Page 47

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.7

WYCHODZENIE Z PROGRAMU MON UWAGA: Z dowolnego okienka w programie MON można powrócić do menu głównego naciskając klawisz ESCAPE. - PROSZĘ TAKŻE PAMIĘTAĆ Z tych ekranów programu MON, na których można przeprowadzać edycję, można wyjść dwoma sposobami: Naciskając klawisz ESCAPE - wyjście z zachowaniem zmian. Naciskając klawisze ALT + X - wyjście bez zachowania zmian.

Aby wyjść z programu MON i powrócić do systemu operacyjnego DOS, należy wykonać następujące czynności: (1)

Najpierw należy opuścić wszelkie okienka, by powrócić do menu głównego.

(2)

Z poziomu menu głównego nacisnąć klawisz ESCAPE.

Alternatywnie, by wyjść z programu MON i powrócić do systemu operacyjnego DOS, można posłużyć się menu głównym i wykonać następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się menu główne, nacisnąć klawisz Y, albo ustawić się na opcji "System" na pasku menu i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Z poziomu podmenu "System" nacisnąć klawisz E, albo ustawić się na opcji "Exit" i nacisnąć klawisz ENTER. OSTRZEŻENIE: Jeśli to możliwe, należy zawsze wyjść z programu MON do wiersza poleceń DOS (C:\>) przed wyłączeniem zasilania komputera lub przed ponownym załadowaniem systemu operacyjnego (reset). Prawidłowe wyjście z programu gwarantuje, że zamknięte i zaktualizowane zostaną wszystkie otwarte pliki dyskowe. Zalecenie to odnosi się z resztą do wszystkich programów komputerowych.

2-12

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement