Page 292

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

5.

Skorygowane ciepło spalania gazu suchego

CORR. DRYBTU =

DRYBTU Z

gdzie:

6.

DRY BTU

=

Wielkość zdefiniowana wcześniej w punkcie "1".

Z

=

Współczynnik ściśliwości - jak w punkcie "4" powyżej.

BASE PR

=

Zadane ciśnienie podstawowe. Wartość domyślna wynosi 14.73 PSIA.

Skorygowane ciepło spalania gazu wilgotnego

CORR. SATBTU =

( DRYBTU )( 0.9826) Z

gdzie: DRY BTU

=

Wielkość zdefiniowana wcześniej w punkcie "1".

CORR.SAT.BTU

=

Skorygowane ciepło spalania gazu wilgotnego na stopę sześcienną gazu dla ciśnienia BASE PRS i temperatury 60°F.

Z

=

Współczynnik ściśliwości - jak w punkcie "4" powyżej.

BASE PR

=

Zadane ciśnienie podstawowe. Wartość domyślna wynosi 14.73 PSIA.

C-9

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement