarin wordt het verhaal verteld van de mislukte aanslag op Hitler door graaf Claus von Stauffenberg. De

jongste

dochter

van

von

Stauffenberg,

Konstanze von Schulthess, schreef het verhaal van haar moeder. Konstanze werd in 1945 geboren tijdens de gevangenschap van haar moeder. Ze heeft haar vader nooit gekend. In haar boek zoekt ze een antwoord op vele vragen. Welke rol speelde de echtgenote? Was ze op de hoogte van de plannen van haar man en hoe beleefde ze de tijd na de aanslag? Onmiddellijk na de coup hebben de nazi’s iedereen die maar enigszins verdacht kon zijn, opgepakt of ter dood gebracht. Nina’s moeder verbleef in kamp Ravensbrück. De vier kinderen werden in een instelling geplaatst en de nazi’s sloegen alle bezittingen aan. Om dit boek te schrijven, baseerde Konstanze zich op nooit gepubliceerde documenten en vele gesprekken met haar moeder. Het boek is een echt portret van een sterke vrouw achter de held. Tegen wil en dank mag ook zij een heldin genoemd worden. Ook zij speelde een belangrijke rol tijdens de duistere bladzijden in de geschiedenis van Duitsland.

de Man Booker Prize. Als vijftiger ontmoet Vivien Kovacs een oude bekende in een damesboetiek. Dat voert haar dertig jaar terug. Het verhaal speelt in Londen in 1977 tegen de achtergrond van mijnstakingen, opkomende skinheads en punkers en ‘het nationale Front’. Haar joodse ouders, Ervin en Berta, vluchtten kort voor de Tweede Wereldoorlog uit Hongarije naar het paradijselijke Londen. Daar proberen ze hun dochter op te voeden in een cocon van veiligheid ver van het verleden en het reële leven. Vivien studeert literatuur, trouwt vroeg en wordt even vroeg weduwe. Ze raakt een beetje op de dool. Later wordt ze de secretaresse van haar doodgezwegen oom die van plan is zijn memoires te schrijven. Hij is een gewiekst zakenman die de oorlog nauwelijks overleefde en in 1956 naar Londen vluchtte. Diezelfde oom opent voor haar een nieuwe fascinerende wereld en bovenal geeft hij haar een verleden. Via hem ontdekt ze de geschiedenis van haar ouders en grootouders. Zo achterhaalt ze haar eigen verleden en kan ze eindelijk haar volledige integratie waarmaken. De kleren die wij dragen stemt tot nadenken. Het boek confronteert ons met de gevolgen van immigratie, de problemen van integratie en het zoeken

De kleren die wij dragen

naar een eigen identiteit.

Linda Grant (1951) schreef met De kleren die wij

Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

dragen een vlot leesbaar boek met heel wat diep-

Konstanze

von

Schulthess,

Nina

Schenk,

gravin

von

Stauffenberg, De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen, 2009, 199 blz., 18,95 euro. Linda Grant, De kleren die wij dragen, Prometheus, Amsterdam, 2009, 316 blz., 19,95 euro.

25


MULTIMEDIA

Het kan allemaal gratis Voor niets gaat de zon op, zegt men vaak. Maar af en toe lijkt die spreuk toch niet te kloppen. Neem nu ‘openbronsoftware’: computerprogramma’s die ontworpen zijn door enthousiaste medewerkers die daar niets voor in de plaats willen. De programma’s zijn vaak even goed of zelfs beter dan hun commerciële varianten en toch helemaal gratis. Software voor de computer is niet goedkoop: een tekstverwerkingsprogramma kost bijvoorbeeld al snel 150 euro. Veel mensen gaan dan maar op zoek naar een illegale gekopieerde versie van vrienden of familie. Toch kan het ook anders: openbronprogramma’s, of open source zoals ze in het Engels genoemd worden, kan iedereen gratis gebruiken en toch zijn ze legaal. De software wordt zo genoemd omdat de programmacode ‘open’ of ‘vrij’ is. Iedereen kan als het ware onder de motorkap van het programma kijken en zelfs veranderingen aanbrengen. Dat heeft enkele grote voordelen: de programma’s worden niet ontwikkeld door één persoon of één bedrijf maar vaak door tientallen of honderden medewerkers over de hele wereld die een stukje van hun vrije tijd afstaan. Altijd is er wel iemand met een ideetje hoe het nog beter kan, hoe een probleem kan opgelost worden of welke nieuwe functie er nog bij kan. Zo worden de programma’s soms zelfs beter dan hun commerciële variant. We zetten enkele bekende en betrouwbare openbronprogramma’s op een rijtje.

26 OKRA juli - augustus 2009

Surfen en mailen Internet Explorer is de internetbrowser die meestal standaard meegeleverd wordt met je computer. Toch is dat niet altijd de beste keuze: het programma heeft een kwalijke reputatie door de vele veiligheidslekken en is bovendien niet bijster gebruiksvriendelijk of snel. Al meer dan een op de vijf internetgebruikers is daarom overgeschakeld op de openbronvariant, Mozilla Firefox. Die is stabieler en sneller dan Internet Explorer en biedt bovendien een hele hoop ‘add-ons’, miniprogrammaatjes die als extra’s gedownload kunnen worden. De makers van Firefox hebben ook hard gewerkt aan een e-mailprogramma. Dat kreeg de naam Thunderbird. Net als Firefox heeft die als voornaamste voordeel dat er een hele hoop ‘add-ons’ bestaan, bijvoorbeeld om je agenda of contactenlijst te beheren.


Niet alle gratis software is ‘openbron’ Er bestaan op het internet heel wat programma’s die gratis zijn of lijken maar dat wil lang niet zeggen dat ze allemaal openbron zijn. Ga daarom altijd goed na of er sprake is van ‘openbron’ of ‘open source’. Let goed op met programma’s die niet tot die categorie behoren want de kans is reëel dat ze virussen, reclame of spionagesoftware bevatten. Download die programma’s enkel als je zeker bent dat ze van een betrouwbare producent of website komen.

Tekstverwerker Je zou het niet denken maar er bestaat zelfs een

gevorderde computergebruiker een prima alternatief voor Microsoft Windows of Mac OSX.

heuse openbronvariant van de hele Microsoft Office Suite. OpenOffice.org heet ze, en ze bevat een antwoord voor elk programma in het pakket van Microsoft. De tekstverwerker heet Writer, Excel wordt Calc, de Powerpoint-tegenhanger heet Impress en er is zelfs een fotobewerkingspakket Draw. Nog beter nieuws is dat Writer compatibel is met Worddocumenten. Je kunt dus een document openen en bewerken dat oorspronkelijk in Word gemaakt is.

Experimenteren De programma’s die in dit artikel genoemd worden, zijn zowat het beste wat er in openbronsoftware te vinden is maar er zijn nog duizenden andere programma’s. Let wel een beetje op bij het downloaden van minder bekende programma’s. Soms zijn die nog niet helemaal in orde of zijn ze niet erg gebruiksvriendelijk. Vergeet niet dat het om gratis programma’s gaat waar niemand echt verantwoordelijk voor is. Je kan dus niet klagen bij een winkel of bedrijf als er iets misgaat. Het is daarom een goed idee om

Voor elk wat wils Wat voor programma je ook zoekt, de kans is groot dat je een degelijke openbronversie kan vinden. Voor het afspelen van muziek is er bijvoorbeeld

eerst eens te zoeken naar de ervaringen van anderen die het programma al gebruikten. Ga ook altijd goed na of het wel echt om openbronsoftware gaat (zie kader). Veel plezier bij de zoektocht!

Songbird. Zoek je een programma om foto’s mee

Tekst Joren Gettemans

te bekijken en aan te passen, dan is IrfanView een goede keuze en voor wie nog meer mogelijkheden zoekt is er Gimp. Dat wordt door sommigen zelfs

Info

vergeleken met het professionele programma

Firefox: www.mozilla-europe.org/nl/firefox/

Photoshop. Zoek je een programma dat zowat alle videoformaten op het internet kan afspelen, is VLC Videoplayer zowat het beste dat je kan vinden. Wie het echt helemaal gratis wil, kan zelfs een besturingssysteem downloaden: Linux. Het is inmiddels een stuk gebruiksvriendelijker geworden en vormt voor de

Thunderbird: www.mozilla-europe.org/nl/products/thunderbird/ OpenOffice: http://nl.openoffice.org Songbird: http://getsongbird.com IrfanView: www.irfanview.com Gimp: www.gimp.org VLC Videoplayer: www.videolan.org/vlc

27


UITJES

Vegetal city Luc Schuiten is een Brussels visi-

Straffe Toeren en Truken van de Foor

Artificial Nature

Een combinatie van Rimpelrock

De Verbeke Foundation is een

en de Gentse Feesten.

private kunstsite gecreëerd door

Na het grote succes in 2008

kunstverzamelaars Geert en

stak cultuurtempel De Roma in

Carla Verbeke-Lens. Het is in de

Borgerhout opnieuw een

eerste plaats een landschap met

zomerfestival in elkaar om je

tentoonstellingsgebouwen waar

vingers bij af te likken. Het

moderne en hedendaagse kunst

oerplezier van de kermis en het

binnen en buiten wordt tentoon-

circus wordt nieuw leven inge-

gesteld. De Verbeke Foundation

blazen. Een programma dat

is als een ademend organisme

zowel jong als oud, allochtoon

dat er elke dag anders uitziet.

als autochtoon en arm als rijk

Nieuwe planten komen tevoor-

aanspreekt! Truken van de Foor

schijn, de zon zet alles in een

brengt op een laagdrempelige

nieuw daglicht en de kunstwerken

en leerrijke manier mensen in

gedijen en groeien in deze

contact met een stukje

natuurlijke omgeving.

Vlaamse cultuur.

De zomertentoonstelling Artificial Nature in het prachtige buitendo-

onair architect. Hij wijst erop dat we niet mogen vergeten dat we in de eerste plaats biologische wezens zijn op een levende planeet. Op deze tentoonstelling dompelen zijn futuristische ontwerptekeningen, schaalmodellen, animatiefilms en vegetale architectuurinstallaties de bezoeker onder in een poëtische wereld die tot de verbeelding spreekt. De hoopgevende toekomstperspectieven nodigen uit tot nadenken.

Straffe Toeren, een duik in het Belgische circusverleden: van 19 augustus tot 13 september van 14.00 tot 18.00 uur. Tickets 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1,50 euro. Truken van de Foor, nostalgische volksspelen en circusattracties: van 22 tot 29 augustus van 14.00 tot 18.00 uur.

mein brengt werk samen van een dertigtal kunstenaars die de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving in vraag stellen. De expo focust daarmee op een van de belangrijkste basisprincipes van de Verbeke Foundation: het creëren van een plek waar kunst en natuur samenkomen.

Tickets 3 euro, kinderen tot 12 jaar 1,50 euro.

Tot 15 november 2009, don-

Beide attracties zijn maandag

derdag tot zondag van 11.00

Tot 30 augustus 2009 in het

gesloten.

tot 18.00 uur, 03 789 22 07,

Jubelparkmuseum,

De Roma kantoor en ticketbalie:

www.verbekefoundation.com.

Jubelpark 10, 1000 Brussel.

Turnhoutsebaan 327, 2140

Tickets 8 euro; 60+ 7 euro.

Van dinsdag tot zondag van

Borgerhout, 03 292 97 40,

Groepen vanaf vijftien perso-

10.00 tot 17.00 uur,

fax 03 292 97 51,

nen (op afspraak via

www.kmkg.be.

www.deroma.be (programma en

info@verbekefoundation.com)

Tickets 8 euro (het ticket

online tickets).

6 euro per persoon.

geeft ook toegang tot de per-

De Roma zaal, Turnhoutsebaan

Verbeke Foundation,

manente collectie).

286, 2140 Borgerhout.

Westakker, 9190 Kemzeke.

Maak kans op een gratis

Maak kans op een gratis

Maak kans op een gratis

duo-ticket. Zie blz. 37!

duo-ticket. Zie blz. 37!

duo-ticket. Zie blz. 37!

28 OKRA juli - augustus 2009


De Vliegenetersroute

De Ronde van Urbanus

In het spoor van hop en bier

Op stap door bier- en chocolade-

Voor fietsplezier moet je naar

Elke woensdag in juli en augustus

dorp Wieze.

Lokeren. Daar werd groen licht

fietst Toerisme Poperinge met

Wil je nieuwe oorden verkennen,

gegeven aan de nieuwe gezins-

een gids doorheen het Poperingse

richt je kompas deze zomer eens

fietstocht De Ronde van Urbanus.

Hoppeland. De deelnemers hou-

op Wieze. Daar werd onlangs een

Je gaat hier niet de echte

den halt aan een hopbedrijf, doen

nieuwe wandelroute geopend.

Urbanus achterna maar wel zijn

volksspelen en bezoeken de Sint-

De Vliegenetersroute dankt haar

getekende stripheld. De wieg van

Bernardusbrouwerij. Inbegrepen

naam aan de bijnaam die de

Willy Linthout, de tekenaar van

zijn ook een toegangsticket voor

Wiezenaren van de buren uit

de Urbanusstrips, stond in

het Hopmuseum en een pitstop in

Herdersem kregen. Zij beweren

Lokeren. De stad vormt ook het

Sint-Sixtus Westvleteren.

dat de gierige inwoners hun ker-

decor voor het nieuwste album

misbrood met vliegen verrijkten

Lokerse paardenworsten.

en niet met lekkere rozijntjes.

Deze speels bewegwijzerde en

De bewegwijzerde route van

laagdrempelige gezinsfietsroute

11 km heeft ook een verkorte

is 30 km lang. Je fietst in en om

versie van 7 km. Ze start op het

Lokeren over de groene wegen

dorpsplein van Wieze en brengt

van het fietsroutenetwerk

je langs pittoreske hoekjes zoals

Waasland. Grappige bordjes met

het Neerhof, het Motteken en

Urbanustekeningen wijzen de

‘den dikken eik’. Uiteraard ligt de

weg. In alle etablissementen

grootste cacao- en chocoladepro-

langs de route kunnen fietsers de

ducent ter wereld, Barry

Urbanusspelletjesdoos uitprobe-

Callebaut, op de route. De lekke-

ren. Plezier verzekerd voor het

re cacaogeur krijg je er gratis bij.

hele gezin!

Vertrek om 9.30 uur aan de dienst Toerisme, Grote Markt Poperinge. Prijs 20 euro inclusief begeleiding door gids, aandenken, belegde boterham, bedrijfsbezoek, proefsessie en trappist 12°. Kinderen jonger dan twaalf fietsen gratis mee maar betalen hun verbruik ter plaatse. Schrijf tijdig in want er kunnen slechts 25 deelnemers mee per trip. Geen fiets bij? In Poperinge kan je er een huren. Vraag

De Vliegeneters wandelroute

De thematocht ‘Ronde van

adressen van fietsverhuurders

is te koop bij de diensten

Urbanus’ is te koop bij de

bij de dienst Toerisme. Reken

voor Toerisme en Toerisme

diensten voor Toerisme en

op 9 euro per fiets per dag.

Oost-Vlaanderen en kost

Toerisme Oost-Vlaanderen en

Info en reservatie:

1,25 euro.

kost 3 euro.

dienst Toerisme Poperinge,

Maak kans op een gratis

Maak kans op zo’n gratis

Grote Markt 1,

wandelroute. Zie blz. 37!

fietsroute! Zie blz. 37.

8970 Poperinge, 057 34 66 76 en 77,

Toerisme Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaasstraat 2, 9000 Gent, 09 269 26 00, www.hetwaaslandstript.be, toerisme@oost-vlaanderen.be, www.tov.be.

toerisme@poperinge.be. Maak kans op een gratis Hoppetrip! Zie blz. 37!

29


UIT

Het milde klimaat, de zuidelijk georiënteerde hellingen en de mineralen geven niet alleen haar wijn een unieke smaak. Ook geheelonthouders houd je in Bernkastel-Kues een tijdje zoet. Ontdek en geniet van deze dubbelstad!

Bernkastel-Kues: de dokterstad

tig kijkt, merkt dat de meeste ramen

asymmetrisch

in

de

gevels staan. Dat is een truc om boze geesten buiten te houden. Ook koppen van bijvoorbeeld Kroaten

en

zwarten

moeten

onheil afweren. Bovendien heeft

Als een kronkelende boa mean-

ming. Met zijn eeuwenoude vak-

ieder huis zijn verhaal. Om er

dert

West-

werkgevels is Bernkastel het

iets van te begrijpen, moet je

Duitsland. Langs haar oevers

meest authentieke stadje van de

naar boven kijken. De sprekende

vind je oeroude dorpen en stad-

streek. De gevels staan soms

uithangborden boven de deur

jes, het ene al levendiger dan

schever dan de wijnranken op de

vertellen de bezoeker alles over

het andere. Je verkent ze fiet-

omringende

heuvels.

het huis, zijn bewoners en het

send langs de vlakke rivierboor-

Burgstrasse

wacht

den of stappend dwars door het

Servatius ons op voor een leer-

Spitzhaüschen, het smalste wijn-

landschap, van bocht tot bocht.

zame tocht. “De oudste huizen

bouwhuisje naast het stadhuis,

Start

noordelijke

dateren uit de vijftiende eeuw

staat verbazingwekkend schuin.

Koblenz, dan reis je stroomop-

en vele hebben verdiepingen die

Gevaarlijk? “Ach, na zoveel eeu-

waarts via Treis-Karden naar de

over andere woningen heen wer-

wen rekent men erop dat de

eerste rivierbocht in Cochem.

den gebouwd. Ze lijken met

muren het nog wel enkele decen-

Via Zell en Traben-Trarbach gaat

elkaar vergroeid. Het was een

nia redden. Ook de fonteinen

het

Bernkastel-

handige manier om te besparen

vertellen

Kues. Dat is onze eindbestem-

op grondbelasting! Wie aandach-

geschiedenis

30 OKRA juli - augustus 2009

de

je

Moezel

in

verder

het

naar

door

In

de

Annelie

uitgeoefende

ons

ambacht.”

iets van

over

Het

de

Bernkastel.


Het Spitzhäuschen, het smalste wijnbouwhuisje.

De Berenfontein verwijst naar de

beschikten

over

een

eenper-

beer in het wapen van de stad.

soonskamer,

Beren duiken trouwens overal

geleden een unicum! Vanop de

op. De Michaelsfontein op de

oever in Bernkastel heb je een

Markt dateert uit 1606 en werd

prachtig zicht op dit klooster aan

gebouwd voor de patroonheilige

de overzijde van de Moezel.

van de stad, de heilige Michael.”

Sinds mensenheugenis heerst er

vijfhonderd

jaar

spanning en rivaliteit tussen de

Zijn tijd vooruit

inwoners van Bernkastel en die

“Nicolaus Cusanus (Nicolaas von

van Kues. Ook vandaag wordt er

Cusa of Kues), een geniaal den-

nog met de overburen gekisse-

ker uit de vijftiende eeuw, wordt

bist. Toen een brug tussen de

hier vereerd. Je komt hem overal

twee dorpen gebouwd werd, gin-

tegen. Cusanus werd geboren als

gen de rijken aan de overkant

zoon van een wijnhandelaar in

wonen om er grote villa’s te bou-

het stadje Kues aan de overkant

wen. Bernkastel zag met lede

van de rivier. Hij studeerde rech-

ogen haar belastingbetalers ver-

ten in Heidelberg en Padua. In

trekken en fusioneerde spoedig

1423 behaalde hij in Padua de

beide

doctorsgraad in het canoniek

Bernkastel-Kues.”

recht. Na enige tijd in Keulen trad

dorpen.

Zo

ontstond

hij in dienst van de bisschop van

Dokterstad

Trier. Hij was niet alleen filosoof

De

chocolademelk

cent van de wijnproductie betreft

en theoloog maar verdiepte zich

drink je in Café Michel in dezelf-

rode wijn. Te verwaarlozen dus.

ook in verschillende wetenschap-

de Burgstrasse. Probeer de witte

Laat vooral niet na de legendari-

pen. Hij onderwees o.a. over de

chocomelk

echte

sche Doctorwein te proeven!

oneindigheid van de wereld. Met

zoetekauwen!

daarvoor

Wanneer die je wordt aangebo-

de bouw van het Sankt Nicolaus

kom je als toerist doorgaans niet

den, mag je nooit weigeren”,

hospitaal of Cusanusklooster, een

tot hier. Wel voor een riesling-

aldus Annelie. “Toen de dood-

bejaardenhuis, was hij zijn tijd

wijntje, een van de beste wijnen

zieke aartsbisschop van Trier een

ver

ter wereld. Proeven kan je hier

glas Doctorwein dronk, genas hij

overal. Annelie adviseert ons een

prompt. Zo kwam de wijn aan

Strausswirtschaft,

zijn naam.”

vooruit.

Alle

bewoners

lekkerste

van het kiezen. Slechts vijf pro-

eens.

Voor

Doch

een

soort

bodega van de wijnboer waar je

De tijd dat je in Duitsland enkel

van mei tot begin september kan

worst en zuurkool op je bord

proeven en wijn kan kopen tegen

kreeg, hoort tot het verleden.

een gunstige prijs. Men serveert

De pot schaft hier verfijnde kost.

er eveneens eenvoudige gerech-

Ooit

ten. “Je herkent de wijnhuisjes

gevulde snoekbaarsrollade of ijs

aan een krans, bezem of boeket

van de wijngaardperzik geproefd?

boven de deur. Meestal zijn het

Of ga je toch voor hartig? Dan

oude wijnkelders, mooie binnen-

lijkt

hoven of moderne gastruimtes.

slecht idee, een in de oven

Ieder jaar kiest men uit meer

gebakken aardappelkoek gevuld

dan duizend wijnen de beste van

met worst of spek en ui, opge-

die jaargang. Je herkent de wij-

diend met vers bereide appel-

nen aan het etiket Der Beste

moes. Uiteraard vergezeld van

Schoppen. Dit bespaart je de last

een fris biertje.

een

een

rieslingpastei,

Döppekuchen

een

geen

De gevels staan soms schever dan de wijnranken op de omringende heuvels. Wijngaarden zover het oog reikt.

31


UIT

Zomer in het Abdijmuseum Kom een kijkje nemen! JULI EN AUGUSTUS Abdijavonden woensdag 22/7, 5/8 en 26/8 Kids @ Ten Duinen elke woensdag vanaf 15 uur Rondleidingen (N/F) dagelijks om 14.30 uur Genieten op het water.

Te land of te water Annelie brengt ons naar een merkwaardige plek. Op de muur staan de waterstanden

Tentoonstellingen Beaufort03: Krijn De Koning Marc Lagrange: fotografie www.tenduinen.be

aangegeven tijdens de diverse overstromingen die de stad sinds 28 februari 1784 teisterden. Het water stond toen tot de eerste verdieping! De

middeleeuwen

komen

tot

leven

in

Burgruïne Landshut die je via een fikse klim door de Burgstraat bereikt. Hierboven heb je een prachtige panoramische kijk op de wijngaarden en beide stadjes. De rondvaartboten dragen ongetwijfeld bij aan het romantisch kader. Verschillende rederijen verzorgen boottochten. Niets is zo ontspannend als het observeren van de bedrijvigheid op de oever

tijdens

een

boottochtje.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138 in Koksijde

De

Moezelbochten creëren telkens een uniek zicht op de groene heuvelruggen waar zon en wolken voor een voortdurende dans van

����������������������������������� ��������������������������@������������ �����������������

licht en schaduw zorgen. Wandelaars beleven hier gouden uren. In het plaatselijke infokantoor op de Gestade vinden ze een uitgebreid aanbod van uitge-

������������������������� ���������������������������� �����������������

stippelde wandelingen langs het Moezeldal. Voor logement kan je terecht in stemmige familiehotels met een uitstekende service, zoals hotel Burkard. Maar er zijn ook appartementen, bed and breakfasts, campings en jeugdherbergen voorhanden. De Moezel steelt vast jouw hart! Tekst en foto’s Chris Van Riet

Info

Kues, 0049 (0)6531 9733 0, info@mosellandtouristik.de, www.mosel-erlebnis-route.de, www.mosellandtouristik.de. Bernkastel-Kues ligt langs de E42 op 265 km van Brussel.

32

Maak kans op een gratis weekend voor twee in Bernkastel-Kues. Zie blz. 35!

OKRA juli - augustus 2009

��������������

Mosellandtouristik GmbH, Kordelweg 1, 54470 Bernkastel-


IncoSan BVBA Postbus 32 B-3960 Bree

Gezondheids-

producten

info@incosan.be

Urineverlies? sGezondheid

Zekerheid ZONDER verband, luierbroekjes of inlegkruisjes! IncoSan pasvorm slips van 100% katoen geven u absolute zekerheid. Na gebruik gewoon in de wasmachine: dat bespaart honderden euro’s.

vernieuwde website!

www.incosan.be

IncoSan-slips 100% zekerheid en urenlang droog! Slips voor dames

en heren

producten

t! ontdek Voor u

na Pagi 5 3-4-

producten Waardevolle jn heid en welzi voor gezond

s Incosan inlegger voor elke behoefte

na Pagi 6

Gezondheid

s-

en eidsondergoed Incosan gezondh ucten verzorgingsprod

producten Waardevolle jn heid en welzi nd zo ge or vo Discreter, hygiënischer en comfortabeler kan niet! Naast slips verkopen wij ook producten voor zwaarder urineverlies, incontinentieverzorgingsproducten en een vochtabsorberende matrasbeschermer. Vul de bon in voor een gratis brochure nr. 1127.

na Pagi 8 7-

Stuur mij, discreet in een blanco enveloppe, vrijblijvend de gratis brochure nr. 1127 over IncoSan-slips en andere producten. Stuur de compleet ingevulde bon naar IncoSan BVBA, Postbus 32, B-3960 Bree OF bezoek onze website www.incosan.be

Naam:

m/v

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: E-mail: OKRA

SPEEL EN WIN

49 winnaars! ■ Wie wint het weekendarrangement voor twee personen? Freddy Oosterlynck uit Blanken-berge. ■ Wie wint een ticket voor de Hallepoort in Brussel? Gerarda Roete uit Evergem, Hegyi uit Heverlee, Louis Moens uit Gijzegem, Yvonne Vogelaere uit Kontich, Hubert Van Coekenberg uit Hofstade, Denise Tuyaerts uit Melsbroek, Alice Salmon uit Sint-Gillis-Waas, Roger Bekaert uit Antwerpen, Marc Vervoort uit Temse, Theophile De Decker uit Heverlee, Paul Van Haute uit Sint-Gillis-Waas, Annie Somers uit Turnhout, Raymond Bulteel uit Reningelst, Liselotte Werner uit Reningelst, Truus Van LierCoolen uit Mol, André Strybol uit Kessel, Jacqueline Engels uit SintEloois-Winkel, Marie-Louise Ruyssers uit Kontich, Maria Spooren uit Kalmthout, Simonne Verbiest uit Kanegem. ■ Wie krijgt een waardebon van 125 euro? Julius Baudet uit Berlaar. ■ Voor wie is De wetten van het perspectief? Paul Vanswijgenhoven uit Hakendover,

Winnaars kruiswoord mei 2009. Meer dan 4 000 deelnemers!

Josee Mordyck uit Werchter, Jozef Schoors uit Deinze, Madeleine Desmedt uit Zonnebeke, Gisela Kugler uit Maasmechelen. ■ Wie kan beginnen in Bericht aan allen? Roeland Darcon uit Aartselaar, Nieke Van Landeghem uit Berchem, Maria Cuffez uit Zarren, Lea Riemis uit Beerse, Magda Baetens uit Baasrode, Rosa Vanhoucke uit Aalbeke, Jozef Sonneville uit Veldegem, Christiane De Brucker uit Herdersem, Roza Van Dercruyssen uit Deerlijk, August Meskens uit Londerzeel.

■ Wie wint Merkwaardige bomen in België. 100 bomen en verhalen om te koesteren? Christian Degeeter uit Kontich, Elza Olemans uit Galmaarden. Oplossing: voorzitter. Antwoord op de schiftingsvraag: 1731.

■ Wie krijgt Hoe Europa ons leven beïnvloedt? Roger Lippens uit Gent, Jan Vansteelandt uit Oedelem-Beernem, Jeannine Laenen uit Geel, Viviane Rijniers uit Burst, Benoit Van De Velde uit WelleDenderleeuw. ■ Wie kan beginnen in Actief genieten in Duitsland. 18 familieweekends? Godelieve Peetermans uit Laakdal, Germain Caesteker uit Veurne, Gerard Habraken uit Hamont-Achel, Maria De Cock uit Mortsel, Raoul Destatsbader uit Kuurne.

Oplossing kruiswoordraadsel mei 2009.

Oplossing sudoku juni 2009.

33


SPEEL EN WIN

Winnaars mei 2009 op blz. 33!

Kruiswoordraadsel

VERTICAAL 1 wandelpad 2 windrichting 3 tegenover 4 heilig voorwerp van de indianen 5 Bijbelse reus 7 slotwoord van gebeden 8 eetbaar knolletje 9 voormiddag 10 schaakterm 11 editie 13 scheidsrechter 16 zeker hoefdier 19 kleine wig 21 vogel 23 plukje haar 26 deel van Afrika 27 militaire politie 28 muzieknoot 30 lamphouder 32 anders genaamd 33 rivier in Frankrijk 35 Kamer van Koophandel 37 biersoort 40 langs een dijk gebouwd dorp 42 teken op maten en gewichten 44 opspringend vochtdeeltje 46 telwoord 47 doek 49 en dergelijke 50 televisie (afk.) 51 steen 52 sneeuwhut 54 volwassene 56 stempelmerk 59 voorbij 60 plaats in de Verenigde Staten 63 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 65 aanwijzend voornaamwoord 67 landbouwwerktuig 69 Verenigde Staten.

2

6

4

3 1

HORIZONTAAL 1 drijver in een reservoir 6 regenscherm 12 nakomeling 14 moeder 15 ik 17 joods geschrift 18 toestel (afk.) 20 ten name 21 muil 22 rivier in Egypte 24 procureur-generaal 25 gedicht 27 verkeerd 29 Europese hoofdstad 31 lucht (voorvoeg.) 32 maand 34 plaats in Oekraïne 35 klasse 36 onder andere 38 stabiel 39 bestuurster van een vliegtuig 41 vogel 43 muzieknoot 45 tevergeefs 48 gezindte 51 beurs 53 deel van een jas 55 door middel van 56 grassoort 57 dat is 58 voor 60 koordans 61 militair 62 ijzerhoudende grond 64 beraad 65 bundeltje 66 durende vijandschap 68 rivier in Rusland 70 pesterij 71 pistoolfoedraal.

8 7

5

Stuur je oplossing naar OKRA-magazine, Kruiswoord juli - augustus 2009, PB 40, 1031 Brussel, vóór 31 juli 2009. De winnaars verschijnen in het oktobernummer 2009. Voeg één postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord juli - augustus 2009

1

2

3

4

5

6

7

8

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: hoe heet de ‘Daens’ van het Waasland?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

34 OKRA juli - augustus 2009


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

SPEEL EN WIN

31 prijzen! ■ Waardebon van 125 euro… Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen. Info De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende, 059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekinkhoorn.be, www.dekinkhoorn.be. Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende, 059 55 27 55, fax 059 55 27 59, info@ravelingen.be, www.ravelingen.be. ■ Een weekend aan de Moezel voor twee personen Overnachting met ontbijt in een tweepersoonskamer in hotel Burkard in Bernkastel-Kues, inclusief ontbijt (waarde 160 euro).

Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04, olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com. ■ 24 boeken Tien exemplaren van De kleren die wij dragen van Linda Grant (waarde 19,95 euro). Tien exemplaren van Nina Schenk, Gravin von Stauffenberg van Konstanze von Schulthess (waarde 18,95 euro). Twee exemplaren van Verliefd op een ander van Mira Kirshenbaum (waarde 17,95 euro). Een exemplaar van Alles wat ik verzwegen heb van Azar Nafisi (waarde 19,90 euro). Een exemplaar van Amerika Amerika van Ethan Canin (waarde 22,95 euro). ■ Vijf duo-tickets voor het SteM in Sint-Niklaas (waarde 8 euro).

35


HOREN, ZIEN EN… SCHRIJVEN

Seks vroeger en nu Wat hebben tachtigplussers veel zien veranderen

we daarvoor zo gestreden voor de emancipatie van

in hun leven. Neem nu seks. Vroeger was alles

de vrouw?

verboden, nu moet alles kunnen. Ik hoorde verhalen van jonge meisjes die totaal

Porno is op internet makkelijk te vinden. Tieners

onwetend in het huwelijk traden. Of van meneer

bekijken die sites ook. Welk beeld krijgen ze van

pastoor die echtgenoten op hun ‘echtelijke plicht’

relaties, intimiteit, de verhoudingen tussen man en

kwam wijzen als er te weinig kinderen kwamen.

vrouw? Welke invloed oefent porno uit op de ont-

Veilige voorbehoedsmiddelen waren onbereikbaar

vankelijke geest van jongeren? Ze zijn nog op zoek

voor gewone gezinnen. Daarom was het dikwijls

naar hun identiteit en hebben last van opspelende

elke maand bang afwachten. Soms werd de seksu-

hormonen.

ele praktijk op non-actief gezet als de vrouw een

Als jongeren in een liefdevolle omgeving opgroei-

nieuwe zwangerschap niet aankon. We moeten ons

en waar ouders met respect met elkaar omgaan,

geen illusies maken. De engeltjesmakers - mensen

zullen ze wel het onderscheid maken tussen de

die een clandestiene abortus uitvoerden - waren

realiteit en de pornofilmpjes. Helaas, in sommige

erg in trek. Hoeveel dienstmeisjes werden niet

gezinnen

lastiggevallen door de heer of de zoon des huizes?

Vechtscheidingen, fysiek of psychisch geweld,

Vrouwen hadden weinig inbreng bij de seksuele

ruzies met stiefouders, volwassenen die zelf ver-

praktijken, zeker als ze zich in een ondergeschikte

slaafd zijn aan porno. In tv-programma’s, tijd-

positie bevonden. Genieten, daar werd niet over

schriften, boeken en liedjesteksten is seks pro-

gepraat. Seks was een noodzaak om kinderen te

minent en expliciet aanwezig. Stilaan beamen

verwekken. Men stelde zich daar niet veel vragen

ook seksuologen dat dit geen goed signaal is.

bij, de samenleving was nu eenmaal zo. Ik herinner

Hebben we er niet allemaal een beetje schuld

me een regel uit een liedje Zou men armoe lijden,

aan? Waarom wordt Temptation Island nog

om een mondje meer? Mooi gezegd maar was het

steeds uitgezonden? Omdat het nog altijd veel

ook realistisch?

kijkers lokt.

Nu leven we in het andere uiterste. Jongeren die

Uit onderzoek blijkt dat alle jongeren - of ze nu

op hun zestiende nog geen seks hebben gehad,

hetero of homo zijn - dromen van een liefdevolle,

worden meewarig bekeken door hun leeftijdgeno-

stabiele relatie. Maar in de realiteit worden ze

ten. Een relatie van twee maanden vinden ze op

overstelpt met andere boodschappen waarin inti-

die leeftijd al lang. Veel meisjes geven toe aan hun

miteit, verlangen, affectie en respect ver te zoeken

lief van dat moment uit schrik het te verliezen.

zijn. Hoe moeten ze dat rijmen?

Seks is voor sommigen doodgewoon, net zoals

Als je ouder wordt en een goede relatie hebt, weet

eten en drinken. Het is een behoefte die onmiddel-

je dat seksualiteit een ruim begrip kan zijn. Het is

lijk bevredigd moet worden. Tieners worden zwan-

ontroerend als je een koppel in een woonzorgcen-

ger maar weten niet wie de vader zou kunnen zijn.

trum liefdevol met elkaar ziet omgaan. Zij hebben

Ik erger mij ontzettend aan vele videoclips.

hun relatie een diepere inhoud gegeven en kunnen

Halfnaakte meiden liggen suggestief te kronkelen

ervan genieten. Misschien hebben ze ook wel een

rond een stoere zanger. Het zijn natuurlijk allemaal

lange weg afgelegd met vallen en opstaan. Zou ik

bloedmooie stoeipoezen. Maar ze geven het sig-

durven eindigen met een slogan die ook bij recla-

naal dat het opperste geluk zou liggen in een

me voor alcoholische dranken opduikt? ‘Geniet

nachtje seks met hun idool. Dan denk ik: hebben

ervan… maar met mate!’

liggen

de

relaties

moeilijker.

Griet

Als je ouder wordt en een goede relatie hebt, weet je dat seksualiteit een ruim begrip kan zijn. Je hebt je relatie een diepere inhoud gegeven en kan ervan genieten. 36 OKRA juli - augustus 2009


OKRA-LIDKAART = GELD WAARD

Win gratis fiets- of wandelroute Uitjes gelezen blz. 29? Maak kans op een van de 25 gratis fietsroutes De Ronde van Urbanus (waarde 3 euro) of een van de 25 gratis wandelingen Vliegenetersroute (waarde 1,25 euro). Stuur deze bon vóór 31 juli naar OKRA-magazine, Joke Callens, Wandel- of fietsroute, PB 40, 1030 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra. be met de mededeling Wandel- of fietsroute.

Info zie blz. 29.

Win gratis duo-ticket Zin om de prachtige zandsculpturen te bewonderen? Maak kans op een van de 36 gratis duo-tickets voor het Zandsculpturenfestival in Blankenberge (waarde 11 euro). Stuur deze bon vóór 31 juli naar OKRA-magazine, Joke Callens, Zandsculpturen, PB 40, 1030 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Zandsculpturen. Info: Het Zandsculpturenfestival loopt tot 31 augustus in Blankenberge. Open elke dag van 10.00 tot 19.00 uur, www.zandsculptuur.be, 050 200 465. © Studio 100 - Belgium

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Postnr.:

Woonplaats:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Win gratis duo-ticket

Win gratis duo-ticket

Uitjes gelezen blz. 28? Geboeid door de vegetale ontwerpen van Luc Schuiten? Maak kans op een van de twintig gratis duo-tickets (waarde 16 euro). Stuur deze bon vóór 31 juli 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Vegetal city, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Vegetal city. Info zie blz. 28.

Uitjes gelezen blz. 28? Zin in een dagje bio art in Kemzeke? Maak kans op een van de twintig gratis duo-tickets (waarde 16 euro). Stuur deze bon vóór 31 juli 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Verbeke foundation, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Verbeke foundation. Info zie blz. 28.

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Postnr.:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Woonplaats:

Win gratis duo-ticket

Gratis door Hoppeland

Uitjes gelezen blz. 28? Duik je graag de circuspiste in of heb je nostalgie naar de volksspelen en oude foorattracties? Maak kans op een van de twintig gratis duo-tickets (waarde 6 euro) voor de seniorendag op 25 augustus. Stuur deze bon vóór 31 juli 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Straffe Toeren, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Straffe Toeren. Info zie blz. 28.

Uitjes gelezen blz. 29? Zin in een gratis begeleide fietstocht door het Poperingse Hoppeland met proevertjes en bezoeken? Maak kans op een van de twintig gratis fietstochten (waarde 20 euro). Stuur deze bon vóór 31 juli 2009 naar OKRAmagazine, Joke Callens, Hoppeland, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Hoppeland. Info zie blz. 29.

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Postnr.:

Telefoon:

Telefoon:

E-mail:

E-mail:

Woonplaats:

Vijf procent korting OKRA-leden die een vakantiewoning huren bij Euro Relais krijgen voortaan vijf procent korting. OKRA-leden ontvangen bovendien 25 procent korting op het last minute aanbod. Deze korting geldt niet op verzekeringen en kosten en wordt niet gegeven in combinatie met andere kortingen.

Euro Relais biedt meer dan 12 000 authentieke vakantiehuizen in zeventien landen in heel Europa. Van kastelen tot landhuizen, van boerderijen tot molens, van villa’s tot chalets. Bij Euro Relais vindt iedere gast het vakantiehuis dat bij hem of haar past.

Met korting een vakantiewoning huren? Bezoek www.okra.be/eurorelais of bel naar 03 275 05 05. Vermeld tijdens je boeking je kortingscode OKRA08.

Met korting naar Hex Beleef de Planten-, rozen- en moestuindagen in Hex. Met deze bon ontvang je een korting van 2,50 euro per persoon. Je betaalt slechts 5 euro i.p.v. 7,50 euro (max. 2 personen). Info: Kasteel van Hex, 3870 Heks (Heers) 12 en 13 september van 10.00 tot 18.00 uur.

Naam en voornaam: Straat en nr.: Postnr.: Telefoon:

Woonplaats: E-mail:


colofon

OKRA-regio’s

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Aureel Chanterie, Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Wivina Somers, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper

Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld Eric Fimmers

Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen

Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst 053 82 60 80 fax 053 82 60 90 com@publicarto.be

Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 26 63 53 fax 056 26 63 10 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

c pe

o

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

02 246 57 72

Het septembernummer 2009 verschijnt uiterlijk op 29 augustus 2009.

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

38 OKRA juli - augustus 2009

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender ■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender

tvol actie f

n pe

kristelijk r es

Oplage: 175 090 exemplaren Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 44


BOOTEXCURSIES

HET HELE JAAR DOOR �� Op de IJzer - IJzertocht tussen Nieuwpoort en Diksmuide �� Te Nieuwpoort - op de monding van de IJzer �� Op zee - tussen Oostende en Nieuwpoort �� NIEUW: Diksmuide-Ieper + Vele mogelijkheden & verschillende toffe formules voor een daguitstap Barbecue op zee - Lunchcruise Feestjes op het water Zie onze vaarprogramma’s en formules op www.seastar.be

www.

.be

tel. 058/23 24 25

fax 058/23 24 00 - www.seastar.be - info@seastar.be

KORTINGSBON

Geldig op dagvaarten en voor MAX. 2 VOLWASSENEN EN 2 KINDEREN PER BON (juli-augustus). Niet cumuleerbaar met andere acties.

GROEPSTARIEF I.P.V. INDIVIDUEEL TARIEF

OKRA

PUB OKRA 1

29-05-2009 09:24:41

Superstunt 3 puzzelboeken + bestseller! ver Nu overal verkrijgbaar!

vakantie

PAKKET

€ 9,95 * 9,65 i.p.v. e€win2kelwaarde *Normal

Is uw vakantie ook niet compleet zonder een puzzelboek van Denksport of een leuk ontspannend boek? Dan mag het vakantiepakket van Denksport zeker niet in uw koffer ontbreken. Want naast 3 van de leukste Denksport-puzzelboeken krijgt u de meeslepende thriller “De Indiase Bruid” van Karin Fossum cadeau! En dit alles voor de stuntprijs van maar € 9,95 ipv € 29,65! KEE036_adv_zomer_Okra A.indd 1

04-05-2009 11:01:15


HOORCENTRA

Vroeger had ik een hoorprobleem, maar nu heb ik een oplossing gevonden bij Dialogue

‘In vertrouwen met Dialogue’ Boogie Boy [Paul Ambach]

Wist u dat...

1 miljoen Belgen slechthorend zijn? Doe net

E

lke mens is anders. Elke mens leeft anders. Daarom hebben onze audiologen zoals Boogie Boy de Audio Lifestyle Test ontwikkeld, een eenvoudige vragenlijst die u de GRATIS HOORTEST en de weg wijst naar het hoorapparaatje dat perfect bij uw lifestyle past. vind een oplossing voor uw De test is slechts één van de manieren waarop wij ons inzetten om hoorprobleem. Gelieve deze coupon af te geven in het Hoorcentrum of op te sturen de ideale oplossing te vinden voor uw hoorprobleem: praktisch, naar Dialogue - Technologiestraat 65 - 1082 Brussel. comfortabel, efficiënt en persoonlijk. Wij hebben de knowhow, de technologie en vooral de mensen om u te helpen: gediplomeerde, contacteer mij voor een GRATIS HOORTEST door het Riziv erkende audiologen die hun werk met enthousiasme stuur mij een infopakket toe doen en die de tijd nemen om echt naar u te luisteren. Want alles NAAM: begint met de dialoog.

JA

ADRES:

Iemand om mee te praten

HOORCENTRUM

OKRA

VOOR MEER INFO: BEL GRATIS 0800 94 229 OF WWW.DIALOGUE.BE

TEL.

OKRA-Magazine juli 2009  

OKRA-Magazine juli 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you