Page 1

Karta katalogowa PS−00830, wersja A Listopad 2005

Przetworniki Micro Motion® model 2400S Nowa technologia MVD™

• Kompaktowa konstrukcja • Szybkie, cyfrowe przetwarzanie sygnału • Wbudowane funkcje diagnostyczne • Łatwość konfiguracji i uruchomienia • Funkcja weryfikacji miernika


Przetworniki Micro Motion® model 2400S Najwyższa jakość działania w kompaktowej, zintegrowanej konstrukcji Przetwornik model 2400S łączy zaawansowaną technologię przetwarzania cyfrowego sygnału z innowacyjną konstrukcją i gwarantuje najwyższej jakości pomiary przepływu i gęstości przy wykorzystaniu czujników Coriolisa. Ultrakrótki czas odpowiedzi umożliwia wykonywanie pomiarów w trudnych aplikacjach i dla mediów o dużej zawartości powietrza. Wbudowane inteligentne funkcje diagnostyczne pozwalają z wyprzedzeniem wykryć problemy zanim dojdzie do zakłócenia procesu technologicznego. Dzięki technologii MVD™ przetwornik model 2400S posiada nową funkcję − weryfikację miernika. Naciśnięcie przycisku pozwala określić, czy parametry bazowe nie uległy zmianie − bez konieczności demontażu czujnika z instalacji procesowej lub kosztownej walidacji przepływomierza. Dzięki zintegrowanemu montażowi na czujnikach ELITE®, przetwornik model 2400S jest prosty w instalacji i przygotowaniu do eksploatacji. Podwójne kanały WE/WY mogą reprezentować natężenie przepływu masowego, objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających. Na ekranie wyświetlane są wartość zmiennej procesowej i komunikaty diagnostyczne. Przełączniki optyczne umożliwiają konfigurację i zarządzanie przetwornikiem bez konieczności zdejmowania pokrywy. Jeśli dostęp do przetwornika jest utrudniony, można wykorzystać port łączności bezprzewodowej IrDA Modbus lub podłączyć przetwornik zdalnie do wyjścia analogowego i wykorzystać protokół HART. Od początku istnienia firmy Micro Motion dokładamy wszelkich starań, aby produkować twałe, niezawodne i precyzyjne. Przetwornik model 2400S w zestawie z czujnikiem Micro Motion stanowią gotowe rozwiązanie, które zapewnia wysoką jakość pomiarów.

Spis treści Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Przyłącza elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sygnały wejścia/wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Komunikacja cyfrowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ograniczenia środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wpływ czynników środowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Atesty do pracy w obszarach zagrożonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S


Dane konstrukcyjne Obudowa

Odlew aluminiowy pokrywany farbą poliuretanową NEMA 4X (IP67). Przepusty kablowe 1/2″–14 NPT lub M20.

Masa

Przetwornik jest montowany bezpośrednio na czujniku. W celu obliczenia masy całkowitej, patrz karty katalogowe czujników.

Montaż i okablowanie

Przetworniki model 2400S są montowane bezpośrednio na czujniku. Przetwornik może być obracany na czujniku o 360˚ co 45˚.

Dioda stanu

Trójkolorowa dioda stanu LED w module interfejsu wskazuje stan pracy przetwornika. Proces zerowania sygnalizowany jest przez błyski diody w kolorze żółtym.

Interfejs użytkownika

Przetwornik może być zamawiany bez lub z wyświetlaczem montowanym na module interfejsu użytkownika.

Moduł interfejsu użytkownika bez wyświetlacza, zdjęta pokrywa

Interfejs użytkownika ciąg dalszy

Moduł interfejsu użytkownika bez wyświetlacza, zdjęta pokrywa

Obie wersje:

• Moduł interfejsu użytkownika może być obracany na przetworniku o 360˚ co 90˚ • Dwa zaciski do przyłącza serwisowego (wymaga zdjęcia pokrywy modułu interfejsu użytkownika) • Dwa zaciski przyłącza HART/Bell 202 (wymaga zdjęcia pokrywy modułu interfejsu użytkownika) • Przełącznik zabezpieczający HART (wymaga zdjęcia pokrywy modułu interfejsu użytkownika) Z wyświetlaczem:

• Dostępna wersja z oknem ze szkła hartowanego lub z tworzywa sztucznego. • Moduł interfejsu użytkownika zawiera wyświetlacz LCD. Górny wiersz wyświetla zmienną procesową; dolny wiersz − jednostki miary zmiennej procesowej. • Dostęp do menu przetwornika uzyskuje się przy wykorzystaniu przełączników optycznych działających przez szkło okna. Diody LED informują o zadziałaniu przełącznika. • Wyświetlacz może wskazywać wartość zmiennej procesowej, liczników przepływu zsumowanego, może służyć do przeglądania alarmów, do potwierdzania alarmów, konfiguracji miernika i jego uruchomienia. • Port podczerwieni umożliwia dostęp do portu serwisowego przy wykorzystaniu innych urządzeń wyposażonych w port IrDA (np. palmtop z uruchomionym programem Pocket ProLink) bez zdejmowania pokrywy interfejsu użytkownika. Bez wyświetlacza:

• Pokrywa interfejsu użytkownika w całości wykonana z metalu (bez okna). • Dostęp do interfejsu użytkownika wymaga zdjęcia pokrywy użytkownika. • Przycisk zerowania umożliwia zerowanie przepływomierza w warunkach polowych (wymaga zdjęcia pokrywy modułu interfejsu użytkownika).

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S

3


Przyłącza elektryczne Przyłącza wejściowe i wyjściowe

Dwie pary zacisków do podłączenia okablowania wejściowego i wyjściowego. Do zacisków śrubowych można podłączyć przewody jednożyłowe lub skrętki, 0,14 do 2,5 mm2 .

Podłączenie zasilania

Jedna para zacisków służy do podłączenia zasilania AC lub DC. Jeden wewnętrzny zacisk służy do podłączenia uziemienia zasilania. Do zacisków śrubowych można podłączyć przewody jednożyłowe lub skrętki, 0,14 do 2,5 mm2 .

Przyłącza serwisowe do komunikacji Dwa zaciski do czasowego podłączenia do portu serwisowego. cyfrowej Dwa zaciski do czasowego podłączenia do przyłącza HART/Bell 202.

Sygnały wejścia/wyjścia Kanał A

Jedno aktywne lub pasywne wyjście 4–20 mA

• • • • •

Nieiskrobezpieczne Izolacja ±50 VDC od wszystkich innych wyjść i masy Maksymalne obciążenie: 820 Ω Zewnętrzne (pasywne) zasilanie: 12 do 30 VDC, typowo 24 VDC Może reprezentować natężenie przepływu masowego, objętościowego, gęstość, temperaturę lub prąd cewek pobudzających • Sygnał wyjściowy jest liniowy względem zmiennej procesowej w zakresie od 3,8 do 20,5 mA, zgodnie z normą NAMUR NE43 (czerwiec 1994) Kanał B (konfigurowany)

Jedno aktywne lub pasywne wyjście częstotoliwościowo−impulsowe

• Nieiskrobezpieczne • Może reprezentować natężenie przepływu masowego lub objętościowego, które może być wykorzystane do wskazania szybkości przepływu lub przepływu zsumowanego • Skalowanie do 10000 Hz • Zasilanie: − Wewnętrzne (aktywne): +24 VDC ±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym 2,2 kΩ − Zewnętrzne (pasywne): +30 VDC maksymalnie, typowo +24 VDC • Sygnał wyjściowy jest liniowy względem natężenia przepływu do 12500 Hz Jedno aktywne lub pasywne wyjście dyskretne

• Nieiskrobezpieczne • Może reprezentować zdarzenia 1–5, zmianę kierunku przepływu, kierunek przepływu, trwanie procesu kalibracji lub błąd • Zasilanie: − Wewnętrzne (aktywne): +24 VDC ±3% z wewnętrznym rezystorem podciągającym 2,2 kΩ − Zewnętrzne (pasywne): +30 VDC maksymalnie, typowo +24 VDC • Maksymalny pobór prądu: 500 mA Jedno aktywne lub pasywne wejście dyskretne

• Nieiskrobezpieczne • Zasilanie: − Wewnętrzne (aktywne): +24 VDC, maksymalny pobór prądu 10 mA − Zewnętrzne (pasywne): +3 do 30 VDC maksymalnie • Może służyć do kasowania wszystkich liczników, kasowania liczników przepływu masowego, kasowania liczników przepływu objętościowego lub do rozpoczęcia procedury zerowania czujnika

4

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S


Komunikacja cyfrowa Port serwisowy

Jeden port serwisowy do podłączenia czasowego Wykorzystanie protokołu RS−485 Modbus, 38,4 kbodów, jeden bit stopu, bez bitu parzystości Adres: 111 (niezmienny) Jeśli przetwornik ma wyświetlacz, dostęp do portu serwisowego można uzyskać przy użyciu urządzeń wyposażonych w IrDA (np. palmtop z programem Pocket ProLink) bez zdejmowania pokrywy interfejsu użytkownika. Przy braku wyświetlacza, dostęp do portu serwisowego uzyskuje się po zdjęciu pokrywy interfejsu użytkownika.

HART/Bell 202

HART Bell 202 jest sygnałem nałożonym na główne wyjście prądowe i jest dostępny dla wszystkich systemów nadrzędnych:

• • • • •

Częstotliwość: 1,2 i 2,2 kHz Amplituda: 0,8 V peak−to−peak 1200 bodów, jeden bit stopu, bit nieparzystości Adres: 0 (domyślny), konfigurowany Wymaga rezystancji obciążenia od 250 do 600 Ω

Zasilanie Wejście samoprzełączające AC/DC, automatyczne rozpoznanie napiecia zasilania. Zgodność z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EEC i IEC 61010−1. Kategoria instalacji II (przepięcie), stopień zanieczyszczenia 2. AC

85–265 VAC 50/60 Hz 4 W typowo, maksymalnie 7 W

DC

18–100 VDC 4 W typowo, maksymalnie 7 W

Bezpiecznik

IEC 127−1.25, zwłoczny

Ograniczenia środowiskowe Zakres temperatur otoczenia

Działanie i składowanie: –40 do +60˚C Poniżej –20˚C szybkość reakcji wyświetlacza LCD zmniejsza się i mogą wystąpić trudności w odczytaniu. Powyżej 55˚C może nastąpić ściemnienie wyświetlacza LCD. Certyfikat ATEX wymaga ograniczenia temperatury otoczenia do 55˚C.

Dopuszczalna wilgotność

5 do 95% wilgotności względnej w warunkach bez kondensacji w temperaturze 60˚C

Dopuszczalne drgania

Spełnia wymagania normy IEC68.2.6, cykl wytrzymałościowy, 5 do 2000 Hz, 50 cykli dla 1,0 g

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S

5


Wpływ czynników środowiskowych Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych

Spełnia wymagania dyrektywy elektromagnetycznej 89/336/EEC zgodnej z normą przemysłową EN 61326 Zgodność z normą NAMUR NE21 wersja: 10.02.2004

Wpływ temperatury otoczenia

Na wyjście mA: ±0,005% szerokości zakresu pomiarowego na jeden ˚C

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atest

Klasyfikacja

CSA (1) C−US

Klasa I strefa 2 grupy A, B, C, D Klasa II strefa 2 grupy F i G

ATEX (2)

II 3 G EEx nA C II T5 II 3 D IP66/IP67 T70˚C

(1) CSA jest kanadyjskim urzędem certyfikacyjnym wydającym atesty honorowane w USA i Kanadzie. (2) ATEX jest dyrektywą europejską.

Specyfikacja zamówieniowa Model

Opis urządzenia

2400S

Przetwornik Micro Motion Coriolis MVD

Kod

Montaż/materiał obudowy

I

Przetwornik zintegrowany z czujnikiem / aluminium pokrywane farbą poliuretanową

Kod

Opcje wyjścia / zasilanie

A

Jedno wyjście mA, jedno wyjście konfigurowane / 18 do 30 VDC i 85 do 265 VAC, samoprzełączające

Kod

Zaciski WE/WY

1

Śrubowe

2

Zaciskowe

Kod

Wyświetlacz

1

Wyświetlacz dwuwierszowy do zmiennych procesowych i kasowania liczników, okno ze szkła

3 4

Bez wyświetlacza (1)

Wyświetlacz dwuwierszowy do zmiennych procesowych i kasowania liczników, okno z tworzywa sztucznego

Kod

Przepusty kablowe

B

1/2−cala NPT – bez dławików

C

1/2−cala NPT z dławikiem mosiężnym

D

1/2−cala NPT z dławikiem ze stali nierdzewnej

E

M20 – bez dławików

F

M20 z dławikiem mosiężnym

G

M20 z dławikiem ze stali nierdzewnej

Ciąg dalszy na następnej stronie (1) Opcja niedostępna z atestami kody E i L.

6

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S


Specyfikacja zamówieniowa ciąg dalszy Kod

Atesty

M

Standard Micro Motion (bez atestów)

2

CSA klasa I strefa 2 (USA i Kanada)

L

ATEX II 3, strefa 2

Kod

Język

A

Instrukcja instalacji w języku duńskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

D

Instrukcja instalacji w języku holenderskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

E

Instrukcja instalacji w języku angielskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

F

Instrukcja instalacji w języku francuskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

G

Instrukcja instalacji w języku niemieckim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

H

Instrukcja instalacji w języku fińskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

I

Instrukcja instalacji w języku włoskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

J

Instrukcja instalacji w języku japońskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

M

Instrukcja instalacji w języku chińskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

N

Instrukcja instalacji w języku norweskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

O

Wymagania CE w języku polskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

P

Instrukcja instalacji w języku portugalskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

S

Instrukcja instalacji w języku hiszpańskim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

W

Instrukcja instalacji w języku szwedzkim i instrukcja konfiguracji w języku angielskim

C

Wymagania CE w języku czeskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

B

Wymagania CE w języku węgierskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

K

Wymagania CE w języku słowackim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

T

Wymagania CE w języku estońskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

U

Wymagania CE w języku greckim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

L

Wymagania CE w języku łotewskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

V

Wymagania CE w języku litewskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Y

Wymagania CE w języku słoweńskim, instrukcje instalacji i konfiguracji w języku angielskim

Kod

Opcje programowe 1

Z

Standard

Kod

Opcje programowe 2

Z

Bez opcji programowych 2

C

Oprogramowanie do weryfikacji miernika

Kod

Opcje fabryczne

Z

Produkt standardowy

R

Produkt regenerowany (jeśli jest dostępny)

Typowy numer zamówieniowy: 2400S I A 1 1 B M E Z Z Z

Przetworniki Micro Motion® Model 2400S

7


© 2005 Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. PS−00830, wersja A

Zastrzega się prawo do zmian parametrów technicznych wszystkich urządzeń bez uprzedzenia. Micro Motion jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro Motion, Inc. Logo Micro Motion i logo Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścicieli.

Najnowsze dane techniczne produktów Micro Motion można znaleźć w Internecie: www.micromotion.com

Emerson Process Management sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa T 0 − 22 45 89 200 F 0 − 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl

Przetworniki Micro Motion® 2400S  
Przetworniki Micro Motion® 2400S  

Przetworniki Micro Motion® 2400S z technologią MVD™ - karta katalogowa

Advertisement