Page 27

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Zaleca się następujące ustawienia dla komunikacji danych od strony komputera: Port interfejsu szeregowego komputera

Numer portu szeregowego w komputerze (COM1, COM2, COM3 lub COM4) zarezerwowany dla łączności ze sterownikami chromatografów gazowych.

Prędkość transmisji

Typowa 9600 bodów. Ustawienie to musi zgadzać się z prędkością transmisji ustawioną na sterowniku chromatografu gazowego. W wypadku gdy komputer ma procesor 80386DX z zegarem 33 MHz, prędkość transmisji nie może przekraczać 9600 bodów (patrz rozdział 1.3.1).

Liczba bitów danych/stopu

8/1

Kontrola parzystości/ uzgadnianie

brak / brak (none/none)

Opóźnienie RTS On/ RTS Off

0/0

Protokół Modbus

RTU

Po zakończeniu wprowadzania niezbędnym zmian ustawień w okienku "Comm. Parameters", nacisnąć klawisz ESCAPE, by powrócić na ekran "GC Directory". Po zakończeniu edycji na ekranie "GC Directory", wybrać jedną z poniższych opcji:

lub

wyjście bez zachowywania zmian

(nacisnąć klawisze ALT+X);

wyjście z zachowaniem zmian

(nacisnąć klawisz ESCAPE).

Ustawienia na ekranie listy użytkowników "Users", skorowidza programów aplikacyjnych "GC directory" oraz w okienku parametrów komunikacji danych "Comm. Parameters" można również zmieniać później, po zakończeniu instalowania pakietu oprogramowania. W tym celu należy w menu głównym programu MON wybrać opcję (pozycję w menu) "System", a następnie wybrać w podmenu opcję "Users" lub "GC Directory" (szczegółowe informacje podano w rozdziałach 10.1 i 10.2).

1-14

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement