Page 43

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Rysunek 2-3. Okienko "Connect" wybierania sterownika GC, z którym ma być nawiązane połączenie. (3)

Ustawić kursor na liście w okienku za pomocą klawiszy UP i DOWN (ze strzałką w górę i w dół) na wybranym sterowniku GC, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Podczas nawiązywania połączenia z wybranym sterownikiem wyświetlał się będzie komunikat "Establishing communications with the GC controller" (nawiązywanie łączności ze sterownikiem chromatografu gazowego). Po połączeniu się z wybranym sterownikiem GC, komunikat ten zniknie, a w dolnym lewym rogu ekranu menu głównego (w wierszu A statusu) wyświetli się nazwa chromatografu gazowego, z którym program MON nawiązał połączenie. Jeśli nawiązanie połączenia nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat "Unable to Establish Communications". W takim wypadku, przed ponowieniem próby należy sprawdzić zasilanie elektryczne, kable łączące, przypisane nazwy portów oraz parametry komunikacji danych ustawione zarówno w sterowniku GC jak i w programie MON.

2-8

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement