Page 1

Gi ikke slipp på din åndelige arv!

I Momentum – kraften i en åndelig arv skriver far og sønn, Bill og Eric Johnson, om sine egne erfaringer fra tiår i vekkelsesarbeid. De tar for seg prinsipper fra Guds ord om hvordan du kan velsignes av kraften i den åndelige arven som du har tilgang på.

KRAFTEN I EN ÅNDELIG ARV

Gud ønsker at hans velsignelse skal gå i arv fra generasjon til generasjon. Fra far til sønn, fra mor til datter, fra eldre ledere til yngre ledere. Vekkelsesbevegleser kommer og går, men Guds tanke var at hans velsignelse skulle vedvare, at den gudsgnisten som hadde satt hjerter i brann fremdeles skulle fortsette å brenne gjennom generasjoners gang.

Bill Johnson er femte generasjons pastor og far til Eric. Sammen med sin kone Beni er han hovedpastor for Bethel Church i Redding, California. De har tre barn og åtte barnebarn som alle er engasjert i menighetsarbeid. Momentum – kraften i en åndelig arv er Johnsons tredje bok på norsk.

ISBN 978-82-7199-399-3

,!7II2H1-jjdjjd! Momentum_omslag_13x205.indd 1

ERIC & BILL JOHNSON

Eric Johnson er en av lederne av Bethel Churchs bibelskole. Eric er sjette generasjons pastor og gift med Candace. Sammen har de to døtre, Kennedy og Selah. Momentum ISBN 978-82-7199-399-3 07-02-12 – kraften i en åndelig arv er hans første bok.

15.02.127 17:43


Åndelig arv er en sannhet av største betydning som Kristi legeme må gjenerobre. Gjennom Momentum viser Johnsonslekten oss mer av hvilken gave åndelig arv er, og de gir dette fantastiske og forunderlige en ny og sentral plass i vår bevissthet. Bob Hartley Deeper Water Ministries og forfatter av Å tjene Gud i arbeidslivet, Prokla-Media Denne boka er en levendegjøring av Malaki 4,5–6. Ved at Bill og Eric, far og sønn, står sammen om Momentum, gir de oss et eksempel på hvordan generasjonene smelter sammen, noe som blottlegger en åpenbaring av enorm dybde. Jeg tror noe vil bli plantet i hjertet ditt når du oppdager din personlige, åndelige arv som et Guds barn, og du reises opp til å stå på dine forfedres skuldre. Jeg anbefaler denne viktige boka på det varmeste. Ché Ahn Seniorpastor, HROCK Church President, Harvest International Ministry

8

Momentum

Momentum 130x205.indd 8

10.02.126 09:38


Innhold Forord .......................................................................................................... 11 Innledning ................................................................................................ 15 1 – Arvekraft – Bill Johnson ...................................................... 19 2 – Alt mitt er ditt ........................................................................... 37 3 – Ta arven i eie ............................................................................... 49 4 – Hedre heltene – Bill Johnson ............................................ 59 5 – For evig og alltid ...................................................................... 69 6 – Kunsten å arve det overnaturlige – Bill Johnson ....... 87 7 – Podet inn i familien ............................................................. 103 8 – Kunsten å leve i absolutt trygghet .............................. 115 9 – Arv innebærer stort ansvar ............................................. 127 10 – Kunsten å fostre sterke mennesker ............................ 139 11 – Avslutningsvis – Bill Johnson .......................................... 153Momentum 130x205.indd 9

9

10.02.126 09:38


10

Momentum

Momentum 130x205.indd 10

10.02.126 09:38


Forord Far/sønn-prinsippet er en hjørnestein i Guds rike og hele Guds plan for mennesket på jord. Denne nøkkelsannheten har vært skjult for oss – med sitt fravær i historien og sitt nærvær i Bibelen. Av alle de navn Jesus kunne ha kalt Gud, kalte han ham «Far», første gang da han var tolv år og siden gjennom hele sin tjeneste. Guds Sønn var hans grunnleggende identitet. Da Jesus ble døpt, erklærte Gud: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Hvordan kan vi ha oversett denne strategiske forbindelsen? Fraværet har vært en forbannelse; gjenoppdagelsen vil føre til umiddelbar og usigelig velsignelse. Få med deg hva Bill og Eric Johnson, far og sønn, sier om arv – om privilegiene i far- og sønnrelasjonen og hvordan det kommer til uttrykk. Dette er intet mindre enn grunnlaget for Guds plan med kosmos. Gud hadde en familie i tankene, og familien skulle være modellen, drivkraften i himlenes rike, Guds kultur. I over ti år har jeg fulgt med på det som har skjedd i Bethel, og jeg har vært så heldig å få besøke Redding, California, flere ganger i mange forskjellige roller, fra å være gjestetaler 

Momentum 130x205.indd 11

11

10.02.126 09:38


i menigheten og lærer ved School of Supernatural Ministry, til bare å «henge» på skoleområdet, kontorene, helbredelsesrommene og bønnetjenesten. Denne boka er nettopp det jeg forventet ville bli født ut fra noe av det mest utrolige og vidtfavnende Gud gjør i hele verden. Det ligger en hemmelighet i det som kommer til uttrykk ved Bethel. Den som leter etter noe avansert, vil bli skuffet. Hemmeligheten rommes i ett ord – familie – og uttrykkes med to: fedre og sønner. Bill og Eric forstår hvor sentralt dette med arv er, og de forsøker å gi det ansikt, hender, føtter og kropp, så vel som stemme. Ekkoet fra Salme 2 høres over hele verden: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag ... Tjen Herren med ærefrykt og glede» (Sal 2,7 og 11). Denne boka tar for seg det som er profetert i Malaki 4,5–6: Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Det som er skrevet i Malaki 4,5–6 blir oppfylt i vår tid på steder som Bethel Church i Redding, California, og i mennesker som Bill og Eric Johnson. Dette er en bok i frontlinjen om et tema i frontlinjen, skrevet av en far og en sønn som kjemper ved frontlinjen. Det skjer over hele verden, og det virker! Det virker fordi det er det Gud hadde i tankene fra begynnelsen av. Det var riktig da, og det er riktig nå! Ideen bak denne boka er rett. Innholdet i denne boka er rett. Det enorme potensialet til denne boka er rett! Og alt sammen er fordi Gud hadde rett helt fra begynnelsen 12

Momentum

Momentum 130x205.indd 12

10.02.126 09:38


av når det gjelder familie, og hele vår fantastiske opplevelse av tid, rom, lys og liv kan aldri få et rett klimaks uten det. Takk, Bill og Eric, for at dere blåser en av de første fanfarene for den store oppvåkningen av den evige ordningen: Fedre & sønner, Guds evige familieforetak. Jack Taylor Leder for Dimensions Ministries Melbourne, FloridaMomentum 130x205.indd 13

13

10.02.126 09:38


14

Momentum

Momentum 130x205.indd 14

10.02.126 09:38


Innledning Jeg må drive med politikk og krig, så mine sønner kan ha friheten til å drive med matematikk og filosofi. – John Adams Amerikansk president, 1797–1801 Da jeg gikk i gang med å skrive denne boka, var det ut fra et dypt ønske om å formidle en bevissthet til Kristi kropp om Guds rikes privilegier og ansvar. Jeg lengter etter å se en generasjon med større forståelse for hvem Gud er, se dem bli dratt inn i hans mysterier. Det er et utbredt problem at vi lar våre egne livserfaringer og omstendigheter definere hvem Gud er på en måte som forminsker ham. Et resultat er at vi har laget egne læresetninger og teologiske forklaringer som holder det sanne evangelium skjult. Det igjen fører til at kristne over hele planeten ikke er klar over hvem Gud er og hva han har tenkt å gjøre. Dette har i siste instans skapt en feilaktig presentasjon av evangeliet. Én ting vi vet, er at Jesus helt og fullkomment representerte Guds rike. At han lyktes så til de grader med det, var ikke bare på grunn av den kraft og autoritet han hadde, men også fordi 

Momentum 130x205.indd 15

15

10.02.126 09:38


han var så bevisst på sin Far og relasjonen til ham. Denne fullkomne enheten gjorde at han til fulle kunne representere evangeliets kraft. «Jeg gjør bare det jeg ser Far gjøre,» sa han (se Joh 5,19). Han skammet seg ikke over at han hadde sin Far å takke for suksessen. Skammet seg ikke! Min lengsel er at vi må få tilbake forståelsen for åndelig arv. Utfordringen med å bruke ordet ­arv, er at hver enkelt leser har sin formening om hva som ligger i det. Hvis en tror at han ikke har del i noen arv, vil reaksjonen være at «dette har ikke noe med meg å gjøre». Jeg treffer ofte kristne som i fullt alvor mener at de har liten eller ingen del i arv og velsignelser som kommer fra Gud, og derfor trekker de seg unna et liv som Kongens sønner og døtre. Denne boka går i rette med en slik tankegang. Samtidig er boka også for dem som vet at de har en arv, og som ønsker å se den vokse for neste generasjon. Vissheten om vår arverett og framdriften den skaper, er av største betydning. Det som skjer over hele verden i dag, og det tempo Guds rike går fram med, tar pusten fra oss. Den drivkraften som arven gir oss, fører oss inn på ukjente territorier, både åndelig og fysisk. Derfor må vi, den generasjonen som lever i dag, prioritere dette med å forstå prinsippene om arv. En ennå ufødt generasjon er avhengig av at du og jeg bereder veien for dem. Men her er nettopp sakens kjerne: Vi kan bare berede veien for dem hvis vi selv går den veien som er beredt for oss. Kobler du deg på denne drivkraften, vil det endre kursen på både ditt liv og livet til menneskene rundt deg. Det er umulig for den å ikke gjøre det. Historien har vist oss at ganske få har forstått hva dette med arv egentlig går ut på, og siden de er så få, har vi utformet en teologi som sier at det de opplevde, var noe «enestående». Det litt mystiske med begrepet «arv» blir avslørt for øynene på oss alle når vi 16

Momentum

Momentum 130x205.indd 16

10.02.126 09:38


skjønner at alle mennesker har det. Dette enestående er for alle – inkludert deg! Da jeg møtte Don Milam fra Destiny Image Publishing og vi begynte å snakke om dette prosjektet, dukket det opp en flott idé – at faren min skulle bidra. Han har skrevet fire av kapitlene (de er merket). Det ble så riktig, ikke bare fordi arv er noe som ligger oss begge sterkt på hjerte, men også fordi arv handler om generasjoner. Vi tenkte det ville være bra å ha med både farens og sønnens perspektiv. Det er en ære for meg at faren min har bidratt til denne boka. Takk, pappa! Eric Johnson Bærer av arvenMomentum 130x205.indd 17

17

10.02.126 09:38


Gi ikke slipp på din åndelige arv!

I Momentum – kraften i en åndelig arv skriver far og sønn, Bill og Eric Johnson, om sine egne erfaringer fra tiår i vekkelsesarbeid. De tar for seg prinsipper fra Guds ord om hvordan du kan velsignes av kraften i den åndelige arven som er din.

KRAFTEN I EN ÅNDELIG ARV

Gud ønsker at hans velsignelse skal gå i arv fra generasjon til generasjon. Fra far til sønn, fra mor til datter, fra eldre ledere til yngre ledere. Vekkelsesbevegleser kommer og går, men Guds tanke var at hans velsignelse skulle vedvare, at den gudsgnisten som hadde satt hjerter i brann fremdeles skulle fortsette å brenne i stadig nye genreasjoner.

Bill Johnson er femte generasjons pastor og far til Eric. Sammen med sin kone Beni er han hovedpastor for Bethel Church i Redding, California. De har tre barn og åtte barnebarn som alle er engasjert i menighetsarbeid. Momentum – kraften i en åndelig arv er Bill Johnsons tredje bok på norsk.

ISBN 978-82-7199-399-3

ERIC & BILL JOHNSON

Eric Johnson er en av lederne av Bethel Churchs bibelskole. Eric er sjette generasjons pastor og gift med Candace. Sammen har de to døtre, Kennedy og Selah. Momentum ISBN 978-82-7199-399-3 07-02-12 – kraften i en åndelig arv er hans første bok.

,!7II2H1-jjdjjd! Momentum_omslag_13x205.indd 1

24.02.128 14:22

Momentum - kraften i en åndelig arv  

Gi ikke slipp på din åndelige arv!Gud ønsker at hans velsignelse skal gå i arv fra generasjon til generasjon. Fra far til sønn, fra mor til...

Momentum - kraften i en åndelig arv  

Gi ikke slipp på din åndelige arv!Gud ønsker at hans velsignelse skal gå i arv fra generasjon til generasjon. Fra far til sønn, fra mor til...

Advertisement