Page 21

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

(6)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #2 i nacisnąć dowolny klawisz.

(7)

Wyświetli się odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały zmodyfikowane pliki AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS (lub utworzone pliki tymczasowe AUTOEXEC.NEW i CONFIG.NEW). Przed uruchomieniem programu MON konieczne będzie po zakończeniu instalowania ponowne załadowanie systemu operacyjnego, by zmiany wprowadzone w plikach AUTOEXEC.BAT i CONFIG.SYS zostały uaktywnione w środowisku systemu operacyjnego. UWAGA: W obecnej wersji, program instalujący oprogramowanie MON nie zapisuje automatycznie zmian w pliku CONFIG.SYS. Niezbędne zmiany powinny być wpisane ręcznie przez użytkownika. Podczas instalowania oprogramowania może zostać zmodyfikowany tylko plik AUTOEXEC.BAT, tzn. wprowadzone jest informacja o ścieżce dostępu C:\GC\BIN (zakładając że użytkownik wybrał podczas instalowania domyślny dysk C:).

(8)

Gdy wyświetli się odpowiedni komunikat, włożyć ponownie dyskietkę oznaczoną MON Installation Diskette #1 i nacisnąć dowolny klawisz.

(9)

Jeśli instalowanie zakończy się pomyślnie, wyświetlony zostanie następujący komunikat: Installation of Daniel GC Package is now complete (Instalacja pakietu oprogramowania Daniel GC zakończona)

Now Install your GC application(s), see install instruction. (Proszę teraz zainstalować program(y) aplikacyjne - patrz instrukcja instalowania)

Press any key to continue (Kontynuacja - naciśnij dowolny klawisz)

W tym momencie można przystąpić do instalowania oprogramowania aplikacyjnego chromatografu gazowego.

BARDZO WAŻNE! Każdy nowy zespół chromatografu gazowego Daniel Industries GC jest dostarczany z wpisanym do pamięci sterownika jednym "superużytkownikiem" o nazwie DANIEL. Z tego względu, by nawiązać połączenie ("Connect") z nowym zespołem GC, należy najpierw zarejestrować się (na ekranie "Log On") w programie MON, wpisując w polu nazwy użytkownika (USERNAME:) nazwę DANIEL (patrz rozdział 2.2). Oznacza to również, że DANIEL musi być jedną z nazw na liście nazw użytkowników ("Users") przed połączeniem się z nowym zespołem GC (patrz rozdział 10.2).

1-8

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement