Page 1

Bohemian Crystal Chandeliers

Чешские хрустальные люстры

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


Dovolte nám seznámit Vás s novou kolekcí našich svítidel, určenou nejen pro rok 2010. Naleznete v ní nové lustry netradiční koncepce (kombinace nerezových lanek s celobroušenými ověsy různých tvarů), dále jsme rozšířili řadu velkorozměrových svítidel o nové modely, u lustrů se skleněnými rameny také naleznete nová svítidla, která vycházejí z tradičních nejprodávanějších modelů a konečně na konci katalogu představujeme

zcela

novou

řadu

svítidel MARIA TEREZIA. Cítili

C h a n d e l i e r s

It is our pleasure to present our new collection of lights designed not only for the year 2010. Leaving the traditional concepts behind, in this collection you will find new types of chandeliers: the brand new design combines stainless steel ropes with all-ground bedecked lights, offering a variety of shapes. Moreover, we have developed the series of large lights, introducing new models. In chandeliers with glass arms, you will find new types too: they follow the traditional design of

У ВА Ж А Е М Ы Е Д А М Ы И ГО С П О Д А !

C r y s t a l

D E A R B U S I N E S S PA R T N E R S ,

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ,

B o h e m i a n

коллекцию светильников «Artglass – 2010». В ней Вы найдете много специальных светильников для больших помещений, а также большую серию традиционных чешских люстр со стеклянными рожками, потолочные и встроенные точечные светильники. Мы не могли обойти стороной и линию Мария Тереза – в конце каталога представлен целый ряд новых светильников этой серии. Учитывая тенденции современной моды и сложившуюся экономическую ситуацию, а также для увеличения ассортимента нашей

jsme zkrátka potřebu nabídnout

best selling types. Finally, included

Vám ucelený nový sortiment,

in the catalogue is a new series

který bude hlavně odrážet eko-

of lights named MARIA TEREZIA.

сериях мы отошли от традицион-

nomickou situaci současné doby.

We wanted to offer you a complex

ной концепции завода и предла-

Jednoduše řečeno nabídnout česká

assortment of products in order

гаем Вам светильники, изго-

křišálová svítidla nejvyšší kvality

to reflect the present economic

za rozumnou cenu.

situation, in other words, to offer

Jako v loňském roce můžete všechny

Czech crystal lights of best quality

nabízené modely objednat v různém

for reasonable price.

provedení ověsů. Bližší informace

Similarly to the previous year, you

цене.

naleznete v katalogu na stránce

can order any offered models in

С прошлого года Вы можете

3. Všechny nové modely jakož i

various versions of bedecked

заказать наши светильники с

nové informace o naší firmě

decorations. For more detailed

различными видами хрусталя

naleznete též na našich webových

information refer to the Catalogue,

(доп. информация на стр. 3).

stránkách www.artglassweb.cz

page 3. In addition, you can find

Все новые модели, существующий

Vážení obchodní partneři, věříme,

the new models and new informa-

ассортимент продукции и инфор-

že Vás naše nová kolekce oslovila,

tion about the company on the

мацию о нашей компании Вы

že budete nejen Vy, ale hlavně

website www.artglassweb.cz

найдете на сайте:

Vaši zákazníci s naším produktem

It is our belief that our new

www.artglassweb.cz

spokojeni a že nám všem přinese

collection has spoken to you and

více radosti do nového, trochu

that you and your customers will

nejistého období.

be happy with our products,

ARTGLASS s.r.o.

Č e s k é

продукции, в нескольких новых

товленные из нержавеющей стали с отделкой хрусталем различной формы. И как всегда мы предлагаем Вам высокое качество по разумной

bringing more pleasure and light

2

Мы рады представить Вам новую

Уважаемые партнеры по бизнесу, мы надеемся, что наша новая коллекция поможет Вам не только увеличить продажи, но и принесет много света и тепла в

in the oncoming, still unsettled

души и дома Наших Заказчиков.

period.

Спасибо за сотрудничество!

ARTGLASS s.r.o.

ARTGLASS s.r.o.

k ř i š á l o v é

l u s t r y


Ověsy / Trimmings / Сертификат CLASSIC Tyto ověsy jsou vyrobeny bu ručním nebo strojním broušením. Obsah oxidu olova ve skle je nízký. Všechny ověsky procházejí důslednou kontrolou kvality, která je stvrzena certifikátem svítidla. Ověsy CLASSIC jsou skvělou variantou pro zákazníka, který chce kvalitní a krásné svítidlo za rozumnou cenu. The trimmings are cut manually or machine-made. The content of litharge in the glass is very low. All pieces are carefully checked for quality, which is confirmed with the certificate. Trimmings CLASSIC are the best choice for customers who seek for beautiful lighting units of quality - and for reasonable prices.

Эти подвески изготовлены ручной или машинной шлифовкой и полировкой. Содержание оксида свинца не нормируется. Качество всех подвесок строго контролируется и подтверждено в сертификате светильника. Подвески CLASSIC - замечательный вариант для покупателя, который хочет качественный и красивый светильник за розумную цену.

Ověsy / Trimmings / Сертификат CRYSTAL EXCLUSIVE Tyto ověsy jsou vyrobeny pouze strojním broušením. V křišálovém skle je garantován minimální obsah 30% oxidu olovnatého. Tyto strojně broušené ověsy dávají vysoký lesk a rozkládají světlo na tzv. světelné spektrum. Svítidla s ověšením CRYSTAL EXCLUSIVE uspokojí i náročného zákazníka. The trimmings are machine-cut. For the crystal, we guarantee that the content of 30% litharge is mere minimum. The machine-cut trimmings are characteristic with brilliant polish and decompose the light beams in a light spectrum. The lighting units with trimmings CRYSTAL EXCLUSIVE will attract even the most exacting customers.

Эти подвески производятся только машинной шлифовкой и полировкой. В хрусталe гарантируется минимальное содержание 30% оксида свинца. Результат совершенной машинной шлифовки – безупречные чистота и блеск подвески, идеальное разложение светового потока в радужный спектр. Светильники с подвесками CRYSTAL EXCLUSIVE удовлетворят самого требовательного покупателя.

Ověsy / Trimmings / Сертификат SPECTRA® Swarovski® Již sám název výrobce garantuje nejvyšší možnou kvalitu ve světě. Ověsy jsou vyráběny z opticky čistého skla zpracovaného na nejmodernějších brousících strojích. Lustry doplněné ověsky SPECTRA® Swarovski® nechají vyniknout i nejluxusnější interiér a uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. The name of the manufacturer guarantees the highest possible quality in the world. The trimmings are made from optically pure glass, processed by most modern cutting devices. The chandeliers decorated with trimmings SPECTRA® Swarovski® will light up greatly even most luxurious interiors and satisfy even the most exacting customers.

Уже само имя производителя гарантирует наивысшее качество. Подвески сделаны из кристально чистого стекла и обработаны на самых современных машинах. Люстры с подвесками SPECTRA® Swarovski® подчеркнут роскошь и аристократизм вашего интерьера .

3


01. VIRGINIE

Number 01

4

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

VIRGINIE

6-06

Ø 1300x1660

21x40+12x60

1250x1250x550

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


5


6

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


7

02. LORETA

Number 02

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

LORETA

6-06

Ă˜ 800x790

13x40W

800x800x700

Trimmings


Number 03

8

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SAXANA

6-06

Ă˜ 800x900

15x40

800x800x700

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

03. SAXANA

l u s t r y

9


04. GEMMA dia. 1100

10


Č e s k é

Number 04

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

GEMMA dia. 1100

6-01

Ø 1100x1600

27x60

1250x1250x550

Trimmings

11


05. LEILA dia. 1000

12


Č e s k é

Number 05

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

LEILA dia. 1000

6-01

Ø 1000x300

12x40

1100x1100x400

Trimmings

13


14

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


15

06. THEA

Number 06

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

THEA

6-10

Ă˜ 1800x1580

45x40W

1250x1000x1100

Trimmings


07. THEODORA XXIV.

Number 07

16

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

THEODORA XXIV.

1-08

Ă˜ 910x1910

24x40

700x700x600

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

17


18


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

08. AURELIE 42

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

08

AURELIE 42

1-12

Ø 1530x1560

42x40

700x700x600

Trimmings

19


09. JACQUELINE

20


Č e s k é

Number 09

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

JACQUELINE

6-01

Ø 500x1895

4x35

520x520x360

Trimmings

21


22

10. SPIRAL CHAOS 600x2500


Č e s k é

Number 10

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SPIRAL Chaos 600x2500

6-05

Ø 600x2500

8x35

620x620x400

Trimmings

23


11. RAMONA

24

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


25

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

11

RAMONA

6-01

Ă˜ 900x1290

8x35

1000x1000x250

Trimmings


12. JENNIFER

26


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

13. NORRIS

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

12

JENNIFER

6-01

Ø 500x695

4x35

520x520x260

13

NORRIS

6-01

Ø 300x475

3x35

430x360x280

Trimmings

27


14. NORICA

Number

28

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

14

NORICA

6-01

355x110x615

2x40 G9

430x360x280

15

MEDEA WL

9-03

180x350

2x40 G9

350x260x172

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


29

15. MEDEA WL


0-800 mm 16. SMALL GAME 01-01

Number

30

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

16

SMALL GAME 01-01

6-01

Ø 120x340 (1090)

1x40

200x200x170

17

SMALL GAME 01-03

6-01

Ø 370x340 (1090)

3x40

360x360x230

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


31

17. SMALL GAME 01-03


18. SMALL GAME 01-05

Number 18 19

32

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

SMALL GAME 01-05

6-01

Ø 370x340 (1090)

5x40

360x360x230

9-01

130x410

1x40

200x200x170

SMALL GAME 91-01 WL

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


33

19. SMALL GAME 91-01 WL


Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

20

SMALL GAME 02-01

6-01

Ø 120x260 (1010)

1x40

200x200x170

21

SMALL GAME 02-03

6-01

Ø 370x260 (1010)

3x40

360x360x230

Trimmings

0-800 mm 20. SMALL GAME 02-01

34

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


35

21. SMALL GAME 02-03


22. SMALL GAME 92-01 WL

36


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

23. SMALL GAME 02-05

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

22

SMALL GAME 92-01 WL

9-01

130x330

1x40

200x200x170

23

SMALL GAME 02-05

6-01

Ø 370x260 (1010)

5x40

360x360x230

Trimmings

37


24. SMALL GAME 03-03

38

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


39

0-800 mm 25. SMALL GAME 03-01

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

24

SMALL GAME 03-03

6-01

Ø 370x280 (1030)

3x40

360x360x230

25

SMALL GAME 03-01

6-01

Ø 120x280 (1030)

1x40

200x200x170

Trimmings


26. SMALL GAME 93-01 WL

Number

40

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

26

SMALL GAME 93-01 WL

9-01

130x350

1x40

200x200x170

27

SMALL GAME 03-05

6-01

Ă˜ 370x280 (1030)

5x40

360x360x230

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

27. SMALL GAME 03-05

l u s t r y

41


28. SMALL GAME 04-03

42

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


43

0-800 mm 29. SMALL GAME 04-01

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

28

SMALL GAME 04-03

6-01

Ø 370x270 (1020)

3x40

360x360x230

29

SMALL GAME 04-01

6-01

Ø 120x270 (1020)

1x40

200x200x170

Trimmings


30. SMALL GAME 94-01 WL

44


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

31. SMALL GAME 04-05

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

30

SMALL GAME 94-01 WL

9-01

130x340

1x40

200x200x170

31

SMALL GAME 04-05

6-01

Ø 370x270 (1020)

5x40

360x360x230

Trimmings

45


32. SMALL GAME 05-03

46


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

0-800 mm 33. SMALL GAME 05-01

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

32

SMALL GAME 05-03

6-01

Ø 370x240 (990)

3x40

360x360x230

33

SMALL GAME 05-01

6-01

Ø 120x240 (990)

1x40

200x200x170

Trimmings

47


34. SMALL GAME 05-05

Number

48

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

34

SMALL GAME 05-05

6-01

Ă˜ 370x240 (990)

5x40

360x360x230

35

SMALL GAME 95-01 WL

9-01

130x310

1x40

200x200x170

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

35. SMALL GAME 95-01 WL

49


50


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

36. ANDULA XII. short-arms 288

Number 36

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDULA XII. S-A 288

1-12

Ø 770×470

12x40

520x520x260

Trimmings

51


37. ANDULA V. short-arms 160

52


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

38. ANDULA X. short-arms 288

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

37

ANDULA V. S-A 160

1-05

Ø 490x460

5x40

465x310x210

38

ANDULA X. S-A 288

1-10

Ø 750x520

10x40

520x520x260

Trimmings

53


39. ANDULA VI. short-arms 195

Number

54

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

39

ANDULA VI. S-A 195

1-06

Ø 560x460

6x40

430x360x280

40

ANDULA X. S-A 195

1-10

Ø 600x520

10x40

520x520x260

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

40. ANDULA X. short-arms 195

l u s t r y

55


56

41. ANDULA VI. short-arms 160


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

42. ANDULA VIII. short-arms 160

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

41

ANDULA VI. S-A 160

1-06

Ø 490x460

6x40

465x310x210

42

ANDULA VIII. S-A 160

1-08

Ø 500x460

8x40

430x360x280

Trimmings

57


58


Č e s k é

Number 43

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDULA VIII. S-A 230

1-08

Ø 640x460

8x40

430x360x280

43. ANDULA VIII. short-arms 230

Trimmings

59


44. ANDULA VIII. short-arms 195

60

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


61

45. MARION II. WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

44

ANDULA VIII. S-A 195

1-08

Ă˜ 570x460

8x40

430x360x280

45

MARION II. WL

2-02

330x280

2x40

350x260x172

Trimmings


62

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

46

CANDY TL

3-01

Ø 600x1800

8x40

520x520x260+T

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


63

46. CANDY TL


64


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

47. JESSICA X.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

47

JESSICA X.

1-10

Ø 590×570

10x40

430x360x280

Trimmings

65


48. KARIN II. WL

Number

66

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

48

KARIN II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

49

MAGDA VIII.

1-08

Ă˜ 560x420

8x40

430x360x280

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

49. MAGDA VIII.

l u s t r y

67


Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

50

MAGDA VI.

1-06

Ø 480x420

6x40

465x310x210

51

MAGDA V.

1-05

Ø 480x420

5x40

465x310x210

50. MAGDA VI.

68

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

51. MAGDA V.

l u s t r y

69


52. DONATELA X. short-arms 230

Number

70

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

52

DONATELA X. S-A 230

1-10

Ø 660×480

10x40

520x520x260

53

MARION III. WL

2-03

330x330

3x40

350x260x172

Trimmings


Č e s k é

53. MARION III. WL

k ř i š á l o v é

l u s t r y

71


54. DONATELA V. short-arms 160

72

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


73

55. DONATELA V. short-arms 195

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

54

DONATELA V. S-A 160

1-05

Ø 490x480

5x40

465x310x210

55

DONATELA V. S-A 195

1-05

Ø 560x480

5x40

430x360x280

Trimmings


56. INGEBORG

74

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

56

INGEBORG

1-08

Ø 650x500

8x40

430x360x280

57

NIKITA II. WL

2-02

420x260

2x40

350x260x172

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


Č e s k é

57. NIKITA II. WL

k ř i š á l o v é

l u s t r y

75


76

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


77

58. CARMEN balls

Number 58

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

CARMEN balls

1-12

Ă˜ 620x480

12x40

430x360x280

Trimmings


59. MIRKA II. balls WL

78


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

60. ANDULA XII. balls

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

59

MIRKA II. balls WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

60

ANDULA XII. balls

1-12

Ø 820x650

12x40

520x520x260

Trimmings

79


61. MIRKA I. balls WL

62. ANDULA VIII. balls

80

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


81

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

61

MIRKA I. balls WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

62

ANDULA VIII. balls

1-08

Ă˜ 640x600

8x40

520x520x260

Trimmings


63. MARKETA III. balls TL

82

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


83

64. RADKA VIII. balls

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

63

MARKETA III. balls TL

3-03

Ø 420x450

3x40

465x310x210

64

RADKA VIII. balls

1-08

Ø 600x450

8x40

430x360x280

Trimmings


65. RADKA VI. balls

84


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

66. DONATELA VIII. balls

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

65

RADKA VI. balls

1-06

Ø 600x450

6x40

430x360x280

66

DONATELA VIII. balls

1-08

Ø 670x600

8x40

430x360x280

Trimmings

85


86


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

67. ANDREA XII.

Number 67

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

ANDREA XII.

1-08

Ø 950x700

12x40

520x520x360

Trimmings

87


68. ASTRID XX.

88

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

68

ASTRID XX.

1-10

Ă˜ 860x760

20x40

520x520x360

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

89


69. FRANCESCA III.

90

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


91

70. FRANCESCA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

69

FRANCESCA III.

1-03

Ø 470×410

3x40

465x310x210

70

FRANCESCA V.

1-05

Ø 470x410

5x40

465x310x210

Trimmings


71. MANUELA VIII.

92

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


93

72. MANUELA VI.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

71

MANUELA VIII.

1-08

Ø 650×470

8x40

430x360x280

72

MANUELA VI.

1-06

Ø 650x470

6x40

430x360x280

Trimmings


94

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


95

73. HEIDI X.

Number 73

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

HEIDI X.

1-10

Ø 650×510

10x40

430x360x280

Trimmings


74. GEENA dia. 450

75. GEENA dia. 360

96

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

74

GEENA dia. 450

6-01

Ø 450x190

6x40

520x520x260

75

GEENA dia. 360

6-01

Ø 360x170

3x40

430x360x280

76

GEENA dia. 450 A light patina

6-01

Ø 450x190

6x40

520x520x260

77

GEENA dia. 360 A light patina

6-01

Ø 360x170

3x40

430x360x280

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

76. GEENA dia. 450 A light patina

77. GEENA dia. 360 A light patina

l u s t r y

97


78. NEDA II.

Number 78

98

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

NEDA II.

6-06

Ø 545x320

10x40 G9

520x520x360

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

99


79. NEDA I.

80. MARRYLIN TL

100

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


101

81. CONSUELA WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

79

NEDA I.

6-06

Ø 480x300

7x40 G9

520x520x260

80

MARRYLIN TL

3-01

Ø 145x275

1x40

350x260x172

81

CONSUELA WL

9-01

475x220

4x40 G9

465x310x210

Trimmings


102

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


103

82. MORGANA WL

83. MARIKA II.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

82

MORGANA WL

9-03

240x285

2x40

350x260x172

83

MARIKA II.

6-09

Ă˜ 550x250

6x40

520x520x360

Trimmings


84. MORGANA drops WL

104

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


105

Number 84

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MORGANA drops WL

9-03

240x350

2x40

350x260x172

Trimmings


85. FATIMA I.

106

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

85

FATIMA I.

6-01

Ø 250x310

1x60

465x310x210

86

FATIMA II.

6-01

Ø 300x335

3x40

430x360x280

Trimmings


Č e s k é

86. FATIMA II.

k ř i š á l o v é

l u s t r y

107


Number

108

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

87

VIVIEN I.

6-01

Ø 210x340

1x60

465x310x210

88

VIVIEN II.

6-01

Ø 260x410

3x40

430x360x280

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


109

87. VIVIEN I.

88. VIVIEN II.


89. KOLETA I.

110

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


111

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

89

KOLETA I.

6-01

Ø 250x385

1x60

430x360x280

90

KOLETA II.

6-01

Ø 250x290

1x60

430x360x280

90. KOLETA II.

Trimmings


91. CASSANDRA I.

112


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

92. CASSANDRA V.

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

91

CASSANDRA I.

6-01

Ø 180x225

1x60

350x260x172

92

CASSANDRA V.

6-05

Ø 600x400

5x60

520x520x260

Trimmings

113


93. SPOT 01

94. SPOT 03

95. SPOT 02

96. SPOT 04

Number

114

97. SPOT 05

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

93

SPOT 01

6-01

Ø 120x115

1x35

160x140x90

94

SPOT 03

6-01

Ø 120x75

1x35

160x140x90

95

SPOT 02

6-01

Ø 120x100

1x35

160x140x90

96

SPOT 04

6-01

Ø 120x170

1x35

220x170x130

97

SPOT 05

6-01

Ø 120x205

1x35

220x170x130

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

98. SPOT 07

l u s t r y

99. SPOT 08

100. SPOT 06

101. SPOT 09

Number

102. SPOT 10

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

98

SPOT 07

6-01

Ø 120x110

1x35

160x140x90

99

SPOT 08

6-01

Ø 120x90

1x35

160x140x90

100

SPOT 06

6-01

Ø 120x340

1x35

220x170x130

101

SPOT 09

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

102

SPOT 10

6-01

Ø 120x65

1x35

160x140x90

Trimmings

115


104. SPOT 11 105. SPOT 12

103. SPOT 22 Chaos

106. SPOT 13

Number

116

107. SPOT 14

108. SPOT 15

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

103

SPOT 22 Chaos

6-01

Ø 120x280

1x35

160x140x90

104

SPOT 11

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

105

SPOT 12

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

106

SPOT 13

6-01

Ø 120x105

1x35

160x140x90

107

SPOT 14

6-01

Ø 120x115

1x35

160x140x90

108

SPOT 15

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

Trimmings


Č e s k é

109. SPOT 16

k ř i š á l o v é

l u s t r y

110. SPOT 17

111. SPOT 18

112. SPOT 19

Number

113. SPOT 20

114. SPOT 21

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

109

SPOT 16

6-01

Ø 100x80

1x35

160x140x90

110

SPOT 17

6-01

Ø 100x75

1x35

160x140x90

111

SPOT 18

6-01

Ø 100x260

1x35

220x170x130

112

SPOT 19

6-01

Ø 100x75

1x35

160x140x90

113

SPOT 20

6-01

Ø 100x80

1x35

160x140x90

114

SPOT 21

6-01

Ø 100x85

1x35

160x140x90

Trimmings

117


115. MARIA TEREZIA 25

Number 115

118

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 25

1-06

Ă˜ 580x430

6x40

520x520x360

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

119


120

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


121

116. MARIA TEREZIA 26

Number 116

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 26

1-10

Ă˜ 580x480

9x40

460x460x460

Trimmings


122


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

117. MARIA TEREZIA 27

Number 117

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 27

1-06

Ø 590x450

6x40

520x520x360

Trimmings

123


118. MARIA TEREZIA 28

Number 118

124

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

MARIA TEREZIA 28

1-10

Ă˜ 610x500

12x40

520x520x560

Trimmings


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

125


119. MARIA TEREZIA 29

120. MARIA TEREZIA 30 WL

126


Č e s k é

Number

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

119

MARIA TEREZIA 29

1-10

Ø 800x440

8x40

700x700x600

120

MARIA TEREZIA 30 WL

2-02

360x330

2x40

430x360x280

Trimmings

127


121. MARIA TEREZIA 24

Number

128

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

121

MARIA TEREZIA 24

1-12

Ø 820x500

12x40

850x850x600

122

MARIA TEREZIA 23 TL

3-01

Ø 250x490

2x40

465x310x210

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

Trimmings


129

122. MARIA TEREZIA 23 TL


130


Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y

123. MARIA TEREZIA 22

124. MARIA TEREZIA 31 WL

Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton (mm)

123

MARIA TEREZIA 22

10-01

Ø 580x380

8x40

520x520x360

124

MARIA TEREZIA 31 WL

2-02

350x400

2x40

430x360x280

Trimmings

131


Number

Chandelier

Certification

Dimension

(mm)

132

Wattage

Carton

(W)

(mm)

Page

67

Andrea XII.

1-08

Ø 950x700

12x40

520x520x360

87

37

Andula V. S-A 160

1-05

Ø 490x460

5x40

465x310x210

52

41

Andula VI. S-A 160

1-06

Ø 490x460

6x40

465x310x210

56

39

Andula VI. S-A 195

1-06

Ø 560x460

6x40

430x360x280

54

62

Andula VIII. balls

1-08

Ø 640x600

8x40

520x520x260

80

42

Andula VIII. S-A 160

1-08

Ø 500x460

8x40

430x360x280

57

44

Andula VIII. S-A 195

1-08

Ø 570x460

8x40

430x360x280

60

43

Andula VIII. S-A 230

1-08

Ø 640x460

8x40

430x360x280

59

40

Andula X. S-A 195

1-10

Ø 600x520

10x40

520x520x260

55

38

Andula X. S-A 288

1-10

Ø 750x520

10x40

520x520x260

53

60

Andula XII. balls

1-12

Ø 820x650

12x40

520x520x260

79

36

Andula XII. S-A 288

1-12

Ø 770×470

12x40

520x520x260

51

68

Astrid XX.

1-10

Ø 860x760

20x40

520x520x360

88

8

Aurelie 42

1-12

Ø 1530x1560

42x40

700x700x600

19

46

Candy TL

3-01

Ø 600x1800

8x40

520x520x260+T

63

58

Carmen balls

1-12

Ø 620x480

12x40

430x360x280

77

91

Cassandra I.

6-01

Ø 180x225

1x60

350x260x172

112

92

Cassandra V.

6-05

Ø 600x400

5x60

520x520x260

113

81

Consuela WL

9-01

475×220

4×40 G9

465x310x210

101

54

Donatela V. S-A 160

1-05

Ø 490x480

5x40

465x310x210

72

55

Donatela V. S-A 195

1-05

Ø 560x480

5x40

430x360x280

73

66

Donatela VIII. balls

1-08

Ø 670x600

8x40

430x360x280

85

52

Donatela X. S-A 230

1-10

Ø 660×480

10x40

520x520x260

70

85

Fatima I.

6-01

Ø 250x310

1x60

465x310x210

106

86

Fatima II.

6-01

Ø 300x335

3x40

430x360x280

107

69

Francesca III.

1-03

Ø 470×410

3x40

465x310x210

90

70

Francesca V.

1-05

Ø 470x410

5x40

465x310x210

91

75

Geena dia. 360

6-01

Ø 360x170

3x40

430x360x280

96

77

Geena dia. 360 A light patina 6-01

Ø 360x170

3x40

430x360x280

97

74

Geena dia.450

6-01

Ø 450x190

6x40

520x520x260

96

76

Geena dia.450 A

6-01

Ø 450x190

6x40

520x520x260

97

4

Gemma dia. 1100

6-01

Ø 1100x1600

27x60

1250x1250x550

10

73

Heidi X

1-10

Ø 650×510

10x40

430x360x280

95

56

Ingeborg

1-08

Ø 650x500

8x40

430x360x280

74

9

Jacqueline

6-01

Ø 500x1895

4x35

520x520x360

20

12

Jennifer

6-01

Ø 500x695

4x35

520x520x260

26

Č e s k é

light patina

k ř i š á l o v é

l u s t r y


Number

Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton

Page

(mm)

47

Jessica X.

1-10

Ø 590×570

10x40

430x360x280

65

48

Karin II. WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

66

89

Koleta I.

6-01

Ø 250x385

1x60

430x360x280

110

90

Koleta II.

6-01

Ø 250x290

1x60

430x360x280

111

5

Leila dia. 1000

6-01

Ø 1000x300

12x40

1100x1100x400

12

2

Loreta

6-06

Ø 800x790

13x40

800x800x700

7

51

Magda V.

1-05

Ø 480x420

5x40

465x310x210

69

50

Magda VI.

1-06

Ø 480x420

6x40

465x310x210

68

49

Magda VIII.

1-08

Ø 560x420

8x40

430x360x280

67

72

Manuela VI.

1-06

Ø 650x470

6x40

430x360x280

93

71

Manuela VIII.

1-08

Ø 650×470

8x40

430x360x280

92

123

Maria Terezia 22

10-01

Ø 580x380

8x40

520x520x360

131

122

Maria Terezia 23 TL

3-01

Ø 250x490

2x40

465x310x210

129

121

Maria Terezia 24

1-12

Ø 820x500

12x40

850x850x600

128

115

Maria Terezia 25

1-06

Ø 580x430

6x40

520x520x360

118

116

Maria Terezia 26

1-10

Ø 580x480

9x40

460x460x460

121

117

Maria Terezia 27

1-06

Ø 590x450

6x40

520x520x360

123

118

Maria Terezia 28

1-10

Ø 610x500

12x40

520x520x560

124

119

Maria Terezia 29

1-10

Ø 800x440

8x40

700x700x600

126

120

Maria Terezia 30 WL

2-02

360x330

2x40

430x360x280

126

124

Maria Terezia 31 WL

2-02

350x400

2x40W

430x360x280

131

83

Marika II.

6-09

Ø 550x250

6x40

520x520x360

103

45

Marion II. WL

2-02

330x280

2x40

350x260x172

61

53

Marion III. WL

2-03

330x330

3x40

350x260x172

71

63

Marketa III. balls TL

3-03

Ø 420x450

3x40

465x310x210

82

80

Marrylin TL

3-01

Ø 145x275

1x40

350x260x172

100

15

Medea WL

9-03

180x350

2x40 G9

350x260x172

29

61

Mirka I. balls WL

2-01

110x220

1x40

350x260x172

80

59

Mirka II. balls WL

2-02

340x250

2x40

350x260x172

78

84

Morgana drops WL

9-03

240x350

2x40

350x260x172

104

82

Morgana WL

9-03

240x285

2x40

350x260x172

103

79

Neda I.

6-06

Ø 480x300

7x40 G9

520x520x260

100

78

Neda II.

6-06

Ø 545×320

10×40 G9

520x520x260

98

57

Nikita II. WL

2-02

420x260

2x40

520x520x360

75

14

Norica

6-01

355x110x615

2x40 G9

430x360x280

28

13

Norris

6-01

Ø 300x475

3x35

430x360x280

27

133


Number

134

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

65

Radka VI. balls

1-06

Ø 600x450

6x40

430x360x280

84

64

Radka VIII. balls

1-08

Ø 600x450

8x40

430x360x280

83

11

Ramona

6-01

Ø 900x1290

8x35

1000x1000x250

24

3

Saxana

6-06

Ø 800x900

15x40

800x800x700

9

16

Small Game 01-01

6-01

Ø 120x340 (1090)

1x40

200x200x170

30

17

Small Game 01-03

6-01

Ø 370x340 (1090)

3x40

360x360x230

31

18

Small Game 01-05

6-01

Ø 370x340 (1090)

5x40

360x360x230

32

20

Small Game 02-01

6-01

Ø 120x260 (1010)

1x40

200x200x170

34

21

Small Game 02-03

6-01

Ø 370x260 (1010)

3x40

360x360x230

35

23

Small Game 02-05

6-01

Ø 370x260 (1010)

5x40

360x360x230

37

25

Small Game 03-01

6-01

Ø 120x280 (1030)

1x40

200x200x170

39

24

Small Game 03-03

6-01

Ø 370x280 (1030)

3x40

360x360x230

38

27

Small Game 03-05

6-01

Ø 370x280 (1030)

5x40

360x360x230

41

29

Small Game 04-01

6-01

Ø 120x270 (1020)

1x40

200x200x170

43

28

Small Game 04-03

6-01

Ø 370x270 (1020)

3x40

360x360x230

42

31

Small Game 04-05

6-01

Ø 370x270 (1020)

5x40

360x360x230

45

33

Small Game 05-01

6-01

Ø 120x240 (990)

1x40

200x200x170

47

32

Small Game 05-03

6-01

Ø 370x240 (990)

3x40

360x360x230

46

34

Small Game 05-05

6-01

Ø 370x240 (990)

5x40

360x360x230

48

19

Small Game 91-01 WL

9-01

130x410

1x40

200x200x170

33

22

Small Game 92-01 WL

9-01

130x330

1x40

200x200x170

36

26

Small Game 93-01 WL

9-01

130x350

1x40

200x200x170

40

30

Small Game 94-01 WL

9-01

130x340

1x40

200x200x170

44

35

Small Game 95-01 WL

9-01

130x310

1x40

200x200x170

49

10

Spiral chaos 600x2500

6-05

Ø 600x2500

8x35

620x620x400

22

93

Spot 01

6-01

Ø 120x115

1x35

160x140x90

114

95

Spot 02

6-01

Ø 120x100

1x35

160x140x90

114

94

Spot 03

6-01

Ø 120x75

1x35

160x140x90

114

96

Spot 04

6-01

Ø 120x170

1x35

220x170x130

114

97

Spot 05

6-01

Ø 120x205

1x35

220x170x130

114

99

Spot 06

6-01

Ø 120x340

1x35

220x170x130

115

98

Spot 07

6-01

Ø 120x110

1x35

160x140x90

115

100

Spot 08

6-01

Ø 120x90

1x35

160x140x90

115

101

Spot 09

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

115

102

Spot 10

6-01

Ø 120x65

1x35

160x140x90

115

104

Spot 11

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

116

Č e s k é

k ř i š á l o v é

l u s t r y


Number

Chandelier

Certification

Dimension

Wattage

Carton

(mm)

(W)

(mm)

Page

105

Spot 12

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

116

106

Spot 13

6-01

Ø 120x105

1x35

160x140x90

116

107

Spot 14

6-01

Ø 120x115

1x35

160x140x90

116

108

Spot 15

6-01

Ø 120x95

1x35

160x140x90

116

109

Spot 16

6-01

Ø 100x80

1x35

160x140x90

117

110

Spot 17

6-01

Ø 100x75

1x35

160x140x90

117

111

Spot 18

6-01

Ø 100x260

1x35

220x170x130

117

112

Spot 19

6-01

Ø 100x75

1x35

160x140x90

117

113

Spot 20

6-01

Ø 100x80

1x35

160x140x90

117

114

Spot 21

6-01

Ø 100x85

1x35

160x140x90

117

103

Spot 22 chaos

6-01

Ø 120x280

1x35

160x140x90

116

6

Thea

6-10

Ø 1800x1580

45x40

1250x1000x1100

15

7

Theodora XXIV.

1-08

Ø 910x1910

24x40

700x700x600

16

1

Virginie

6-06

Ø 1300x1660

21x40+12x60

1250x1250x550

4

87

Vivien I.

6-01

Ø 210x340

1x60

465x310x210

109

88

Vivien II.

6-01

Ø 260x410

3x40

430x360x280

109

WL. Wall Light, лампа-бра, nástěnné svítidlo TL.

Table Lamp, настольная лампа, stolní svítidlo

FL.

Floor Lamp, напольная лампа, stojací svítidlo

S-A

Small game

135


S U R F A C E

F I N I S H

POLISHED NICKEL

NICKEL ANTIQUE

MATT BRASS

POLISHED BRASS

BRASS ANTIQUE

LIGHT PATINA

136

DARK PATINA

Art Glass 2010  

Art Glass 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you