__MAIN_TEXT__

Page 1

«Disse 40 andaktene har jeg skrevet for mennesker som føler seg for slitne til å lese i Bibelen på egen hånd, men som samtidig vet at de trenger å høre Gud tale til dem. Andaktene er ment som en hjelp til deg som ønsker å finne tilbake til et nært fellesskap med Gud. Eksperter sier at det tar tre uker å skape en ny vane og seks uker å utvikle et nytt tankesett. Derfor blir dette 40 dager – eller seks uker – med «medisin» fra Guds ord, med det for øye å hjelpe deg til å gjenoppdage det Gud alt har lagt ned i hjertet ditt, og gjenfinne den nære kontakten med Gud – hjertespråket.»

– Rachel Hickson

ISBN 978-82-7199-352-8

Stepping Stones COV_N.indd 1

R ACHEL H ICKSON

Rachel Hickson leder HARTCRY for CHANGE i Oxford, England. Hun har en tjeneste som internasjonal taler og forfatter, og har jobbet mange år i Afrika sammen med evangelisten Reinhard Bonnke. Rachel er gift med Gordon, og sammen har de to barn og et barnebarn. Rachel Hickson har skrevet flere bøker som er oversatt til flere språk, blant annet har Bønnens privilegium (Prokla-Media 2006) og Lengsel etter gjennombrudd (Prokla-Media 2008) tidligere blitt utgitt på norsk.

S T EG MOT f R I HET

Steg mot frihet er en 40-dagers andaktsbok om håp og nytt liv i Gud, skrevet til den som trenger hjelp og oppmuntring i sitt daglige liv med Gud og hans ord.

S

T EG MOT

f

RIHE T

ANDAKTER FOR 40 DAGER

RACHEL HICKSON

16-09-09 00:01:18


Steg mot frihet – andakter for 40 dager Copyright © 2009 Rachel Hickson Originalens tittel: Stepping Stones to Freedom Først utgitt av Monarch Books (2009) et imprint i Lion Hudson plc, Wilkinson House, Jordan Hill Road, Oxford OX2 8DR, UK. www.lionhudson.com Norsk copyright: © 2009 Luther Forlag AS Prokla-Media er et imprint i Luther Forlag AS Til norsk ved Andreas Kristiansen Foto: Bill Bain, Roger Chouler, Simon Cox, Estelle Lobban, Nick Rous, Stock Xchange Norsk sats ved: Kristian Kapelrud Skrift: Myriad Pro 10,5/14,3 pt. Trykk og innbinding: Nor Grafisk Første opplag 2009-09-14 ISBN: 978-82-7199-352-8 Der ikke annet er angitt, er bibelsitatene hentet fra oversettelsen fra Det norske bibelselskaps forlag, 1978/2005.

SStones_inside_N.indd 4

16-09-09 09:06:46


Innhold Takk

8

Innledning

9

Steg mot frihet: 1: Ny frihet

1. dag–7. dag 

13

2: Nytt lederskap

8. dag–14. dag

35

3: Nytt håp

15. dag–21. dag

59

4: Nye tanker

22. dag–28. dag

87

5: Nye drømmer

29. dag–34. dag

111

6: Nytt liv

35. dag–40. dag

133

Våg å drømme! av Helen Azer

155

Om forfatteren

156

Heartcry Ministries og Heartcry for Change

158

7

SStones_inside_N.indd 7

16-09-09 09:06:48


Innledning Salige er de som har sin styrke i deg, de som lengter etter å dra opp til templet. Sal 84, 6

Jeg har skrevet disse andaktene til hjelp for deg som ønsker å finne tilbake til et nært fellesskap med Gud. Du må derfor være forberedt på en vandring full av oppdagelser. Du må ta en beslutning om å la Guds ord forvandle det du tenker om deg selv og fremtiden din. Kanskje har du akkurat hatt det tøft, og dine drømmer for fremtiden har fått seg en bulk eller to: Ektefellen din har kanskje reist fra deg, barna dine gjør det kanskje ikke så bra på skolen, sjefen din er overlegen og lite støttende eller kanskje sliter du økonomisk. Uansett hva du strever med, så har du mistet den nære kontakten med Gud og opplevelsen av å ha rett perspektiv på livet. Disse 40 andaktene har jeg skrevet for mennesker som føler seg for slitne til å lese i Bibelen på egen hånd, men som samtidig vet at de trenger å høre Gud tale til dem. Andaktene er ment som en hjelp til deg, så du kan høre Gud tale til deg igjen. Eksperter sier at det tar tre uker å skape en ny vane og seks uker å utvikle et nytt tankesett. Derfor blir 9

SStones_inside_N.indd 9

16-09-09 09:06:49


Steg

mot

Frihet

dette 40 dager – eller seks uker – med «medisin» fra Guds ord, med det for øye å hjelpe deg til å gjenoppdage det Gud alt har lagt ned i hjertet ditt, og gjenfinne den nære kontakten med Gud – hjertespråket. Mange av oss snakker ikke lenger dette hjertespråket «flytende». Jeg tror at når du renser ditt sinn med hans ord, vil du igjen opp­dage ditt virkelige kall. Når du bruker tid med Guds ord, vil ditt sinn bli fornyet, og ordene som kommer ut av munnen din vil være et ekko av himmelens melodi for ditt liv. Så la oss be: «Far, disse ordene er som medi­ sin for meg i dagene som kommer. Ditt ord styrker meg og vil gjøre sitt verk i livet mitt – ånd, sjel og kropp. Far, jeg stoler på at du vil hjelpe meg til å gjøre en forandring i livet mitt, slik at jeg kan gjøre de tingene du ber meg om å gjøre, si de ordene du ber meg om å si, og leve det livet du ber meg om å leve. 10

SStones_inside_N.indd 10

16-09-09 09:06:50


Innledning

Takk, Far, for at du tar meg med på denne reisen mot frihet og forandring. Fra i dag er jeg forberedt på denne «hjertereisen»! Takk, Far! Amen.» Hva er så neste steg? Disse andaktene er skrevet som en serie på 40 dager, med et nytt tema for hver uke. Hvert av disse emnene er ett steg på en lengre oppdagelsesreise der Gud vil utfordre og fornye måten du tenker på – et område av livet om gangen. Her er de seks stegene: 1. Ny frihet 2. Nytt lederskap 3. Nytt håp 4. Nye tanker 5. Nye drømmer 6. Nytt liv

11

SStones_inside_N.indd 11

16-09-09 09:06:50


Steg

mot

Frihet

Hver dag skal vi lese en tekst fra Bibelen og diskutere et tema fra teksten, før vi avslutter med en bønn. Du burde gjøre dette gjentatte ganger – mer enn en gang om dagen hvis du har mulighet – slik at ordet kan få virke og forandrer deg. Ved slutten av hver uke bør du sette av tid til å gå gjennom alle ukas tekster. La disse ordene prege deg inntil du er viss på at du virkelig har fått tak på kraften i den aktuelle sannheten for ditt liv. Jeg tror at når du gjør dette, vil du snart merke at Guds ord hjelper deg til å gjenoppdage hva du virkelig lengter etter. Ordet kommer til å ta tilbake det fienden har stjålet, gi deg sanne og sunne tanker, gjenoppvekke drømmene dine og fornye livet ditt! Så les, be og tal disse ordene til deg selv og merk at livet blir helbredet når ordet får gjøre sitt verk! Tusen takk for at du er villig til å legge ut på denne reisen mot frihet.

Rachel Hickson

12

SStones_inside_N.indd 12

16-09-09 09:06:51


Det

første steget

Ny frihet

13

SStones_inside_N.indd 13

16-09-09 09:06:52


steg

mot

Frihet

1. dag Og nå, så sier Herren, han som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel: Frykt ikke, jeg har løst deg ut; jeg har kalt deg ved navn, du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir Egypt som løsepenge for deg, Nubia og Seba til vederlag for deg. Fordi du er dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket av meg, gir jeg mennesker i ditt sted, folkeslag til vederlag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med deg! JeS 43, 1–5

I dag griper Gud din hånd. Han holder ansiktet ditt i hendene sine og forteller deg at du har stor verdi. Noen ganger tenker vi at bare onde mennesker får oppleve vonde ting, så når det plutselig skjer med oss, konkluderer vi med at vi må være onde. Men selv når vi vandrer gjennom bitende kritikk eller blir overmannet av sykdom eller død, lover Gud at han er med oss og at disse omstendighetene ikke skal beseire oss. Han skapte 14

SStones_inside_N.indd 14

16-09-09 09:06:53


Det

Første steget

ny

Frihet

oss, så derfor vet han hva vi tåler og han kommer til å hjelpe oss! Når vi går gjennom disse vanskelige periodene, er det ikke slik at Gud så vidt bærer over med oss. Nei, han fryder seg over oss! La ham derfor fortelle deg at du er verdifull, at du er elsket og at du er høyt skattet. Gud elsker deg. Det er ikke fordi Gud ikke bryr seg om deg at du er i en vanskelig situasjon.

15

SStones_inside_N.indd 15

16-09-09 09:06:54


«Disse 40 andaktene har jeg skrevet for mennesker som føler seg for slitne til å lese i Bibelen på egen hånd, men som samtidig vet at de trenger å høre Gud tale til dem. Andaktene er ment som en hjelp til deg som ønsker å finne tilbake til et nært fellesskap med Gud. Eksperter sier at det tar tre uker å skape en ny vane og seks uker å utvikle et nytt tankesett. Derfor blir dette 40 dager – eller seks uker – med «medisin» fra Guds ord, med det for øye å hjelpe deg til å gjenoppdage det Gud alt har lagt ned i hjertet ditt, og gjenfinne den nære kontakten med Gud – hjertespråket.»

– Rachel Hickson

ISBN 978-82-7199-352-8

Stepping Stones COV_N.indd 1

R ACHEL H ICKSON

Rachel Hickson leder HARTCRY for CHANGE i Oxford, England. Hun har en tjeneste som internasjonal taler og forfatter, og har jobbet mange år i Afrika sammen med evangelisten Reinhard Bonnke. Rachel er gift med Gordon, og sammen har de to barn og et barnebarn. Rachel Hickson har skrevet flere bøker som er oversatt til flere språk, blant annet har Bønnens privilegium (Prokla-Media 2006) og Lengsel etter gjennombrudd (Prokla-Media 2008) tidligere blitt utgitt på norsk.

S T EG MOT f R I HET

Steg mot frihet er en 40-dagers andaktsbok om håp og nytt liv i Gud, skrevet til den som trenger hjelp og oppmuntring i sitt daglige liv med Gud og hans ord.

S

T EG MOT

f

RIHE T

ANDAKTER FOR 40 DAGER

RACHEL HICKSON

16-09-09 00:01:18

Profile for Luther Forlag

Steg mot frihet  

Steg mot frihet er en 40-dagers andaktsbok om håp og nytt liv i Gud, skrevet til den som trenger hjelp og oppmuntring i sitt daglige liv med...

Steg mot frihet  

Steg mot frihet er en 40-dagers andaktsbok om håp og nytt liv i Gud, skrevet til den som trenger hjelp og oppmuntring i sitt daglige liv med...

Advertisement