Page 1

Karta katalogowa 00813−0100−4809, wersja BA Maj 2002

Przepływomierze Annubar Wymagania instalacyjne

Dopuszczalne ciśnienia statyczne • Zakres 1A: Działanie zgodne ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0.03 do 138 bar • Zakresy 2A– 3A: Działanie zgodne ze specyfikacją w zakresie ciśnień statycznych od 0.03 do 250 bar

Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych TABELA 4. Wymagania dotyczące odcinków prostoliniowych(1) (2)

Dopuszczalna wilgotność

TABELA 2. Stany alarmowe Poziom wysoki

Poziom niski

≥ 21.75 mA ≥ 22.5 mA 20.2 − 23.0 mA

≤ 3.75 mA ≤ 3.6 mA 3.6 − 3.8 mA

Rosemount Zgodny z NAMUR (1) Specjalne(2)

1.

C’

W płaszczyźnie A(3)

• Jeśli procedury autodiagnostyki wykryją błąd krytyczny, to sygnał analogowy przyjmuje wartość określoną przez użytkownika. Dostępne są poziomy alarmowe standardu Rosemount, NAMUR oraz specjalne (patrz tabela 2) • Stan niski lub wysoki może być wybierany programowo lub przy użyciu opcjonalnego przełącznika (opcja D1)

C

HART 4–20mA (kod wyjścia A)

A’

Tryb alarmowy

Z prostownicami strumienia

Poza płaszczyzną A(4)

Bez prostownic strumienia

Wymiary po stronie wylotowej

Wymiary po stronie dolotowej

• 0–100% wilgotności względnej

8

10

4

8

4

4

4

11

16

4

8

4

4

4

23

28

4

8

4

4

4

12

12

4

8

4

4

4

18

18

4

8

4

4

4

30

30

4

8

4

4

4

(1) Sygnały alarmowe zgodne z normą NAMUR NE 43 (27 czerwca, 1996). (2) Stan alarmowy niski musi być mniejszy o 0.1 mA od dolnego stanu nasycenia, a stan alarmowy wysoki wyższy o 0.1 mA od górnego stanu nasycenia.

FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) • Bloki AI umożliwiają konfigurację HI−HI, HI, LO lub LO−LO alarmów

2.

3.

FOUNDATION Fieldbus (kod wyjścia F) Zasilanie • Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa w zakresie napięć zasilania 9.0 do 32.0 V dc na zaciskach przetwornika Pobór prądu • 17.5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z wyświetlaczem LCD)

4.

Dopuszczalne ciśnienia Przepływomierze wytrzymują następujące ciśnienia bez uszkodzenia: • Zakres 1A: 138 bar

5.

• Zakresy 2A–3A: 250 bar

TABELA 3. Dopuszczalne ciśnienia(1) Standard

Typ

Stal węglowa

ANSI/ASME ANSI/ASME ANSI/ASME

Class 150 Class 300 Class 600

285 (20) 740 (51) 1480 (102)

Stal nierdzewna 275 (19) 720 (50) 1440 (99)

6.

Dla 38 ˚C, wytrzymałość zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury

(1) W przypadku gazów pomnożyć podane wartości przez 1.5.

DIN DIN DIN

(2) W przypadku rurociągów o przekroju prostokątnym lub kwadratowym należy skontaktować się z producentem.

PN 10/40 PN 10/16 PN 25/40

580 (40) 232 (16) 580 (40)

580 (40) 232 (16) 580 (40)

Dla 120˚C, wytrzymałość zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (1) Ciśnienia podano w psig (bar).

(3) “W płaszyźnie A” oznacza, że odcinek z przepływomierzem znajduje się w tej samej płaszczyźnie co kolano. (4) “Poza płaszczyzną A” oznacza, że odcinek z przepływomierzem jest prostopadły do płaszczyzny kolana.

5

Przepływomierz Annubar Karta katalogowa 00813−0100−4809, wersja BA - maj 2002  

Pobór prądu • 17.5 mA dla wszystkich konfiguracji (łącznie z wyświetlaczem LCD) Stal nierdzewna ANSI/ASME Class 150 285 (20) 275 (19) ANSI/...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you