Page 1

2008

Č e s k é

k ř i š t á l o v é

l u s t r y

Bohemian Crystal Chandeliers

Böhmische Kristalllüster Чешские хрустальные люстры


České křišálové lustry 2

Vážení obchodní přátelé

Dear Business Associates,

Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Уважаемые дамы и господа!

Dovolte mi pár slov úvodem u příležitosti vydání nového katalogu našich výrobků pro rok 2008. V katalogu naleznete nové typy svítidel určené pro příští rok i lustry úspěšné z let minulých. Tentokrát ve větší míře jsou zastoupena speciální velkorozměrová svítidla. Jelikož

Let me briefly introduce the new catalogue of our products for the year 2008. The Catalogue covers both brand new types of lighting fittings and the chandeliers successful in the previous period as well. This time, more space is given to our special - large lighting fittings. Due to the recent run on atypical chandeliers, this year, we invested in new equipment and purchased special visualisation software Solid Works. Thus, we are able to demonstrate - and that truly realistically - the final look and arrangements of the designed product (display at customer's interior is possible too). An extended gallery showing our special and atypical lighting fittings may be found on our new website www.artglassweb.cz. In addition, the ARTGLASS s.r.o. has been successfully developing series of so-called seated lighting units, intended especially for rooms with low ceilings. On customer request, new cast

erstatten Sie mir ein Paar Einleitungswörter zur Gelegenheit der Ausgabe von unserem neuen Katalog für das Jahr 2008. Im Katalog finden Sie sowohl neue Typs von Leuchten, die für das nächste Jahr bestimmt werden, als auch erfolgreiche Lüster aus den vergangenen Jahren. Dieses Mal werden spezielle große Leuchten in hohem Maße vertreten.

Разрешите сделать несколько вступительных слов по поводу издания нового каталога нашей продукции на 2008 год. В каталоге Вы увидите новые светильники, выпуск которых мы начнем в следующем году, а также светильники модельного ряда прошлых лет, особенно полюбившиеся нашим покупателям. Впервые в новом каталоге широко представлены специальные светильники больших размеров. В связи с тем, что в последнее время вырос спрос на изготовление нестандартных светильников, сделанных по эскизам самих покупателей, наша фирма приобрела специальную программу – Solid Works, которая позволит заказчику уже на стадии проектирования увидеть, как будет выглядеть светильник , и даже виртуально примерить его в интерьере собственного помещения. Широкую галерею специальных и нестандартных светильников, изготовленных на нашем заводе, Вы также сможете увидеть на нашем сайте: www.artglassweb.cz. Листая новый каталог, обратите внимание, что ARTGLASS s.r.o. расширил ассортимент светильников, предназначенных для помещений с невысокими потолками. В этом каталоге Вы найдете новые модели люстр, основание которых выполнено методом литья, и очень популярные врезные точечные светильники, украшенные хрустальными подвесками.

neustále stoupá poptávka po atypických lustrech, investovala firma v letošním roce a zakoupila speciální vizu-

Weil die Anfrage nach atypischen Lüstern ständig steigt, investierte unsere Firma in diesem Jahr und kaufte spezialisierten Software Solid Works. Er ermöglicht dem Kunden sehr realistisch zu zeigen, wie die Leuchte aussehen wird (auch im Interieur des Kunden). Eine riesige Galerie mit unseren atypischen Leuchten finden Sie auch auf unseren Webseiten: www.artglassweb.cz. Die Firma ARTGLASS s.r.o. verbreitet auch das Angebot von Leuchten, die für Räume mit niedrigeren Decken bestimmt werden. Nach dem Kundenwunsch werden auch neue Abgußlüster enthalten. Ein interessantes Zubehör sind auch Punktleuchten mit Kristallbehängen. Weil die Produktion gestiegen ist, musste die Firma einen Teil der Produktion in grössere Räume ins Zentrum von Jablonec nad Nisou - ein Zentrum der Glas- und Bijouterieindustrie umziehen. Die Adresse der neuen Sitz finden Sie am Ende des Katalogs. Im Jahre 2008 haben wir vor, an einigen Ausstellungen


chandeliers were designed. Last but not least - and very interesting - interior item may be spotlights decorated with hung crystal decorations. Since the production has been increased, we moved a part of our production facilities in larger premises downtown Jablonec nad Nisou,

It is our belief that the new offer will attract your attention, and that our new lighting fittings may light up your interiors and please your souls as well.

in Rußland, Kasachstan, Deutschland und in der Ukraine teilzunehmen. Nähere Angaben zu Ausstellungen und Messen finden Sie auf unseren Webseiten. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, wir hoffen, dass Sie unser neues Angebot interessant finden und dass unsere Leuchten Ihr Interieur erstrahlen und Sie erfreuen.

ARTGLASS s.r.o.

ARTGLASS s.r.o.

ARTGLASS s.r.o.

3

alizační software Solid Works. Ten umožňuje velice realisticky přiblížit konečnému zákazníkovi jak bude svítidlo vypadat (je možné zobrazení v interiéru zákazníka). Rozšířenou galerii našich speciálních a atypických svítidel naleznete též na našich nových webových stránkách www.artglassweb.cz. ARTGLASS s.r.o. rozšiřuje úspěšně také řady tzv. přisazených svítidel, která jsou určena pro místnosti s nízkými stropy. Na přání zákazníků jsou nově zařazeny odlitkové lustry. Neméně zajímavým doplňkem jsou bodová svítidla opatřená křišálovými ověsy. Vzhledem k navýšení produkce byla firma nucena část výroby přestěhovat do větších prostor do centra Jablonce nad Nisou, města známého sklářským a bižuterním průmyslem. Adresu nového sídla naleznete na konci katalogu. V roce 2008 plánujeme také zúčastnit se několika výstav v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu a v Německu. Bližší údaje k výstavám a termíny veletrhů naleznete opět na našich webových stránkách. Vážení obchodní přátelé, doufáme, že Vás naše nová nabídka zaujala a že naše svítidla plně rozzáří Váš interiér i potěší Vaši duši.

Хотим обратить Ваше внимание на то, что в связи с расширением ассортимента и увеличением количества выпускаемой продукции, часть производства в этом году разместилась в новых помещениях, расположенных в центре города Яблонецна-Нисе, издавна славящегося своей стекольной и ювелирной промышленностью. Адрес нового предприятия вы найдёте в конце каталога. В 2008 г. фирма ARTGLASS s.r.o, как и в предыдущие годы, будет принимать участие в специализированных выставках в России, Украине, Казахстане и Германии. Подробную информации о выставках и сроках их проведения Вы сможете найти на нашем сайте . Уважаемые друзья! Мы надеемся, что новые светильники, представленные в данном каталоге, будут оценены Вами по достоинству, и желаем, чтобы наша продукция принесла в Ваши дома много света и радости!

ARTGLASS s.r.o.

České křišálové lustry

the city famous for glass and glass jewellery industry. You will find the new residential address at the end of the Catalogue. In 2008, we plan to participate in several exhibitions in Russia, Ukraine, Kazakhstan and Germany. For more details about the exhibitions and fairs, go to our website.


Art

4

Exclusive crystal line

SĂ RA XXXVI. 1400x1500 mm 36x40 W + 3x60 W


Glass 5

Exclusive crystal line

RACHEL XXX. 1150x1300 mm 30x40 W


Art

6

Exclusive crystal line

MARIA TEREZIA 19 1600x1800 mm 48x40 W


Glass 7

Exclusive crystal line

SPIRAL dia. 1200 1200x2300 mm 10x40 W + 5x60 W


8

Exclusive crystal line

Art

SPIRAL dia. 400 400x2300 mm 12x40 W


Glass 9

Exclusive crystal line

COLUMN dia. 800 800x2400 mm 24x40 W


Art

10

Exclusive crystal line

RACHEL XXIV. 950x1300 mm 24x40 W


Glass 11

Exclusive crystal line

RACHEL XVIII. 950x1300 mm 18x40 W


12

Exclusive crystal line

Art Glass

CHERRY 850x700 mm 18x40 W


13

Exclusive crystal line

ANDREA XXI. 950x960 mm 21x40 W


14

Exclusive crystal line

Art Glass

ANDREA XVIII. 950x750 mm 18x40 W


15

Exclusive crystal line

CARMEN 620x480 mm 12x40 W

TAŤÁNA 600x480 mm 6x40 W


Art Glass

MATYLDA II. WL 370x250 mm 2x40 W

16

Exclusive crystal line

DEBORA TL 560x1600 mm 8x40 W

AUGUSTINA III. TL 400x450 mm 3x40 W


17

Exclusive crystal line

ELIZABETHA XII. 620x620 mm 12x40 W

ELIZABETHA IX. 600x480 mm 9x40 W


Art Glass

ELEKTRA V. nickel 600x490 mm 5x40 W

18

Exclusive crystal line

GARMINA II. WL nickel 400x360 mm 2x40 W

ELEKTRA VI. nickel 650x490 mm 6x40 W


19

Exclusive crystal line

STEFANIE 600x550 mm 6x40 W

HANNAH 560x440 mm 6x40 W


BRIGITA 580x480 mm 8x40 W

20

Exclusive crystal line

Art

MARGITA 650x680 mm 8x40 W


Glass 21

Exclusive crystal line

DONATELA 670x600 mm 8x40 W

SULIKA 460x500 mm 5x40 W


Exclusive crystal line 22

NANCY XXIV. 1000x800 mm 24x40 W

MARION III. WL 330x330 mm 3x40 W


Art Glass 23

Exclusive crystal line

MARION II. WL 330x280 mm 2x40 W

INKA TL 560x1600 mm 8x40 W


Exclusive crystal line

Art

24

SARA XXIV. 1000x800 mm 24x40 W

TIBORA II. WL 340x250 mm 2x40 W

TIBORA III. WL 340x340 mm 3x40 W


Glass 25

Exclusive crystal line

MAGDA III. 480X420 mm 3X40 W

MAGDA 480x420 mm 5x40 W

MIRKA II. WL 340x250 mm 2x40 W


Art

ADELA V. 530x480 mm 5x40 W

26

Exclusive crystal line

VARVARA II. WL 340x320 mm 2x40 W

ADELA VI. 530x480 mm 6x40 W


Glass 27

BABETA I. 310x300 mm 3x40 W

BABETA II. 420x350 mm 6x40 W

Exclusive crystal line

LUKRECIE 500x260 mm 7x40 W


Art Glass

Exclusive crystal line

PRISCILA 450x200 mm 6x40 W

28

JASMINA 400x580 mm 7x40 W

LARISA 500x200 mm 6x40 W


29

NORMA II. NORMA II. + mirror 450x160 mm 6x40 W

NORMA III. + mirror NORMA III. 500x160 mm 8x40 W

PERLA WL 360x115 mm 2x40 W

Exclusive crystal line

NORMA I. NORMA I. + mirror 350x150 mm 3x40 W


ODETA 380x330 mm 1x60 W

30

Exclusive crystal line

VESNA 520x410 mm 3x60 W

AMALIE II. 550x300 mm 3x60 W


Art Glass 31

Exclusive crystal line

BRENDA 500x570 mm 10x40 W

KAMILA WL 150x700 mm 3x40 W

KAMILA balls WL 150x700 mm 3x40 W


Art Glass

32

Exclusive crystal line

MARINA I. 300x370 mm 3x40 W

FRIDA 800x550 mm 10x40 W


33

Exclusive crystal line

HELENA I. 400x360 mm 6x40 W + 1x60 W

ROXANA 410x500 mm 6x40 W + 1x60W

GITA 450x600 mm 5x40 W + 1x60 W


Art

Exclusive crystal line

MILADA II. 500x280 mm 6x40 W

34

DOLORES 650x620 mm 9x40 W

VALERIE II. 500x450 mm 6x60 W


Glass 35

MARCELA 350x400 mm 3x40 W + 1x60 W

MILADA dia. 300 300x170 mm 3x40 W

IRENA II. 350x350 mm 3x40 W

Exclusive crystal line

MARTINA 300x370 mm 1x60 W


Art

Exclusive crystal line

MARIE 450x400 mm 7x40 W

36

MARIE nickel 450x400 mm 7x40 W

IRENA 350x350 mm 1x60 W


Glass 37

Exclusive crystal line

PAVLA I. 460x340 mm 6x40 W

PAVLA I. nickel 460x340 mm 6x40 W

PAVLA II. 500x350 mm 9x40 W


Art Glass HORTENSIE WL 170x170 mm 1x40 W

38

Exclusive crystal line

KLOTYLDA TL 150x200 mm 1x40 W

IVETA WL 150x400 mm 1x60 W

IVONA WL 300x150 mm 2x40 W


39

SPOT 02 120x100 mm 1x35 W

SPOT 03 120x75 mm 1x35 W

SPOT 04 120x170 mm 1x35 W

SPOT 05 120x205 mm 1x35 W

SPOT 06 120x340 mm 1x35 W

SPOT 07 120x110 mm 1x35 W

SPOT 08 120x90 mm 1x35 W

SPOT 09 120x95 mm 1x35 W

Exclusive crystal line

SPOT 01 120x115 mm 1x35 W


Exclusive crystal line

Art

40

RADKA X. colour 600x450 mm 10x40 W

RADKA V. colour 510x450 mm 5x40 W


Glass 41

Exclusive crystal line

TAŤÁNA colour 600x480 mm 6x40 W

CARMEN colour 620x480 mm 12x40 W


l i n e 42

C a s t

SYBILA 1100x880 mm 10x60 W

SALOME WL 200x290 mm 1x60 W


Art Glass 43

C a s t l i n e

MELISA 200x900 mm 1x60 W

MICHAELA 680x550 mm 5x60 W


44

C a s t

l i n e

Art

HERMIONA 820x1250 mm 21x40 W


Glass 45

C a s t l i n e

ARABELA 780x670 mm 12x40 W

RAFAELA 780x670 mm 9x40 W


C a s t

l i n e

Art Glass

46

CELESTINA 740x640 mm 8x40 W


47

C a s t l i n e

JORGA 570x570 mm 7x40 W

LEA II. 370x230 mm 2x60 W

LEA I. 300x190 mm 1x60 W


48

C a s t

l i n e

LUISA 720x600 mm 6x40 W

LILIE 600x650 mm 8x40 W


Art Glass 49

C a s t l i n e

DAFNE 450x480 mm 9x40 W

GRACIE I. WL 75x200 mm 1x40 W

GRACIE II. WL 210x200 mm 2x40 W


l i n e C a s t 50

EGONA 730x800 mm 12x40 W


Art Glass 51

C a s t l i n e

GERALDINA 720x580 mm 12x40 W


C a s t

l i n e

Art Glass

52

ALICE X. 720x500 mm 10x40 W


53

C a s t l i n e

ALICE VI. 670x410 mm 6x40 W

SOŇA III. TL 520x570 mm 3x40 W


l i n e

Art

54

C a s t

ŠÁRKA I. WL 110x360 mm 1x40 W

FELICITA TL 560x1520 mm 8x40 W


Glass 55

C a s t l i n e

JARMILA 520x350 mm 5x40 W

ŠÁRKA III. WL 400x340 mm 3x40 W


l i n e 56

C a s t

ALICE VIII. 670x410 mm 8x40 W

ŠÁRKA II. WL 260x350 mm 2x40 W


Art Glass 57

C a s t l i n e

VIKTORIE 810x440 mm 16x40 W


Maria Theresia line 58

MARIA TEREZIA 17 1120x660 mm 18x40 W

MARIA TEREZIA 10 WL 115x340 mm 1x40 W

MARIA TEREZIA 18 WL 330x400 mm 3x40 W


Art Glass 59

Maria Theresia line

MARIA TEREZIA 5 1000x1100 mm 18x40 W + 1x60 W


MARIA TEREZIA 14 750x680 mm 15x40 W

60

Maria Theresia line

Art

MARIA TEREZIA 13 650x640 mm 10x40 W + 1x60 W


Glass 61

MARIA TEREZIA 9 WL 330x350 mm 2x40 W

Maria Theresia line

MARIA TEREZIA 16 TL 680x1680 mm 10x40 W


MARIA TEREZIA 12 800x900 mm 12x40 W + 1x60 W

62

Maria Theresia line

Art

MARIA TEREZIA 2 550X460 mm 6X40 W


Glass 63

Maria Theresia line

MARIA TEREZIA 11 730x790 mm 8x40 W + 1x60 W

MARIA TEREZIA 8 WL 450x500 mm 5x40 W


Chandelier

Certification

Dimension

64

České křišálové lustry

(mm)

Wattage

Carton

(W)

Page

(mm)

ADÉLA V.

6-05

Ø 530x480 mm

5x40 W

430x360x280

26

ADÉLA VI.

6-06

Ø 530x480 mm

6x40 W

430x360x280

26

ALICE VI.

6-06

Ø 670x410 mm

6x40 W

430x360x280

53

ALICE VIII.

6-08

Ø 670x410 mm

8x40 W

430x360x280

56

ALICE X.

6-10

Ø 720x500 mm

10x40 W

520x520x260

52

AMALIE II.

6-03

Ø 550x300 mm

3x60 W

520x520x360

30

ANDREA XVIII.

1-08

Ø 950x750 mm

18x40 W

520x520x360

14

ANDREA XXI.

1-08

Ø 950x960 mm

21x40 W

520x520x360

13

ARABELA

6-06

Ø 780x670 mm

12x40 W

700x700x600

45

AUGUSTINA III. TL

3-03

Ø 400x450 mm

3x40 W

430x360x280

16

BABETA I.

6-03

Ø 310x300 mm

3x40 W

430x360x280

27

BABETA II.

6-05

Ø 420x350 mm

6x40 W

520x520x360

27

BRENDA

6-06

Ø 500x570 mm

10x40 W

520x520x360

31

BRIGITA

1-08

Ø 580x480 mm

8x40 W

430x360x280

20

CARMEN

1-12

Ø 620x480 mm

12x40 W

520x520x260

15

CARMEN colour

1-12

Ø 620x480 mm

12x40 W

520x520x260

41

CELESTINA

6-08

Ø 740x640 mm

8x40 W

520x520x360

46

COLUMN dia. 800

6-05

Ø 800x2400 mm

24x40 W

850x850x400

9

DAFNE

6-09

Ø 450x480 mm

9x40 W

520x520x360

49

DEBORA TL

3-01

Ø 560x1600 mm

8x40 W

520x520x360 + T

16

DOLORES

6-09

Ø 650x620 mm

9x40 W

520x520x560

34

DONATELA

1-08

Ø 670x600 mm

8x40 W

520x520x360

21

EGONA

6-09

Ø 730x800 mm

12x40 W

800x800x400

50

ELEKTRA V. nickel

1-05

Ø 600x490 mm

5x40 W

430x360x280

18

ELEKTRA VI. nickel

1-06

Ø 650x490 mm

6x40 W

430x360x280

18

ELIZABETHA IX.

1-09

Ø 600x480 mm

9x40 W

520x520x360

17

ELIZABETHA XII.

1-12

Ø 620x620 mm

12x40 W

460x460x460

17

FELICITA TL

3-01

Ø 560x1520 mm

8x40 W

520x520x360 + T

54

FRIDA

6-10

Ø 800x550 mm

10x40 W

850x850x600

32

GARMINA II. WL nickel

2-02

400x360 mm

2x40 W

350x260x172

18

GERALDINA

6-09

Ø 720x580 mm

12x40 W

800x800x400

51

GITA

9-06

Ø 450x600 mm

5x40 W+1x60 W

460x460x460

33

GRACIE I. WL

7-01

75x200 mm

1x40 W

350x260x172

49

GRACIE II. WL

7-02

210x200 mm

2x40 W

465x310x210

49

HANNAH

1-06

Ø 560x440 mm

6x40 W

430x360x280

19

HELENA I.

6-07

Ø 400x360 mm

6x40 W+1x60 W

430x360x280

33

HERMIONA

6-06

Ø 820x1250 mm

21x40 W

520x520x560

44

HORTENSIE WL

9-03

170x170 mm

1x40 W

350x260x172

38

CHERRY

1-08

Ø 850x700 mm

18x40 W

700x700x600

12


Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage

Carton

(W)

Page

(mm)

Ø 560x1600 mm

8x40 W

430x360x280 + T

23

IRENA

10-01

Ø 350x350 mm

1x60 W

430x360x280

36

IRENA II.

10-03

Ø 350x350 mm

3x40 W

430x360x280

35

IVETA WL

8-01

150x400 mm

1x60 W

350x260x172

38

IVONA WL

8-02

300x150 mm

2x40 W

350x260x172

38

JARMILA

6-05

Ø 520x350 mm

5x40 W

430x360x280

55

JASMINA

6-07

Ø 400x580 mm

7x40 W

520x520x360

28

JORGA

6-06

Ø 570x570 mm

7x40 W

520x520x360

47

KAMILA balls WL

9-03

150x700 mm

3x40 W

465x310x210

31

KAMILA WL

9-03

150x700 mm

3x40 W

465x310x210

31

KLOTYLDA TL

3-01

Ø 150x200 mm

1x40 W

350x260x172

38

LARISA

6-06

Ø 500x200 mm

6x40 W

520x520x260

28

LEA I.

10-01

Ø 300x190 mm

1x60 W

430x360x280

47

LEA II.

10-02

Ø 370x230 mm

2x60 W

520x520x260

47

LILIE

6-08

Ø 600x650 mm

8x40 W

520x520x360

48

LUISA

6-06

Ø 720x600 mm

6x40 W

520x520x360

48

LUKRECIE

6-07

Ø 500x260 mm

7x40 W

520x520x260

27

MAGDA

1-06

Ø 480x420 mm

5x40 W

465x310x210

25

MAGDA III.

1-03

Ø 480x420 mm

3x40 W

465x310x210

25

MARCELA

6-04

Ø 350x400 mm

3x40 W+1x60 W

430x360x280

35

MARGITA

1-08

Ø 650x680 mm

8x40 W

520x520x360

20

MARIA TEREZIA 10 WL

1-08

115x340 mm

1x40 W

350x260x172

58

MARIA TEREZIA 11

1-08

Ø 730x790 mm

8x40 W+1x60 W

520x520x360

63

MARIA TEREZIA 12

1-12

Ø 800x900 mm

12x40 W+1x60 W

850x460x600

62

MARIA TEREZIA 13

1-11

Ø 650x640 mm

10x40 W+1x60 W

520x520x360

60

MARIA TEREZIA 14

1-08

Ø 750x680 mm

15x40 W

520x520x560

60

MARIA TEREZIA 16 TL

3-01

Ø 680x1680 mm

10x40 W

520x520x360 + T

61

MARIA TEREZIA 17

1-10

Ø 1120x660 mm

18x40 W

850x460x600

58

MARIA TEREZIA 18 WL

2-03

330x400 mm

3x40 W

430x360x280

58

MARIA TEREZIA 19

1-12

Ø 1600x1800 mm

48x40 W

1600x1000x1000

6

MARIA TEREZIA 2

1-06

Ø 550x460 mm

6x40 W

430x360x280

62

MARIA TEREZIA 5

1-10

Ø 1000x1100 mm

18x40 W+1x60 W

850x460x600

59

MARIA TEREZIA 8 WL

2-05

450x500 mm

5x40 W

430x360x280

63

MARIA TEREZIA 9 WL

2-02

330x350 mm

2x40 W

350x260x172

61

MARIE

6-07

Ø 450x400 mm

7x40 W

520x520x260

36

MARIE nickel

6-07

Ø 450x400 mm

7x40 W

520x520x260

36

MARINA I.

6-03

Ø 300x370 mm

3x40 W

430x360x280

32

MARION II. WL

2-02

330x280 mm

2x40 W

350x260x172

23

MARION III. WL

2-03

330x330 mm

3x40 W

350x260x172

22

65

3-01

České křišálové lustry

INKA TL


Chandelier

Certification

Dimension

66

České křišálové lustry

(mm)

Wattage (W)

Carton

Page

(mm)

MARTINA

10-01

Ø 300x370 mm

1x60 W

350x350x350

35

MATYLDA II. WL

2-02

370x250 mm

2x40 W

465x310x210

16

MELISA

6-01

Ø 200x900 mm

1x60 W

540x300x250

43

MICHAELA

6-05

Ø 680x550 mm

5x60 W

700x700x600

43

MILADA dia. 300

6-03

Ø 300x170 mm

3x40 W

430x360x280

35

MILADA II.

6-06

Ø 500x280 mm

6x40 W

520x520x260

34

MIRKA II. WL

2-02

340x250 mm

2x40 W

350x260x172

25

NANCY XXIV.

1-12

Ø 1000x800 mm

24x40 W

520x520x560

22

NORMA I.

6-03

Ø 350x150 mm

3x40 W

430x360x280

29

NORMA I.+ mirror

6-03

Ø 350x150 mm

3x40 W

430x360x280

29

NORMA II.

6-06

Ø 450x160 mm

6x40 W

520x520x260

29

NORMA II.+ mirror

6-06

Ø 450x160 mm

6x40 W

520x520x260

29

NORMA III.

6-08

Ø 500x160 mm

8x40 W

520x520x260

29

NORMA III.+ mirror

6-08

Ø 500x160 mm

8x40 W

520x520x260

29

ODETA

6-01

Ø 380x330 mm

1x60 W

520x520x360

30

PAVLA I.

6-06

Ø 460x340 mm

6x40 W

430x360x280

37

PAVLA I. nickel

6-06

Ø 460x340 mm

6x40 W

430x360x280

37

PAVLA II.

6-09

Ø 500x350 mm

9x40 W

520x520x360

37

PERLA WL

9-02

360x115 mm

2x40 W

465x310x210

29

PRISCILA

6-06

Ø 450x200 mm

6x40 W

520x520x260

28

RADKA V. colour

1-05

Ø 510x450 mm

5x40 W

465x310x210

40

RADKA X. colour

1-10

Ø 600x450 mm

10x40 W

430x360x280

40

RAFAELA

6-09

Ø 780x670 mm

9x40 W

700x700x600

45

RACHEL XVIII.

1-12

Ø 950x1300 mm

18x40 W

850x460x600

11

RACHEL XXIV.

1-12

Ø 950x1300 mm

24x40 W

850x460x600

10

RACHEL XXX.

1-12

Ø 1150x1300 mm

30x40 W

700x700x600

5

ROXANA

6-09

Ø 410x500 mm

6x40W+1x60W

520x520x360

33

SALOME WL

7-01

Ø 200x290 mm

1x60 W

430x360x280

42

SARA XXIV.

1-12

Ø 1000x800 mm

24x40 W

520x520x560

24

SARA XXXVI.

1-12

Ø 1400x1500 mm

36x40W+3x60W

700x700x600

4

SOŇA III. TL

3-03

Ř 520x570 mm

3x40 W

430x360x280

53

SPIRAL dia. 1200

6-05

Ø 1200x2300 mm

10x40W+5x60W 1200x1200x250

7

SPIRAL dia. 400

6-05

Ø 400x2300 mm

12x40 W

850x460x600

8

SPOT 01

6-01

Ø 120x115 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 02

6-01

Ø 120x100 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 03

6-01

Ø 120x75 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 04

6-01

Ø 120x170 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 05

6-01

Ø 120x205 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 06

6-01

Ø 120x340 mm

1x35 W

300x220x120

39


Chandelier

Certification

Dimension (mm)

Wattage (W)

Carton

Page

(mm)

Ø 120x110 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 08

6-01

Ø 120x90 mm

1x35 W

300x220x120

39

SPOT 09

6-01

Ø 120x95 mm

1x35 W

300x220x120

39

STEFANIE

1-06

Ø 600x550 mm

6x40 W

430x360x280

19

SULIKA

1-05

Ø 460x500mm

5x40 W

430x360x280

21

SYBILA

6-09

Ø 1100x880 mm

10x60 W

850x460x600

42

ŠÁRKA I. WL

7-01

110x360 mm

1x40 W

350x260x172

54

ŠÁRKA II. WL

7-02

260x350 mm

2x40 W

350x260x172

56

ŠÁRKA III. WL

7-03

400x340 mm

3x40 W

430x360x280

55

TAŤÁNA

1-06

Ø 600x480 mm

6x40 W

430x360x280

15

TAŤÁNA colour

1-06

Ø 600x480 mm

6x40 W

430x360x280

41

TIBORA II. WL

2-02

340x250 mm

2x40 W

350x260x172

24

TIBORA III. WL

2-03

340x340 mm

3x40 W

350x260x172

24

VALERIE II.

6-06

Ø 500x450 mm

6x60 W

520x520x360

34

VARVARA II.

7-02

Ø 340x320 mm

2x40 W

350x260x172

26

VESNA

6-03

Ø 520x410 mm

3x60 W

520x520x360

30

VIKTORIE

6-10

Ø 810x440 mm

16x40 W

520x520x360

57

TL…Table Lamp, Tischlampe, настольная лампа, stolní svítidlo

WL..Wall Light, Wandleuchter, лампа-бра, nástěnné svítidlo

67

6-01

České křišálové lustry

SPOT 07


SURFACE FINISH

COLOURS OF ALMOND TRIMINGS

Polished Brass rosalin

red

České křišálové lustry

Matt Brass

violet

blue

Light Patina

yellow

green

68

Dark Patina

black

Polished Nickel

Art Glass 2008  

Art Glass 2008