Page 9

Metsäsuhde ja elämänkaari Tutkimusten mukaan yksilön metsäsuhteen muotoutuminen on elämänpituinen, monimutkainen prosessi, jonka lähtökohtana ovat omat metsiin liittyvät kokemukset ja elämykset elämänkaaren varrella.12 Siihen vaikuttavat myös metsään liittyvät aistihavainnot, mielikuvat, tunteet, asenteet, arvot, tiedot, taidot ja toiminnat. Erityisesti myönteiset kokemukset ja tunteet syventävät metsäsuhdetta. Jokaisella on oma yksilöllinen ja eri tavoin painottuva suhteensa metsään. Metsäsuhde muuttuu iän myötä, sillä eri elämänvaiheissa metsä saa erilaisia merkityksiä.13 Metsäsuhteen rakentumisen kannalta lapsuus on olennainen vaihe. Lapset tarvitsevat mahdollisimman varhain kokemuksen siitä, että luontoon voi mennä. Aikuisten oma läheinen metsäsuhde sekä myönteinen asenne ja innostus metsäluontoa kohtaan ovat ratkaisevia, mutta lapset ovat luonnostaan kiinnostuneita luonnon tutkimisesta.14 Luonnosta vieraantumisesta ja vieraantumisen vaikutuksista puhutaan paljon. Kun metsä aiemmin oli osa lasten luontaista elinympäristöä, nykylapsilla on yhä vähemmän välittömiä kokemuksia metsästä.

Suhdetta metsään voidaan rakentaa antamalla mahdollisuus omaan havainnointiin, kokemiseen ja tutkimiseen. Mitä enemmän erilaisia kontakteja metsiin on, sen monipuolisemmaksi metsäsuhde muodostuu.

9

Metsäsuhteiden kenttä. Luston julkaisuja 1 (2017)  

Asiasanat: metsä, metsät, metsänkäyttö, luonnon virkistyskäyttö, metsätalous, metsät -- monikäyttö, arvot, arvottaminen, suhteet, asenteet,...

Metsäsuhteiden kenttä. Luston julkaisuja 1 (2017)  

Asiasanat: metsä, metsät, metsänkäyttö, luonnon virkistyskäyttö, metsätalous, metsät -- monikäyttö, arvot, arvottaminen, suhteet, asenteet,...

Advertisement