Page 1

D

Med tredimensjonal kr ybbe og adventskalender

BARNET I BETLEHEM

Dette er adventskalenderen som også formidler

juleevangeliet til barn.

Illustratør: Honor Ayres Oversetter: Robert Botn Copyright © 2008 ANNO DOMINI PUBLISHING, Bookhouse, Orchard Mews, 18 High Street, Tring, Herts HP235AH, England Original tittel: The Christmas Baby Copyright © 2009 Luther forlag AS Prokla-Media ISBN 978-82-7199-345-0

ISBN 978-82-7199-345-0

S al ly Ann Wr ight og Honor Ay res

Forfatter: Sally Ann Wright

BARNET I BETLEHEM S a l l y

CHRISTMAS_BABY_PPC_NO.indd 1

A n n

W r i g h t • H o n o r

A y r e s

30-04-09 13:05:49


F

Maria og engelen

For lenge siden levde det en jente som het Maria. En dag kom en engel på besøk til henne. «Ikke vær redd,» sa engelen. «Gud har sendt meg for å fortelle deg at du skal føde et barn. Du skal kalle ham Jesus. Han er Guds sønn.» Maria ble først redd. Men hun lovte at hun ville gjøre det Gud ønsket.


M

Maria besøker Elisabet

Maria dro for å fortelle kusinen sin, Elisabet, de gode nyhetene. «Du er helt spesiell,» sa Elisabet til henne. «Gud har utvalgt deg til å være moren til hans egen sønn.» Så fortalte Elisabet at også hun skulle få et barn. Hun hadde ventet på barn i mange år. Maria priste Gud for alle de gode tingene han gjorde og for at han hadde utvalgt henne til en så viktig oppgave.


M

Ve i e n t i l B e t l e h e m

Maria bodde i den lille byen Nasaret. Men pü den tiden da hun skulle føde, befalte den romerske keiseren at alle skulle telles i byen der familien kom fra. Maria mütte reise til Betlehem sammen med mannen sin, Josef. Betlehem var noen dagers reise fra Nasaret, og mange flere reiste den samme veien.


Stallen

D

Da de kom fram til Betlehem prøvde Josef å finne et sted å overnatte. Men byen var overfylt av mennesker på grunn av folketellingen. Det var bare plass i en stall. Den natta fødte Maria barnet i stallen. Hun tullet ham inn i et tøystykke og lagde en seng til ham i en krybbe.


D

Noen gjetere får en overraskelse

Den kvelden var det noen gjetere ute på slettene i nærheten. De passet på sauene sine. Plutselig ble himmelen fylt av sterkt lys, og en engel viste seg for dem. Gjeterne ble først veldig redde.


I

Englenes budskap

«Ikke vær redde,» sa engelen. «Jeg har gode nyheter til dere. I dag er det født en frelser i Betlehem. Dere vil finne barnet i en krybbe, for han ble født i en stall.» Plutselig ble himmelen fylt av mange engler som priste Gud for at han sendte Jesus for å frelse verden. «Ære være Gud!» sang de. «Og fred til alle på jorden.»


D

Med tredimensjonal kr ybbe og adventskalender

BARNET I BETLEHEM

Dette er adventskalenderen som også formidler

juleevangeliet til barn.

Illustratør: Honor Ayres Oversetter: Robert Botn Copyright © 2008 ANNO DOMINI PUBLISHING, Bookhouse, Orchard Mews, 18 High Street, Tring, Herts HP235AH, England Original tittel: The Christmas Baby Copyright © 2009 Luther forlag AS Prokla-Media ISBN 978-82-7199-345-0

ISBN 978-82-7199-345-0

S al ly Ann Wr ight og Honor Ay res

Forfatter: Sally Ann Wright

BARNET I BETLEHEM S a l l y

CHRISTMAS_BABY_PPC_NO.indd 1

A n n

W r i g h t • H o n o r

A y r e s

30-04-09 13:05:49

Barnet i Betlehem  
Barnet i Betlehem  

Juleevangeliet fortalt med flotte illustrasjoner. Boka har en adventskalender og "pop-up"-julekrybbe i omslaget.

Advertisement