Page 82

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.3.3

Kolumna "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycji tabeli TEV

Tabela 5-7. Opis pól dostępnych w kolumnie "Spectrum Gain" (wzmocnienie widmowe) na ekranie edycyjnym tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Pole 1

Za pomocą klawisza odstępu (SPACEBAR) wybrać detektor nr 1 lub 2.

Pole 2

Wprowadzić wartość wzmocnienia dla tego detektora; w granicach 0 - 24. Sygnał wyjściowy = sygnał wejściowy x 2N (gdzie "N" jest wzmocnieniem)

Pole 3

Wprowadzić czas, w którym zdarzenie to ma wystąpić; w granicach od 0.0 do 6000 sekund.

5.3.4

Sekcje nagłówka na ekranie edycji tabeli TEV Tabela 5-8. Opis pól dostępnych w sekcji nagłówka tabeli zdarzeń czasowych (TEV) Analysis Time* (Czas trwania analizy) Cycle Time* (Czas trwania cyklu) Sample Valves (Zawory próbek)

Wprowadzić całkowity czas trwania analizy, w granicach od 0.0 do 6000.0 sekund. Wprowadzić całkowity czas trwania cyklu, w granicach od 0.0 do 6000.0 sekund. Definicja zaworu próbki; wybrać zawór pozostający zamknięty podczas pomiaru linii podstawowej.

* Czas trwania cyklu musi być dłuższy niż czas trwania analizy, gdyż w przeciwnym razie wyświetli się komunikat o błędzie. Zaleca się, by czas trwania cyklu był o co najmniej 5 sekund dłuższy niż czas trwania analizy.

5-20

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement