Page 54

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

4.1

"CONNECT" (POŁĄCZ)

Opcja "Connect" w podmenu "Select" służy do nawiązywania połączenia (ustalania łączności) z wybranym sterownikiem GC. Po wybraniu opcji "Connect" w podmenu "Select", wyświetli się okienko "Connect" (jak pokazane na rysunku 2-3). W okienku tym wyświetla się lista dostępnych chromatografów gazowych, z którymi można nawiązać połączenie. Możliwe jest podłączenie jednocześnie 32 chromatografów gazowych poprzez jeden port w komputerze. Jednakże, aktywne połączenie może być realizowane z tylko jednym zespołem GC w danej chwili (patrz też rozdział 2.4). W okienku "Connect" wyświetla się skorowidz GC Directory (nazw programów aplikacyjnych będących równocześnie nazwami sterowników GC). Wybrać wymagany sterownik GC posługując się klawiszem ze strzałką w górę lub w dół, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. Podczas nawiązywania połączenia z wybranym sterownikiem będzie się wyświetlał komunikat "Establishing communications with the GC controller" (nawiązywanie łączności ze sterownikiem chromatografu gazowego). Po nawiązaniu połączenia z wybranym sterownikiem GC, komunikat ten zniknie, a w dolnym lewym rogu ekranu menu głównego (w wierszu A statusu) wyświetli się nazwa chromatografu gazowego, z którym program MON nawiązał połączenie. Jeżeli nawiązanie połączenie nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat "Unable to Establish Communications". W takim wypadku, przed ponowieniem próby należy sprawdzić zasilanie elektryczne, kable łączące, przypisane nazwy portów oraz parametry komunikacji danych ustawione zarówno w sterowniku GC jak i w programie MON. UWAGA: Ze sterownikiem chromatografu gazowego można połączyć się dwiema metodami: poprzez interfejs na panelu czołowym sterownika GC lub poprzez komputer z programem MON. Jeśli jedno z tych połączeń jest aktywne, to próba nawiązania połączenia przez drugiego użytkownika będzie "zablokowana" przez użytkownika, który zarejestrował się jako pierwszy. Po nawiązaniu łączność między komputerem a sterownikiem, na wyświetlaczu sterownika GC będzie wyświetlany komunikat "System Lockout" (blokada systemu). Jeśli łączność między komputerem a sterownikiem zostanie przerwana (np. na skutek uszkodzenia kabla transmisji szeregowej), program MON wyświetli komunikat "COMM. FAIL" (łączność zerwana). W wypadku braku interwencji ze strony operatora, blokada "System lockout" w sterowniku będzie jeszcze aktywna przez 10 minut od chwili zerwania połączenia. Po upływie tego czasu blokada zostanie zniesiona i przywrócona możliwość sterowania z panelu czołowego sterownika GC. Aby uniknąć tego 10 minutowego okresu oczekiwania, można rozłączyć się ze sterownikiem z programu MON (albo wybrać "Select", "Connect", a następnie "Disconnect", albo po prostu wyjść z programu MON).

4-2

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement