Page 1

Karta katalogowa Kontroler DeltaV MD Plus Marzec 2005—Strona 1

TM

Kontroler DeltaV MD Plus

Kontroler DeltaV i podsystem I/O DeltaV ułatwiają szybką instalację.

Kontroler DeltaV MD Plus: ν

zwiększa wydajność;

Korzyści

ν

jest łatwy do zastosowania;

Zwiększenie wydajności

ν

jest elastyczny dzięki czemu spełnia potrzeby użytkownika.

Szybszy. Kontroler MD Plus jest o ponad 400% szybszy niż kontroler M5 Plus i posiada dziesięciokrotnie większą prędkość komunikacji - do 100 MB/sek. W rezultacie mamy mniejsze obciążenie CPU oraz większą pojemność dla strategii sterowania.

Wstęp Kontroler MD Plus zapewnia komunikację i sterowanie urządzeniami obiektowymi oraz innymi węzłami w sieci sterowania. Strategie sterowania i konfiguracje systemowe stworzone na wcześniejszych wersjach systemu DeltaV mogą być wykorzystywane z powodzeniem przez ten kontroler. MD Plus posiada wszystkie właściwości i funkcje kontrolera M5 Plus, w tym odpowiednią pamięć dla dużych plików oraz innych aplikacji wymagających dużo pamięci. Uwaga: Kontroler MD lub MD Plus jest konieczny do wykorzystania wszystkich nowych opcji wprowadzonych w wersjach v6.x i v7.x, takich jak: redundantne I/O, zgłoszenia urządzenia, urządzenie sieciowe, DeltaV Interface dla PROVOX I/O, DeltaV Interface dla RS3 I/O, Model Predictive Control (model sterowania nadążnego) itd. Uwaga: Warunkiem wstępnym dla zastosowania kontrolera MD Plus jest wersja DeltaV 8.1. Języki sterowania wykorzystywane w kontrolerach są opisane w karcie katalogowej „Oprogramowanie sterowania”.

Samoadresujący się. Kontroler posiada wyjątkową zdolność do automatycznego identyfikowania się w sieci sterowania DeltaV. Po włączeniu kontrolera automatycznie przypisywany mu jest niepowtarzalny adres – niepotrzebne są żadne przełączniki typu DIP ani konfiguracja – to są zalety technologii plug and play. Samolokalizujący się. Fizyczna lokalizacja kontrolera jest łatwa do określenia dzięki migającym diodom znajdującym się na przedniej części kontrolera. Jest to wyraźne wskazanie kontrolera.

Automatyczne wykrywanie I/O. Kontroler może identyfikować wszystkie kanały interfejsu I/O zainstalowane w podsystemie. Zaraz po umieszczeniu interfejsu I/O, kontroler określa ogólną charakterystykę urządzeń obiektowych, zarządzanych przez dany interfejs I/O. W prosty sposób ogranicza to konieczność obsługi technicznej związanej z konfiguracją.


Karta katalogowa Kontroler DeltaV MD Plus Marzec 2005—Strona 2

TM

Łatwość stosowania Całkowita kontrola. Kontroler zarządza wszystkimi operacjami sterowania dla kanałów interfejsu I/O. Zarządza on również wszystkimi funkcjami komunikacji dla sieci komunikacyjnych. Monitoring czasu, alarmowanie i trendy urządzeń są również zarządzane przez ten kontroler. Realizuje on strategię sterowania wybraną przez użytkownika. W ciągu 100 ms odbierane są informacje z kanału wejściowego, wybierana jest strategia sterowania i następnie dane są wysyłane do kanału wyjściowego. Ochrona danych. Za każdym razem kiedy użytkownik instaluje dane w kontrolerze, informacja instalacji jest automatycznie zapisywana w pamięci. Podobnie jest wtedy, gdy użytkownicy dokonują zmian konfiguracji kontrolera online - system zapamiętuje również te zmiany. W ten sposób system zawsze przechowuje kompletny zapis wszystkich danych, które zostały zainstalowane w kontrolerze, a także wszelkie zmiany wprowadzone online. Zimny restart. Ta funkcja gwarantuje, że w przypadku awarii zasilania, kontroler wznowi działanie bez ręcznej interwencji i bez żadnego innego urządzenia obecnego w sieci. Teraz użytkownik nie musi dokonywać ponownego uruchamiania ze stacji roboczej. Wystarczy po prostu dostosować stan wznowienia kontrolera do bieżących warunków.

Kontroler MD Plus

Uwaga: Zabezpieczeniem przed skutkami krótkotrwałego zaniku zasilania w pracy kontrolera jest zastosowanie bezprzerwowego źródła zasilania (UPS).

Elastyczność ułatwiająca dostosowanie się do potrzeb Zaawansowane operacje. Kontroler MD Plus jest przystosowany do obsługi programów wsadowych DeltaV Batch oraz rozszerzonych funkcji sterowania. Aplikacje wymagające dużo pamięci, takie jak Batch, mogą być bez ryzyka wyczerpania pamięci tworzone przez użytkownika. Ta opcja jest zalecana dla sterowania nadrzędnego lub wsadowego,przy współpracy ze sterowaniem procesem. Dzięki kontrolerowi MD Plus użytkownik może stosować zaawansowane funkcję sterowania jak Neural lub Model Predictive Control (neuronową lub model sterowania nadążnego). Dane transmitowane. Kontroler umożliwia przesył danych HART z urządzeń obiektowych do każdego węzła w sieci. Oznacza to, że użytkownik może korzystać z aplikacji, takich jak Asset Management Solution, do zdalnego zarządzania danymi HART zawartymi w urządzeniach zgodnych z protokołami HART lub FOUNDATION fieldbus. Przygotowuje na przyszłość. W miarę rozwoju systemu użytkownik może rozszerzyć swoją licencję oprogramowania, aby zwiększyć liczbę sygnałów (DST) przydzielonych do kontrolera DeltaV (zaczynając od 50 DST można zwiększyć liczbę sygnałów do 750 DST). Złożoność strategii sterowania i szybkości skanowania modułu sterowania określają możliwości kontrolera i wielkość aplikacji. W celu zabezpieczenia kontrolera MD Plus można dodać online kontroler redundancyjny. Kontroler rezerwowy przejmuje pracę automatycznie bez utraty danych. Więcej informacji znajduje się w karcie katalogowej „Redundancja I/O”. Montaż. Struktura systemu typu plug and play umożliwia modułową rozbudowę systemu o pojedynczy kontroler i może być instalowana w środowisku klasy 1, kategorii 2 lub w strefie 2 1 ATEX. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w karcie katalogowej „Zasilacze i płyty montażowe I/O”. 1

Informacje nt. instalacji w strefach zagrożonych znajdują się w instrukcji instalacji w strefie 2 (12P2046) i instrukcji instalacji: klasa 1 kategoria 2 (12P1293).


Karta katalogowa Kontroler DeltaV MD Plus Marzec 2005—Strona 3

TM

Dane techniczne kontrolera MD Plus Zapotrzebowanie zasilania

Zasilany przez system zasilania przez 2-modułową płytę montażową zasilacza/kontrolera

Zabezpieczenie bezpiecznikiem

3,0 A; bezpieczniki niewymienne

Rozpraszanie mocy

Typowo 5,0 W; maksymalnie 7,0 W

Charakterystyka otoczenia: Temperatura robocza

-40 do 70°C (-40 do 158°F)

Temperatura przechowywania

-40 do 85°C (-40 do 185°F)

Wilgotność względna

5 do 95%, nieskraplająca się

Zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną

ISA-S71.04-1985: zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną; klasa G3

powłoka ochronna

Wstrząs/uderzenie (normalne warunki robocze) •

Strefy zagrożone W kwestii informacji dotyczących instalacji w strefach zagrożonych, patrz instrukcja instalacji w strefie 2 (12P2046) i/lub instrukcja instalacji: klasa 1 kategoria 2 (12P1293). Wibracja (granica stosowania)

10 g ½ fali sinusoidalnej przez 11 ms ATEX EEx nA IIC T4 Klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

Amplituda całkowita 1 mm od 5 Hz do 16 Hz, 0.5 g od 16 Hz do 150 Hz

Pamięć użytkownika Kontroler MD PLUS

48 MB

Wskaźniki diodowe:

Status ZAŁĄCZONY

Zielony – Zasilanie

Wskazuje, że zasilanie DC jest przyłożone

Czerwony – Błąd

Wskazuje stan błędu

Zielony – Aktywny

Wskazuje, że kontroler pracuje jako podstawowy kontroler

Zielony – Rezerwa

Wskazuje, że kontroler pracuje jako kontroler rezerwowy (zarezerwowany do przyszłego użytku)

Żółty błyskający – Pri. CN

Wskazuje aktualną komunikację sieci sterowania pierwotnego

Żółty błyskający – Sec. CN

Wskazuje aktualną komunikację sieci sterowania wtórnego

Błyskają wszystkie diody z wyjątkiem diody „Zasilanie”

Wizualna identyfikacja kontrolera zainicjowana z oprogramowania interfejsu użytkownika przez komendę ping

Błyskają wszystkie diody z wyjątkiem diody „Zasilanie”, naprzemiennie parzyste i nieparzyste

Modyfikacja oprogramowania sprzętowego w toku

Montaż

W prawej szczelinie płyty montażowej zasilacza/kontrolera

Połączenia zewnętrzne: sieć sterowania pierwotnego (podstawowego)

8-pinowe złącze RJ-45

sieć sterowania redundancyjnego

8-pinowe złącze RJ-45


Karta katalogowa Kontroler DeltaV MD Plus Marzec 2005—Strona 4

TM

Informacje dotyczące zamawiania Opis

Numer modelu

Kontroler MD-PLUS

VE3006

Warunki wstępne •

Dla każdego kontrolera należy wybrać płytę montażową. Dane szczegółowe znajdują się w karcie katalogowej „Płyta montażowa I/O”.

Do każdego kontrolera należy podłączyć oddzielny zasilacz systemu. Dane szczegółowe znajdują się w karcie katalogowej „Zasilacze”.

Wersja oprogramowania 8.1 lub nowsza.

Emerson Process Management Sp. z o.o. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa T: 22 45 89 200 F: 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl, info.pl@emersonprocess.pl www.EasyDeltaV.com/reach W przypadku zastosowań w zakresie energetyki, wody i ścieków prosimy kontaktować się z Emerson Process Management Power and Water Solutions: T: 22 45 89 101 www.emersonprocess-powerwater.com © Emerson Process Management 1996—2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. DeltaV, projekt DeltaV, SureService, projekt SureService, SureNet, projekt SureNet i PlantWeb są markami jednej ze spółek grupy Emerson Process Management. Wszystkie inne marki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Treść niniejszej publikacji jest prezentowana wyłącznie dla celów informacyjnych i pomimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności prezentowanych informacji, to nie należy ich interpretować jako gwarancji lub rękojmi, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym opracowaniu lub ich użytkowania lub zastosowania. Warunki sprzedaży są określone przez nasze zasady i warunki, które udostępniamy na życzenie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub udoskonalania konstrukcji lub zmiany danych technicznych produktów w każdej chwili, bez powiadomienia.

Kontroler DeltaV MD Plus  

Kontroler DeltaV MD Plus - karta katalogowa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you