Page 194

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Na ekranie dziennika "Event Log" dostępne są następujące, dodatkowe funkcje klawiszy: F4 - Print: Drukowanie zawartości dziennika zdarzeń na drukarce podłączonej do komputera. F5 - Save to File: Zachowanie zawartości dziennika zdarzeń na pliku z rozszerzeniem nazwy *.RPT, w formacie tekstowym ASCII. UWAGA: Zachowując dziennik/listę na pliku tekstowym zaleca się, by nadawać plikowi nazwę charakterystyczną, pozwalająca na zidentyfikowanie źródła pochodzenia pliku. Konieczne jest jednakże, by rozszerzeniem nazwy w dalszym ciągu było *.RPT (gdyż program MON rozpoznaje tylko nazwy plików z takim rozszerzeniem). Aby rozróżnić zachowane pliki różnych dzienników i list, zalecamy zastosowanie następującej konwencji nadawania nazw plikom tekstowym: Maintenance Log (dziennik konserwacji)

LGML9501.RPT

Alarm Log (dziennik alarmów)

LGAL9501.RPT

Unack'd Alarms (lista alarmów nie potwierdzonych)

LGUA9501.RPT

Active Alarms (lista alarmów aktywnych)

LGAA9501.RPT

Event Log (dziennik zdarzeń)

LGEL9501.RPT

Aby usunąć plik *.RPT należy wyjść z programu MON i skorzystać z przewidzianych w systemie operacyjnym DOS poleceń usuwania plików (np: DELETE lub ERASE \GC\SAVE\nazwa_pliku.RPT).

7-16

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement