Page 1

Forainmneacha Réamhfhoclacha- ABAIRLEAT!

Anim:

Cé leis an cóta / na cótaí?

Rang:

Cé aige a bhfuil an freagra?

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

I don’t care.

Do you know him?

It occurred to me.

Do you know Gaillimh?

I like / enjoy it.

Do you know the answer?

Get lost!

Can you swim?

I accept it.

Have you enough?

I agree with you.

Do you speak French?

Do you prefer?

Leave it to me!

Whose is it?

You know best!

I am looking forward to it.

I hope.

Did you succeed?

Good enough for you!


Forainmneacha Réamhfhoclacha- ABAIRLEAT!

Ainm:

Cé air a bhfuil an locht / an milleán.

Rang:

Cé d(h)ó an litir / na litreacha?

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

Is

You pretend.

He allowed me - let me be.

You’re lucky.

He promised me.

I was mistaken.

It’s none of your business.

I failed.

True for you!

Call me.

It’s worth your while.

We have to ......

I had to ....

God help us!

It seems to me ....

Keep it up.

As far as I know ....

Excellent

Forgive me.

Missing

You deserve it.


FRÁSAÍ - ABAIRLEAT!

1.

tú fhéin agus do chuid tuairimí craiceáilte.

2.

Bíonn mo chara i gcónaí

3.

Bhí na páistí

4.

D’imigh sé tharam

5.

Tá gach duine ar chúrsa Gaeilge

6.

7.

Beidh

8.

Bíonn daoine óga

9.

An bhfuil tú ag magadh fúm nó an bhfuil tú

10.

Níl aon mhaith ann. Is

11.

12.

Níor thaitin an béile liom – ní raibh sé

13.

14.

Chuaigh mo gheansaí

15.

Bhí mé

16.

Ní éireoidh leat an

as

as chomh maith is atá sé ag imirt peile.

Ainm:

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ag déanamh an diabhail ar an múinteoir nua.

ina charr nua. ag caint as Gaeilge

a rinne mé é. Ba thimpiste a bhí ann. i láthair ag an gceiliúradh. ar réalta ceoil agus spóirt. i ndáiríre faoi? atá muid.

anseo nóiméad, ba mhaith liom focal leat.

le do thoil – teastaíonn uaim dul tharat! i ndoras an chairr.

titim i mo chodladh nuair a thosaigh an srannadh. a chur orm don darna huair.

• Idir óg agus aosta

•Ag déanamh an diabhail

•Ag snámh in aghaidh easa

• I bhfostú

• Téigh i dtigh diabhail

• Ar nós na gaoithe

• An bhfuil tú i ndáiríre?

• Gabh i Leith

•Ag déanamh aithrise

• In ainm a bheith

• Dallamullóg

• Fág an bealach

• Ag déanamh gaisce

• D’aon turas

• Ar tí

• Thar mholadh beirte


FRÁSAÍ - ABAIRLEAT!

1.

Bhí an fear

2.

Bhí rí rá agus

3.

Tá cuma

4.

Is ainmhí

5.

Bíonn an bhanríon í féin ag piocadh a sróine anois is arís

6.

Caitheann scoláirí a gcuid airgid go

7.

Tá an chuma ar an mbéirín beag go bhfuil sé ar a sháimhín só.

8. 9.

Chlúdaigh an póilín baill phríobháideacha an fhir ar fhaitíos na bhfaitíos go bhfeicfí iad. Tá an t-iasc seo mór millteach

10.

.... agus mairfidh siad go sona sásta lena chéile go deo na ndeor

11.

Ní mar a bhítear.

12.

Ní ar chapall atá an marcach seo ach ar mhuin na muice.

13.

Tá na gúnaí

14.

Bhí

15.

16.

Tá na céadta milliún duine san triú domhan beo bocht

fite fuaite sa suíochán mar gur theastaigh uaidh a bheith i bhfolach. aille buaille ar na sráideanna le linn na hagóide

Ainm:

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

te teolaí ar an mbeirt shaighdiúirí beag bídeach é an luch.

fial flaithiúil i Siopa GOAL.

ceannann céanna á gcaitheamh acu. rogha agus togha an bheatha ar fáil ag an bhféasta cliú agus cáil ar Einstein ar fud an domhain

• Fite fuaite

• Sáimhín só

•Go deo na ndeor

• Cliú agus cáil

• Te teolaí

• Ar fhaitíos na bhfaitíos

• Ar mhuin na muice

• Anois ‘s arís

• Beag bídeach

• Ní mar a shíltear a bhítear

• Fial flaithiúil

• Mór millteach

• Beo bocht

• Ceannann céanna

• Rogha agus togha

• Rí rá agus ruaille buaille


FRÁSAÍ - ABAIRLEAT!

1.

Tá an racún seo

2.

Creideann daoine gur féidir a bhfuil

3.

Bhí sí

4.

Bíonn buachaillí ag

5.

G

6.

Ceithre uaire fichead, seacht lá na seachtaine - bíonn gardaí i mbun oibre de ló is d’oíche.

7.

Éiri

8.

An bhfuil tú

9.

Tá siad an-mhó

10.

Bhí an fear ag

11.

Bhí sé ag crochadh

12.

Breathnaigh

13.

Is mise

14.

15.

Ní bealach an-chliste é seo dul i bhfolach.

16.

Tá sí chomh

Ainm:

i bponc / i sáinn. Níl in ndán dó ach titim san uisce. i ndán dóibh a léamh ó bhos na láimhe.

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ar bís tar éis di tar éis di an rás a bhuachaint. caochadh súl ar chailíní.

o bhfóire Dia orainn ! - ní chreidim é.

gh as sin, níl cead lámh a leagan ar na deilbh. in ann é seo a dhéanamh le do theanga? r lena chéile. cur as don chailín. bunoscionndenchrannnuairathitsé. air sin a réiteoir! – a’ bhfaca tú é?

an chead duine eile sa scuaine Seachain tú féin ar an mada (leon) seo.

fiosrach, agus tá sí sách dána chomh maith.

• Seachain (tú féin) / fainic

•Fiosrach

• In ann

• I bhfolach

• Éirigh as sin /leag as sin

• Go bhfóire Dia orainn!

• De ló is d’óiche

• Ag cur as (dom)

•Mór lena chéile

• Bunoscionn

• I sáinn / i bponc

• I ndán

• Is mise an chéad duine eile

• Breathnaigh air sin – a’ bhfaca tú é sin?

• Ar bís

• Ag caochadh súl


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Fág

Ainm:

Rang:

CEIST

Dúirt sé/sí...

Bris CEIST

CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí... CEIST

CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

Glan CEIST

Caith CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí...

Pioc CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

Dún CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Fáisc

Ainm:

Rang:

CEIST

Dúirt sé/sí...

Buail CEIST

CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí... CEIST

CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí... CEIST

Gléas

Dúirt sé/sí...

Ceap Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

Pléigh

Dreap CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí... CEIST

Dúirt sé/sí...


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Ainm:

Clois Bí Beir Tar Feic Faigh Téigh Tabhair Abair Ith Déan

Rang:

CEIST CEIST CEIST

Clois

CEIST

CEIST CEIST

Beir Tar

CEIST

Feic

CEIST

Faigh

CEIST

Téigh

CEIST

Tabhair

CEIST

Abair Ith Déan

Clois Bí Beir Tar Feic Faigh Téigh Tabhair Abair Ith Déan

CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST

CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST CEIST


BRIATHA- ABAIRLEAT!

é/í

Ainm:

Rang:

mé tú

é/í mé

é/í

mé tú

é/í mé

é/í

mé tú

é/í mé

é/í

mé tú

é/í mé

é/í

mé tú

é/í mé

é/í mé tú


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Mura/Murar

Ainm:

íoc

éist

ól

buail

Murar

Mura

Mura

Sula/Sular

Rang:

glac

beir

ith

caith

bris

dún

can

tit

béic

dóirt

pioc

glan

gearr

tóg

fill

Note:

tabhair

Sular Sula

Mura/Murar

Sula

Murar Mura Mura

Mura/Murar

clois

téigh

feic

Murar

Sula/Sular

Mura

Sular

Mura Sula/Sular

Sular Sula Sula

Sula faigh

abair

tar

déan

Sula


BRIATHA- ABAIRLEAT!

Do you really like .....?

Ainm:

Rang:

Do you know .....? Is it?

Are you happy with it?

Do you not mind .....?

Are you standing? Is he awake?

Do you mind .....?

Are you about to leave?

Am I not right?

Do you know....? Is that it / him?

Are you serious?

Do you remember .....?

Are you sure about it?

Do you like .....?

Are you going there?

Is it worth your while?

Can you ....? Are you all right?

Is that them?

Is it raining?

Isn’t it well for you!

Are you supposed to do it? Do you wish .....?

Do you want one?

Is this it / him?

Are you ready?

Do you prefer .....?

Are you sitting?

Do you think .....?

Is he asleep? Are you staying at home?

Can you ....?

An maith leat...?

An eol d(h)uit...?

An bhfuil tú in ann ....?

An bhfuil sé ag báisteach ?

An cuimhin leat...?

An fiú d(h)uit...?

An bhfuil a fhios agat ....?

An bhfuil tú i ndáiríre ?

An fearr leat...?

Nach fíór d(h)om...?

An bhfuil tú réidh?

An bhfuil tú in ainm é a dhéanamh?

An féidir leat...?

Nach méanar d(h)uit...?

An bhfuil tú cinnte faoi?

An bhfuil tú ar tí imeacht?

An bhfuil tú sásta leis?

An bhfuil tú i do sheasamh?

An bhfuil tú ag dul ann?

An bhfuil sé ina shuí?

An bhfuil tú ag teacht abhaile?

An bhfuil sé ina chodladh?

An bhfuil tú ag iarraidh ceann?

An bhfuil sé ina dhúiseacht?

An cuma leat...? An miste leat...? An mian leat...? An dóigh leat...? An breá leat...?

An ea? (Ab ea?) An é sin é? (Ab ‘in é?) An iad sin iad? (Ab ‘in iad?) An é seo é? ( Ab ‘eod é?)

An bhfuil tú ceart go leor?


ÉIST & FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Ainm:

_ _ _ _ _ atá (céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) aige? __ __ __

aclaíocht.

_____

atá (céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) _ _ _ _ ?

__ __ __

Tá _ _

_ ghléasadh _____

_____ ___

(céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) _ _ _ _ ?

__ __ __

canadh.

_____ ___

(céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) _ _ _ ?

__ ____ __ argóint.

Céard atá(céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dhéana’) agat (a’d)?

__

Céard _ _ _ (céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) _ _ _ _ ?

an leaba _ cóiriú ____.

rith.

Céard atá (céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dhéana) acu?

__

siad ag _ _ _ _ _ _ _ _ ar scannán.

_ _ _ _ _ _ _ _ (céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana’) agat (a’d)?

Tá _ _ t-urlár _ _ _ _ _ _ _ _ _ agam.

Céard atá (céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dhéana) aige?

__

Rang:

_____ _

an xray _ scrúdú

__

____.

Céard atá (céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dhéana) aici?

úll

seo?

_.

Céard

__

_

___?

cathaoir _ .

_____ ___ ___? __

fáinní _ _ _ .

_____ ___ (céar’‘tá) ann?

Céard _ _ _ (céar’‘tá) ___?

_____ ___ (céar’‘tá) _ _ _ ?

Tá sí ag _ _ _ _ _ _ _ _ _ le ceol.

Damhan alla _ _ _ _ _ _ . _ _ damhan alla atá ann.

Traein _ _ _ _ _ _ . _ _ traein atá ann.

Luch _ _ _ _ _ _ . _ _ luch atá ann.

_ _ _ _ _ atá (céar’‘tá) _ dhéanamh(dhéana) _ _ _ ?

_____ _

Tá _ _ _ _ ag _ _ _ _ _ _ _ an droichid.

Céard atá(céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (dhéana’) agat (a’d)? Tá m’obair bhaile _

________ ____.

__

chaisleán gainimh a

___

_____ Cáca

bhí _ _ _ ?

__

_

___

a bheas _ _ _ ?

_____

ann. cáca a bheas ann.

Céard

_ ___ ___?

Oráiste _ _ _ _ _ _ _ . _’ oráiste a bhí ann

Céard _

_____ ___?

Pictiúr

__

_ _____ ___. pictiúr a bheas ann.

_____ a___ ___? Ba chluiche rugbaí _ _ _ _ ann.

_____ _ _____ ___? _ _ _ _ _ a bheas ann. _ _ teach a bheas ann.


ÉIST & FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Ainm:

_ _ _ (ce’) chaoi _ _ _ _ _ _ tú?

Cén (ce’) _ _ _ _ _ bhfuil tú?

Tá mé _ _ _ _ _ .

Tá mé _ _ _ _ cionn.

Cén (ce’) chaoi a n-_ _ _ _ _ _ _ tú?

Cén (ce’) _ _ _ _ _ a n-airíonn tú?

___

Airím thar _ _ _ _ _ .

_____

_____ ____.

Cén (ce’) chaoi a bhfuil (‘il) an ______ ? Tá an chraic _ _ _ _ _____.

Cén (ce’) chaoi ar _ _ _ _ _ _ leis?

____ _ _ _ _ _ leis.

D’éirigh

tuirseach.

Cén (ce’) _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ (‘il) an chraic? Diabhail _ _ _ _ _ ar _ _ _ _ anseo.

Cén (ce’) _ _ _ _ _ ar _ _ _ _ _ _ léi? Níor _ _ _ _ _ _ go _ _ _ _ _ léi.

_ _ _ (ce’) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tú? Níl aon _ _ _ _ _ _ orm.

(ce’) _ _ _ _ _ a n-airíonn _ _ ?

Rang:

Céard (céar’‘tá) _ _ _ _____?

_ _ _ _ _ (céar’‘tá) atá _____?

Tá mil uaidh.

Tá cookies uaidh.

Tá spinnach uaidh.

_ _ _ _ _ a theastaíonn _____? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ scíth _____.

Céard a

___________

_____ a ___________

__________ cúnamh _ _ _ _ _ .

__________ airgead _ _ _ _ _ .

_____

(céar’‘tá) _ _ _ uaidh?

uaidh?

uaidh?

(ce’) _ _ _ _ _ a bhfuil (‘il) an _ _ _ _ _ _ ?

Céard atá (céar’‘tá) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (‘g iarra’)?

(céar’‘tá) sé ag iarraidh (‘g iarra’)?

_____ ___

_ _ _ _ _ atá (céar’‘tá) sé ag _ _ _ _ _ _ _ _ (‘g iarra’)?

__ __

Tá sé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dul abhaile.

__ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ an chnó.

Tá sé do (gu) _ _

Céard ba _ _ _ _ _ _ léi?

Céard _ _ _ _ _ _ _ _ leis?

___

___

mighty.

(ce’) _ _ _ _ _ ar éirigh leat?

_____

orm

__ ______ deoch uisce.

léi

Ba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ breith ar iasc.

________.

_____ __

mhaith leis?

__ ______ ____ fanacht ar an leaba.


ÉIST & FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Ainm:

Cén(ce’) _ _ _ _ _ tharla sé?

__

Sciorr _ _ _ _ chraiceann bhanana

___

(ce’) _ _ _ _ _ a mblaiseann _ _ ?

_________

sé difriúil

Cén (ce’) _ _ _ _ _ a seasann __ ___? Seasann tú _ _ _ _ _ _ air.

Cén _ _ _ _

__

tharla sé?

Tharla sé toisc

_____ __

__ ag dul

Cén(ce’) chaoi _ _ _ _ _ _ _ _ sé?

_ _ _ (ce’) _ _ _ _ _ sé?

Buaileadh _ _ camán _

Cén (ce’) _ _ _ _ _ a ndeachaigh sé _ _ _ ? Scátáil _ _

ar tharla

Chuaigh _ _ amú _ _ na carraigreacha.

Cén (ce’) _____ a n-oibríonn __?

Cá _ _ _ _ _ _ (cá’il) an bheach?

Tá _ _ bicycle _ gcoinne an bhalla

_ _ _ _ _ _ _ _ (cá’il) _ _ réiteoir?

__ ______ _ _ zebra?

(cá’il)

_ _ _ _ _ _ _ _ (cá’il) _ _ gardaí?

__ ______

Casann tú _ _ _

Tarraingíonn tú _ _ _ é.

Chonaic _ _ ar chlár na bhfógraí _ .

___

fáth ar _ _ _ _ _ _ sé?

Tharla _ _ _ _ _ _ _ go raibh an iomarca malaí sa gcart.

___

___ ____ __ ______ sé?

______ __ _____ go raibh an carr rófhada.

_ _ _ _ _ _ _ _ (cá’il) _ _ bicycle?

__

Cén (ce’) chaoi a dtarraingíonn __ _?

é.

fear?

(cá’il) an

Ta sé _ _ _ _ _ _ bhfolcadán.

Cén (ce’) chaoi a gcasann _ _ _?

___

__ ______

__

Tá an bheach _ _ mbláth.

Tá an réiteoir _ _ _ _ an bheirt imreoirí.

Brúitear _ _ lasc

___.

Rang:

fógra?

tú an

___

fhoghlaim _ _ a chuid Gaeilge?

I gConamara a d’fhoghlaim _ _ _ .

Tá an zebra _ _ _ _ _ _ na wildebeest.

__ _______ Rinne _ _

__ ___.

sí iad?

mbaile

___

léigh sé an páipéar?

Léigh sé i dteach an asail é.

Tá siad _ _ _ _ _ _ an chairr.

__ __________ siad ar maidin?

Chuaigh _ _ _ _ _ _ _ _ _ an scoil.

Cár _ _ _ _ _ an eachtra seo? Sa GPO a tharla _ _ .


ÉIST & FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Ainm:

__ __ ___ _

__ __

seo?

Paul O’Connell.

__ _ ______

Heather Mills.

pósta le

__ _

Paul Mc Carthny a bhíodh pósta léi.

__ _

dúirt “ I have a dream”?

_ _ _ Martin Luther King _ _ _ _ _ _ é.

__ _

cheap an “Theory of Relativity”

Ba é Albert Einstein a _ _ _ _ _ é.

___ _

seo?

Katie Taylor.

__ _ ______

ag imirt i Thomond Park?

‘Siad foireann na Mumhan a bhíonn _ _ _ _ _ _ _ ann.

_ _ _ scríobh Oliver Twist? _ _ _ Charles Dickens a _ _ _ _ _ _ _ é.

__ _

Symphony?

chum an 5th

Ba é Beethoven a _ _ _ _ é.

__ ___

seo?

___ ___

U2.

__ _ _____

ag teacht?

‘Sé Santaí _ bheas _ _

______.

__ _

chan an t-amhrán “Jailhouse Rock”

Ba é Elvis Presley a chan é.

Cérbh é an _ _ _ _ _ duine a _ _ _ _ _ ar an ngealach?

_ _ _ Neil Armstrong an chéad duine a sheas ar

Rang:

Cé _ _ é?

__ __

an Tuirc é.

Cé _ _ _ _ é seo?

__ __

Indiana Jones _ .

Cé _ _ (dhó) _ seo ?

__

don Phápa _ .

Cé _ _ _ _ a _ _ _ _ _ an freagra?

_ _ _ _ an Slumdog _ _ _ sé.

__ __ __ __

an Iodáil _.

__ ____ _ __ __

__ __

__ __ _?

é?

seo?

Batman _ .

(dhó) _ seo ?

__

d’ Uachtarán Mheiriceá _ .

__ ____ a _ _ _ _ _ _ an cnó? _ _ _ _ Scrat _ _ _ __.

__ __

Sasana é.

__ ____ _ ___ _ _ _ _ Mr Bean _ .

__ __

(dhó) _

__ __

?

Desperate Dan

_.

__ ____ _ __ __

___

bhí an bua?

Éireann _ bhí sé.


Ainmfhocail- ABAIRLEAT!

Ainm:

tine an

brionglóid an

gaoth an

an

an

an

an gruaig

an

bliain an

úll an

slí an

bóthar an

urlár an

súil an

cóta an

comhartha an

solas an

braon an

stopaire an

stoirm

sionnach an

an

an

fuinneog an

Seapáin an

iasc

iora rua

an

an

an

an

Sín

oileán

feadóg

spéir

an

an

an

an

cistin

farraige

biorrán

cloigín

an

an

an

an

eochair

slabhra

abhainn

póg

an

an

an

an

duilleog

aimsir

seomra

sliabh

an

an

an

an

scoil

lasc

páirc

sláinte

an

an

an

an

duais

arán

airgead

ubh

an

an

an

an

staighre

bróg

fadhb

domhan

an

an

an

an

gealach

crann

éan

oíche

uisce

an

an

an

cathaoir

asal

sreangán

feoil

siopa

an

an

an

obair

eas

tír

liathróid

an

an

an

an

cáis

doras

anlann

Rang:

anraith an

báisteach an

trá an


Ainmfhocail- ABAIRLEAT!

Ainm:

Cathaoir -

Gairdín -

Clann -

Capall -

Gealach -

Garda -

Pluais -

Bearna -

Farraige -

Páirc spraoi -

Bláth -

Coill -

Súil -

Siúlóid -

Seilf -

Fiaclóir -

An tSín -

Sráid -

Baile -

Féar -

Rang:

Pluid -

Portach -

Cluiche -

Gaeilge -

Fuacht -

Bosca -

Bord -

Buidéal -

Gruaig -

Pictiúrlann -

Foireann -

Faisean -

Geata -

Bearna -

Fuinneog -

Grian -

Balla -

Cóisir -

Fáinne -

Béile -

Crann -

Pointe -


Ainmfhocail- ABAIRLEAT!

Anim:

sibh

siad

muid

siad

muid

sibh

muid

siad

Rang:


Aidiachtaí - ABAIRLEAT!

Anim: níos

is

níos

sioráf nó asal

Cé acu is Is

an

níos

níos

is

volvo nó mini ?

Cé acu is Is

an

níos

níos

is

Is

an

níos

níos

is

Is

an

níos

níos

is

Bono nó an Pápa

Cé acu is Is

an

níos

níos

is

uisce nó aer

Cé acu is Is

an

níos

an

níos

níos

is

Is

an

níos

níos

is

?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Chomh hard leis an

• Chomh láidir le stail.

an Astráil nó an Íoslainn ?

Is

an

níos

níos

is

mac léinn nó múinteoir ?

Cé acu is

?

1

selimide nó beach ?

Cé acu is

bicycle nó traein ?

Cé acu is

Is

Cé acu is

lá nó oíche ?

Cé acu is

capall nó luch ?

Cé acu is

?

Rang:

is

Is

an

níos

níos

is

sceach nó crann

Cé acu is Is

an

níos

níos

is

cat nó muc

Cé acu is Is

an

níos

?

?

• Chomh lag le héinín gé.

• Chomh salach le cró muice.

• Chomh díreach le dorú.

• Chomh bocht le

mballa.

• Chomh beag le fríd.

• Chomh hóg le naíonán.

• Chomh héadrom le

• Chomh híseal leis an

cleite.

talamh.

• Chomh sciobtha leis

• Chomh mór le teach.

bacach sráide.

• Chomh te le tine. • Chomh glan le huisce.

• Chomh cam le corrán • Chomh sabhair le Rí.

an ngaoth Mhárta.


Chit Chat- ABAIRLEAT!

Are you to blame ?

Ainm:

Rang:

Is it for you? Have you got it?

Where are you going?

You are to blame.

How much is it? Keep going!

It is ours!

Get out of the way!

Who is it for?

Go ahead! We have it.

Where is your hurry?

It is mine!

Come on!

It is for us.

Get lost! / Clear off!

Whose is it ?

How much does it cost? Hurry up!

We are to blame.

Wait a minute!

Who has it?

Come over here! Is this yours ?

Good night, sleep well!

I have it.

Give it up / Stop it!

It is for me

I’m next!

Who is to blame?

Go to hell! Take your time! Don’t be silly!

An leatsa é seo?

An duitse é?

Fág seo!

Lean ort!

Cé leis é?

Cé dó é?

Déan deifir.

Ar aghaidh leat!

Is liomsa é!

Is domsa é.

Tóg d’am!

Bailigh leat / gread leat!

Is linne é.

Is dúinne é.

Cá bhfuil (cáil) do dheifir?

Cé mhéad atá air?

An agatsa atá sé?

An ortsa atá an milleán?

Éirigh as!

Céard a chosnaíonn sé?

Cé aige a bhfuil sé?

Cé air an milleán?

Éirigh as an tseafóid!

Is mise an chéad duine eile.

Is agamsa (a’msa) atá sé.

Is ortsa atá an milleán.

Fág an bealach !

Cá bhfuil tú ag dul?

Is againne atá sé.

Is orainne atá an milleán.

Gabh i leith anseo!

Fan nóiméad!

Téigh i dtigh diabhail !

Oíche mhaith, codladh sámh!


Chit Chat- ABAIRLEAT!

As for ..........

Ainm:

Rang:

It occurred to me ...... Maybe .........

Say it out!

As I was saying

Do you want one?

Give me one

Of course

I don’t think so

I had to ........

Answer me this Except for

Let me be!

By the way

God save us!

For God’s sake ......

I’ll see you later

Whoever / whatever

I liked it/him/very much. God help us!

Who would think ....... ?

What time is it?

Do you think... ?

Holy Mary! Just about .......

I miss my friends

To make a long story short

What do you think/make/ of it?

I suppose - it’s likely

I succeeded.

As far as I know ....

Good luck! Give it to me.

Be that as it may

Say it!

It’s a pity / alas!

Cé is moite de / Seachas

B’fhéidir ..........

Thaitin sé go mór liom.

Céard a cheapann tú faoi?

Pé ar bith duine / Cibé rud

B’éigean dom - bhí orm .......

D’éirigh liom.

Cén t-am é?

Faraor!

Is ar éigean .......

Go n-éirí leat!

Feicfidh mé ar ball thú.

Dála an scéil

Rith sé liom ....

Tabhair dom é.

Airím uaim mo chairde

Ar ndóigh

Meas tú an ..... ?

Abair leat!

A Mhaighdean!

Is dóigh liom/ is dócha

Cé a cheapfadh .....?.

Abair amach é!

Go bhfóire Dia orainn!

Mar a bhí mé ag rá

Maidir le .......

Fág mé!

Go sábhála Dia sinn!

Le scéal fada a dhéanamh gearr.

As ucht Dé .......

Ceist agam ort

Tabhair dom (toram) ceann!

Bíodh sin mar atá..

Go bhfios dom ...........

Ní dóigh liom é

An bhfuil tú ag iarraidh ceann?


Leathnú Foclóra- ABAIRLEAT!

Ainm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Smig: An smig

• Fabhra: Na fabhraí

• Gruaig dhíreach

• Leiceann: Na leicne

• Cluas: An chluas: Na clusa

• Baithis: An bhaithis

• Beola: Na beola

• Féasóg: An Fheasóg

• Cloigeann maol

• Mala: Na malaí

• Fiacail: Na Fiacla

• Gruaig chatach

• Muineál: An muineál

• Teanga: An teanga

• Súil: An tsúil

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Ordóg: Ordóga

• Dorn

• Ionga: ingne

• Droim

• Matáin

• Rúitín

• Glún: Na glúine

• Croí

• Barraicín: Na barraicíní

• Cos: Na cosa

• Lámh: Na lámha

• Imleacán

• Scamhóg: Na scamhóga

• Gualainn: Na guaillí

• Tóin

• Uilinn: Na huillinneacha

• Srón: An tsrón


Leathnú Foclóra- ABAIRLEAT!

Anim:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• An Firín Dinliseach

• An Firín Dearmadach

• An Firín Scaipithe

• An Firín Fiosrach

• An Firín Faoi Dheifir

• An Firín Cantalach

• An Firín Láidir

• An Firín Leisciúil

• An Firín Glórach

• An Firín Barrúil

• An Firín Brúite

• An Firín Liobarnach

• An Firín Sona Sásta

• An Firín Sraothfairt

• An Firín Santach

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Barrúil

• Beag Bídeach

• Brúite

• Cantalach

• Dearmadach

• Dingliseach

• Faoi Dheifir

• Fiosrach

• Glórach

• Láidir

• Leisciúil

• Liobarnach

• Santach

• Scaipithe

• Sona Sásta

• Sraothfairt

• An Firín Beag Bídeach


Leathnú Foclóra- ABAIRLEAT!

Anim:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Tá tart air. Tá sé spalptha leis an tart.

• Ta fearg orthu. Tá siad le ceangal.

• Tá díoma air. • Tá imní air. Tá sé dubh dóite ag an díomá. Tá sé ciaptha leis an imní. • Tá áthas air. Ta ríméad an domhain air.

• Tá amhras air. Ní sé cinnte faoi.

• Tá éad air. Tá sé éadmhar.

• Tá aiféala air. Tá brón air faoina rinne sé.

• Tá ionadh uirthi. • Tá ocras orthu. Tá ionadh an domhain uirthi. Tá siad stiúgtha. • Tá buairt uirthi. Tá sí thíos inti féin.

• Tá sé scanraithe. Tá sé ag crith le heagla.

• Tá déistín uirthi. • Tá díocas air. Ní thaitníonn sé ar chor ar bith léi. Fág an bealach. • Tá sceitimíní air. Tá sé ar bís.

• Tá tuirse uirthi. Tá sí traochta.

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Tá sí ag dul (a ghoil’) sall

• Tá sí ag dul (a ghoil’) suas

• Tá sí thíos

• Tá sí ag teacht anall

• Tá sí thall

• Tá siad ag teacht

• Tá sí thuas

• Tá sí ag dul (a ghoil’) isteach

amach

• Tá sí ag teacht aníos • Tá sí istigh

• Tá sí thíos • Tá sí ag dul (a ghoil’) amach

• Tá siad ag teacht isteach

• Tá sí ag teacht anuas

• Tá sí amuigh

• Tá sí ag dul (a ghoil’) síos


Saibhriú Teanga- ABAIRLEAT!

Ainm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Tá sé ann ó thús ama agus níl sé ach mí d’aois.

• Dá aosta a bheadh sé is ea is lú a éireoidh sé.

• Trí chois nach siúlann. Clab mór nach ndúnann.

• Deatach sa ngleann agus gan aon splanc ann.

• Cén rud is mó a ritheann gan cosa ?

• Dá mhéad a bhaintear as • Cén tsúil nach bhfeiceann agus cé • Tá sé ort agus ní trom is ea is mó a éiríonn sé. teanga nach labhraíonn? leat é?

•Chomhbánlesneachta,chomh • Filleann sé ón sliabh de ló glas le fear, chomh dearg le fuil ‘s d’oíche ach ón machaire agus chomh dubh le simléar. mín ní fhilleann sé choíche.

• Tá súil mór amháin aige ach • Chaith mé suas é chomh bán ní fheiceann sé aon rud léi. le bainne agus tháinig sé anuas chomh buí le h-ór. • Céard nach foláir duit a choin- • Droichead ar loch gan neáil tar éis é a thabhairt uait. mhaide gan chloch.

• Cén rud a bhíonn ag corraí agus ag corraí agus nár chorraigh riamh as an áit.

• Chomh hard le balla, chomh dearglefuil,chomhbánlesneachta, chomh milis le mill.

Rang:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

• Is fear rith maith ná

• An rud nach féidir

• Ní neart go cur le chéile.

• Níl aon tinteán mar do thinteán féin.

• Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

• Briseann an dúchas

• Na fág an sionnach i mbun na ngéanna.

• Múineann gá seift.

trí shúile an chait.

• Is maith an scéalaí an aimsir.

drochsheasamh.

• Mol an óige agus tiocfaidh sí.

• Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

• Cuir síoda ar ghabhar ach is gabhar i gcónaí é.

• Is trom an t-ualach an leisce.

ní féidir é.

• Níl uasal ná íseal ach thuas seal ‘s thíos seal.

• Is maith an t-anlann an t-ocras.

• Giorraíonn beirt bóthar.


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Is Linne Í

Anim:

Rang:

Abair Leat! Shúil mé tailte, taobh tire ‘is bailte, An tSionainn fhada ‘is an cósta Atlantaigh, Ar thóir na Gaeilge, ár dteanga fhéin í, Labhair í ‘is mairfidh sí go deo. Is linne an Ghaeilge, croílár na féile, (Ó)na ceithre hairde, ar scáth a chéile, Má tá sí a’dsa, scread amach é, Labhair í is mairfidh sí go deo.

I gConamara, ar chúrsa Gaeilge, In Indreabhán, áit ina bhfuil sí beo, Beir lea t abhail’ í, id’ chroí ‘is d’anam, Labhair í is mairfidh sí go deo.

Toram ( Tabhair dom) beatha! Tor a m (Tabhair dom) saoirse! Déan an iarracht! Gabh níos airde! Déan do rogha! ’Séard (is éard) atá uait! Cuir do cheann suas! Bíodh an bród a’d (agat)! Ó na tithe chuig na sráide (sráideanna), tá muid dírithe, níl muid caillte, ag ceiliúradh lenár dteanga, muid le chéile, tá muid sásta ag canadh go léir mar chór, ag canadh go léir os ard, ’Sí (Is í) do thír is do theanga f(h)éin (í), ’Sé (Is é) do rogha ag deireadh an lae. ’Is (agus) deir muid: (Is) Muide an todhchaí, gach éinne agaibh! Gaeilge gan eagla, tá sí ar eolas a’d (agat)! (Is) Muide an todhchaí, gach éinne agaibh! Gaeilge gan eagla , tá sí ar eolas a’d (agat)! So abair leat! so abair leat! so abair leat! so abair leat! So abair leat! so abair leat! abair leat! abair leat! Beidh muid á chanadh linn! Gach duine á chanadh linn!


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Anim:

Ag iarraidh breith ort ar nós a dhéanann imreoirí Texas! Beir greim! lig dom! fáisc mé! ardú, a stóirín fan liomsa…! Tá…’sé draíochtúil, beidh muid thar cionn, oh, ohhhh! …Imir an cluiche le do chárta í os do chomhair, Tar éis sin, is féidir imeacht le poll mór i do chroí! Toram (tabhair dom) na soilse! mar tá a fhios ad (agat) gur mé do mhúirnín féin! Leanfaidh mé thú go dtí go bfhuil grá ad (agat) domsa! Paparazzi! A stóirí n níl aon duine eile… tá a fhios ad (agat)! Ní féidir é! ní féidir é! Ní féidir m’aghaidh a léamh! Ní féidir! ní féidir é! ní féidir….! Seans go mbeidh mé togha! Ach ní stopfaidh mé go deo! A ghr á ghil beidh tú cáiliúil! Rachaidh mé i do threo, Ale! Alejandrooooooo.! Ná cuardaigh mé! ná cuardaigh mé! Alejandro! Ní leatsa mé! ní leatsa mé! Fernando! Gan grá, gan póg, just toram (tabhair dom) píosa de d’aird! Ná cuir glaoc h orm! ná cuir glaoch orm! Roberto!

Rang:

Lady Ga(eilge) …Níl aon rud fágtha i mo cheann (oh oh oh-oh!), Ag canadh ach níl mé in ann! Cén chaoi ar tharla sé? Ag damhsa ó inné Cá ndeachaigh an t-am ? Ó, níl a fh ios a’m (agam)! Damhsa, gan aon stró, Is cuma, beidh an chóisir ar siúl go deo! Bunoscionn anseo sa halla, Tá an oíche ag dul an- sciobtha, sciobtha… Toram (tabhair dom) do ghrá, ba mhaith liom do dhíoltas! Tú ’s mé, ní bheidh ár leithéidí (ann) aríst! Toram (tabhair dom) do ghrá, ba mhaith liom do dhíoltas! Tú ’s mé, bíonn muid i gcónaí ar bís! …Déan damhsa, beidh sé ceart go leor! Ní fheiceann éinne thú ag damhsa Déan é mo stór, doo doo doo doo… (x2)! …Lig dúinn cluiche grá a imirt! ’Bhfuil tú ag iarr aidh cluiche grá a imirt? Do rogha ! grá nó cáil, an mbeidh tú (ag) spraoi?


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Foot loose Ag obair go cru’, ag fágáil go lua’ Ocht n-uaire, cén mhaith? Tá sé mar seo gach lá. Tá sé a’ rith liom go bhfuil an t-am ag imeacht uaim. Táim ar an díon, is tá sceitimíní orm. Tosóidh muid Ón dtús, seas suas, cuir ort do bhróga nua. Suigh síos, lig scíth, níl sé in aghaidh an dlí Jeaic, a staic, dean anois é don chraic. Fiú gan chúis, chuile dhuine léim suas

Anim:

Rang:

Éalú

Seo anois é, tú is mé, tá fadhb againn ach a leanán, Beidh sé i gceart leis an troid, mar le grá is féidir leatsa É a chruthú. Níl ag teastáil ach an iarracht Curfá: Más mian leatsa fágáil, ní g á duitsa ‘bheith anseo. Go lu th tuigfidh tusa, d’fhéadfá rith gabháil i bhfolach. Ach níl é alú ó mo ghrá.

Goile! (Gabh i leith!) Goile! Goile! (Gabh i leith!) (Gabh i leith!) Beidh sé togha! Níl aon rud mícheart leis. Beidh ár n-am ag teacht! Ach anois, Tá fonn orm dul thar fóir! Mar táimid anseo, Ag deireadh an lae, Le chéile go deo. Is cuimhin linn é! Ná bí buartha anois Faoi chúrsaí inné! Tosóidh saol nua!

Fágfaidh mé thú. Ach tá’s a’d, níl sé éasca dearmad A dhéanamh ar ár ngrá, do bhí sé an-fhíor ach Fós, sin an méid: sa deireadh, an rud is tábhachtaí ná Curfá Seo anois é. Níl ag teastáil ach an iarracht, Curfá


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Dé hAoine Tá Mé i nGrá Is cuma má tá an Luain gan dath, Dé Máirt is Céadaoin chomh maith Déardaoin, is cuma liom fútsa, Dé hAoine, táim i ngrá Dé Luain beidh tú chomh scapaithe. Máirt is Céadaoin, bris mo chroí, Déardaoin, níl sé fiú tosaithe, Dé hAoine táim i ngrá Dé Sathairn fan. Dé Domhnaigh ní bheidh aon mhoill ann Dé hAoine níl deifir i ndán. Mura bhfuil Dé Luain i gceart, ní bheidh an Chéadaoin, nó an Mháirt Déardaoin dar liom ní bheidh neart, Dé hAoine táim i ngrá

Anim:

Rang:

Níl Mé Ag Bogadh Chuaigh mé siar chuig an gcúinne, áit a chonaic mé thú Agus beidh mé anseo go deo ag fanacht go ciúin. Scríobhtear mo chás ar chúl do ghriangraf Ag rá go mbeidh mé ann nuair tá sí feicithe a’d. Tugtar airgead dom mar ní thuigeann siad Níl mé briste ach chaill mé mo chroí Céard tá a’m le rá, níl aon chiall sa scéal Tá mé fós i ngrá, tá tú fós i mo shaol Nuair a dúisíonn tú agus feiceann tú nach bhfuil mé ann, Agus braitheann sé cosúil go bhfuil mé fós i do cheann, B’fhéidir (go) dtiocfaidh tú chugam agus nuair a shroicheann tú, Beidh mé fós ar taobh na stráide, ag fanacht go ciúin. Níl mé ag bogadh, níl mé ag bogadh.


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

Dé hAoine Táim i nGrá Is cuma má tá an Luain gan dath, Dé Máirt is Céadaoin chomh maith Déardaoin, is cuma liom fútsa, Dé hAoine, táim i ngrá Dé Luain beidh tú chomh scapaithe. Máirt is Céadaoin, bris mo chroí, Déardaoin, níl sé fiú tosaithe, Dé hAoine táim i ngrá Curfá Dé Sathairn fan. Dé Domhnaigh ní bheidh aon mhoill ann Dé hAoine níl deifir i ndán. Mura bhfuil Dé Luain i gceart, ní bheidh an Chéadaoin, nó an Mháirt Déardaoin dar liom ní bheidh neart, Dé hAoine táim i ngrá Dé Luain beidh do cheann scriosta, Máir is Céadaoin, am leapa Déardaoin brethnaigh ar bhalla, Dé hAoine táim i ngrá Curfá Gléasta go barr na méar, is mór an t-ionadh é Tú a fheiceáil le d’anam léi Le do gháire mhór, is aoibheann liom do ghlór Cosúil leis an ngriain, chomh geal le hór, Ag teacht ó inné, is maith an radharc é Beidh neart a’d le hithe ar feadh an lae Ach ní bhfaighfidh tú go leor, go leor de a stór, Dé hAoine táim i ngrá! Is cuma má tá an Luain gan dath, Dé Máirt is Céadaoin chomh maith Déardaoin, is cuma liom fútsa, Dé hAoine, táim i ngrá

Anim:

Rang:

Céilí ar an Trá Céilí ar an trá! b’aoibhinn liom é! ag damhsa san uisce nuair a chonaic mé í! Ní raibh a fhios am (agam) a hainm, nó an teach ina raibh sí ann, ach bhí sí speisialta, agus thit mé i ngrá! Curfá: Céilí ar an trá, b’aoibhinn liom é! Bhí craic agus spraoi ag deireadh an lae! Céilí ar an trá, b’aoibhinn liom é! Bhí craic agus spraoi ag deireadh an lae! Céilí ar an trá, ba bhreá liom é, chas mé le cailín álainn, ach d’imigh sí uaim! Ag smaoineamh fúithi, níor éist mé sa rang! Cá ndeachaigh mo chailín? Níl ’s (a fhios) am (agam)! Chonaic mé í an oíche sin, chaith sí gúna glas! Dúirt mé ‘ar mhaith leat damhsa liomsa’ ? Agus d’fhreagair sí “Bheadh sin go deas”! Bhí am iontach againn, ach bhí an t-am ró-ghearr! Bhí an céilí sin críochnaithe, ach bhí an t-am gearr thar barr!


EIST AGUS FREAGAIR- ABAIRLEAT!

An Buachaill Ceart

Anim:

Rang:

Can os Ard ! Chonaic mé í ar an gcéad lá. Dúirt sí, ‘Dia duit!’ Thit mé i ngrá. ‘Sí an cailín ó mo bhrionglóid í, Ach níl m’ainm ar eolas aici ! Ach is cuma liom! Is í an cailín is foirfe dom. Ach is cuma liom! Tá sí fós ina réalt dom. Gabh mo leithscéal! Tá rud le rá! Tá mé anseo lán le grá! Cailín deas atá mé ag iarraidh, Ach ní mé an buachaill ceart di! (x2) Chonaic mé í ag an gcéilí. Fuair mé damhsa amháin léi. Níor thug sí aon aird orm, Aird orm, aird orm! Ach is cuma liom! Is í an cailín is foirfe dom. Ach is cuma liom! Tá sí fós ina réalt dom. Chonaic mé í ag an dioscó deireanach. Bhí sí leis an mbuachaill eile. Bhris mo chroí! Ní raibh a fhios aici Céard a cheap mé fúithi.

Céard a deireann tú nuair a thiteann tú arís? Níl aon am ag éinne duitse, is ní fheiceann tú an ghrian. Céard a dhéanann tú nuair nach bhfuil gach rud ceart? Bíonn tú i gcónaí ag iarraidh faoisimh ach tá do sheans thart! Lean ar aghaidh! Tá muid ag dul. Tá tú saor! Seo é an t-aon saol atá againn, Is tá gach rud timpeall ort ag athrú duit. Tá sé ró-ghearr le bheith ag fanacht, Ró-mhór le bheith chomh beag. Ní féidir leat a bheith ciúin! Caithfidh tú canadh os ard! Céard a dhéanann tú nuair a thiteann tú i ngrá? Cailleann tú do chiall is tá do sheansaol thart. Níl aon rogha ad (agat) nuair a tharlaíonn sé sin. Ach ní bhíonn tú ag smaoineamh Nuair atá tú faoi na geasa sin! Lean ar aghaidh! Tá muid ag dul. Tá tú saor! Seo é an t-aon saol atá againn Is tá gach rud timpeall ort ag athrú duit. Tá sé ró-ghearr le bheith ag fanacht,


Ainm:

Rang:

Aimsigh duine… An n-imríonn tú leadóg uair sa mhí

An maith leat dúiseacht go moch ar maidin?

An mbíonn tú ag staidéar chuile lá?

An mbíonn tú ag bailliú stampaí?

An gconaíonn tú leat féin?

An maith leat a bheith ag cocaireacht?

An bhfuil gluaisrothar a’d?

An gcaitheann tú contact lenses?

An nglacann tú do sheomra go minic?

An léann tú páipéar nuachtán chuile lá?

An mbionn tú ag sranadh?

An maith leat d’ainm?

An mbíonn tú ag féachaint ar an teilifís gach lá?

An labhraíonn tú dá theanga?

________________________


Ainm:

Rang:

Ag Mealladh Daoine...

ag an bpicitúrlann

le clocha a chaitheamh ar bharr uisce

ag disco

ar thuras domhanda

ag ceolchoirm

ag bialann síneach

ag iascaireacht

ag piocadh clocha

ag cluiche Arsenal

ag cóimhreamh realta sa spéir

ag cluiche Rugbaí san Astráil

ag Cruach Phádraig

ag bádóireacht

ag tumadh

ag surfáil

ag rothaíocht

ag campáil

ag siopadóireacht

ar thoraíocht taisce

ag an gym

le dul ag skátáil leat

ag snámh

ar laethanta saoire san Antartic

ag cluiche Chelsea


Almanac Stair Dhomhanda

Gnó agus Eacamaíocht

Anim:

Rang:

Almanac

Tíreolaíocht Sláinte

Bia Folláin

Nuacht Náisiúnta

Nuacht Domhanda

An Timpeallacht

Realta agus Spás

Spórt – Lúthchleasaí Olimpeacha


Anim:

Rang:

As an mbosca Jeaic ag léim Brú bonnachaí Ciorcal Láimhe Ag rith ar an spota Líne chiceáil Glúine arda Litrigh YMCA le do cholainn Tonn Hokey Pokey Anáil domhain agus stretcháil Craith Láimhe cruthaíoch Preabadh coinnín thart timpeall an tseomra Jive láimhe Oró Sé do Bheatha Bhaile ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________


Anim:

Rang:

Plóta

Bileog Oibre don Scéitse Cé hiad na Carachtéirí?

Tús: Cuir tús leis an aicsean agus cuir na carachtéirí in aithne

Props nó Fearas a bheas ag teastáil

Lár: Tarlaíonn rud éicint/Bíonn fadhb acu srl

Ceol Críoch: Réitíonn /Ní réitíonn said an fhadhb ag an deireadh

Soilse – Éifeacht a chur le radharcanna éagsúla.

Props nó Fearas a bheas ag teastáil


Anim:

Rang:

8 Bíonn tromluí ufásach a’d gach oiche.

Céard ba cheart dom a dhéanamh? 1 Níl tú in ann rud ar bith a ithe gan alann dearg. Itheann tú trí bhuidéal de, chuile lá!

2

3

4

5

6

7

9

Tá hiccups théis ‘bheith a’d ar feadh coicíse anois! Tá tú cráite!

10

Ní feidir leat stopadh ag breathnú ar an teilifís. Bhreathnaigh tú air ar feadh aon uair déag inné!

11

Tá an ghráin a’d ar ghlasraí agus cuireann siad scanradh ort! Má fheiceann tú ceann, titeann tú i laige!

12

Tá cuimhne uafásach a’d. Déanann tú dearmad ar chuile rud!

13

Ní féidir leat stopadh ag sraothartach! Achoo!!

14

Caepann tú gur féidir le do chat Gaeilge a labhairt. Tá tú ag iarraidh go mbeidh clú agus cáil air/uirthi.

Tá do dhoctúir tar éis a rá leat go bhfuil 24 uair a chloig fágtha a’d

Ní féidir leat dul a chodladh san oíche. Níor chodail tú go ceann dhá lá déag!

Creideann do chailín/buachaill gur madra é/í.

Tá fadhb a’d le siopadóireacht – ní féidir leat stopadh ag ceannach éadaí!

Tá púca a’d i do theach

Beidh scrudú a’d ar maidin agus níl tada réitithe a’d!


Anim:

Rang:

Obair ThĂŠama: 1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30


Anim:

Rang:

Céard ba cheart dom a dhéanamh? 1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14


Ainm-

Rang:

Gluaiseachtaí Gaeilge

Breathnaigh ar dheis

Breathnaigh ar chlé

Breathnaigh suas

Seas le do chosa le chéile

Seas le do chosa scartha

Seas le do chos chlé chun tosaigh agus do chos dheas ar chúl.

Seas ar do chos chlé

Seas le do chosa crosáilte

Suí ar chathaoir

Suí ar chathaoir le do chos dheas thar do chos chlé

Suí ar an urlár le do chosa crosáilte

Suí ar an urlár le do ghlúine cromtha suas

Suí ar an urlár le do chosa díreach os do chomhair amach

Suí ar chathaoir le do rúitín dheas ar do ghlúin chlé

Crom beagán

Breathnaigh síos

Breathnaigh díreach ar aghaidh

Claonn do chloigeann ar dheis

Claonn do chloigeann ar chlé

Crosáil do lámha

Cuir do lámha díreach amach ar do thaobh

Cuir do lámha síos ag do thaobh

Cuir suas do lámha thar do cheann

Cuir do lámha díreach os do chomhair amach

Téigh ar do ghlúine

Téigh síos ar do lámha agus ar do ghlúine

Crom chun tosaigh ag do bhásta

Seas ar do lámha

Cuir do lámha díreach os do chomhair amach le d’uileann cromtha suas

Cuir do lámha i do phócaí

Cuir do lámh ar bharr do chloigeann

Cuir do lámha ar do chromaí

Seas ar do chloigeann

Luigh i gcoinne an bhoird le do lámh chlé

Luigh i gcoinne an mballa le do ghualainn chlé

Luigh ar do dhroim

Cuir do lámha ar do ghualaí

Cuir do lámha toabh thiar de do chloigeann

Cuir do lámha ar d’aghaidh

Cuir do lámha taobh thiar de do dhroim

Luigh ar do bholg

Luigh ar do thaobh dheas

Luigh ar do thaobh chlé

Billeoga Oibre  
Billeoga Oibre  

Cleachtaí

Advertisement