Page 36

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

CZĘŚĆ 2 - PODSTAWOWE PROCEDURY 2.1

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

W części 2 niniejszej instrukcji opisane są następujące podstawowe procedury: • Uruchamianie programu MON i rejestrowanie się użytkowników ...................................... Patrz rozdział 2.2 • Menu główne.................................................................................................................................. rozdział 2.3 • Nawiązywanie połączenia ze sterownikiem chromatografu gazowego ......................................... rozdział 2.4 • Wczytywanie programu aplikacyjnego do sterownika chromatografu gazowego ......................... rozdział 2.5 • Uruchamianie automatycznej sekwencji analizy ........................................................................... rozdział 2.6 • Rozłączanie się ze sterownikiem ................................................................................................... rozdział 2.7 • Wychodzenie z programu MON .................................................................................................... rozdział 2.8 Powyższe procedury stanowią minimum wymagane do obsługi programu MON (tzn. uruchamianie programu, nawiązywanie połączenia z chromatografem gazowym i uruchamianie go w trybie automatycznej analizy, oraz wychodzenie z programu): (1)

Uruchomić program MON z poziomu systemu operacyjnego DOS: Wpisać w wierszu poleceń "MON" i nacisnąć klawisz ENTER.

(2)

Zarejestrować się w programie jako użytkownik: Wpisać nazwę użytkownika i nacisnąć klawisz ENTER; wpisać swój PIN (opcjonalny) i nacisnąć ENTER.

(3)

Na pasku menu wybrać "Select": Gdy wyświetli się menu główne, nacisnąć klawisz S (lub ustawić "kursor" na opcji "Select" i nacisnąć klawisz ENTER).

2-1

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement