Page 48

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 3 - PRZEWODNIK PO PROCEDURACH Chromatografia wiąże się z wykonywaniem szeregu zadań. Wymaga również znajomości tego jak odnaleźć i zastosować odpowiednie dane. Ta część instrukcji będzie pomocna w odnajdywaniu odpowiednich opcji menu i ekranów programu MON umożliwiających wykonywanie takich zadań i znajdywanie potrzebnych danych. Poniżej zamieszczono w formie tabeli wykaz zadań i danych. W pierwszej kolumnie podano opisy "Zadań" lub "Danych", w drugiej odnośnik do odpowiednich rozdziałów tej instrukcji, a w ostatniej wyszczególniono w nawiasach kwadratowych klawisze umożliwiające dotarcie do odpowiedniego podmenu/ekranu oraz ewentualne uwagi lub ostrzeżenia.

3.1

TABELA PROCEDUR Tabela 3-1. Procedury (w kolejności alfabetycznej nazw angielskich) Zadanie lub dane

Analysis time

Patrz rozdział

Sekwencja klawiszy w menu głównym

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie), [F2], [F2], [F2] lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie), [F2], F2], [F2]

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.8

[A]pplication, [S]treams, (oglądanie wyników - [F2])

5.8 i 5.8.1

[A]pplication, [S]treams, (opcjonalne ciśnienia - [F3])

5.5.1

[A]pplication, Calc[u]lations, [C]ontrol

5.2

[F6], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [C]omponent Data, (wybrać strumienie)

5.3.4

[F5], (wybrać strumienie) lub [A]pplication, [T]imed Events, (wybrać strumienie)

5.8

[A]pplication, [S]treams

5.15.3

[A]pplication, Serial [P]orts

Czas trwania analizy Auto-calibration Interval Odstęp czasu między automatycznymi kalibracjami Auto-calibration (on or off) Opcja automatycznej kalibracji (włączona/wyłączona) Auto-calibration Start Time Godzina rozpoczynania pierwszej automatycznej kalibracji Autocal time Liczba automatycznych kalibracji Baseline Linia podstawowa Base pressure used for calculations Ciśnienie podstawowe użyte do obliczeń BTU-dry (on or off) Opcja obliczania wartości opałowej w stanie suchym Calibration concentration Stężenie składnika w gazie kalibracyjnym Calibration cycle time Czas cyklu kalibracji Calibration stream number Numer strumienia do kalibracji Communications Baud rate, at GC Prędkość transmisji danych, w sterowniku GC

3-1

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement