Page 172

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO

6.4

"MON PRINTER CONTROL" (STEROWANIE DRUKARKĄ KOMPUTERA)

Opcja "MON Printer Control" dostępna w podmenu raportów "Reports", umożliwia definiowanie harmonogramu automatycznego drukowania standardowych raportów z chromatografu gazowego (GC) na drukarce podłączonej do komputera PC (a nie na drukarce podłączonej do sterownika GC). Na ekranie "MON Printer Control" dostępne są te same funkcje i opcje co na ekranie "GC Printer Control" (patrz rozdział 6.3), z wyjątkiem drukowania bieżących alarmów i zdarzeń ("Alarm Logging" i "Events Logging").

6-18

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Chromatograf gazowy  

Chromatograf gazowy - instrukcja obsługi

Advertisement