Page 39

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie rejestracji użytkownika wyświetlane są następujące elementy:

-

VERSION (numer wersji oprogramowania)

-

USER NAME: (nazwa użytkownika)

-

USER PIN: (opcjonalny kod dostępu)

Numer wersji programu, przydatny podczas ewentualnego diagnozowania usterek lub określania, czy wymagana jest aktualizacja oprogramowania. W polu tym użytkownik powinien wpisać przypisaną mu nazwę użytkownika. Nazwa musi składać się z tych samych znaków (w tym interpunkcyjnych), jak nazwa wprowadzona na listę użytkowników podczas instalowania pakietu programów aplikacyjnych GC, lub podczas późniejszej edycji tej listy (patrz OSTRZEŻENIE w rozdziale 1.4.4.). W polu tym użytkownik powinien wpisać przypisany mu liczbowy kod dostępu PIN. Kod PIN musi składać się z tych samych cyfr co PIN wprowadzony na liście użytkowników podczas instalowania pakietu programów aplikacyjnych GC lub podczas późniejszej edycji tej listy.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

2-4

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement