Page 46

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

2.7

ROZŁĄCZANIE SIĘ ZE STEROWNIKIEM UWAGA: Dostępna w menu procedura rozłączania się ze sterownikiem jest całkowicie opcjonalna. Program MON inteligentnie i automatycznie rozłącza się z bieżącym sterownikiem podczas wychodzenia z programu lub przy nawiązywaniu połączenia ze sterownikiem innego chromatografu.

Aby rozłączyć się ze sterownikiem chromatografu gazowego, należy wykonać następujące czynności: (1)

Gdy wyświetla się menu główne, nacisnąć klawisz S, albo ustawić się na opcji "Select" na pasku menu i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Z poziomu podmenu "Select" nacisnąć klawisz D, albo ustawić się na opcji "Disconnect" i nacisnąć klawisz ENTER.

Jeżeli połączenie ze sterownikiem chromatografu gazowego było nawiązane, wyświetli się komunikat "Terminating communications with GC controller" (zakończanie łączności ze sterownikiem GC).

2-11

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement