Page 181

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

Po zakończeniu wpisywania tekstu nacisnąć klawisz ENTER. Wprowadzony tekst zastąpi tekst "Log is Empty" (dziennik jest pusty). Jeśli dziennik konserwacji "Maintenance Log" nie jest pusty, nowy tekst zostanie dodany za ostatnia pozycją w dzienniku. Aby przeprowadzić edycję istniejącej pozycji w dzienniku, należy nacisnąć klawisz F3. Aby usunąć istniejącą pozycję w dzienniku, należy nacisnąć klawisz F4. Pozycję do edycji lub usunięcia z dziennika wybiera się przez wpisanie w okienku numeru rekordu tej pozycji i naciśnięcie klawisza ENTER (patrz rysunek 7-3).

Rysunek 7-3. Po naciśnięciu F3 (edycja) lub F4 (usuwanie) należy wybrać numer rekordu pozycji w dzienniku. Podczas edycji istniejącej pozycji jej tekst wyświetla się w okienku "Changes to entry" (modyfikowanie tekstu pozycji) (patrz rysunek 7-4). Zmieniony tekst nie może składać się z większej liczby znaków niż tekst oryginalny. Po zakończeniu edycji nacisnąć klawisz ENTER; okienko zniknie i zmieniony tekst zastąpi poprzedni tekst w dzienniku.

Rysunek 7.4. Zmieniony tekst może zawierać co najwyżej tyle znaków ile tekst pierwotny

7-3

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement