Page 299

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

D.2 (1)

PRZYGOTOWANIE: "CONNECT" I "HALT" Uruchomić program MON i nawiązać łączność ze sterownikiem GC (chromatografu gazowego), który ma nie zaktualizowane oprogramowanie. (a)

(2)

W menu głównym wybrać podmenu "Select", a w nim opcję "Connect" (nawiązanie połączenie).

Zatrzymać wszelkie trwające analizy lub kalibracje. (a)

W menu głównym wybrać podmenu "Control", a w nim opcję "Halt".

(b)

Po dokończeniu i zatrzymaniu analizy/kalibracji, w wierszach statusu w polu "D1:" (detektor 1) wyświetli się "Idle" (nieaktywny).

D-2

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement