Page 1

Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Przetworniki ciśnienia z serii 3051S • Najwyższa dokładność pomiarów 0,025% • Pierwszy przemysłowy przetwornik przepływu z dokładnością wyrażoną w procentach wartości mierzonej gwarantuje dziesięciokrotny wzrost jakości działania • 10−letnia stabilność w warunkach procesowych • Wyjątkowa niezawodność poparta 12−letnią ograniczoną gwarancją • Konstrukcja modularna z SuperModułem zmniejsza koszty instalacji i obsługi • Zaawansowane funkcje PlantWeb dla przetworników HART i FOUNDATION fieldbus zwiększają możliwości procesowe • Ulepszony interfejs użytkownika przy wykorzystaniu języka EDDL (Electronic Device Description Language) • Certyfikacja zgodna z normą IEC61508 • Możliwość bezprzewodowej transmisji danych HART na poziomie ufności większym od 99% z najnowszymi zabezpieczeniami

Spis treści Dobór przetwornika 3051S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5 Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 16 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 19 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 29 Karta konfiguracyjna przetwornika 3051S HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 46 Karta konfiguracyjna łączności bezprzewodowej przetwornika 3051S . . . . . . . . . strona 49

www.rosemount.com


Karta katalogowa

Rosemount 3051S

00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Sukces dzięki innowacyjnym pomiarom Najwyższa dokładność pomiarów 0,025%

Zaawansowane funkcje PlantWeb™

Przetworniki Rosemount 3051S zbudowane na bazie SuperModułu zapewniają najwyższą dokładność pomiarów. Wśród wielu zalet, technologia czujnika Saturn™ charakteryzuje się wprowadzeniem pomocniczego czujnika do optymalizacji jakości działania i zwiększenia możliwości diagnostycznych.

Przetworniki 3051S stanowią element architektury PlantWeb oferując najlepszy czujnik i przetwornik ze skalowalną platformą SuperModułu, najlepsze rozwiązania do pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu oraz najwyższą inteligencję polową z zaawansowaną diagnostyką dla przetworników HART i FOUNDATION fieldbus, Dzięki temu uzyskuje się redukcję kosztów obsługi i zwiększenia dostępności urządzeń polowych.

Pierwszy przetwornik natężenia przepływu z dokładnością określoną jako % odczytu Innowacyjna konstrukcja z opatentowaną technologią wytwarzania gwarantuje dziesięciokrotne zwiększenie jakości działania i szeroki zakres współczynników skali zakresowości dla przetworników ultra dla przepływu.

10−letnia stabilność w warunkach procesowych Stabilność działania ma źródła w hermetycznie uszczelnionym, w całości spawanym SuperModule ze stali nierdzewnej 316L zawierającym pojedynczą płytkę elektroniki, co w konsekwencji eliminuje wpływ wilgoci i czynników środowiskowych.

Wyjątkowa niezawodność poparta 12−letnią ograniczoną gwarancją Dalsze ułatwienia procedur instalacyjnych i zaawansowane możliwości diagnostyczne zaowocowały niezawodną platformą o 12−letniej gwarancji.

Zaawansowany język programowania EDDL Zaawansowany interfejs użytkownika z lepszą organizacją parametrów urządzenia i wbudowanym systemem graficznym

Certyfikaty do pracy w aplikacjach SIS Przetwornik 3051S posiada certyfikaty TÜV zgodności z normą IEC61508 do stosowania w systemach bezredundancyjnych na poziomie SIL 1 i SIL 2 i w systemach redundancyjnych na poziomie SIL 3.

Łączność bezprzewodowa Przetwornik 3051S umożliwia pełne zintegrowanie z siecią bezprzewodową w celu optymalizacji jakości działania zakładu produkcyjnego i zmniejszenia ryzyka awarii.

Skalowalna platforma SuperModule Stanowi fundament zintegrowanych pomiarów ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu. Umożliwia użytkownikowi dopasowanie jakości działania, funkcjonalności, diagnostyki i przyłączy procesowych do zmiennych potrzeb instalacji przemysłowej.

Urządzenia do pomiaru ciśnienia firmy Rosemount Przetworniki z serii 3051S Skalowane, wyjątkowo dokładne pomiary ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu ułatwiające instalacje i obsługę techniczną.

Przetworniki przepływu masowego Model 3095MV Precyzyjne pomiary ciśnienia różnicowego, ciśnienia statycznego i temperatury umożliwiające wykonanie dynamicznych obliczeń w pełni skompensowanego natężenia przepływu masowego.

Zintegrowane zblocza 305 i 306 Fabrycznie złożone, skalibrowane i przetestowane zblocza zaworowe zmniejszające koszty instalacji procesowej.

Zdalne oddzielacze Model 1199 Gwarantują niezawodny, zdalny pomiar ciśnienia procesowego, chronią przetwornik przed gorącymi, korozyjnymi i lepkimi mediami.

Elementy do wytwarzania spadku ciśnienia: kryzy 1495 i 1595, przyłącza kołnierzowe 1496 i 1497 Kompletna oferta kryz, przyłączy kołnierzowych, łatwych do specyfikacji i zamówienia. Kryza 1595 gwarantuje najwyższą jakość działania w aplikacjach o krótkich odcinkach prostoliniowych.

2

Przepływomierze Annubar®: Modele 3051SFA, 3095MFA i 485 Najnowocześniejsza, piąta generacja czujników Model 485 Annubar w połączeniu z przetwornikami 3051S lub wielofunkcyjnymi 3095MV tworzy precyzyjne, powtarzalne przepływomierze typu zanurzeniowego.

Przepływomierze kompaktowe: Model 3051SFC, 3095MFC i 405 Przepływomierze kompaktowe mogą być instalowane między istniejącymi kołnierzami o klasie wytrzymałości do Class 600 (PN100). Do trudnych aplikacji dostępna jest kryza kondycjonująca przepływ, wymagająca odcinka prostoliniowego po stronie dolotowej o długości tylko dwóch średnic rurociągu.

Przepływomierze ProPlate®, Mass ProPlate i 1195 Te przepływomierze z zintegrowanymi zwężkami eliminują niedokładności, które uwydatniają się w instalacjach o małych średnicach. Całkowicie zmontowane, gotowe do instalacji przepływomierze zmniejszają koszty i upraszczają proces instalacji.


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Skalowalne rozwiązania do pomiaru ciśnienia, natężenia przepływu i poziomu Obudowa Plantweb • Do stosowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD • Do realizacji zaawansowanych funkcji PlantWeb w przetwornikach HART lub FOUNDATION fieldbus

Obudowa z puszką przyłączeniową

Wskaźnik 753R do monitoringu sieciowego • Do zarządzania przepływem inwentaryzowanym i uaktualniania aplikacji zapisu danych

• Podstawowa obudowa tylko z przyłączami elektrycznymi

Obudowa PlantWeb bezprzewodowa

Zdalny wyświetlacz i elektronika • Do uzyskania łatwego dostępu do informacji, konfiguracji i diagnostyki uszkodzeń w warunkach polowych • Ułatwienie bezpośredniego montażu

• Zapewnia dostęp do informacji krytycznych, do których dostęp dotychczas był utrudniony

Szybkozłączki • Do szybkiego, bezbłędnego wykonania okablowania

Elementy wytwarzające spadek ciśnienia • Zwężki zintegrowane do rurociągów o małych średnicach

Funkcje PlantWeb • Diagnostyka • Sterowanie i zaawansowane obliczenia 3051S SuperModuł Coplanar i gwintowany

• Zanurzeniowe czujniki Annubar® do rurociągów o dużych średnicach • Kompaktowe zwężki kondycjonujące wymagające krótkich odcinków prostoliniowych

Zintegrowane zblocza • Kołnierze Coplanar i tradycyjne oraz przyłącze gwintowe do montażu bezposredniego

Membrany oddzielające • Do mediów wysokotemperaturowych, korozyjnych lub lepkich • Szeroka gama przyłączy procesowych, możliwość montażu bezpośredniego lub przy użyciu kapilar • System pomiaru poziomu Tuned−System™ 3


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Wybór przetworników Rosemount 3051S Przetwornik 3051C różnicy ciśnień, ciśnienia względnego i ciśnienia bezwzględnego Rosemount 3051S_C Coplanar™ Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 29. • Dokładność do 0,025% dla współczynników skali zakresowości 200:1 • Gwarantowana 10−letnia stabilność i ograniczona gwarancja 12−letnia • Przyłącze Coplanar umożliwiające zintegrowany montaż zblocza zaworowego, elementu wytwarzającego spadek ciśnienia lub oddzielaczy • Kalibrowane zakresy pomiarowe od 0.1 inH2O do 4000 psi (0,25 mbar do 276 bar) • Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L, Hastelloy’u® C, Monelu®, tantalu, złoconego Monelu lub złoconej stali nierdzewnej 316L

Przetwornik ciśnienia względnego i bezwzględnego Rosemount 3051S_T Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 34. • Dokładność do 0,025% dla współczynników skali zakresowości 200:1 • Gwarantowana 10−letnia stabilność i ograniczona gwarancja 12−letnia • Kalibrowane zakresy od 0.15 do 10000 psi (10,3 mbar do 689 bar) • Szeroka gama przyłączy procesowych • Membrany pomiarowe ze stali nierdzewnej 316L i Hastelloy’u C

Przetwornik poziomu cieczy Rosemount 3051S_L Patrz specyfikacja zamówieniowa na stronie 38. • Dokładność do 0,065% dla współczynników skali zakresowości 100:1 • Całkowicie spawana system pomiarowy gwarantuje najwyższą niezawodność • Membrany w płaszczyźnie kołnierza lub odsunięte o 2, 4 lub 6 cali • Szeroka gama płynów wypełniających czujnik i materiałów części stykających się z medium • Pomiary poziomu i objętości, alarmy procesowe

Przepływomierze Rosemount 3051S Patrz specyfikacja zamówieniowa przepływomierzy • Przetworniki przepływu wykorzystujące innowacyjne elementy do wytwarzania spadku ciśnienia • Użytkownik otrzymuje złożone, przetestowane i gotowe do instalacji urządzenie • Wybór jednostek przepływu, alarmów procesowych i przerwania pomiaru dla małych natężeń przepływu • Dokładność jako % odczytu dla współczynników zakresowości skali do 14:1

Rosemount 3051SFC Przepływomierz ze zwężką kondycjonującą Rosemount 3051SFP Przepływomierz ze zintgrowaną zwężką

4

Rosemount 3051SFA Przepływomierz z czujnikiem Annubar


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Dane techniczne

DANE METROLOGICZNE Zakres nieprzeskalowany, warunki referencyjne, wypełnienie olejem silikonowym, wykonanie ze stali nierdzewnej, przyłącza procesowe: kołnierze Coplanar (Model 3051S_C) lub 1/2 cala − 18 NPT (Model 3051S_T), kalibracja cyfrowa na cały zakres pomiarowy.

Zgodność z danymi technicznymi (±3 σ(Sigma)) Wprowadzanie nowych technologii, zaawansowane techniki wytwarzania i statystyczna kontrola jakości zapewniają zgodność parametrów z publikowanymi danymi technicznymi na poziomie co najmniej ±3σ.

Dokładność referencyjna (URL − górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) Model

Ultra(1) (2)

Classic(1) (2) (3)

3051S_CD, CG Zakresy 2 − 4 ±0,025% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,005 + 0,0035 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,055% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,015 + 0,005 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

Zakres 5 ±0,05% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,005 + 0,0045 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,065% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,015 + 0,005 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

Zakres 1 ±0,09% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 15:1. URL ± 0,015 + 0,005 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,10% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 15:1. URL ± 0,025 + 0,005 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

Zakres 0 ±0,09% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 2:1 = ±0,045% URL

±0,10% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 2:1 = ±0,05% URL

3051S_T Zakresy 1 − 5 ±0,025% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,004 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,055% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,0065 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

3051S_CA Zakresy 1 − 4 ±0,025% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,004 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,055% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,0065 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

Zakres 0 ±0,075% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 5:1. URL ± 0,025 + 0,01 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,075% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 5:1. URL ± 0,025 + 0,01 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,065% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,005 + 0,0035 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

±0,065% szerokości zakresu, Dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 10:1. URL ± 0,015 + 0,005 ⎛ -------------------⎞ % zakresu ⎝ zakres⎠

3051S_L

Ultra dla przepływu(1) (3) ±0,04% szerokości zakresu dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 8:1; ±[0,04 + 0,0023 (URL/odczyt)]% odczytu dla współczynników skali zakresowości do 200:1

(1) Podana dokładność referencyjna uwzględnia błędy związane z liniowością, histerezą i powtarzalnością. (2) Dla przetworników 3051S SIS dokładność jest taka, jak podano dla przetworników Classic dla współczynników skali zakresowości do 10:1 poza zakresem 0. W przypadku przetwornika 3051S2CD0 występuje ograniczenia do 2:1, a 3051S2CA0 do 5:1. (3) Wersje przetworników “Ultra dla przepływu” dostępne tylko dla przetworników CD zakresy 2−3. Dla skalibrowanych zakresów pomiarowych od 1:1 do 2:1 URL należy dodać 0,005% błędu szerokości zakresu pomiarowego wyjścia analogowego.

5


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Dokładność całkowita Model

Ultra(1)

Classic(1)

Ultra dla przepływu(1) (2)

±0,1% szerokości zakresu pomiarowego; dla zmiany temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 51 bar (tylko model CD), dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 5:1.

±0,15% szerokości zakresu pomiarowego; dla zmiany temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 51 bar (tylko model CD), dla współczynników skali zakresowości 1:1 do 5:1.

±0,1% szerokości zakresu pomiarowego; dla zmiany temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 51 bar, dla współczynników skali zakresowości większych od 8:1 od URL.

3051S_ CD zakresy 2−3 CG zakresy 2−5 T zakresy 2−4 CA zakresy 2−4

(1) Dokładność całkowita jest oparta na sumie błędów dokładności w warunkach referencyjnych, wpływu temperatury otoczenia i ciśnienia statycznego, (2) Wersje przetworników “Ultra dla przepływu” dostępne tylko dla przetworników CD zakresy 2−3.

Stabilność długoczasowa Model

Ultra i Ultra dla przepływu

Classic

±0,20% URL przez 10 lat; przy zmianie temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD)

±0,125% URL przez 10 lat; przy zmianie temperatury o ±28˚C, 0−100% wilgotności względnej, dla ciśnień statycznych do 68,9 bar (tylko model CD)

3051S_ CD zakresy 2 − 5 CG zakresy 2 −5 T zakresy 1 − 5 i CA zakresy 1 − 4

Własności dynamiczne(1) Protokół Fieldbus(3)

100 milisekund 255 milisekund 700 milisekund 100 milisekund Patrz Instrument Toolkit™

152 milisekund 307 milisekund 752 milisekund 152 milisekund Patrz Instrument Toolkit

Typowy czas odpowiedzi przetwornika Sygnał wyjściowy w funkcji czasu Zmiana ciśnienia Td 100%

Tc

Td = Czas martwy Tc = Stała czasowa Czas odpowiedzi= Td +Tc 63.2% całości zmiany

36.8%

220 milisekund 375 milisekund 820 milisekund 220 milisekund Patrz Instrument Toolkit™ 45 milisekund (nominalnie)

Częstotliwość uaktualniania 3051S 22 razy na sekundę 3051S SIS 11 razy na sekundę

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 97 milisekund

0%

Czas

22 razy na sekundę Nie dotyczy

(1) Nie dotyczy kodu wyjścia bezprzewodowego X. Patrz organizacja sieci bezprzewodowej na stronie 11, gdzie podano częstotliwość transmisji. (2) Czas martwy i częstotliwość uaktualniania dotyczą wszystkich modeli i zakresów; tylko wyjście analogowe (3) Tylko wyjście Foundation fieldbus przetwornika; nie uwzględniono czasu trwania makrocyklu. (4) Nominalny całkowity czas odpowiedzi w temperaturze 24˚C, w warunkach referencyjnych. Dla wyjścia kod opcji DA1 należy dodać 40 milisekund (nominalnie) do całkowitego czasu odpowiedzi wyjścia 4−20 mA (HART). (5) Dla wyjścia kod opcji DA1, czas martwy (Td) wynosi 85 milisekund (nominalnie).

6

3051-3051_17A

Całkowity czas odpowiedzi (Td + Tc)(4): 3051S_C, zakresy 2 − 5: Zakres 1: Zakres 0: 3051S_T: 3051S_L: Czas odpowiedzi zmiennej procesowej 3051S SIS, zakresy 2 − 5 Zakres 1: Zakres 0: 3051S_T: 3051S_L: Czas martwy(Td)(5)

4 − 20 mA (HART®)(2)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Wpływ temperatury otoczenia Model

Ultra

Classic

3051S_CD, CG Zakres 2 − 5(2)

Dla zmiany temperatury o 28˚C ± (0,009% URL + 0,025% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,018% URL + 0,08% zakresu) dla >10:1 do 200:1 ± (0,25% URL + 0,05% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) dla 1:1 do 50:1

Dla zmiany temperatury o 28˚C ± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1 ± (0,25% URL + 0,05% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) dla 1:1 do 50:1

± (0,009% URL + 0,025% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,018% URL + 0,08% zakresu) dla >10:1 do 200:1 ± (0,05% URL + 0,075% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 200:1

± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1 ± (0,05% URL + 0,075% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1

± (0,009% URL + 0,025% zakresu) dla 1:1 do 10:1 ± (0,018% URL + 0,08% zakresu) dla >10:1 do 200:1 ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1 Patrz Rosemount Instrument Toolkit.

± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1 ± (0,1% URL + 0,25% zakresu) dla 1:1 do 30:1 ± (0,0125% URL + 0,0625% zakresu) dla 1:1 do 5:1 ± (0,025% URL + 0,125% zakresu) dla >5:1 do 100:1 Patrz Rosemount Instrument Toolkit.

Zakres 0 Zakres 1 3051S_T Zakresy 2 − 4

Zakres 5 Zakres 1

3051S_CA Zakresy 2 − 4

Zakres 0 Zakres 1

3051S_L

Ultra dla przepływu(1) Dla zakresu –40 do 85˚C: ±0,13% szerokości zakresu dla współczynników skali zakresowości mniejszych od 8:1; ±[0,13 + 0,0187 (URL/odczyt)]% odczytu dla współczynników skali zakresowości do 100:1 od URL

(1) Wersje przetworników “Ultra dla przepływu” dostępne tylko dla przetworników CD zakresy 2−3. (2) Dla przetwornika 3051S_CD Zakres 5 stosować specyfikację dla przetworników Classic.

7


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Wpływ ciśnienia statycznego

Dla ciśnień statycznych powyżej 137,9 bar i zakresów 4−5, patrz dokumentacja techniczna przetwornika 3051S (numer 00809−0100−4801)

Model

Ultra i Ultra do przepływu

Classic

3051S_CD Zakresy 2 − 3

Błąd zera(1) ± 0,035% URL na 69 bar

Błąd zera(1) ± 0,05% URL na 69 bar

Zakres 0 ± 0,125% URL na 6,89 bar Zakres 1 ± 0,25% URL na 69 bar

± 0,125% URL na 6,89 bar ± 0,25% URL na 69 bar

Błąd zakresu Zakres 2 −3 ± 0,1% odczytu na 69 bar Zakres 0 ± 0,15% odczytu na 6,89 bar Zakres 1 ± 0,4% odczytu na 69 bar

Błąd zakresu ± 0,1% odczytu na 69 bar ± 0,15% odczytu na 6,89 bar ± 0,4% odczytu na 69 bar

(1) Błąd zera może być usunięty przez kalibrację w obecności ciśnienia procesowego

Wpływ pozycji montażu Model 3051S_C 3051S_L

3051S_T i 3051S_CA

Ultra, Ultra do przepływu i Classic Przesunięcie zera maksymalnie o ±3,11 mbar z możliwością korekcji; brak wpływu na zakres Z kołnierzami do pomiaru poziomu cieczy w płaszczyźnie pionowej, przesunięcie zera maksymalnie o 25,4 mmH2O; z kołnierzami w płaszczyźnie poziomej maksymalnie o 127 mmH2O plus wartość odsadzenia; przesunięcie zera może być skalibrowane po montażu; brak wpływu na zakres pomiarowy Przesunięcie zera maksymalnie o 63,5 mmH2O z możliwością korekcji; brak wpływu na zakres

Wpływ drgań

Zabezpieczenie przed przepięciami (Opcja T1)

Wszystkie modele: Mniejszy od ±0,1% URL przy testach zgodnych z wymaganiami normy IEC60770−1 w warunkach polowych lub w rurociągach z wysokimi poziomami wibracji (10−60 Hz amplituda 0,21mm / 60−2000 Hz 3g).

Wszystkie modele: Spełniają wymagania normy IEEE C62.41, Category B Impuls 6 kV (0.5 mikrosekundy − 100 kHz)

Kody opcji 1J, 1K, 1L, 2J Mniejszy od ±0,1% URL przy testach zgodnych z wymaganiami normy IEC60770−1 w warunkach polowych lub w rurociągach z niskimi poziomami wibracji (10−60 Hz amplituda 0,15mm / 60−500 Hz 2g).

Wpływ zmian napięcia zasilania

Impuls 3 kV (8 × 20 mikrosekund) Impuls 6 kV (1.2 × 50 mikrosekund) Spełnia wymagania normy IEEE C37.90.1, odporność na przebicie Impuls SWC 2.5 kV, 1.25 MHz Dane ogólne: Czas zadziałania: < 1 nanosekundy

Wszystkie modele:

Prąd zwarcia: 5000 A do obudowy Napięcie dopuszczalne: 100 V dc

Mniejszy od ±0,005% skalibrowanego zakresu pomiarowego na jeden wolt zmiany napięcia.

Impedancja: < 25 omów

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) Wszystkie modele: Spełniają wymagania wszystkich właściwym norm IEC/EN 61326 i NAMUR NE−21.

8

Normy: IEC61000−4−4, IEC61000−4−5 UWAGA: Kalibracja w temperaturze 20˚C zgodnie z normą ASME Z210.1 (ANSI)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

DANE FUNKCJONALNE Zakresy działania przetworników i czujników(1) Zakres

Minimalna szerokość zakresu pomiarowego 3051S_

0 1 2 3 4 5

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika 3051S_

Ultra i Ultra dla przepływu(1)

Dolna (LRL) Classic

Górna (URL)

3051S_CD(2)

3051S_CG, LG(3)

3051S_LD(3)

0.1 inH2O (0,25 mbar) 0.5 inH2O (1,24 mbar) 1.3 inH2O (3,11 mbar) 5.0 inH2O (12,4 mbar) 1.5 psi (103,4 mbar) 10.0 psi (689,5 mbar)

0.1 inH2O (0,25 mbar) 0.5 inH2O (1,24 mbar) 2.5 inH2O (6,23 mbar) 10.0 inH2O (24,9 mbar) 3.0 psi (206,8 mbar) 20.0 psi (1,38 bar)

3.0 inH2O (7,5 mbar) 25.0 inH2O (62,3 mbar) 250.0 inH2O (0,62 bar) 1000.0 inH2O (2,49 bar) 300.0 psi (20,7 bar) 2000.0 psi (137,9 bar)

–3.0 inH2O (–7,5 mbar) –25.0 inH2O (–62,3 mbar) –250.0 inH2O (–0,62 bar) –1000.0 inH2O (−2,49 bar) –300.0 psi (–20,7 bar) – 2000.0 psi (–137,9 bar)

NA

NA

–25.0 inH2O (–62,3 mbar) –250.0 inH2O (–0,62 bar) –393.0 inH2O (–979 mbar) –14.2 psig (–979 mbar) –14.2 psig (–979 mbar)

–25.0 inH2O (–62,3 mbar) –250.0 inH2O (–0,62 bar) –1000.0 inH2O (–2,49 bar) –300.0 psi (–20,7 bar) – 2000.0 psi (–137,9 bar)

(1) Wersje przetworników “Ultra dla przepływu” dostępne tylko dla przetworników CD zakresy 2−3. (2) W przypadku przetworników “Ultra dla przepływu” dolna wartość graniczna (LRL) jest równa 0 inH2O (0 mbar). (3) Przy zamawianiu przetwornika 3051S_L Ultra należy stosować minimalną szerokość zakresu podaną dla przetworników Classic.

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika 3051S_T Minimalna szerokość zakresu pomiarowego Zakres

Ultra i Ultra dla przepływu

Classic

1 2 3 4 5

0.3 psi (20,7 mbar) 0.75 psi (51,7 mbar) 4 psi (275,8 mbar) 20 psi (1,38 bar) 1000 psi (68,9 bar)

0.3 psi (20,7 mbar) 1.5 psi (0,103 bar) 8 psi (0,55 bar) 40 psi (2,76 bar) 2000 psi (137,9 bar)

Górna (URL)

Dolna (LRL) (ciśnienie absolutne)

Dolna(1) (LRL) (ciśnienie względne)

30 psi (2,07 bar) 150 psi (10,34 bar) 800 psi (55,16 bar) 4000 psi (275,8 bar) 10000 psi (689,5 bar)

0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar)

–14.7 psig (–1,01 bar) –14.7 psig (–1,01 bar) –14.7 psig (–1,01 bar) –14.7 psig (–1,01 bar) –14.7 psig (–1,01 bar)

(1) Przy założeniu, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 1,01 bara.

Wartości graniczne zakresu pomiarowego i działania czujnika 3051S_CA, LA(1) Zakres 0(2) 1 2 3 4

Minimalna szerokość zakresu pomiarowego Ultra

Classic

Górna (URL)

Dolna (LRL)

0.167 psia (11,5 mbar) 0.3 psia (20,7 mbar) 0.75 psia (51,7 mbar) 4 psia (275,8 mbar) 20 psia (1,38 bar)

0.167 psia (11,5 mbar) 0.3 psia (20,7 mbar) 1.5 psia (0,103 bar) 8 psia (0,55 bar) 40 psia (2,76 bar)

5 psia (0,34 bar) 30 psia (2,07 bar) 150 psia (10,34 bar) 800 psia (55,16 bar) 4000 psia (275,8 bar)

0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar) 0 psia (0 bar)

(1) Przy zamawianiu przetwornika 3051S_L Ultra należy stosować minimalną szerokość zakresu podaną dla przetworników Classic. (2) Zakres 0 jest niedostępny dla przetwornika 3051S_LA.

(1)

W przypadku przetworników 3051S SIS, współczynnik skali zakresowości ograniczony jest do 10:1 we wszystkich modelach poza zakresem 0. Przetwornik 3051S2CD0 ma ograniczenie do 2:1, a przetwornk 3051S2CA0 do 5:1.

9


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Media mierzone Ciecz, gaz i para wodna

4–20 mA (kod opcji wyjścia A) Regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego Zero i szerokość zakresu pomiarowego może być regulowana dowolnie, przy uwzględnieniu zakresu pracy danego czujnika. Szerokość zakresu pomiarowego musi być większa lub równa od minimalnej szerokości zakresu pomiarowego. Sygnał wyjściowy Sygnał 4–20 mA w systemie dwuprzewodowym o charakterystyce liniowej lub pierwiastkowej wybieranej przez użytkownika. Sygnał cyfrowy nałożony na sygnał analogowy 4–20 mA, dostępny dla każdego systemu sterowania posługującego się protokołem HART. Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Standardowy przetwornik bez obciążenia (4–20 mA) pracuje w zakresie napięć zasilania od 10,5 do 42,4 V dc. Przetwornik 3051S SIS: 12 do 42 Vdc bez obciążenia Ograniczenie obciążenia Maksymalne obciążenie pętli regulacyjnej jest określone przez wartość napięcia zasilania: Przetwornik standardowy Maks. obciążenie pętli = 43,5 (Napięcie zasilania – 10,5)

Obciążenie (Ω)

1000 Zakres roboczy

0 10.5 20 30 Napięcie (V dc)

42.4

Dla komunikacji HART minimalna rezystancja pętli musi wynosić 250 Ω. Przetwornik 3051S SIS (kod wyjścia B)

Obciążenie (Ω)

Maks. obciążenie pętli = 43,5 (Napięcie zasilania – 12,0)

FOUNDATION fieldbus (kod opcji wyjścia F) Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik pracuje w zakresie napięć zasilania od 9,0 do 32,0 V dc.

Standardowe bloki funkcyjne Blok zasobów • Zawiera informacje o sprzęcie, układach elektronicznych oraz informacje diagnostyczne. Blok przetwornika • Zawiera aktualne dane pomiarowe oraz informacje o diagnostyce czujnika, umożliwia kalibrację cyfrową czujnika lub powrót do nastaw fabrycznych.

1322

Blok wyświetlacza LCD • Konfiguracja lokalnego wyświetlacza.

1000

2 bloki wejścia analogowego (AI)

500

• Przetwarza pomiary i udostępnia je innym blokom funkcyjnym. Wartość wyjściowa podawana jest w jednostkach standardowych lub zdefiniowanych przez użytkownika i zawiera informacje o jakości pomiarów.

Zakres roboczy

0 12.0 20 30 Napięcie (V dc)

42.4

Dla komunikacji HART minimalna rezystancja pętli musi wynosić 250 Ω.

10

Zintegrowany program SPM oblicza średnią i odchylenie standardowe zmiennej procesowej 22 razy na sekundę i udostępnia te wyniki użytkownikowi. Przetwornik 3051S wykorzystuje te wyniki i szeroko konfigurowalne opcje do detekcji wielu sytuacji wyjątkowych określonych przez użytkownika lub właściwych dla aplikacji (np. detekcja niedrożności rurek impulsowych lub zmiana składu medium). Zapisywanie zmiennych ze znacznikiem czasowym i zaawansowane alarmy procesowe pozwalają zapisać ważne informacje procesowe o czujniku, umożliwiając w prosty i szybki sposób określić źródło niesprawności aplikacji lub instalacji.

Pobierany prąd 17,5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z opcją miernika LCD) Parametry FOUNDATION Fieldbus Wejścia zadań 14 (maks.) Połączenia 30 (maks.) Związki komunikacji wirtualnej (VCR) 20 (maks.)

1387

500

Program diagnostyczny ASP do HART (kod wyjścia DA1) Przetwornik 3051S realizuje funkcję ASP (zabezpieczenie przed sytuacjami wyjątkowymi) zwiększającą możliwości diagnostyczne. Nowy pakiet programów diagnostycznych 3051S ASP do przetworników HART obejmuje monitorowanie statystyki procesu (SPM), zapisywanie zmiennych wraz ze znacznikami czasowymi oraz zaawansowane alarmy procesowe. Rozszerzony język EDDL gwarantuje intuicyjny i przyjazny interfejs lepiej wizualizujący wyniki do celów diagnostycznych.

Blok PID • Zawiera wszystkie funkcje umożliwiające sterowanie PID w warunkach polowych, łącznie ze sterowaniem kaskadowym i w sprzężeniu zwrotnym. Funkcja autotuningu pozwala na precyzyjne dostrojenie pętli regulacyjnej. Zapasowy Link Active Scheduler (LAS) Przetwornik może pełnić rolę aktywnego zarządcy komunikacji (Link Active Scheduler − LAS), jeśli aktualny master ulegnie uszkodzeniu lub zostanie wyjęty z segmentu.


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Uaktualnienie oprogramowania w warunkach polowych Oprogramowanie przetwornika 3051S z FOUNDATION fieldbus można w prosty sposób uaktualnić w warunkach polowych, przy użyciu procedury FOUNDATION fieldbus Common Device Software Download. Alarmy PlantWeb Alarmy PlantWeb pozwalają wykorzystać wszystkie możliwości tkwiące w architekturze cyfrowej PlantWeb dzięki diagnostyce urządzeń, informacji szczegółowej o przyczynach alarmów i zalecanych rozwiązaniach. Zaawansowane funkcje regulacyjne (kod opcji A01) Blok wyboru wejścia • Wybiera wejście sygnału i generuje sygnał wyjściowy przy wykorzystaniu zdefiniowanych strategii (minimum, maksimum, średnia lub pierwsza dobra). Blok arytmetyczny • Wykonuje obliczenia z predefiniowanych równań obejmujących przepływ z częściową kompensacją gęstości, zdalne oddzielacze, pomiary zbiorników, sterowanie radiowe i inne. Blok charakteryzacji sygnału • Charakteryzuje lub przybliża dowolną funkcję, która określa zależność między wejściem i wyjściem przez konfigurację do 20 współrzędnych X i Y. Blok interpoluje wartość wyjściową na podstawie określonej wartości wejściowej przy wykorzystaniu krzywej określonej przez skonfigurowane współrzędne. Blok całkowania • Porównuje scałkowane lub zsumowane wartości jednej lub dwóch zmiennych ze zdefiniowanymi wartościami granicznymi i generuje sygnał na wyjściu dyskretnym w momencie osiągnięcia wartości granicznej. Blok ten może być wykorzystany do obliczenia przepływu zsumowanego, przepływu zsumowanego masy lub objętości. Blok rozdziału wyjścia • Rozdziela wyjście z bloku PID lub innego bloku sterowania tak, aby jeden blok PID mógł sterować pracą dwóch zaworów lub innych elementów wykonawczych. Blok wyboru wyjścia • Wybiera jedno z trzech wejść (highest, middle lub lowest), które są standardowo podłączone do wyjść bloków PID lub innych bloków funkcyjnych.

Blok pomiaru przepływu masowego w pełni skompensowanego (kod opcji H01) Umożliwia obliczenie w segmencie fieldbus w pełni skompensowanego natężenia przepływu masowego na podstawie pomiaru ciśnienia różnicowego oraz zewnętrznych pomiarów ciśnienia i temperatury procesowej. Konfigurację przepływu masowego wykonuje się przy użyciu pakietu wspomagania inżynierskiego 3051S EA. Program diagnostyczny ASP do FOUNDATION fieldbus (kod wyjścia D01) Program diagnostyczny ASP do przetworników 3051S FOUNDATION fieldbus zabezpiecza przed sytuacjami wyjątkowymi, a rozszerzony język EDDL gwarantuje intuicyjny i przyjazny interfejs lepiej wizualizujący wyniki diagnostyki. Zintegrowany program SPM oblicza średnią i odchylenie standardowe zmiennej procesowej 22 razy na sekundę i udostępnia te wyniki użytkownikowi. Przetwornik 3051S wykorzystuje te wyniki oraz szeroko konfigurowalne opcje do detekcji wielu sytuacji wyjątkowych zdefiniowanych przez użytkownika lub właściwych dla aplikacji (np. detekcja niedrożności rurekimpulsowych lub zmiana składu medium).

Samorganizująca się sieć bezprzewodowa Wyjście Wyjście bezprzewodowe z HART. Częstotliwość transmisji Wybierana przez użytkownika, 15 s do 60 minut. Akumulator łączności bezprzewodowej Wymienny, iskrobezpieczny, litowo−jonowy w obudowie Valox PBT. Czas eksploatacji 5 lat w warunkach referencyjnych(1).

Wytrzymałość na przeciążenia Przetwornik wytrzymuje następujące ciśnienia bez uszkodzenia: Model 3051S_CD, CG Zakres 0: 51,7 bar Zakres 1: 137,9 bar Zakresy 2–5: 250,0 bar; 310,3 bar dla kodu opcji P9 420 bar dla kodu opcji P0 (tylko 3051S2CD) Model 3051S_CA Zakres 0: 4,13 bar Zakres 1: 51,7 bar

(1)

Blok

Czas wykonania

Zasobów Przetwornika Blok LCD Wejść analgowych1, 2 PID z autostrojeniem Wyboru wejść Arytmetyczny Charakteryzacji sygnału Całkowania Rozdziału wyjścia Wyboru wyjścia

– – – 20 ms 25 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms

Zakres 2: 103,4 bar Zakres 3: 110,3 bar Zakres 4: 413,7 bar Model 3051S_TG, TA Zakres 1: 51,7 bar Zakres 2: 103,4 bar Zakres 3: 110,3 bar Zakres 4: 413,7 bar Zakres 5: 1034,2 bar

Warunki referencyjne: 21˚C, szybkość transmisji raz na minutę, routing danych do trzech innych urządzeń sieciowych.

11


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Model 3051S_LD, LG, LA Górna wartość graniczna jest równa wartości wytrzymałości przyłącza lub do górnej wartości granicznej pracy czujnika, w zależności, która jest mniejsza (patrz tabela poniżej).

Temperatura medium procesowego Dla ciśnienia atmosferycznego i powyżej. 3051S_C Coplanar Wypełnienie czujnika olejem silikonowym(1)

Standard

Typ

Wykonanie ze Wykonanie ze stali węglowej stali nierdzewnej

ANSI/ASME Class 150 285 psig 275 psig ANSI/ASME Class 300 740 psig 720 psig ANSI/ASME Class 600 1480 psig 1440 psig Wartości dla temperatury 38˚C, przy zwiększaniu temperatury wytrzymałość maleje, zgodnie z normą ANSI/ASME B16.5. DIN PN 10–40 40 bar 40 bar DIN PN 10/16 16 bar 16 bar DIN PN 25/40 40 bar 40 bar Wartości dla temperatury 120˚C, przy zwiększaniu temperatury wytrzymałość maleje, zgodnie z normą ANSI/ASME B16.5.

z kołnierzem Coplanar z kołnierzem tradycyjnym z kołnierzem do pomiaru poziomu ze zintegrowanym zbloczem 305

Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne(1)

3051S_T (ciecz wypełniająca) Wypełnienie czujnika olejem silikonowym(1) Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne(1)

Zakres 0: 0,03 do 51,71 bar Zakres 1: 0,03 do137,90 bar

Ciśnienie niszczące przetwornik

–40 do 121˚C(2) –30 do 121˚C(2)

3051S_L strona niskociśnieniowa Wypełnienie czujnika olejem silikonowym(1) Wypełnienie czujnika chemicznie obojętne(1)

Maksymalne ciśnienie statyczne Tylko dla Modelu 3051S_CD Zakres działania zgodnego ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0,03 do 250 bar; 310,3 bar dla kodu opcji P9 420 bar dla kodu opcji P0 (tylko 3051S2CD)

–40 do 121˚C(2) –40 do 149˚C)(2) –40 do 149˚C(2) –40 do 149˚C(2)(3) –18 do 85˚C(4) (5)

–40 do 121˚C(2) –18 do 85˚C(2)

3051S_L strona wysokociśnieniowa (ciecz wypełniająca) Syltherm® XLT D.C.® Silicone 704(6) D.C. Silicone 200 Wypełnienie chemicznie obojętne Gliceryna i woda Neobee M−20® Glikol propylenu i woda

–73 do 149˚C 15 do 205˚C –40 do 205˚C –45 do 177˚C –18 do 93˚C –18 do 205˚C –18 do 93˚C

Przetwornik z kołnierzami Coplanar lub tradycyjnymi • 689,5 bar.

(1) Temperatury procesowe powyżej 85˚C wymagają przeskalowania zakresu temperatury otoczenia o współczynnik 1,5.

Przetwornik Model 3051S_T: • Zakresy 1–4: 758,4 bar • Zakres 5: 1792,64 bar

(2) 104˚C wartość graniczna przy zastosowaniach próżniowych; 54˚C dla ciśnień absolutnych poniżej 0,03 bar. (3) Dla kodu opcji P0 najniższa temperatura procesowa to −29˚C. (4) 71˚C wartość graniczna przy zastosowaniach próżniowych.

Dopuszczalne temperatury: Temperatura otoczenia –40 do 85˚C Z lokalnym wskaźnikiem(1): –20 do 80˚C Z kodem opcji P0: –20 do 85˚C (1) W temperaturach poniżej −20˚C wyświetlacz LCD może być nieczytelny i mieć dłuższy czas reakcji.

Temperatura składowania –46 do 110˚C Z lokalnym wskaźnikiem: –40 do 85˚C Z wyjściem bezprzewodowym (kod X): −40 do 85˚C

(5) Niedostępne dla przetwornika Model 3051S_CA. (6) Górna wartość graniczna wynosi 315˚C w przypadku oddzielaczy Model 1199 zamontowanych zdalnie od przetworrnika i kapilar oraz 260˚C przy montażu bezpośrednim kołnierza.

Wilgotność 0–100% wilgotności względnej

Czas gotowości do pracy Osiągnięcie podanej dokładności pomiarów po mniej niż dwóch sekundach od włączenia zasilania

Zmiana objętości komory pod wpływem ciśnienia Mniejsza niż 0,08 cm3

Tłumienie Czas reakcji wyjścia analogowego na skokową zmianę sygnału wejściowego jest wybierana przez użytkownika w zakresie od 0 do 60 s. Stała ta dodaje się do stałej czasowej modułu czujnika.

12


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S DANE KONSTRUKCYJNE

Poziomy alarmowe HART 4−20mA (kod wyjścia A) Jeśli procedury wewnętrznej diagnostyki wykryją awarię przetwornika, to sygnał analogowy zostaje ustawiony na wartość alarmową wybraną przez użytkownika. Dostępne są poziomy alarmowe zgodne z normami Rosemount, NAMUR lub określone przez użytkownika (patrz tabela poniżej). Wybór poziomu alarmowego może być dokonany programowo lub sprzętowo przez ustawienie opcjonalnego przełącznika (opcja D1).

TABELA 1. Poziomy alarmowe Stan wysoki Rosemount Zgodny z NAMUR(1) Definiowany(2)(3)

≥ 21,75 mA ≥ 22,5 mA 20,2 − 23,0 mA

Stan niski ≤ 3,75 mA ≤ 3,6 mA 3,6 − 3,8 mA

(1) Sygnały analogowe są zgodne z zaleceniami NAMUR NE 43, patrz kody opcji C4 lub C5 (2) Niski stan alarmowy musi być o 0,1 mA mniejszy niż dolny poziom nasycenia, a wysoki stan alarmowy o 0,1 mA większy niż górny poziom nasycenia. (3) Opcja niedostępna dla przetworników 3051S SIS

Parametry przetwornika 3051S dla układów zabezpieczeń SIS Dokładność: 2,0%(1) Czas odpowiedzi: 1,5 sekundy

Przyłącza elektryczne Przepusty kablowe 1/2–14 NPT, G1/2 i M20 × 1.5 (CM20). Przy kodzie wyjścia A na stałe umieszczone zaciski do podłączenia komunikatora HART.

Przyłącza procesowe Model 3051S_C 1 /4–18 NPT, rozstaw 21/8 cala (bez adapterów) 1

/2–14 NPT i RC 1/2, rozstaw 2 cale (50,8 mm), 21/8 cala (54,0 mm) lub 21/4 cala (57,2 mm) (przy użyciu adapterów procesowych)

Model 3051S_T /2–14 NPT z gwintem wewnętrznym Niegwintowane kołnierzowe (dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresów 1–4) G1/2 A DIN 16288 z gwintem zewnętrznym (dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresów 1–4), lub Autoklawowe typ F−250−C (ciśnieniowe z gwintem 9/16–18; wysokociśnieniowe 1/4 cala średnicy zewnętrznej stożkowe 60˚; dostępne tylko dla wykonań ze stali nierdzewnej dla zakresu 5). 1

Model 3051S_L Strona wysokociśnieniowa: 2 cale (50,8 mm), 3 cale (72 mm), lub 4 cale (102 mm), kołnierze ASME B 16.5 (ANSI) Class 150, 300 lub 600; 50, 80 lub 100 mm, kołnierze DIN 2501 PN 40 lub 10/16 Strona niskociśnieniowa: 1/4–18 NPT lub 1/2–14 NPT dla adapterów

Materiały części stykających się z medium Membrany pomiarowe

Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 ® Monel 400 Tantal Monel 400 pokrywany złotem Stal nierdzewna 316L pokrywana złotem

Model 3051S_ CD, CG

T

CA

• • • • •

• •

• • •

L

Patrz poniżej

Materiał membrany pomiarowej

Zawory spustowo−odpowietrzające Stal nierdzewna 316, Hastelloy C−276 lub Monel 400 (Monel nie jest dostępny dla przetworników Model 3051S_L). Kołnierze procesowe i adaptery Stal węglowa platerowana, CF−8M (odlewana stal nierdzewna 316, zgodna z normą ASTM−A743), CW−12MW (odlewany Hastelloy C−276, zgodny z normą ASTM A494), M−30C (odlewany Monel 400, zgodny z normą ASTM A494).

(1)

Przed zadziałaniem alarmu dopuszczalna jest 2% zmiana wyjściowego sygnału prądowego przetwornika. Wartość przekroczenia w DCS lub układzie logicznym powinna być zmniejszona o 2%.

Pierścienie uszczelniające stykające się z medium TFE wzmacniane włóknem szklanym (TFE wzmacniane włóknem węglowym dla kodu opcji 6)

13


Karta katalogowa

Rosemount 3051S Materiał części przetwornika Model 3051S_L stykających się z medium Przyłącze procesowe kołnierzowe (strona wysokociśnieniowa) Membrany uszczelniające, włączając powierzchnie uszczelniające Stal nierdzewna 316L, Hastelloy C−276 lub tantal Odsadzenie CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L, zgodna z normą ASTM−A743), lub CW−12MW (odlewany Hastelloy C, zgodny z normą ASTM A494); zgodne z typoszeregiem rur 40 i 80 Kołnierz montażowy Stal węglowa kadmowano−cynkowana lub stal nierdzewna 316 Przyłącze procesowe referencyjne (strona niskociśnieniowa) Membrany pomiarowe Stal nierdzewna 316L lub Hastelloy C−276 Kołnierz referencyjny i adapter CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L, zgodna z normą ASTM−A743)

Materiał części niestykających się z medium Obudowa części elektronicznej Aluminium niskomiedziowe lub CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L) NEMA 4X, IP 66, IP 68 Obudowa modułu czujnika przy kołnierzach Coplanar CF−3M (odlewana stal nierdzewna 316L) Śruby Stal węglowa platerowana ASTM A449, Typ 1 Stal nierdzewna austenityczna 316 ASTM A 453, Class A, Grade 660 ASTM A 193, Grade B7M ASTM A 193, Class 2, Grade B8M Monel Ciecz wypełniająca moduł czujnika Olej silikonowy lub wypełnienie obojętne chlorowęglowe (wypełnienie obojętne niedostępne dla Modelu 3051S_CA.) Modele z przyłączem gwintowym wykorzystują Fluorinert® FC−43 Ciecz wypełniająca dla przetworników poziomu Model 3051S_L: Syltherm XLT, D.C. Silicone 704, D.C. Silicone 200, wypełnienie chemicznie obojętne, gliceryna z wodą, Neobee M−20, glikol propylenowy lub woda Pokrycie obudowy Farba poliuretanowa Pierścienie uszczelniające obudowę Buna−N Blok przyłączeniowy i obudowa akumulatora w przetworniku bezprzewodowym Valox® PBT Antena Valox® PBT/zintegrowana antena dookólna

14

00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Masy przetworników i wyposażenia dodatkowego przetworników 3051S TABELA 2. Masa SuperModułu SuperModuł

Masa w kg

Coplanar(1) Gwintowany

1,4 0,6

TABELA 3. Masa przetwornika bez wyposażenia dodatkowego Kompletny przetwornik(1)

Dodać kg

Model 3051S_C z obudową skrzynki przyłączeniowej Model 3051S_T z obudową skrzynki przyłączeniowej Model 3051S_C z obudową PlantWeb Model 3051S_T z obudową PlantWeb Model 3051S_C z obudową PlantWeb bezprzewodowy Model 3051S_T z obudową PlantWeb bezprzewodowy

(1) Bez masy kołnierza i śrub.

3,1 1,5 3,3 1,6 3,5 1,8

(1) Kompletny przetwornik z listwą przyłączeniową, pokrywami i kołnierzami ze stali nierdzewnej.

TABELA 4. Masy przetworników Model 3051S_L bez wyposażenia dodatkowego Kołnierz 2 cale, 150 3 cale, 150 4 cale, 150 2 cale, 300 3 cale, 300 4 cale, 300 2 cale, 600 3 cale, 600 DN 50 / PN 40 DN 80 / PN 40 DN 100 / PN 10/16 DN 100 / PN 40

Bez odsadzenia, kg

Odsadzenie 2 cale, kg

Odsadzenie 4 cale, kg

Odsadzenie 6 cali, kg

5,7 7,9 10,7 7,9 10,2 14,7 6,9 11,4 6,2 8,8 8,1 10,5

— 8,8 12,0 — 11,1 16,1 — 12,3 — 9,7 9,0 11,5

— 9,3 12,9 — 11,6 17,0 — 12,8 — 10,2 9,5 11,9

— 9,8 13,8 — 12,0 17,9 — 13,2 — 10,7 9,9 12,3

TABELA 5. Masy wyposażenia dodatkowego przetworników Kod 1J, 1K, 1L 2J 7J 2A, 2B, 2C 1A, 1B, 1C M5 B4 B1, B2, B3 B7, B8, B9 BA, BC F12, F22 F13, F23 E12, E22 F14, F24 F15, F25 G21 G22 G11 G12 G31 G41

Opcja Obudowa PlantWeb ze stali nierdzewnej Obudowa skrzynki przyłączeniowej ze stali nierdzewnej Obodowa ze stali nierdzewnej ze szybkozłączkami Obudowa skrzynki przyłączeniowej z aluminium Obudowa PlantWeb z aluminium Wskaźnik ciekłokrystaliczny do aluminiowej obudowy PlantWeb(1), Wskaźnik ciekłokrystaliczny do obudwy PlantWeb ze stali nierdzewnej(1) Obejma montażowa ze stali nierdzewnej do kołnierza Coplanar Obejma montażowa do kołnierza tradycyjnego Obejma montażowa do kołnierza tradycyjnego ze śrubami ze stali nierdzewnej Obejma montażowa ze stali nierdzewnej do kołnierza tradycyjnego Kołnierz tradycyjny ze stali nierdzewnej(2) Kołnierz tradycyjny z Hastelloy’u Kołnierz Coplanar ze stali nierdzewnej(2) Kołnierz tradycyjny z Monelu Kołnierz tradycyjny (stal nierdzewna, zawory spustowo−odpowietrzające z Hastelloy’u) Kołnierz do pomiaru poziomu — 3 cale, 150 Kołnierz do pomiaru poziomu — 3 cale, 300 Kołnierz do pomiaru poziomu — 2 cale, 150 Kołnierz do pomiaru poziomu — 2 cale, 300 Kołnierz do pomiaru poziomu DIN, stal nierdzewna, DN 50, PN 40 Kołnierz do pomiaru poziomu DIN, stal nierdzewna, DN 80, PN 40

Masa w kg 1,5 1,5 0,16 0,5 0,5 0,4 0,8 0,3 1,0 1,0 1,0 1,5 1,2 0,9 1,2 1,1 4,9 6,5 4,8 6,4 3,8 6,2

(1) Obejmuje płytę elektroniki i pokrywę miernika ciekłokrystalicznego (2) Obejmuje śruby montażowe

Element Standardowa pokrywa z aluminium Standardowa pokrywa ze stali nierdzewnej Pokrywa wskaźnika z aluminium Pokrywa wskaźnika ze stali nierdzewnej Wskaźnik ciekłokrystaliczny(1) Listwa przyłączeniowa Skrzynka przyłączeniowa PlantWeb Akumulator do łączności bezprzewodowej (1) Tylko wyświetlacz

Masa w kg 0,2 0,6 0,3 0,7 0,1 0,2 0,1 0,2 15


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Lokalizacja zakładów produkcyjnych

TABELA 6. Parametry wejściowe

Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. — Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited — Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD — Beijing, Chiny

Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Kopię można również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management.

Ii = 380 mA Pi = 1,0 W

Dyrektywa ATEX (94/9/EC)

Pi = 1,3 W Pi = 5,92 W Ci = 30 nF Ci = 11,4 nF Ci = 0

Zgodność z Dyrektywą ATEX.

Dyrektywa europejska dla sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/EC) 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (również z opcją P9); Przetworniki ciśnienia − Certyfikat jakości QS − EC No. PED−H−20, pełna gwarancja jakości (Moduł H) Wszystkie inne przetworniki ciśnienia 3051S − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP)

Li = 0

Li = 60 μH

Wyposażenie dodatkowe: Membrany oddzielające − Kołnierz procesowy − Zblocze − zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice − SEP) Elementy wytwarzające spadek ciśnienia, przepływomierz − patrz instrukcja dla danego urządzenia

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Urządzenia, poza 3051 S−T i 3051 S−C (z przyłączem gwintowym i Coplanar SupeModuł), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy EN50020. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (89/336/EEC) Wszystkie — EN 50081−1: 1992; EN 50082−2:1995; EN 61326:1997 + A1, A2 i A3 – przemysłowa

Standardowo, przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikaty europejskie I1/IA Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat numer.: BAS01ATEX1303X II 1G EEx ia IIC T5 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) − HART/SIS/Zdalny wyświetlacz/Szybkozłączka/Diagnostyka HART EEx ia IIC T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 70˚C) − HART/SIS/Zdalny wyświetlacz/Szybkozłączka/Diagnostyka HART EEx ia IIC T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) − FOUNDATION fieldbus EEx ia II C T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) − FISCO 1180

16

Grupy HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART FISCO HART / Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART FOUNDATION Fieldbus FISCO SuperModule™ / Szybkozłączka HART / SIS FOUNDATION Fieldbus / FISCO / Zdalny wyświetlacz / SIS HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART Zdalny wyświetlacz

Ui = 17,5 V Ii = 300 mA

Informacje o Dyrektywach Europejskich

Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta

Pętla/zasilanie Ui = 30 V

2. Zaciski w Typie 3051 S−T i 3051 S−C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. N1

Atest niepalności ATEX Typ n Certyfikat numer.: BAS01ATEX3304X EEx nL IIC T5 (Ta = −40˚C do 70˚C) Ui = 45 Vdc maks IP66

II 3 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 9.1 normy EN50021:1999. Przy instalowaniu urządzenia należy to uwzględnić. ND Atest niepalności pyłów ATEX Certificate No.: BAS01ATEX1374X II 1 D T105˚C (−20˚C ≤ Tamb ≤ 85˚C) Vmax = 42,4 V maks. A = 24 mA IP66 1180 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Użytkownik musi zapewnić, aby maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i prąd (42,4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urzadzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii "ib" obwodów, zgodnie z normą EN 50020.


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

2. Stosowane dławiki kablowe muszą zapewnić klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione przy wykorzystaniu zaślepek gwarantujących klasę ochrony obudowy co najmniej IP66. 4. Dławiki kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i muszą przechodzić test udaru 7J. 5. Przetwornik 3051S musi być odpowiednio umocowany, aby zapewnić właściwą klasę ochrony obudowy. E1

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat numer: KEMA00ATEX2143X EEx d IIC T6 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 65˚C) EEx d IIC T5 (−50˚C ≤ Tamb ≤ 80˚C) Vmax = 42,4V 1180

Atesty wydawane przez producenta Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; obudowa Typ 4X, niewymagane osłony kablowe, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1003.

I5/IF Iskrobezpieczeństwo do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1; klasa I, strefa 0 AEx ia IIC wówczas, gdy urządzenie podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1006; Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Obudowa Typ 4X Parametry wejściowe przedstawiono na schemacie instalacyjnym 03151−1006.

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association CSA Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grypy B, C i D; niepalność w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, jeśli podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1013, obudowa CSA Typ 4X; niewymagane uszczelnione dławiki kablowe.

I6/IF Iskrobezpieczeństwo do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D wówczas, gdy urządzenie podłączono zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151−1016; Parametry wejściowe przedstawiono na schemacie instalacyjnym 03151−1016.

Atesty japońskie E4

Atest ognioszczelności JIS Ex d IIC T6

C15686 C15687

Atesty amerykańskie

E6

C15685

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsłudze należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji instalacji i obsługi dostarczaną przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Przetwornik ciśnienia model 3051S musi się znajdować w obudowie serii 300S zintegrowanej z modułem czujnika model 3051S, zgodnie ze schematami Rosemount numer 03151−1023.

E5

Certyfikat Opis C15682 C15683 C15684

C15688 C15689 C15690

Przyłącze Coplanar i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze Coplanar i obudowa PlantWeb Przyłącze Coplanar i obudowa PlantWeb i wyświetlacz LCD Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze gwintowe z Hastelloy’u i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej i obudowa PlantWeb Przyłącze gwintowe z Hastelloy’u i obudowa PlantWeb Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej i obudowa PlantWeb, wyświetlacz LCD Przyłącze gwintowe z Hastelloy’u, obudowa PlantWeb, wyświetlacz LCD

Atesty australijskie E7

Atest przeciwwybuchowości i DIP SAA Certification No.: AUS Ex 3798X Ex d IIC T6 (Ta = 60˚C) IP66 DIP A21 TA T6 (Ta = 60˚C) IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy przetwornik został przetestowany ciśnieniowo przez producenta zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.3 normy AS 2380.2 dla minimalnego ciśnienia 1450 kPa. Jeśli obudowa model 300S przeszła test ciśnieniowy dla ciśnienia 4 razy większego niż ciśnienie referencyjne (400 kPa dla jedno i 3800 kPa dla dwukomorowych obudów) i nie jest konstrukcją spawaną, to przetworniki mogą być wyłączone z procedury testowej zgodnej z klauzulą 4.3 normy AS2380.2. 2. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy moduł przetwornika i obudowa zostały przez producenta poddane testowi na przebicie elektryczne zgodnie z wymaganiami klauzuli 6.2 normy AS 2380.1 z następującymi modyfikacjami. Napięcie przyłożone do konstrukcji jedno i dwukomorowych nie może być mniejsze od 500 V, 47 do 62 Hz, czas trwania nie krótszy niż 1 minuta, a prąd przebicia mniejszy od 5 mA 3. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każda obudowa była podłączona do obwodów zewnętrznych przy użyciu odpowiednich osłon kablowych z dławikami kablowymi posiadającymi atesty australijskie SAA. Tam, gdzie wykorzystywany jest tylko jeden przepust kablowy, to pozostałe muszą zostać zaślepione za pomocą zaślepek dostarczonych przez producenta urządzenia lub posiadających właściwy atest australijski. 4. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest , aby po każdorazowej wymianie bloku przyłączeniowego wykonany został test wytrzymałości dielektrycznej, zarówno dla obudów z dwoma, jak i z jedną komorą. Prąd przebicia musi być mniejszy niż 5 mA po przyłożeniu przez 1 minutę napięcia 500 V, 47 do 62 Hz. Uwaga: jeżeli test wykonywany jest przy zainstalowanym opcjonalnym bloku przyłączeniowym z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym T1, to zadziała zabezpieczenie i nie będzie przepływu prądu. 5. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każdy moduł przetwornika był umieszczony w obudowie Model 300S, co jest konieczne do spełnienia wymagań 17


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S norm ognioszczelności. 6. Warunkiem bezpiecznego stosowania jest, aby każda obudowa Model 300S z modułem przetwornika posiadała ten sam atest. Przy wymianie oryginalnej obudowy Model 300S na nową, nowa obudowa musi posiadać takie same atesty, co poprzednia.

Certyfikaty IECEx I7/IG Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Certyfikat numer.: IECExBAS04.0017X Ex ia IIC T5 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) − HART/SIS/Zdalny wyświetlacz/Szybkozłączka/Diagnostyka HART Ex ia IIC T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 70˚C) − HART/SIS/Zdalny wyświetlacz/Szybkozłączka/Diagnostyka HART Ex ia IIC T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 70˚C) − FOUNDATION fieldbus Ex ia IIC T4 (−60˚C ≤ Ta ≤ 40˚C) − FISCO IP66 TABELA 7. Parametry wejściowe Pętla/zasilanie

Grupy

Ui = 30 V

HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART FISCO HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART FISCO HART / Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączaka / Diagnostyka HART FOUNDATION Fieldbus FISCO SuperModule™ / Szybkozłączka HART / SIS FOUNDATION Fieldbus / FISCO / Zdalny wyświetlacz / Szybkozłączka / Diagnostyka HART HART / FOUNDATION Fieldbus/ Zdalny wyświetlacz / SIS / Szybkozłączka / Diagnostyka HART Zdalny wyświetlacz

Ui = 17,5 V Ii = 300 mA

Ii = 380 mA Pi = 1,0 W Pi = 1,3 W Pi = 5,32 W Ci = 30 nF Ci = 11,4 nF Ci = 0

Li = 0

Li = 60 μH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): 1. Modele 3051S HART 4−20 mA, 3051S Fieldbus, 3051S Profibus i 3051S FISCO nie przechodzą testu zolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.4.12 normy IEC 60079−11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

Połączenia certyfikatów Jeśli wyspecyfikowano opcjonalne atesty, to tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami, nie powinno być ono ponownie instalowane przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenia zostało zainstalowane. K1 Połączenie E1, I1, N1 i ND K5

Połączenie E5 i I5

K6

Połączenie E6 i I6

K7 KA

Połączenie E7, I7 i N7 Połączenie E1, I1, E6 i I6

KB

Połączenie E5, I5, I6 i E6

KC KD

Połączenie E5, E1, I5 i I1 Połączenie E5, I5, E6, I6, E1 i I1

ATESTY DLA PRZETWORNIKA Z ŁĄCZNOŚCIĄ BEZPRZEWODOWĄ Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. — Chanhassen, Minnesota USA

Zgodność telekomunikacyjna FCC ID: SJC−M1030 IC ID: 5853A−M1030

Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo, przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i pożarowymi. Badania przeprowadzane są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty amerykańskie Atesty wydawane przez producenta I5

2. Zaciski w Typie 3051 S−T i 3051 S−C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. N7

Atest niepalności IECEx Certyfikat numer.: IECExBAS04.0018X Ex nC IIC T5 (Ta = −40˚C do 70˚C) Ui = 45 Vdc maks. IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500V wymaganego przez klauzulę 8 normy IEC 79−15:1987.

18

Iskrobezpieczeństwo, niepalność i niepalność pyłów. Iskrobezpieczeństwo do stosowania w klasie I/II/III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F i G. Oznaczenie sterefy: Klasa I, strefa 0, AExiia IIIC Kod temperatury T4 (Tamb = −50 do 70˚C) T5 (Tamb = −50 do 40˚C) Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Niepalność pyłów w klasie II/III, strefa 1, grupy E, F i G. Zakres temperatur otoczenia: −50 do 85˚C Do stosowania tylko z akumulatorem Rosemount numer 00753−9220−XXXX Obudowa Typ 4X / IP66

Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association CSA I6

Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D. Kod temperatury T3C Obudowa typ 4X/ IP66 Do stosowania tylko z akumulatorem Rosemount numer 00753−9220−XXXX


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Rysunki wymiarowe

Wymiary podano w calach (mm). Wraz z przetwornikiem można zamówić dodatkowo adaptery procesowe (opcja D2) i zintegrowane zblocze Model 305.

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i zintegrowanym zbloczem 305 Coplanar 5.21 (132)

4.20 (107)

4.55 (116)

7.70 (196)

1/2−14

NPT

4.00 maks. (101 maks.)

4.90 maks. (124 maks.)

4.90 maks. (124 maks.)

3051S/COPLANAR/ 3151_A01A, 3151_A01B

9.03 (230)

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i kołnierzem Coplanar i adapterami

8.53 (217)

9.63 (245)

6.40 (164)

3051S/ COPLANAR/3151_C101A, 3051_C200A

4.55 (116)

4.20 (107)

19


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Obudowa PlantWeb do łączności bezprzewodowej z SuperModułem typu Coplanar i gwintowym

OBEJMA TYPU U

.

20


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Obudowa z puszką przyłączeniową z SuperModułem Coplanar, kołnierzem Coplanar i adapterami 3.45 (88)

4.20 (107)

3051S/COPLANAR/ 3051B200A, C200A

8.53 (217)

9.63 (245)

6.40 (163)

Szybkozłączka z SuperModułem Coplanar i kołnierzem Coplanar

2.90 (74)

1.50 (38)

2.57 (65)

6.78 (172)

1.10 (28)

21


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Konfiguracje montażu kołnierza Coplanar Montaż panelowy 4.55 (116)

2.58 (66)

1.92 (49)

6.15 (156)

2.81 (71)

6.25 (159) 4.72 (120)

3.54 (90)

22

3051S/COPLANAR/3151/3151_F101A, 3151G_101A, 3151_H101A

Montaż na wsporniku


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar i zintegrowanym tradycyjnym zbloczem Model 305

1/2−14

NPT na adapterach montażowych

3.56 (90) maks.

1

/4−18 NPT

Zawory spust.−odp.

1.05 (27)

3.42 (87)

1.10 (28)

2.13 (54) 6.80 (173) maks. 9.72 (247) maks.

2.70 (69)

3051S/COPLANAR/3151_A01D,

1.63 (41)

Obudowa PlantWeb z SuperModułem Coplanar, kołnierzem tradycyjnym i adapterami

3.40 (86)

1.10 (28)

3051S/COPLANAR/ 3151_B102A, 3151_A102A

9.26 (235)

23


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Konfiguracje montażu z kołnierzem tradycyjnym Montaż na rurze z zintegrowanym zbloczem zaworowym Model 305

10.70 (272)

3.56 Max open (90 Max open)

8.18 (208)

Montaż panelowy

2.62 (67)

1.10 (28)

3.42 (87)

2.62 (67) 7.70 (196)

0.93 (24)

13.03 (331) 4.85 (123)

1.10 (28) 3.42 (87)

1.94 (49)

7.70 (196)

24

5.32 (135)

3051S/COPLANAR/3151_A01E, 3151_F519A

3.56 maks. (90 maks.)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Konfiguracje montażu zdalnego wyświetlacza LCD i elektroniki Montaż na wsporniku

Montaż panelowy 2.33 (59)

4.48 (114)

1.82 (46)

6.90 (175) 6.25 (159)

2.66 (68) 3051S/3151_C104A, 3151_D104A, 3151_E104A

2.66 (68)

5.21 (132)

6.15 (156)

4.72 (120)

3.08 (78)

4.20 (107)

4.55 (116)

7.97 (202)

3.45 (88)

7.97 (202)

6.22 (158)

3051S/INLINE/3151_A203A, B203A, 3151_A103A, M3151_106B

Obudowy PlantWeb, puszka przyłączeniowa i szybkozłączka dla SuperModułu z przyłączem gwintowym

25


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Konfiguracje montażu modelu z przyłączem gwintowym przy użyciu opcjonalnej obejmy montażowej Montaż na wsporniku

Montaż panelowy

2.58 (66)

4.55 (116)

6.25 (159)

6.15 (156) 2.81 (71)

4.72 (120)

3.08 (78)

26

3051S/INLINE/3151_A103A, B103A

6.90 (175)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S 3051S_L do pomiaru poziomu

Konfiguracja z membraną w płaszczyźnie kołnierza

Konfiguracja z membraną odsuniętą

4.20 (107)

4.20 (107)

E D

Nasadka kołnierzowa

A A

Uszczelka Odsadzenie 2, 4 lub 6 (51, 102 lub 152)

6.24 (158)

Opcjonalna nasadka kołnierzowa 5.21 (132)

1 (25)

4.55 (116)

F E 7.09 (180)

Zespół membrany i kołnierz montażowy

B

9.63 (245)

C

3051-3031C27C, B27B, A27D, 3031B27D, C27E

8.53 (217)

Przyłącze do płukania

27


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S TABELA 8. Wymiary przetwornika 3051S_L Jeśli nie wskazano inaczej, to wymiary podano w calach (milimetrach).

Class ASME B16.5 (ANSI) 150 ASME B16.5 (ANSI) 300 ASME B16.5 (ANSI) 600 DIN 2501 PN 10–40 DIN 2501 PN 25/40 DIN 2501 PN 10/16

Średnica rury

Grubość kołnierza A

Średnica podziału B

Średnica zewnętrzna C

Liczba śrub

Średnica otworów pod śruby

Średnica odsadzenia(1) D

Śred. zewn. od strony powierzchni uszczel. E

2 (51) 3 (76) 4 (102) 2 (51) 3 (76) 4 (102) 2 (51) 3 (76) DN 50

0.69 (18) 0.88 (22) 0.88 (22) 0.82 (21) 1.06 (27) 1.19 (30) 1.00 (25) 1.25 (32) 20 mm

4.75 (121) 6.0 (152) 7.5 (191) 5.0 (127) 6.62 (168) 7.88 (200) 5.0 (127) 6.62 (168) 125 mm

6.0 (152) 7.5 (191) 9.0 (229) 6.5 (165) 8.25 (210) 10.0 (254) 6.5 (165) 8.25 (210) 165 mm

4 4 8 8 8 8 8 8 4

0.75 (19) 0.75 (19) 0.75 (19) 0.75 (19) 0.88 (22) 0.88 (22) 0.75 (19) 0.88 (22) 18 mm

NA 2.58 (66) 3.5 (89) NA 2.58 (66) 3.5 (89) NA 2.58 (66) NA

3.6 (92) 5.0 (127) 6.2 (158) 3.6 (92) 5.0 (127) 6.2 (158) 3.6 (92) 5.0 (127) 4.0 (102)

DN 80 DN 100 DN 100

24 mm 24 mm 20 mm

160 mm 190 mm 180 mm

200 mm 235 mm 220 mm

8 8 8

18 mm 22 mm 18 mm

65 mm 89 mm 89 mm

5.4 (138) 6.2 (158) 6.2 (158)

(1) Tolerancja 0.040 (1,02), – 0.020 (0,51)

Class ASME B16.5 (ANSI) 150

ASME B16.5 (ANSI) 300

ASME B16.5 (ANSI) 600 DIN 2501 PN 10–40 DIN 2501 PN 25/40 DIN 2501 PN 10/16

28

Dolna obudowa G

Średnica Strona rury proc. F

1/4 NPT

1/2 NPT

H

2 (51) 3 (76) 4 (102) 2 (51) 3 (76) 4 (102) 2 (51) 3 (76) DN 50 DN 80 DN 100 DN 100

0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25) 0.97 (25)

1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33) 1.31 (33)

6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169) 8.66 (219) 8.66 (219) 6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169) 6.66 (169)

2.12 (54) 3.6 (91) 3.6 (91) 2.12 (54) 3.6 (91) 3.6 (91) 2.12 (54) 3.6 (91) 2.4 (61) 3.6 (91) 3.6 (91) 3.6 (91)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Specyfikacja zamówieniowa Przetwornik Rosemount 3051S Coplanar Model

Typ przetwornika

3051S Kod

Skalowany przetwornik ciśnienia Klasa dokładności

1(1) 3(2) 2 Kod

Ultra: dokładność 0,025% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 200:1, 10−letnia stabilność i 12−letnia gwarancja Ultra dla przepływu: dokładność 0,04% odczytu, współczynnik skali zakresowowści 200:1, 10−letnia stabilność, 12−letnia ograniczona gwarancja Classic: dokładność 0,055% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 100:1, 5−letnia stabilność Typ przyłącza

C Kod

Coplanar Pomiary ciśnienia(3)

D G A Kod

Różnicowe Względne Bezwzględne Zakresy ciśnień Różnicowe

Względne

Bezwzględne

0A(4) 1A 2A 3A 4A 5A Kod

−3 do 3 inH2O (−7,47 do 7,47 mbar) −25 do 25 inH2O (−62,2 do 62,2 mbar) −250 do 250 inH2O (−623 do 623 mbar) −1000 do 1000 inH2O (−2,5 do 2,5 bar) −300 do 300 psi (−20,7 do 20,7 bar) −2000 do 2000 psi (−137,9 do 137,9 bar) Membrana pomiarowa

N/A −25 do 25 inH2O (−62,2 do 62,2 mbar) −250 do 250 inH2O (−623 do 623 mbar) −393 do 1000 inH2O (−0,98 do 2,5 bar) −14.2 do 300 psig (−0,98 do 21 bar) −14.2 do 2000 psig (−0,98 do 137,9 bar)

0 do 5 psia (0 do 0,34 bar) 0 do 30 psia (0 do 2,06 bar) 0 do 150 psia (0 do 10,34 bar) 0 do 800 psia (0 do 55,2 bar) 0 do 4000 psia (0 do 275,8 bar) N/A

2(5) 3(5) 4 5(6) 6 7 Kod

Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Monel 400 Tantal Złocony Monel 400 (obejmuje pierścienie uszczelniające z TFE wzmacnianego włóknem węglowym) Stal nierdzewna 316L pokrywana złotem Przyłącze procesowe(7) Wielkość Materiał(8)

000 A11 B11(9) B12(9) C11 D11 EA2 EA3 EA5 E11 E12 E13(5) E14 E15(5) E16(5) E21 E22 E23(5) E24 E25(5) E26(5) F12 F13(5) F14

Brak Montaż fabryczny zintegrowanego zblocza 305 Montaż fabryczny jednego oddzielacza 1199 Montaż fabryczny dwóch oddzielaczy 1199 Montaż fabryczny elementu wytwarzającego spadek ciśnień 405 Montaż fabryczny zwężki zintegrowanej 1195 i zblocza 305 Montaż fabryczny czujnika Annubar, z kołnierzem Coplanar Montaż fabryczny czujnika Annubar, z kołnierzem Coplanar Montaż fabryczny czujnika Annubar, z kołnierzem Coplanar 1 Kołnierz Coplanar /4–18 NPT 1 Kołnierz Coplanar /4–18 NPT 1/4–18 NPT Kołnierz Coplanar 1 Kołnierz Coplanar /4–18 NPT 1/4–18 NPT Kołnierz Coplanar 1 Kołnierz Coplanar /4–18 NPT Kołnierz Coplanar RC 1/4 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Kołnierz Coplanar RC 1/4 Kołnierz Coplanar RC 1/4 1 Kołnierz tradycyjny /4–18 NPT 1/4–18 NPT Kołnierz tradycyjny 1 Kołnierz tradycyjny /4–18 NPT

Kołnierze

Zawór spust.

Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal węglowa Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Stal nierdz. 316 Stal węglowa Stal węglowa Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Stal nierdz. 316 Stal węglowa Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400

Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Hastelloy Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400

Śruby

29


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S F15(5) F22 F23(5) F24 F25(5) F32 F52 F62 F72 G11 G12 G14(5) G15(5) G21 G22 G24(5) G25(5) G31 G41 Kod

Kołnierz tradycyjny Kołnierz tradycyjny Kołnierz tradycyjny Kołnierz tradycyjny Kołnierz tradycyjny Kołnierz tradycyjny z odpowietrzaniem od dołu Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN Kołnierz tradycyjny zgodny z normą DIN Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Kołnierz do pomiaru poziomu pionowy Sygnały wyjściowe(10)

1/4–18

A B(11) F(12) X(13) Kod

Sygnał 4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART Sygnał 4–20 mA z certyfikatem SIS, z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART ‘ FOUNDATION fieldbus: bloki AI, Link Master i wyboru wejść (wymaga obudowy PlantWeb) Bezprzewodowy (wymaga wyboru opcji bezprzewodowej, obudowy bezprzewodowej 5A i konfiguracji programowej użytkownika C1) Typ obudowy Materiał(8) Przepust kablowy

00 01(14) 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2J 2E 2F 2G 2M 7J(15) Kod

Brak (tylko SuperModuł bez obudowy) Montaż na sieciowym wskaźniku monitorującym Rosemount 753R Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Szybkozłączki (Mini wielkość A, gniazdo 4 wtykowe) Opcje

NPT RC 1/4 RC 1/4 RC 1/4 RC 1/4 1 /4–18 NPT 1 /4–18 NPT 1/4–18 NPT 1/4–18 NPT 2 cale ANSI class 150 2 cale ANSI class 300 2 cale ANSI class 150 2 cale ANSI class 300 3 cale ANSI class 150 3 cale ANSI class 300 3 cale ANSI class 150 3 cale ANSI class 300 DIN− DN 50 PN 40 DIN− DN 80 PN 40

Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L Aluminium Aluminkum Aluminium Stal nierdz. 316L Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L

Funkcje sterujące PlantWeb A01(16) Blok funkcyjny zaawansowanego sterowania FOUNDATION fieldbus Funkcje diagnostyczne PlantWeb D01(16) Pakiet funkcji diagnostycznych FOUNDATION fieldbus DA1(17) Pakiet funkcji diagnostycznych HART Zaawansowane pomiary PlantWeb H01(16)(18) Blok pomiarów przepływu natężenia przepływu masowego w pełni skompensowanych Kod Opcje łączności bezprzewodowej − wybrać kod dla każdej kategorii Częstotliwość transmisji WA Wybierana przez użytkownika Częstotliwość robocza i protokół 2 Antena

900 MHz FHSS, HART

WK

Zintegrowana, dookólna

30

Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Hastelloy C−276 Monel 400 Hastelloy C−276 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316 Stal nierdz. 316

1/2–14

NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT

Śruby 7/16 cala Śruby M10 Śruby M12


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

SmartPower 1 Kod

Zestaw akumulatorów o długim czasie eksploatacji Opcje

Obejmy montażowe(19) B4 Do kołnierza Coplanar, ze stali nierdzewnej, do montażu na rurze 2 calowej i panelowego B1 Do kołnierza tradycyjnego, stal węglowa, do montażu na rurze 2 calowej B2 Do kołnierza tradycyjnego, stal węglowa, do montażu panelowego B3 Płaska do kołnierza tradycyjnego, stal węglowa, do montażu na rurze 2 calowej B7 Do kołnierza tradycyjnego, B1 ze śrubami ze stali nierdzewnej B8 Do kołnierza tradycyjnego, B2 ze śrubami ze stali nierdzewnej B9 Do kołnierza tradycyjnego, B3 ze śrubami ze stali nierdzewnej BA Do kołnierza tradycyjnego, B1, w całości ze stali nierdzewnej BC Do kołnierza tradycyjnego, B3, w całości ze stali nierdzewnej Konfiguracja specjalna (programowa) C1(20) Konfiguracja użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46.) C3 Kalibracja przetwornika ciśnienia względnego tylko dla Modelu 3051S_CA4 C4(20)(21) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki C5(20)(21) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski C6(1)(20) Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46. C7(1)(20) Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46. C8(20)(21) Alarm stan niski (poziomy alarmowe i nasycenia zgodne ze standardem Rosemount) Konfiguracja specjalna (sprzętowa) D1(20)(21) Przyciski regulacyjne (zero, zakres, alarm, zabezpieczenie) Uwaga: Opcja niedostępna dla obudów kody 2E, 2F, 2G, 2M, 5A lub 7J. D2(19) Adaptery procesowe 1/2−14 NPT D4 Zewnętrzna śruby uziemienia D5(19) Brak zaworów spustowo−odpowietrzających (zainstalować zaślepki) D7(19) Kołnierze Coplanar bez zaworów spustowo−odpowietrzających D8(19) Ceramiczne zawory spustowo−odpowietrzające D9(19) Adaptery procesowe RC 1/2 Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem(22) E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX IA Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności ATEX (połączenie E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E4 Atest ognioszczelności JIS E5 Amerykański atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) I5 Amerykański atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM) IE Amerykański atest iskrobezpieczeństwa FISCO wydawany przez producenta (FM), tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K5 Amerykański atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM)(połączenie E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA, strefa 2 I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA IF Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K6 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) D3(11)(23) Atest Measurement Canada Accuracy Uwaga: Tylko do pomiarów gazów. E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx IG Atest iskrobezpieczeństwa FISCO IECEx N7 Atest niepalności typ n IECEx K7 Atest ognioszczelności i DIP SAA, atest iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx (połączenie E7, I7 i N7) KA Atest iskrobezpieczeństwa i ognioszczelności ATEX i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KB Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M.

31


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S KC

Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości ATEX (połączenie E5, E1, I5 i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KD Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM, CSA i ATEX (połączenie E5, I5, E6, I6, E1i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. DW(24) Atest NSF dopuszczenia do wody pitnej Alternatywne materiały konstrukcyjne L1 Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (tylko przetwornik ciśnienia i ciśnienia absolutnego) Uwaga: Wypełnienie olejem silikonowym jest standardowe. L2 Pierścień uszczelniający z Teflonu (PTFE) wzmacnianego włóknem węglowym L4(19) Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316 L5(19) Śruby z ASTM A 193, Grade B7M L6(19) Śruby z Monelu L7(19) ASTM A 453, Class A, Grade 660 L8(19) ASTM A 193, Class 2, Grade B8M Wyświetlacz LCD(25) M5 M7(26)

Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, bez kabla; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Zastosować kabel 3084A lub równoważny. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management. M8(1)(26) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 15 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. M9(1)(26) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 31 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. Procedury specjalne P1 Test hydrostatyczny P2(19) Czyszczenie do zastosowań specjalnych P3(19) Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru P9 Test ciśnieniowy 4500 psig (310 bar) (tylko przetwornik 3051S_CD) P0(27) Test ciśnieniowy 6092 psig (420 bar) (tylko przetwornik 3051S2CD) Certyfikaty specjalne Q4 Certyfikat kalibracji QP Certyfikat kalibracji i szczelności Q8(21) Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B QS(28)(19) Certyfikat dla systemów zabezpieczeń SIS Q16(19) Certyfikat wykończenia powierzchni do aplikacji sanitarnych Listwa zaciskowa T1(29) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T2(30) Listwa zaciskowa z zaciskami sprężynowymi WAGO T3(30) Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z zaciskami sprężynowymi WAGO Przyłącze elektryczne GE(31) M12, 4 wtykowe złącze (eurofast) GM(31) Złącze mini, 4 wtykowe złącze (minifast) Typowy numer zamówieniowy: 3051S1CD 2 A 2

E12

A

1A

DA1

B4

M5

(1) Opcja niedostępna z kodem wyjścia B i X. (2) Opcja niedostępna z kodem wyjścia B i X lub kodem obudowy 01. Opcja ta jest dostępna tylko zakresami kody 2A i 3A, membraną ze stalii nierdzewnej 316L i wypełnieniem olejem silikonowym. (3) Wykonanie “Ultra dla przepływu” kod 3 tylko dla przetworników różnicy ciśnień − kod pomiarów ciśnień D. (4) 3051S_CD0 jest dostępny tylko z kołnierzem tradycyjnym, membraną ze stalii nierdzewnej 316, wypełnieniem olejem silikonowym i śrubami kod L4. (5) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych. (6) Membrana z tantalu jest dostępna tylko dla zakresów 2A − 5A, pomiary ciśnienia różnicowego i ciśnienia względnego. (7) Przyłącza procesowe kody B12, C11, D11, EA2, EA3 i EA5 są dostępne tylko dla przetworników ciśnienia różnicowego, kod D. (8) Materiały odlawane są następujące: CF−8M jest wersją odlewaną stali nierdzewnej 316, CF−3M jest wersją odlewaną stali nierdzewnej 316L, CW−12MW jest wersją odlewaną Hastelloy’u C−276, M−30C jest wersją odlewaną Monelu 400. W przypadku obudów, materiałem jest aluminium z pokryciem farbą poliuretanową. (9) Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. (10) W przypadku zapasowego SuperModułu wybrać kod wyjścia A.

32


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

(11) Wymaga wyboru kodu regulacji sprzętowej D1. W przypadku przetworników 3051S SIS współczynnik zakresowości skali ograniczony jest do 10:1 dla wszystkich modeli , poza zakresem 0. Przetwornik 3051S2CD0 ma ograniczenie do 2:1, a przetwornik 3051S2CA0 do 5:1. (12) Wymaga obudowy PlantWeb. (13) Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5) i iskrobezpieczeństwa CSA (kod opcji I6). (14) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Niedostępne atesty. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4379 do zamówienia wskaźnika. Nie integruje się z zakładowym systemem nadrzędnym. (15) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5), iskrobezpieczeństwa ATEX (kod opcji I1) lub iskrobezpieczeństwa IECEx (kod opcji I7). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. (16) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia F. (17) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia A. Obejmuje regulacje sprzętowe jako standard. (18) Do konfiguracji konieczny jest program wspomagania inżynierskiego EA. (19) Opcja niedostępna z przyłączem procesowym kod A11. (20) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F i kodem wyjścia 01. (21) Opcja niedostępna z kodem wyjścia X. (22) Opcja możliwa tylko wówczas, gdy SuperModule i obudowa mają te same atesty. (23) Ograniczona dostępność zależna od typu przetwornika i zakresu. Skonsultować się z producentem. (24) Wymaga wyboru stali nierdzewnej 316 dla materiałów stykających się z medium, pierścieni uszczelniających z TFE wzmacnianych włóknem szklanym i przyłączy procesowych kod E12 lub F12. (25) Opcja niedostępna z obudowami kody 01 lub 7J. (26) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F, kodem obudowy 01 lub kodem opcji DA1. (27) Wymaga membran pomiarowych ze stali nierdzewnej 316L lub Hastelloy’u C−276, montażu fabrycznego zblocza zintegrowanego Rosemount 305 lub przyłącza procesowego kołnierza tradycyjnego zgodnego z DIN i śrub kod L8. Opcja ograniczona do zakresu ciśnień różnicowych 2A − 5A. (28) Opcja niedostępna z kodem obudowy 01. (29) Opcja niedostępna z obudowami kody 00, 01, 5A lub 7J. (30) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A i obudową PlantWeb. (31) Opcja niedostępna z kodami obudowy 00, 01, 5A lub 7J. Dostępna tylko z atestem iskrobezpieczeństwa. Dla uzyskania atestu iskrobezpieczeństwa wydawanego przez producenta, atestu niepalności (kod I5) lub atestu iskrobezpieczeństwa FISCO wydawanego przez producenta (kod IE) należy przetwornik zainstalować zgodnie ze schematem instalacyjnym 03151−1009 zapewniającym uzyskanie właściwej klasy ochrony obudowy (NEMA 4X i IP66).

33


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Przetwornik Rosemount 3051S z przyłączem gwintowym Model

Typ przetwornika

3051S Kod

Skalowany przetwornik ciśnienia Klasa dokładności

1(1) 2 Kod

Ultra: dokładność 0,025% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 200:1, 10−letnia stabilność i 12−letnia ograniczona gwarancja Classic: dokładność 0,055% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 100:1, 5−letnia stabilność Typ przyłącza

T Kod

Gwintowe Pomiary ciśnienia

G A Kod

Względne Bezwzględne Zakresy ciśnień

1A 2A 3A 4A 5A Kod

−14,7 do 30 psi (−1,0 do 2,1 bar) 0 do 30 psia (2,1 bar) −14,7 do 150 psi (−1,0 do 10,3 bar) 0 do 150 psia (10,3 bar) −14,7 do 800 psi (−1,0 do 55 bar) 0 do 800 psia (55 bar) −14,7 do 4000 psi (−1,0 do 276 bar) 0 do 4000 psia (276 bar) −14,7 do 10000 psi (−1,0 do 689 bar) 0 do 10000 psia (689 bar) Membrana pomiarowa / materiał przyłącza procesowego

2(2) 3(5) Kod

Stal nierdzewna 316L Hastelloy C−276 Membrana pomiarowa / materiał przyłącza procesowego

A11 B11(3) E11 F11 G11 H11 Kod

Montaż fabryczny zintegrowanego zblocza zaworowego 306 Montaż fabryczny zdalnego oddzielacza Rosemount 1199 1 /2–14 NPT z gwintem wewnętrznym Niegwintowane przyłącze procesowe (kolnierz typu I) (tylko zakresy 1−4) G1/2 A DIN 16288 z gwintem zewnętrznym (tylko zakresy 1−4 ) Stożkowe gwintowe, kompatybilne z autoklawowym F−250−C (tylko zakres pomiarowy 5A) Sygnały wyjściowe(4)

A B(5) F(6) X(7) Kod

Sygnał 4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART Sygnał 4–20 mA, z certyfikatem SIS, z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART (wymaga obudowy PlantWeb) FOUNDATION fieldbus Bezprzewodowy (wymaga wyboru opcji bezprzewodowej, obudowy bezprzewodowej 5A i konfiguracji programowej użytkownika C1) Typ obudowy Materiał(8) Przepust kablowy

00 01(9) 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2J 2E 2F 2G 2M 7J(10)

Brak (tylko SuperModuł bez obudowy) Montaż na sieciowym wskaźniku monitorującym Rosemount 753R Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Szybkozłączki (A wielkość Mini, gniazdo 4 wtykowe)

TG

34

TA

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L Aluminium Aluminkum Aluminium Stal nierdz. 316L Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdz. 316L Stal nierdz. 316L

1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Kod

Rosemount 3051S

Opcje

Funkcje sterujące PlantWeb A01(11) Blok funkcyjny zaawansowanego sterowania FOUNDATION fieldbus Funkcje diagnostyczne PlantWeb D01(11) Pakiet funkcji diagnostycznych FOUNDATION fieldbus DA1(12) Pakiet funkcji diagnostycznych HART Zaawansowane pomiary PlantWeb H01(11)(13) Blok pomiarów przepływu natężenia przepływu masowego w pełni skompensowanych Kod Opcje łączności bezprzewodowej − wybrać kod dla każdej kategorii Częstotliwość transmisji WA Wybierana przez użytkownika Częstotliwość robocza i protokół 2 Antena

900 MHz FHSS, HART

WK Zintegrowana, dookólna SmartPower 1 Kod

Zestaw akumulatorów o długim czasie eksploatacji Opcje

Obejmy montażowe B4 Ze stali nierdzewnej, do montażu na rurze 2 calowej i na panelu Konfiguracja specjalna (programowa)(14) C1 Konfiguracja użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46.) C4(14)(15) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki C5(14)(15) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski C6(1)(14) Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46. C7(1)(14) Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46. C8(14)(15) Alarm stan niski (poziomy alarmowe i nasycenia zgodne ze standardem Rosemount) Konfiguracja specjalna (sprzętowa) D1(14)(15) Przyciski regulacyjne (zero, zakres, alarm, zabezpieczenie) Uwaga: Opcja niedostępna dla obudów kody 2E, 2F, 2G, 2M, 5A lub 7J. D4 Zewnętrzna śruby uziemienia Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem(16) E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX IA Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności ATEX (połączenie E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E4 Atest ognioszczelności JIS E5 Amerykański atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) I5 Amerykański atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM) IE Amerykański atest iskrobezpieczeństwa FISCO wydawany przez producenta (FM), tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K5 Amerykański atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM)(połączenie E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA, strefa 2 I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA IF Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K6 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) D3(5)(17) Atest Measurement Canada Accuracy Uwaga: Tylko do pomiarów gazów. E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx IG Atest iskrobezpieczeństwa FISCO IECEx N7 Atest niepalności typ n IECEx K7 Atest ognioszczelności i DIP SAA, atest iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx (połączenie E7, I7 i N7) KA Atest iskrobezpieczeństwa i ognioszczelności ATEX i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M.

35


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S KB

Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KC Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości ATEX (połączenie E5, E1, I5 i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KD Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM, CSA i ATEX (połączenie E5, I5, E6, I6, E1i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. DW(18) Atest NSF dopuszczenia do wody pitnej Alternatywne materiały konstrukcyjne L1 Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną. Uwaga: Wypełnienie olejem silikonowym jest standardowe. Wyświetlacz LCD(19) M5 M7(1)(20)

Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, bez kabla; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Zastosować kabel 3084A lub równoważny. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management. M8(1)(19) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 15 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. M9(1)(19) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 31 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. Procedury specjalne P1 Test hydrostatyczny P2(21) Czyszczenie do zastosowań specjalnych P3(21) Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru Certyfikaty specjalne Q4 Certyfikat kalibracji QP Certyfikat kalibracji i szczelności Q8(15) Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B QS(22)(15) Certyfikat dla systemów zabezpieczeń SIS Q16(15) Certyfikat wykończenia powierzchni do aplikacji sanitarnych Listwa zaciskowa T1(23) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T2(24) Listwa zaciskowa z zaciskami sprężynowymi WAGO T3(24) Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z zaciskami sprężynowymi WAGO Przyłącze elektryczne GE(25) M12, 4 wtykowe złącze (eurofast) GM(25) Złącze mini, 4 wtykowe złącze (minifast) Typowy numer zamówieniowy: 3051S1TG 2 A

2

E11 A

1A

DA1

B4 M5

(1) Opcja niedostępna z kodem wyjścia B i X. (2) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych. (3) Szczegółowe informacje można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management. (4) W przypadku zapasowego SuperModułu wybrać kod wyjścia A. (5) Wymaga wyboru kodu regulacji sprzętowej D1. W przypadku przetworników 3051S SIS współczynnik zakresowości skali ograniczony jest do 10:1. (6) Wymaga obudowy PlantWeb. (7) Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5) i iskrobezpieczeństwa CSA (kod opcji I6). (8) Materiały odlawane są następujące: CF−3M jest wersją odlewaną stali nierdzewnej 316L. W przypadku obudów, materiałem jest aluminium z pokryciem farbą poliuretanową. (9) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Niedostępne atesty. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4379 do zamówienia wskaźnika. Nie integruje się z zakładowym systemem nadrzędnym. (10) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5), iskrobezpieczeństwa ATEX (kod opcji I1) lub iskrobezpieczeństwa IECEx (kod opcji I7). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. (11) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia F. (12) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia A. Obejmuje regulacje sprzętowe jako standard. (13) Do konfiguracji konieczny jest program wspomagania inżynierskiego EA. (14) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F. (15) Opcja niedostępna z kodem wyjścia X. (16) Opcja możliwa tylko wówczas, gdy SuperModule i obudowa mają te same atesty.

36


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

(17) Ograniczona dostępność zależna od typu przetwornika i zakresu. Skonsultować się z producentem. (18) Wymaga wyboru stali nierdzewnej 316 dla materiałów stykających się zmedium i przyłączy procesowych kod E11 lub G11. (19) Opcja niedostępna z obudowami kody 01 lub 7J. (20) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F, kodem obudowy 01 lub kodem opcji DA1. (21) Opcja niedostępna z przyłączem procesowym kod A11. (22) Opcja niedostępna z kodem obudowy 01. (23) Opcja niedostępna z obudowami kody 00, 01, 5A lub 7J. (24) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A i obudową PlantWeb. (25) Opcja niedostępna z kodami obudowy 00, 01, 5A lub 7J. Dostępna tylko z atestem iskrobezpieczeństwa. Dla uzyskania atestu iskrobezpieczeństwa wydawanego przez producenta, atestu niepalności (kod I5) lub atestu iskrobezpieczeństwa FISCO wydawanego przez producenta (kod IE) należy przetwornik zainstalować zgodnie ze schematem instalacyjnym 03151−1009 zapewniającym uzyskanie właściwej klasy ochrony obudowy (NEMA 4X i IP66).

37


Karta katalogowa

Rosemount 3051S

00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Przetwornik poziomu cieczy Rosemount 3051S Należy wybrać kołnierz z membraną w jego płaszczyźnie kod FF (patrz “Membrana w płaszczyźnie kołnierza” na stronie 39) lub kołnierz z membraną z odsadzeniem kod EF (patrz “Membrana z odsadzeniem” na stronie 40) i zakończyć wybór przetwornika określając wyposażenie dodatkowe. Model 3051S Kod 1(1) 2 Kod L Kod D G A Kod 1A 2A 3A 4A 5A Kod A B(3) F(4) X(5) Kod 00 01(7) 1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2J 2E 2F 2G 2M 7J(8) Kod 1 Kod 0 Kod 1 2 3 Kod 0 Kod A C D H 38

Typ przetwornika Modularny przetwornik ciśnienia Klasa dokładności Ultra: dokładność 0,065% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 100:1, 12−letnia ograniczona gwarancja Classic: dokładność 0,065% zakresu, współczynnik skali zakresowowści 100:1 Rodzaj pomiarów Poziom cieczy Mierzone ciśnienia Różnicowe Względne Bezwzględne Zakresy ciśnień Różnica ciśnień (LD) Ciśnienie względne (LG) Ciśnienie bezwzględne (LA) −25 do 25 inH2O (−62,2 do 62,2 mbar) −25 do 25 inH2O (−62,2 do 62,2 mbar) 0 do 30 psia (2,1 bar) −250 do 250 inH2O (−623 do 623 mbar) −250 do 250 inH2O (−623 do 623 mbar) 0 do 150 psia (10 bar) −1000 do 1000 inH2O (−2,5 do 2,5 bar) −393 do 1000 inH2O (−0,98 do 2,5 bar) 0 do 800 psia (55 bar) −300 do 300 psi (−20,7 do 20,7 bar) −14.2 do 300 psig (−0,98 do 21 bar) 0 do 4000 psia (276 bar) −2000 do 2000 psi (−137,9 do 137,9 bar) −14.2 do 2000 psig (−0,98 do 137,9 bar) N/A Sygnały wyjściowe(2) Sygnał 4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART Sygnał 4–20 mA z certyfikatem SIS, z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART ‘ FOUNDATION fieldbus: bloki AI, Link Master i wyboru wejść (wymaga obudowy PlantWeb) Bezprzewodowy (wymaga wyboru opcji bezprzewodowej, obudowy bezprzewodowej 5A i konfiguracji programowej użytkownika C1) Typ obudowy Materiał(6) Przepust kablowy Brak (tylko SuperModuł bez obudowy) Montaż na sieciowym wskaźniku monitorującym Rosemount 753R 1 Obudowa PlantWeb Aluminium /2–14 NPT Obudowa PlantWeb Aluminium M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Aluminium G1/2 1 Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L /2–14 NPT Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L M20 x 1.5 (CM20) Obudowa PlantWeb Stal nierdzewna 316L G1/2 1 Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium /2–14 NPT Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminkum M20 x 1.5 (CM20) Obudowa puszki przyłączeniowej Aluminium G1/2 1 Obudowa puszki przyłączeniowej Stal nierdzewna 316L /2–14 NPT 1 Puszka przyłączeniowa z wyjściem do Aluminium /2–14 NPT podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do Aluminium M20 x 1.5 (CM20) podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do Aluminium G1/2 podłączenia zdalnego wskaźnika 1 Puszka przyłączeniowa z wyjściem do Stal nierdzewna 316L /2–14 NPT podłączenia zdalnego wskaźnika Szybkozłączki (A Mini, gniazdo 4 wtykowe) Stal nierdzewna 316L Konstrukcja membrany pomiarowej Montaż bezpośredni kołnierza z membraną pomiarową na przetworniku Odsadzenie po stronie wysokociśnieniowej (między kołnierzem przetwornika i oddzielaczem) Montaż bezpośredni (bez odsadzenia) Przyłącze niskociśnieniowe (moduł czujnika) Jeden oddzielacz z kapilarą (szczegóły zamówienia − patrz karta katalogowa Model 1199) Membrana stal nierdzewna 316L / kołnierz przetwornika stal nierdzewna 316 Membrana Hastelloy C−276 / kołnierz przetwornika stal nierdzewna 316 Długość kapilary Nie dotyczy Ciecz wypełniająca membranę pomiarową Syltherm XLT D. C. Silicone 704 D. C. Silicone 200 Ciecz chemicznie obojętna (Halocarbon)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

G N P

Rosemount 3051S

Gliceryna i woda Neobee M−20 Propylene Glycol and Water Następnie należy wybrać model z membraną w płaszczyźnie kołnierza (FF) (tabela poniżej) lub z odsadzeniem (EF) (strona 40).

(1) Opcja niedostępna z kodem wyjścia B i X. (2) W przypadku zapasowego SuperModułu wybrać kod wyjścia A. (3) Wymaga wyboru kodu regulacji sprzętowej D1. W przypadku przetworników 3051S SIS współczynnik zakresowości skali ograniczony jest do 10:1 dla wszystkich modeli , poza zakresem 0. Przetwornik 3051S2CD0 ma ograniczenie do 2:1, a przetwornik 3051S2CA0 do 5:1. (4) Wymaga obudowy PlantWeb. (5) Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5) i iskrobezpieczeństwa CSA (kod opcji I6). (6) Materiały odlawane są następujące: CF−3M jest wersją odlewaną stali nierdzewnej 316L. W przypadku obudów, materiałem jest aluminium z pokryciem farbą poliuretanową. (7) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Niedostępne atesty. Patrz karta katalogowa 00813−0100−4379 do zamówienia wskaźnika. Nie integruje się z zakładowym systemem nadrzędnym. (8) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5), iskrobezpieczeństwa ATEX (kod opcji I1) lub iskrobezpieczeństwa IECEx (kod opcji I7). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management.

Opcje oddzielaczy (strona 39−40) Membrana w płaszczyźnie kołnierza Kod FF Kod G 7 J 9 Kod 1 2 4 G E Kod CA DA CB DB CC DC Kod 0 A B Kod 0 1 3 7 9 Kod SJ SK SN Kod ST(4)

Typ przyłącza procesowego Kołnierz z przylgą płaską, powierzchnia uszczelniająca Ra 125−250 Wielkość kołnierza (strona wysokociśnieniowa) 2 cale/DN 50 3 cale DN 80 4 cale/DN 100 Klasa wytrzymałości kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Class 150 Class 300 Class 600 PN 40 PN 10/16; dostępne tylko dla 4 cali DN 100 Materiał membrany Materiał kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Stal nierdzewna 316L Stal węglowa Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316 Hastelloy Stal węglowa Hastelloy Stal nierdzewna 316 Tantal − spawany(1) Stal węglowa Tantal − spawany(2) Stal nierdzewna 316 Materiał nasadki do przepłukiwania (strona wysokociśnieniowa)(3) Brak Stal nierdzewna 316 Hastelloy Ilość i wielkość przyłączy do płukania (dolna obudowa, strona wysokociśnieniowa) Brak 1 (1/4 cala) 2 (1/4 cala) 1 (1/2 cala) 2 (1/2 cala) Opcje uszczelnienia: Uszczelki płaskie Uszczelka nasadki do przepłukiwania z Teflonu® Uszczelka nasadki do przepłukiwania z Gylonu Uszczelka nasadki do przepłukiwania z Grafoilu™ Inne opcje Materiały zgodne z normami NACE MR 01—75 Kontynuować wybierając wyposażenie dodatkowe przetwornika na stronie 40

(1) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5), iskrobezpieczeństwa ATEX (kod opcji I1) lub iskrobezpieczeństwa IECEx (kod opcji I7). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management.

39


Karta katalogowa

Rosemount 3051S

00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

(2) Niezalecana do stosowania z uszczelkami spiralnie zwijanymi (patrz karta katalogowa 00813−0100−4016 Modelu 1199) (3) Standardowa uszczelka płaska nasadki wykonana jest z włókna bezazbestowego (4) Materiały konstrukcyjne spełniają wymagania NACE norma MR 01−75 / ISO 15156. Każdy materiał ma konkretne ograniczenia środowiskowe. Skonsultować się z producentem. Wybrane materiały spełniają również wymagania normy NACE MR103 do pracy w środowiskach kwaśnych.

Kołnierz z odsadzeniem Kod EF Kod 7 9 Kod 1 2 4 G E Kod CA DA CB DB Kod 2 4 6 Kod 0

Rodzaj przyłącza procesowego Kołnierzowe z odsadzeniem, powierzchnia uszczelniająca gładkość Ra 125−250 Wielkość kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Membrana 2.58 cala, 3 cale/DN 80 Membrana 3.5 cala, 4 cale/DN 100 Klasa wytrzymałości kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Class 150 Class 300 Class 600 PN 40 PN 10/16; dostępne tylko dla 4 cali DN 100 Materiał membrany i odsadzenia Materiał kołnierza (strona wysokociśnieniowa) Stal nierdzewna 316L Stal węglowa Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316 Hastelloy Stal węglowa Hastelloy Stal nierdzewna 316 Długość odsadzenia (strona wysokociśnieniowa, pozycja 1) 2 cale/50 mm 4 cale/100 mm 6 cali/150 mm Długość odsadzenia (strona wysokociśnieniowa, pozycja 2) 0 cali/0 mm Kontynuować wybierając wyposażenie dodatkowe przetwornika

Wyposażenie przetworników − ciąg dalszy ze strony 38 (— = Nie dotyczy Kod

• = Dotyczy)

Opcje

Funkcje sterujące PlantWeb A01(1) Blok funkcyjny zaawansowanego sterowania FOUNDATION fieldbus Funkcje diagnostyczne PlantWeb D01(1) Pakiet funkcji diagnostycznych FOUNDATION fieldbus DA1(2) Pakiet funkcji diagnostycznych HART Zaawansowane pomiary PlantWeb H01(1)(3) Blok pomiarów przepływu natężenia przepływu masowego w pełni skompensowanych Kod Opcje łączności bezprzewodowej − wybrać kod dla każdej kategorii Częstotliwość transmisji WA Wybierana przez użytkownika Częstotliwość robocza i protokół 2 Antena

900 MHz FHSS, HART

WK Zintegrowana, dookólna SmartPower 1 Kod

Zestaw akumulatorów o długim czasie eksploatacji Opcje

Konfiguracja specjalna (programowa) C1(4) Konfiguracja użytkownika (Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46.) C3 Kalibracja przetwornika ciśnienia względnego tylko dla Modelu 3051S_CA4 C4(4)(5) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan wysoki C5(4)(5) Poziomy alarmowe zgodne z normą NAMUR, alarm stan niski C6(4)(6) Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan wysoki Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46.

40


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

C7(4)(6)

Poziomy alarmowe i nasycenia określone przez użytkownika, alarm stan niski Uwaga: Wymaga kodu opcji C1, konfiguracja na życzenie użytkownika. Należy wypełnić kartę konfiguracyjną, patrz strona 46. C8(4)(5) Alarm stan niski (poziomy alarmowe i nasycenia zgodne ze standardem Rosemount) Konfiguracja specjalna (sprzętowa) LD LG LA D1(5) Przyciski regulacyjne (zero, zakres, alarm, zabezpieczenie) Uwaga: Opcja niedostępna dla obudów 2E, 2F, 2G, 2M, 5A i 7J • • • D2 Adaptery procesowe 1/2−14 NPT • — — D4 Zewnętrzna śruby uziemienia • • • D5 Brak zaworów spustowo−odpowietrzających (zainstalować zaślepki) • — — D8 Kołnierze Coplanar bez zaworów spustowo−odpowietrzających • — — D9 Ceramiczne zawory spustowo−odpowietrzające • — — Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem(7) E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX IA Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności ATEX (połączenie E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E4 Atest ognioszczelności JIS E5 Amerykański atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) I5 Amerykański atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM) IE Amerykański atest iskrobezpieczeństwa FISCO wydawany przez producenta (FM), tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K5 Amerykański atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM)(połączenie E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA, strefa 2 I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA IF Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K6 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) D3(8)(9) Atest Measurement Canada Accuracy Uwaga: Tylko do pomiarów gazów. E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx IG Atest iskrobezpieczeństwa FISCO IECEx N7 Atest niepalności typ n IECEx K7 Atest ognioszczelności i DIP SAA, atest iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx (połączenie E7, I7 i N7) KA Atest iskrobezpieczeństwa i ognioszczelności ATEX i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KB Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KC Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości ATEX (połączenie E5, E1, I5 i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. KD Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM, CSA i ATEX (połączenie E5, I5, E6, I6, E1i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E lub 2M. Alternatywne materiały konstrukcyjne L1 Wypełnienie czujnika cieczą chemicznie obojętną (tylko przetwornik ciśnienia i ciśnienia absolutnego) L2 Pierścień uszczelniający z Teflonu (PTFE)wzmacnianego włóknem węglowym L4 Śruby ze stali nierdzewnej austenitycznej 316 L5 Śruby z ASTM A 193, Grade B7M L6 Śruby z Monelu L7 ASTM A 453, Class A, Grade 660 L8 ASTM A 193, Class 2, Grade B8M Wyświetlacz LCD(10) M5 M7(6)(11)

Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, bez kabla; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Zastosować kabel 3084A lub równoważny. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management. M8(6)(11) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 15 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. M9(6)(11) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 31 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. Procedury specjalne P1 P2 P3

Test hydrostatyczny Czyszczenie do zastosowań specjalnych Czyszczenie do poziomu lepszego niż 1 PPM chloru/fluoru

41


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S Certyfikaty specjalne Q4 Certyfikat kalibracji QP Certyfikat kalibracji i gwarancja szczelności Q8(5) Certyfikaty materiałów konstrucyjnych zgodne z normą EN 10204 3.1B QS(12)(5) Certyfikat dla systemów zabezpieczeń SIS Listwa zaciskowa

T1(13) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T2(14) Listwa zaciskowa z zaciskami sprężynowymi WAGO T3(14) Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z zaciskami sprężynowymi WAGO Przyłącze elektryczne GE(15) M12, 4 wtykowe złącze (eurofast) GM(15) Złącze mini, 4 wtykowe złącze (minifast) Typowy numer zamówieniowy oddzielacza FF: 3051S 2 LD

2 A

A

1A

1

Typowy numer zamówieniowy oddzielacza EF: 3051S2 LD

2

A

1A

1 0

A

0 2

0 D

2 0

D

FF 7

1 DA

EF 7 1

DA

0

0

2 0

(1) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia F. (2) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia A. Obejmuje regulacje sprzętowe jako standard. (3) Do konfiguracji konieczny jest program wspomagania inżynierskiego EA. (4) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F i kodem wyjścia 01. (5) Opcja niedostępna z kodem wyjścia X. (6) Opcja niedostępna z kodem wyjścia B i X. (7) Opcja możliwa tylko wówczas, gdy SuperModule i obudowa mają te same atesty. (8) Wymaga wyboru kodu regulacji sprzętowej D1. (9) Ograniczona dostępność zależna od typu przetwornika i zakresu. Skonsultować się z producentem. (10) Opcja niedostępna z obudowami kody 01 lub 7J. (11) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F, kodem obudowy 01 lub kodem opcji DA1. (12) Opcja niedostępna z kodem obudowy 01. (13) Opcja niedostępna z obudowami kody 00, 01, 5A lub 7J. (14) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A i obudową PlantWeb. (15) Opcja niedostępna z kodami obudowy 00, 01, 5A lub 7J. Dostępna tylko z atestem iskrobezpieczeństwa. Dla uzyskania atestu iskrobezpieczeństwa wydawanego przez producenta, atestu niepalności (kod I5) lub atestu iskrobezpieczeństwa FISCO wydawanego przez producenta (kod IE) należy przetwornik zainstalować zgodnie ze schematem instalacyjnym 03151−1009 zapewniającym uzyskanie właściwej klasy ochrony obudowy (NEMA 4X i IP66).

42


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Zespół obudowy przetwornika Rosemount 300S Model 300S Kod

Obudowa do przetworników Rosemount 3051S Typ obudowy

1A 1B 1C 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2J 2E 2F 2G 2M 3A 3B 3C 3J 7J(2) Kod

Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa PlantWeb Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Obudowa puszki przyłączeniowej Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Puszka przyłączeniowa z wyjściem do podłączenia zdalnego wskaźnika Wyświetlacz do montażu zdalnego i zdalna elektronika Wyświetlacz do montażu zdalnego i zdalna elektronika Wyświetlacz do montażu zdalnego i zdalna elektronika Wyświetlacz do montażu zdalnego i zdalna elektronika Szybkozłączki (Mini wielkość A, gniazdo 4 wtykowe) Sygnały wyjściowe

A B(3) F(4) Kod

Sygnał 4–20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART Sygnał 4–20 mA, z certyfikatem SIS, z nałożonym sygnałem cyfrowym zgodnym z protokołem HART FOUNDATION fieldbus Opcje

Materiał(1)

Przepust kablowy

Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L Aluminium Aluminkum Aluminium Stal nierdzewna 316L Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Aluminium Aluminium Aluminium Stal nierdzewna 316L Stal nierdzewna 316L

1

/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1/2–14 NPT 1 /2–14 NPT M20 x 1.5 (CM20) G1/2 1 /2–14 NPT

Funkcje sterujące PlantWeb A01(5) Blok funkcyjny zaawansowanego sterowania FOUNDATION fieldbus Funkcje diagnostyczne PlantWeb D01(5) Pakiet funkcji diagnostycznych FOUNDATION fieldbus DA1(6) Pakiet funkcji diagnostycznych HART Zaawansowane pomiary PlantWeb H01(5)(7) Blok pomiarów przepływu natężenia przepływu masowego w pełni skompensowanych Konfiguracja specjalna (sprzętowa) D1(8)

Przyciski regulacyjne (zero, zakres, alarm, zabezpieczenie) Uwaga: Opcja niedostępna dla obudów 2E, 2F, 2G, 2M, 3A, 3B, 3C lub 3J. D4 Zewnętrzna śruby uziemienia Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem E1 Atest ognioszczelności ATEX I1 Atest iskrobezpieczeństwa ATEX IA Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus N1 Atest niepalności ATEX Typ n K1 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności ATEX (połączenie E1, I1, N1 i ND) ND Atest niepalności pyłów ATEX E4 Atest ognioszczelności JIS E5 Amerykański atest przeciwwybuchowości wydawany przez producenta (FM) I5 Amerykański atest iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM) IE Amerykański atest iskrobezpieczeństwa FISCO wydawany przez producenta (FM), tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K5 Amerykański atest przeciwwybuchowości, iskrobezpieczeństwa i niepalności wydawany przez producenta (FM)(połączenie E5 i I5) E6 Atest przeciwwybuchowości CSA, strefa 2 I6 Atest iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA IF Atest iskrobezpieczeństwa CSA FISCO; tylko dla protokołu FOUNDATION fieldbus K6 Atest ognioszczelności, iskrobezpieczeństwa i niepalności CSA (połączenie E6 i I6) D3 Atest Measurement Canada Accuracy Uwaga: Tylko do pomiarów gazów. E7 Atest ognioszczelności i DIP SAA I7 Atest iskrobezpieczeństwa IECEx IG Atest iskrobezpieczeństwa FISCO IECEx

43


Karta katalogowa

Rosemount 3051S

00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

N7 K7 KA

Atest niepalności typ n IECEx Atest ognioszczelności i DIP SAA, atest iskrobezpieczeństwa i niepalności typu n IECEx (połączenie E7, I7 i N7) Atest iskrobezpieczeństwa i ognioszczelności ATEX i CSA (połączenie E1, I1, E6 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2M, 3A lub 3J. KB Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA (połączenie E5, E6, I5 i I6) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2M, 3A lub 3J. KC Atesty amerykańskie FM oraz iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości ATEX (połączenie E5, E1, I5 i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2M, 3A lub 3J. KD Atesty iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości FM, CSA i ATEX (połączenie E5, I5, E6, I6, E1i I1) Uwaga: Opcja dostępna tylko dla obudów kody 00, IA, IJ, 2A, 2J, 2E, 2M, 3A lub 3J. Wyświetlacz LCD(9) M5 M7(10)

Wyświetlacz LCD PlantWeb (wymaga obudowy PlantWeb) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, bez kabla; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Zastosować kabel 3084A lub równoważny. Dodatkowe informacje można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management. M8(10) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 15 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. M9(10) Zdalny wyświetlacz LCD i elektronika, kabel 31 m; obudowa PlantWeb, obejma montażowa ze stali nierdzewnej, wymaga wyjścia 4−20 mA /HART. Uwaga: Materiał obudowy PlantWeb określony jest przez typ obudowy przetwornika. Listwa zaciskowa T1(11) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe T2(12) Listwa zaciskowa z zaciskami sprężynowymi WAGO T3(12) Listwa zaciskowa z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym z zaciskami sprężynowymi WAGO Przyłącze elektryczne GE(13) M12, 4 wtykowe złącze (eurofast) GM(13) Złącze mini, 4 wtykowe złącze (minifast) Typowy numer zamówieniowy: 300S 1A A E5 (1) Materiały odlewane są następujące: CF−3M jest wersją odlewaną stali nierdzewnej 316L. W przypadku obudów, materiałem jest aluminium z pokryciem farbą poliuretanową. (2) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A. Dostępne jedynie atesty iskrobezpieczeństwa wydawany przez producenta, niepalności (kod opcji I5), iskrobezpieczeństwa ATEX (kod opcji I1) lub iskrobezpieczeństwa IECEx (kod opcji I7). Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management. (3) Wymaga wyboru kodu regulacji sprzętowej D1. W przypadku przetworników z certyfikatem SIS współczynnik zakresowości skali ograniczony jest do 10:1. (4) Wymaga obudowy PlantWeb. (5) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia F. (6) Wymaga obudowy PlantWeb i kodu wyjścia A. Obejmuje regulacje sprzętowe jako standard. (7) Do konfiguracji konieczny jest program wspomagania inżynierskiego EA. (8) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F. (9) Opcja niedostępna z obudowami kody 01 lub 7J. (10) Opcja niedostępna z kodem wyjścia F, kodem obudowy 01 lub kodem opcji DA1. (11) Opcja niedostępna z obudowami kody 00, 01, 5A lub 7J. (12) Opcja dostępna tylko z kodem wyjścia A i obudową PlantWeb. (13) Opcja niedostępna z kodami obudowy 00, 01, 5A lub 7J. Dostępna tylko z atestem iskrobezpieczeństwa. Dla uzyskania atestu iskrobezpieczeństwa wydawanego przez producenta, atestu niepalności (kod I5) lub atestu iskrobezpieczeństwa FISCO wydawanego przez producenta (kod IE) należy przetwornik zainstalować zgodnie ze schematem instalacyjnym 03151−1009 zapewniającym uzyskanie właściwej klasy ochrony obudowy (NEMA 4X i IP66).

44


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

WYPOSAŻENIE DODATKOWE Pakiet oprogramowania Engineering Assistant EA Pakiet oprogramowania Engineering Assistant umożliwia konfigurację pomiarów natężenia przepływu masowego dla przetworników FOUNDATION fieldbus. Pakiet jest dostępny wraz lub bez modemu i kabli łączących. Wszystkie elementy są pakowane oddzielnie. Do prawidłowego działania oprogramowania EA zaleca się następującą konfigurację sprzętową: • Komputer PC z procesorem Pentium, 800 MHz lub lepszy • 512 MB RAM • 350 MB wolnego miejsca na dysku • Mysz lub inne urządzenie wskazujące • Kolorowy monitor • Windows 2000 lub XP

Programy Engineering Assistant Kod

Opis produktu

EA

Program MV Engineering Assistant

Kod

Typ nośnika

2(1)

EA wersja 5, CD−ROM

Kod

E Kod

O C Kod

N Kod

1 2

Język

Angielski Modem HART i kable łączące

Brak Karta PCM−CIA interfejsu FOUNDATION fieldbus i kable System operacyjny

EA wersja. 5 Licencja

Pojedyncze stanowisko Sieciowa

Typowy numer zamówieniowy: EA 2 E O N 1 (1) EA−FOUNDATION filebus działa w systemie Windows 2000 i XP.

Wyposażenie dodatkowe Opis elementu

Tylko karta PCM−CIA interfejsu FOUNDATION fieldbus i kable

Numer części

03095−5108−0001

45


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Karta konfiguracyjna przetwornika 3051S HART * = Wartości domyślne KARTA KONFIGURACYJNA Użytkownik ____________________________________________ Zamówienie ____________________________________________ Model No. _____________________________________________ Numer _________________________________________________

INFORMACJE O SYGNAŁACH WYJŚCIOWYCH: (Wybór programowy) Jednostki =

Sygnał wjściowy = Jednostki temperatury

(1)

=

Wartości graniczne zakresu pomiarowego: 4mA = Tłumienie(1) (0–60 s.):

❏ inH2O

❏ psi (3)

❏ Pa

❏ inHg

❏ bar

❏ kPa

❏ mbar ❏ Atm

❏ Torr ❏ kg/cm2

❏ mmH2O ❏ mmHg

❏ Liniowy ★

❏ Pierwiastkowy (tylko dla przetworników DP)

❏ ˚C ★

❏ ˚F

|__|__|__|__|__|__|__| (0) ★

❏ ftH2O ★ (2)

❏ MPa

g/cm2

❏ inH2O w 4˚C ❏ mmH2O w 4˚C

20mA = |__|__|__|__|__|__|__| (URL) ★

|__|__|.|__|__| (0,4 s.) ★

OZNACZENIE PRZETWORNIKA

❏ Oznaczenie na przywieszce (5 wierszy po 17 znaków) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

❏ Oznaczenie na tabliczce znamionowej (3 wiersze po 40 znaków) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Oznaczenie programowe: |__|__|__|__|__|__|__|__| (Pierwsze 8 znaków oznaczenia na przywieszce lub na tabliczce — maks. 8 znaków) INFORMACJE O PRZETWORNIKU(1) Opis:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (16 znaków)

Komunikat:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data:

❏❏/❏❏❏/❏❏ Dzień Miesiąc Rok

(1) Wymaga kodu opcji C1. (2) H2O Zakres 0−3 (3) PSI zakres 4−5 i dla wszystkich Modeli 3051T

46

(32 znaki)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

INFORMACJE O WSKAŻNIKU LOKALNYM (Jedna lub więcej z wymienionych zmiennych może być wyświetlana na wskaźniku.)

❏ Jednostki ★ ❏ % zakresu pomiarowego ❏ Skalowana zmienna procesowa ❏ Temperatura czujnika SYGNAŁ WYJŚCIOWY(1)

❏ 4–20 mA z jednoczesnym cyfrowym sygnałem opartym o protokół HART ★ ❏ Tryb nadawania zmiennej procesowej HART Opcje trybu nadawania:

❏ Główna zmienna procesowa ❏ Główna zmienna procesowa w % zakresu pomiarowego i mA ❏ Wszystkie zm. dynamiczne w wybranych jednostkach ❏ Wszystkie zmienne dynamiczne w wybranych jednostkach i główna zmienna procesowa jako wartość sygnału mA

❏ Praca sieciowa

(2)

Adres przetwornika (1−15): |__|__| (domyślnie = 1)

ZABEZPIECZENIE DANYCH KONFIGURACYJNYCH(2) Zabezpieczenie przed zapisem: ❏ On ❏ Off ★ Lokalna regulacja zera i szerokości zakresu pomiarowego: ❏ Możliwa ★ ❏ Zablokowana POZIOMY ANALOGOWYCH SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I NASYCENIA(1)(2) Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól, Wartości zgodne z poziomami Rosemount lub NAMUR NE 43 muszą być wybrane przez wpisanie kodu opcji,

❏ Na życzenie (wymagany kod opcji C6 lub C7) = Stan alarmowy niski: (≤ |__|,|__|__| mA) — wartość musi zawierać się między 3,8 i 3,6 Stan nasycenia niski (|__|,|__|__| mA) — wartość musi zawierać się między 3,9 i 3,7 ∗

Poziom alarmu niskiego musi być mniejszy o 0,1 mA od wartości stanu nasycenia niskiego

Stan alarmowy wysoki (≥ |__|__|,|__|__| mA) — wartość musi zawierać się między 20,2 i 23,0 Stan nasycenia wysoki (|__|__|,|__|__| mA) — wartość musi zawierać się między 20,1 i 21,5 ∗

Poziom alarmu wysokiego musi być większy o 0,1 mA od wartości stanu nasycenia wysokiego

Przypomnienie: Poziomy alarmowe: Wartości (mA) sygnału wyjściowego przetwornika w momencie wykrycia warunków alarmowych. Poziomy nasycenia: Wartości (mA) sygnału wyjściowego przetwornika gdy przyłożone ciśnienie powoduje przekroczenia zakresu sygnału wyjściowego 4–20 mA. Standard ★ = Alarm niski: (≤ 3,75 mA) Niski poziom nasycenia (3,9 mA) Alarm wysoki: (≥ 21,75 mA) Wysoki poziom nasycenia (20,8 mA) NAMUR NE43 (opcja C4 lub C5) =

Alarm niski: (≤ 3,6 mA) Alarm wysoki: (≥22,5 mA)

Niski poziom nasycenia (3,8 mA) Wysoki poziom nasycenia (20,5 mA)

PRZYPISANIE ZMIENNYCH PROCESOWYCH (1) (2) Główna zmienna ★ Druga zmienna: Trzecia zmienna:

❏ Mierzone ciśnienie ★ ❏ Mierzone ciśnienie ❏ Mierzone ciśnienie

❏ Zmienna skalowana ❏ Zmienna skalowana ❏ Zmienna skalowana ★

❏ Temperatura urządzenia ❏ Temperatura urządzenia

(1) Wymaga kodu opcji C1. (2) Opcja niedostępna dla przetworników z certyfikatem SIS

47


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S INFORMACJA O SKALOWANIU ZMIENNEJ PROCESOWEJ(1)(2) Jednostki skalowania = |__|__|__|__|__| (maksymalnie 5 znaków — 0−9, A−Z, /, %, − i znak *) Funkcja przekształcająca sygnał =

❏ Liniowa ★

❏ Pierwiastkowa

Zmienna skalowana liniowo (przy wyborze opcji Linear)

Zmienna skalowana pierwiastkowo (przy wyborze funkcji Square Root)

Dolna wartość ciśnienia|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki)

Dolna wartość ciśnienia: 0 (jednostki)

Górna wartość ciśnienia|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki)

Górna wartość ciśnienia|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki)

Dolna wartość skalowana|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane)

Dolna wartość skalowania: 0 (jednostki skalowane)

Górna wartość skalowana|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane)

Górna wartość skalowana|__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane) Wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu

Przesunięcie |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki)

❏ On ❏ Off ★ |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane)

Wartości graniczne — wypełnić oba pola. (wypełnić jeśli skalowana zmienna jest zmienną główną) LRV |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane) (maksymalnie siedem znaków)

URV |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki skalowane) (maksymalnie siedem znaków)

PUNKTY ALARMOWE(1)(2) Punkty alarmowe, są to wartości ciśnienia lub temperatury definiowane przez użytkownika, przy przekroczeniu których przetwornik generuje komunikat alarmowy HART oraz wyświetla komunikat alarmowy na ekranie wskaźnika lokalnego. Wartości ciśnień ograniczone są do wartości zakresu pomiarowego przetwornika. Alarm ciśnienia (tylko sygnał HART) ❏ On ❏ Off ★

Alarm temperatury procesowej (tylko sygnał HART) ❏ On ❏ Off ★

❏ Stan niski |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki)

❏ Stan niski |__|__|__|__|__| (jedn. temp. −40˚F, −40˚C)

(LRL ≤ stan niski ≤ stan wysoki ≤ URL)

(−40˚C ≤ stan niski ≤ * stan wysoki ≤ 85˚C) *musi być różnica co najmniej 5˚C

❏ Stan wysoki |__|__|__|__|__|__|__| (jednostki) (1) Wymaga kodu opcji C1. (2) Opcja niedostępne dla kodu wyjścia B.

48

❏ Stan wysoki |__|__|__|__|__| (jedn.temp. 185˚F, 85˚C)


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Karta konfiguracyjna przetwornika 3051S bezprzewodowego * = Wartości domyślne KARTA KONFIGURACYJNA Użytkownik ____________________________________________ Zamówienie ____________________________________________ Model No. _____________________________________________ Numer _________________________________________________

INFORMACJE O SYGNAŁACH WYJŚCIOWYCH: (Wybór programowy) Jednostki =

❏ inH2O

❏ psi (3)

❏ Pa

❏ inHg

❏ bar

❏ kPa

❏ mbar ❏ Atm

❏ Torr ❏ kg/cm2

❏ mmH2O ❏ mmHg

Górny punkt kalibracji

|__|__|__|__|__|__|__| (URL) ★

Dolny punkt kalibracji

|__|__|__|__|__|__|__| (0) ★

❏ ftH2O ★ (2)

❏ MPa

g/cm2

❏ inH2O w 4˚C ❏ mmH2O w 4˚C

Zakres sygnału zmiennej cyfrowej w % Górna granica zakresu pomiarowego (100%) Dolna granica zakresu pomiarowego (0%)

|__|__|__|__|__|__|__| (URL) ★ |__|__|__|__|__|__|__| (0) ★

Funkcja przekształcenia sygnału

❏ Liniowa

❏ Pierwiastkowa

Jednostki temperatury

❏ ˚C ★

❏ ˚F

Parametry sieci bezprzewodowej Parametry inteligentnej sieci bezprzewodowej Rosemount obejmują konfigurowalne parametry sieciowe, które umożliwiają użytkownikowi na bezpieczne zarządzanie siecią. Zaleca się zamówienie przetwornika z parametrami sieci generowanymi fabrycznie i wprowadzenie paramterów użytkownika podczas procedury uruchomieniowej urządzenia. Jest to gwarancją kontroli dostępu do sieci i jej bezpieczeństwa. Częstotliwość transmisji |__|__|__|__|__|__| Częstotliwość transmisji powinna być liczbą z zakresu od 15 sekund do 60 minut. Nastawa domyślna to 5 minut.

❏ Parametry sieci generowane fabrycznie

❏ Parametry sieci użytkownika Identyfikator sieci |__|__|__|__|__|__| (0000−50,000 Klucz dostępu |__|__|__|__|__|__|__|__|−|__|__|__|__|__|__|__|__|−|__|__|__|__|__|__|__|__|−|__|__|__|__|__|__|__|__|

INFORMACJE O PRZETWORNIKU Opis:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (16 znaków maksymalnie) Komunikat:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (32 znaki maksymalnie) Data:

❏❏/❏❏❏/❏❏ Dzień Miesiąc Rok

49


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Konfiguracja alarmów HI_HI_LIM

HI_LIM

Nazwa alarmu ______________________________(32 znaki) Zmienna: Ciśnienie Temperatura Wzrost Spadek Kierunek zmiany:

______________________________ (32 znaki) Nazwa alarmu Zmienna: Ciśnienie Temperatura Kierunek zmiany: Wzrost Spadek

Jednostki:

Jednostki:

Nastawa:

PSI

Bar

PSIG

BarG

_____________________________________

Nastawa:

PSI

Bar

PSIG

BarG

_____________________________________

Pasmo nieczułości:_____________________________________

Pasmo nieczułości:_____________________________________

Tryb alarmu LO_LO_LIM

Tryb alarmu LO_LIM

Aktywny

Nieaktywny i

Aktywny

Nieaktywny

Nazwa alarmu ______________________________ (32 znaki) Zmienna: Ciśnienie Temperatura Kierunek zmiany: Wzrost Spadek

Nazwa alarmu ______________________________ (32 znaki) Zmienna: Ciśnienie Temperatura Kierunek zmiany: Wzrost Spadek

Jednostki:

Jednostki:

PSI

Bar

PSIG

BarG

_____________________________________ Pasmo nieczułości:_____________________________________

Nastawa:

Tryb alarmu

Tryb alarmu

Nastawa:

Aktywny

Nieaktywny

PSI

Bar

PSIG

BarG

_____________________________________ Pasmo nieczułości: _____________________________________ Aktywny

Nieaktywny

Przykład 1: Alarm przy wzroście zmiennej

Jednostki miary

Alarm "OFF"

Alarm "ON"

Alarm "OFF"

Nastawa alarmu

Pasmo nieczułości

Przypisana wartość Czas

Przykład 2: Alarm przy zmniejszaniu się zmiennej

Jednostki miary

Alarm "OFF"

Alarm "ON"

Przypisana wartość Nastawa alarmu

Pasmo nieczułości

Czas

50

Alarm "OFF"


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

51


Karta katalogowa 00813−0100−4801, wersja HA Listopad 2006

Rosemount 3051S

Logo Emerson jest zastrzeżonym znakiem towarowym Emerson Electric Co. Rosemount, Annubar, ProPlate i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym Emerson Process Management. SuperModule, Instrument Toolkit, Saturn, Multivariable i Coplanar są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communications Foundation. Hastelloy i Hastelloy C−276 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Haynes International. Monel jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Nickel Co. Syltherm, Dow Corning i D.C. są zastrzeżonymi znakami towarowymi Dow Corning Co. Neobee M−20 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Stephan Chemical Co. Symbol 3−A jest zastrzeżonym znakiem towarowym 3−A Sanitary Standards Symbol Council. FOUNDATION fieldbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours & Co. Grafoil jest zastrzeżonym znakiem towarowym Union Carbide Corp. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli. Przetworniki z serii 3051 mogą być chronione przez jeden lub kilka patentów amerykańskich: 4466290; 4612812; 4866435; 4988990; 5083091; 5122794; 5166678; 5248167; 5287746; 5333504; 5585777; 6017143; 6119047; Des. 439177; Des. 439178; Des. 439179; Des. 439180; Des. 439181; Des. 441672.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa T 0 − 22 45 89 200 F 0 − 22 45 89 231 www.rosemount.com www.emersonprocess.pl © 2007 Rosemount, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone

Przetwornik ciśnienia 3051S  
Przetwornik ciśnienia 3051S  

Przetwornik ciśnienia 3051S - karta katalogowa

Advertisement