Page 58

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.4

"PC CONFIG REPORT" (RAPORT Z KONFIGURACJI)

Czwartą opcją dostępną w podmenu "Select" jest "PC Config Report" - tworzenie pliku raportu lub drukowania raportu z aktualnych ustawień parametrów sterujących aktywnego programu aplikacyjnego. Tworzenie takiego raportu odbywa się w trzech etapach: -

wybieranie postaci wyjściowej raportu ("To disk" - na plik dyskowy, "To Printer" - na drukarkę);

-

ustalanie zawartości raportu;

-

wybranie ścieżki i nazwy pliku jeśli raport ma być utworzony w formie pliku dyskowego.

(1)

Po wybraniu "PC Config Report" w podmenu "Select", wyświetli się okienko wyboru postaci wyjściowej raportu:

Aby wymusić zmiany stron po każdej sekcji drukowanego raportu, należy wybrać opcję "To Printer with Formfeeds". Aby zaoszczędzić na ilości papieru, wybrać opcję "To Printer - without Formfeeds". Posługując się klawiszem ze strzałką w dół, ustawić się na wybranej opcji i nacisnąć klawisz ENTER. (2)

Następnie, na ekranie "PC Config Report" (patrz rysunek 4-2), wybrać elementy, które mają wchodzić w skład raportu. Na ekranie tym wyświetlane są sekcje, które można włączyć do zawartości raportu. Klawisz F2 umożliwia wybranie wszystkich sekcji. Jeśli wybór sekcji ma być dokonywany indywidualnie, należy ustawić się na nazwie sekcji posługując się klawiszami ze strzałkami lub klawiszem TAB (nazwa sekcji będzie wyróżniona innym kolorem tła). Następnie, naciskając klawisz ENTER można "przełączać" zaznaczenie tej sekcji jako wchodzącej w skład raportu (zaznaczona znakiem *), lub nie. Sekcja wybrana jako wchodząca w skład raportu, jest zaznaczona zmianiem gwiazdki (*) umieszczonym obok jej tytułu. Po zakończeniu wyboru zawartości raportu, nacisnąć klawisz F4 by rozpocząć tworzenie i/lub drukowanie raportu. UWAGA: Utworzenie raportu zawierającego wszystkie sekcje i zachowanie go w formie pliku, może trwać do 20 minut. Drukowanie go może zając jeszcze więcej czasu. Naciśnięcie klawisza ESCAPE podczas trwania procesu tworzenia raportu powoduje przerwanie go, ale dopiero po zakończeniu tworzenia bieżącej sekcji raportu.

4-6

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement