Page 296

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

13.

Gęstość cieczy k

∑ ( LV )( LD ) i

LDT =

i

i =1

100

gdzie: LDT

=

Gęstość cieczy określona dla próbki wyrażona w funtach na galon.

LDi

=

Gęstość cieczy dla składnika "i (GPA2145-94).

LVi

=

Procent objętościowy cieczy.

Proszę zauważyć, że do obliczenia LDT muszą być zmierzone wszystkie składniki w próbce. 14.

Gęstość gazu

G. D. = ( R. D. ) ( 76.4976) gdzie: G.D.

=

Gęstość gazu wyrażona w lb/1000 ft3 (funtach na 100 stóp sześciennych).

R.D.

=

Gęstość względna (względem powietrza).

76.4976

=

Gęstość powietrza przy ciśnieniu 14.73 PSIA i temperaturze 60°F, wyrażona w lb/1000 ft3.

C-13

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement