Page 11

• Miten metsäsuhteen vahvistaminen yhteiskunnassa palvelee tai hyödyttää organisaatiotasi? • Mitä voisimme tehdä yhdessä metsäsuhteen vahvistamiseksi? Millaista metsäsuhdetta haluaisit vahvistaa? Miten? Mitä Lusto ja SMY voisivat teidän kanssanne tehdä? • Olisiko organisaatiosi kiinnostunut olemaan mukana hakemassa suomalaista metsäsuhdetta Unescon elävän perinnön kansalliseen (kansainväliseen) luetteloon? Mitä hyötyä uskoisit tästä olevan?

Metsäsuhde käsitteenä Metsäsuhde-termiä ei ole juurikaan käytetty tai sen sisältöä pohdittu haastateltujen organisaatioissa. Metsäsuhteen merkitykset saavat kuitenkin haastatelluissa voimakasta vastakaikua. Samantyyppisiä sisältöjä on käytetty, ja toisinaan on puhuttu luonto- tai ympäristösuhteesta. Metsäsuhde-termiä pidettiin kiinnostavana ja käyttökelpoisena työkaluna. Joissakin organisaatioissa metsäsuhde-termi on otettu saman tien käyttöön (esimerkiksi Luston metsäsuhdetyöpajaan osallistumisen jälkeen). Metsäsuhde käsitettiin toisaalta osana luontosuhdetta tai vielä laajempaa ympäristösuhdetta, mutta toisaalta metsäsuhde sisältää aivan erityisiä vain metsään liittyviä näkökulmia. Tällainen on esimerkiksi työn näkökulma. Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että metsäsuhde on ennen kaikkea henkilökohtainen ja osa ihmisen identiteettiä. Keskusteluiden aikana kuitenkin huomattiin, että myös organisaatiolla voi olla metsäsuhde, jota se edistää. Tällöin organisaation metsäsuhde on lähellä sen imagoa tai brändiä ja tukee sen identiteettiä. ”Luontokasvatuksessa puhutaan luontosuhteesta. Koska metsä on keskeinen osa suomalaista luontoa, luontosuhde löytyy usein metsän kautta.” (LYKE) ”Metsäsuhde on kokonaisvaltainen näkemys, joka sisältää sen, että metsiä voidaan hyödyntää eri tavoilla.” (RK) ”Metsäsuhde on enemmän kuin luonto- tai ympäristösuhde. Se on monitahoinen ja siihen liittyy metsien vastuullinen, kestävä käyttö.” (UPM) “Onko metsäsuhde teennäinen sana, käyttävätkö sitä vain ‘metsäuskovaiset’? Yleensä puhutaan luontosuhteesta, toisaalta sillä termillä on luonnonsuojelullinen vivahde. Metsäsuhde on ihmisen ja metsän välinen aktiivinen suhde, metsän kokeminen aistein. Suomen Latu puhuu ulkoilusta, ei metsäsuhteesta.” (SL) “Metsäsuhteessa on mukana työn näkökulma. Luontosuhde pitää sisällään suojelun, se ei sisällä työtä ja työn kautta tulevaa suhdetta”. (MH) “Metsäsuhde on moniulotteinen, siihen sisältyy monia tasoja, niin henkilökohtainen kuin esim. kansallinen taso. Metsäkulttuurista ja metsäsuhteesta pitäisi saada kansallisen ylpeilyn aihe.” (MMS)

11

Metsäsuhteiden kenttä. Luston julkaisuja 1 (2017)  

Asiasanat: metsä, metsät, metsänkäyttö, luonnon virkistyskäyttö, metsätalous, metsät -- monikäyttö, arvot, arvottaminen, suhteet, asenteet,...

Metsäsuhteiden kenttä. Luston julkaisuja 1 (2017)  

Asiasanat: metsä, metsät, metsänkäyttö, luonnon virkistyskäyttö, metsätalous, metsät -- monikäyttö, arvot, arvottaminen, suhteet, asenteet,...

Advertisement